Investiční fondy a portfolia

Na této stránce najdete přehled investičních fondů a portfolií, níže pak ukazatele zhodnocení, nákladů i poplatků a přehled aktuálních kurzů podílových hodnot jednotlivých fondů spolu s odkazem na jejich historický vývoj.

Dokumenty Sdělení klíčových informací jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Informace související s udržitelností naleznete zde.

Archiv fondů dostupný zde.

 

Skupina fondů Generali

Skupina fondů Generali Investments SICAV

Skupina fondů Conseq

Přehled nákladů podkladových fondů GČP

Nákladovost fondů GČP
2023 - PDF dokument
Nákladovost fondů GČP
2022 - PDF dokument
Nákladovost fondů GČP
2021 - PDF dokument
Nákladovost fondů GČP
2020 - PDF dokument
Nákladovost fondů GČP
2019 - PDF dokument
Nákladovost fondů GČP II
Generali Pojišťovna, a.s 2022
Nákladovost fondů GČP II
Generali Pojišťovna, a.s 2021
Nákladovost fondů GČP II
Generali Pojišťovna, a.s 2020

 

 

 

VÝVOJ ZHODNOCENÍ NADEFINOVANÝCH STRATEGIÍ K 30.06.2024

Podrobný přehled investičních strategií s konkrétně definovanou skupinou fondů.

1M 3M 6M YTD 12M
Progresivní strategie
Od 23.8.2023: Central & Eastern European Equity - 30%; SRI World Equity - 30%; SRI European Equity - 20%; Fond Vyvážené portfolio - 20%. Do 23.8.2023: Central & Eastern European Equity C - 30%; SWE - Sustainable World Equity - 30%; SRI European Equity C - 20%; C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%.
0,08% 0,84% 10,50% 10,50% 20,98%
Balansovaná strategie
Od 23.8.2023: Central & Eastern European Equity - 15%; Fond Vyvážené portfolio - 20%; SRI European Equity - 10%; SRI World Equity - 15%; Dluhopisové investiční portfolio Generali - 40%. Do 23.8.2023: Central & Eastern European Equity C - 15%; C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%; ESEC - SRI European Equity C - 10%; SWE - Sustainable World Equity - 15%; DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 40%.
0,16% 0,62% 6,54% 6,54% 13,52%
Zajištěná strategie
Od 23.8.2023: Central & Eastern European Equity - 10%; Fond Vyvážené portfolio - 10%; Akciové investiční portfolio Generali - 10%; SRI World Equity - 10%; Dluhopisové investiční portfolio Generali - 60%. Do 23.8.2023: Central & Eastern European Equity C- 10%; C-QUADRAT Arts Best Momentum - 10%; AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 10%; SWE - Sustainable World Equity - 10%; DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 60%.
0,16% 0,98% 4,88% 4,88% 11,52%
Generali Conseq strategie
Od 23.8.2023: Central & Eastern European Equity - 30%; SRI European Equity - 20%; Akciové investiční portfolio Generali - 20%; Dynamické portfolio Conseq Generali - 30%. Do 23.8.2023: Central & Eastern European Equity C - 30%; ESEC - SRI European Equity C - 20%; AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%; DPCG - Dynamické portfolio Conseq Generali - 30%.
-0,74% 2,11% 10,83% 10,83% 21,63%
C-QUADRAT strategie
Od 23.8.2023: Fond Vyvážené portfolio - 50%; Central & Eastern European Equity - 25%; SRI World Equity - 25%. Do 23.8.2023: CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%; CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%; CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%; SWE - Sustainable World Equity - 25%.
0,23% 0,79% 8,05% 8,05% 16,49%
C-QUADRAT/09 strategie
Od 23.8.2023: Fond Vyvážené portfolio - 50%; Central & Eastern European Equity - 25%; SRI World Equity - 25%. Do 23.8.2023: CQGQ ESG - C-Quadrat GreenStars ESG R - 25%; CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%; CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%; SWE - Sustainable World Equity - 25%.
0,23% 0,79% 8,05% 8,05% 16,88%
C-QUADRAT/11 smíšená strategie
Od 23.8.2023: Fond Vyvážené portfolio - 50%; Central & Eastern European Equity - 25%; SRI World Equity - 25%. Do 23.8.2023: CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%; CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%; CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%; SWE - Sustainable World Equity - 25%.
0,23% 0,79% 8,05% 8,05% 16,41%
C-QUADRAT/13 smíšená strategie
Od 23.8.2023: Fond Vyvážené portfolio - 50%; Central & Eastern European Equity - 25%; Akciové investiční portfolio Generali - 25%. Do 23.8.2023: CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%; CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%; CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%; AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 25%,
-0,46% 2,27% 7,55% 7,55% 16,52%
Generali progresivní smíšená strategie
Od 23.8.2023: Fond Vyvážené portfolio - 60%; Akciové investiční portfolio Generali - 20%; Dluhopisové investiční portfolio Generali - 20%. Do 23.8.2023: GFBK - Generali Fond balancovaný komoditní - 30%; AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%; DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 20%; GNEF - Generali Fond nových ekonomik - 30%.
0,19% 1,59% 5,37% 5,37% 10,26%
Strategie Fond fondů růst
Od 23.8.2023: Fond Vyvážené portfolio - 100%; Do 23.8.2023: CEEEC – Central & Eastern European Equity C – 25%; CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%; ČPI FGZ – Fond globálních značek otevřený podílový fond ČPI – 25%; ČPI FNA – Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČPI – 25%.
0,34% 0,74% 5,01% 5,01% 8,96%

AKTUÁLNÍ KURZ PODÍLOVÝCH JEDNOTEK FONDŮ K 03.07.2024

NÁZEV FONDU AKTUÁLNÍ KURZ HISTORICKÝ VÝVOJ
Peněžní investiční portfolio Generali 1,43323 Vývoj cen
Dluhopisové investiční portfolio Generali 1,61100 Vývoj cen
Smíšené investiční portfolio Generali 2,28308 Vývoj cen
Akciové investiční portfolio Generali 2,99606 Vývoj cen
Fond dynamické portfolio Generali 1 160,85000 Vývoj cen
Fond vyvážené portfolio Generali 1 095,17000 Vývoj cen
Generali Central & Eastern European Equity 5 129,10201 Vývoj cen
Generali SRI European Equity 3 126,84916 Vývoj cen
Generali SRI World Equity 5 099,17593 Vývoj cen
Generali Fond fondů vyvážený Vývoj cen
Generali Fond fondů dynamický Vývoj cen
Generali Fond korporátních dluhopisů Vývoj cen
Generali Fond konzervativní Vývoj cen
Generali Fond vyvážený Vývoj cen
Generali Fond globálních značek Vývoj cen
Generali Fond nemovitostních akcií Vývoj cen
Generali Fond ropy a energetiky Vývoj cen
Generali Fond zlatý Vývoj cen
Generali Fond balancovaný konzervativní Vývoj cen
Generali Fond nových ekonomik Vývoj cen
Generali Fond farmacie a biotechnologie Vývoj cen
Generali Fond živé planety Vývoj cen
Generali Prémiový konzervativní fond (Premium Conservative Fund) Vývoj cen
Generali Fond korporátních dluhopisů (Corporate Bond Fund) Vývoj cen
Generali Prémiový vyvážený fond (Premium Balanced Fund) Vývoj cen
Conseq Dynamické portfolio Vývoj cen
Conseq Konzervativní portfolio Vývoj cen
Conseq Vyvážené portfolio Vývoj cen
Conseq Portfolio nových ekonomik Vývoj cen