Investiční fondy a portfolia

Na této stránce najdete přehled investičních fondů a portfolií, níže pak ukazatele zhodnocení, nákladů i poplatků a přehled aktuálních kurzů podílových hodnot jednotlivých fondů spolu s odkazem na jejich historický vývoj.

 

Skupina fondů Generali

Skupina fondů Generali Investments SICAV

Dynamické portfolio CONSEQ - Generali

ARTS Asset Management

Skupina fondů Generali Investments CEE

Skupina fondů Partners

Skupina fondů UniCredit Bank

 

 

 

13. tranše Výnos Plus 100 a 90

Výnos Plus 100

Výnos Plus 90

Skupina fondů Generali Česká pojišťovna a.s.

Přehled nákladů podkladových fondů GČP (včetně fondů sjednaných na smlouvách životního pojištění bývalé České pojišťovny, a.s.)

Nákladovost fondů GČP
2022 - PDF dokument
Nákladovost fondů GČP
2021 - PDF dokument
Nákladovost fondů GČP
2020 - PDF dokument
Nákladovost fondů GČP
2019 - PDF dokument

Přehled nákladů podkladových fondů GČP (včetně fondů sjednaných na smlouvách životního pojištění bývalé Generali Pojišťovny, a.s.)

Nákladovost fondů GČP II
Generali Pojišťovna, a.s 2022
Nákladovost fondů GČP II
Generali Pojišťovna, a.s 2021
Nákladovost fondů GČP II
Generali Pojišťovna, a.s 2020

 

 

 

VÝVOJ ZHODNOCENÍ NADEFINOVANÝCH STRATEGIÍ (k 28. 4. 2023)

Podrobný přehled investičních strategií s konkrétně definovanou skupinou fondů. Pokud během pojistné doby nastane změna alokačního poměru či přemístění podílových jednotek do jiného fondu, přestává být tento přehled relevantní a je nutné sledovat vývoj zhodnocení jednotlivých investičních fondů, do nichž je pojistné alokováno.

1M 3M 6M YTD 12M
PS
Progresivní globální strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 30%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%, ESEC - SRI European Equity C - 20%, SWE - Sustainable World Equity - 30%)
3,12 % -1,60 % 4,82 % 3,77 % -7,08 %
BS
Balancovaná strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 15%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%, ESEC - SRI European Equity C - 10%, SWE - Sustainable World Equity - 15%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 40%)
1,69 % -0,55 % 4,26 % 3,18 % -3,01 %
ZS
Zajišťovaná strategie / 15 (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 10%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 10%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 10%, SWE - Sustainable World Equity - 10%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 60%)
1,50 % 0,43 % 5,99 % 3,54 % 1,53 %
GFBK
Generali-Conseq strategie (CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 30%, ESEC - SRI European Equity C - 20%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%, DPCG - Dynamické portfolio Conseq Generali - 30%)
4,93 % -0,32 % 13,56 % 6,70 % 1,68 %
C-Q
Generali - C-QUADRAT strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, SWE - Sustainable World Equity - 25%)
2,75 % -2,17 % 0,94 % 1,78 % -10,68 %
C-Q/09
Generali - C-QUADRAT/09 strategie (CQGQ ESG - C-Quadrat GreenStars ESG R - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, SWE - Sustainable World Equity - 25%)
2,17 % -2,13 % 1,10 % 1,28 % -8,08%
C-Q/11
C-QUADRAT/11 smíšená strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, SWE - Sustainable World Equity - 25%)
2,75 % -2,14 % 1,23 % 2,00 % -10,45 %
C-Q/13
C-QUADRAT/13 smíšená strategie (CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%, CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 25%)
4,46 % -0,43 % 6,90 % 4,91 % -6,10 %
GP
Generali progresivní smíšená strategie (GFBK - Generali Fond balancovaný komoditní - 30%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 20%, GNEF - Generali Fond nových ekonomik - 30%)
0,53 % -3,42 % 5,64 % 1,19 % -3,13 %
FFR
Strategie Fond fondů růst (CEEEC – Central & Eastern European Equity C – 25%, CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%, ČPI FGZ – Fond globálních značek otevřený podílový fond ČPI – 25%, ČPI FNA – Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČPI – 25%)
3,28 % -2,23 % 6,55 % 4,31 % -6,84 %

UKAZATEL TER PRO GENERALI ČESKOU POJIŠŤOVNU A.S. A MANAGEMENT FEE FONDŮ

FOND TER 2018 SYNTETICKE TER 2018 MANAGEMENT FEE
SRI European Equity C 1,98 % X 2,00 %
High Conviction Europe C 1,20 % X 2,00 %
Central & Eastern European Equity C 2,09 % X 2,00 %
Sustainable World Equity 0,60 % X 2,00 %
Akciové investiční portfolio Generali 2,00 % X 2,00 %
Peněžní investiční portfolio Generali 0,00 % X 0,00 %
Dluhopisové investiční portfolio Generali 1,00 % X 1,00 %
Smíšené investiční portfolio Generali 2,00 % X 2,00 %
Dynamické portfolio Conseq DPCG X 1,91 % 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 2,84 % X 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 2,70 % X 2,00 %
C-QUADRAT GreenStars ESG R 2,12 % X 2,00 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 2,77 % X 2,00 %
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK 2,52 % X 2,00 %
Generali Fond balancovaný komoditní 3,72 % X 2,00 %
Generali Fond nových ekonomik 2,36 % X 2,00 %
C-QUADRAT Active YOU 2,45 % X 2,00 %
C-QUADRAT Active PLUS 2,48 % X 2,00 %
Partners Univers 6 1,29 % 1,55 % 0,00 %
Partners Univers 10 1,78 % 2,40 % 0,00 %
Partners Univers 13 1,80 % 2,25 % 0,00 %
Partners 7 Stars 1,79 % 2,08 % 0,00 %

Komunikace k situaci na finančních trzích

Aktuální dění na Ukrajině dopadá na řadu oblastí našich životů. Na finančních trzích se projevilo poklesem spojeným s vysokou mírou kolísání hodnoty všech investičních instrumentů. Tyto výkyvy se promítají i do Vašeho životního pojištění s investiční složkou prostřednictvím hodnoty podílových jednotek fondů.

Jak tato situace ovlivní hodnotu Vašeho pojištění a jak byste se ve vztahu ke zvolenému umístění pojistného měli dále zachovat. Zjistěte více v tomto dokumentu.

AKTUÁLNÍ KURZ PODÍLOVÝCH JEDNOTEK FONDŮ K 31.5. 2023

NÁZEV FONDU AKTUÁLNÍ KURZ HISTORICKÝ VÝVOJ
Peněžní investiční portfolio Generali 1,32538 Vývoj cen
Dluhopisové investiční portfolio Generali 1,4992 Vývoj cen
Smíšené investiční portfolio Generali 1,93134 Vývoj cen
Akciové investiční portfolio Generali 2,33011 Vývoj cen
Central & Eastern European Equity C 3600,49667 Vývoj cen
SRI European Equity C 2590,81748 Vývoj cen
Sustainable World Equity 4044,17554 Vývoj cen
Dynamické portfolio Conseq-Generali 1,28722 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 4823,14414 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 4062,73693 Vývoj cen
C-QUADRAT GreenStars ESG R 2603,87749 Vývoj cen
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 2244,91412 Vývoj cen
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK 1215,03522 Vývoj cen
C-QUADRAT Active YOU Vývoj cen
C-QUADRAT Active PLUS Vývoj cen
Generali Fond balancovaný komoditní 61,20113 Vývoj cen
Generali Fond nových ekonomik 183,84207 Vývoj cen
Fond fondů růst 1,02275 Vývoj cen
Partners Universe 6 1,2255 Vývoj cen
Partners Universe 10 1,3044 Vývoj cen
Partners Universe 13 1,3639 Vývoj cen
Partners 7 Stars 1,3854 Vývoj cen
Pioneer All-Star Selection 1,12382 Vývoj cen
Pioneer Fund Solutions - Balanced 1159,84596 Vývoj cen
Pioneer Fund Solutions - Conservative 1064,7769 Vývoj cen
GLOBAL MULTI ASSET 100/2021 Vývoj cen
Generali Fond fondů vyvážený Vývoj cen
Generali Fond fondů dynamický Vývoj cen
Generali Fond konzervativní Vývoj cen
Generali Fond vyvážený dluhopisový Vývoj cen
Generali Fond Akciový Vývoj cen
Generali Fond nemovitostních akcií Vývoj cen
Generali Fond ropy a energetiky Vývoj cen
Generali Fond zlatý Vývoj cen
Generali Fond balancovaný konzervativní Vývoj cen
Generali Fond nových ekonomik Vývoj cen
Generali Fond farmacie a biotechnologie Vývoj cen
Generali Fond živé planety Vývoj cen
Dynamické portfolio Conseq (Česká pojišťovna) Vývoj cen
Konzervativní portfolio Conseq (Česká pojišťovna) Vývoj cen
Vyvážené portfolio Conseq (Česká pojišťovna) Vývoj cen
Portfolio nových ekonomik Conseq (Česká pojišťovna) Vývoj cen