Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky jsou určeny pro stanovení pojistného plnění z úrazového pojištění. Oceňovací tabulka A je určena pro stanovení plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (DNL), oceňovací tabulka B je určena pro stanovení plnění za trvalé následky úrazu (TN úrazu). Oceňovací tabulky se od roku 2014 již nevydávají samostatně, ale jsou součástí pojistných podmínek.

 

Pro smlouvy uzavřené od 1. 10. 2017

Pro smlouvy uzavřené od 1. 10. 2016 do 1. 10. 2017

Pro smlouvy uzavřené od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2016

Pro smlouvy uzavřené od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2014

Oceňovací tabulky se použijí pro stanovení výše pojistného plnění za pojistné události z úrazového pojištění pro pojistné smlouvy uzavřené s datem počátku pojištění od 1. 9. 2008 do 30. 6. 2014.
Oceňovací tabulky A i B
Doba nezbytného léčení úrazu: DNL%, DNL-D, DNL-8, DNL-15, DNL-MAX a Trvalé následky úrazu)

Pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2005 do 31. 8. 2008

Oceňovací tabulky se použijí pro stanovení výše pojistného plnění za pojistné události z úrazového pojištění pro pojistné smlouvy uzavřené s datem počátku od 1. 1. 2005 do 31. 8. 2008.
Oceňovací tabulky A i B
(Doba nezbytného léčení úrazu: DNL%, DNL-D a Trvalé následky úrazu)

Pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2004

Oceňovací tabulky se použijí pro stanovení výše pojistného plnění za pojistné události z úrazového pojištění pro pojistné smlouvy uzavřené s datem počátku pojištění od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2004.
Oceňovací tabulky
(Doba nezbytného léčení úrazu: DNL%, DNL-D, DNL-8, DNL-15, DNL-MAX a Trvalé následky úrazu)

Pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 1992

Oceňovací tabulka A i B
(DNL: strana 5, TN: strana 17)

Sazebník poplatků

Aktuální Sazebníky poplatků platné pro smlouvy uzavřené od 21. 12. 2019.

 

Aktuální Sazebníky poplatků platné pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014 do 20. 12. 2019.

 

Sazebník poplatků
PPO-DIM-0004
Sazebník poplatků
PPO-MZ1-0004
Sazebník poplatků
PPO-S-KOMBI-0001
Sazebník poplatků
PPO-S-KORP-0001
Sazebník poplatků
PPO-S-MAN-0004
Sazebník poplatků
PPO-S-PARTNER-0004
Sazebník poplatků
PPO-S-SUN-0001
Sazebník poplatků
PPO-S-SUNP-0004
Sazebník poplatků
PPO-DYK-0004
Sazebník poplatků
PPO-FLEXI-0004
Sazebník poplatků
PPO-MAN-0004
Sazebník poplatků
PPO-PARTNER-0004
Sazebník poplatků
PPO-SUNP-0004

Sazebník poplatků pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014 do 20. 12. 2019, které se vztahují k produktům životního pojištění.

 

Sazebník poplatků
(platnost od 1.1.2019)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.1.2018)
Sazebník poplatků
(platnost od 16.10.2017)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.2.2017)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.1.2017)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.6.2016)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.1.2016)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.7.2015)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.1.2015)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.1.2014)

Přehled poplatků

Aktuální Přehledy poplatků platné pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013.

 

Přehled poplatků
PO-PARTNER-0001
Přehled poplatků
PPO-KOMBI-0001
Přehled poplatků
PPO-KORP-0001
Přehled poplatků
PPO-KZP-RZP-0001
Přehled poplatků
PPO-MAN-0001
Přehled poplatků
PPO-SUN-0001
Přehled poplatků
PPO-SUNP-0001

Přehled poplatků pro pojistné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013, které se vztahují k produktům životního pojištění.

 

Přehled poplatků
(platnost od 20.1.2017)
Přehled poplatků
(platnost od 1.1.2016)
Přehled poplatků
(platnost od 1.7.2015)
Přehled poplatků
(platnost od 1.1.2014)
Přehled poplatků
(platnost od 1.7.2013)
Přehled poplatků
(platnost od 21.12.2012)
Přehled poplatků
(platnost od 1.11.2012)
Přehled poplatků
(platnost od 7.5.2012)
Přehled poplatků
(platnost od 1.1.2012)
Přehled poplatků
(platnost od 1.9.2011)
Přehled poplatků
(platnost od 18.4.2011)
Přehled poplatků
(platnost od 18.2.2011)
Přehled poplatků
(platnost od 1.1.2011)
Přehled poplatků
(platnost od 1.9.2010)
Přehled poplatků
(platnost od 1.7.2010)
Přehled poplatků
(platnost od 29.3.2010)
Přehled poplatků
(platnost od 1.12.2009)
Přehled poplatků
(platnost od 1.9.2009)
Přehled poplatků
(platnost od 1.3.2009)