Úpadek cestovní kanceláře – hlášení pro poškozené klienty

Kdy máte nárok na pojistné plnění?

Pokud vám cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

 • neposkytne dopravu ze zahraničí zpět do České republiky, pokud měla být součástí zájezdu
 • nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu, včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd, v případě neuskutečnění zájezdu
 • nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části
 • nevrátí platby, které od zákazníka obdržela za službu, která je součástí spojených cestovních služeb, pokud služba nebyla poskytnuta
 

Jak nárok na pojistné plnění uplatnit?

Připravte si následující dokumenty:

 • podepsaný škodní protokol
 • kopie smlouvy s CK, včetně podpisů obou stran
 • kopie dokladů o uhrazení zálohy nebo plné ceny zájezdu, doklady o uhrazení ceny za službu, která je součástí spojených cestovních služeb (originální doklady si ponechte pro případné doověření nároku na plnění)
 • případně další kopie dokladů o uhrazení dodatečných výdajů spojených s pojistnou událostí (originální doklady si ponechte pro případné doověření nároku na plnění)

Odešlete dokumenty společnosti Europ Assistance s.r.o. buď e-mailem na likvidace@eacz.com nebo klasickou poštou na adresu:

 • Europ Assistance s.r.o.
 • Na Pankráci 1658/121, Nusle
 • 140 00
 • Praha 4

V případě dotazů se můžete na společnost Europ Assistance s.r.o. obrátit i telefonicky na čísle +420 221 586 660.

Písemné oznámení škodní události, včetně všech podkladů, je nutné doručit nejpozději do 3 měsíců ode dne vzniku pojistné události.

Seznam cestovních kanceláří, které jsou u nás pojištěny.

 

Instrukce pro klienty konkrétních cestovních kanceláří

CK SPECIAL s.r.o.
Informace pro klienty
V-tour s.r.o.
Informace pro klienty
CK DOLTOUR s.r.o.
Informace pro klienty
Quicktour s.r.o.
Informace pro klienty
CK LUNA TOUR
Informace pro klienty
CK INTERTRANS s.r.o.
Informace pro klienty
CK FANTASY TRAVEL s.r.o.
Informace pro klienty


Jak postupovat při žádosti o vrácení pojistného z pojistné smlouvy cestovního pojištění sjednané prostřednictvím
CK INTERTRANS?

Pošlete nám písemnou Vámi podepsanou žádost o ukončení pojištění.

K žádosti je třeba přiložit:

 • Smlouvu o zájezdu
 • Doklad o platbě za zájezd (např. výpis z bankovního účtu nebo potvrzení o přijaté platbě v hotovosti)
 • Pojistku cestovního pojištění TURISTA vystavená CK INTERTRANS s.r.o.

Nezapomeňte uvést číslo účtu pro vrácení pojistného.


Kompletní žádost zašlete na mail: cestovni@generaliceska.cz nebo na kontaktní adresu:
Generali Česká pojišťovna a.s., P.O.Box 305, 659 05 Brno