Cestovní pojištění

S námi se zrušené dovolené bát nemusíte

Cestovní pojištění bez kompromisů

-20 %
sleva 20 %
 • Pojistné krytí až 100 000 000 Kč
 • Nonstop asistenční služba v češtině
 • Na cesty po ČR, Evropě i po světě
 • Slevy pro děti i rodiny
 • Při stornu vracíme až 100 % nákladů zpět
 • Pojištění nevydařeného počasí v ceně balíčků Standard a Exclusive s územní platností Evropa.
Sjednat on-line
Se slevou 20 %
Nebo volejte: 241 114 114 241 114 114
 

Výhody našeho cestovka

Storno dovolené

Dovolená, co se nekoná? Pokud místo u moře budete ležet doma v posteli, s pojištěním přijdete pouze o zážitky, nikoli o peníze.

Děti do 6 let zdarma

Na rodinné dovolené můžete letos dětem slíbit hodně kopečků zmrzliny navíc. Do 6 let u nás mají cestovní pojištění zdarma.

Sleva pro mladé

Abychom vám cestování usnadnili, myslíme i na starší děti. Během rodinné dovolené mají všichni do 17 let cestovko s 50 % slevou.

Nevydařené počasí

Trakaře mohou padat i na dovolené. Nově je pojištění nevydařeného počasí k balíčkům Standard a Exclusive v ceně cestovka.

Cestujte po celý rok po svém

Ať jste vášniví cestovatelé nebo často podnikáte pracovní cesty, celoroční cestovní pojištění vás vyjde levněji než opakovaná sjednání. Zkrátka jednou se pojistíte, a celý rok můžete vyjíždět do zahraničí.

Zjistit více
Pojistné krytí může být ve vybraných zemích omezeno
Nekryjeme vás na území těchto států či regionů: Bělorusko, Doněcký region, Chersonský region, Irán, Korejská lidově demokratická republika, Krymský region, Kuba s americkým prvkem, Luhanský region, Ruská federace, Sýrie, Venezuela s americkým prvkem, Záporožský region. Další informace naleznete na stránce sankciovaných zemí.

Proč cestovní pojištění od Generali České pojišťovny?

100 milionů Jistíme vás.

Stát se může cokoliv, proto si u nás můžete zvolit limit pojistného krytí pro pojištění léčebných výloh až do výše 100 milionů korun.

77 Kryjeme přes 77 sportů bez příplatku.

Neomezujte se na dovolené a sportujte bez obav. Více než 77 sportů kryjeme už v základu, další si můžete připojistit.

20 % Rychle a ještě se slevou.

Pojistěte se snadno a rychle několika kliknutími, my vám za to dáme ještě on-line slevu 20 %.

5 000 Zástupy zkušených poradců.

Jsme vám ještě blíž. K dispozici máte téměř 5000 zkušených poradců a 550 obchodních míst po celém Česku.

Varianty pojištění

Typy cest

Turistika, práce nebo rekreační sport

Turistickou, pracovní a sportovní cestou se rozumí běžná turistická a poznávací cesta nebo pobyt, studijní pobyt a rekreační (ne organizovaný) sport a provozování běžných pracovních činností, včetně charitativních a dobrovolných činností a stáže.

Organizovaný sport

Organizovaným sportem se rozumí sport provozovaný při organizovaných soutěžích amatérských či profesionálních sportovců pořádaných jakoukoliv organizací a veškerá příprava k této činnosti. Organizovaným sportem není ani při splnění výše uvedených podmínek rizikový sport, který je řazen pod rizikovou cestu dle tabulky rozdělení sportů uvedené v pojistných podmínkách.

Riziková cesta

Rizikovou cestou se rozumí rizikové sporty a další aktivity, definované v tabulce rozdělení sportů uvedené v pojistných podmínkách, provozované individuálně i organizovaně. Pokud sport, který plánujete provozovat, nenaleznete v pojistných podmínkách, vždy nás kontaktujte. Rádi vám poradíme, jak pojištění správně objednat.

Co lze připojistit?

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Mějte o starost méně. Kryjeme rizika trvalých následků i smrti způsobené úrazem. Za úrazy, které naše pojištění pokrývá, vyplácíme denní odškodné.

Zahrnuje trvalé následky úrazu, smrt úrazem a denní odškodné za vyjmenované úrazy, pokud k úrazu došlo v době trvání vašeho pojištění.

 • Trvalé následky úrazu: pojistná částka 200 000 Kč nebo 400 000 Kč

 • Smrt úrazem: pojistná částka 100 000 Kč nebo 200 000 Kč

 • Denní odškodné za vyjmenované úrazy: 200 Kč

ODPOVĚDNOST V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ

Stát se to může každému z nás. Někomu něco nechtěně rozbijete nebo třeba neúmyslně způsobíte úraz. I v takových situacích stojíme při vás.

Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případ vzniku povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu při činnostech v běžném občanském životě. Takže když se něco pokazí a vy jste zodpovědní za způsobenou škodu, toto pojištění vám pomáhá pokrýt vzniklé náklady.

Jde o škodu způsobenou pojištěným:

 • činností v běžném občanském životě,
 • provozováním sportovní rekreační činností,
 • příležitostným používáním (nikoliv vlastnictvím) plachetnic a jiných nemotorových plavidel,
 • vlastnictvím nebo opatrovnictvím domácích a drobných zvířat běžně chovaných v domácnostech v České republice pro zálibu nebo potřebu rodiny.

Odpovědnost v běžném občanském životě: limit plnění 5 000 000 Kč nebo 10 000 000 Kč nebo 15 000 000 Kč

OSOBNÍ VĚCI A ZAVAZADLA

Víme, že na vašich osobních věcech a zavazadlech záleží. Pojištění věcí osobní potřeby se vztahuje od krádeže, přes ztrátu až po povodeň.

Slouží k ochraně věcí osobní potřeby, které si sebou berete na cestu nebo si je prokazatelně v průběhu cesty pořídíte. Vztahuje se na poškození nebo zničení věci přírodními katastrofami, vodou z vodovodního zařízení, krádež věci vloupáním, poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci při dopravní nehodě.

 • Osobní věci a zavazadla: limit plnění 20 000 nebo 50 000 Kč
 • Zpoždění zavazadel při přepravě: limit plnění 5 000 Kč

U letecky přepravovaných zavazadel vám náleží náhrada v případě zpoždění delšího než 6 hodin po příletu do cílového místa v zahraničí.

POBYT V NEMOCNICI

Ať už během pracovní cesty nebo na dovolené, pobyt v nemocnici nikdy nebývá oblíbenou destinací. I tam však stojíme při vás.

Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu v zahraničí, pokud je z lékařského hlediska nezbytná a trvá déle než 48 hodin.

Limit plnění: 1 500 Kč/den a celkem max. 20 000 Kč.

SPOLUÚČAST NA VĚCI PŮJČENÉ

Pronajímáte si při svých cestách dopravní prostředky? V případě jejich neúmyslného poškození za vás uhradíme spoluúčast z pojištění této věci.

V případě neúmyslného poškození kola, elektrokola, elektrokoloběžky, osobního motorového vozidla, karavanu a obytného vozu, motocyklu, plachetnice do délky 20 metrů, vodního skútru a motorového člunu do výkonu motoru o 300 HP, hausbótu pronajatého v oficiální půjčovně hradíme spoluúčast z pojištění pronajaté věci. Vždy si ověřte, že je vámi pronajatá věc pojištěná.

Spoluúčast na věci půjčené: limit plnění 30 000 Kč

NADSTANDARDNÍ ASISTENČNÍ A PRÁVNÍ SLUŽBY

Pokud se na cestách dostanete do úzkých, naše komplexní asistenční služby a právní pomoc jsou vám ihned k dispozici.

Pojištění se sjednává pro případ:

 • úhrady nákladů, které vynaložíte na pořízení náhradních cestovních dokladů, jízdenky nebo letenky při jejich ztrátě nebo odcizení s limitem plnění 10 000 Kč,
 • zajištění právní pomoci za účelem odvrácení hrozící vazby nebo propuštění z vazby a/nebo složení stanovené kauce za účelem propuštění z vazby s limitem plnění 300 000 Kč,
 • úhrady nákladů spojených s převozem věcí pojištěného, který v zahraničí zemřel do ČR a dále úhrady nákladů na pohřeb nebo kremaci pojištěného v zahraničí s limitem plnění 150 000 Kč
 • potřeby ochrany vašich práv u soudu či v kontaktu s úřady v případě dopravní nehody, sporu ze spotřebitelských vztahů, nároku na náhradu škody nebo újmy na zdraví. S limitem plnění 200 000 Kč
 • zajištění asistenčních služeb v opuštěné domácnosti v případě stavu nouze s limitem plnění 35 000 Kč
 • přivolání náhradního pracovníka s limitem plnění 50 000 Kč

V případě škody máte povinnost vždy kontaktovat asistenční centrálu.

STORNO CESTY

Dovolená, která se nekoná? Pokud místo u moře budete ležet doma v posteli, s naším pojištěním přijdete pouze o zážitky, nikoliv o peníze.

Pojištění se sjednává pro případ vzniku finanční ztráty v důsledku zrušení cesty, ke kterému dojde v době trvání vašeho pojištění. Finanční ztrátu představují stornopoplatky za nevyužité služby, které jste uhradili.

Uhradíme pouze tyto stornopoplatky:

 • za zrušený zájezd,
 • za zrušenou letenku nebo jízdenku,
 • za zrušený pobyt a stravu v hotelu, rekreačním objektu nebo obdobném ubytovacím zařízení.

 

Pojištění storna cesty musí být uzavřeno před nebo nejpozději tři dny po zaplacení poslední splátky, resp. úplném zaplacení cesty NEBO nejpozději tři dny po závazné rezervaci samostatného ubytování, pokud je poslední splátka, resp. úplné zaplacení ubytování nastaveno, až po zahájení čerpání této služby.

Pojištění storna cesty pro cestu organizovanou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, samostatně zakoupenou dopravu nebo samostatné ubytování závazně rezervované nebo hrazené méně než 15 dní před datem nastoupení na cestu, musí být pojištění storna cesty sjednáno nejpozději v den objednání této služby.

Pro územní rozsah Evropa a Svět si můžete sjednat i samostatné pojištění Storna cesty. Máte-li zájem o sjednání samostatného pojištění Storna cesty, obraťte se na jakékoliv naše obchodní místo.

Můžete si zvolit, zda vám při pojistné události uhradíme 80 % nebo 100 % stornopoplatků.
Limit plnění až 150 000 Kč/osoba

PŘERUŠENÍ NASTOUPENÉ CESTY

Musíte ukončit svou dovolenou dříve, než jste plánovali? Pomůžeme vám zajistit předčasný návrat a uhradíme dosud nespotřebované služby.

Pojištění se sjednává pro případ vzniku finanční ztráty v důsledku přerušení nastoupené cesty, ke kterému dojde v době trvání vašeho pojištění. Finanční ztrátu představují náklady za nevyužité služby, které jste uhradili.

Uhradíme pouze tyto náklady:

 • za pobyt a stravu v hotelu, v rekreačním objektu nebo v obdobném ubytovacím zařízení,
 • za předem sjednané a zaplacené výlety a podobné aktivity vzniklé nejdříve od dne následujícího po dni, ve kterém došlo k pojistné události.

Pojištění se dále sjednává pro případ nutnosti úhrady nákladů za náhradní dopravu do České republiky, které vám vzniknou nuceným předčasným ukončením zahraniční cesty v důsledku pojistné události.

Pojištění se také sjednává pro případ nutnosti úhrady nákladů, které nenávratně vynaložíte v souvislosti s preventivním testem a preventivní karanténou k vyloučení podezření na onemocnění COVID-19, pokud byla tato opatření nařízena k tomu příslušným úřadem mimo území České republiky, včetně úhrady nutných nákladů za náhradní dopravu do České republiky, pokud není možné z důvodu nařízeného preventivního testu a/nebo preventivní karantény k vyloučení onemocnění Covid-19 využít původně plánovaný a zajištěný dopravní prostředek.

V případě škody máte povinnost vždy kontaktovat asistenční centrálu

Limit plnění: 30 000 Kč

VETERINÁRNÍ PÉČE

Ať je váš mazlíček nejspokojenější v teple domova nebo vás rád doprovází na cestách, péči mu zajistíte i v zahraničí.

Pojištění se sjednává pro případ vzniku nákladů vynaložených na nezbytně nutné léčení vašeho psa nebo kočky v případě jejich úrazu nebo akutního onemocnění v zahraničí v době trvání pojištění, maximálně po dobu 10 dní.

Uhradíme 70 % prokazatelně vynaložených nákladů na léčení do limitu plnění 30 000 Kč.

ASISTENČNÍ SLUŽBY AUTOCARE

Rádi cestujete po vlastní ose? Pojistěte si klidnou cestu autem či motorkou do zahraničí a užijte si dovolenou bez starostí.

Pro pojištění asistenčních služeb AutoCare je pojistitelem Europ Assistance S.A. Irish Branch. Generali Česká pojišťovna pouze nabízí svým klientům možnost sjednat si toto pojištění v rámci svého produktu cestovního pojištění. Pro toto pojištění platí samostatné pojistné podmínky a telefonní číslo na asistenční centrálu +420 810 100 800.
Asistenční služby AutoCare lze sjednat pouze pro osobní vozidla, motocykly (kategorie L1e, L2e, L3e a L4e), nákladní vozidlo do 3,5t a přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 3 500 kg (kategorie M1, N1, O1, O2) podle osvědčení o registraci vozidla. Zároveň je nutná jejich registrace na území České republiky.

Asistenční služby zahrnují pomoc při nehodě, poruše či nedostatku paliva, telefonickou konzultaci, odtah a úschovu vozidla, náhradní ubytování či dopravu, repatriaci vozidla, vyzvednutí opraveného vozu ze zahraničí a finanční hotovost v případě nouze.

Limit plnění: 75 000 Kč

V rámci jedné pojistné smlouvy je možné sjednat pojištění pouze pro jedno osobní vozidlo nebo jeden motocykl.

Často kladené dotazy

Jaký je rozsah pojištění nevydařeného počasí?

Pojištění se vztahuje na 2 a více za sebou následujících deštivých dnů (tj. každý den, během kterého byl meteorologicky naměřený objem srážek vyšší než 15 mm/m2) během cesty v zahraničí v cílové destinaci cesty.

Pojištění platí v následujících zemích: Přímořské destinace na pobřeží Středozemního moře a uvedené země: Bulharsko, Černá Hora, Egypt, Francie, Gibraltar, Řecko, Chorvatsko, Malta, Maroko, Monako, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko včetně Kanárských ostrovů a Baleárských ostrovů, Itálie, Tunisko, Turecko

Pojistné plnění v případě pojistné události je 500 Kč/den, maximálně však do limitu pojistného plnění 3 000 Kč.

Mohu si sjednat pojištění, i když už jsem na dovolenou odjel a zapomněl na něj před odjezdem?

Ano, můžete, a to za předpokladu, že ještě žádná škodní událost nenastala nebo nevíte, že nastane. Ovšem v případě, že nově sjednané pojištění bezprostředně časově nenavazuje na cestovní pojištění sjednané u naší pojišťovny, uplatníme čekací dobu 3 dny od data sjednání pojištění.

Mám sjednané pojištění spoluúčasti na věci půjčené pro půjčený karavan, došlo k dopravní nehodě, co mám dělat?

Bez ohledu na to, kdo nehodu způsobil, jelikož se jedná o zapůjčenou věc, je třeba přivolat policii daného státu a vyžádat si policejní protokol.

Pozn. Půjčujete si plachetnici a nevíte, co dělat při nehodě? V tomto případě zajišťuje protokol kapitán plavidla a vy jej budete potřebovat pro hlášení škodní události.

Vztahuje se na mě cestovní pojištění, když jsem těhotná?

Ano, vztahuje, ovšem pozor na rozsah pojištění léčebných výloh, zde jste pojištěna do 26. týdne těhotenství. Ovšem je-li vaše těhotenství vedeno jako rizikové, pojištění se na vás nevztahuje.

Kdy vznikne mé cestovní pojištění? Souvisí to s mou platbou?

Cestovní pojištění vždy vzniká až uhrazením plné výše předepsaného pojistného. Za uhrazení považujeme okamžik, kdy provedete platbu. Můžete si tedy sjednat pojištění i o víkendu, uhradit jej a v klidu si užívat svou dovolenou.