Pojištění odpovědnosti: Klíčová ochrana v běžném životě

Někdy jenom omluva nestačí. V životě se může přihodit spousta nehod nebo neočekávaných událostí, proto je potřeba být připravený právě s pojištěním odpovědnosti.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Pojištění odpovědnosti: Klíčová ochrana v běžném životě

Občanské pojištění odpovědnosti má za cíl chránit vás před nečekanými finančními výdaji za škody, újmy, které náhodně způsobíte třetím osobám v běžném životě. V tomto článku se zaměříme především na výhody a praktické příklady využití občanského pojištění odpovědnosti.

Výhody pojištění odpovědnosti

S trochu nadsázky můžeme říct, že pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě je vhodné pro každého, i když v České republice není povinné.

„Většina z nás v životě vystupuje v různých životních rolích, jež přináší řadu nepředvídatelných situací, ve kterých můžete nechtěně způsobit škody, újmy třetím stranám. Následné odškodnění těchto třetích stran vám může značně zkomplikovat život a přinést nemalé finanční starosti,“ sdělila produktová manažerka Dita Havelcová Pařízková.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě vás chrání zejména před situacemi, kdy třetí osobě:

 • Způsobíte újmu na zdraví či dokonce životě, popř. lze uhradit i následné finanční škody z tohoto vyplývající,
 • poškodíte nebo zničíte hmotnou věc, popř. lze uhradit i následné finanční škody z tohoto vyplývající,
 • poraníte či usmrtíte zvíře.

Pojištění odpovědnosti

Příklady využití občanského pojištění odpovědnosti

 • Vedení domácnosti a provoz jejího zařízení: Vytopíte sousedy v důsledku havárie vody ve vašem bytě.
   
 • Rekreace, volnočasové a sportovní aktivity: Způsobíte nechtěně škodu na zařízení v hotelu – např. zavazadlem odrazíte roh zdi.
   
 • Při jízdě na kole: dostanete smyk a narazíte do zaparkovaného vozidla.
   
 • Vaše dítě na návštěvě při honičce s kamarády rozbije TV.
   
 • Poškodíte nebo zničíte pronajatý byt, stavbu či jinou nemovitost.
   
 • Škody, újmy způsobené nemovitostí, kterou vlastníte, najímáte si, držíte či spravujete: Ze střechy vašeho domu spadne na zaparkované vozidlo uvolněná taška, kterou jste se chystali spravit.
   
 • Zchátralý plot u vašeho domu spadne sousedovi na přístavek a poškodí jej.
   
 • Pronajaté věci: V půjčovně si zapůjčíte paddleboard, neopatrným zacházením jej poničíte o kameny na mělčině.
   
 • Domácí mazlíčci a hospodářská zvířata: Váš mazlíček uteče a srazí nebo pokouše cyklistu. Váš mazlíček nebo hospodářské zvíře uteče na silnici, kde vozidlo, ve snaze vyhnout se mu, narazí do plotu zde stojícího domu nebo přímo do samotného domu.
   
 • Studium, praxe, stáže, rekvalifikace: Vašemu dítěti je v rámci výuky školou zapůjčen tablet, na který zvrhne pití, a tím se zničí.

V případě pojistné události za vás pojišťovna škodu nahradí až do výše limitu sjednaného ve smlouvě. „V některých případech stanoví pojišťovna max. celkové plnění v jednom pojistném období za všechny pojistné události jako násobek základního limitu, například dvojnásobek,“ doplnila Dita Havelcová Pařízková.

Dále pojišťovna může nahradit v rámci sjednaného limitu i náklady na právní zastoupení pojištěného v rámci trestního řízení nebo náklady na řízení o náhradě škody, újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, jež souvisí s pojistnou událostí.

A jak limit volit? „Takzvaná zlatá střední cesta je zvolit základní limit alespoň ve výši 10 milionů korun, což by mělo být dostačující na pokrytí většiny škod v běžném životě. Nicméně horní hranice tohoto limitu na trhu je nabízena až do výše 50 milionů,“ vysvětlila produktová manažerka.

Jak vybrat pojištění odpovědnosti?

Při výběru pojištění je důležité zvážit specifické potřeby a rizika. Například rodiny s dětmi nebo majitelé domácích zvířat by měli hledat pojištění, které poskytuje širší krytí.

Rovněž tak je důležité, zda vlastním nebo si pronajímám nemovitost, byt či jinou stavbu a prověřit, zda se na takové škody, újmy bude rozsah pojištění vztahovat, příp. za jakých podmínek.

„Dále doporučujeme zjistit si, na koho se pojištění vztahuje, zda na všechny členy společné domácnosti, nebo i osoby nacházející se zde přechodně za nějakým účelem,“ upozornila Dita Havelcová Pařízková.

V neposlední řadě je třeba si vybrat správně územní rozsah, ve kterém bude pojištění odpovědnosti platné – bude ČR dostačující, nebo raději Evropu, či dokonce celý svět?
Je zásadní pečlivě si přečíst pojistné podmínky a porozumět výlukám a limitům pojistného plnění.

Co pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě nekryje

Co pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, tzv. pojistka na blbost, nikdy nekryje?

Škody, újmy:

 • které si způsobíte navzájem s jiným členem společné domácnosti, případně škody způsobené osobě blízké
   
 • způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
   
 • v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti a dále vyplývající z pracovněprávních a obdobných vztahů
   
 • vzniklé pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
   
 • na které mi příslušné právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti, např. škody, újmy způsobené při výkonu práva myslivosti nebo tzv. „povinné ručení“ z provozu vozidla

Zároveň je třeba dát si pozor, zda pojištění odpovědnosti je automaticky součástí jiného pojištění, např. pojištění domácnosti, či nikoli. V následujících článcích se podíváme na další typy pojištění odpovědnosti, jako je pojištění odpovědnosti při výkonu povolání.

Chcete být chráněni proti škodám třetím stranám? Sjednejte si naši pojistku na blbost 

 

Mohlo by Vás zajímat

Pojištění odpovědnosti využijete i na cestách

Vše, co potřebujete vědět o pojištění vybavení domácnosti

---

* Obsah článků je pouze informativní a neměl by být považován za profesionální poradenství v oblasti pojištění. Pokud potřebujete odbornou radu, obraťte se na některého ze zkušených poradců v rámci sítě Generali České Distribuce vyhledat poradce