Jak na pojištění storna zájezdu? Váš kompletní průvodce

Zrušení plánovaného zájezdu může být nejen stresující, ale i finančně náročné. Pojištění storna zájezdu vám nabízí ochranu před nečekanými událostmi, které vás mohou donutit zrušit vaši zahraniční nebo tuzemskou cestu. Zjistěte, jak funguje, na co si dát pozor a jak si vybrat to pravé pojištění pro vás.

3 minuty čtení
Obrázek ke článku Jak na pojištění storna zájezdu? Váš kompletní průvodce

Příprava na cestu zahrnuje nejen balení kufrů a plánování itineráře, ale také zajištění vhodného cestovního pojištění, včetně možnosti storna zájezdu. Ať už se jedná o nečekanou nemoc, rodinné okolnosti nebo jiné nepředvídatelné události, správně zvolená ochrana vám může ušetřit nemalé peníze.

V tomto článku se podíváme na to, co všechno cestovní pojištění obvykle kryje, jaké jsou specifika storna zájezdu a jak se v těchto situacích orientovat. Nezapomínáme ani na speciální nabídku storna zájezdu od Generali České. Dozvíte se, v jakých situacích vás pojištění kryje, jaké jsou pojistné podmínky a jak z uzavřené smlouvy získat maximum.

Storno poplatky

Pojištění storna zájezdu pokrývá finanční ztráty vzniklé v důsledku nutnosti zrušit plánovanou cestu. Důvody pro storno cesty je akutní onemocnění, úraz, nebo dokonce smrt pojištěného nebo jeho blízké osoby. „Dalším důvodem může být živelná událost v cílové destinaci, v místě bydliště nebo rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, zrušení svatby a další důvody, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách,“ uvedla produktová manažerka Jana Musilová.

Pojištění storna cesty se sjednává pro případ vzniku finanční ztráty, které představují stornopoplatky za nevyužité služby, které pojištěný uhradil. Například za zrušený zájezd, za zrušenou letenku nebo jízdenku, za zrušený pobyt a stravu. Je důležité pečlivě si prostudovat pojistné podmínky a zjistit, jaké situace jsou kryty a jaké ne.

Generali Česká pojišťovna nabízí různé varianty cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, které lze přizpůsobit individuálním potřebám cestujících. Klienti si mohou vybrat z různých balíčků, od základní varianty až po rozšířené krytí, které zahrnuje širší spektrum situací a vyšší limity pojistného plnění.

"K dispozici jsou i specifická připojištění v návaznosti na zvolený balíček jako například pojištění na věcech půjčených, veterinární léčba, pojištění AutoCare pro územní platnost Evropa a další,“ vysvětlila produktová manažerka Jana Musilová.

U pojištění storna cesty si můžete vybrat mezi dvěma úrovněmi krytí pojištění storna zájezdu – buď 80 % nákladů do maximálně 150 000 Kč, nebo 100 % nákladů do stejné maximální výše.

Na co si dát pozor

  • Pozorně si přečtěte pojistné podmínky: Abyste měli jasno, v jakých případech můžete uplatnit pojištění storna zájezdu, je důležité se seznámit s pojistnými podmínkami. Ty detailně popisují krytá rizika, výluky a postupy při uplatnění pojistného plnění.
  • Zvažte výši spoluúčasti: Výše spoluúčasti může snížit pojistné, ale zároveň znamená váš vyšší podíl při uplatnění vzniklé škody v případě storna. Vyberte si tedy úroveň spoluúčasti, která odpovídá vašemu rozpočtu.
  • Dejte si pozor na termíny: Dbejte na specifické termíny, které určují, do kdy je možné zájezd stornovat s nárokem na plnění. Pojištění storna cesty musí být sjednáno do 3 dnů od úplného uhrazení zájezdu nebo do 3 dnů od závazné rezervace ubytování. Pokud je zájezd, letenka hrazená méně než 15 dní před datem nastoupení na cestu anebo se máte uzavřenu závaznou rezervaci ubytování, pak musí být pojištění storna cesty sjednáno nejpozději v den objednaní této služby.
  • Dokumentujte důvody pro storno: V případě, že potřebujete stornovat zájezd z důvodů krytých pojištěním (např. nemoc), je důležité mít dostatečnou dokumentaci, jako jsou lékařské zprávy nebo v případě živelní události oficiální oznámení o živelní katastrofě.
  • Přerušení nastoupené cesty: Zkontrolujte, zda máte toto připojištění sjednáno. Přerušení nastoupené cesty se sjednává pro případ vzniku finanční ztráty v důsledku přerušení nastoupené cesty. K předčasnému ukončení cesty může dojít z důvodu vážného onemocnění nebo vážného úrazu či v případě smrti. Pokud se tyto důvody týkají vás, vašich blízkých anebo spolucestujících, uhradíme finanční ztrátu, kterou představují náklady za nevyužité služby, které pojištěný uhradil. Jedná se o pobyt a stravu a plánované výlety.

Dalším důvodem pro přerušení nastoupené cesty je živelná událost v místě bydliště, krádež vloupáním do místa bydliště, případně živelná událost v místě pobytu.

Výhody pojištění storna zájezdu jsou zřejmé – nabízí vám finanční ochranu v případě, že se cesta nemůže z nějakého důvodu uskutečnit. To vám umožňuje plánovat a rezervovat své cesty s větší jistotou a s vědomím že nebudete zbytečně utrácet peníze v případě nepředvídaných událostí.

Při sjednávání pojištění storna cesty je důležité dodržovat specifické termíny. Pojištění je možné sjednat do 3 dnů od úplného uhrazení zájezdu nebo letenky. V případě samostatně rezervovaného ubytování, kdy úplná úhrada proběhne až na místě, musí být pojištění sjednáno do 3 dnů od potvrzení rezervace. Pro cesty objednané méně než 15 dní před odjezdem je nutné sjednat pojištění nejpozději v den objednání služby.

Před uzavřením smlouvy, které vzniká zaplacením je nezbytné důkladně si prostudovat všechny podmínky a výluky, abyste byli plně informováni o tom, co pokrývá a co ne. S Generali Českou pojišťovnou a flexibilními nabídkami cestovního pojištění můžete snadno najít plán, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Pojištění přerušení nastoupené cesty se sjednává pro případ vzniku finanční ztráty v důsledku přerušení nastoupené cesty. K předčasnému ukončení cesty může dojít z důvodu vážného onemocnění nebo vážného úrazu či v případě smrti. „Pokud se tyto důvody týkají vás, vašich blízkých anebo spolucestujících, uhradíme finanční ztrátu, kterou představují náklady za nevyužité služby, které pojištěný uhradil. Jedná se o pobyt a stravu a plánované výlety. Dále pokrývá náklady na náhradní dopravu do ČR, pokud musíte cestu předčasně ukončit,“ doplnila produktová manažerka Jana Musilová.

Sjednejte si naše cestovko na pár kliknutí. Pojistné krytí až 100 000 000 Kč. Při stornu vracíme až 100 % nákladů zpět a určitě oceníte i nonstop asistenční službu v češtině 

 

Mohlo by Vás zajímat

Na co si dát pozor při půjčení auta v zahraničí

Odtah auta ze zahraničí

---

* Obsah článků je pouze informativní a neměl by být považován za profesionální poradenství v oblasti pojištění. Pokud potřebujete odbornou radu, obraťte se na některého ze zkušených poradců v rámci sítě Generali České Distribuce vyhledat poradce