Investiční fondy a portfolia

Na této stránce najdete přehled investičních fondů a portfolií, níže pak ukazatele zhodnocení, nákladů i poplatků a přehled aktuálních kurzů podílových hodnot jednotlivých fondů spolu s odkazem na jejich historický vývoj.

 

Skupina fondů Generali

 

 

Skupina fondů Generali Investments SICAV

 

 

Dynamické portfolio CONSEQ - Generali

 

 

Skupina fondů C-QUADRAT

 

 

Skupina fondů Generali Investments CEE

 

 

Skupina fondů Success

 

 

Skupina fondů Partners

 

 

Skupina fondů UniCredit Bank

 

 

Skupina fondů Generali Česká pojišťovna a.s.

Fond fondů dynamický
PDF dokument
Fond konzervativní
PDF dokument
Fond ropy a energetiky
PDF dokument
Fond zlatý
PDF dokument
Fond živé planety
PDF dokument
Fond nových ekonomik
PDF dokument
Komentář portfoliomanažera
dynamické portfolio Conseq, konzervativní portfolio Conseq, vyvážené portfolio Conseq, portfolio nových ekonomik Conseq

 

 

VÝVOJ ZHODNOCENÍ NADEFINOVANÝCH STRATEGIÍ (K 31. 12. 2019)

Podrobný přehled investičních strategií s konkrétně definovanou skupinou fondů. Pokud během pojistné doby nastane změna alokačního poměru či přemístění podílových jednotek do jiného fondu, přestává být tento přehled relevantní a je nutné sledovat vývoj zhodnocení jednotlivých investičních fondů, do nichž je pojistné alokováno.

1M 3M 6M YTD 12M
PS
Progresivní globální strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 30%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%, ESEC - SRI European Equity C - 20%, GEAC - Global Equity C - 30%)
0.57 % 2.77 % 5.61 % 11.95 % 11.95 %
BS
Balancovaná strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 15%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%, ESEC - SRI European Equity C - 10%, GEAC - Global Equity C - 15%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 40%)
0.24% 1.27 % 3.48 % 7.71 % 7.71 %
ZS
Zajišťovaná strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 10%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 10%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 10%, GEAC - Global Equity C - 10%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 60%)
0.14 % 0.81 % 3.76 % 5.46 % 5.46%
GC
Generali-Conseq strategie (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 30%, ESEC - SRI European Equity C - 20%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%, DPCG - Dynamické portfolio Conseq Generali - 30%)
1.36 % 4.15 % 3.76 % 9.87 % 9.87 %
C-Q
Generali - C-QUADRAT strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)
0.21 % 1.26 % 4.43 % 7.96 % 7.96 %
C-Q/09
Generali - C-QUADRAT/09 strategie (CQGQ ESG - C-Quadrat GreenStars ESG R - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)
0.53 % 1.95 % 5.98 % 13.19% 13.19 %
C-Q/11
C-QUADRAT/11 smíšená strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)
0.20 % 1.25 % 4.59 % 8.14 % 8.14 %
C-Q/13
C-QUADRAT/13 smíšená strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 25%)
0.43 % 1.11 % 2.36 % 4.07 % 4.07 %
GP
Generali progresivní smíšená strategie (GKF - Generali CEE Komoditní fond - 30%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 20%, GNEF - Generali Fond nových ekonomik - 30%)
2.26 % 3.23 % 1.20 % 3.86% 3.86%
FFR
Strategie Fond fondů růst (CEEEC – Central & Eastern European Equity C – 25%, CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%, ČPI FGZ – Fond globálních značek otevřený podílový fond ČPI – 25%, ČPI FNA – Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČPI – 25%)
0.36 % 2.56 % 4.82 % 9.82 % 9. 82 %

UKAZATEL TER PRO GENERALI POJIŠŤOVNU A.S. A MANAGEMENT FEE FONDŮ

FOND TER 2018 SYNTETICKE TER 2018 MANAGEMENT FEE
SRI European Equity C 1,98 % X 2,00 %
High Conviction Europe C 1,20 % X 2,00 %
Central & Eastern European Equity C 2,09 % X 2,00 %
Global Equity C 0,60 % X 2,00 %
Akciové investiční portfolio Generali 2,00 % X 2,00 %
Peněžní investiční portfolio Generali 0,00 % X 0,00 %
Dluhopisové investiční portfolio Generali 1,00 % X 1,00 %
Smíšené investiční portfolio Generali 2,00 % X 2,00 %
Dynamické portfolio Conseq DPCG X 1,91 % 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 2,84 % X 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 2,70 % X 2,00 %
C-QUADRAT GreenStars ESG R 2,12 % X 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 2,77 % X 2,00 %
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK 2,52 % X 2,00 %
Generali CEE Komoditni fond 3,72 % X 2,00 %
Generali Fond nových ekonomik 2,36 % X 2,00 %
Success absolut 2,45 % X 2,00 %
Success relative 2,48 % X 2,00 %
Partners Univers 6 1,29 % 1,55 % 0,00 %
Partners Univers 10 1,78 % 2,40 % 0,00 %
Partners Univers 13 1,80 % 2,25 % 0,00 %
Partners 7 Stars 1,79 % 2,08 % 0,00 %

AKTUÁLNÍ KURZ PODÍLOVÝCH JEDNOTEK FONDŮ K 22. 1. 2020

NÁZEV FONDU AKTUÁLNÍ KURZ HISTORICKÝ VÝVOJ
Peněžní investiční portfolio Generali 1,19988 Vývoj cen
Dluhopisové investiční portfolio Generali 1,52157 Vývoj cen
Smíšené investiční portfolio Generali 1,84459 Vývoj cen
Akciové investiční portfolio Generali 2,06086 Vývoj cen
Central & Eastern European Equity C 3 851,64828 Vývoj cen
SRI European Equity C 2 552,02525 Vývoj cen
Global Equity C 3 806,96631 Vývoj cen
Dynamické portolio Conseq-Generali 1,25439 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 5 168,71119 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 4 257,54406 Vývoj cen
C-QUADRAT GreenStars ESG R 2 895,36863 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 2 352,11851 Vývoj cen
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK 1 235,16327 Vývoj cen
Success absolut 278,97345 Vývoj cen
Success relative 206,28495 Vývoj cen
Generali CEE Komoditní fond 77,37611 Vývoj cen
Generali CEE Fond nových ekonomik 215,09493 Vývoj cen
Fond fondů růst 1,09151 Vývoj cen
Partners Universe 6 1,11880 Vývoj cen
Partners Universe 10 1,21270 Vývoj cen
Partners Universe 13 1,24020 Vývoj cen
Partners 7 Stars 1,16630 Vývoj cen
Pioneer All-Star Selection 1,14793 Vývoj cen
Pioneer Fund Solutions - Balanced 1 204,03504 Vývoj cen
Pioneer Fund Solutions - Conservative 1 196,62458 Vývoj cen
STELLAR FUNDS 100/2021 - retail 0,97940 Vývoj cen
STELLAR FUNDS VIP 100/2021 - privat 0,99990 Vývoj cen
GLOBAL MULTI ASSET 100/2021 0,97840 Vývoj cen
Vyvážený fond fondu 1.2172 Vývoj cen
Dynamický fond fondu 1,2687 Vývoj cen
Konzervativní otevřený podílový fond (dříve Fond peněžního trhu) 1,3143 Vývoj cen
Dluhopisový fond 2,0990 Vývoj cen
Akciový fond 2,0033 Vývoj cen
Fond nemovitostních akcií 1,0555 Vývoj cen
Fond ropného a energetického průmyslu 1,2830 Vývoj cen
Zatý fond 0,6218 Vývoj cen
Smíšený fond 1,8698 Vývoj cen
Fond nových ekonomik 0,7932 Vývoj cen
Fond farmacie a biotechnologie 1,9882 Vývoj cen
Fond živé planety 0,9301 Vývoj cen