Investiční fondy a portfolia

Na této stránce najdete přehled investičních fondů a portfolií, níže pak ukazatele zhodnocení, nákladů i poplatků a přehled aktuálních kurzů podílových hodnot jednotlivých fondů spolu s odkazem na jejich historický vývoj.

 

Skupina fondů Generali

 

 

Skupina fondů Generali Investments SICAV

 

 

Dynamické portfolio CONSEQ - Generali

 

 

Skupina fondů C-QUADRAT

Skupina fondů C-QUADRAT (dříve skupina fondů Success)

 

 

Skupina fondů Generali Investments CEE

 

 

 

 

Skupina fondů Partners

 

 

Skupina fondů UniCredit Bank

 

 

Skupina fondů Generali Česká pojišťovna a.s.

Fond konzervativní
PDF dokument
Fond zlatý
PDF dokument
Fond živé planety
PDF dokument
Komentář portfoliomanažera
dynamické portfolio Conseq, konzervativní portfolio Conseq, vyvážené portfolio Conseq, portfolio nových ekonomik Conseq

 

 

VÝVOJ ZHODNOCENÍ NADEFINOVANÝCH STRATEGIÍ (K 30. 6. 2020)

Podrobný přehled investičních strategií s konkrétně definovanou skupinou fondů. Pokud během pojistné doby nastane změna alokačního poměru či přemístění podílových jednotek do jiného fondu, přestává být tento přehled relevantní a je nutné sledovat vývoj zhodnocení jednotlivých investičních fondů, do nichž je pojistné alokováno.

1M 3M 6M YTD 12M
PS
Progresivní globální strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 30%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%, ESEC - SRI European Equity C - 20%, GEAC - Global Equity C - 30%)
0,47 % 10,96 % -11,42 % -11,42% 6,19 %
BS
Balancovaná strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 15%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%, ESEC - SRI European Equity C - 10%, GEAC - Global Equity C - 15%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 40%)
0,55 % 7,36 % -6,22 % -6,22 % -2,95 %
ZS
Zajišťovaná strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 10%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 10%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 10%, GEAC - Global Equity C - 10%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 60%)
0,47 % 6,29 % -4,64 % -4,64 % -2,68 %
GC
Generali-Conseq strategie (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 30%, ESEC - SRI European Equity C - 20%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%, DPCG - Dynamické portfolio Conseq Generali - 30%)
2,11 % 14,61 % -15,24 % -15,24 % -11,88 %
C-Q
Generali - C-QUADRAT strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)
0,69 % 8,40 % -10,54 % -10,54 % -6,39 %
C-Q/09
Generali - C-QUADRAT/09 strategie (CQGQ ESG - C-Quadrat GreenStars ESG R - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)
0,10 % 7,73 % -7,53 % -7,53 % -1,71 %
C-Q/11
C-QUADRAT/11 smíšená strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)
0,64 % 7,95 % -10,43 % -10,43 % -6,13 %
C-Q/13
C-QUADRAT/13 smíšená strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 25%)
1,49 % 9,30 % -12,90 % -12,90 % -10,73 %
GP
Generali progresivní smíšená strategie (GKF - Generali CEE Komoditní fond - 30%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 20%, GNEF - Generali Fond nových ekonomik - 30%)
2,59 % 7,47 % -16,17 % -16,17 % -15,07 %
FFR
Strategie Fond fondů růst (CEEEC – Central & Eastern European Equity C – 25%, CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%, ČPI FGZ – Fond globálních značek otevřený podílový fond ČPI – 25%, ČPI FNA – Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČPI – 25%)
0,69 % 6,71 % -12,82 % -12,82 % -8,62 %

UKAZATEL TER PRO GENERALI POJIŠŤOVNU A.S. A MANAGEMENT FEE FONDŮ

FOND TER 2018 SYNTETICKE TER 2018 MANAGEMENT FEE
SRI European Equity C 1,98 % X 2,00 %
High Conviction Europe C 1,20 % X 2,00 %
Central & Eastern European Equity C 2,09 % X 2,00 %
Global Equity C 0,60 % X 2,00 %
Akciové investiční portfolio Generali 2,00 % X 2,00 %
Peněžní investiční portfolio Generali 0,00 % X 0,00 %
Dluhopisové investiční portfolio Generali 1,00 % X 1,00 %
Smíšené investiční portfolio Generali 2,00 % X 2,00 %
Dynamické portfolio Conseq DPCG X 1,91 % 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 2,84 % X 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 2,70 % X 2,00 %
C-QUADRAT GreenStars ESG R 2,12 % X 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 2,77 % X 2,00 %
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK 2,52 % X 2,00 %
Generali CEE Komoditni fond 3,72 % X 2,00 %
Generali Fond nových ekonomik 2,36 % X 2,00 %
C-QUADRAT Active YOU 2,45 % X 2,00 %
C-QUADRAT Active PLUS 2,48 % X 2,00 %
Partners Univers 6 1,29 % 1,55 % 0,00 %
Partners Univers 10 1,78 % 2,40 % 0,00 %
Partners Univers 13 1,80 % 2,25 % 0,00 %
Partners 7 Stars 1,79 % 2,08 % 0,00 %

AKTUÁLNÍ KURZ PODÍLOVÝCH JEDNOTEK FONDŮ K 5. 8. 2020

NÁZEV FONDU AKTUÁLNÍ KURZ HISTORICKÝ VÝVOJ
Peněžní investiční portfolio Generali 1,21434 Vývoj cen
Dluhopisové investiční portfolio Generali 1,54397 Vývoj cen
Smíšené investiční portfolio Generali 1,68189 Vývoj cen
Akciové investiční portfolio Generali 1,70726 Vývoj cen
Central & Eastern European Equity C 2 983,93373 Vývoj cen
SRI European Equity C 2 375,59851 Vývoj cen
Global Equity C 3 507,28565 Vývoj cen
Dynamické portolio Conseq-Generali 1,08539 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 4 855,04896 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 4 040,39314 Vývoj cen
C-QUADRAT GreenStars ESG R 2 949,82240 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 2 255,96930 Vývoj cen
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK 1 040,80657 Vývoj cen
C-QUADRAT Active YOU 255,38280 Vývoj cen
C-QUADRAT Active PLUS 177,50940 Vývoj cen
Generali CEE Komoditní fond 57,35401 Vývoj cen
Generali CEE Fond nových ekonomik 194,91973 Vývoj cen
Fond fondů růst 0,95064 Vývoj cen
Partners Universe 6 1,12710 Vývoj cen
Partners Universe 10 1,20210 Vývoj cen
Partners Universe 13 1,23230 Vývoj cen
Partners 7 Stars 1,16630 Vývoj cen
Pioneer All-Star Selection 1,09339 Vývoj cen
Pioneer Fund Solutions - Balanced 1 131,74958 Vývoj cen
Pioneer Fund Solutions - Conservative 1 162,61531 Vývoj cen
STELLAR FUNDS 100/2021 - retail 1,00070 Vývoj cen
STELLAR FUNDS VIP 100/2021 - privat 1,00070 Vývoj cen
GLOBAL MULTI ASSET 100/2021 1,00080 Vývoj cen
Vyvážený fond fondů Vývoj cen
Dynamický fond fondů Vývoj cen
Konzervativní fond (dříve Fond peněžního trhu) Vývoj cen
Vyvážený dluhopisový fond Vývoj cen
Akciový fond Vývoj cen
Fond nemovitostních akcií Vývoj cen
Fond ropného a energetického průmyslu Vývoj cen
Zlatý fond Vývoj cen
Balancovaný konzervativní fond Vývoj cen
Fond nových ekonomik Vývoj cen
Fond farmacie a biotechnologie Vývoj cen
Fond živé planety Vývoj cen
Dynamické portfolio Conseq (Česká pojišťovna) Vývoj cen
Konzervativní portfolio Conseq (Česká pojišťovna) Vývoj cen
Vyvážené portfolio Conseq (Česká pojišťovna) Vývoj cen
Portfolio nových ekonomik Conseq (Česká pojišťovna) Vývoj cen