Investiční fondy a portfolia

Na této stránce najdete přehled investičních fondů a portfolií, níže pak ukazatele zhodnocení, nákladů i poplatků a přehled aktuálních kurzů podílových hodnot jednotlivých fondů spolu s odkazem na jejich historický vývoj.

 

Skupina fondů Generali

 

 

Skupina fondů Generali Investments SICAV

 

 

Dynamické portfolio CONSEQ - Generali

 

 

Skupina fondů C-QUADRAT

Skupina fondů C-QUADRAT (dříve skupina fondů Success)

 

 

Skupina fondů Generali Investments CEE

 

 

 

 

Skupina fondů Partners

 

 

Skupina fondů UniCredit Bank

 

 

Skupina fondů Generali Česká pojišťovna a.s.

Fond fondů dynamický
PDF dokument
Fond konzervativní
PDF dokument
Fond ropy a energetiky
PDF dokument
Fond zlatý
PDF dokument
Fond živé planety
PDF dokument
Fond nových ekonomik
PDF dokument
Komentář portfoliomanažera
dynamické portfolio Conseq, konzervativní portfolio Conseq, vyvážené portfolio Conseq, portfolio nových ekonomik Conseq

 

 

VÝVOJ ZHODNOCENÍ NADEFINOVANÝCH STRATEGIÍ (K 31. 3. 2020)

Podrobný přehled investičních strategií s konkrétně definovanou skupinou fondů. Pokud během pojistné doby nastane změna alokačního poměru či přemístění podílových jednotek do jiného fondu, přestává být tento přehled relevantní a je nutné sledovat vývoj zhodnocení jednotlivých investičních fondů, do nichž je pojistné alokováno.

1M 3M 6M YTD 12M
PS
Progresivní globální strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 30%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%, ESEC - SRI European Equity C - 20%, GEAC - Global Equity C - 30%)
-15,52 % -19,92 % -17,69 % -19,92% -15,72 %
BS
Balancovaná strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 15%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%, ESEC - SRI European Equity C - 10%, GEAC - Global Equity C - 15%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 40%)
-10,01 % -12,24 % -11,22 % -12,24 % -9,20 %
ZS
Zajišťovaná strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 10%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 10%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 10%, GEAC - Global Equity C - 10%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 60%)
-8,27 % -9,83 % -9,22 % -9,83 % -7,38 %
GC
Generali-Conseq strategie (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 30%, ESEC - SRI European Equity C - 20%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%, DPCG - Dynamické portfolio Conseq Generali - 30%)
-20,69 % -25,99 % -22,87 % -25,99 % -22,72 %
C-Q
Generali - C-QUADRAT strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)
-13,37 % -17,10 % -16,11 % -17,10 % -14,24 %
C-Q/09
Generali - C-QUADRAT/09 strategie (CQGQ ESG - C-Quadrat GreenStars ESG R - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)
-10,78 % -13,65 % -12,01 % -13,65 % -7,99 %
C-Q/11
C-QUADRAT/11 smíšená strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)
-12,89 % -16,59 % -15,62 % -16,59 % -13,61 %
C-Q/13
C-QUADRAT/13 smíšená strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 25%)
-15,31 % -19,79 % -19,04 % -19,79 % -18,62 %
GP
Generali progresivní smíšená strategie (GKF - Generali CEE Komoditní fond - 30%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 20%, GNEF - Generali Fond nových ekonomik - 30%)
-16,55 % -21,90 % -19,47 % -21,90 % -21,45 %
FFR
Strategie Fond fondů růst (CEEEC – Central & Eastern European Equity C – 25%, CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%, ČPI FGZ – Fond globálních značek otevřený podílový fond ČPI – 25%, ČPI FNA – Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČPI – 25%)
-15,55 % -18,30 % -16,21 % -18,30 % -14,91 %

UKAZATEL TER PRO GENERALI POJIŠŤOVNU A.S. A MANAGEMENT FEE FONDŮ

FOND TER 2018 SYNTETICKE TER 2018 MANAGEMENT FEE
SRI European Equity C 1,98 % X 2,00 %
High Conviction Europe C 1,20 % X 2,00 %
Central & Eastern European Equity C 2,09 % X 2,00 %
Global Equity C 0,60 % X 2,00 %
Akciové investiční portfolio Generali 2,00 % X 2,00 %
Peněžní investiční portfolio Generali 0,00 % X 0,00 %
Dluhopisové investiční portfolio Generali 1,00 % X 1,00 %
Smíšené investiční portfolio Generali 2,00 % X 2,00 %
Dynamické portfolio Conseq DPCG X 1,91 % 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 2,84 % X 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 2,70 % X 2,00 %
C-QUADRAT GreenStars ESG R 2,12 % X 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 2,77 % X 2,00 %
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK 2,52 % X 2,00 %
Generali CEE Komoditni fond 3,72 % X 2,00 %
Generali Fond nových ekonomik 2,36 % X 2,00 %
C-QUADRAT Active YOU 2,45 % X 2,00 %
C-QUADRAT Active PLUS 2,48 % X 2,00 %
Partners Univers 6 1,29 % 1,55 % 0,00 %
Partners Univers 10 1,78 % 2,40 % 0,00 %
Partners Univers 13 1,80 % 2,25 % 0,00 %
Partners 7 Stars 1,79 % 2,08 % 0,00 %

AKTUÁLNÍ KURZ PODÍLOVÝCH JEDNOTEK FONDŮ K 8. 4. 2020

NÁZEV FONDU AKTUÁLNÍ KURZ HISTORICKÝ VÝVOJ
Peněžní investiční portfolio Generali 1,18241 Vývoj cen
Dluhopisové investiční portfolio Generali 1,49483 Vývoj cen
Smíšené investiční portfolio Generali 1,58842 Vývoj cen
Akciové investiční portfolio Generali 1,56486 Vývoj cen
Central & Eastern European Equity C 2 758,78899 Vývoj cen
SRI European Equity C 2 149,94032 Vývoj cen
Global Equity C 3 327,95390 Vývoj cen
Dynamické portolio Conseq-Generali 0,89959 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 4 400,62341 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 3 850,00182 Vývoj cen
C-QUADRAT GreenStars ESG R 2 829,65078 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 2 172,84999 Vývoj cen
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK 952,58200 Vývoj cen
C-QUADRAT Active YOU 255,82100 Vývoj cen
C-QUADRAT Active PLUS 167,10010 Vývoj cen
Generali CEE Komoditní fond 54,78158 Vývoj cen
Generali CEE Fond nových ekonomik 167,70131 Vývoj cen
Fond fondů růst 0,88910 Vývoj cen
Partners Universe 6 1,07180 Vývoj cen
Partners Universe 10 1,07870 Vývoj cen
Partners Universe 13 1,09380 Vývoj cen
Partners 7 Stars 1,03630 Vývoj cen
Pioneer All-Star Selection 0,99617 Vývoj cen
Pioneer Fund Solutions - Balanced 1 040,59433 Vývoj cen
Pioneer Fund Solutions - Conservative 1 094,79138 Vývoj cen
STELLAR FUNDS 100/2021 - retail 0,99920 Vývoj cen
STELLAR FUNDS VIP 100/2021 - privat 0,99920 Vývoj cen
GLOBAL MULTI ASSET 100/2021 0,99820 Vývoj cen
Vyvážený fond fondu Vývoj cen
Dynamický fond fondu Vývoj cen
Konzervativní otevřený podílový fond (dříve Fond peněžního trhu) Vývoj cen
Dluhopisový fond Vývoj cen
Akciový fond Vývoj cen
Fond nemovitostních akcií Vývoj cen
Fond ropného a energetického průmyslu Vývoj cen
Zlatý fond Vývoj cen
Smíšený fond Vývoj cen
Fond nových ekonomik Vývoj cen
Fond farmacie a biotechnologie Vývoj cen
Fond živé planety Vývoj cen