Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky jsou určeny pro stanovení pojistného plnění z úrazového pojištění. Oceňovací tabulka A je určena pro stanovení plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (DNL), oceňovací tabulka B je určena pro stanovení plnění za trvalé následky úrazu (TN úrazu). Tabulky platí pro pojistné události podle data sjednání pojistné smlouvy nebo podle data vzniku pojistné události, a to v souladu s ujednáním pojistných podmínek konkrétní pojistné smlouvy. Oceňovací tabulky se od roku 2014 již nevydávají samostatně, ale jsou součástí pojistných podmínek.

 

Pro smlouvy sjednané od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2013

Oceňovací tabulka A
(Doba nezbytného léčení %, D)
Oceňovací tabulka A
(Doba nezbytného léčení 15, MAX)
Oceňovací tabulka A
(Doba nezbytného léčení 8, 30, MAX)
Oceňovací tabulka B
(Trvalé následky)

 

 

Pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2005 do 31. 8. 2008

Oceňovací tabulka A
(Doba nezbytného léčení %, D)
Oceňovací tabulka B
(Trvalé následky)

 

 

Pro smlouvy sjednané od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2004

Oceňovací tabulka A
(Doba nezbytného léčení %, D)
Oceňovací tabulka B
(Trvalé následky)

 

 

Pro smlouvy sjednané do 31. 12. 1992

Oceňovací tabulka A i B
(DNL: strana 5, TN: strana 17)

 

 

Sazebník poplatků

Sazebník poplatků pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014 do 20. 12. 2019, které se vztahují k produktům životního pojištění.

 

Sazebník poplatků
(platnost od 1.1.2019)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.1.2018)
Sazebník poplatků
(platnost od 16.10.2017)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.2.2017)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.1.2017)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.6.2016)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.1.2016)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.7.2015)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.1.2015)
Sazebník poplatků
(platnost od 1.1.2014)

 

 

Přehled poplatků

Přehled poplatků pro pojistné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013, které se vztahují k produktům životního pojištění.

 

Přehled poplatků
(platnost od 20.1.2017)
Přehled poplatků
(platnost od 1.1.2016)
Přehled poplatků
(platnost od 1.7.2015)
Přehled poplatků
(platnost od 1.1.2014)
Přehled poplatků
(platnost od 1.7.2013)
Přehled poplatků
(platnost od 21.12.2012)
Přehled poplatků
(platnost od 1.11.2012)
Přehled poplatků
(platnost od 7.5.2012)
Přehled poplatků
(platnost od 1.1.2012)
Přehled poplatků
(platnost od 1.9.2011)
Přehled poplatků
(platnost od 18.4.2011)
Přehled poplatků
(platnost od 18.2.2011)
Přehled poplatků
(platnost od 1.1.2011)
Přehled poplatků
(platnost od 1.9.2010)
Přehled poplatků
(platnost od 1.7.2010)
Přehled poplatků
(platnost od 29.3.2010)
Přehled poplatků
(platnost od 1.12.2009)
Přehled poplatků
(platnost od 1.9.2009)
Přehled poplatků
(platnost od 1.3.2009)