Investiční fondy a portfolia

Na této stránce najdete přehled investičních fondů a portfolií, níže pak ukazatele zhodnocení, nákladů i poplatků a přehled aktuálních kurzů podílových hodnot jednotlivých fondů spolu s odkazem na jejich historický vývoj.

 

Skupina fondů Generali

 

 

Skupina fondů Generali Investments SICAV

 

 

Dynamické portfolio CONSEQ - Generali

 

 

Skupina fondů C-QUADRAT

 

 

Skupina fondů Generali Investments CEE

 

 

Skupina fondů Success

 

 

Skupina fondů Partners

 

 

Skupina fondů UniCredit Bank

 

 

Skupina fondů Generali Česká pojišťovna a.s.

Fond fondů dynamický
PDF dokument
Fond konzervativní
PDF dokument
Fond ropy a energetiky
PDF dokument
Fond zlatý
PDF dokument
Fond živé planety
PDF dokument
Fond nových ekonomik
PDF dokument
Komentář portfoliomanažera
dynamické portfolio Conseq, konzervativní portfolio Conseq, vyvážené portfolio Conseq, portfolio nových ekonomik Conseq

 

 

VÝVOJ ZHODNOCENÍ NADEFINOVANÝCH STRATEGIÍ (K 31. 1. 2020)

Podrobný přehled investičních strategií s konkrétně definovanou skupinou fondů. Pokud během pojistné doby nastane změna alokačního poměru či přemístění podílových jednotek do jiného fondu, přestává být tento přehled relevantní a je nutné sledovat vývoj zhodnocení jednotlivých investičních fondů, do nichž je pojistné alokováno.

1M 3M 6M YTD 12M
PS
Progresivní globální strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 30%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%, ESEC - SRI European Equity C - 20%, GEAC - Global Equity C - 30%)
-1,23% 1,35 % 0,82 % -1,23 % 7,72 %
BS
Balancovaná strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 15%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%, ESEC - SRI European Equity C - 10%, GEAC - Global Equity C - 15%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 40%)
-0,55 % 0,54 % 0,54 % -0,55 % 5,38 %
ZS
Zajišťovaná strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 10%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 10%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 10%, GEAC - Global Equity C - 10%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 60%)
-0,44 % 0,35 % 0,14 % -0,44 % 3,73%
GC
Generali-Conseq strategie (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 30%, ESEC - SRI European Equity C - 20%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%, DPCG - Dynamické portfolio Conseq Generali - 30%)
-2,03 % 0,31 % -0,09 % -2,03 % 4,78 %
C-Q
Generali - C-QUADRAT strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)
-0,62 % 1,53 % 0,17 % -0,62 % 5,54 %
C-Q/09
Generali - C-QUADRAT/09 strategie (CQGQ ESG - C-Quadrat GreenStars ESG R - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)
-0,06 % 2,50 % 2,12 % -0,06 % 10,47 %
C-Q/11
C-QUADRAT/11 smíšená strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)
-0,62 % 1,48 % 0,31 % -0,62 % 5,74 %
C-Q/13
C-QUADRAT/13 smíšená strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 25%)
-1,38 % -0,01 % -1,30 % -1,38 % 1,53 %
GP
Generali progresivní smíšená strategie (GKF - Generali CEE Komoditní fond - 30%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 20%, GNEF - Generali Fond nových ekonomik - 30%)
-3,03 % -0,63 % -1,80 % -3,03 % -2,27 %
FFR
Strategie Fond fondů růst (CEEEC – Central & Eastern European Equity C – 25%, CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%, ČPI FGZ – Fond globálních značek otevřený podílový fond ČPI – 25%, ČPI FNA – Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČPI – 25%)
0,00 % 1,59 % 2,16 % 0,00 % 6,65 %

UKAZATEL TER PRO GENERALI POJIŠŤOVNU A.S. A MANAGEMENT FEE FONDŮ

FOND TER 2018 SYNTETICKE TER 2018 MANAGEMENT FEE
SRI European Equity C 1,98 % X 2,00 %
High Conviction Europe C 1,20 % X 2,00 %
Central & Eastern European Equity C 2,09 % X 2,00 %
Global Equity C 0,60 % X 2,00 %
Akciové investiční portfolio Generali 2,00 % X 2,00 %
Peněžní investiční portfolio Generali 0,00 % X 0,00 %
Dluhopisové investiční portfolio Generali 1,00 % X 1,00 %
Smíšené investiční portfolio Generali 2,00 % X 2,00 %
Dynamické portfolio Conseq DPCG X 1,91 % 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 2,84 % X 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 2,70 % X 2,00 %
C-QUADRAT GreenStars ESG R 2,12 % X 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 2,77 % X 2,00 %
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK 2,52 % X 2,00 %
Generali CEE Komoditni fond 3,72 % X 2,00 %
Generali Fond nových ekonomik 2,36 % X 2,00 %
Success absolut 2,45 % X 2,00 %
Success relative 2,48 % X 2,00 %
Partners Univers 6 1,29 % 1,55 % 0,00 %
Partners Univers 10 1,78 % 2,40 % 0,00 %
Partners Univers 13 1,80 % 2,25 % 0,00 %
Partners 7 Stars 1,79 % 2,08 % 0,00 %

AKTUÁLNÍ KURZ PODÍLOVÝCH JEDNOTEK FONDŮ K 12. 2. 2020

NÁZEV FONDU AKTUÁLNÍ KURZ HISTORICKÝ VÝVOJ
Peněžní investiční portfolio Generali 1,20167 Vývoj cen
Dluhopisové investiční portfolio Generali 1,52783 Vývoj cen
Smíšené investiční portfolio Generali 1,83612 Vývoj cen
Akciové investiční portfolio Generali 2,03379 Vývoj cen
Central & Eastern European Equity C 3 714,13168 Vývoj cen
SRI European Equity C 2 540,25052 Vývoj cen
Global Equity C 3 831,33751 Vývoj cen
Dynamické portolio Conseq-Generali 1,22840 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 5 5 114,09480 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 4 266,64825 Vývoj cen
C-QUADRAT GreenStars ESG R 2 932,04492 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 2 356,59874 Vývoj cen
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK 1 235,80361 Vývoj cen
Success absolut 278,85905 Vývoj cen
Success relative 205,46195 Vývoj cen
Generali CEE Komoditní fond 71,21404 Vývoj cen
Generali CEE Fond nových ekonomik 203,51883 Vývoj cen
Fond fondů růst 1,08620 Vývoj cen
Partners Universe 6 1,12030 Vývoj cen
Partners Universe 10 1,21640 Vývoj cen
Partners Universe 13 1,24330 Vývoj cen
Partners 7 Stars 1,17120 Vývoj cen
Pioneer All-Star Selection 1,14221 Vývoj cen
Pioneer Fund Solutions - Balanced 1 209,93792 Vývoj cen
Pioneer Fund Solutions - Conservative 1 206,79304 Vývoj cen
STELLAR FUNDS 100/2021 - retail 0,98070 Vývoj cen
STELLAR FUNDS VIP 100/2021 - privat 1,00270 Vývoj cen
GLOBAL MULTI ASSET 100/2021 0,98450 Vývoj cen
Vyvážený fond fondu 1,2634 Vývoj cen
Dynamický fond fondu 1,3480 Vývoj cen
Konzervativní otevřený podílový fond (dříve Fond peněžního trhu) 1,3161 Vývoj cen
Dluhopisový fond 2,1002 Vývoj cen
Akciový fond 1,9815 Vývoj cen
Fond nemovitostních akcií 1,0615 Vývoj cen
Fond ropného a energetického průmyslu 1,2538 Vývoj cen
Zatý fond 0,6162 Vývoj cen
Smíšený fond 1,8609 Vývoj cen
Fond nových ekonomik 0,7705 Vývoj cen
Fond farmacie a biotechnologie 1,9907 Vývoj cen
Fond živé planety 0,9429 Vývoj cen