27.10.2020

Generali Česká pojišťovna je nejlepší neživotní pojišťovnou. Obhájila loňské dvojí prvenství!

Generali Česká pojišťovna získala hned dvě vítězství v prestižní soutěži Nejlepší pojišťovna 2020. Vítězství si odnáší v kategorii Nejlepší neživotní pojišťovna 2020 a Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna 2020. Největší česká pojišťovna tak obhájila svou silnou pozici na trhu, stejně jako výsledky z loňského ročníku soutěže Nejlepší pojišťovna.

Generali Česká pojišťovna je nejlepší neživotní pojišťovnou roku 2020. Největší česká pojišťovna bodovala 
v prestižní soutěži Hospodářských novin hned dvakrát. První místo získala v kategorii Nejlepší neživotní pojišťovna 2020 i v kategorii Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna 2020. Generali Česká pojišťovna tak obhájila výsledky předchozího roku. 

„Jsem rád, že i letos potvrdila Generali Česká pojišťovna pozici lídra českého pojistného trhu. Ve sportu se říká, že je těžké zvítězit, ale ještě těžší je vítězství obhájit. A nám se to podařilo hned dvojnásobně, to je obrovský úspěch,“ hodnotí výsledky letošního ročníku Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva Generali České pojišťovny. Podle něj se do výsledků promítly i změny, které pojišťovna v poslední době v oblasti neživotního pojištění zavedla. Řada z nich směřovala k ještě větší dostupnosti, efektivitě nebo rychlosti řešení pojistných událostí, což se promítlo i do rostoucí spokojenosti zákazníků.

„I když je rok 2020 velice náročný, tvrdě jsme pracovali a podařila se nám řada zajímavých věcí. Obě prvenství tak pro nás znamenají velké ocenění naší práce. A pro naše klienty jsou potvrzením, že si vybrali tu správnou pojišťovnu, která pro ně dokáže být skutečně celoživotním partnerem. Rád bych poděkoval celému týmu Generali České pojišťovny, který se o tento úspěch zasloužil,“ uvedl při převzetí ceny Roman Juráš.

Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka roku a Nejlepší pojišťovna roku se letos vyhlašují už podvanácté. Prestižní soutěž hodnotí banky a pojišťovny na českém trhu, využívá přitom výhradně objektivní data a číselné ukazatele. Ty přitom čerpá jak z oficiálních dokumentů, tak z výsledků vlastního šetření nebo s pomocí hospodářských ukazatelů, které dokládají ekonomické zdraví jednotlivých bank a pojišťoven.

Celkově se vyhlašují vítězové v osmi kategoriích. První místa přísluší té bance a pojišťovně, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje, je pro ně dostupná a současně vykazuje dobré hospodářské výsledky.

Zpět na tiskové zprávy

26.10.2020

SRNA index: Počet srážek se zvěří meziročně klesl. Koronavirová opatření utlumila dopravu, zvířata změnila své chování

Od dubna do září letošního roku došlo v Česku k 7 238 srážkám se zvěří, které evidovala policie. Nejvíc nehod v absolutních číslech se stalo ve Středočeském kraji. Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV) vydávají potřetí SRNA index, který vždy na jaře a na podzim přináší aktuální informace o výši škod i přehled rizikových míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku. SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data tak lze mezi sebou porovnat.

První vlna koronavirové krize se projevila i utlumením dopravy na českých silnicích. Ta se podle Michala Bíla z Centra dopravního výzkumu, v.v.i  výrazně snížila hned na začátku března. „V 11. týdnu roku prudce poklesla intenzita dopravy, a to především na silnicích I. tříd a dálnicích. Následně se intenzita dopravy postupně zvyšovala, a to až do 25. týdne, kdy se vrátila na úroveň z předchozích let,“ vysvětluje. 

Pokles dopravy se přímo projevil na poklesu úmrtnosti zvěře na silnicích. Po zavedení karanténních opatření na začátku března totiž došlo k meziročnímu úbytku četnosti srážek vozidel se zvěří. „Snížení počtu srážek se zvěří je naprosto jednoznačně způsobeno nižší intenzitou dopravy danou opatřeními COVID-19,“ potvrzuje Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty. 

Jasná data přináší SRNA index, vydávaný dvakrát ročně Generali Českou pojišťovnou. Zatímco loni v období mezi dubnem a zářím došlo na českých silnicích k 7 872 nehodám, letos v tomto období bylo evidováno „jen“ 7 238 srážek. Vzhledem k hustotě silniční sítě v České republice to znamená, že ke srážce se zvěří za sledované období došlo každého 6,2 kilometru. Největší četnost srážek je evidována v Praze (každého 1,9 kilometru), za ní následují Zlínský kraj (každého 4,2 kilometru) a Moravskoslezský kraj (každého 4,8 kilometru). 

Pokles nehodovosti na silnicích se projevil i v číslech registrovaných škod z povinného ručení a havarijního pojištění. „U některých pojištěných rizik jsme zaznamenali pokles o více než třetinu. Naopak nám ale skokově rostly menší, tzv. parkovací škody, které vznikají nejčastěji během manévrování u supermarketů, kam lidé v době karanténních opatření v autech jezdili s větší intenzitou,“ uvádí Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí z pojištění motorových vozidel Generali České pojišťovny. Srážek se zvěří v období od dubna do září meziročně nepatrně ubylo. „Přesto jich s klienty denně řešíme v průměru třicet,“ upřesňuje Patrik Nauš.

COVIDOVÁ OPATŘENÍ ZMĚNILA CHOVÁNÍ ZVĚŘE
Snížení počtu srážek se zvěří však neznamená, že zde riziko neexistuje. Srážka osobního automobilu s divokou zvěří je na českých silnicích stále významné téma. Ve sledovaném období bylo chování zvěře ovlivněno velkým nárůstem počtu návštěvníků krajiny: lidé častěji chodili do přírody, a to i proto, že nejeli na zahraniční dovolenou. To vedlo k tomu, že se zvěř začala chovat jinak. „Zvěř je velmi silně rušena a svoji aktivitu přesunuje více do nočních hodin. Zároveň ale před turisty uniká i přes komunikace a kvůli tomu dochází ke srážkám během celého dne, tedy mimo tradiční hodiny po západu a před východem slunce,“ doplňuje Miloš Fischer.

Podle dat Generali České pojišťovny průměrná výše škody, kterou taková nehoda na vozidle napáchá, přesahuje 42 000 korun. „V posledních letech stoupá výše pojišťovnou vyplacené částky po srážkách se zvěří. Za rok 2019 Generali Česká pojišťovna vyplatila motoristům na škodách způsobených střetem se zvířetem přes 430 milionů korun. To je oproti roku 2014 o 250 % více. Počet pojistných událostí se rovněž oproti roku 2014 zvýšil o 170 %,“ upozorňuje Patrik Nauš z Generali České pojišťovny.

ŠKODA NA KILOMETR NEJVYŠŠÍ V PRAZE
Prvenství si co do výše škody na kilometr komunikace drží stejně jako v minulých vydání indexu Praha. Z dat vyplývá, že se škoda ze střetu se zvěří na pražských silnicích zvýšila z 18 217 Kč/km za období říjen 2019 – březen 2020 na současných 24 273 Kč/km. Následuje Zlínský kraj s 12 636 Kč/km a Moravskoslezský kraj s 9 380 Kč/km. Pořadí krajů se výrazně proměnilo; za období říjen 2019 – březen 2020 byly na druhém místě Středočeský a na třetím místě Zlínský kraj.

Výše škod je přitom do značné míry závislá na tom, s jakým zvířetem se auto srazí. Nejnákladnější bývají škody způsobené srážkou s prasetem divokým. Nejvíce pak pojišťovna vyplácí za opravy vozidel z kategorie SUV. Podle expertních odhadů CDV však pod koly automobilů nejčastěji končí srnčí zvěř – a to zhruba z 80 % všech případů. 

Kompletní výsledky napříč kraji a jednotlivými okresy přinášíme v příloze této zprávy v podobě jak přehledné infografiky, tak také čistě zdrojových dat. S výsledky SRNA indexu se veřejnost může navíc seznámit také online na http://srazenazver.cz/cz/szindex/ 

POD KOLY NEJČASTĚJI KONČÍ SRNCI. BRÁNÍ SI SVÉ ÚZEMÍ
Podle SRNA indexu došlo k nejvíce srážkám vozidel se zvěří ve Středočeském kraji, konkrétně tam policie eviduje 1 528 nahlášených nehod. Na druhém místě se umístil kraj Vysočina s 909 nehodami a v závěsu za ním Ústecký kraj, kde bylo evidováno 856 střetů se zvěří. 
 
V porovnání s minulým sledovaným obdobím (říjen 2019 – březen 2020) se v Česku v jarní sezoně událo zhruba o 250 srážek se zvěří více. V letních měsících ale bývá pravidelně počet srážek se zvěří vyšší než přes zimu. 

Jaká zvířata končí pod koly aut nejčastěji? V období od dubna do října jsou nejčastější srážky se srnčí zvěří. Souvisí to s teritorialitou této zvěře, která od dubna do srpna obývá poměrně malé úseky a nikam se z nich nevzdaluje. Pokud právě jejich územím vede nějaká silniční komunikace, srážka na sebe nenechá dlouho čekat. 

Problémy s hlášením sražených zvířat stále panují v Jihočeském (11 případů) a Plzeňském kraji (74 nehod). Tato krajská oddělení policie statistiky v režimu, který dlouhodobě vykazují jejich kolegové z ostatních krajů, nevedou. S neúplnými daty z těchto krajů v našich statistikách nepočítáme. Motoristé, kteří se pohybují po tamějších komunikacích, jsou tak o výsledky SRNA indexu zatím stále ochuzeni.   

NEJRIZIKOVĚJŠÍ ÚSEKY V ČESKU (VIZ INFOGRAFIKA)
Nedílnou součástí SRNA indexu jsou mapy ze všech krajů Česka, na kterých je zvýrazněný konkrétní úsek, kde se střety se zvěří v uplynulém období nejvíce koncentrovaly. 

V rámci České republiky byl už potřetí v řadě suverénně nejrizikovějším úsekem ten v Libereckém kraji – konkrétně se nachází v katastrálním území obce Bílý Kostel nad Nisou. Od dubna do září 2020 tam na 759 metrů dlouhém úseku silnice I/13 mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Rynolticemi došlo k 41 nehodám a celková výše škod se vyšplhala k 5 115 100 Kč. 

Druhý nejrizikovější úsek pro střet se zvěří se nachází na Ústecku u Litvínova: na silnici 133 mezi Janovem a Horním Jiřetím se na úseku dlouhém 310 srazilo se zvířaty 14 aut, vznikla škoda za 470 tisíc Kč. 

Třetím nejnebezpečnější úsek pro střet se zvěří je ve středních Čechách. Při výjezdu z Benešova na Vlašim se na silnici 112 stalo 12 nehod s odhadnutou škodou 992 tisíc Kč. A to vše na úseku dlouhém jen 257 metrů. 

Některé rizikové úseky se oproti datům za minulé období změnily pořadí. „To však neznamená, že ty původní už nejsou pro motoristy nebezpečné. Stále se na nich koncentrují případy srážek se zvěří,“ doplňuje Michal Bíl z CDV. 

Infografika SRNA
PDF dokument
Zpět na tiskové zprávy

12.10.2020

25 operátorů Generali České pomáhá hygienikům s trasováním nakažených

Generali Česká pojišťovna reaguje na aktuální situaci a dala k dispozici kapacitu 25 operátorů svého call centra. Ti se tak po dobu následujících týdnů budou plně věnovat obvolávání kontaktů v rámci trasování potenciálně nakažených nemocí COVID-19.

„Podle požadavků státu jsme schopni v podstatě okamžitě tuto kapacitu ještě dále navýšit,“ potvrzuje Miroslav Havlíček, ředitel call centra Generali České. 
 Provoz call centra zůstává nadále neomezen a klienti kvůli kapacitám dedikovaným na pomoc s trasováním nepocítí žádná omezení při vyřizování svých požadavků. K dispozici mají totiž kromě telefonní linky i chat na webu Generali České pojišťovny, e-mailovou komunikaci nebo Klientskou zónu. „V řadě případů jsou nejefektivnějším způsobem komunikace. Pokud ji lidé při kontaktu s námi v této době budou primárně využívat, dovolí nám pomáhat tam, kde je to vzhledem k epidemiologické situaci akutně potřeba,“ vysvětluje Miroslav Havlíček. 
Zpět na tiskové zprávy

06.10.2020

Na trh vstupuje ProfiPlán - pojištění pro podnikatele a právnické osoby v novém, významně ho podporují digitalizované služby

Novinka přináší nejširší pojistnou ochranu na trhu, výrazné zjednodušení struktury, zrychlení sjednání a přehlednější pojistnou smlouvu. Charakteristickým rysem je nebývale vysoká variabilita a modularita jednotlivých pojištění. Díky vysoké míře digitalizace (vč. biometrického podpisu) lze pojištění sjednat na dálku.

Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny dostává kompletně novou podobu – netýká se to jen samotného produktu, ale také procesu sjednání. „ProfiPlán jsme pečlivě připravovali s ohledem na požadavky nejen klientů, ale také obchodníků a makléřů. Výsledkem je tak produkt, který plně obstojí v požadavcích současného trhu a je připravený na budoucí vývoj. A to zejména vysokou mírou digitalizace procesů nejen během sjednání, dokumentace, ale také v oblasti řešení pojistných událostí,“ vysvětluje Karel Bláha, člen představenstva Generali České pojišťovny zodpovědný za korporátní obchod. 
 
NEJŠIRŠÍ KRYTÍ NA TRHU
 
Novinka přichází s řešením pro nejširší základnu klientů: pro malé, střední i větší firmy, právnické osoby, ale také municipality, veřejnou správu, nadace či spolky. 
 
Pojištění ProfiPlán disponuje v případě pojištění odpovědnosti velmi atraktivním krytí. Zvláštní důraz byl přitom u všech typů pojištění kladen na implementaci nových rizik (např. strojní přerušení provozu u stacionárních strojů, strojní vybavení budov, rozšířené pojištění skel, nový přístup k pojištění movitých a nemovitých věcí) a také úpravy i odstranění celé řady výluk i nutnosti zvláštních ujednání. Výsledkem je zjednodušený produkt, který ale kryje vše podstatné.
 
Nová struktura pojištění pro podnikatele i jeho procesu sjednání navíc pomáhá klientům s momenty, které by mohly při rozhodování o rozsahu pojistných rizik opomenout. Některá připojištění jsou tak automaticky sjednána se sublimity zdarma - např. pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných a převzatých nebo čisté finanční škody. V případě pojištění staveb se pod pojistnou ochranu dostávají rizika přepětí či zatečení atmosférických srážek či náraz vozidla. 
 
Navýšená variabilita a modularita nastavení ProfiPlánu plně respektuje požadavky klientů z oblasti SME a umožňuje sjednat pojištění, které na nejvyšší možnou míru odpovídá individuálním požadavkům klientů. To se týká jak typů pojištění, tak pojistných limitů. 
 
BIOMETRICKÝ PODPIS I VIDEOPROHLÍDKY ŠKOD
 
„Zásadním způsobem jsme přepracovali celý ekosystém sjednání pojištění. ProfiPlán je tak nyní sjednávaný v online režimu. Díky pouhému IČO klienta jsme schopni do smlouvy doplnit automaticky celou řadu informací. Proces sjednání se tak urychluje, ale díky novému prostředí je rovněž přehlednější jak pro obchodníka, tak také pro klienta,“ doplňuje Karel Bláha. 
Smlouvu je možné díky biometrickému podpisu uzavřít na dálku (podepisuje se v bezpečném režimu i přes chytrý mobilní telefon či tablet). Další možností vzniku pojistné smlouvy je jejím zaplacením. V době složité epidemiologické situace tak jde o další příspěvek ke komfortu a ochraně zdraví na straně klienta i pojišťovny. 
 
Digitální technologie se propisují také do oblasti likvidace pojistných událostí z podnikatelského pojištění. 
Kromě využívání dronů pro skutečně rychlou dokumentaci škod a elektronický zápis z prohlídky mobilního technika (vč. automatického načtení fotografií do složky pojistné události) umožňuje Generali Česká pojišťovna klientům zdokumentovat vybrané škody také přes asistovaný videohovor. Po něm klient dostává obratem na e-mail zápis o prohlídce. 
Využít pro následné přikládání dokumentů či fotografií ke škodě mohou klienti také speciálního chatbota. 
 
ROZŠÍŘENÍ VE 2021
 
Struktura ProfiPlánu se představuje v první fázi a šíře jeho pojistné ochrany v současné době odpovídá zhruba potřebám téměř 90 % klientů. Postupné a mnohdy nevyhnutelné změny na trhu podnikatelského pojištění ale znamenají, že produkt prochází v podstatě kontinuálním vývojem. Na jaře 2021 tak bude následovat druhá fáze. ProfiPlán se rozšíří o pojištění profesní odpovědnosti, pojištění D&O, pojištění kybernetických rizik, stavebních montáží, zdravotnických zařízení i asistenčních služeb. 
 
PODNIKATELSKÉ POJIŠTĚNÍ GENERALI ČESKÉ POJIŠŤOVNY V KOSTCE
 • Nejdelší a bohaté zkušenosti – historicky první pojišťovna na území ČR
 • Nejširší síť SME obchodníků a makléřů prodávajících pojištění (1 700 specialistů)
 • Největší počet specializovaných odborníků v likvidaci
 • Téměř 150 tisíc klientů počet klientů 
 • Nejširší produktové portfolio
 • Zázemí mezinárodní skupiny Generali
 • Opakovaně perfektní připravenost a úspěšnost řešení škod při kalamitách
 
Společně s ProfiPlánem byl spuštěn i webový portál o SME pojištění na www.generaliceskaprofi.cz
Zpět na tiskové zprávy

01.10.2020

Průzkum: Čeští chalupáři letos utratili až 100 tisíc Kč na zvelebování, před zimou je straší živelní události a zloději

Aktuální data z průzkumu Generali České pojišťovny potvrzují, že 64 % chalupářů letošní letní sezónu využilo k vylepšování svých nemovitostí – 84 % investovalo do 100 tisíc Kč. Na chaty i chalupy si 75 % Čechů letos pořídilo něco nového a hodnotného, nejčastěji šlo o nádoby na zachytávání vody, stínící techniku a bazény. Při zabezpečení víkendových nemovitostí spoléhají Češi na klasické zámky a bezpečnostní dveře, mříže na oknech má jen 16 % chat a chalup.

Letošní chalupářská sezóna přála vylepšování chat a chalup. V průzkumu Generali České potvrdilo 63 % procent majitelů rekreačních nemovitostí, že situaci s pandemií koronaviru využili ke zvelebování. Přitom hned 84 % chalupářů proinvestovalo částku až 100 tisíc korun. Dalších 13 % přitom utratilo za úpravy částku do 500 tisíc korun. Co konkrétně Češi obnovovali, najdete přímo ve speciální infografice.
„Z našich zkušeností víme, že lidé po větších investicích zapomínají aktualizovat své pojistné smlouvy. Přitom výměna oken, pořízení nové střechy nebo nákup nové zahradní techniky by mělo vést k tomu, že lidé své pojistné smlouvy aktualizují. Tím spíše před blížící se zimní sezónou,“ připomíná Martina Veřtátová, produktová manažerka majetkového pojištění z Generali České pojišťovny. Řešit aktualizaci pojistné smlouvy až po pojistné události určitě není správný přístup. 

DRAHÉ VÝBAVENÍ I BĚŽNÁ ZABEZPEČENÍ

K chalupaření patří i specifická výbava těchto nemovitostí. Průzkum jasně ukázal, že na chalupách mají Češi nejčastěji nářadí (85 % případů), hodnotné vnitřní vybavení (85 %), zahradní techniku (76 %) a zahradní nábytek (70 %). Jde tedy o položky, které samy o sobě mohou dosahovat statisícových částek. Hned 55 % chalupářů uvedlo, že na chalupě mají také vybavení pro odpočinek a relax – typicky bazény, grily, trampolíny. Stejné procento z nich má na chalupě umístěné prvky zahradní architektury, jako jsou pergoly, terasy, zahradní domky nebo skleníky. „I s těmito specifiky počítá pojištění rekreačních nemovitostí, mnoho se neví o tom, že pojištění dokáže ošetřit i zahradní porosty, například jehličnaté a listnaté stromy, okrasné keře nebo trávníky,“ připomíná Martina Veřtátová.

Letošní rok si přitom 75 % chalupářů pořídilo něco nového a hodnotného, obvykle to souviselo s vysokými letními teplotami posledních let. Nejvíce se nakupovaly nádoby na zachytávání vody (33 %), stínící technika ve 22 %, nějakou formu bazénu si pořídilo 21 % respondentů, zahradní sprchu 19 % dotázaných a 18 % pak koupilo a zasadilo nové stromy. 

Při zabezpečení svých chat a chalup Češi spoléhají na klasické dveřní zámky (55 % případů), bezpečnostní dveře uvedlo 25 % majitelů. Majetek jištěný navíc mřížemi na oknech má jen 16 % nemovitostí, bezpečnostní kamery chrání majetek jen ve 12 % případů. Čidla na bázi internetu věcí jsou v Česku zatím v plenkách. 

OBAVY Z PŘÍRODNÍCH I LIDSKÝCH ŽIVLŮ

Podle průzkumu má 57 % majitelů chat a chalup zkušenost s tím, že došlo k jejich poškození. Nejčastěji šlo o škody po přírodních živlech (33 % případů), následují zloději (23 %). Výjimkou není ani poškození způsobené hlodavci či hmyzem, se kterým se setkala téměř pětina (19 %) Čechů. 
Nepřekvapí tak, že noční můrou chalupářů jsou zejména dramatické projevy počasí (22 % ze všech odpovědí), následují je zloději a vandalové (21 %) a nedostatek vody, resp. sucho (14 %). 

Z přírodních živlů je mezi chalupáři nejobávanější suverénně vichřice – poškodila jim majetek v 59 % případů. Následují povodně a záplavy (31 %), krupobití (27 %), mráz (11 %) a tíha sněhu (10 %). 

VYPÍNAT, NEBO NEVYPÍNAT

Patří k nepsaným pravidlům, že před odjezdem z chat a chalup jejich majitelé často vypínají zdroje energie i vody. Průzkum Generali České pak tyto zvyklosti uvádí na pravou míru. Elektřinu před každým odjezdem vždy vypíná 59 % chalupářů. Pokud jde o vodu, pak je to jen 36 % z nich, plyn uzavře 15 % majitelů chat a chalup. 

Mezi chalupáři jsou ale i tací, kteří se vypnutí přívodu energií a vody uchylují jen při zazimování svých nemovitostí. Tehdy vodu vypne 29 % z nich, elektřinu 14 % a plyn pouhá 3 %. 

„Únik vody bývá u rekreační nemovitosti bohužel častým a mnohdy i drahým problémem. Majitelé někdy nechávají chaty bez dozoru i několik týdnů a voda, která vyteče z poškozeného vodovodního zařízení tak může způsobit nemalé škody na majetku, nemluvě o účtu za vyteklou vodu jako takovou,“ upozorňuje Martina Veřtátová. Přitom lze této situaci předejít řádným „zazimováním“ nemovitosti.

 

Reprezentativní průzkum pro Generali Českou pojišťovnu provedla na konci července 2020 výzkumná společnost Perfect Crowd na vzorku 413 respondentů ve věku 18-75 let. 

Zpět na tiskové zprávy

14.09.2020

Asistenční služby pro vozidla kompletně v novém: přehlednost symbolizují už jejich názvy S, M, L a XL

Všechny varianty mají v základu pomoc v případě nehody i poruchy, ale také při vybití baterie, nedostatku paliva, zabouchnutí klíčů nebo např. proražené pneumatiky. Novinkou je varianta asistenčních služeb s bezlimitním odtahem a také řešení přímo pro soupravy vozidel (např. pro auta táhnoucí karavany nebo přívěsné vozíky). Asistenční služby doplňují digitální řešení – objednání asistence online nebo sledování příjezdu zásahového vozidla v reálném čase na mapě.

Generali Česká pojišťovna dnešním dnem zcela obměňuje své asistenční služby pro vozidla. Hlavním motivem nových asistencí je jejich zpřehlednění a výrazné navýšení základního rozsahu shodného pro všechny varianty. 

„Asistenční služby jsme připravovali skutečně pečlivě. To, co nové asistence nabízejí, tak pokrývá situace, se kterými se řidiči na cestách nejčastěji setkávají. Jako u každé novinky přidáváme i nová originální řešení,“ přibližuje Tomáš Kabele, manažer pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně. 

SROZUMITELNOST A PŘEHLEDNOST

Nové asistenční služby přinášejí především výraznou přehlednost s důrazem na rychlou a snadnou orientaci v tom, co nabízejí. Proto také používají návodná označení S, M, L a XL. Všechny tyto varianty pak spojuje velmi štědrý společný základ – viz červený rámeček. Generali Česká pojišťovna navíc poskytuje sjednocené asistenční služby (vč. názvů variant) jak pro vozidla do 3,5 t, tak pro ta nad 3,5 t (u nich jsou výrazně vyšší pojistné limity). 

BEZLIMITNÍ ODTAH A ŘEŠENÍ PRO SOUPRAVY

Novinkou, kterou obsahuje výhradně varianta XL, je bezlimitní odtah vozidla jak v rámci tuzemska, tak také v zahraničí. 
Nově asistenční služby nabízí i řešení šité na míru těm, kteří při svých cestách častěji jezdí s přívěsným vozíkem či např. s karavanem na dovolenou. Varianta asistencí s názvem Souprava je určena právě pro tyto případy a poskytuje pomoc jak pro tažné, tak tažené vozidlo. 

JEDNODUCHÝ VÝBĚR ASISTENCÍ

Snadný je také výběr jednotlivých variant, které se přímo váží na verze povinného ručení (nebo havarijního pojištění). K povinnému ručení Start je možné sjednat jakoukoliv variantu asistence. S variantou Standard se pojí asistence S, s variantou Exclusive asistence M, s variantou Comfort asistence L. 
Platí pak, že vyšší verzi asistenčních služeb je možné vždy dokoupit, to se týká i asistence XL. 
Změna na vyšší variantu je přitom možná kdykoliv během doby pojištění. 
Motoristé, kteří si u Generali České sjednají havarijní pojištění, mají automaticky k dispozici asistenční služby S. 

VÝZNAMNÉ DIGITÁLNÍ INOVACE

Asistenční služby samozřejmě využívají aktuální digitální řešení, která mají motoristé k dispozici. 
Tzv. digitální asistence umožňuje objednat si pomoc asistenční služby prostřednictvím digitálního rozhraní a bez nutnosti hovoru s operátorem. V tomto rozhraní si řidič službu nejen objedná, ale díky ní uvidí i přesnou polohu asistenčního vozu. V reálném čase na mapě je tak možné sledovat, jak se k místu nehody či poruchy blíží. Velkou výhodou také je, že řidič spolu s polohou dostane o zásahovém vozu i další podrobné informace. Ví tak přesně, kdy a koho má čekat. Na mapě pak může sledovat dovezení svého automobilu až do servisu, pokud je nutný odtah

A co je podstatné - pro využití digitální autoasistence není nutné instalovat žádnou speciální aplikaci, postačí mobilní telefon s přístupem na internet.

Zpět na tiskové zprávy

06.08.2020

Průzkum: Letošní léto patří českým chalupám, více času než obvykle na nich tráví třetina lidí

Aktuální data z průzkumu Generali České pojišťovny ukazují, že vlastní rekreační nemovitostí disponuje téměř 1/5 české populace. Dojezdová vzdálenost na chaty a chalupy je pro 64 % Čechů do 50 km od bydliště, téměř 90 % cest proběhne výhradně autem. Veřejnou dopravu využije jen zlomek lidí. Největší hodnotu čeští chalupáři připisují lokalitě, v níž nemovitost mají, velkou roli hraje i citové pouto.

Pandemie koronaviru změnila do značné míry dovolenkové preference Čechů. Zahraniční destinace jsou kvůli obavám o zdraví, přísným karanténním podmínkám nebo komplikované dopravě méně zajímavé. Čas strávený na chalupě proto představuje ideální alternativu – ukázal to aktuální průzkum Generali České pojišťovny, který se věnoval fenoménu chalupaření v Česku. 

NA CHALUPĚ LETOS VÍCE ČASU

Vlastní rekreační nemovitostí podle aktuálních dat disponuje 18,1 % Čechů – ve většině případů jde přitom o chalupu, kterou lidé přímo vlastní (53 %), v ostatních případech ji sdílí s rodinou (47 %). Celkem jde zhruba o 450 tisíc nemovitostí, které slouží ryze pro rekreační účely.

Průzkum odhalil, že letos tráví své volné chvíle na chatě či chalupě mnohem více Čechů než v předchozích letech. Celkem 36 % lidí potvrdilo, že letošní léto stráví na chalupě více času než obvykle. Naopak méně často tam letos plánuje pobývat pouze 13 % respondentů. Pro 51 % chalupářů se nic zásadního nemění. 

Češi rekreační nemovitost nejčastěji využívají ve společnosti nejbližší rodiny (60 %), jen s partnerem či partnerkou na chalupu vyrazí 21 % Čechů. Obliba volného času stráveného na chalupě je menší v případě společnosti rodičů či prarodičů (11 %). Průzkum mezi majiteli chalup překvapivě ukázal, že na nich příliš času netráví s přáteli či kolegy (pouze 1 % odpovědí). 

ZA REKREACÍ NEJČASTĚJI DO 50 KM

Z výsledků průzkumu přesvědčivě vyplynulo, že 64 % Čechů má svoji chalupu v dojezdové vzdálenosti do 50 km od svého bydliště. Do 100 km na svou rekreační nemovitost dojíždí 20 % dotázaných, do 200 km pak na chlupu jezdí 13 % respondentů. Urazit více než 200 km za rekreací ve vlastním musí 3 % majitelů chat a chalup. 

Překvapivým zjištěním je skutečnost, že veřejnou dopravu v podobě vlaku (4 %) a autobusu (3 %) při dopravě na chalupu využívá jen malé množství Čechů. Absolutně preferovanou variantu představuje v 89 % případů automobil. 

CHALUPAŘENÍ HLAVNĚ V SEZÓNĚ A O VÍKENDECH

Průzkum rovněž zjišťoval, jak často lidé svoje chalupy využívají. Polovina z respondentů využívá chalupy k rekreaci především v hlavní sezóně, od jara do podzimu. Výjimkou rozhodně není ani celoroční využití – to uvádí hned 39 % dotázaných. Pro 9 % lidí je pak pobyt na chatě a chalupě záležitostí výhradně léta. 

Nejoblíbenější časový úsek, který Češi na svých chalupách tráví, jsou jednoznačně víkendy (51 %) – ať už pravidelně nebo nepravidelně. Hned 36 % lidí pak za rekreací vyráží příležitostně, využívá k tomu nejen víkendy, ale také běžné dny v týdnu. Do své dovolené pak pobyt na chatě a chalupě zařazuje hned 45 % dotázaných. 

JASNÉ PREFERENCE MAJITELŮ CHALUP

Co má pro majitele rekreačních nemovitostí největší cenu? Preference Čechů ukázal průzkum poměrně jasně – nejvíce si cení lokality, v níž jejich chalupa stojí (67 %). Významnou roli hraje i citové pouto (61 %), následují zahrada (47 %), pozemek (43 %) a samotná nemovitost (36 %). 

Bez zajímavosti není ani skutečnost, že si lidé hodnotu své chalupy spojují i s lidským elementem – s dobrými sousedy a komunitou lidí na místě (26 %). 

BLESKOVĚ K POJIŠTĚNÍ CHAT A CHALUP

Chatu či chalupu má pojištěnou 67 % Čechů, nejčastěji jde o kombinaci pojištění nemovitosti a domácnosti. 
S poškozením chaty či chalupy má zkušenost více než polovina Čechů (57 %). Nejčastěji ho způsobují přírodní živly (33 %) a zloději (23 %). Výjimkou není ani poškození způsobené hmyzem, se kterým se setkala téměř pětina (19 %) Čechů.

 

Zpět na tiskové zprávy

13.07.2020

Generali Česká pojišťovna podpoří své klienty z řad malých a středních podnikatelů zasažených pandemií koronaviru jedním milionem eur

Podpora dosáhne částky jednoho milionu eur, tedy přibližně 27 milionů korun. Aktivita spadá pod mimořádný mezinárodní fond skupiny Generali, jíž je Generali Česká pojišťovna součástí. Tento mezinárodní fond disponuje prostředky v celkové výši až 100 milionů eur.

Generali Česká pojišťovna v následujících měsících podpoří vybrané klienty z řad podnikatelů. Podpora dosáhne celkové částky jednoho milionu eur, tedy přibližně 27 milionů korun. Cílem této aktivity je pomoci podnikatelům, kteří byli výrazně zasaženi nouzovým stavem vyhlášeným kvůli koronaviru. Pomoc je zaměřena primárně na klienty z řad malých a středních podnikatelů. Konkrétní způsob adresné pomoci bude stanoven v nejbližších týdnech.   

„Jedním z našich klíčových strategických cílů je být spolehlivým partnerem pro život našich klientů. V praxi to znamená poskytovat jim oporu v jakýchkoliv životních situacích,“ komentuje aktivitu Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny a dodává: „ V aktuální náročné situaci chceme tato slova proměnit v konkrétní činy, a nabídneme tak pomoc těm našim klientům, kterým koronavirus významně zasáhl do podnikání.“

Skupina Generali, jíž je Generali Česká pojišťovna součástí, založila mimořádný mezinárodní fond ve výši až 100 milionů eur v březnu tohoto roku. Jeho cílem je nabídnout pomoc těm, kteří byli výrazně zasaženi pandemií koronaviru. Finanční prostředky z tohoto fondu mají podpořit zotavení v zemích, kde skupina Generali působí.

Zpět na tiskové zprávy

08.07.2020

Na webu Generali České nově s klienty komunikuje chatbot

Ročně pojišťovna a její klientské centrum odbaví přes 65 tisíc chatů s klienty. Chatbot na bázi umělé inteligence aktuálně zvládá úspěšně vyřídit 45 % všech požadavků na chatu, zbylé řeší operátoři. Potvrzuje se jasný trend: místo volání na klientskou linku lidé stále častěji vyřizují své požadavky díky chatování.

Chatování není jen záležitostí sociálních sítí a messengerů, ale stává se stále přirozenějším způsobem, jak klienti vyřizují své požadavky s pojišťovnami. Operátoři Generali České pojišťovny jen v roce 2019 vyřídili přes 65 tisíc chatů. 
„Od letošního jara jsme do procesu vyřizování klientských požadavků plně zapojili umělou inteligenci v podobě chatbota. Dosavadní výsledky překonaly naše očekávání a potvrdily, že lidé tuto technologii dokáží ocenit,“ potvrzuje první měsíce praxe Miroslav Havlíček, ředitel klientského centra Generali České pojišťovny. 
 
AGENDA CHATBOTA
Dosud fungovala standardní praxe: pokud si klienti s něčím nevěděli rady nebo potřebovali informace – například jak se přihlásit do klientské zóny -  obrátili se na klientské centrum a operátor jim potřebné údaje dohledal. Spojili se buď přes telefon nebo stále častěji přes chat na webu. 
Nyní ty nejčastější dotazy s tazateli řeší právě chatbot, na což jsou v počátku konverzace jasně upozorněni. Konkrétně v první fázi umělá inteligence pomáhá s touto agendou: 
- přihlášení do klientské zóny,
- jak a co do pojišťovny poslat, 
- odheslování e-mailů v klientské korespondenci, 
- sjednání pojištění,
- jak nahlásit pojistnou událost,
- informace o účetech pro platbu pojistného.
 
LIDSKÁ POMOC ZŮSTÁVÁ
Pokud chatbot není schopen odpovědět na dotazy klienta, ten ho přepojí na živého operátora, aby s ním jeho požadavek dokončil. Profesionální chatovacími dovednosti přitom v Generali České pojišťovně disponuje 45 operátorů. 
„Postupovat podle pokynů od operátorů bude samozřejmě možné i nadále. Na stále rostoucích interakcích přes chat ale vidíme, že lidé tento způsob komunikace oslovil. Má celou řadu výhod – krom toho, že není nutné volat do klientského centra, mohou si lidé vyřídit svůj požadavek s pojišťovnou v klidu třeba v hromadné dopravě. Navíc chatování umožňuje rychlé propojení s dalšími online aplikacemi pojišťovny, což zásadně urychluje vyřešení řady požadavků,“ vysvětluje Miroslav Havlíček.
 
ZDOKONALOVÁNÍ S KAŽDOU KONVERZACÍ
Chatbot je „živou“ technologií a při každé interakci s klientem se stále zdokonaluje ve svých reakcích. Navíc ho trénují i specializovaní trenéři, jejichž dosavadní praxe nesouvisí přímo s pojišťovnictvím. To výrazně přispívá k tomu, že chatbot bude v budoucnu odpovídat co nejvíce srozumitelně těm, kteří se denně nepohybují ve světě pojišťovnictví a jeho procesech. 
 
DOVEDNOSTI CHATBOTA BUDOU PŘIBÝVAT
Rozsah dovedností chatbota se bude během následujících měsíců dále intenzivně rozvíjet. V blízké budoucnosti tak bude umělá inteligence schopna odpovídat a s klienty řešit agendy spojené s: 
- přikládáním dokumentů k pojistné události a pojistné smlouvě, 
- ověřováním klientů, - hlášením jednoduchých škod, 
- možností nechat si od pojišťovny zavolat zpět v domluvený termín. 
Zpět na tiskové zprávy

25.06.2020

Generali Česká pojišťovna má nového partnera v oblasti chytrého zabezpečení

Během první poloviny roku 2020 Generali Česká pojišťovna předá několika tisícům svých klientů sadu čidel elektronického zabezpečovacího systému BEDO Ajax. Tento zabezpečovací systém, který slaví úspěchy na 93 trzích světa, je dodávaný v setu, který kromě jiného obsahuje prostorové čidlo a čidlo na detekci vody.

„Ochrana domácností pomocí chytrých a digitálních řešení je pro nás aktuální téma, v němž vidíme smysluplný potenciál. Naším záměrem je přinášet do praxe taková řešení, která budou pro lidi srozumitelná, dostupná a přinesou jim jasné benefity. Směrů, kterými se lze vydat, jsme již vyzkoušeli několik. Nejdůležitější je však pro nás naslouchat našim klientům a ověřit u nich, která řešení jim nejvíce vyhovují,“ vysvětluje David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny.

Bezpečný domov dnes netvoří jen chytrá čidla, mobilní aplikace, pulty centrální ochrany, pojištění či asistenční služby, ale hlavně okamžik, kdy všechna tato dílčí řešení fungují v jednom uceleném systému. Produkty BEDO tyto požadavky splňují.

Během první poloviny roku 2020 Generali Česká pojišťovna předá několika tisícům svých klientů sadu čidel elektronického zabezpečovacího systému BEDO Ajax. Tento zabezpečovací systém, který slaví úspěchy na 93 trzích světa, je dodávaný v setu, který kromě jiného obsahuje prostorové čidlo a čidlo na detekci vody. Právě vodovodní škody představují nejčastější pojistné události, s nimiž se likvidátoři Generali České pojišťovny setkávají. „Velkou výhodou, která přispěla k tomu, že jsme zařízení klientům nabídli, je fakt, že tým BEDO má k dispozici širokou síť montážních techniků, a tak si zejména starší klienti bez chytrého telefonu nemusí s instalací lámat hlavu,“ upřesňuje David Vosika.

Součástí řešení je i nová služba BEDO SOS, jejímž hlavním motem je, že se žádné volání o pomoc nenechá bez odpovědi. „Zájem největší domácí pojišťovny potvrzuje, že dodáváme nejen špičková čidla a zařízení, ale především promyšlený systém ochrany, který představuje nové a přitom dostupné řešení,“ vysvětluje Tomáš Výlet, projektový manažer BEDO Ajax. Nový rozměr zabezpečení domácnosti dává služba BEDO SOS, která je pro celý systém ochrany klíčová. „Je vyvinutá tak, aby na poplachy, které čidla v případě ohrožení spustí, vždy někdo reagoval a dokázal podat pomocnou ruku,“ doplňuje Tomáš Výlet.

Služba BEDO SOS v případě incidentu nejdříve informuje členy domácnosti, aby se vyloučila možnost falešného poplachu. Pokud na ni nemohou reagovat, tak systém osloví osoby, které si klient sám předem zvolí – může jít třeba o blízkého příbuzného nebo souseda. V takovou chvíli se s nimi spojí profesionální operátor, který pomůže „sousedovi“ celou situaci bezpečně ověřit. Když čidla indikují únik vody, tak ho operátor navede jak uzavřít hlavní přívod vody i elektřiny, v případě podezření na vloupání rovnou volá policii. Volitelnou součástí služby jsou pak rozsáhlé asistenční služby, které pomohou vyřešit řadu dalších nečekaných situací, ať už se jedná o rozbitý spotřebič, zavirovaný počítač nebo právní problém.

„BEDO SOS tak v ochraně majetku doplňuje i stále velmi důležitý lidský rozměr – totiž návrat ke komunitám a vzájemné výpomoci ve společnosti. I to představuje směr, který nás do budoucna velmi zajímá,“ uzavírá David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny.

Zpět na tiskové zprávy

16.06.2020

Červen zatím ve znamení silných bouřek, následky přinesou škody za desítky milionů korun

Generali Česká očekává z uplynulého víkendu 2500 škod za desítky milionů korun. První červnový víkend přitom už bouřky způsobily klientům přes 1200 škod za více než 50 milionů korun. Menší škody je možné vyřešit už při prvním nahlášení škody, likvidaci škod urychlují i videoprohlídky na dálku přes mobilní telefon klientů.

Po víkendových bouřkách a přívalových deštích, které na mnoha místech vyústily v bleskové povodně, eviduje Generali Česká pojišťovna 16. června dopoledne z celé republiky na 970 škod za přibližně 37 milionů korun. Klienti hlásí své škody nejvíce z Pardubického, Středočeského, Zlínského a Jihomoravského kraje. 

Škody působily zejména prudké bouře doprovázené přívalovými dešti a krupobitím. Přívalové deště byly na mnoha místech příčinou lokálních bleskových povodní. Mezi nejčastější škody tak patří zatopené sklepy, garáže i rodinné domy. Krupobití ničilo střechy, fasády, skleníky ale i automobily. Kvůli silnému větru pak na mnoha místech poškodily popadané stromy a větve automobily i stavby. 

Klienti své škody pojišťovně postupně hlásí, jejich počet průběžně roste s tím, jak provádí první úklid a při něm sčítají škody. „Očekáváme tak, že škody nám budou klienti hlásit i v nejbližších dnech. Odhadujeme, že nám jich jen za uplynulý víkend z celé republiky nahlásí celkem zhruba  2 500 škod,“ upřesňuje mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková a dodává: „ Škod za bouřky z prvního červnového víkendu pak očekáváme celkem přibližně 1 200.“

LIKVIDACE ŠKOD I PO TELEFONU

Generali Česká pojišťovna pracuje na tom, aby co nejvíce zjednodušila a především zrychlila řešení škod. Menší majetkové škody je tak možné vyřídit už v rámci prvního nahlášení škody. Likvidátor pojišťovny na základě telefonátu s klientem rozhodne, zda je možné škodu vyřešit na dálku bez nutnosti návštěvy mobilního technika. Díky tomu klienti získávají plnění v podstatě obratem a mají je k dispozici v momentě, kdy je nejvíce potřebují. 

Dokumentaci poškozených věcí je dnes možné vyřešit i na dálku díky asistovanému videohovoru, tzv. videoprohlídkám. Jde o další nástroj, jak se vyřešení škody významně urychlí a lidé výplatu pojistného plnění dostanou na svůj účet rychleji. 
Celý proces přitom funguje rychle – lidé škodu pojišťovně nahlásí, a pokud likvidátor usoudí, že je vhodné ji zdokumentovat přes videohovor, pošle klientovi v SMS nebo e-mailu odkaz. Domluví se s tím na konkrétním čase, kdy škodu společně zdokumentují. Pak jen stačí na odkaz kliknout a videoprohlídka se spustí. 

 

ŽIVELNÍ UDÁLOSTI V ROCE 2019

V roce 2019 řešila Generali Česká pojišťovna více než 45 000 živelních škod, které vystavily účet za 2,2 miliardy korun. Nejvíce se přitom s následky potýkali ve Středočeském a také Olomouckém kraji. Právě v něm loni udeřily silné lokální bouřky doprovázené vichřicí a krupobitím. 

Mezi živly, které dělaly majitelům nemovitostí vrásky, pak loni nejčastěji patřila vichřice, která způsobila 17 000 škod za zhruba 375 milionů korun. Následovalo krupobití s 10 000 škodami za více než 730 milionů korun. 

 

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ S NĚCO STANE
1/ Zdokumentujte vzniklou škodu - pořiďte fotografie všech poškozených věcí (včetně celkového pohledu na poškozenou věc). Čím detailnější fotodokumentace, tím lépe.

2/ Zabezpečte místo škody – udělejte vše proto, aby se škoda nezvětšovala (např. provizorní oprava střešní krytiny atd.).

3/ Připravte si podklady – pořiďte si seznam poškozených a zničených věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří. Užitečný formulář je možné si stáhnout na webu ZDE

4/ Oznamte škodu pojišťovně – spojte se s pojišťovnou a postupujte podle rad operátora či likvidátora. 

5/ Škodu neopravujte – vždy je potřeba vyčkat s celkovou opravou majetku nebo s odstraňováním zbytků poškozených věcí na pokyn pojišťovny.

 

Zpět na tiskové zprávy

13.05.2020

SRNA index Generali České pojišťovny: Za půl roku došlo k téměř sedmi tisícům srážkám se zvěří

Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV) vydávají podruhé SRNA index, který vždy na jaře a na podzim přináší aktuální informace o výši škod i přehled rizikových míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku. SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data tak lze mezi sebou porovnat. Od října 2019 do letošního března došlo v Česku k 6 980 srážkám se zvěří, ke kterým byla přivolána policie. Nejvíc nehod v absolutních číslech eviduje Středočeský kraj.

Srážka osobního automobilu s divokou zvěří nevyjde levně. Podle dat Generali České pojišťovny průměrná výše škody, kterou taková nehoda na vozidle napáchá, přesahuje 40 000 korun. „V posledních letech stoupá výše pojišťovnou vyplacené částky po srážkách se zvěří. Za rok 2019 Generali Česká pojišťovna vyplatila motoristům na škodách způsobených střetem se zvířetem přes 430 milionů korun. To je oproti roku 2014 o 250 % více. Počet pojistných událostí se rovněž oproti roku 2014 zvýšil o 170 %,“ uvádí Patrik Nauš, ředitel likvidace pojistných událostí motorových vozidel Generali České pojišťovny.
 
Rozptyl škod je přitom do značné míry závislý na tom, s jakým zvířetem se jaké auto srazí. Nejnákladnější bývají škody způsobené srážkou s prasetem divokým. Nejvíce pak pojišťovna vyplácí majitelům vozidel z kategorie SUV. 
 
SRNA INDEX POČÍTÁ ŠKODY NA KILOMETR KOMUNIKACÍ
Podstata SRNA indexu spočívá ve výpočtu výše škody na jeden kilometr sledované silniční sítě v konkrétním kraji a okrese. „Tento údaj vychází ze srovnání délky silnic III. a vyšších tříd, počtu nehod a celkové výše škody, která kromě poničeného vozu počítá i se škodou na zdraví, životě a dalším majetku, spočítané podle metodiky CDV,“ vysvětluje Michal Bíl, expert na problematiku střetů se zvěří CDV. Index pracuje s daty Policie ČR a údajů CDV.
 
Prvenství si co do výše škody na kilometr komunikace drží stejně jako v minulém vydání indexu Praha. Z dat vyplývá, že se škoda ze střetu ze zvěří na pražských silnicích snížila z 31 202 Kč/km na současných 18 217 Kč/km. Následuje Středočeský kraj s 11 401 Kč/km a Zlínský kraj s 9 013 Kč/km. Pořadí krajů se tak proměnilo; zatímco za období duben–září 2019 byl na druhém místě Moravskoslezský a Ústecký kraj, nyní jsou tyto kraje co do výše škol na majetku a životech spíše průměrné. 
 
Kompletní výsledky napříč kraji a jednotlivými okresy přinášíme v příloze této zprávy v podobě jak přehledné infografiky, tak také čistě zdrojových dat. S výsledky SRNA indexu se veřejnost může navíc seznámit také online na http://srazenazver.cz/cz/szindex/ 
 
POD KOLY V ZIMĚ KONČILA NEJČASTĚJI PRASATA
Podle SRNA indexu došlo k nejvíce srážkám vozidel se zvěří ve Středočeském kraji, konkrétně tam policie eviduje 1 430 nahlášených nehod. Na druhém místě se umístil Ústecký kraj s 825 nehodami a v závěsu za ním kraj Vysočina, kde bylo evidováno 786 střetů se zvěří. 
 
V porovnání s minulým sledovaným obdobím (duben – září 2019) se v Česku v zimní sezoně událo zhruba o tisícovku méně srážek se zvěří (nehod v absolutních číslech přibylo pouze v Jihomoravském a Zlínském kraji). I to je jedním z důvodů, proč v rámci Česka plošně klesla výše škod na jeden kilometr silnic. Z dlouhodobých dat však vyplývá, že jde pouze o sezónní výkyv – v zimě totiž bývá pravidelně počet srážek se zvěří nižší než v letních měsících. 
 
Jaká zvířata končí pod koly aut nejčastěji? „V zimních měsících se ve statistikách zvyšuje zastoupení prasete divokého. V obou obdobích ale dominují srnci,“ uvádí Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu. 
 
„Srážky se srnčí zvěří jsou skutečně četnější vždy v období od dubna do října. Souvisí to s teritorialitou této zvěře, která od dubna do srpna obývá poměrně malé úseky a nikam se z nich nevzdaluje. Snížení počtu srážek za poslední zimu je zároveň ovlivněno velmi teplým počasím a tím i větší potravní nabídkou na jejich standardních územích,“ vysvětluje Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty. Pokud právě jejich územím vede nějaká silniční komunikace, srážka na sebe nenechá dlouho čekat. Naopak divoká prasata se v jarních a letních měsících pohybují v lánech řepky, obilovin a kukuřice, které jsou pro ně ideálním prostředím. Tam je auta vyruší jen výjimečně. 
 
A jak se bude podle myslivce množství srážek se zvěří vyvíjet v následujícím období? „Nyní v době koronaviru se dá předpokládat pokles srážek se zvěří díky menší hustotě dopravy. Faktorem, který může počet srážek naopak zvyšovat, je zase historicky nejvyšší počet lidských návštěvníků přírody – a to včetně jejich psů. Dochází k neúměrnému plašení zvěře, která při útěku vbíhá pod kola automobilů,“ dodává Miloš Fischer. 
 
Problémy s hlášením sražených zvířat stále panují v Jihočeském (17 případů) a Plzeňském kraji (94 nehod). Tato krajská oddělení policie statistiky v režimu, který dlouhodobě vykazují jejich kolegové z ostatních krajů, nevedou. S neúplnými daty z těchto krajů v našich statistikách nepočítáme. Tamější motoristé se tak na výsledky SRNA indexu bohužel zatím spolehnout příliš nemohou. 
 
 
NEJRIZIKOVĚJŠÍ ÚSEK V ČESKU
Nedílnou součástí SRNA indexu jsou mapy ze všech krajů Česka, na kterých je zvýrazněný konkrétní úsek, kde se střety se zvěří v uplynulém období koncentrovaly. V rámci České republiky byl suverénně nejrizikovějším úsekem ten v Libereckém kraji – konkrétně se nachází v katastrálním území obce Bílý Kostel nad Nisou. Od října 2019 do března 2020 tam na 750 metrů dlouhém úseku silnice I/13 mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Rynolticemi došlo k 42 nehodám a celková výše škod se vyšplhala ke 2 937 000 Kč. 
 
Některé rizikové úseky se oproti datům za březen–září 2019 proměnily. „To však neznamená, že už nejsou nebezpečné. Stále se na nich koncentrují srážky se zvěří,“ doplňuje Michal Bíl. 
 
ŘEŠENÍ VZNIKLÉ ŠKODY
Podle zkušeností Generali České pojišťovny bývají nejnákladnější nehody způsobené srážkou s divokým prasetem. Z pohledu času jsou pak nejproblematičtější dvě hodiny před půlnocí a dvě hodiny po ní. Rizikové jsou také brzké ranní hodiny. „Oproti zimním obdobím jezdí řidiči po zbytek roku obecně rychleji, s nižším stupněm předvídavosti (na silnici není sníh a je minimální riziko námrazy) a i to je důvodem narůstajících střetů se zvěří i navyšování rozsahu jejich následků,“ připomíná Patrik Nauš. 
 
Následky střetu se zvěří řeší dva typy pojištění: 
- ve formě připojištění střetu se zvěří k povinnému ručení – hradí škody do 100 tisíc, a to se spoluúčastí 1000 Kč. 
- v rámci havarijního pojištění – záleží, jakou pojistnou ochranu si klient navolí (typicky allrisk). Riziko střetu se zvěří je k dispozici i ve variantě havarijního pojištění pro starší vozy. 
V obou případech platí, že pojištění kryje střety se zvířetem – jakýmkoliv. Tedy nejen divoce žijícím, ale také těmi domácími.
Zpět na tiskové zprávy

28.04.2020

Pomoc do první linie: Generali Česká pojišťovna poskytne zdravotníkům speciální krytí rizik spojených s koronavirem

Vedle morální i materiální podpory v rámci projektu Pomáháme sestřičkám tak nyní pojišťovna přichází s pomocí z oblasti pojištění.

Pro lékaře, záchranáře, sestry, ale i další profese zajišťující chod zdravotnických zařízení, kde se pečuje o nemocné s diagnózou COVID-19, připravila Generali Česká pojišťovna v oblasti životního pojištění speciální benefit. Právě životní pojištění totiž poskytne záchrannou síť v případě nepříznivých životních situací, kterým lidé mohou kvůli nákaze koronavirem čelit.

Tisíce sester, lékařů, záchranářů a dalších zaměstnanců zdravotnických zařízení se denně starají o nemocné. Sami se tak vystavují riziku, že se koronavirem nakazí. Generali Česká pojišťovna se jim proto rozhodla v této situaci pomoci. Vedle morální i materiální podpory, kterou organizuje v rámci projektu Pomáháme sestřičkám, tak nyní přichází s pomocí z oblasti pojištění.

Velmi si vážíme práce všech v první linii a těch, kteří se každý den starají o infikované pacienty. Práce, kterou pro nás zajišťují, je neuvěřitelná. V rámci naší podpory tak chceme zdravotníkům z řad našich klientů i z řad České asociace sester dokázat, že se na nás mohou spolehnout i v tomto velmi náročném období,“ komentuje aktivity Generali České pojišťovny její generální ředitel Roman Juráš.

Klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu, kteří mají sjednané pojištění majetku, auta či životní pojištění, jsou od 1.května po následující tři měsíce automaticky pojištěni i pro případ nakažení koronavirem. Krytá jsou rizika hospitalizace a riziko úmrtí.

Do tohoto pojištění jsou zahrnuti všichni klienti pojišťovny, kteří v rámci svého zaměstnání pečují o nemocné s diagnózou COVID-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a v ambulancích všeobecných a odborných lékařů a stomatologů,“ popisuje David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny a dodává: „Nejedná se tedy jen o lékaře či sestry, ale pojištění se týká například i sanitářů či zaměstnanců, kteří zajišťují úklid či stravování.

Tento benefit automaticky platí i pro sestry sdružené v České asociaci sester. Tyto sestry pak navíc nemusí být ani klienty pojišťovny a pojištění se na ně bude také vztahovat.

 „Zdravotníky podporujeme nejen prostřednictvím životního pojištění. V březnu jsme rozjeli projekt Pomáháme sestřičkám, který vedle morální podpory zajišťuje i podporu materiální. Ve spolupráci s Českou asociací sester jsme zorganizovali veřejnou sbírku, do které jsme prostřednictvím naší nadace přispěli částkou půl milionu korun. Další materiální podporou jsou pak dodávky občerstvení do vybraných nemocnic po celé České republice. Těší mne, že se do podpory zdravotních sestřiček velmi aktivně zapojují i naši zaměstnanci a obchodníci,“ doplňuje Roman Juráš.  

Zpět na tiskové zprávy

22.04.2020

Generali Česká pojišťovna spustila videoprohlídky škod – klienti je mohou využít při řešení pojistných událostí u automobilů i majetku

 • Jako první pojišťovna na trhu nabízí videoprohlídky hned pro dvě oblasti likvidace škod
 • Řešení je na používání extrémně jednoduché - klientům stačí mít k dispozici jen chytrý telefon s internetem, není třeba instalovat žádné aplikace
 • Videoprohlídky vhodně doplňují technická opatření, které v současné době napomáhají v prevenci při šíření koronaviru, zároveň přitom urychlují řešení pojistné události

Generali Česká pojišťovna spustila nové technologické řešení při dokumentaci škod - tzv. videoprohlídky. Asistovaný videohovor umožní mobilním techniků pojišťovny zmapovat a především vyfotografovat vybrané škody na motorových vozidlech i na majetku. A to vše bez nutnosti osobního setkání. Jde tak o podstatný příspěvek k prevenci při šíření koronaviru v Česku. Řešení dokáže plně nahradit dosud běžnou osobní prohlídku. S jeho využitím se počítá i do budoucna.

Naším cílem je přinášet klientům taková opatření, která jim usnadní řešení pojistné události a také ji významně zrychlí. Videoprohlídky jsou toho jasným důkazem, nasadit do provozu jsme je navíc dokázali během necelých dvou týdnů. Ukazuje se, že umíme na vzniklé situace reagovat rychle. Do digitálních technologií budeme i nadále zásadním způsobem investovat,“ vysvětluje Jiří Doubravský, provozní ředitel Generali České pojišťovny.

SNADNÉ ŘEŠENÍ PRO KLIENTY

Videoprohlídky jsou vhodné pro vybrané typy škod, které posoudí likvidátor při jejich registraci. Následně je proces videoprohlídky předán na mobilního technika.

Ten se v dalším kroku spojí s klientem. Z jeho strany přitom stačí, aby měl k dispozici chytrý mobilní telefon s přístupem na internet. Videoprohlídky jsou dostupné pro uživatele telefonů s operačním systémem Android a iOS. Není přitom potřeba instalovat žádnou aplikaci.

S klientem naši mobilní technici předem proberou celý proces videoprohlídky a domluví si termín jejího provedení. Následně pak klient obdrží v SMS zprávě odkaz, díky kterému se k videoprohlídce připojí. Jde skutečně o velmi jednoduché a přitom maximálně užitečné a řešení,“ vysvětluje princip Jiří Doubravský.

Asistovaný videohovor umožnuje, aby mobilní technik během něj s klientem komunikoval. Fakticky ho tak navádí ke směřování kamery telefonu tak, aby výsledek prohlídky byl co nejkvalitnější.

Během prohlídky přitom mobilní technik pořizuje na dálku fotografie, které jsou následně přiloženy do složky pojistné události. Technologie je bezpečná, klienti tak nemusí mít obavy, že by docházelo k narušení jejich soukromí nebo k přístupu k datům v jejich telefonu.
Po skončení videohovoru dostane klient na svůj e-mail obratem zápis o prohlídce. Proces řešení škody pak může rychle pokračovat dál.

Generali Česká pojišťovna v autopojištění vyplatí 95 procent události do dvou dní po tom, co obdrží všechny podklady, a 77 procent se vyřeší dokonce v ten samý den jejich doložení. V pojištění majetku se pak 95 procent škod vyplatí do 5 dní od dodání potřebných dokladů.


POZNÁMKY PRO EDITORY

Generali Česká pojišťovna je součástí skupiny Generali.

Generali je jedním z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. Byla založena v roce 1831. Předepsané pojistné společnosti převyšuje 69 miliard eur (v roce 2019). S téměř 72 tisíci zaměstnanci a s 61 miliony klientů v 50 zemích světa zaujímá skupina Generali vedoucí postavení v Evropě a stále významnější pozici získává na trzích Asi a Latinské Ameriky.

Ambicí Generali je být partnerem, který klienty doprovází po celý jejich život a který jim díky bezkonkurenční obchodní síti nabízí inovativní a personalizovaná řešení.

V Rakousku, v regionu střední a východní Evropy a v Rusku působí skupina prostřednictvím Generali CEE Holdingu (se sídlem v Praze) ve 13 zemích. Patří tak mezi tři největší pojistitele v regionu.

Zpět na tiskové zprávy

16.04.2020

Index bezpečnosti silnic 2019: ubylo smrtelných nehod i nehod s těžce zraněnými

Nejbezpečnější silnice mezi krajskými městy měla loni, stejně jako v roce 2018, Olomouc. Na následky dopravních nehod tu v roce 2019 nezemřel ani jeden člověk. Na špici žebříčku okresních měst se umístila hned tři z nich - Domažlice, Prachatice a Tachov. Ta se za uplynulý rok mohou pochlubit tím, že se na jejich území nestaly smrtelné nehody, ani nehody s těžkými zraněními. Nehod, které měly za následek vážná zranění, v loňském roce na silnicích krajských a okresních měst ubylo o 16 %. Nepatrně se pak snížil i počet smrtelných nehod. Těch se v roce 2019 na silnicích krajských a okresních měst stalo 73, v roce 2018 to bylo 75 smrtelných nehod.

Podle Indexu bezpečnosti silnic za rok 2019 obhájila mezi krajskými městy prvenství Olomouc. Dopravní nehody se tu obešly bez obětí na lidských životech. V celkovém pořadí Indexu, do kterého vstupují počty smrtelných dopravních nehod a počty nehod s těžkými zraněními a který je přepočten na počet obyvatel jednotlivých měst, se na druhém a třetím místě v žebříčku krajských měst umístily Liberec a Praha.

Největší zlepšení zaznamenaly meziročně Karlovy Vary, které se v hodnocení za rok 2019 vyšplhaly na čtvrté místo. V roce 2018 se umístily až na místě desátém. K velkému zlepšení došlo také v Praze, která se ze sedmého místa v roce 2018 posunula na třetí příčku v roce 2019. Bezpečnost na silnicích se naopak zhoršila v Jihlavě. Ta klesla z druhého místa v roce 2018 až na 7. místo v roce 2019. Ostrava pak klesla z 5. místa (2018) na 10. místo (2019). Žebříček bezpečnosti silnic krajských měst uzavírají České Budějovice. 

„Generali Česká pojišťovna dvakrát ročně mapuje bezpečnost silničního provozu na silnicích krajských a okresních měst a sestavuje Index bezpečnosti silnic (dříve ČP Index). Ten vychází ze statistik Policie ČR a je vztažený k počtu obyvatel jednotlivých měst. Je tedy možné považovat ho za ukazatel toho, jak bezpečné jsou silnice v daném městě,“ vysvětluje způsob měření Indexu bezpečnosti tisková mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková.

Pozn: Index bezpečnosti silnic vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách v zastavěné oblasti těchto měst. Index je vztažený k počtu obyvatel daných měst.
 

Olomouc, Zlín a Ústí nad Labem bez smrtelných nehod.  V Praze klesl počet usmrcených i těžce zraněných

Nejvíce vážných nehod se během roku 2019 stalo v Praze. To vzhledem k její velikosti a hustotě provozu není překvapivé. Pozitivní však je, že zde meziročně klesl počet usmrcených (z 31 v roce 2018 na 20 v roce 2019) i těžce zraněných (ze 182 v roce 2018 na 114 v roce 2019). V Českých Budějovicích, které skončily v hodnocení bezpečnosti krajských měst na posledním místě, se sice odehrálo vážných nehod podstatně méně než v Praze, přepočet na počet obyvatel města však umístil Budějovice na poslední místo žebříčku.  

V roce 2019 zemřelo na silnicích krajských měst celkem 48 osob, těžce se zranilo 365 lidí. Sedm lidských životů a 36 zraněných měly na svědomí nehody, které zavinila nepřiměřená rychlost.

Domažlice, Prachatice a Tachov si udržely čistý štít, nejvíc vážných nehod bylo v Přerově a Teplicích

Bez vážných nehod se v roce 2019 obešla hned tři okresní města - Domažlice, Prachatice a Tachov. V těchto městech se loni nestaly žádné nehody, které by měly za následek těžká zranění nebo oběti na životech. Naopak nejméně bezpečné byly silnice okresních měst Mělník, Jeseník a Český Krumlov. Meziročně se situace nejvýrazněji zlepšila právě v Prachaticích, které v roce 2018 skončily na 44. místě, a také v Bruntále, který v hodnocení za rok 2019 postoupil na 11. místo z 55. příčky v roce 2018. 

Ke zhoršení došlo nejvýrazněji v Jičíně (11. místo v roce 2018, 52. místo v roce 2019), Pelhřimově (53. místo v roce 2019, 12. místo v roce 2018) a Źďár nad Sázavou (18. místo v roce 2018, 54. místo v roce 2019).

Celkově loni na silnicích okresních měst přišlo o život 25 lidí. V 212 případech si dopravní nehody vyžádaly těžce zraněné. Nejvíc vážných nehod zaznamenali minulý rok v Přerově (1 usmrcený, 14 těžce zraněných) a Teplicích (15 těžce zraněných). 

Celková bilance loňského roku pak vyznívá mírně optimisticky. Na silnicích krajských a okresních měst se odehrálo 577 nehod, jejichž následkem byla těžká zranění. V roce 2018 to bylo 689 nehod. Jedná se tak o 16% meziroční pokles. Dopravní nehody na území krajských a okresních měst měly loni za následek 73 usmrcených osob, což je ve srovnání s rokem 2018 (75 usmrcených) mírné zlepšení. 

Zpět na tiskové zprávy

20.03.2020

Generali Česká pojišťovna se připojuje ke kampani #ChránímTebe

 • Generali Česká pojišťovna se stává součástí důležité celorepublikové informační kampaně #ChránímTebe
 • Pojišťovna věnovala svůj reklamní čas na televizních stanicích Prima a Nova na podporu potřeby nošení roušek
 • Cílem kampaně #ChránímTebe je apelovat na veřejnost a informovat ji o nutnosti a důležitosti používání ochrany dýchacích cest v době vládou vyhlášených karanténních opatření

V současné obtížné době se jako pojišťovna soustředíme především na to, abychom i nadále fungovali v co největším rozsahu. Víme, že život se v Česku nezastavil a nad rámec našich povinností chceme i my přispět k tomu, abychom situaci společně zvládli.

Významným krokem nad rámec již realizovaných opatření je naše zapojení do kampaně #ChránímTebe, protože si uvědomujeme, jakou sílu televizní reklama má. V případě záměru, který tato kampaň přináší, ji vnímáme jako zásadně důležitou a užitečnou.

Byť je používání roušek a jiných prostředků k zakrytí dýchacích cest od 19. 3. 2020 povinné, považujeme za důležité informovat veřejnost o tom, že je třeba toto nařízení plně respektovat. Nošení roušky je v zásadě jednoduchý akt, pro Čechy však v takto plošné podobě věcí spíše netypickou. Proto se hodí ji připomínat a podpořit lidi v jejich odpovědném chování.

V rámci kampaně #ChránímTebe jsme tedy nabídli k využití již nakoupený mediální prostor v televizi. Konkrétně se jedná o kanály TV Prima a TV Nova. Na těchto televizních kanálech tak dojde k nahrazení všech našich původních spotů informačními spoty kampaně #ChránímTebe. Pokud to situace bude vyžadovat, jsme okamžitě připraveni poskytnout náš mediální prostor pro tyto spoty až do konce března.

Zpět na tiskové zprávy

25.02.2020

Ratingová agentura A. M. BEST potvrdila Generali České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“

Mezinárodní ratingová agentura A. M. Best, specializující se na sektor pojišťovnictví, potvrdila Generali České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“ a dlouhodobý úvěrový rating na úrovni „a+“. Oba udělené ratingy byly potvrzeny se stabilním výhledem. Stejně jako minulý rok je tak rozhodnutí agentury potvrzením síly a stability pojišťovny.

Hodnocení ratingové agentury je i letos založeno na majetkové síle a stabilitě Generali České pojišťovny, velmi dobrém obchodním profilu, vysoké provozní výkonnosti a náležitém řízení rizik.

Dosažený rating je výbornou zprávou také pro klienty a obchodní partnery pojišťovny. Stabilita Generali České pojišťovny garantuje, že je schopna dostát všem svým závazkům, a to i v případě přírodních kalamit, které se v posledních letech v České republice objevují stále častěji.

Zpět na tiskové zprávy

12.02.2020

Středoškoláci zachránili muže s roztříštěnou lebkou. Jsou z nich Mladí hrdinové

Zdánlivě poklidné říjnové odpoledne se pro čtyři spolužáky z liberecké střední školy Kateřinky proměnilo v děsivý zážitek. Viděli, jak kolemjdoucí muž spadl ze schodů, rozbil si hlavu a přestal dýchat. Statečná čtveřice ale naštěstí včas zavolala záchranku a poskytla muži první pomoc. Díky nim se dostal v pořádku do profesionální péče. Studenti za to byli včera oceněni titulem Mladý hrdina.

Kamarádi Šimon, Vendula, Jonáš a Jakub čekali na autobus nedaleko liberecké arény, když si všimli dvou mužů blížících se ke schodům do podchodu. „Viděli jsme, jak ztratili rovnováhu a oba padali ze schodů dolů,“ vzpomíná Jonáš. Jeden se dokázal zachytit a vyvázl bez zranění, ten druhý ale narazil hlavou o schody a zůstal nehybně ležet.

„Hned jsme tam běželi,“ říká Vendula, studentka prvního ročníku oboru Fashion design na střední škole v libereckých Kateřinkách. „Zkoušeli jsme zjistit, jestli zraněný dýchá. Zdálo se nám, že špatně,“ popisuje. Její kamarádi Jonáš a Jakub rychle vytočili záchranku. Muže podle instrukcí operátora snesli ze schodů dolů a otočili na záda. „Pak jsme se zděsili,“ vzpomíná Vendula. „Muž měl úplně rozraženou lebku. Navíc jsme zjistili, že už vůbec nedýchá.“

Čtveřice spolužáků ani poté nezaváhala a zahájila resuscitaci zraněného muže. Šimon prováděl masáž srdce, ve které se střídal s Jonášem a Jakubem. „Nikdy jsem to nedělal, ani ve škole nás to ještě nestihli naučit,“ říká Šimon, který stejně jako Jonáš a Jakub teprve v září začal studovat obor Záchranářství a bezpečnost obyvatel. „Nějaké základy mě naštěstí naučil starší brácha, který studuje to co já,“ vysvětluje.

Fyzicky náročná resuscitace se vyplatila, muž začínal opět dýchat. Brzy pak na místo přijela sanitka. „Jsem ráda, že jsme mu dokázali pomoct, ale byl to hrozný zážitek,“ shrnuje Vendula. „Raději bych už nic takového nikdy nezažila.“ Všechny čtyři zachránce přitom při vzpomínce na to odpoledne velmi zaráží, že kolem nich prošlo několik lidí, kteří se ani nezastavili.

To, jak školáci rychle a pohotově zareagovali, je obdivuhodné,“ říká ředitelka projektu Mladý hrdina Ivana Buriánková. „Odvaha a připravenost pomoct těchto našich studentů by měla být příkladem pro všechny,“ dodává ředitel Střední školy Kateřinky Václav Tichý.

Titulem Mladý hrdina byla čtveřice kamarádů oceněna ve středu 12. února v libereckém sále kavárny Pošta za přítomnosti zástupců krajské a městské policie, vedení města Liberec a Libereckého kraje, hasičského záchranného sboru i Armády ČR. Jedná se už o 48., 49., 50. a 51. oceněné Mladé hrdiny.

Mladý hrdina je projektem Generali České pojišťovny (dříve České pojišťovny), který vznikl v září 2017. Jeho cílem je oceňovat výjimečné činy dětí a mladých lidí a nacházet tak příběhy, které mohou inspirovat jejich vrstevníky. Nemusí se jednat jen o záchranu života, ale i o dobrý skutek, uvědomělou dobrovolnickou aktivitu či jinou činnost. Oceněný Mladý hrdina získá věcnou cenu a instituce či organizace, se kterou je činnost hrdiny svázána, obdrží od nadace Generali České pojišťovny finanční dar.

Pro další informace kontaktujte:
Ivana Buriánková, ředitelka projektu Mladý hrdina
ivana.buriankova@generaliceska.cz

Zpět na tiskové zprávy

30.01.2020

Zpozoroval opilého řidiče kamionu a zabránil možné tragédii. Ústecko má nového Gentlemana silnic

V listopadu loňského roku se dálnice D8 v Ústeckém kraji změnila v dějiště nebezpečné scény. Ve směru k německým hranicím se řítil nákladní vůz z Maďarska, jehož řidič byl zjevně pod vlivem alkoholu. Riskantního způsobu jízdy si naštěstí všiml řidič jiného kamionu Zdeněk Máša. Přes půl hodiny opilého muže za volantem sledoval, varoval ostatní řidiče a snažil se zabránit neštěstí. Drama ukončila až přivolaná policejní hlídka. Za svůj čin získal nyní Zdeněk Máša titul Gentleman silnic.

Řidič kamionu z Maďarska měl přes Česko namířeno do Amsterdamu. Jeho jízda ale měla k profesionalitě daleko. Na dálnici před Lovosicemi pendloval ze strany na stranu a nebezpečně předjížděl osobní auta. Zdeněk Máša zrovna se svým kamionem projížděl okolo. Když viděl, že nákladní vůz nedrží směr, chtěl zjistit, co se děje.

Nejdřív se o řidiče bál. „Myslel jsem si, že je mu špatně, ale když jednou zastavil na krajnici, hned se zase rozjel,“ vzpomíná, jak pojal podezření, že příčinou nebezpečné jízdy může být i něco jiného. Začal tedy kličkující kamion následovat s výstražnými světly, mával na okolní auta a snažil se telefonem upozornit policii na jízdu, která mohla co nevidět skončit tragédií.

Přes půl hodiny pak Zdeněk Máša v závěsu sledoval řidiče, který opakovaně mířil do svodidel. Pomalu se stmívalo, začal tedy kamion před sebou navádět dálkovými světly, aby alespoň trochu držel správný směr. „Předjížděl všemi pruhy bez blinkrů, osobáky musely často natvrdo brzdit,“ popisuje statečný řidič, který se snažil varovat i okolní auta. Situace nebyla vůbec jednoduchá, řidiči na pana Mášu reagovali často naštvaně, troubili a předjížděli oba kamiony zprava.

Tandem kamionů vysvobodily až policejní hlídky, které pan Máša navedl na správný kilometr. Muž za volantem pendlujícího kamionu nadýchal dvě promile alkoholu. Místo do Amsterdamu tak pokračoval do policejní cely a následně na něj byla uvalena i vazba. „Pan Máša svým jednáním pravděpodobně předešel možné tragédii,“ říká mluvčí krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje Veronika Hyšplerová. „Moc bych si přála, aby takto uvědomělých řidičů bylo víc,“ dodává.

Zdeněk Máša přitom za tím, co udělal, hrdinství nevidí. „Zareagoval jsem tak, jak by snad zareagoval každý řidič v té situaci. Beru to jako svou práci i povinnost, pomoct, když můžu,“ říká skromně profesionální řidič kamionu, který za volant v práci usedá už třináct let.

S každým dalším příběhem našich Gentlemanů se přesvědčujeme o tom, že i na českých silnicích jezdí skutečně zodpovědní lidé,“ říká ředitelka projektu Gentleman silnic Ivana Buriánková. Ocenění předali Zdeňku Mášovi ve čtvrtek 30. ledna v Ústí nad Labem zástupci projektu Gentleman silnic i Policie ČR. Jedná se již o 197. oceněného Gentlemana silnic.

Gentleman silnic je společným projektem Generali České pojišťovny a Policie ČR, který vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Prvním Gentlemanem silnic se v prosinci 2004 stal Jiří Lukáč z Albrechtiček na Novojičínsku, který vytáhl z hořícího automobilu sedmnáctiletého mladíka. Od té doby už ocenění převzalo 197 lidí po celé České republice. 

Pro další informace kontaktujte:
Ivana Buriánková, ředitelka projektu Gentleman silnic
ivana.buriankova@generaliceska.cz

Zpět na tiskové zprávy

08.12.2019

ČP Index za první pololetí 2019: V bezpečnosti silnic krajských měst vede Olomouc, patnáct okresních měst se obešlo bez vážné nehody

Nejbezpečnější silnice mezi krajskými městy má Olomouc, na druhém místě skončil Liberec a třetí místo získala Praha. Celkem patnáct okresních měst pak v první polovině roku udrželo „čistý štít“ a obešlo se bez smrtelných nehod a bez nehod s vážným zraněním. Vyplývá to z výsledků ČP Indexu bezpečnosti za první pololetí roku 2019.

Podle výsledků ČP Indexu za první pololetí roku 2019 se na nejvyšší příčce v bezpečnosti silničního provozu mezi krajskými městy umístila Olomouc. Udržela si tak prvenství z loňského roku. Na druhém místě skončil Liberec, třetí místo v bezpečnosti silnic pak připadá Praze, která v souhrnném indexu za loňský rok skončila až na 7. příčce. 

„Bezpečnost na silnicích v jednotlivých krajských a okresních městech hodnotí Česká pojišťovna již od roku 2004. Výsledný ČP Index vychází ze statistik Policie ČR a vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách ve vztahu k počtu obyvatel sledovaných měst,“ vysvětluje způsob měření indexu bezpečnosti tisková mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Ve srovnání s koncem roku 2018 největší zlepšení mezi krajskými městy zaznamenalo Ústí nad Labem, které skončilo v tomto pololetí 4. v pořadí. V roce 2018 se přitom umístilo na předposledním 12. místě. Naopak největší zhoršení zaznamenala Jihlava. Ta patřila v poslední době k nejbezpečnějším, v letošním prvním pololetí se ale umístila až na 7. příčce. 

V pěti krajských městech se nehody obešly bez úmrtí
Dobrou zprávou je, že se silnice v Ústí nad Labem, ale také v Olomouci, Liberci, Plzni a Zlíně v prvních šesti měsících letošního roku obešly bez smrtelných nehod. Ke zlepšení v Praze v letošním pololetním srovnání přispělo snížení počtu vážných nehod. V absolutních číslech se jich sice v Praze odehrálo nejvíce, ve vztahu k počtu obyvatel na tom však Praha nejhůře není. V prvním pololetí měly nehody na silnicích Prahy na svědomí 7 usmrcených a 66 těžce zraněných. Vloni na pražských silnicích přišlo o život za celý rok 31 lidí a vážně zraněno bylo 182 osob. Letošní první pololetí tak odpovídá v počtu usmrcených osob zhruba čtvrtině, v počtu vážně zraněných pak přibližně třetině loňských celoročních čísel.  

Celkově na silnicích krajských měst v polovině letošního roku přišlo o život 20 lidí a vážně se zranilo 194 osob. Pět lidských životů a 16 vážně zraněných lidí měla na svědomí nepřiměřená rychlost.

Patnáct okresních měst udrželo „čistý štít“
Hned v patnácti okresních městech se v letošním prvním pololetí podařilo udržet „čistý štít“. Nedošlo v nich k žádné nehodě, která by měla za následek usmrcení nebo vážná zranění. Jsou to města Beroun, Kutná Hora, Domažlice, Prachatice, Rokycany, Sokolov, Tachov, Česká Lípa, Louny, Chrudim, Semily, Prostějov, Třebíč, Nový Jičín a Šumperk. Díky tomu si zejména Rokycany, Prachatice, Nový Jičín, Trutnov, Chrudim a Sokolov výrazně vylepšily skóre oproti hodnocení z roku 2018. Největší zlepšení zaznamenaly právě Rokycany, které na seznam beznehodových měst vyšplhaly z loňského 52. místa.

Nejméně bezpečné silnice v hodnocení okresních měst byly v polovině letošního roku v Jeseníku, Mělníku a Žďáru nad Sázavou. Největší zhoršení zaznamenaly Klatovy, které se z čela loňského srovnání propadly na letošní zatím 41. příčku. Velké zhoršení situace bylo i v Jičíně (z loňského 11. na zatím letošní 50. místo), Pelhřimově (ze 12. na 51. místo) či Hodoníně (z 8. na 45. místo). 

V okresních městech byly silnice celkově bezpečnější než v krajských městech. V první polovině roku přišlo na silnicích okresních měst o život 18 lidí a vážná zranění v důsledku nehody utrpělo 105 osob. 

Celková bilance prvního pololetí letošního roku pak hovoří následovně. Na silnicích krajských a okresních měst zahynulo 38 lidí, 299 osob bylo při dopravních nehodách těžce zraněno. Nepřiměřená rychlost pak byla příčinou 8 úmrtí a za následek má také 30 vážně zraněných lidí.

Zpět na tiskové zprávy