Pojištění odpovědnosti
při výkonu povolání

Pojištění pro případ škod způsobených zaměstnavateli.

 • Vztahuje se na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli
 • Stanovení pojistného dle rizikovosti povolání
 • Široký výběr volitelného připojištění
 • Možnost sjednání individuální i kolektivní (hromadné) pojistné smlouvy
 • Krytí škod způsobených i při činnosti konané na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti
 • Pojistka na blbost, která vás jistí v zaměstnání

Proč pojištění odpovědnosti od Generali České pojišťovny?

4 miliony Počet zákazníků, kteří nám důvěřují.

Jsme v současnosti největší pojišťovnou na českém trhu. Stojíme za více než 4 miliony klientů a máme na starosti přes 9 milionů pojistných smluv.

4,3 z 5 Hodnocení, na které jsme pyšní.

U nás opravdu platí, že jste na prvním místě. Proto si velmi vážíme toho, jak nás zákazníci hodnotí. V případě pojištění odpovědnosti jsme si vybojovali 4,3 hvězdiček z 5.

5 000 Zástupy zkušených poradců.

Jsme vám ještě blíž. K dispozici máte téměř 5 000 zkušených poradců a 550 obchodních míst po celém Česku.

24/7 Jsme tu pro vás ve dne v noci.

Víme, že těžké situace je třeba vyřešit co nejrychleji. Proto se nám dovoláte kdykoliv a bez zbytečného čekání.

Rozsah pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi.

Z tohoto pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil:

 • Újmu na zdraví
 • Škodu na věci
 • Následnou finanční škodu
 • Čistou finanční škodu
 • Náklady právního zastoupení

Možnost ročně vyčerpat až dvojnásobek limitu plnění pro základní rozsah pojištění, přitom počet událostí není omezen. U volitelných připojištění se sjednává sublimit plnění, který je pro jednu a všechny pojistné události za rok (nikoliv tedy dvojnásobek jako u limitu plnění u základního rozsahu pojištění)

Věkový limit je bez omezení a můžete vybírat z různého územního rozsahu – ČR, Evropa, Svět.

Spoluúčast na plnění ve výši 10%, min. 1.000 Kč, 20%, min. 2.000 Kč nebo 30%, min. 3.000 Kč. Čím vyšší spoluúčast si sjednáte, tím nižší bude pojistné.

 

Co lze připojistit?

Řízení – skupina B

Kryje škody způsobené provozem a řízením motorových vozidel do 3,5 t

Vztahuje se na škody způsobené v souvislosti s řízením vozidel, pro které je vyžadováno řidičské oprávnění skupiny B. Z tohoto připojištění se hradí i škody způsobené při dopravní nehodě šetřené policií na pneumatikách a přepravovaných věcech.

Řízení – všechny skupiny

Kryje škody způsobené provozem a řízením dopravních prostředků a to včetně pracovních strojů

Vztahuje se na škody způsobené v souvislosti s řízením jakéhokoliv vozidla nebo pracovního stroje, vč. vysokozdvižných vozíků. Z tohoto připojištění se hradí i škody způsobené při dopravní nehodě šetřené policií na pneumatikách a přepravovaných věcech.

Ztráta svěřených věcí

Kryje škody způsobené ztrátou svěřených nástrojů a ochranných pracovních pomůcek

Vztahuje se na škody způsobené ztrátou svěřených věcí, tj. nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí. Pokud je zaměstnavatel pojištěného orgánem veřejné správy, tak se toto připojištění vztahuje také na ztrátu pokutového bloku. Z tohoto připojištění nelze hradit škody způsobené odcizením svěřených věcí.

Pokuty, penále

Kryje škody způsobené uložení pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu

Vztahuje se na škody způsobené uložením pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu. Z tohoto připojištění nelze hradit pokuty či penále uložené kvůli přestupku spáchanému při provozu na pozemních komunikacích.

Vadná manuální práce a chybná obsluha

Kryje škody způsobené vadně provedenou prací, chybně provedenou obsluhou nebo nedodržením obsluhy, údržby či technologického postupu

Vztahuje se na škody způsobené vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích. Dále se toto připojištění vztahuje i na škody způsobené na věci, případně na díle, na kterém pojištěný vykonával dozor či dohled, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně provedená a také na škody způsobené chybnou nebo chybně provedenou obsluhou či údržbou a i na škody způsobené nedodržením předepsané obsluhy, údržby nebo technologického postupu.

Přeprava, včetně nakládky a vykládky

Kryje škody způsobené na věcech, které jsou přepravovány jakýmkoliv dopravním prostředkem nebo pracovním strojem a to včetně jejich nakládky a vykládky

Vztahuje se na škody způsobené v souvislosti s poškozením nebo zničením věcí ve vlastnictví zaměstnavatele při jejich přepravě vozidlem nebo pracovním strojem a to vč. nakládky a vykládky.

Často kladené dotazy

Jsem voják z povolání, mohu si toto pojištění sjednat pro případ škody, kterou mohu způsobit při plnění služebních úkolů?

Ano, toto pojištění se vztahuje na Vaši případnou povinnost nahradit škodu způsobenou státu.

Pracuji jako řidič kamionu, jaké připojištění řízení si mám sjednat, aby se mi na případnou škodu na vozidle vztahovalo?

Pro toto povolání je nutné si sjednat připojištění Řízení – všechny skupiny, které kryje škody způsobené provozem a řízením dopravních prostředků a to včetně pracovních strojů.

Při výkonu své práce (rozvoz jídel) řídím jak osobní vozidlo zaměstnavatele, tak někdy řídím i motocykl zaměstnavatele, jaké připojištění řízení si mám sjednat?

Pro tento typ řízení je nutné sjednání Řízení – skupina B , které kryje škody způsobené provozem a řízením všech dopravních prostředků, které spadají do rozsahu řidičského oprávnění skupiny B v souladu s vymezením dle zákona o silničním provozu v platném znění.

Na koho se pojištění vztahuje? Kdo si jej má vlastně sjednat?

V tomto produktu mohou být pojištěni:

 • zaměstnanci s pracovním poměrem dle zákoníku práce, vč. osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, pojištění se vztahuje i na pracovní poměr založený jmenováním, například ředitelé základních škol;
 • státní zaměstnanci, kteří spadají pod působnost zákona o státní službě;
 • příslušníci vybraných bezpečnostních sborů, kterými jsou Policie ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů;
 • vojáci z povolání.

Na co se vztahuje připojištění Ztráty svěřených věcí?

Toto připojištění se vztahuje na ztrátu pracovních pomůcek, nástrojů vč. ochranných pracovních prostředku apod., které jsou zaměstnavatelem svěřeny pojištěnému jako zaměstnanci v souladu se zákoníkem práce. Připojištění se nevztahuje na odcizení.

Jak si mohu pojištění sjednat?

Pojištění si můžete sjednat osobně na některé z našich poboček. Také nám můžete v pracovních dnech v čase od 8:00 do 19:00 zavolat na 241 114 114.

Hodnocení

Všeobecné pojistné podmínky VPP-OH-2021
(počátek pojištění od 1.11.2021)
Sazebník administrativních poplatků
(počátek pojištění od 01.01.2020)