Cestovní pojištění

Cestování bez obav? Spolehněte se na nás

Cestovní pojištění bez kompromisů

-20 %
sleva 20 %
 • Pojistné krytí až 100 000 000 Kč
 • Nonstop asistenční služba v češtině
 • Na cesty po ČR, Evropě i po světě
 • Slevy pro děti i rodiny
Sjednat on-line
Se slevou 20 %
Nebo volejte: 241 114 114 241 114 114
 

Upozornění

Pro vaši lepší orientaci jsme připravili krátký přehled základních informací, které se týkají cestovního pojištění v souvislosti s onemocněním COVID-19. Více informací naleznete na této stránce.

Proč cestovní pojištění od Generali České pojišťovny?

100 milionů Jistíme vás.

Stát se může cokoliv, proto si u nás můžete zvolit limit pojistného krytí pro pojištění léčebných výloh až do výše 100 milionů korun.

77 Kryjeme přes 77 sportů bez příplatku.

Neomezujte se na dovolené a sportujte bez obav. Více než 77 sportů kryjeme už v základu, další si můžete připojistit.

20 % Rychle a ještě se slevou.

Pojistěte se snadno a rychle několika kliknutími, my vám za to dáme ještě on-line slevu 20 %.

6 000 Zástupy zkušených poradců.

Jsme vám ještě blíž. K dispozici máte téměř
6 000 zkušených poradců a 900 obchodních míst po celém Česku.

Varianty pojištění

Typy cest

Turistika, práce nebo rekreační sport

Turistickou, pracovní a sportovní cestou se rozumí běžná turistická a poznávací cesta nebo pobyt, studijní pobyt a rekreační (ne organizovaný) sport a provozování běžných pracovních činností, včetně charitativních a dobrovolných činností a stáže.

Organizovaný sport

Organizovaným sportem se rozumí sport provozovaný při organizovaných soutěžích amatérských či profesionálních sportovců pořádaných jakoukoliv organizací a veškerá příprava k této činnosti. Organizovaným sportem není ani při splnění výše uvedených podmínek rizikový sport, který je řazen pod rizikovou cestu dle tabulky rozdělení sportů uvedené v pojistných podmínkách.

Máte-li zájem o sjednání organizovaného sportu v širším rozsahu pojištění než pouze k léčebným výlohám, obraťte se na jakékoliv naše obchodní místo.

Riziková cesta

Rizikovou cestou se rozumí rizikové sporty a další aktivity definované v tabulce rozděleni sportů uvedené v pojistných podmínkách.

Máte-li zájem o sjednání organizovaného sportu v širším rozsahu pojištění než pouze k léčebným výlohám, obraťte se na jakékoliv naše obchodní místo.

Co lze připojistit?

ÚRAZ

Mějte o starost méně. Kryjeme rizika trvalých následků i smrti způsobené úrazem. Za úrazy, které naše pojištění pokrývá, vyplácíme denní odškodné.

Trvalé následky úrazu, smrt úrazem a denní odškodné za vyjmenované úrazy.

 • Úrazové pojištění

 • Trvalé následky úrazu: 200 000 Kč

 • Smrt úrazem: 100 000 Kč

 • Denní odškodné za vyjmenované úrazy: 200 Kč

OSOBNÍ VĚCI A ZAVAZADLA

Víme, že na vašich osobních věcech a zavazadlech záleží. Pojištění věcí osobní potřeby se vztahuje od krádeže, přes ztrátu až po povodeň.

Slouží k ochraně věcí osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu nebo si je prokazatelně v průběhu cesty pořídil. Vztahuje se na poškození nebo zničení věci živelní událostí, vodou z vodovodního zařízení, krádež věci vloupáním, poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci při dopravní nehodě.

 • Osobní věci a zavazadla: 20 000 Kč

 • Zpoždění, poškození, ztráta při přepravě: 5 000 Kč

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Stát se to může každému z nás. Někomu něco rozbijete nebo mu třeba způsobíte úraz. I v takových situacích budeme stát při vás.

Pojištění se vztahuje na škodu vzniklou během pobytu v běžném občanském životě třetí osobě. Pojistitel poskytne pojistné plnění na úhradu škody nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením; škody na hmotné movité nebo nemovité věci, následnou finanční škodu, nákladů právního zastoupení.

 • Odpovědnost za škodu: 5 000 000 Kč

POJIŠTĚNÍ SPOLUÚČASTI NA VĚCI PŮJČENÉ

Půjčujete si při svých cestách dopravní prostředky? V případě jejich poškození za vás uhradíme spoluúčast v půjčovně.

V případě poškození kola, elektrokola, osobního auta, karavanu, obytného vozu, motocyklu, plachetnice do 20 metrů délky a motorového člunu do výkonu 300 HP zapůjčených v oficiální půjčovně hradíme spoluúčast, pokud jsou věci pojištěny.

 • Pojištění spoluúčasti na věci půjčené: 30 000 Kč

POBYT V NEMOCNICI

Pobyt v nemocnici nebývá oblíbenou destinací při cestování. I tam však stojíme při vás.

Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu v zahraničí, pokud je z lékařského hlediska nezbytná a trvá déle než 48 hodin.

ASISTENČNÍ SLUŽBY AUTOCARE

Komplexní asistenční služby pro vaše auto, ať už cestujete pracovně nebo za zábavou.

Asistenční služby pro vozidlo do 3,5 tuny - pomoc při nehodě, poruše či nedostatku paliva, telefonická konzultace, odtah a úschova vozidla, náhradní ubytování či doprava, repatriace vozidla, vyzvednutí opraveného vozu ze zahraničí a finanční hotovost v případě nouze.

 • Asistenční služby AutoCare: 75 000 Kč

Často kladené dotazy

Kdy vznikne mé cestovní pojištění? Souvisí to s mou platbou?

Cestovní pojištění vždy vzniká až uhrazením plné výše předepsaného pojistného. Ovšem za takové uhrazení pojišťovna považuje okamžik, kdy provedete platbu. Můžete si tedy sjednat pojištění i o víkendu, uhradit jej a v klidu si užívat svou dovolenou.

Mohu si sjednat pojištění, i když už jsem na dovolenou odjel a zapomněl na něj před odjezdem?

Ano, můžete, nenecháme vás „na holičkách“. Pojištění lze sjednat i ze zahraničí, začíná platit okamžikem vaší úhrady plné výše předepsaného pojistného a to vše za předpokladu, že ještě žádná škodní událost nenastala nebo nevíte, že nastane.

Mám sjednané pojištění spoluúčasti na věci půjčené pro půjčený karavan, došlo k dopravní nehodě, co mám dělat?

Bez ohledu na to, kdo nehodu způsobil, jelikož se jedná o zapůjčenou věc, je třeba přivolat policii daného státu a vyžádat si policejní protokol.

Pozn. Půjčujete si plachetnici a nevíte, co dělat při nehodě? V tomto případě zajišťuje protokol kapitán plavidla a vy jej budete potřebovat pro hlášení škodní události.

Vztahuje se na mě cestovní pojištění, když jsem těhotná?

Ano, vztahuje, ovšem pozor na rozsah pojištění léčebných výloh, zde jste pojištěna do 26. týdne těhotenství. Ovšem je-li vaše těhotenství vedeno jako rizikové, pojištění se na vás nevztahuje.

Platí v rámci cestovního pojištění nějaké speciální podmínky pro osoby s cizí státní příslušností nebo dvojím občanstvím?

Ano, platí pro pojištění léčebných výloh, kde mají vliv na územní platnost tohoto pojištění.

Jste cizinec bez českého občanství, který si v ČR neplatí příspěvky do veřejného zdravotního systému, pak se vám pojištění léčebných výloh nevztahuje na stát, kde jste občanem nebo máte trvalé bydliště.

Jste cizinec bez českého občanství, který si v ČR platí nepřetržitě alespoň 6 měsíců příspěvky do veřejného zdravotního systému, pak se vám pojištění léčebných výloh vztahuje i na stát, kde jste občanem nebo máte trvalé bydliště.

Máte české občanství a k tomu ještě občanství jiného státu? Pak se vám pojištění léčebných výloh nevztahuje na území států, kde jste občanem, máte trvalé bydliště, jste držitelem Resident Card nebo Green Card.

Dokumenty

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
(počátek pojištění od 21.12.2019)
Sazebník administrativních poplatků
(počátek pojištění od 01.01.2021)
Členění sportů
PDF dokument