Životní pojištění Bel Mondo a Bella Vita

Zabezpečte finančně své blízké, když se něco stane.

Životní pojištění, které vás nenechá na holičkách

 • Dorovnání výpadku příjmů v důsledku úrazu, nemoci a invalidity.
 • Peníze za každý den léčení nebo pracovní neschopnosti.
 • Výplata za úraz, trvalé následky nebo smrt.
 • Úhrada na kvalitní léčbu vážných nemocí.
 • Odpočet z daňového základu až 24 000 Kč.

Druhy pojištění

Pojištění rizik

Bel Mondo

Pojištění poskytuje maximální pojistnou ochranu, kterou si můžete přizpůsobovat svým potřebám. V rámci tohoto produktu lze sjednat pojištění:

 • smrti (s konstantní nebo klesající pojistnou částkou)

 • invalidity I., II. i III. stupně

 • závažných a onkologických onemocnění

 • trvalých následků úrazu

 • pracovní neschopnosti i pracovního úrazu

 • pojištění poúrazové péče

 • pojištění pracovních úrazů pro zaměstnance

 • příspěvek na léky nehrazené zdravotní pojišťovnou u závažných a onkologických nemocí

 • rodinná asistence (odborná péče o dítě pojištěného, lékař a právník na telefonu, v případě imobility či hospitalizace i péče o domácího mazlíčka)

Pojištění rizik + investování

Bella Vita

Pojištění poskytuje maximální pojistnou ochranu s možností vytvoření finanční rezervy na stáří. V rámci tohoto produktu lze sjednat pojištění:

 • smrti (s konstantní nebo klesající pojistnou částkou)

 • invalidity I., II. i III. stupně

 • závažných a onkologických onemocnění

 • trvalých následků úrazu

 • pracovní neschopnosti i pracovního úrazu

 • pojištění poúrazové péče

 • pojištění pracovních úrazů pro zaměstnance

 • příspěvek na léky nehrazené zdravotní pojišťovnou u závažných a onkologických nemocí

 • rodinná asistence (odborná péče o dítě pojištěného, lékař a právník na telefonu, v případě imobility či hospitalizace i péče o domácího mazlíčka)

Výkonnost jednotlivých fondů najdete v části Investiční fondy a portfolia.

Pojištění rizik

Bel Mondo

Pojištění poskytuje maximální pojistnou ochranu, kterou si můžete přizpůsobovat svým potřebám. V rámci tohoto produktu lze sjednat pojištění:

 • smrti (s konstantní nebo klesající pojistnou částkou)

 • invalidity I., II. i III. stupně

 • závažných a onkologických onemocnění

 • trvalých následků úrazu

 • pracovní neschopnosti i pracovního úrazu

 • pojištění poúrazové péče

 • pojištění pracovních úrazů pro zaměstnance

 • příspěvek na léky nehrazené zdravotní pojišťovnou u závažných a onkologických nemocí

 • rodinná asistence (odborná péče o dítě pojištěného, lékař a právník na telefonu, v případě imobility či hospitalizace i péče o domácího mazlíčka)

Pojištění rizik + investování

Bella Vita

Pojištění poskytuje maximální pojistnou ochranu s možností vytvoření finanční rezervy na stáří. V rámci tohoto produktu lze sjednat pojištění:

 • smrti (s konstantní nebo klesající pojistnou částkou)

 • invalidity I., II. i III. stupně

 • závažných a onkologických onemocnění

 • trvalých následků úrazu

 • pracovní neschopnosti i pracovního úrazu

 • pojištění poúrazové péče

 • pojištění pracovních úrazů pro zaměstnance

 • příspěvek na léky nehrazené zdravotní pojišťovnou u závažných a onkologických nemocí

 • rodinná asistence (odborná péče o dítě pojištěného, lékař a právník na telefonu, v případě imobility či hospitalizace i péče o domácího mazlíčka)

Výkonnost jednotlivých fondů najdete v části Investiční fondy a portfolia.

Dokumenty

Rizikové životní pojištění Bel Mondo
(pojistné podmínky od 21. 12. 2019)
Investiční životní pojištění Bella Vita
(pojistné podmínky od 21. 12. 2019)