23.05.2024

SRNA index: Za půl roku 10 000 srážek se zvěří a škody za téměř 400 milionů korun

Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV), přináší 10. vydání SRNA indexu, který vždy na jaře (a na podzim) informuje o výši škod i přehledu nejrizikovějších míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku. SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách dále doplněných o sofistikovaný odhad z dat Jednotného systému dopravních informací (JSDI), výši škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data jsou tak mezi sebou porovnatelná. Od loňského října do letošního března (včetně) došlo podle policejních dat a údajů z JSDI na českých silnicích k 10 027 srážkám se zvěří. Nehody za sebou zanechaly škody za téměř 400 milionů korun.

Uplynulé pololetí, během kterého sleduje SRNA index počty střetů vozidel se zvěří a odhadovanou výši škod po těchto nehodách, přineslo nový pohled na situaci sražené zvěře na českých silnicích.

„Kromě policejních dat byly do výpočtu SRNA indexu zařazeny rovněž kvalifikované odhady vycházející z dat JSDI. Robustnější datový model nám pomáhá získat přesnější obrázek o střetech vozidel se zvěří, a to zejména v krajích, kde policisté přestali se systematickou evidencí střetů se zvěří,“ vysvětluje Michal Bíl, odborník na problematiku sražené zvěře z Centra dopravního výzkumu.

Aktuální čísla tak ukazují, že počet srážek se zvěří v Česku zůstává stále na velmi vysoké úrovni – konkrétně jde za období říjen 2023 – březen 2024 o 10 027 případů. Celková škoda spojená se sraženou zvěří se vyšplhala na 397 milionů korun.

FINANČNÍ NÁSLEDKY V KRAJÍCH V DESÍTKÁCH MILIONŮ

Uplynulé zimní období potvrdilo, že riziko střetu se zvěří se pro řidiče nijak nesnižuje. Z tohoto pohledu musí být opatrní zejména motoristé pohybující se po Středočeském kraji, kde policie zaznamenala 1845 nehod za téměř 78 milionů korun. Bezesporu na to má vliv i skutečnost, že tento kraj má ze všech v Česku nejdelší silniční síť čítající bezmála 10 tisíc kilometrů. V absolutním počtu střetů se zvěří i výši jejich škod následují Jihočeský (1302 nehod za 51 mil. Kč) a Ústecký kraj (1024 nehod za 40 mil. Kč).

POŠKOZENÝCH VOZIDEL PŘIBÝVÁ

Vysoký počet nehod se zvěří v Česku potvrzuje i Generali Česká pojišťovna, u níž má svoje vozidlo pojištěno přes dva miliony motoristů. Největší domácí pojišťovna denně řeší přes dvě desítky pojistných událostí po střetu se zvěří – jen za rok 2023 šlo celkem o 8149 případů za 382 milionů korun.
Ve sledovaném období od října 2023 do března 2024 bylo ve statistikách Generali České pojišťovny evidováno celkem 4121 pojistných událostí, v nichž figurovala zvěř a které se řešily buď z připojištění střetu se zvěří nebo z havarijního pojištění. Meziročně jde o nárůst o 15 procent. „Klientům jsme za tyto pojistné události vyplatili 188 milionů korun, což je meziročně o 13 % více,“ potvrzuje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel z Generali České pojišťovny.

Náklady na pojistné události – tedy opravy vozidel – stále průběžně rostou s tím, jak do cenových kalkulací vstupují dražší náhradní díly, ale i materiály i práce v autoservisech.

Pojištění za takových okolností představuje nejužitečnější nástroj, jak se může motorista vyrovnat se vzniklou škodou na svém vozidle. „Ty se nezřídka pohybují v desítkách tisíc korun, výjimkou nejakou ale ani nehody v řádech stovek tisíc korun. Týká se to především vozidel kategorie SUV, které se při vysoké rychlosti střetnou s těžkým zvířetem – nejčastěji divočákem,“ vysvětluje Patrik Nauš.

DOMINANCE SRNY A DIVOČÁKA

Jaká zvířata na českých silnicích ohrožují motoristy nejčastěji? Pod koly osobních i nákladních automobilů končí nejčastěji srnec či srna, a to až v 80 % případů. Následuje je prase divoké zhruba v 10 % případů. Na zbylé srážky připadají už ve velmi malých počtech ostatní druhy zvířat. „Lze očekávat, že v lesních oblastech jde o jeleny/laně a daňky/daněly. V nížinách a tam, kde jsou příhodné podmínky, půjde o zajíce. V únoru přitom došlo u Mnichova Hradiště ke srážce s vlkem, což je v našich poměrech ojedinělá událost,“ popisuje praxi Michal Bíl z CDV. Podle jeho slov jsou to právě šelmy, které svojí přítomností v krajině dokáží prokazatelně snížit počet střetů kopytníků s auty.

NEJRIZIKOVĚJŠÍ OKRESY

Při pohledu na okresy - nejnižší sledované jednotky u SRNA indexu, se objevují tři, které jsou v rámci Česka z pohledu počtu sražené zvěře vůbec nejhorší.

Za uplynulé sledované období se nejvíce střetů odehrálo v okrese Benešov – konkréně šlo o 355 srážek, při nichž vznikla škoda přesahující 15 milionů korun. Řidiči projíždějící po zdejších 1209 kilometrech silnic by se měli mít zásadně na pozoru.
Druhá příčka patří okresu České Budějovice, kde SRNA index uvádí 304 srážek se zvěří. Odhadovaná škoda zde mírně překročila 12 milionů korun. I zde přitom délka silnic přesahuje tisícovku, konkrétně jde o 1103 kilometrů.

Na třetím místě se umístil okres Zlín, kde se na jeho 557 kilometrech událo za sledované období 293 srážek se zvěří. Škoda zde přesáhla 11 milionů korun.

Z pohledu SRNA indexu, který se zaměřuje na očekávanou škodu na 1 km silniční sítě, patří mezi nejhorší okres Zlín, kde na 1 km silnic připadá škoda ve výši 20 860 Kč. To je mezi všemi okresy suverénně nejvyšší číslo. Na druhé příčce figuruje okres Most v severních Čechách. Zde na 1 km silnic vychází škoda na 17 331 Kč. Třetí příčku zaujímá okres Uherské Hradiště, kde škoda na 1 km tamější sítě silnic dosahuje 15 0005 Kč.

Zpět na tiskové zprávy

16.05.2024

PRŮZKUM: Čtvrtina Čechů doma využívá alternativní zdroje energie, každý desátý má nainstalovanou fotovoltaiku

Každý desátý Čech si pořídil vlastní fotovoltaiku. Polovina vlastníků fotovoltaických systémů s nimi už řešila nějaký problém. Baterie pro akumulaci energie lidé skladují nejčastěji v technické místnosti, garáži a sklepě. Na instalaci fotovoltaických panelů svépomocí by si trouflo 13 % Čechů.

V minulém roce zaznamenala Česká republika další významný nárůst v počtu nově instalovaných fotovoltaických panelů. Největší část loňských instalací tvořila zařízení na rodinných domech, namontováno na ně bylo přibližně osmdesát tisíc elektráren. Nejvyšší sezóna fotovoltaických panelů jako zdroje energie se stupňujícím slunečním svitem i jeho délkou právě začala. Generali Česká pojišťovna zjišťovala názory české veřejnosti na oblast alternativních zdrojů. Kromě jejich využívání průzkum zkoumal i znalosti či obavy spojené s tímto alternativním zdrojem energie. Ten se navíc v následujících letech stane normou, když Evropská unie zejména u nových staveb (nejdříve u veřejných či komerčních, později i u rodinných či bytových domů) nařídí jejich povinnou instalaci. 
 
V kontextu problematiky fotovoltaických elektráren je důležité zmínit i možná rizika, včetně potenciálních hrozeb, které mohou vzniknout vlivem živelných událostí nebo nesprávnou instalací a manipulací.
 
POPULARITA ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE 
Podle průzkumu Generali České pojišťovny využívá vlastní alternativní zdroje energie již čtvrtina Čechů (25 %). Na popularitě stoupají především tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny (FVE), které jsou díky příznivějším pořizovacím cenám a zejména dotacím mnohem dostupnější než dříve. Fotovoltaiku má již podle průzkumu nainstalovanou 10 % dotázaných. Rostoucí popularitu potvrzuje i fakt, že z těch, kteří FVE zatím nemají, uvažuje o jejím pořízení v blízké budoucnosti každý desátý (9 %). „Instalace FVE u rodinného domu je analogické opatření k jakékoliv stavební úpravě nebo pořízení jakéhokoliv technického zařízení např. tepelného čerpadla. Jde o investici, která reálně zvyšuje cenu pojištěné stavby. Na to by měli klientky a klienti reagovat kontrolou pojistné částky a případně jejím navýšením,“ vysvětluje Jana Flajšarová, senior manažerka neživotního pojištění Generali České pojišťovny.
 
ZKUŠENOSTI S FOTOVOLTAIKOU
U fotovoltaických systémů je kromě jiného nezbytné věnovat pozornost skladování baterií pro zajištění jejich efektivního a bezpečného fungování. Z průzkumu vyplývá, že Češi nejčastěji skladují (nebo by skladovali) baterie v technické místnosti (35 %), garáži (13 %), sklepě (12 %), ale i venku (9 %). 
Zajímavý je i přístup v momentech, kdy majitelé FVE opouští na delší dobu své domovy. Baterie v takovém případě vypíná 12 % dotázaných, dalších 43 % je přepíná do režimu úspory energie. 
Necelá polovina (49 %) respondentů přiznala, že alespoň jednou řešila nějaký problém s fotovoltaikou, z nichž v 48 % případů vyžadovala komplikace přímo zásah servisu.
 
SPRÁVNÁ INSTALACE A MANIPULACE 
V době, kdy se stále více domácností rozhoduje pro přechod na obnovitelné zdroje energie, je klíčové zdůraznit potřebu odborné instalace fotovoltaických systémů. Správná instalace a manipulace nabízí bezpečný a efektivní způsob, jak snížit energetické náklady a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. V průzkumu Generali České pojišťovny však 13 % Čechů přiznalo, že by si trouflo na instalaci FVE bez profesionální pomoci, 67 % dotázaných však takovou možnost jednoznačně odmítlo.  
„Schválení zařízení pro český trh, stejně jako profesionální instalace v souladu doporučeními výrobce či adekvátní obsluha jsou u FVE naprosto klíčové pro řešení případných pojistných událostí. Majitelé FVE by si měli být vědomi potenciálních rizik a neměli by u takto vysoké investice podcenit výše zmíněný přístup. V opačném případě může pojišťovna při řešení škody korigovat výplatu pojistného plnění,“ upozorňuje Iva Gažová, senior manažerka likvidace pojistných událostí z neživotního pojištění Generali České pojišťovny. 
 
FOTOVOLTAIKA VS. POŽÁRY A ŽIVLY
Češi mají v souvislosti s fotovoltaikami obecně největší obavu z nesprávného zapojení zařízení (61 %), nekvalitních materiálů (52 %) a zmiňují i lidský faktor (36 %). Na konkrétní dotaz, přiznává 43 % respondentů také obavu z požáru. 
Co se týče samotných částí fotovoltaiky, nejsnáze podle lidí může být zdrojem požáru baterie (42 %), následovaná elektrozařízením (26 %) a kabeláží (17 %). 
V případě požáru fotovoltaiky by 63 % lidí zavolalo hasiče a snažilo se omezit škody, 34 % by se evakuovalo a čekalo na profesionální pomoc. 
Každý desátý (13 %) respondent přiznal, že by nevěděl, jak se v případě požáru zachovat. Z pohledu pojišťovny je přitom nutné připomenout, že stejně jako každý jiný požár i ten u FVE musí být oznámený hasičům. „Ze zkušeností přitom víme, že pokud k požáru dojde, následky jsou podstatně vyšší než v případě například živelných událostí. Ročně se přitom setkáváme s jednotkami případů, ale jejich počet poroste s tím, jak se zvedá počet instalovaných fotovoltaik,“ popisuje praxi Iva Gažová.
 
Jsou to i živly, které fotovoltaiku (a zejména její panely) ohrožují. Z průzkumu vyplynulo, že pro 48 % dotázaných představují rozmary počasí skutečnou hrozbu. Mezi nejčastěji zmiňované projevy, které v lidech vzbuzují obavy, patří kroupy, pády stromů, blesky i následky vichřice. 
On-line dotazování proběhlo v říjnu 2023 na vzorku 820 respondentů ve věku 18+.
Zpět na tiskové zprávy

18.04.2024

Skupina Generali má novou organizační strukturu pro oblasti pojištění a správy aktiv

Zjednodušením prošla geografická struktura pro divizi Pojištění. Woody Bradford bude jmenován jako CEO nové společnosti Generali Investments Holding, předsedou jejího představenstva se stane Philippe Donnet.

Správní rada Generali schválila na dnešním zasedání novou organizační strukturu, která odráží hlavní aktivity Skupiny tak, jak je navrhl její generální ředitel Philippe Donnet.
Od 1. června 2024 bude skupina Generali, jejíž součástí je také Generali Česká pojišťovna, fungovat jako diverzifikovaná finanční skupina zaměřená na dvě hlavní oblasti: pojištění a správa aktiv. 

Tato transformační změna struktury je navržena tak, aby ještě více urychlila růst a efektivněji řešila klíčové obchodní priority, a to plně v souladu s ambicemi strategického plánu Skupiny "LifeTime Partner 24: Na cestě k růstu". 
Nová struktura vytváří pevný základ pro další úspěch a inovace, zajišťuje schopnost skupiny účinněji využívat obchodní příležitosti a připravuje ji na budoucí strategie. 

Divize Pojištění, kterou na úrovni CEO povede Giulio Terzariol, bude řídit výkonnost pojišťovacího byznysu napříč světem, zlepšovat koordinaci, strategické sladění a těsnější propojení s trhy prostřednictvím zjednodušené organizační struktury. 
Nynější dvě obchodní jednotky „Německo, Rakousko a Švýcarsko“ a rovněž „International“ budou jako součást nové divize reorganizovány a budou se skládat z následujících pěti obchodních jednotek a tří regionů, které budou přímo podřízeny CEO divize Pojištění: 

• Zeměpisné obchodní jednotky na úrovni států: Itálie, Francie a globální obchodní aktivity, Německo, Rakousko, Švýcarsko 
• Regiony: Středomoří a Latinská Amerika, Střední a Východní Evropa a dále pak Asie

Jaime Anchústegui, současný CEO jednotky International, byl jmenován zástupcem CEO divize Pojištění. Bude tak přímo podřízen Giuliovi Terzariolovi a současně ho bude zastupovat v místních správních orgánech, řídit strategická partnerství a společné podniky a rovněž řídit globální pojišťovací projekty v rámci divize. Giovanni Liverani, současný CEO obchodní jednotky „Německo, Rakousko a Švýcarsko“ převezme nové odpovědnosti. 

Generali Investments Holding (GIH), který nahradí stávající obchodní jednotku pro správu aktiv a majetku, bude řídit všechny globální aktivity správy aktiv ve Skupině s výjimkou vybraných operací, a to zejména těch v Číně. Povede ho Carlo Trabattoni jako CEO. Ten si současně zachová pozici CEO a předsedy představenstva společnosti Conning Holdings Limited.
GIH se bude zaměřovat na poskytování služeb stávajícím klientům a zároveň na rozvoj obchodu s klienty třetích stran na celosvětové úrovni. Stane se tak pomocí stávajících i nových investičních dovedností, rovněž využitím akvizice společnosti Conning Holdings Limited vč. jejích poboček a také díky dlouhodobému partnerství s Cathay Life.

Generální ředitel skupiny Generali, Philippe Donnet, k nové organizační struktuře uvedl: 
"Skupina Generali úspěšně rozšířila svou činnost na globální úrovni a stala se integrovaným hráčem v oblasti pojištění a správy aktiv, disponuje solidní finanční pozicí a silným zaměřením na inovace a udržitelnost. V oblasti správy aktiv nám nedávné převzetí společnosti Conning Holdings Limited a dlouhodobé partnerství s Cathay Life umožňují rozšířit naši nabídku investic, mezinárodní klientelu, zaměřit se na rozvoj obchodu s třetími stranami a také investovat do distribučních dovedností. 
Divize Pojištění bude nadále posilovat přítomnost Skupiny na našich klíčových trzích, a to za využití technické excelence našeho podnikání, nových technologií a schopnosti přizpůsobit naši nabídku potřebám klientů v neustále se měnícím světě. Díky jednoduššímu a efektivnějšímu přístupu bude nová organizační struktura skupiny Generali se zaměřením na pojištění a správu aktiv urychlovat transformaci Skupiny a podpoří definici plánu pro budoucí strategie."

Zpět na tiskové zprávy

11.04.2024

GČP INDEX za rok 2023: Nejbezpečnější silnice z krajských měst byly v Hradci Králové, Pardubicích a Liberci. Přibližně tři čtvrtiny smrtelně a těžce zraněných osob ve městech byli chodci, cyklisté a motocyklisté

Nejbezpečnější silnice mezi krajskými městy v Česku byly v loňském roce znovu v Hradci Králové. Na druhém místě skončily Pardubice, na třetím potom Liberec. Z 206 obcí s rozšířenou působností se na komunikacích 129 z nich staly dopravní nehody se smrtelnými nebo těžkými zraněními. Tyto a další výsledky přináší GČP INDEX za rok 2023.

GČP INDEX vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě poměru vážných a smrtelných nehod k celkovému počtu nehod v zastavěné oblasti krajských měst a také všech 206 obcí s rozšířenou působností. Ty se pak vztahují k celkovému počtu evidovaných dopravních nehod. Jedná se o tzv. závažnost dopravních nehod - čím vyšší je hodnota GČP INDEXu, tím je dopravně bezpečnostní situace horší.

NEJBEZPEČNĚJŠÍ HRADEC KRÁLOVÉ, NA CHVOSTU BRNO

Podle výsledků GČP INDEXu za rok 2023 se nejbezpečněji jezdilo v Hradci Králové, kde při 807 dopravních nehodách byly těžce zraněny „pouze“ čtyři osoby. Hradec se tak umístil na nejvyšší příčce v bezpečnosti silničního provozu mezi krajskými městy a obhájil tím prvenství z roku 2022.

Na druhém místě skončily Pardubice, na třetím pak Liberec.

Na opačném konci se na 11. místě objevila Plzeň, na 12. pozici České Budějovice a nejhorší, 13. místo, obsadilo Brno. Zde bylo při 1 807 dopravních nehodách 75 osob těžce zraněno a jedna osoba přišla o život. Tato trojice měst tak zůstává na chvostu GČP INDEXu, kde v mírně pozměněném pořadí figurovala i v roce 2022.

POZITIVNÍ VÝVOJ U USMRCENÝCH I TĚŽCE ZRANĚNÝCH

Pozitivní zprávou je, že na území pěti krajských měst se dopravní nehody během roku obešly bez smrtelných následků. Naopak v Praze bylo usmrceno 21 osob, v Ostravě 8 osob a v Karlových Varech a Olomouci 2 osoby.

Celkově na silnicích krajských měst v průběhu roku 2023 bylo evidováno 27 397 dopravních nehod (meziročně o 1 153 méně, tj. -4 %), při nichž přišlo o život 37 osob (meziročně o 2 méně, tj. -5 %) a těžce se zranilo 369 osob (meziročně o 65 méně, tj. -15 %).

Pořadí 2023

Krajské město

Hodnota GČP INDEXu

Pořadí 2022

1.

Hradec Králové

0. 50

1.

2.

Pardubice

0. 54

5.

3.

Liberec

0. 56

3.

4.

Olomouc

0. 77

2.

5.

Ústí nad Labem

0. 90

8.

6.

Karlovy Vary

1. 01

4.

7.

Ostrava

1. 13

7.

8.

Praha

1. 20

6.

9.

Jihlava

1. 42

9.

10.

Zlín

1. 51

10.

11.

Plzeň

1. 95

11.

12.

České Budějovice

2. 87

13.

13.

Brno

3. 98

12.

 

PŘES 60 PROCENT OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŘEŠILO VÁŽNÉ NEHODY

GČP INDEX mimo krajská města srovnává také všechny obce s rozšířenou působností. K dispozici jsou tak detailní statistiky v intravilánech sledovaných 206 měst. V nich bylo evidováno 47 689 dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno 71 a těžce zraněno 617 osob. Ve 129 městech došlo k vážným nehodám, ve 37 z nich se smrtelnými následky, ve 120 pak s těžkými zraněními. Celkem 77 sledovaným městům se úmrtí a těžká zranění v roce 2023 vyhnula.

Nejvyšší hodnota indexu – a tedy nejhorší bezpečnost na tamějších silnicích – byla zaznamenána v Pacově (7,69), Dačicích (7,14) a Velkém Meziříčí (6,78).

Je podstatné zmínit, že GČP INDEX bilancuje data roku 2023, a tak ve městech s nízkým počtem nehod může významně ovlivnit hodnotu indexu i jedna vážná nehoda. Webová aplikace www.gcpindex.cz proto umožňuje filtraci indexu také za delší časové období – mimo 6 a 12 i za 36 měsíců.

GČP INDEX obcí s rozšířenou působností v roce 2023 dle krajů.
Odkazy naleznete přímo pod názvy jednotlivých krajů:

•    Středočeský

•           Praha

•           Jihočeský

•           Plzeňský

•           Ústecký

•           Královéhradecký

•           Jihomoravský

•           Moravskoslezský

•           Olomoucký

•           Zlínský

•           Vysočina

•           Pardubický

•           Liberecký

•           Karlovarský
 

ZRANITELNÍ ÚČASTNÍCI: CHODCI, CYKLISTÉ A MOTOCYKLISTÉ

GČP INDEX umožňuje srovnání měst a obcí podle závažnosti nehod s účastí tzv. zranitelných účastníků silničního provozu, tedy chodců, cyklistů a motocyklistů. Jde tak o sledování výhradně těch nehod, při nichž byly usmrceny či těžce zraněny vyjmenované kategorie účastníků silničního provozu. Hodnota indexu zranitelných účastníků udává poměr těžkých a smrtelných nehod zranitelných účastníků k počtu nehod s jejich účastí.

V intravilánech sledovaných 206 měst bylo evidováno 5 979 dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno 52 a těžce zraněno 473 zranitelných účastníků silničního provozu. Zatímco podíl zranitelných účastníků na nehodách činil „jen“ 12,5 %, na usmrcených a na těžce zraněných už tato hodnota přesahuje 70 %! Je tedy zřejmé, že jsou to právě chodci, cyklisté a motocyklisté, kteří jsou při dopravních nehodách ve městech zásadně ohroženi.

V celkem 85 sledovaných městech nedošlo v roce 2023 ke smrtelným a těžkým nehodám zranitelných účastníků silničního provozu.

Obce s rozšířenou působností 2023

Nehod

Usmrceno

Těžce zraněno

Celkem

47 689

71

617

Zranitelní účastníci

5 979

52

473

Podíl zranitelných účastníků

12,5%

73,2%

76,7%


Situace v krajských městech je pak zřejmá z následující tabulky. V intravilánech krajských měst bylo evidováno 3 031 dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno 28 a těžce zraněno 271 zranitelných účastníků silničního provozu, podíl zranitelných účastníků na nehodách: 11,1 %, na usmrcených: 75,7 % a na těžce zraněných osobách: 73,4 %. Tato data opakovaně dokládají, proč je potřeba na území měst věnovat zvýšenou pozornost právě chodcům, cyklistům a motocyklistům.

Krajská města 2023

Nehod

Usmrceno

Těžce zraněno

Celkem

27 397

37

369

Zranitelní účastníci

3 031

28

271

Podíl zranitelných účastníků

11,1%

75,7%

73,4%


Nejbezpečnějším krajským městem v oblasti zranitelných účastníků se v loňském roce staly Pardubice, na druhém místě skončilo Ústí nad Labem, na třetím pak Hradec Králové. Na opačném konci se na 11. místě objevily České Budějovice, na 12. pozici Plzeň a nejhorší, 13. místo, obsadilo Brno, ve kterém při 346 nehodách bylo 61 osob těžce zraněno.

Pořadí 2023

Krajské město

Hodnota GČP INDEXu zranitelných účastníků

Pořadí 2022

1.

Pardubice

2. 68

3.

2.

Ústí nad Labem

2. 86

11.

3.

Hradec Králové

3. 77

1.

4.

Jihlava

4. 35

9.

5.

Liberec

4. 65

4.

6.

Olomouc

4. 90

2.

7.

Ostrava

6. 60

6.

8.

Zlín

7. 23

13.

9.

Karlovy Vary

8. 51

5.

10.

Praha

10. 21

7.

11.

České Budějovice

12. 00

12.

12.

Plzeň

14. 45

8.

13.

Brno

17. 05

10.

 

VYZKOUŠEJTE WEBOVOU APLIKACI S AKTUALIZOVANÝMI DATY

Součástí GČP INDEXu je interaktivní webová aplikace www.gcpindex.cz, ve které je možné u každého města zobrazit časovou osu s vývojem celkového GČP INDEXu i indexu s důrazem na zranitelné účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté a motocyklisté). Srovnat mezi sebou lze až sedm vybraných měst.

Zpět na tiskové zprávy

21.03.2024

Jistota 2.0 - pojištění pro drobné podnikatele a živnostníky přináší vyšší limity, nová pojistná rizika i zjednodušený proces sjednání

Pojištění majetku i odpovědnosti se nově sjednává přehledně v přednastavených balíčcích. Na trhu ojedinělá nabídka: pojištění staveb, movitých věcí či přerušení provozu k dispozici ve variantě ALLRISKS s maximálním pojistným krytím. Pojištění zohledňuje udržitelnost - ať jde o pojištění dřevostaveb či FVE. Součástí pojištěné budovy mohou být i zelené střechy a fasády.

Generali Česká pojišťovna začala nabízet pojištění pro drobné podnikatele a živnostníky v nové podobě, která po sedmi letech přináší zásadní inovace. Týkají se nejen samotných parametrů pojištění, ale také procesu jeho sjednání.

„Jistota představuje úspěšný typ pojištění, které má v Generali České pojišťovně tradici a využívají ho tisíce klientů – typicky z oblastí obchodu, služeb, stavebnictví, pohostinství nebo například ubytování. Novinka s názvem Jistota 2.0 dává na srozuměnou, že jsme v rámci inovací pojištění věnovali velkou péči. Na trh se tak dostává zásadně inovovaný produkt s vysokým potenciálem oslovit podnikatele, kteří volí pojištění reagující na nejnovější trendy i aktuální situaci na trhu,“ vysvětluje Martin Flajšar, ředitel produktového managementu korporátního a SME pojištění v Generali České pojišťovně.  

Pojištění Jistota 2.0 je určena pro podnikatelské subjekty, jejichž příjmy jsou max.15 mil. Kč ročně, mají movitý majetek v ceně až 10 mil. Kč a hodnota jejich staveb dosahuje až 40 mil. Kč.
Jistota 2.0 má jasnou strukturu, která svým rozsahem pokrývá ty nejčastější situace, jimž mohou podnikatelé ve svém provozu čelit:
1/ Pojištění majetku
            - pojištění stavby a movitých věcí
            - pojištění přerušení provozu
            - pojištění elektronických zařízení
            - pojištění strojů
2/ Pojištění odpovědnosti
3/ Asistenční služby

POJIŠTĚNÍ MAJETKU
Množství vylepšení Jistota 2.0 přináší v rámci pojištění majetku. Nejzásadnější novinkou je princip sjednání pojištění výběrem z trojice přednastavených balíčků s názvy Start, Standard a ALLRISKS.
Za pozornost stojí zejména allrisková varianta, která kryje mimo běžná majetková pojistná nebezpečí i případy, na které se pojištění standardně nevztahuje. „Nově tato varianta funguje na principu – co není v pojištění vyloučeno, je pojištěno. V praxi tak ALLRISKS kryje i případy jako jsou pády či nárazy, s nimiž se podnikatelé v praxi setkávají poměrně často a mnohdy se za vzniklými škodami skrývá pouhá neopatrnost. Rozsah této varianty je skutečně štědrý,“ upřesňuje Martin Flajšar.
V případě pojištění staveb Generali Česká pojišťovna reaguje na následky zvýšené inflace v uplynulých obdobích, která se promítla do hodnoty nemovitostí. Stavby tak lze nyní pojistit až do limitu 40 milionů korun. Samozřejmostí je v případě staveb také dostupnost automatické indexace pojistné částky, která zabrání efektu podpojištění.

V rámci dílčích pojištění pak byly rovněž navýšeny limity a rozšířena pojistná ochrana. Příkladem může být pojištění skel, které se vztahuje na pojištění veškerých stavebních součástí budov, tedy nemusí se jednat jen o vnější skla, ale i o vnitřní vč. pojištění markýz či světelných reklam.
Nově se u pojištění přerušení provozu nabízí i pojištění vícenákladů, které se může hodit například pro zaplacení nájmu za provizorní provozovnu.
Elektronika je nově pojištěna automaticky pro celé území Evropy. V rámci pojištění cizí věci převzaté a užívané jsou nově zahrnuty i věci zaměstnanců, a to až do limitu 4 milionů korun.  

Pojištění Jistota 2.0 se věnuje i udržitelnosti, jíž se podnikatelé stále častěji zaobírají. Pojistit tak nyní mohou běžným způsobem i dřevostavby, stejně jako fotovoltaické elektrárny či solární panely umístěné na konstrukcích na zemi i na střechách. V rámci staveb jsou pak pojištěny i živé rostliny, které jsou jejich součástí – zde o tzv. zelené střechy či stěny.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
U pojištění Jistota 2.0 nyní mohou podnikatelé a drobní živnostníci sjednat pojištění odpovědnosti i samostatně. To se vztahuje nejen na obecné případy, ale také na finančí škody, věci převzaté či užívané (např. přístroje na leasing), dále na regresní náhady, nemajetkové újmy, majetkovou propojenost, škody na životním prostředí a rovněž na věci svěřené členům statutárních orgánů.
S novým produktem se proměnila nabídka jak počtu dostupných balíčků pojištění, tak také limitů plnění a spoluúčastí. Zájemci o pojištění odpovědnosti nyní vybírají namísto tří hned ze čtyř balíčků, dostupné jsou jim pojistné limity 5, 10, 15 a 25 milionů korun. Výše spoluúčasti nově nabízí částky 1000, 2500, 5000 a 10 000 Kč. Bez zajímavosti není fakt, že území rozsah tohoto pojištění automaticky platí pro celou Evropu.

ASISTENCE
Dílčí vylepšení se propsaly do oblasti asistenčních služeb, které jsou dostupné ve čtyřech odstupňovaných variantách lišící se svým rozsah. V nabídce asistenčncíh služeb pro drobné podnikatele a řemeslníky je ve všech případech technická asistence. K ní lze zvolit v kombinacích právní a rovněž kyber a IT asistenci. Ta mimo jiné zahrnuje pomoc se zajištěním obnovy dat či asistenci v případě zneužití karty či neúspěšného nákupu na internetu.

DIGITALIZACE A ŠPIČKOVÁ LIKVIDACE
Společně s novým pojištěním výrazně proměnila Generali Česká pojišťovna i celý proces sjednávání. K dispozici je tak nový sjednavač, který je přehledný a srozumitelný a obchodníky tedy velmi intuitivní. „Pro sjednání je od klientů požadován minimální rozsah podkladů. Vysoká je rovněž míra digitalizace celého procesu – fakticky tak od pojišťovacího poradce klient neodchází s fasciklem papírů, ale vše dostává v přehledné podobě do svého e-mailu,“ podotýká Martin Flajšar, ředitel produktového managementu korporátního a SME pojištění v Generali České pojišťovně. Smlouvu je možné díky biometrickému podpisu uzavřít na dálku (podepisuje se v bezpečném režimu i přes chytrý mobilní telefon či tablet). Další možností vzniku pojistné smlouvy je jejím zaplacením.

Výhodou Generali České pojišťovny je v případě podnikatelského pojištění síť specializovaných mobilních techniků a likvidátorů. Digitální technologie se propisují i do této oblasti – kromě elektronického zápisu z prohlídky mobilního technika (vč. automatického načtení fotografií do složky pojistné události) umožňuje Generali Česká pojišťovna klientům zdokumentovat vybrané škody také přes asistovaný videohovor. Po něm klient dostává obratem na e-mail zápis o prohlídce.

Využít pro následné přikládání dokumentů či fotografií ke škodě mohou klienti také speciálního chatbota.

Zpět na tiskové zprávy

12.03.2024

Skupina Generali v roce 2023 dosáhla rekordních výsledků, je v nejlepší kondici v historii

Hrubé předepsané pojistné vzrostlo na 82,5 miliardy EUR (+5,6 %), na výsledku se podílí zejména významný nárůst v segmentu neživotního pojištění (+12 %). Rekordní provozní výsledek ve výši 6,9 miliardy EUR (+7,9 %) byl dosažený díky pozitivnímu přispění všech segmentů pojištění v čele s neživotním. Rekordní upravený čistý zisk má hodnotu 3,575 miliardy EUR (+14,1 %). Solidní kapitálovou pozici vyjadřuje poměr solventnosti na úrovni 220 %. Navržená dividenda na akcii ve výši 1,28 EUR (+10,3 %) potvrzuje silné zaměření skupiny na odměňování akcionářů a splňuje kumulativní cíl pro dividendu na období 2022-2024.

Pojišťovací skupina Generali, jejíž součástí je také Generali Česká pojišťovna, dnes představila hospodářské výsledky za rok 2023. Komentoval je přímo Philippe Donnet, generální ředitel skupiny Generali: „Výborné výsledky Generali za rok 2023, podpořené rekordním provozním a čistým ziskem s pozitivním příspěvkem všech segmentů, dokazují úspěšnou realizaci naší strategie „Lifetime Partner 24: Na cestě k růstu“. Díky naší silné finanční a kapitálové pozici jsme schopni akcelerovat růst dividend pro naše akcionáře. Skupina je nyní v nejlepší kondici v celé své historii jako ziskový a diverzifikovaný hráč v oblasti pojištění a správy aktiv. K budoucímu úspěchu Generali také přispějí akvizice společností Conning a Liberty Seguros. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem našim kolegům a pojišťovacím poradcům za jejich úsilí o dosažení těchto velmi pozitivních výsledků. Jsou základem naší cesty udržitelného růstu a našeho závazku jednat jako odpovědný investor, pojišťovna, zaměstnavatel a společensky odpovědná firma.“

Představenstvo společnosti Assicurazioni Generali schválilo konsolidovanou závěrku a návrh účetní závěrky mateřské společnosti za rok 2023 takto:

Hrubé předepsané pojistné vzrostlo na 82,466 miliardy EUR (+5,6 %), zejména díky výraznému nárůstu v segmentu neživotního pojištění.

Čistý příliv pojistného v životním pojištění činil -1,313 miliardy EUR. Čtvrtý kvartál však zaznamenal celkové zlepšení oproti předchozím čtvrtletím, s nižším čistým odlivem z produktů kapitálového životního pojištění a s kladným čistým přílivem v oblastech investičního životního pojištění a rizikového pojištění. To je v souladu se strategií skupiny proměnit portfolio životního pojištění a odráží také trendy odvětví pozorované v bankovních kanálech v Itálii a Francii.

Provozní zisk výrazně vzrostl na rekordních 6,879 miliardy EUR (+7,9 %) s růstem ve všech oblastech podnikání, což odráží odolnost a diverzifikaci zdrojů zisku. Provozní zisk segmentu neživotního pojištění konkrétně vzrostl na 2,902 miliardy EUR (+15,8 %). Provozní zisk životního pojištění byl solidní a dosáhl 3,735 miliardy EUR (+1,7 %), marže z nového obchodu se zvýšila na 5,78 %. Provozní zisk segmentu správy aktiv a majetku vzrostl na 1,001 miliardy EUR (+4,9 %) díky silnému příspěvku společnosti Banca Generali.

Upravený čistý zisk dosáhl rekordní úrovně 3,575 miliardy EUR (3,133 miliardy EUR v roce 2022). Toho bylo dosaženo především díky zlepšenému provoznímu zisku, který těžil z diverzifikovaných zdrojů zisku, jednorázovému kapitálovému zisku souvisejícímu s prodejem nemovitostí v Londýně a jednorázovému restrukturalizačnímu nákladu v Itálii. Čistý zisk se zlepšil na 3,747 miliardy EUR (2,235 miliardy EUR v roce 2022) a profitoval také z kapitálového zisku ve výši 255 milionů EUR z prodeje společnosti Generali Deutschland Pensionskasse.

Celkové spravované aktivity skupiny vzrostly na 655,8 miliard EUR (+6,6 % oproti roku 2022), což primárně odráží pozitivní vliv trhu.

Skupina potvrdila svou solidní kapitálovou pozici s poměrem solventnosti 220 % (221 % v roce 2022).
 

OBLAST ŽIVOTÍHO POJIŠTĚNÍ

 • Provozní zisk životního pojištění dosáhl 3,735 miliardy EUR (+1,7 %), což je solidní výsledek.
 • Marže z nového obchodu v životním pojištění zůstává na výborné úrovni 5,78 %, s mírným nárůstem o 0,09 procentního bodu.
 • Hodnota nového obchodu (NBV) zaznamenala pokles o 7,7 % na 2,331 miliardy EUR.

Hrubé předepsané pojistné v životním pojištění vzrostlo na 51,346 miliard EUR (+2,0 %). Rizikové životní pojištění potvrdilo zdravý růst (+6,4 %), zejména díky Francii a Itálii. Spořící životní pojištění zaznamenalo také výrazné zlepšení (+10,0 %), především v Itálii a Asii. Investiční životní pojištění pokleslo (-13,1 %), zejména v Itálii a Francii.

Čistý příliv pojistného v životním pojištění činil -1,313 miliardy EUR. Přesto zaznamenaly segmenty rizikového a investičního životního pojištění kladný čistý příliv. Příliv pojistného v rizikovém životním pojištění vzrostl na 4,552 miliardy EUR, zejména díky Itálii, Francii a střední a východní Evropě. Čistý příliv pojistného v investičním životním pojištění dosáhl 4,357 miliardy EUR, což dokazuje jejich odolnost. Odliv pojistného z produktů kapitálového životního pojištění (-10,222 miliardy EUR) je v souladu se strategií skupiny proměnit portfolio životního pojištění, a také odráží trendy odvětví pozorované v bankovních kanálech v Itálii a Francii.

Objem nového obchodu (vyjádřený jako současná hodnota nového pojistného - PVNBP) činil 40,3 miliardy EUR (-9,2 %), což odráží nepříznivé hospodářské prostředí a vyšší úrokové sazby.

OBLAST NEŽIVOTÍHO POJIŠTĚNÍ

 • Hrubé předepsané pojistné vzrostlo na 31,120 miliardy EUR (+12,0 %). To znamená výrazný nárůst objemu pojištěného rizika.
 • Combined Ratio dosáhlo hodnoty 94,0 %.
 • Provozní zisk neživotního pojištění zaznamenal výrazný růst o 2,902 miliardy EUR (+15,8 %).

Hrubé předepsané pojistné v neživotním pojištění vzrostlo na 31,120 miliardy EUR (+12,0 %) díky pozitivnímu výkonu obou produktových linií. Neživotní pojištění bez motorových vozidel zaznamenalo zlepšení o 8,7 %, s růstem ve všech hlavních oblastech, kde skupina působí. Pojištění Europ Assistance rostlo o 23,5 %, což je způsobeno pokračujícím nárůstem objemu cestovního pojištění. Pojištění motorových vozidel vzrostlo o 17,5 % ve všech hlavních regionech, zejména v Itálii, Francii, střední a východní Evropě a Argentině.

Combined Ratio dosáhlo 94,0 %, což je zlepšení o 1,4 procentního bodu oproti roku 2022.

Provozní zisk výrazně vzrostl na 2,902 miliardy EUR (+15,8 %). Zlepšil se také výsledek z technického pojištění na 1,807 miliardy EUR (1,297 miliardy EUR v roce 2022), a to díky diskontu ve výši 814 milionů EUR (463 milionů EUR v roce 2022). Nediskontovaný výsledek z technického pojištění tak činil 993 milionů EUR (834 milionů EUR v roce 2022). Výsledek z investic činil 1, 095 miliardy EUR (1,210 miliardy EUR v roce 2022). Provozní výnosy z investic byly 1,389 miliardy EUR (1,248 miliardy EUR v roce 2022) a náklady na financování pojištění činily -294 milionů EUR (-39 milionů EUR v roce 2022).

UDRŽITELNOST

Udržitelnost je základním principem strategie Generali Lifetime Partner 24: Na cestě k růstu. Mezi úspěchy skupiny v této oblasti za rok 2023 patří:

 • Odpovědný investor: 9,1 miliard EUR nových zelených a udržitelných investic (2021-2023)
 • Odpovědný pojistitel: 20,8 miliard EUR pojistného z pojistných řešení s ESG kritérii
 • Odpovědný zaměstnavatel: 68 % (+33 procentních bodů v roce 2022) zaměstnanců absolvovalo další odborné vzdělávání a 35 % (+5 procentních bodů oproti roku 2022) žen zastává strategické pozice
 • Společensky odpovědná firma: prostřednictvím globálních iniciativ The Human Safety Net se aktivity rozšířily do 26 zemí (+8,3 % oproti roku 2022), a to ve spolupráci se 77 partnerskými neziskovými organizacemi
 • V rámci udržitelného finančního řízení: úspěšné umístění čtvrté a páté zelené obligace v celkové hodnotě 1 miliardy EUR

 

Zpět na tiskové zprávy

08.03.2024

TOP AUTOSERVIS: Generali Česká pojišťovna v druhém ročníku projektu ocenila 20 nejlepších partnerských autoservisů za rok 2023

Největší domácí pojišťovna již po druhé vybrala z více než 1600 smluvních autoservisů dvě desítky těch nejlepších. Mezi průběžně sledovaná hodnotící kritéria patří zákaznická spokojenost se servisem a míra využití digitalizace a automatizace v komunikaci s pojišťovnou. Služby pojišťovny i autoservisu klienti hodnotí jako jeden celek, proto autoservisy hrají v procesu spokojenosti s likvidací pojistné události klíčovou roli. Novinkou letošního ročníku je ocenění za výjimečný přínos v oblasti udržitelných oprav vozidel.

Ve středu 6. března se konal v prostorách ART RESTAURANT MÁNES v Praze slavnostní galavečer k druhému ročníku projektu TOP AUTOSERVIS, kde proběhlo ocenění 20 nejlepších partnerských autoservisů. Generali Česká pojišťovna má nejširší síť smluvních autoservisů s více než 1600 provozovnami a nabízí tak svým klientům opravdu vysokou dostupnost pro realizaci oprav škod na vozidlech. V hodnocení autoservisů pojišťovna celoročně sledovala celou řadu parametrů. Mezi ty hlavní patřily – kvalita a rychlost opravy a zároveň také transparentnost i automatizace vyřízených pojistných událostí. Oproti minulému ročníku se letos kladl větší důraz na samotné vyhodnocování zákaznické spokojenosti a digitalizaci procesu vzájemné spolupráce.

CERTIFIKÁT KVALITY

Zástupci oceněných partnerských servisů převzali prestižní Certifikát kvality z rukou Romana Juráše, generálního ředitele Generali České pojišťovny a členů představenstva, Jiřího Doubravského a Pavla Pitoňáka. Vítězům pogratuloval a poděkoval za vynikající spolupráci také ředitel likvidace pojistných událostí, Jozef Hrdý. „Projekt TOP AUTOSERVIS nám jasně ukázal, že tato forma podpory rozvoje služeb má mezi našimi servisními partnery velký ohlas. To dokládá nejen zvýšená klientská spokojenost, ale také nárůst podílu digitalizace a automatizace při řešení škod ve smluvních autoservisech. Právě digitalizaci a automatizaci se chceme nadále věnovat i v dalších letech. Díky tomuto projektu můžeme přispět k dalšímu rozvoji služeb a zákaznické spokojenosti,“ okomentoval Jozef Hrdý. Společně s certifikátem budou oceněné autoservisy moci využívat i značku TOP AUTOSERVIS Generali České pojišťovny v rámci svých marketingových aktivit. Pro klienty je to nadále zárukou, že se mohou spolehnout na výborné a rychlé služby při řešení oprav vozidel v rámci svých pojistných událostí.

VÝHERCI PROJEKTU

Kromě tradičního ocenění nejlepší dvacítky se letos vůbec poprvé udělovalo i ocenění za výjimečný přínos v oblasti udržitelných oprav, které obdržela společnost Louda Auto, Poděbrady. Novinkou také bylo, že se letos poprvé vyhlásilo i TOP10 servisů z více než 500 smluvních provozoven ze Slovenska.

TOP20 českých smluvních autoservisů za rok 2023 (abecedně)

AB Auto Brejla, Vestec

ALGON PLUS – AUTO, Cheb

 Auto Průhonice, Čestlice

AUTO VOLF, Holýšov

AUTOCENTRÁLA, Ostrava

Autocentrum BARTH, Hradec Králové

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER, Klatovy

Autocentrum Jičín, Jičín

AUTOKLEVER, Nový Jičín

AUTOLAROS SPEED, Ostrava

Autosalon Klokočka Centrum, Praha 6

BONO auto, Frýdek-Místek

KARIREAL, Třinec

LEX AUTO TB, Ostrava

MOTORTEC, Brno

OLFIN Car, Pardubice

Porsche Inter Auto CZ, Brno

Přerost a Švorc – auto, Praha 7

PV – AUTO, Prostějov

TUkas, Praha 10

 

Více informací naleznete na stránkách: www.generaliceska.cz/top-autoservis
Zpět na tiskové zprávy

06.03.2024

Zájem malých a středních firem (SME) podnikat udržitelně roste. Motivují je k tomu zaměstnanci i zákazníci

Až 44 % malých a středních firem (tzv. SME) v Evropě uvádí, že už přijali nebo právě přijímají zodpovědnější přístup k udržitelnosti. Tento počet se přitom od roku 2020 zdvojnásobil. Většina z dotázaných zaměstnanců českých SME přiznává, že si velmi cení šetrného přístupu k životnímu prostředí, a proto by podpořili ambice společnosti jít udržitelným přístupem dále. Cílem soutěže SME EnterPRIZE je vyzdvihnout ty společnosti, které mohou být inspirací pro ostatní české firmy.

V posledních letech se zájem malých a středních podniků (tzv. SME) v České republice o udržitelné podnikání značně zvýšil. Tento trend je důsledkem rostoucího zájmu o životní prostředí, postupných změn legislativy, ale zároveň i faktu, že mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností existuje pozitivní vztah. Udržitelné obchodní modely totiž nejen přispívají k dlouhodobému úspěchu, ale také k rychlejšímu zotavení po ekonomicky náročných obdobích. Právě proto si skupina Generali dlouhodobě klade za cíl motivovat přes soutěž SME EnterPRIZE mikro, malé a střední firmy, aby se nebáli podnikat udržitelně.

V Evropě jsme pod průměrem

Podle průzkumu italské SDA Bocconi School of Management, který probíhal ve spolupráci se skupinou Generali, na vzorku 1240 malých a středních společností devíti zemích Evropy, se ukázalo, že v České republice se pouze třetina SME řídí strategií udržitelnosti. Jedná se přitom o druhý nejhorší výsledek v rámci všech zkoumaných zemí. Situace v Česku se obrací k lepšímu, což dokazuje průzkum společnosti Ipsos mezi zaměstnanci malých a středních podniků. Soutěž SME EnterPRIZE si klade za cíl vyzdvihnout ty společnosti, které mohou být inspirací pro ostatní české firmy. Ocenění v soutěži je tak nejen uznáním, ale také podnětem pro další firmy, aby se zaměřily na udržitelné postupy ve svém obchodním modelu. Evropský průzkum z roku 2023 odhaluje ovšem i jiné zajímavé trendy. Zatímco 44 % SME v Evropě uvádí, že už přijali nebo právě přijímají zodpovědnější přístup k udržitelnosti. Tento počet se přitom od roku 2020 zdvojnásobil. To naznačuje, že i přes přetrvávající překážky, jako jsou nadměrné předpisy a byrokracie, se podniky snaží pracovat udržitelněji. Dopomáhají tomu z části i vnější faktory, jako rostoucí ceny energií a sociopolitická situace. „Každé podnikání funguje na ekonomické rovině. Udržitelné podnikání je jiné v tom, že zohledňuje nejen ekonomickou oblast, ale i sociální a enviromentální. Tyto dvě by měly hrát stejnou roli v rozhodování každé firmy, která dbá na ochranu životního prostředí a jedná v souladu s přírodou. Udržitelné podnikání je významné téma – ruku v ruce musí jít to, - jak se k tomu staví firmy jako jsme my, také naši klienti, které v portfoliu máme a jaké produkty jim dokážeme nabídnout. Za poslední roky jsme se díky tomu posunuli velmi dopředu,“ uvádí Martin Flajšar, ředitel produktového managementu podnikatelského pojištění v Generali České pojišťovně a zároveň porotce soutěže SME EnterPRIZE.

Udržitelnost ve firmách se pro zaměstnance stává tématem

Průzkum mezi českými SME firmami na vzorku 500 respondentů ukázal fakt, kdy téměř 40 % z dotázaných uvádí, že ve svých firmách podporují především recyklaci a šetří materiály. Většina respondentů (80 %) ovšem přiznává, že si velmi cení šetrného přístupu k životnímu prostředí, a proto by podpořili ambice společnosti jít v udržitelném přístupu ještě dále. Například 25 % zaměstnanců by volilo šetrnější přístup ke spotřebě energií a využívání obnovitelných zdrojů. Tyto kroky nejenže snižují ekologickou stopu firem, ale přinášejí i konkrétní ekonomické benefity. Ochota společností adaptovat udržitelné postupy však stále naráží na určité překážky, například v oblasti zvýšené administrativy nebo vyšších investic do vybavení a technologií. „Pro zaměstnance malých a středních podniků je důležitý šetrný přístup k životnímu prostředí a sami ve svém soukromí alespoň něco dělají. Mají i velkou potřebu, aby se jejich firma v oblasti udržitelnosti zlepšila. Proto dává smysl soutěží SME EnterPRIZE podpořit a zviditelnit ty firmy, které jsou v tomto tahouny, ale taky dobrým příkladem, aby mohly inspirovat ostatní,“ říká předsedkyně poroty soutěže Helena Továrková z Nadace Veronica, která podobu soutěže a její průběh odborně zastřešuje.

Příklady udržitelného podnikání

Udržitelnost se může projevit v různých odvětvích toho, čím se jednotlivé firmy zabývají. Příklady těchto společností se objevují od technologií pro čištění odpadních vod, přes šetrné vodní hospodářství, až po nabídku ekologicky šetrnějších produktů. Vítězové soutěže SME EnterPRIZE v minulých letech ukazují široké spektrum inovací v udržitelnosti. Podniky jako IN-EKO Team, Clever Farm nebo start-up Myco se zaměřily na využívání a recyklaci vody či vývoj ekologických produktů a procesů. Kromě environmentálních aspektů se udržitelnost ve firmách týká také sociální odpovědnosti a ekonomické stability. Soutěž SME EnterPRIZE ukazuje, že ESG není jen trendem, ale stává se běžnou praxí. Významné ocenění v soutěži obdržely i firmy, které se věnují produkci udržitelných potravin, jako jsou Ekofarma Javorník, Sonnentor a Sady svatého Prokopa, které pěstují produkty v systému certifikovaného ekologického zemědělství. Nabízejí tak spotřebitelům zdravější a šetrnější alternativy. Významnou roli hrají také firmy zabývající se cirkulární ekonomikou, která představuje efektivní využití zdrojů a minimalizaci odpadu. Biopekárna Zemanka, která se umístila na druhém místě v soutěži, je příkladem společnosti, jež úspěšně implementuje principy cirkulární ekonomiky v potravinářství. Kategorii start-upů v i SME EnterPRIZE navíc od loňského roku podporuje aktivně agentura CzechInvest. Spolupráce s projektem Technologická inkubace má za cíl podpořit zelenou transformaci ekonomiky a poskytnout prostor pro růst nových firem, které staví své podnikání na principech udržitelnosti a inovací. Vítězem v této kategorii se v loňském roce stal start-up Myco, který inovativně využívá podhoubí k výrobě nových materiálů.

Zpět na tiskové zprávy

27.02.2024

Živly v roce 2023: Generali Česká pojišťovna řešila téměř 34 tisíc pojistných událostí za více než 2 miliardy Kč

Finančně nejničivější události páchaly požáry, krupobití a vichřice. Nejvíce škod za nejvíce peněz řešili likvidátoři pojišťovny z majetkového pojištění. Přírodní živly loni nejničivěji zasáhly Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.

Projevy extrémního počasí, které s sebou každoročně přinášejí zkázu na životech a především majetku, v loňském roce byly meziročně o něco mírnější. Stále však jen klientům Generali České pojišťovny přinesly přes třicet tisíc pojistných událostí. Konkrétně v roce 2023 největšího domácí pojišťovna se svými klienty řešila 33 954 škod, jejich výše dosáhla 2,2 miliardy korun. V předchozím roce to bylo 43 tisíc škod za 3 miliardy korun. „V loňském roce Česká republika nezažila opakující se dramatické kalamity, kterých jsme byli svědky v předchozích letech. Z pohledů živelních událostí byly loni nejvýznamnější silné letní bouřky na konci prázdnin,“ přibližuje Jozef Hrdý, šéf útvaru likvidace pojistných událostí v Generali České pojišťovně.

I loňský rok z pohledu pojišťovny potvrzuje jednoznačný trend – extrémy v počasí jsou něčím, s čím bude třeba velmi vážně počítat. Ať už jde o rodiny, živnostníky, firmy nebo obce. Na významu tak nabývá víc než kdy jindy nutnost být pro takto devastující události vhodně pojištěný. Výběr adekvátních rizik a pojistných částek je pro tyto případy klíčový.

ZKÁZONOSNÉ BOUŘKY

Pohled do statistik Generali České pojišťovny přináší jasné svědectví o tom, které přírodní živly na majetek útočily vůbec nejčastěji. Nepřekvapí, že dominantní jsou následky po bouřkách.

V tomto ohledu si za poslední roky setrvalé prvenství drží vichřice. Následky silného větru přinesly 8269 pojistných událostí. Následují škody způsobené krupobitím, těch bylo loni 4412. Třetí příčku opanovaly následky po intenzivním dešti – konkrétně šlo o 3586 případů.

Co do objemu škod ale jedno značné prvenství patří požárům. Jejich následky v roce 2023 největší domácí pojišťovna vyčíslila na 1,02 miliardy korun. Tedy více než polovinu celkových škod napáchaly plameny. Nejvíce přitom škodily na majetku firem, domácností a u motorových vozidel.  Druhé nejničivější škody mají na svědomí kroupy (405 milionů Kč) a vichřice (282 milionů Kč).

Kromě toho se likvidátoři Generali České pojišťovny vypořádávali rovněž s blesky, záplavami a povodněmi, výbuchy, zemětřesením, ale například i pády několika letadel.

ŠKODY PODLE ODVĚTVÍ

Následky přírodních živlů Generali Česká pojišťovna svým klientům hradila nejčastěji z majetkového pojištění, šlo konkrétně o 28 199 pojistných událostí za 1,06 miliardy korun. U tohoto pojištění suverénně nejvíce škod způsobila jako v předchozích letech vichřice, nejvíce peněz se však vyplácelo za následky požárů.

Následují škody hrazené z podnikatelského pojištění, kde šlo o 3092 pojistných událostí za 770 milionů korun. Dominantním živlem zde byla rovněž vichřice, nejdražší však byly opět škody způsobené požáry.

Na třetí příčce co do četnosti figurují škody vyplacené z havarijního pojištění. Konkrétně se v loňském roce jednalo o 2144 pojistných událostí. Znovu se ukázalo, že krupobití na motorových vozidlech způsobí škody nejen nejčastější ze všech živlů, ale také v nejvyšší finančí výši.

Velmi specifické postavení mají škody způsobené zemědělcům. U nich v loňském roce dominovaly následky způsobené krupobitím. Pro tuto skupinu klientů byl tento živel vůbec nejničivější ze všech typů pojištění – kroupy napáchaly na úrodě 337 pojistných událostí za závratných 222 milionů korun.

ŽIVLY VS. KRAJE

Extrémní projevy počasí a jeho následky nejčastěji pocítili klienti ve středních Čechách. Právě zde přineslo 4381 škod za 327 milionů korun. Co do četnosti pojistných událostí byl druhým nejpostiženějším krajem ten Moravskoslezský, kde likvidátoři pojišťovny řešili 4295 pojistných událostí za 149 milionů korun. Třetí příčku obsadil Jihomoravský kraj s 3605 škodami v úhrnu za 217 milionů korun. Ve všech uvedených krajích přitom zdaleka nejvíce škodila vichřice.

Zpět na tiskové zprávy

20.02.2024

Novinka v zemědělském pojištění: Generali Česká pojišťovna předává data pro podporu pojištění do PGRLF elektronicky

Výměna elektronických dat mezi pojišťovnou a PGRLF představuje pro klienty se zemědělským pojištěním komfort, významné snížení administrativy i rizik spojených s nedodržením rozhodných termínů. Nový přístup k žádostem o dotace mohou využít klienti se sjednaným pojištěním plodin či hospodářských zvířat.

Generali Česká pojišťovna nabízí svým klientům z oblasti zemědělského pojištění důležitou novinku, která se vztahuje k oblasti dotací. Ty poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) mimo jiné na základě doloženého potvrzení o výši zaplaceného pojistného a rovněž dokladu prokazujícího úhradu pojistného.

„Nyní tento proces doložení dat jako jediná pojišťovna nabízíme v plně elektronické podobě. S PGRLF si výše zmíněné dokumenty vyměňujeme čistě digitálně. Výhodou je, že poté, co od klienta získáme patřičný souhlas, tuto administrativu uděláme za něj,“ vysvětluje nový přístup Alena Stiborová, senior manažerka zemědělského pojištění v Generali České pojišťovně.

Celý proces je pro klienty-zemědělce mimořádně jednoduchý. Na začátku udělí v rámci pojistné smlouvy souhlas s předáním dat potřebných pro nárok na dotaci pojišťovně. Ta následně zajistí předání dat tak, aby byla celá věc kladně a v termínu vyřízena. V pilotním režimu byla tato novinka spuštěna na podzim 2023 a zájem ze strany klientů předčil očekávání – využilo ho více než tisíc z nich, a to s vysokou spokojeností.  

Dosud celý postup fungoval zdlouhavěji: pojišťovna všem klientům, kteří mají sjednané pojištění plodin či zvířat, zasílala v papírově podobě „Potvrzení o výši uhrazeného pojistného“. Klient musel dokument podepsat a společně s doklady prokazující úhradu pojistného doručit do konce října daného roku předepsaným způsobem do PGRLF. Nimcéně tento způsob stále zůstává k dispozici jako alternativa ke zmiňované novince.

„Nový a výrazně jednodušší způsob pro naše klienty znamená bezesporu významné snížení administrativní zátěže, ale také rizik, které jsou spojena s nedodržením rozhodných termínů,“ komentuje novinku Alena Stiborová.

Bez zajímavosti není ani skutečnost, že se tím také zrychlí celý proces výplaty podpory pojištění.

Zpět na tiskové zprávy

06.02.2024

Změny v představenstvu Generali České pojišťovny

Lenka Kejíková se stává pojistně-technickou ředitelkou pro životní pojištění. David Vosika jako pojistně-technický ředitel přebírá oblast neživotního pojištění.

Od 1. února 2024 dochází v představenstvu Generali České pojišťovny k následujícím personálním změnám, které se váží pro oblast řízení jak v Česku, tak na Slovensku:

Lenka Kejíková se stává novou členkou představenstva Generali České pojišťovny, a to v roli pojistně-technické ředitelky pro oblast životního pojištění. Zároveň bude dočasně řídit Generali penzjiní společnost, ze které přichází. Na pozici střídá Andreu Leskovskou, která se přesouvá do Generali CEE Holdingu B. V., kde bude zastávat funkci Chief Insurance Officer for Life and Health Business.

David Vosika, člen představenstva a dosavadní pojistně-technický ředitel pro životní pojištění má nově ve své gesci oblast neživotního pojištění. Ta svým objemem předepsaného pojistného představuje největší portfolio na domácím trhu a pro Generali Českou pojišťovnu má strategický význam.

„Personální změny v představenstvu Generali České pojišťovny jsou logickou reakcí na posun Andrey Leskovské v rámci skupiny Generali. Velmi si vážím jejího nasazení a skvělých výsledků, kterých ve své funkci dosáhla. Na její pozici přichází Lenka Kejíková, zkušená manažerka, která dosud úspěšně rozvíjí Generali penzijní společnost. David Vosika je vynikajícím odborníkem, jemuž oblast neživotního pojištění není neznámá. Věřím, že profesionalita a zkušenosti kolegů přinesou v jejich nových rolích zajímavé perspektivy, které posílí naši pozici na trhu a podpoří strategii být celoživotním partnerem našich klientů,“ komentoval změny Roman Juráš, předseda představenstva, generální ředitel Generali České pojišťovny a country manažer Skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko.

Shora uvedené změny zároveň úspěšně prošly nezbytnými řízení před dohledovými orgány.

Zpět na tiskové zprávy

05.02.2024

Začíná 4. ročník soutěže SME EnterPRIZE. Generali Česká pojišťovna ocení inspirativní mikro, malé a střední udržitelné firmy a také start-upy

Soutěž SME EnterPRIZE v Česku už čtvrtým rokem podporuje a zviditelňuje udržitelné podnikání. Letos byla soutěž doplněna o cenu studentů v kategorii start-upů. Ty nejlepší firmy se letos mohou těšit na navýšení výher pro první tři místa. Přihlašování do soutěže běží od 5. února do 5. dubna na webu soutěže.

Výhru 150 000 korun, kampaň v médiích na podporu byznysu nebo postup do evropského finále v Bruselu mohou získat mikro, malé a střední udržitelné podniky a start-upy, které se přihlásí do čtvrtého ročníku soutěže SME EnterPRIZE, pořádaného Generali Českou pojišťovnou. Ta soutěží podporuje udržitelné podnikání v oblasti životního prostředí u firem v SME segmentu. Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem české ekonomiky. Soutěž podporou transformace k udržitelnému fungování pro firmy představuje vítanou motivaci.

„Chceme-li zachovat svět, který známe, i pro naše další generace, musíme všichni přiložit ruku k dílu – firmy i jednotlivci.  Pro skupinu Generali je téma udržitelnosti velice důležité a v rámci naší strategie jej chápeme jako součást našeho podnikání. Právě proto již několik let podporujeme udržitelné podnikání malých a středních podniku prostřednictvím soutěže SME EnterPRIZE. Na českém trhu jsme díky ní našli již mnoho vynikajících příkladů firem, které jasně dokazují, že udržitelnost se dá přetavit do každodenního fungování,“ upřesňuje Petra Nováčková, manažerka udržitelnosti v Generali České pojišťovně.

Mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností přitom jasně existuje pozitivní vztah. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích.

Předchozí ročníky soutěže SME EnterPRIZE jasně ukázaly, že v Česku působí obrovské množství firem, které udržitelným podnikáním dosahují velkých úspěchů a jsou ve svých oborech velmi inspirativní. „Každý rok se do soutěže hlásí pestrá skupina podniků z různých oborů. Do finále se pravidelně dostávají firmy podnikající v zemědělství a biopotravinách, recyklaci, obnovitelné energetice nebo čistých technologiích. Určitě budeme v porotě rádi, když letos uvidíme více zástupců z oblasti udržitelného stavebnictví nebo dopravy, snad se to letos podaří," konstatuje předsedkyně poroty soutěže Helena Továrková z Nadace Veronica, která podobu soutěže a její průběh odborně zastřešuje.

Garanci nad soutěžní kategorií start-upů už druhým rokem převzala agentura CzechInvest, která se věnuje podpoře start-upů už více než 10 let. „V rámci Evropské unie je česká ekonomika jednou z těch nejvíce průmyslových, a tím pádem i energeticky velmi náročných. Vedle toho u nás máme relativně nízký počet udržitelných start-upů zainvestovaný rizikovým kapitálem. Jsme tak rádi, že jsme se jako CzechInvest mohli připojit k soutěži a být garantem start-upové oblasti, protože tím podpoříme jak zelenou transformaci ekonomiky, tak inovativní podnikání. Vnímáme také synergie s naším projektem Technologická inkubace, kde právě EcoTech Hub může být pro účastníky soutěže dalším krokem v jejich rozvoji,“ řekl Filip Krůta, ředitel EcoTech Hubu společnosti CzechInvest.

NOVINKY PRO ROK 2024

Oproti loňskému ročníku soutěže nabízí ten letošní hned několik důležitých novinek.

„V loňském roce se soutěž otevřela mikropodnikům a živnostníkům, ale také se rozrostla o novou soutěžní kategorii pro start-upy. Letos v tom budeme pokračovat. Také jsme si připravili novinku – cenu vysokoškolských studentů v kategorii start-upů. Našim cílem je totiž do soutěže postupně zapojit různé subjekty, které jsou s tématem udržitelnosti SME a start-upů spojené. Navíc jsme navýšili finanční výhry pro výherce, což může být částečnou motivací přihlásit se k nám do soutěže,“ popisuje Petra Nováčková.

FINANČNÍ VÝHRY

 • 1. místo: 150 000 Kč (a možnost postupu do finále soutěže v Bruselu)
 • 2. místo: 100 000 Kč (a možnost postupu do finále soutěže v Bruselu)
 • 3. místo: 70 000 Kč (a možnost postupu do finále soutěže v Bruselu)
 • 4.–10. místo: 10 000 Kč
 • 1. místo v kategorii start-upů: 70 000 Kč
 • Cena studentů v kategorii start-upů: 30 000 Kč

VÍTĚZ V ČERVNU

Všechny přihlášky, které od 5. února do 5. dubna 2024 podají firmy přes formulář, který je letos nově zjednodušený, zhodnotí na webu soutěže www.sme-enterprize.cz odborná porota. V ní zasednou odborníci z řad byznysu, neziskového sektoru a vysokých škol.

Vítěze odborná porota vybere na základě několikakolového posuzování a pohovorů. Desítka nejlepších firem a pětice úspěšných start-upů budou vyhlášeny začátkem června, vítězná trojice SME firem a vítězný start-up pak budou oceněni na slavnostním finále, které proběhne v červnu v Praze.

„Jedna ze tří nejlepších SME firem z Česka bude vyslána do mezinárodního finále soutěže v Bruselu, které proběhne na jaře v příštím roce. Právě účast v celoevropském kole dává finalistovi možnost představit se na mezinárodním poli a získat tak zajímavé kontakty Zároveň vidíme, že české firmy dosahují vysoké úrovně a můžou být velkou inspirací pro malé a střední podniky v zahraničí,“ připomíná Petra Nováčková z Generali České pojišťovny.

DOSAVADNÍ VÝHERCI

Soutěž navazuje na mezinárodní formát, který je skupinou Generali pořádán v deseti zemích celé Evropy. Loni třetí ročník soutěže vyhrála v českém národním kole společnost Sonnentor s.r.o., která na jihu Moravy zpracovává byliny k výrobě čajů a koření. Na druhém místě se umístila Biopekárna Zemanka s.r.o., angažující se mimo jiné ve výrobě cirkulárních produktů. Třetí místo obsadil podnik Progres Ekotech, s.r.o., který z hutních odpadů vyrábí novou vstupní surovinu. V kategorii start-upů potom zvítězila firma myco s.r.o. Ta zkoumá, vyvíjí a vyrábí funkční přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu.

Zpět na tiskové zprávy

16.01.2024

Rekordní rok 2023 v odhalování pojistných podvodů: uchráněná hodnota dosáhla zatím nejvyšší částky 727 milionů korun

Meziročně finanční objem odhalených pojistných podvodů narostl o 25 procent. Suverénně nejvyšší jsou podvody odhalené u podnikatelů, a to přes 500 milionů korun. V devíti krajích Česka hlásí detektivové pojišťovny meziročně vyšší hodnoty podvodů.

Loňský rok přinesl Generali České pojišťovně nový rekord, za nímž stojí práce jejích detektivů a analytických týmů. Ti totiž odhalili pojistné podvody v hodnotě 727 milionů korun. Jde přitom o nejvyšší číslo v historii, když se meziročně (proti roku 2022) tato částka navýšila o čtvrtinu.

„Složitá ekonomická situace Česka se ve statistikách pojistných podvodů vždy velmi jasně projeví. Naši zkušenost potvrdil i loňský rok, který provázela mimo jiné i poměrně vysoká inflace. Jednotlivci a mnohem významněji podnikatelské subjekty se pokoušeli vylákat z pojišťovny pojistné plnění buď zcela neoprávněně nebo v neopodstatněně vyšší částce,“ komentuje výsledky Petr Kafka, šéf útvaru vyšetřování v Generali České pojišťovně. Pojistný podvod představuje trestný čin podle § 210 trestního zákoníku – pachatelé za něj mohou být odsouzeni k trestu odnětí svobody ve výši až 10 let.

PODNIKATELÉ: PODVODY ZA PŮL MILIARDY
Podvody se zdaleka nejvyšší ambicí pro neoprávněnou výplatu pojistného plnění odhalují detektivové dlouhodobě v případě podnikatelského pojištění. Daří se jim odhalovat případy za desítky tisíc, ale také za desítky milionů. Díky rozkryté kauze, kdy jen jeden jediný pojistný podvod představoval 200 milionů korun, se tak podnikatelé podíleli na loňském celkovém účtu pojistných podvodů ze 70 procent!

Není přitom bez zajímavosti, že meziročně toto číslo narostlo o 38 %. „V loňském roce jsme v souvislosti s podvody prošetřovali zejména menší a střední podnikatelské subjekty. Typické pro ně je, že jejich ekonomická situace a potenciál lze označit za horší,“ vysvětluje Petra Kafka.

LIDÉ: POKUSY V OBLASTI ZDRAVÍ I MAJETKU
Ztížená ekonomická situace, kterou provázel růst cen kvůli vysoké inflaci, stojí i za hojnější snahou podvést pojišťovnu zejména v oblasti výplat pojistného plnění u zdravotních nároků, ale rovněž v oblasti majetkového pojištění.

Generali Česká pojišťovna odhalila druhý nejvyšší objem pojistných podvodů u povinného ručení – konkrétně jde o oblast výplat pojistného plnění ze škod na zdraví. Detektivové odhalili a před neoprávněnou výplatou uchránili podvody za téměř 108 milionů korun. Ve významné míře se u těchto případů řeší situace, kdy lidé vznášejí neúměrně vysoké nároky na odškodnění.

V případě majetkového pojištění největší domácí pojišťovna zaznamenala meziroční nárůst objemu pojistných podvodů dokonce o 70 % na 52,5 milionu korun. Podle předpokladů detektivů stojí za tímto enormním rozmachem zejména špatná ekonomická situace roku 2023 spojená s vysokou inflací – právě tyto dvě okolnosti se propsaly do zvýšené podvodné aktivity tohoto segmentu pojištění.

I loni rezonovaly podvody týkající se automobilů, konkrétně škody vyplácené z havarijního pojištění. Jestliže v roce 2022 odhalili detektivové podvody za 18 milionů, loni tato částka narostla na 23,8 milionů korun. Jen na odcizení vozidel přitom připadá 6 milionů.  

KRAJE: VE VĚTŠINĚ SE PODVÁDĚLO VÍCE
Při pohledu do statistik pojistných podvodů odhalených podle kraje mluví fakta jasně: v devíti ze 14 krajů Generali Česká pojišťovna zaznamenala nárůst objemu odhalených pojistných podvodů, a to minimálně dvojciferným tempem. Celkovou situaci dle krajů přináší následující tabulka:

Kraj

Uchráněná hodnota

Meziroční změna

Ústecký

212,8 mil. Kč

270%

Jihočeský

92,8 mil. Kč

49%

Jihomoravský

64,1 mil. Kč

29%

Plzeňský

63,6 mil. Kč

24%

Moravskoslezský

49,4 mil. Kč

24%

Královéhradecký

33,7 mil. Kč

54%

Pardubický

22,1 mil. Kč

18%

Liberecký

20,3 mil. Kč

40%

Vysočina

6,6 mil. Kč

47%

Praha

90,9 mil. Kč

-28%

Středočeský

49,7 mil. Kč

-27%

Zlínský

11,5 mil. Kč

-45%

Olomoucký

6,9 mil. Kč

-267%

Karlovarský

2,5 mil. Kč

-480%

 

PRÁCE V TERÉNU I DATOVÉ ANALÝZY
Pojistné podvody se Generali České pojišťovně daří odhalovat především díky zkušeným odborníkům – „detektivům“, kteří se podílejí přímo na šetření podezřelých pojistných událostí.

Stále významnější roli pak hraje i práce týmu analytiků, kteří poskytují on-line datovou a analytickou podporu při tomto šetření. „Úspěšnost v odhalování podvodů nám pomáhá výrazně zlepšovat kromě profesionálů v oboru zejména datová analýza pojistných událostí, která s využitím umělé inteligence i strojového učení dosahuje vynikajících výsledků,“ upřesňuje Petra Kafka, šéf útvaru vyšetřování Generali České pojišťovny.

Z PRAXE: KAMARÁDSKÁ POMOC
V rámci podnikatelského pojištění došlo k odmítnutí výplaty pojistného plnění v případě fingovaného vloupání. Majitel prodejny s šaty a módními doplňky oznámil vloupání, při kterém mu mělo být odcizeno zboží v hodnotě 200 tisíc korun. Detektivové pojišťovny však při posuzování všech okolností z místa vloupání odhalili celou řadu nelogičností ve způsobu poškození obchodu. Ve spolupráci s Policií ČR a za využití operativních technik bylo zjištěno, že poškozenému se nezdařil podnikatelský záměr a domluvil se se dvěma kamarády na zinscenování vloupání s následným odcizením zboží. V rámci trestního řízení bylo obvinění vzneseno proti všem třem mužům.

DEKÁDA ODHALENÝCH PODVODŮ V GENERALI ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ
2023: 727 milionů Kč

2022: 546 milionů Kč

2021: 532 milionů Kč

2020: 499 milionů Kč

2019: 511 milionů Kč

2018: 506 milionů Kč

2017: 476 milionů Kč

2016: 465 milionů Kč

2015: 464 milionů Kč

2014: 462 milionů Kč
Zpět na tiskové zprávy

10.01.2024

Silvestr i Nový rok přinesly klientům stovky škod, přičiny jejich vzniku jsou pestré: od srážky s labutí či vlakem, přes rachejtle v oknech, pokousané psy a prasklé vodovodní hadičky, po hořící stodolu

Škody se nevyhnuly zejména domům či domácnostem a motorovým vozidlům. Účet za škody z pojištění motorových vozidel dosáhl 6,4 milionu Kč, u majetku pak 2,8 mil. Kč. Požárům sekundovaly v českých domácnostech mnohem častěji vodovodní škody.

Konec starého roku a začátek toho nového potrápil lidi vznikem pojistných událostí, které se v tento specifický čas oslav vyskytují v podstatě předvídatelně. Pohled do deníků likvidátorů ale odhalil, že celková pestrost škod byla během těchto dvou dnů skutečně mimořádná. Tak jako život sám.

MAJETKOVÉ ŠKODY

Silvestr a Nový rok z pohledu škod řešených z titulu majetkového a odpovědnostního pojištění znamenal 146 nahlášených škod, jejich předpokládaná hodnota dosahuje 2,8 milionu korun.Na škody byl nepatrně příznivější Silvestr, během něhož vzniko 72 škod za 1,7 milionu korun.Nový rok pak přinesl klientům 74 pojistných událostí, jejichž účet se zastavil na sumě 1,1 milionu korun.

Na Silvestra se klienti potýkali mimo jiné se šesti požáry, jejichž následky mají účet téměř 700 tisíc. Šlo přitom často o kombinaci zábavní pyrotechniky a otevřeného požáru v domácnostech (adventní věnce a prskavky).

Zábavní pyrotechnika hrála roli v případech úmyslného poškození majetku, kde klienti hlásili škody způsobené petardou umístěnou v poštovní schránce, poničená skla a rámy na okenech i fasády od petard, ale také propálené parapety či zahoření plastových truhlíků.
Výjimkou však nejsou ani případy krádeže vloupáním či četné vodovodní škody.

Nový rok přinesl čtveřici požárů, některé se týkaly adventních věnců, v jednom případě došlo k požáru stodoly. Nejvíce případů se odehrálo v souvislosti s únikem vody – vodovodních škod napočítali likvidátoři Generali České pojišťovny 1. ledna hned 14 v očekávané výši 213 tisíc korun. Nový rok ale přinesl i škody způsobené krupobitím či pády stromů.

Kapitolou samo o sobě jsou případy, které lidé hlásili z titulu odpovědnostního pojištění. Mezi nimi vyniká případ, kdy pes pokousal jiného psa a způsobil mu újmu za 30 000 Kč. Bez zajímavosti není ani jízda na koloběžce, která skončila nárazem do zaparkovaného auta.

Popis vzniku škody od klientů:

Vhozeni dělobuchu na okenní parapet. Došlo k poškození parapetů a následné zahození truhlíků na něm.V truhlíku propálená díra. Parapet poškozen.

Neznamí lide umístili do mé poštovní schránky petardu nebo něco výbušeného a odpálili ji.

O půlnoci někdo vystřeloval rachejtle v blízkosti mého domu a na zateplené fasádě mi vypálil díru o 5-6 cm a dále několik opálených míst.

Od prskavky se zapálil vánoční stromek, shořely textilní žaluzie a ohořela zeď.

Od zapálené svíčky vzplanula vánoční dekorace za okny bytu. Silně poškozený rám plastového okna, jedno z křídel okna a okenní dvojitá tabulka skla.

Sousedce nad námi praskla hadice vedoucí do dřezu u kuchyňské linky.

Dnes ve 3 hodiny ráno mou koupelnu vytopili sousedé z bytu nad námi. Protékající voda poškodila sádrokartonový strop v mé koupelně, kterým dále protekla až na dřevěnou podlahu.  Po vypnutí přívodu vody v bytě nad námi již další voda nepřibývá.

Vloupání do rodinného domu. Zloději v noci na 31. 12. 2023 vystříhali díru v plotě, vylomili mříž na okně do sklepa, rozbili okno a vnikli do objektu. Prošli celý dům a odcizili osobní věci v celkové hodnotě 72 400 Kč. Byla ukradena také část okapu. Seznam odcizených věcí má k dispozici Policie ČR.

ŠKODY NA VOZIDLECH

Následky bujarých oslav se nevyhnuly ani motorovým vozidlům, a to přitom není řeče pouze o těch zaparkovaných, ale samozřejmě i těch v pohybu. Během Silvestra a Nového roku bylo z titulu povinného ručení nebo havarijního pojištění nahlášeno celkem 223 pojistných událostí, jejichž výše dosahuje 6,4 milionu korun.

Na Silvestra bylo registrováno o něco méně škod, konkrétně jich bylo 110 za 3,5 milionu korun. Nový rok do deníků likvidátorů zapsal 113 pojistných událostí za 2,9 milionu korun.
Nejvíce následků zůstalo po srážkách vozidel, kde se jednalo nejčastěji o tzv. parkovací škody, nedobrždění a také nedání přednosti. Těchto škod byla téměř třetina. Následují různé typy poškození čelního skla, které tvoří 25 % všech vzniklých škod. Stojí za nimi v drtivé většině odlétající kamínky od jiných vozidel.

Dalším významným typem škody jsou ty, které vznikly následkem střetu se zvěří. Na Chrudimsku přitom poslední den roku 2023 zažil motorista nevšední setkání, když do jeho vozidla narazila přistávající labuť. Ta při svém manévru zanechala na autě poškozený světlomet, kapotu a blatník.

Na Nový rok pak úřadovaly ohňostroje a rachejtle, které se obtiskly na kapotách aut.
Raritní je bezesporu pojistná událost, při které automobil narazil do vlaku (nikoliv opačně!) – naštěstí v tomto případě se nic vážného nestalo. Oznámení škody bylo lapidárně jednoduché: „Řidič vjel na přejezd a srazil vlak…“

V denících likvidátorů se objevily i tyto popisy vzniku pojistné události:

Při dokončování mytí vozidla v mycí lince zákazník nevyčkal úplného dokončení programu mytí a začal vycouvavat do otevírajících se elektrických vrat, které poškodil a vyřadil z provozu.

Srazil jsem na dálnici lesní zvěř, podle policie to byla liška.

Nezvládl jsem řízení a narazil do sloupu veřejného osvětlení.Tim vznikla deformace sloupu veřejného osvětlení a lampy.

Narazila jsem do značky při sjezdu z dálnice.

Pří jízdě v noci vozidlo vjelo do hlubokého výmolu na silnici. V důsledku toho došlo k okamžitému průrazu přední pravé pneumatiky, poškození ráfku a prahu za kolem.

Prokousaná hadice sání turbodmychadla motoru.

Při novoročním ohňostroji sousedů došlo k poškození laku vozidla zaparkovaného před domem na soukromém pozemku. Pořízen kamerový záznam. 1. 1. 2024 kontaktován soused, bez odezvy, škoda nahlášena PČR, až poté domluva se sousedem na uhrazení faktury za opravu.

Zpět na tiskové zprávy

09.01.2024

Generali Česká pojišťovna znovu ohodnocena ratingem finanční síly na úrovni „A“ se stabilním výhledem

Hodnocení odráží stabilní majetkovou sílu, vysokou provozní výkonnost, velmi příznivý obchodní profil a náležité řízení rizik.

Mezinárodní ratingová agentura AM Best, specializující se na sektor pojišťovnictví, potvrdila Generali České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“ a dlouhodobý úvěrový rating na úrovni „a+“. Oba udělené ratingy byly znovu potvrzeny se stabilním výhledem.

„Stejně jako v předešlých letech prokazuje aktuálně dosažený rating sílu a stabilitu největší tuzemské pojišťovny. Je to přesvědčivý signál vysoké záruky pro klienty i naše obchodní partnery , že jsme spolehlivě schopni dostát všem závazkům,“ komentuje výsledky Milan Novotný, finanční ředitel Generali České pojišťovny.

Hodnocení ratingové agentury je založeno na vyhodnocení čtyř základních pilířů, konkrétně: stabilní majetková síla, vysoká provozní výkonnost, velmi příznivý obchodní profil a náležité řízení rizik. Ve všech uvedených bodech obhájila pojišťovna hodnocení dosažené již v loňském roce.

Vysoká provozní výkonnost je podpořena technickým výsledkem především v neživotním pojištění skupiny Generali, kde průměrný kombinovaný poměr za pětileté období končící v roce 2022 mírně narostl a dosáhl 91,9 % podle výpočtu AM Best. Velmi příznivý obchodní profil skupiny Generali je jednoznačně podpořen vedoucími pozicemi na jejích klíčových trzích.

Podle hodnocení AM Best má skupina Generali pevný obchodní model, posílený vynikajícím přístupem k trhům prostřednictvím vlastní sítě a vícekanálové distribuční strategie. Skupina Generali pak pokračovala v rozvoji své pozice na klíčových trzích prostřednictvím akvizic, zejména převzetím skupiny Liberty Seguros (operující ve Španělsku, Portugalsku, Irsku a Severním Irsku) v roce 2023.

Zpět na tiskové zprávy

12.12.2023

Povinné ručení Generali České pojišťovny: pojištění nových rizik, přelomový přístup ke skladbě pojištění i připravenost na novelu zákona

Nové povinné ručení je již nyní plně kompatibilní s připravenou novelou příslušného zákona. Premiéru mají bezlimitní pojištění skel, pojištění škod způsobených nerovností vozovky a specializované připojištění pro případ vandalismu. Elektromobily získávají varianty pojištění se speciálně přizpůsobenými parametry i asistencemi.

Generali Česká pojišťovna představuje novinky v povinném ručení pro následující období. “Přípravu na novelu zákona o odpovědnosti z provozu vozidla jsme využili jako příležitost vytvořit pro motoristy nový produkt, který přináší celou řadu novinek i vylepšení. Především jsme však zvolili dosud nevídaný přístup k tomu, jak si lze povinné ručení poskládat. V hlavní roli je maximální možná flexibilita a přizpůsobení se představám klientů,” vysvětluje Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně.

PŘIPRAVENO NA NOVINKY V ZÁKONĚ
Nové povinné ručení bude v prodeji bez ohledu na schválení novely zákona o tzv. povinném ručení, a to od 23. 12. 2023. Veškeré jeho parametry i procesy spojené s reportingem pojistných smluv, stejně jako produktová nabídka pro nové druhy vozidel s povinností mít sjednané povinné ručení, jsou nedílnou součástí nového produktu a Generali Česká pojišťovna je tak již nyní plně připravena na příchod této zákonné normy.
“Klienti s původními pojistnými limity 35/35 mil. Kč automaticky získávají navýšený základní limit 50/50 mil. Kč. V rámci pojistných limitů jsme pak rozšířili nabídku celkem nově na pět možností: 50, 100, 150, 200 a 300 mil. Kč, z nich motoristé mohou volit,” upozorňuje Tomáš Kabele.

PŘELOMOVÝ POHLED NA POVINNÉ RUČENÍ
Motoristé, kteří budou vybírat povinné ručení u General České pojišťovny, se setkají s novou koncepcí toho, jak si vybrat ideální pojištění pro jejich potřeby. Ta byla zvolena s ohledem na to, aby vycházela z logických kroků výběru pojištění tak, jak ho vyžadují klienti.
Výběr povinného ručení je tak nyní přehlednější a výrazně snadnější nejen na orientaci v nabídce jako takové, ale hladší a přívětivější je i proces jeho sjednání. Výsledkem je povinné ručení přizpůsobené v maximální možné míře představám motoristy.

Jak to funguje? Motoristé v několika krocích vybírají následovně:

- Volí si povinné ručení, které v sobě zahrnuje výhradně pojistný limit a žádná další doplňková pojištění. Tedy nutný a zákonem daný rozměr pojistné ochrany.
- Následně přistupují k výběru doplňkových pojištění, která jsou nabízena vždy za zvýhodněné ceny ve čtyřech připravených balíčcích. Základní balíček včetně asistencí pro případ nehody i poruchy vozidla začíná na roční ceně 199 Kč.  
- Tyto balíčky jsou doplněny variantou, kde si motorista pojištění jednotlivých rizik volí zcela podle svého uvážení. To představuje maximální možnou individualizaci výběru povinného ručení.

Jednotlivé balíčky doplňkových pojištění mají nastavený rozsah, který ale může motorista dále rozšiřovat podle uvážení. I zde se hledělo na variabilitu.
Součástí balíčků s doplňkovým pojištění jsou samozřejmě asistenční služby. I u nich může motorista volit jejich rozsah dle svého přání. Např. u balíčku jen s minimem připojištění může mít sjednanou maximální asistenci. “Z praxe víme, že motoristé u asistenčních služeb volí ty, které jim zajistí široký rámec pomoci, když se něco stane. Jinými slovy – v praxi jsou oblíbené ty varianty, které mají štědřejší rozsah i pojistné částky. V nabídce máme ostatně i verzi asistence s bezlimitními odtahy,” doplňuje pohled z praxe Tomáš Kabele.

ZAOSTŘENO NA ELEKTROMOBILITU
Generali Česká pojišťovna má připraveno povinné ručení a jeho připojištění ve variantách, které zohledňují specifika elektrických vozidel. Konkrétně to znamená například vyšší pojistné limity u pojištění poškození vozidla zvířetem. Zde byl limit automaticky navýšen ze 30 na 50 tisíc Kč. Pojistná ochrana se přitom vztahuje nejen na běžný motorový prostor, ale i kabelové svazky či další díly umístěné v dílčích elektromotorech.
Změny se odehrály logicky také u asistenčních služeb. V jejich rámci mají majitelé elektrických vozidel k dispozici odtah na nejbližší nabíjecí stanici.
V absolutní premiéře pak asistenční služby Generali České pojišťovny rovněž zajistí příjezd a práci technika v souvislosti s opravou domácího wallboxu.

Zásadně důležitá informace u přístupu největší domácí pojišťovny k elektromobilům se týká řešení pojistné události. V případě poškození baterie není zohledňován její kapacitní stav v době nehody. Jinými slovy pokud měla baterie kapacitu např. 70 %, uhrazena bude kompletní cena nové baterie.

POJIŠTĚNÍ NOVÝCH RIZIK
Generali Česká pojišťovna na trh přináší trojici nových rizik, které si mohou motoristé pojistit:

1. Bezlimitní pojištění skel doplňuje nabídku v Česku suverénně nejoblíbenějšího připojištění o verzi, kde není nutné volit limit vycházející obvykle z ceny čelního skla. Pojistná ochrana se samozřejmě týká všech vnějších skel na vozidle. Jako u jediné pojišťovna na trhu klienti nemusí u tohoto připojištění počítat se spoluúčastí.

2. Pojištění Vandal se vztahuje na úmyslné poškození zaparkovaných vozidel na území Česka. Pojištění ošetřuje exponované části vozidla jako jsou zpětná zrcátka, stěrače a antény. Avšak v případě, že motorista doloží kamerový záznam, který zachycuje vznik a průběh pojistné události aby bylo zřejmé úmyslné jednání pachatele, pak se pojištění vztahuje i na další části – lak, díly karoserie, pneumatiky, disky, ozdobné kryty kol či okenní výplně. Pojistný limit je nastavený na 100 000 Kč, spoluúčast pak na 1000 Kč. Vzniklá pojistná událost přitom nemá vliv na případnou slevu za bezeškodní průběh pojištění (dříve označováno jako “bonus”).  

3. Pojištění Nerovnost vozovky se vztahuje na momenty, kdy dojde k poškození či zničení pneumatiky nebo disku (případně obojího) vjetím do té části vozovky, na kterou nebyl řidič předem upozorněný dopravním značením. A to na území Česka.
V takovém případě má motorista k dispozici nejvyšší pojistný limit na trhu ve výši 15 000 Kč se spoluúčastí 1000 Kč. Opět bez vlivu na slevu za bezeškodní průběh pojištění.

“Všechna tyto doplňková pojištění mají velký potenciál v tom, aby motoristy zaujaly, ale především jim přinesly pojistnou ochranu, která jim v každodenním provozu jejich vozidel přijde užitečná,” komentuje Tomáš Kabele.

VYLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍCH PARAMETRŮ
Nové povinné ručení dostalo kromě absolutních novinek také vylepšení stávajících parametrů. Konkrétně to znamená:

Pojištění právních nákladů pojištěného získalo pojistný limit navýšený z 10 na 50 000 Kč
Pojištění střetu se zvěří, Pojištění odcizení vozidla a Pojištění živlu mají nově sníženou spoluúčast z 5000 na 1000 Kč
Pojištění garance ceny na 3 roky a první pojistná událost bez vlivu na pojistné lze sjednat na celou smlouvu

Nové povinné ručení bude možné od 23. prosince 2023 sjednat jak u pojišťovacích poradců, na pobočkách tak také na webu Generali České pojišťovny.

Zpět na tiskové zprávy

30.11.2023

Česká firma Biopekárna Zemanka mezi TOP 10 udržitelných podniků v mezinárodním kole soutěže SME EnterPRIZE

Z více než 7 000 mikro, malých a středních podniků v Evropě bylo vybráno 10, které obdržely prestižní ocenění nazvané „Sustainability heroes“. Jednou z oceněných se stala i česká Biopekárna Zemanka z Oříkova u Sedlčan. Výzkum italské SDA Bocconi School of Management ve spolupráci se Skupinou Generali potvrzuje silný růst evropských malých a středních podniků zapojených do udržitelné transformace.

V úterý 28. listopadu se konalo mezinárodní kolo soutěže SME EnterPRIZE, které pořádá pojišťovací skupina Generali. V letošním roce se do třetího ročníku kromě České republiky zapojilo dalších devět evropských zemí (Rakousko, Chorvatsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko). Účastníci v jednotlivých zemích soutěží ve třech kategoriích udržitelného přístupu, kdy má jejich podnikání pozitivní dopad na zdraví a spokojenost zaměstnanců (a jejich rodin), na životní prostředí a dále na rozvoj komunit.

Z více než 7 000 evropských mikro, malých a středních společností, které jednají udržitelně, vybrala porota TOP 10. Ty získaly prestižní ocenění „Sustainability heroes“. V rámci toho skupina Generali představila nové vydání Bílé knihy o udržitelném podnikání firem SME segmentu. Součástí dokumentu je i výzkum italské SDA Bocconi School of Management, který potvrzuje silný růst evropských malých a středních podniků zapojených do udržitelné transformace. Také zdůrazňuje výhody udržitelného podnikání a uvádí, že pro podporu malých a středních podniků, které zaostávají v oblasti udržitelnosti lze udělat více.

„Třetí díl Bílé knihy zdůrazňuje, že počet evropských malých a středních podniků, kteří jednají udržitelně, stále roste. Navzdory tomu, stále existují značné překážky, které brání tomu, aby se stejnou cestou vydalo více společností. Proto je klíčové snižovat byrokracii a zvyšovat informovanost. Velké soukromé firmy by neměly nabízet jen své produkty a služby, ale i know-how. To je složitý proces, který bude trvat dlouho. Avšak nesmíme šetřit našim úsilím, protože je v zájmu nás všech vybudovat silnější, bezpečnější, bohatší a udržitelnější Evropu,“ sdělil Philippe Donnet, generální ředitel skupiny Generali.

Akci si nenechali ujít přední evropští politici včetně Martiny Dlabajové, europoslankyně zabývající se malými a středními podniky, Valdise Dombrovskise, evropského komisaře pro obchod a Paola Gentiloniho, evropského komisaře pro hospodářství. Ročníku 2023 se účastnili i akademičtí lídři a také nejvyšší vedení skupiny Generali společně s vedením Generali České pojišťovny. „Podpora udržitelného podnikání je důležitá pro budoucnost naší společnosti. Proto mě těší, kolik inspirativních malých a středních firem je na evropském trhu a to, že jejich počet neustále roste. Zároveň jsem hrdý, že i Česko má své zastoupení tady v Bruselu. Tyto příklady svědčí o tom, že spojení udržitelného přístupu s běžným provozem je reálné a možné,“ řekl Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny. 

BÍLÁ KNIHA – třetí vydání

Dokument vznikl na základě diskusí s více než 1 000 malými a středními podniky z celé Evropy. Zachycuje výzvy a příležitosti, kterým čelí tyto podniky. Klíčovým cílem je vytvořit větší povědomí mezi malými a středními podniky o přínosech, které může přinést zavedení udržitelného podnikání v jejich firmách. Kniha dále obsahuje nápady na vytvoření rámce udržitelnosti, který by pomohl vést malé a střední podniky na jejich cestě k udržitelnému podnikání.

Celkově lze říci, že přechod k udržitelnosti malých a středních podniků (MSP) v Evropě zůstává pevný, i přes mnoho výzev, kterým tyto společnosti čelí. 44 % MSP uvedlo, že přijímají nebo brzy přijmou udržitelné podnikání, což je nárůst o 3procentní body oproti průzkumu z roku 2022. Avšak mnoho MSP stále čelí výzvám. Malé a střední společnosti uvádějí zejména nedostatek podpory ze strany místních úřadů a legislativy například nadměrnými regulacemi a byrokracií. Tyto překážky se během roku téměř zdvojnásobily z 25 % na 48 % meziročně. Celý dokument naleznete zde.

SUSTAINABILITY HEROES

Mezinárodní porota vybrala z více než 7 000 evropských mikro, malých a středních podniků TOP10 nejlepších podniků, kteří v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na životní prostředí a sociální oblast. Těm udělila prestižní ocenění „Sustainability heroes“.

Mezi vybrané vítěze (v abecedním pořadí) patří:

Biopekárna Zemanka z České republiky – pekárna využívající bioodpad, recyklovatelné obaly a elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Dorfplatz STAW z Rakouska – nabízí co-workingové prostory a možnost pořádat akce, workshopy a kulturní a společenské iniciativy pro místní komunitu.

Humana Nova z Chorvatska – sociální družstvo, které nabízí pracovní příležitosti lidem se zdravotním znevýhodněním, zapojuje je do recyklace oděvů prostřednictvím oprav a úprav a získávání příze z oděvů, které již nejsou použitelné, za účelem vytváření nových oděvů bez použití panenské příze.

La Conciergerie Solidaire z Francie – podporuje zaměstnatelnost a sociální integraci tím, že nabízí asistenční služby společnostem, komunitám v sousedství a dalším místům k setkávání.

Lumar ze Slovinska – rodinná firma s 30letou zkušeností v oblasti montovaných dřevostaveb a vývoje řešení pro „pasivní domy“ (tj. energeticky úsporné budovy).

Maximiliana ze Španělska – vyvinula chytré telefony s operačním systémem určeným pro starší lidi, který mohou na dálku spravovat členové rodiny prostřednictvím speciální aplikace, což umožňuje příbuzným zůstat v kontaktu se svými blízkými a bojovat proti osamělosti a izolaci starších lidí.

Miranda Bike z Portugalska – výrobce originálního vybavení, který přispívá k udržitelné mobilitě tím, že dodává přizpůsobené komponenty pro výrobce jízdních kol s využitím obnovitelné elektřiny a recyklovaných materiálů.

Pervormance International z Německa – navrhla bezemisní chladicí systém vhodný nejen pro budovy a vozidla, ale také pro oděvy, aby se zabránilo přehřátí u sportovců, pro zdravotní potřeby a pro bezpečnost na pracovišti.

Planetek Italia z Itálie – nabízí řešení pro využití geoprostorových dat a zároveň přispívá k udržitelnému rozvoji leteckého průmyslu.

Sudár Birtok z Maďarska – rodinná firma specializující se na pěstování a zpracování bio koření a bylinek.

ČESKÝ HRDINA UDRŽITELNOSTI

Biopekárna Zemanka, která se dostala mezi tři nejlepší v tuzemském kole soutěže SME EnterPRIZE 2023, byla vybrána do mezinárodního kola, kde jí porota udělila titul „Sustainability heroes“. Firma působí na českém trhu s potravinami již 17 let. V současné době vyváží své produkty do deseti zahraničních zemí. Vyrábí sušenky a oplatky z biopotravin, ale i z bioodpadu. Našla totiž způsob, jak využít pivovarské mláto, ovocnou dužinu nebo kávovou sedlinu. První cirkulární spolupráci navázala v roce 2020 s Plzeňským Prazdrojem. „V té době jsme byli první firmou v Česku, která s tímto nápadem přišla.  Pro mě osobně to ale byl logický krok — naše podnikání je na udržitelnosti a ohleduplnosti k přírodě založené od samého začátku,” vysvětluje přístup zakladatel pekárny Jan Zeman. V roce 2022 dokonce Zemanka zpracovala celkem 3,2 tun zbytkových surovin a předešla tak vyhazování kvalitních a výživných surovin. Z nich poté vytvořila nové a chutné produkty.

 

Veškeré informace o mezinárodní soutěži jsou k dispozici na: www.sme-enterprize.com

 

České stránky soutěže: www.sme-enterprize.cz
Zpět na tiskové zprávy

24.10.2023

SRNA index: méně evidovaných nehod a přitom další nárůst průměrné škody po střehu se zvěří

Od letošního dubna do září (včetně) došlo na českých silnicích podle policejních dat k 5195 srážkám se zvěří. Nehody za sebou podle odhadů zanechaly škody překračující 370 milionů korun. Skutečné číslo bude ale vyšší.

Uplynulý půlrok, během kterého SRNA index monitoruje střety vozidel se zvěří, pokračuje trend menšího počtu nehod, ale nárůstu škody, které za sebou takové kolize zanechávají. Vzhledem k tomu, že Policie ČR změnila v řadě krajů metodiku evidence nehod se zvěří, ne všechny střety končí v oficiálních statistikách. Meziroční srovnání výsledků pak hovoří jasně: uplynulé pololetí bylo zaznamenáno 5195 střetů se zvěří, což je meziroční pokles o 30 %. Nižší jsou i celkové odhadované škody, a to za 373 milionů Kč – meziročně o 15 % méně. 

POLICIE UPOUŠTÍ OD EVIDENCE VŠECH NEHOD
Policie ČR šetří již v osmi krajích (na mapě uvedeny šrafovaně) nehody se zvěří v tzv. zkráceném režimu. Klade důraz na to, aby tyto nehody byly zpracovány co nejrychleji a nejefektivněji. Snižování administrativní zátěže však vede k tomu, že čísla uváděná v oficiálních statistikách nemají s realitou popisující počty nehod se zvěří mnoho společného. 
Příkladem mohou být poslední pololetní výsledky na Vysočině. Před rokem ve stejném období v kraji bylo evidováno 1017 střetů, nyní statistiky přinesly číslo pouze 47. U kraje, který dlouhodobě patřil k územím s nejvyšším počtem střetů se zvěří v Česku, jde o nejdramatičtější rozdíl mezi oficiální evidencí nehod a realitou. 
„Pro nadcházející období připravujeme inovace SRNA indexu, aby i přes změnu evidence nehod Policií ČR co nejvíce postihl skutečnou situaci o střetech motorových vozidel se zvířaty na českých silnicích a přinesl užitečné informace,“ vysvětluje Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu. 

ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZVĚŘÍ NA VOZIDLECH NA VZESTUPU
O tom, že čísla sražené zvěře jsou ve skutečnosti vyšší, než uvádí statistiky, hovoří i data pojišťovny. „Za sledované pololetí od dubna do září jen naše pojišťovna s klienty řešila 4053 pojistných událostí, za které jsme vyplatili přes 190 milionů korun,“ upřesňuje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně. 
Podle jeho slov průměrná škoda po následcích střetů se zvěří meziročně znovu narostla a nyní dosahuje 50 000 Kč. Škody stále rostou kvůli řadě faktorů, mezi ty nejvýznamnější patří stále poměrně vysoká inflace, ale i vysoké ceny materiálů na opravu, náhradních dílů a také práce v autoservisech. Motoristé přitom většinu škod hradí z havarijního pojištění, případně z připojištění střetu se zvěří. 

MILIONOVÉ ŠKODY V KRAJÍCH ROSTOU
Uplynulé jarní a letní období potvrdilo, že střety se zvěří pro motoristy zůstávají na českých silnicích stále extrémně vysokým rizikem. Dokazuje to i způsobená škoda na majetku a na zdraví. Ze 14 sledovaných krajů meziročně narostla v osmi z nich. Nejhorší situace – daná délkou silniční sítě – je ve Středočeském, kraji, kde byla výše škod odhadnuta na 98 milionů Kč. Následuje se 40 miliony Kč Moravskoslezský kraj a po něm pak Královéhradecký, v něm byl počet škod po střetu se zvěří za uplynulé pololetí odhadnutý na více než 35 milionů Kč. 

SRAŽENÉ ZVĚŘI DOMINUJE SRNČÍ
Oficiální statistiky o druhu sražené zvěře přináší za devět měsíců letošního roku jasná čísla. Nejvíce kolizí s motorovými vozidly má na svědomí srnční zvěř – konkrétně jde o 6445 střetů, což v celkových číslech představuje 78 %. S dramatickým odstupem následují práce divoké (9% podíl), zajíc (4 %), pes (3 %), daněk (2 %) a jelen (2 %). 

NEJRIZIKOVĚJŠÍ KRAJE A ÚSEKY V NICH
Nejvíce střetů se zvěří se za dlouhodobě sledované odbobí odehrálo ve Středočeském kraji, kde jich bylo celkem 1803, což představuje nárůst o 10 %. V tomto kraji se také nachází jeden ze tří nejhorších úseků pro střet se zvěří v Česku vůbec. Jde o úsek silnice č. 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry, kde se na pouhých 99 metrech odehrálo 6 nehod. Jde o místo přesně na pomezí dvou krajů. Odhad hmotné škody dosáhl 310 tisíc.  

Co do četnosti srážek se zvěří figuruje na druhém místě Moravskoslezský kraj, kde se událo 771 nehod (meziročně o 6 % méně). Vůbec nejhorším místem na severu Moravy je na silnici I/58 mezi Petřvaldem a Starou Vsí nad Ondřejnicí. Pod koly tu v dlouhodobě sledovaném odbobí skončilo 10 zvířat, a to na 218metrové pasáži před začátkem krátkého lesního úseku. Dle odhadů policie činila hmotná škoda 380 tisíc korun.

Třetí kraj, ve kterém se odehrálo nejvíce srážek se zvěří, je Olomoucký. Za sledovaný půlrok se tu stalo 707 nehod, což představuje meziroční nárůst o 11 %. Nejkritičtější místo v tomto kraji představuje 216metrový úsek na silnici III/150 u obce Želatovice poblíž odbočky na Újezdec. Stalo se zde deset nehod s vyčíslenou škodou 470 tisíc koroun. 

Nejvíce rizikové úseky se mohou v rámci krajů vzájemně střídat. „To však neznamená, že ty původní už nejsou pro motoristy nebezpečné. Stále se na nich podle našich dat koncentrují případy srážek se zvěří,“ připomíná Michal Bíl z CDV.

 

INFOGRAFIKA KE STAŽENÍ ZDE

Zpět na tiskové zprávy

09.10.2023

Jana Šestáková, poradkyně Generali České pojišťovny, zvítězila ve světové soutěži Global Advisor Excellence Contest, pořádanou skupinou Generali

Více než 160 000 poradců z celého světa se zapojilo do soutěže GAEC 2023, která odměňuje inovativní přístup poradců zaměřený na klienta

Milán – Jana Šestáková z České republiky se stala vítězkou soutěže Global Advisor Excellence Contest 2023 (GAEC 2023), kterou pořádá skupina Generali. Soutěž je určená pro poradce skupiny Generali z 25 zemí, kteří hledají nové a inovativní způsoby, jak být skutečnými celoživotními partnery pro klienty v souladu se strategií Generali „Lifetime Partner 24: Na cestě k růstu“.

Jana Šestáková byla vybrána z více než 160 000 poradců pocházejících z více než 28 společností Generali po celém světě, hlavně díky svému silnému postavení v regionu. Působí v něm jako důvěryhodný poradce, který navazuje dlouhodobé vztahy s klienty. Ráda pomáhá lidem nejen ve svém okolí. Mezi její největší přednosti patří lidskost, vřelost a upřímnost. Kontinuálně se vzdělává a vyvíjí v oblasti digitalizace a sociálních sítí, kde jí sleduje přes 2 tisíce lidí. V Generali České pojišťovně pracuje neuvěřitelných 27 let. Její klientská základna činí okolo šesti tisíc klientů a neustále roste. Na slavnostním ceremoniálu v italském Miláně ji vyhlásili vítězkou GAEC 2023.

Cílem soutěže, která byla zahájena v roce 2017, je povzbudit poradce Generali z různých zemí, aby se navzájem inspirovali, sdíleli své znalosti, zkušenosti a trendy z celého světa. GAEC navíc oceňuje ty, kteří podporují aktivity charitativní iniciativy skupiny Generali The Human Safety Net zaměřené na získávání finančních prostředků, které podporují znevýhodněné rodiny a integraci uprchlíků.

Jaime Anchústegui, generální ředitel regionu International, řekl:

„Pro mě a pro celou Generali International je ctí mít v rámci našeho regionu toho nejlepšího poradce z celé skupiny Generali. Jana Šestáková nejlépe ztělesňuje náš proklientský přístup, jehož cílem je reagovat na vyvíjející se a sofistikované potřeby našich klientů a využívání digitálních nástrojů. Pracuje s námi 27 let a ukázala, že je vzorem i v podpoře lokálních charitativních aktivit.  Je to skutečný celoživotní partner. Čím více se nám bude dařit mít profesionální síť poradců jako je Jana, tím více bude značka Generali celosvětově uznávaná jako hlavní partner pro pojistný trh a pro komunity, ve kterých působíme.“

Aby Generali odměnila a oslavila odhodlání a úspěchy svých poradců, vyhledala nejlepší a nejinovativnější z nich. Byli hodnoceni podle kritérií, která zahrnovala digitalizaci, kontakt s klienty, produkci a retenci, což jsou základní atributy pro filozofii celoživotního partnerství.

Isabelle Conner, ředitelka marketingu a vztahů se zákazníky skupiny Generali, řekla: „Soutěž Global Advisor Excellence Contest společnosti Generali je celosvětové hledání jednotlivců, kteří ztělesňují ducha Generali. Vášeň, kterou naši poradci mají pro své klienty, odlišuje Generali od ostatních, díky tomu jsou naši poradci důvěryhodnými i pro miliony dalších klientů po celém světě. Navzdory výzvám posledních let, jako byla například pandemie koronaviru, naši poradci stále poskytují inovativní a personalizovaná řešení a prvotřídní zákaznickou zkušenost. Je nezbytné pochopit, co klienti hledají, a nabídnout jim poradenství na míru. Pomáháme jim chránit jejich životy a sny. Chtěla bych poblahopřát letošní vítězce Janě Šestákové za naplňování našeho přístupu celoživotního partnera a poblahopřát všem našim vynikajícím poradcům po celém světě k jejich účasti.“

Strategie Generali „Lifetime Partner 24: Na cestě k růstu“ staví klienty do popředí, zaměřuje se na inovace a   na data. Síť 161 000 poradců Generali, kteří jsou vybaveni digitálními nástroji, bude i nadále hrát zásadní roli při poskytování podpory, ochrany a zabezpečení pro více než 68 milionů našich klientů prostřednictvím těch nejlepších řešení přizpůsobených jejich potřebám.

Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva Generali Česká pojišťovna „Proklientský přístup a důvěryhodnost patří k vlastnostem dobrého poradce. Jsem velice hrdý na to, že jsme měli na soutěži GAEC 2023 silné česko-slovenské zastoupení a že v obrovské celosvětové konkurenci se nejlepším poradce stala právě naše kolegyně z České republiky Jana Šestáková. Opět jsme dokázali, že Generali Česká pojišťovna je silnou součástí skupiny Generali a že máme v našich řadách ty nejlepší odborníky. Jsem opravdu velice hrdý a gratuluji Janě k tomuto velkému úspěchu.“ 

Zpět na tiskové zprávy

26.09.2023

Generali Česká pojišťovna navázala dlouhodobou spolupráci s SOS dětskými vesničkami

Celosvětová iniciativa The Human Safety Net, jejíž součástí jsou i CSR aktivity Generali České pojišťovny, se v Česku věnuje podpoře znevýhodněných rodin s dětmi do 6 let a zlepšování podmínek porodnictví. Pojišťovna bude dlouhodobě podporovat využívání unikátního modelu Velká pětka. Cílem společných aktivit je v Česku během pěti let pomoci až 5000 dětí a rodin.

Generali Česká pojišťovna má v rámci celosvětové iniciativy The Human Safety Net nového významného partnera v oblasti CSR, a tím jsou SOS dětské vesničky. „Dlouhodobé vztahy jsou v životě ty nejcennější. Právě proto je naším cílem být celoživotním partnerem nejen pro naše klienty a zaměstnance, ale také pro naše komunity. Velice mě těší, že jsme navázali silné partnerství s SOS dětskými vesničkami. Díky tomu můžeme ještě více pomáhat těm nejzranitelnějším a jejich rodinám. Děti jsou naší budoucností, neměli bychom na to zapomínat,“ komentoval spolupráci Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.

Kooperace se zaměří na pomoc ohroženým rodinám s dětmi ve věku do 6 let, kterým SOS dětské vesničky pomáhají v rámci programu SOS Kompas. Jeho cílem je zabránit odebrání dětí do náhradní péče a je postaven na roli sociální pracovnice, která dochází za rodinou do jejího domácího prostředí a pomáhá primárně s řešením sociální či materiální situace, aby ti nejmenší mohli vyrůstat doma. 
Při práci s rodinami používají sociální pracovnice unikátní model Velká pětka (Five to Thrive), jehož realizaci a využívání bude Generali Česká pojišťovna přímo podporovat v 17 lokalitách v Čechách i na Moravě. Tento model vychází z poznatků neurovědy a poskytuje pečujícím osobám účinné nástroje k tomu, aby věděly, jak správně rozvíjet traumatizované děti. SOS dětské vesničky jsou jedinou neziskovou organizací v České republice, která tento přístup praktikuje v praxi. 

„Díky významné finanční podpoře a navázání dlouhodobé spolupráce s Generali a Generali Českou pojišťovnou dokážeme posunout naší práci tak, abychom podpořili jak ohrožené děti, tak i jejich rodiče a pomohli jim vyrovnat se s jejich traumatizujícími zážitky. Chceme vytvořit lepší rodinné zázemí, které bude plné bezpečí, lásky a péče, aby ti nejmenší naši pomoc v dospělosti již nepotřebovali. Do budoucna plánujeme rozvíjet naše partnerství prostřednictvím různých expertních dobrovolnických aktivit a materiálních sbírek. Těším se, že společně budeme hledat, jak dále rozvíjet naše partnerství a zlepšovat životy lidí,“ sdělila Jindra Šalátová, výkonná ředitelka SOS dětských vesniček. 
Kromě finanční podpory bude součástí spolupráce i dlouhodobá podpora a pomoc v rámci realizace dobrovolnických aktivit, rozvoj expertního dobrovolnictví, případně další materiální pomoc a taktéž síťování, sdílení zkušeností a know how s dalšími neziskovými organizacemi, které jsou součástí celosvětové sítě pomoci v rámci iniciativy THSN.

VELKÁ PĚTKA – SVĚT JAKO JISTOTA 
Model Velká pětka (Five to Thrive) využívá poznatky z neurovědy a funguje na pěti principech: reakce, zapojení, uvolnění, hraní si a mluvení. Tento přístup využívají odborníci napříč obory například při práci s lidmi v různých odvětvích, s rodiči, pečovateli i samotnými dětmi. Také jej používají různé organizace po celém světě nejen k rozvíjení dětí, ale i lidí, kteří zažili traumatický zážitek. Odborníci z řad neurologů i psychologů tuto metodu kvitují. 
V České republice jsou SOS dětské vesničky první organizací, která metodu Velká pětka zavádí do sociální práce s rodinami ohroženými odebráním dětí. Soustředí se hlavně na děti, které zažily zneužívání, týrání, zanedbávání nebo ztratily nejbližšího člověka a s tím veškerou jistotu a víru, že svět kolem nich může být přátelský a vstřícný. Metody založené na modelu Velká pětka mohou umožnit nápravu poškození způsobeného raným traumatem, které je často považováno za nevratné. 

Projekt se zaměřuje na kojence a děti předškolního věku ohrožené odloučením od rodiny bez řádné vazby na svého primárního pečovatele a také na rodiče s nedostatečnými rodičovskými dovednostmi, kteří nejsou schopni vytvořit mezi nimi a těmi nejmenšími potřebné bezpečné pouto.


SOS dětské vesničky
SOS dětské vesničky jsou nejstarší neziskovou organizací pomáhající v Česku ohroženým dětem. Počátky jejich působení na českém území se datují již od 60. let 20. století, kdy někteří dětští lékaři a psychologové začali upozorňovat na nedostatky ústavní péče o děti bez rodiny a problém emocionální deprivace těchto dětí. Inspirace k řešení problému pak byly v té době již existující nebo se rozvíjející SOS dětské vesničky v dalších zemích západní Evropy, které vznikly jako pomoc dětem, jež přišly během 2. světové války o rodiče a domov. 
V současnosti SOS dětské vesničky pomáhají v celkem 135 zemích světa. V České republice SOS dětské vesničky zajišťují preventivní terénní sociální služby pro rodiny ohrožené odebráním dětí, 24hodinové krizové centrum pro děti, které se ocitly v ohrožení, zázemí pěstounům a dětem, o které se starají, podporu mladým lidem z pěstounské péče nebo v neposlední řadě tréninkové bydlení pro ohrožené rodiny s dětmi. 

The Human Safety Net
Celosvětová iniciativa The Human Safety Net (THSN) je organizace skupiny Generali pomáhající komunitám. Zaměřuje se na podporu znevýhodněných rodin s dětmi, ale také napomáhá integraci uprchlíků. Podporuje jejich uplatnění na trhu práce, díky realizaci jejich nápadu a plánu na vlastní podnikání. 
Více o iniciativě: www.thehumansafetynet.org

V České republice směřují aktivity THSN k podpoře rodin s dětmi ve věku 0–6 roků, které bojují s různými problémy (sociální, materiální apod.) anebo se jejich děti potýkají se závažnými následky po předčasném porodu. Kromě toho podporuje i rozvoj porodnictví a neonatologie.
Hlavními partnery v Česku jsou již zmíněné SOS vesničky, Nadace Leontinka a Nadační fond Vita et Futura. 
Nadace Leontinka pomáhá dětem a mladým lidem se zrakovým handicapem. Naše pomoc míří především do sféry sociálních služeb rané péče, která poskytuje podporu, poradenství a vedení více než 1 000 rodinám s dětmi se zrakovým postižením.
Nadační fond Vita et Futura se zaměřuje na podporu v oblasti neonatologie, především pak pracovišť poskytujících nejvyšší stupeň péče o novorozence, a to v plném rozsahu, vyjma chirurgické korekce závažných vrozených vývojových vad. 

Zpět na tiskové zprávy