Úpadek cestovní kanceláře – hlášení pro poškozené klienty

Kdy máte nárok na pojistné plnění?

Pokud vám cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

 • neposkytne dopravu ze zahraničí zpět do České republiky, pokud měla být součástí zájezdu
 • nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu, včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd, v případě neuskutečnění zájezdu
 • nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části
 • nevrátí platby, které od zákazníka obdržela za službu, která je součástí spojených cestovních služeb, pokud služba nebyla poskytnuta
 

Jak nárok na pojistné plnění uplatnit?

Připravte si následující dokumenty:

 • podepsaný škodní protokol
 • kopie smlouvy s CK, včetně podpisů obou stran
 • kopie dokladů o uhrazení zálohy nebo plné ceny zájezdu, doklady o uhrazení ceny za službu, která je součástí spojených cestovních služeb (originální doklady si ponechte pro případné doověření nároku na plnění)
 • případně další kopie dokladů o uhrazení dodatečných výdajů spojených s pojistnou událostí (originální doklady si ponechte pro případné doověření nároku na plnění)

Odešlete dokumenty společnosti Europ Assistance s.r.o. buď e-mailem na likvidace@eacz.com nebo klasickou poštou na adresu:

 • Europ Assistance s.r.o.
 • Na Pankráci 1724/129,
 • Nusle, 140 00 Praha 4

V případě dotazů se můžete na společnost Europ Assistance s.r.o. obrátit i telefonicky na čísle +420 221 586 660.

Písemné oznámení škodní události, včetně všech podkladů, je nutné doručit nejpozději do 3 měsíců ode dne vzniku pojistné události.

Seznam cestovních kanceláří, které jsou u nás pojištěny.