31.03.2021

Generali Česká pojišťovna zvyšuje informovanost spotřebitelů. Navíc nabídne klientům za stávající pojistné vyšší plnění, nebo vrácení části zaplaceného pojistného

Generali Česká pojišťovna přichází s unikátní kampaní v oblasti investičního životního pojištění. Klientům, kteří mají smlouvy sjednané před účinností nového občanského zákoníku, postupně nabídne jejich převod do režimu tohoto novějšího právního předpisu. Zároveň si tito klienti budou moci zvolit benefit, který ke své smlouvě investičního životního pojištění dostanou v ceně pojistného.

Nový občanský zákoník – vyšší standard ochrany spotřebitele
„Nový občanský zákoník je moderní právní předpis, který výrazně více pracuje s ochranou spotřebitele a zvyšuje její standard,“ vysvětluje David Vosika, člen představenstva Generali České pojišťovny a pojistně technický ředitel. „Předchozí legislativa pochopitelně nereflektovala aktuální trendy současného přístupu k ochraně spotřebitele a zveřejňování informací. Řada věcí tedy nebyla tak exaktně formulována, jako je tomu v novém občanském zákoníku, což mohlo být v některých situacích důvodem zbytečných nedorozumění,“ doplňuje David Vosika. 

Pro klienty se kromě nového právního režimu na stávajících smlouvách vůbec nic nemění a veškeré smlouvy i nadále platí tak, jak byly sjednány. Stejné zůstává samozřejmě nejen pojistné, ale i další parametry pojistné smlouvy. Převedení staré pojistné smlouvy do režimu nového občanského zákoníku tak pro klienty znamená především oporu v moderní legislativě, která výrazně více pracuje s ochranou spotřebitele, zvyšuje její standard a odstraňuje informační asymetrii. Pojišťovně to pak poskytuje jasnější právní prostředí, ve kterém se může pohybovat. Cílem této rozsáhlé kampaně je tak modernizace starých pojistných smluv, vyjasnění některých ustanovení a především zapracování závěrů judikatury, která v oblasti pojištění akcentuje ochranu spotřebitele a informační transparentnost. Ta se v souladu s trendy nové legislativy neustále vyvíjí. „Věříme, že jdeme správným směrem a že přispějeme k dalšímu zlepšení ochrany spotřebitele, což je důležitou součástí naší strategie stát se spolehlivým partnerem pro život našich klientů,“ dodává David Vosika. 

Prohloubení ochrany spotřebitele v rámci nového občanského zákoníku potvrzuje i Kryštof Kruliš, předseda správní rady zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum: „Nový občanský zákoník se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené od roku 2014, starší smlouvy se dosud řídí předchozí právní úpravou. Převedení staršího smluvního vztahu pod režim nového občanského zákoníku je něčím, co by spotřebitelé měli zvážit. Nový občanský zákoník prohlubuje ochranu spotřebitele. Postupem času se začíná k této legislativě vytvářet judikatura soudů a lze předpokládat, že její úroveň bude do budoucna dále sílit. Vzhledem k dlouhodobému charakteru investičního životního pojištění proto může být podřízení pravidlům nového občanského zákoníku do budoucna pro spotřebitele významné.“ 

„Nový občanský zákoník smluvním stranám nebrání, aby si ujednaly, že se jejich práva a povinnosti budou řídit novým právem. Tedy, že se jejich vzájemný smluvní vztah podřídí jinému, novému právu. Možnost volby nového práva tam, kde jinak přechodná ustanovení normují, že se daný právní poměr má řídit dosavadním právem, je standardním řešením. Domnívám se, že strany by tuto volbu měly i tehdy, pokud by ji zákon výslovně nezmiňoval,“ hodnotí situaci JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., člen katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci a člen Legislativní rady vlády.  

Benefit k pojistným smlouvám 
Pojišťovna začíná postupně oslovovat klienty, jejichž smluv se možnost převedení do režimu nového občanského zákoníku týká. „Tyto klienty požádáme o schůzku, na které je detailně seznámíme s výhodami převodu pojistné smlouvy do režimu nového občanského zákoníku a zodpovíme veškeré jejich případné otázky“, upřesňuje David Vosika. 

Veškeré schůzky s klienty budou realizovány za dodržení nejpřísnějších hygienických pravidel a nařízení. Pracovníci pojišťovny podstupují pravidelné testování, na pracoviště či do kontaktu s klienty smí vstoupit pouze poté, co se prokáže jejich bezinfekčnost. Pobočky a obchodní místa pojišťovny jsou vybaveny desinfekcemi, samozřejmostí je používání respirátorů, dodržování rozestupů apod. Účast na schůzce mohou klienti pochopitelně odmítnout. O tuto nabídkou nepřijdou, mohou ji využít i později v průběhu tohoto roku.

Bude-li klient s převodem své staré pojistné smlouvy do režimu nového občanského zákoníku souhlasit, podepíše s pojišťovnou dodatek ke své stávající pojistné smlouvě. 
Navíc si ke své pojistné smlouvě bude moci vybrat jeden ze dvou aktuálně nabízených benefitů:
-         10% navýšení pojistných částek  za vybraná sjednaná pojištění – v případě pojistné události dostane klient o 10 % vyšší pojistné plnění
-         odměnu za věrnost v případě pojistné události u vybraných pojištění ve výši 3 % z běžného pojistného, které zaplatí za období od data podpisu dodatku do konce pojištěn - nejpozději při dožití smlouvy klientovi ze zaplaceného pojistného vrátí pojišťovna 3 %.

Zpět na tiskové zprávy

22.03.2021

Novinka v autopojištění Generali České: Jeden balíček řeší motoristům všechno plus přináší řadu inovací

 • Přívlastek „PLUS“ v názvu pojištění propojuje povinné ručení a havarijní pojištění – motorista získává na jedné smlouvě obě pojištění, a to v jejich maximálních variantách
 • Výhodný balíček v sobě zahrnuje řadu novinek, vč. pojištění GAP pro starší vozidla až do 6 let věku
 • U parciálních škod je garance jejich likvidace do 3 dní, jinak klient neplatí spoluúčast

Generali Česká pojišťovna, která má ve svém klientském portfoliu 2,3 milionu vozidel, přináší nový pohled na jejich pojištění – v jednom balíčku motorista získá jak povinné ručení, tak havarijní pojištění. Funguje to snadno: Při pořízení varianty povinného ručení Comfort PLUS získává motorista automaticky také havarijní pojištění All Risk PLUS. Podobně při sjednání havarijního pojištění All Risk PLUS je v jeho ceně zahrnuto povinné ručení Comfort PLUS.

Předností takové řešení přináší hned několik. „Motoristé dostávají kompletní propojištěnost na jedné smlouvě a za výhodnou cenu zároveň maximální benefity z naší nabídky. Některé z nich navíc uvádíme pro klienty v premiéře,“ vysvětluje Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně. 

INOVACE V POVINNÉM RUČENÍ

Balíček PLUS v případě povinného ručení přináší tři výrazná vylepšení. První z nich jsou pojistné limity navýšené na 300 milionů korun – tedy na hodnotu, která na českém trhu nemá obdoby. Součástí smlouvy je i pojištění odpovědnosti na škody způsobené při jízdě na (elektro)kole či (elektro)koloběžce (i mezi motoristy jsou často cyklisté), a to do částky 1 milionu korun.

V ceně balíčku je pak také asistence XL, která nabízí mimo jiné i bezlimitní odtah v rámci Evropy. Tato varianta asistenčních služeb se standardně připojišťuje extra a ročně stojí 1 500 Kč.

INOVACE V HAVARIJNÍM POJIŠTĚNÍ

V případě havarijního pojištění balíček PLUS u allriskové varianty kromě výše zmíněného přidává i zcela nové benefity, které na trh General Česká uvádí premiérově. Součástí smlouvy je automaticky i GAP pojištění, které se nově nabízí pro vozidla až do 6 let věku. „Reagujeme tak na požadavky klientů, kteří tento typ pojištění chtějí i pro svá zánovní auta. Na trhu jde o ojedinělý přístup a jsme rádi, že ho můžeme nabídnout,“ vysvětluje Tomáš Kabele. Klienti z řad motoristů mají možnost toto připojištění sjednat i k jiným variantám havarijního pojištění, a to po dobu maximálně tří let.

Další inovace se týkají oblasti likvidace škod. V balíčku PLUS motorista najde ojedinělou garanci – pokud parciální škoda na jeho vozidle nebude vyřešena do 3 pracovních dnů od dodání všech podkladů do pojišťovny, nebude klient hradit spoluúčast. „Jasně tím dáváme najevo, že kvalitní a rychlá likvidace je pro nás zásadní. Stejně jako ambice mít spokojeného klienta,“ vysvětluje nový přístup Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel.

Generali Česká navíc nově přináší možnost fixní spoluúčasti. Motorista se tak může rozhodnout, že místo obvykle procentuálně vyjádřené spoluúčasti (např. min. 5 %, nejméně však 5 000 Kč) vybere do pojistné smlouvy jen konkrétní fixní částku (1, 5, 10, 20 nebo 30 tisíc Kč). Tato možnost je ode dneška v nabídce pro všechny varianty havarijního pojištění bez rozdílu.

GARANCE CENY PRO OBĚ POJIŠTĚNÍ

Varianty pojištění PLUS pak přináší jak u povinného ručení, tak u havarijního pojištění garanci nezměněné ceny po dobu tří let. Ta je navíc u obou typů pojištění doplněna výhodou, že první pojistná událost nemá vliv na pojistné. „Výhoda je jasná – pokud řidič během tří let nabourá jen jednou, i když by to bylo jednou řešené z povinného ručení a jednou z havarijního pojištění, cena pojistného se mu za tu dobu nezmění,“ vysvětluje ve zkratce Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel z Generali České pojišťovny.

Zpět na tiskové zprávy

12.01.2021

ProfiPlán - pojištění pro podnikatele a právnické osoby – významně navyšuje pojistné limity u klíčových rizik

Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny přináší vyšší pojistné limity, které plně pokryjí potřeby nejen menších, ale i středních podniků. Navýšení pojistných limitů je v případě vybraných rizik až čtyřnásobné. ProfiPlán aktuálně pojišťuje oblasti majetku a také odpovědnosti.

Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny dostalo na podzim 2020 zcela novou podobu, která odpovídá na požadavky klientů, ale také obchodníků a makléřů. Na začátku roku 2021 se k této produktové novince přidávají i významně navýšené pojistné limity u klíčových pojistných rizik. Navýšené pojistné limity se dotýkají jak oblasti pojištění majetku, tak také oblasti pojištění odpovědnosti. „ Právě v aktuální době, kdy se podnikatelé potýkají s řadou nepříznivých okolností, chceme našim klientům dokázat, že se na nás mohou za každé situace plně spolehnout. Proto jsme v současné nelehké době opět inovovali naše podnikatelské pojištění a zásadně navýšili limity u vybraných rizik. Tímto krokem se tak pojištění ProfiPlán stalo top produktem na českém pojistném trhu,“ komentuje novinky Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.

VYŠŠÍ LIMITY U POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění ProfiPlán přináší nejvýraznější navýšení pojistných limitů v případě živelních událostí. Původní limit byl ze 150 nově navýšen na 600 milionů korun!V případě pojištění rizika odcizení se pojistný limit navýšil z původních 60 na 200 milionů korun.
Dvojnásobný limit nově platí pro pojištění strojů, kde byl navýšen na 200 milionů korun.U pojištění elektroniky přináší ProfiPlán pojistný limit nově na úroveň100 milionů korun – to představuje dvojnásobné navýšení.

VYŠŠÍ LIMITY U POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Součástí ProfiPlánu je samozřejmě i pojištění odpovědnosti. Původní limit 30 milionů byl nově navýšen na úroveň 50 milionů korun.

NEJŠIRŠÍ KRYTÍ NA TRHU

Pojištění ProfiPlán nabízí řešení pro nejširší základnu klientů: SME (malé a střední firmy), a to jak fyzické, tak právnické osoby, ale také municipality, veřejnou správu, nadace či spolky.

Zvláštní důraz byl u všech typů pojištění kladen na implementaci nových rizik (např. strojní přerušení provozu u stacionárních strojů, strojní vybavení budov, rozšířené pojištění skel, nový přístup k pojištění movitých a nemovitých věcí) a také úpravy i odstranění celé řady výluk i nutnosti zvláštních ujednání. Výsledkem je zjednodušený produkt, který ale kryje vše podstatné.

Nová struktura pojištění pro podnikatele i jeho procesu sjednání navíc pomáhá klientům s momenty, které by mohly při rozhodování o rozsahu pojistných rizik opomenout. Některá připojištění jsou tak automaticky sjednána se sublimity zdarma - např. pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných a převzatých nebo čisté finanční škody. V případě pojištění staveb se pod pojistnou ochranu dostávají rizika přepětí či zatečení atmosférických srážek nebo náraz vozidla.

Navýšená variabilita a modularita nastavení ProfiPlánu plně respektuje požadavky klientů z oblasti SME a umožňuje sjednat pojištění, které na nejvyšší možnou míru odpovídá individuálním požadavkům klientů. To se týká jak typů pojištění, tak pojistných limitů.

DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ NA JAŘE

Postupné a mnohdy nevyhnutelné změny na trhu podnikatelského pojištění znamenají, že produkt v oblasti SME prochází kontinuálním vývojem. Během letošního jara tak bude následovat další rozšíření pojištění ProfiPlán.

To do své struktury přidá pojištění profesní odpovědnosti, pojištění D&O, pojištění kybernetických rizik, stavebních montáží, zdravotnických zařízení i asistenčních služeb.

Aktuální struktura pojištění ProfiPlán

 • Pojištění majetku
  • Živelní pojištění
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění odcizení
  • Pojištění elektroniky
  • Pojištění strojů
 • Pojištění odpovědnosti
Společně s ProfiPlánem byl spuštěn i webový portál o SME pojištění na www.generaliceskaprofi.cz
Zpět na tiskové zprávy

11.01.2021

Call centrum Generali České pojišťovny dvakrát bodovalo v oborové soutěži

1. místo v kategorii Technologie získal chatbot LEO, kterého právě v call centru provozují a dále rozvíjí jeho dovednosti. 2. místo v kategorii Osobnost získala operátorka call centra za svoji houževnatost, mimořádně empatický přístup a předávání zkušeností kolegům. Právě v call centru se klienti mohou reálně potkat s umělou inteligencí nasazenou pomáhat v každodenní praxi.


V sedmém ročníku soutěže kontaktních center Czech Contact Center Award si call centrum Generali České pojišťovny odneslo hned dva důležité úspěchy. Díky chatbotu Leo, který představuje umělou inteligenci nasazenou do ostrého provozu pro komunikaci s klienty, si tým call centra odnesl vítězství v ostře sledované kategorii Technologie.

„Chatbot Leo představuje důkaz, jak zásadně a rychle se call centra proměňují a reagují na aktuální trendy. Chatbot je vlajkovou lodí našich inovací v klientském centru a čeká ho další významný rozvoj. Ostatně oblast inovací je pro nás zásadním tématem i pro další roky, věnujeme jí velkou pozornost i nemalé finanční prostředky,“ komentuje výsledky Jiří Doubravský, provozní ředitel Generali České pojišťovny, který rozvoj technologických inovací osobně řídí.  

Chatbot Leo od loňského roku pomáhá s vyřizováním více než 65 tisíc chatů, které call centrum Generali České pojišťovny ročně vyřídí. Chatbot je přitom „živou“ technologií, která se stále zdokonaluje. Jeho výkony a učení se v čase zlepšují, kromě technologií s tím pomáhají i specializovaní trenéři, jejichž dosavadní praxe nesouvisí přímo s pojišťovnictvím. To výrazně přispívá k tomu, že chatbot bude v budoucnu odpovídat srozumitelně i těm, kteří se denně nepohybují ve světě pojišťovnictví a jeho procesech.

V nové kategorii Osobnost pak 2. místo získala Veronika Kašpříková, senior operátorka call centra Generali České pojišťovny. Na stříbrné pozici se umístila díky svému mimořádnému přístupu. A to jak v oblasti kariérního vývoje, tak ochotě předávat své znalosti a dovednosti nováčkům, a v neposlední řadě za citlivý a mimořádně empatický přístup ke klientům i jejich potřebám.
 

Soutěž Czech Contact Center Award vznikla na podzim 2014. Umožňuje kontaktním centrům a jejich týmům porovnat mezi sebou svoje projekty z oblasti hlasové komunikace se zákazníky (příchozích i odchozích hovorů), poštovní a elektronické komunikace, mobilní komunikace a sociálních médií. Klade důraz zejména na kvalitu práce a inovativní nápady. Soutěž je otevřená všem kontaktním centrům, tedy komerčním, interním i smíšeným, která splní požadavky dané propozicemi a řádně přihlásí soutěžní projekty.

Zpět na tiskové zprávy

03.12.2020

Generali Česká pojišťovna navázala spolupráci se Spotřebitelským fórem

Generali Česká pojišťovna navazuje spolupráci s neziskovou platformou Spotřebitelské fórum. V rámci partnerství bude využívat know-how této platformy v oblasti ochrany spotřebitele a aktivně se podílet na vzdělávacích a informačních aktivitách, které Spotřebitelské fórum pořádá pro odbornou i laickou veřejnost.

„Spolupráce se Spotřebitelským fórem nám poskytuje unikátní možnost aktivně se podílet na dalším zvyšování informovanosti a finanční gramotnosti veřejnosti v oblasti pojistných produktů a v pojišťovnictví obecně,“ komentuje vznik partnerství David Vosika, člen představenstva Generali České pojišťovny a pojistně technický ředitel. „Zároveň nám zprostředkuje důležitou zpětnou vazbu a s ní i možnost lépe reagovat na měnící se trendy v oblasti ochrany spotřebitele,“ dodává.  
 
„V rámci naší činnosti se snažíme moderovat dialog spotřebitelských organizací s byznysem. Chceme přispívat k informovanosti spotřebitelů o kvalitě zboží a služeb, k posílení jejich kvalifikovaného rozhodování a k budování vzájemné důvěry mezi spotřebiteli a podnikateli,“ popisuje činnost Spotřebitelského fóra jeho ředitel Adam Čejka a dodává: „Spolupráce s největší českou pojišťovnou nám otevírá prostor pro řešení otázek finanční gramotnosti a zvyšování komfortu a informovanosti spotřebitelů právě v této oblasti.“ 
 
Partnerství se Spotřebitelským fórem je pro Generali Českou pojišťovnu důležitou součástí její strategie stát se spolehlivým celoživotním partnerem klientů. Aktivní účast v této neziskové platformě pro pojišťovnu znamená i určitou formu samoregulace a možnost nadále zlepšovat své produkty a služby a s tím i klientskou spokojenost.
 
Spotřebitelské fórum je otevřená nezisková platforma pro komunikaci mezi občany, občanskými sdruženími, firmami a státem. Propojuje organizace a firmy působící na domácím trhu s cílem hájit zájmy českých spotřebitelů zejména v oblastech jako je maloobchod, sdílená ekonomika, e-commerce, realitní trh nebo finanční služby.
www.spotrebitelskeforum.cz
 
Generali Česká pojišťovna je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Představuje moderní finanční institucí se silnou znalostí českého trhu a mezinárodním zázemím. Velikost pojišťovny a její stabilita zaručují, že Generali Česká pojišťovna bude za všech okolností schopná dostát svým závazkům. Stejně jako přinášet zásadní technologické inovace i rychlé a profesionální služby.
www.generaliceska.cz
Zpět na tiskové zprávy

25.11.2020

Pojištění MŮJ MAJETEK přichází s důležitými novinkami a v celkově vylepšené podobě

Generali Česká pojišťovna uvádí na trh majetkové pojištění s výraznými změnami v oblasti pojištění domácnosti, stavby i odpovědnosti. Nově lze sjednat pojištění i pro věci zapůjčené, sportovní vybavení je možné pojistit v rámci celé Evropy. Výrazně byla navýšena řada limitů a sublimitů, a to jednotně na úroveň 100 tisíc Kč

Pojištění majetku vstupuje na trh v inovované podobě a s řadou nových vylepšení. „Při vývoji pojištění jsme sledovali především situaci na trhu, přání klientů i našich obchodníků. Výsledkem je zařazení nových pojistných rizik, připojištění a navýšení pojistných limitů,“ upřesňuje hlavní změny ve zkratce Jana Flajšarová, senior manažerka neživotního občanského pojištění Generali České pojišťovny. 

POJIŠTĚNÍ STAVBY
Jedinečný rozsah krytí nově získává připojištění stavebních součástí, které se rozšiřuje o tzv. škody na estetickém celku pro vnitřní stavební součásti. Jde o situaci, kdy se z pojištění hradí nejen poškozená část, ale dojde k výměně i nepoškozených celků, které neodpovídají vzhledu a kvalitě opraveného úseku (např. obklad koupelny, kde škoda vznikne na jedné stěně, ale stávající obklad se již nevyrábí a nově použitý má jiný odstín). 

Jednu z novinek představuje i rozšíření pojistného krytí pro případ poškození fasády. Pojištění nyní kryje poškození všemi zvířaty a navíc zahrnuje jak vnější zateplení, fasádu vč. střechy, tak také vnitřní zateplení. 
Nově jsou z pojištění hrazeny i škody, k nimž dojde na oplocení. 

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
Klíčovou změnou u pojištění domácnosti jsou navýšené limity už v základním rozsahu, a to v řadě případů shodně na 100 tisíc Kč. „Limity nyní odpovídají současné situaci a navíc jsou snadno zapamatovatelné. Klientům to tak zjednoduší orientaci v pojištění,“ vysvětluje Jana Flajšarová.Takto vysoké limity jsou nyní poskytovány například na věci osobní potřeby na území Evropy, peníze v trezoru, věci sloužící k výdělečné činnosti (např. při práci na home office s firemní technikou), věci na pozemku nebo i zvířata. 
Zásadní proměnou prošlo i pojištění sportovních potřeb (vč. jízdních kol). Ty lze nyní pojistit v rámci celé Evropy pro jakoukoliv nahodilou událost – například v důsledku nehody či náhodného rozbití. 

POJIŠTĚNÍ OBČANSKÉ ODPOVĚDNOSTI
Inovace se propsaly i do oblasti pojištění občanské odpovědnosti. Spolupojištěnými osobami jsou všechny fyzické osoby, které spolu s pojištěným trvale žijí v jedné domácnosti a společně uhrazují náklady na své potřeby. U pronajaté nemovitosti jsou pojištěnému hrazeny poškození a zničení bez ohledu na příčinu (mimo estetické vady). 
Výraznou produktovou novinku pak představuje oblast pojištění zapůjčených věcí. Zatímco běžnou praxí na trhu je tyto věci raději nepojišťovat (jsou ve výluce), Generali Česká pojišťovna je nyní zařadila pod pojistnou ochranu, a to s dostatečně vysokým limitem. „Nově tak pojišťujeme i zapůjčené movité věci od oficiálních půjčoven,“ upřesňuje Jana Flajšarová, senior manažerka neživotního občanského pojištění Generali České pojišťovny. Pojištění tak kryje například zapůjčené nářadí z hobby marketu nebo třeba svatební šaty apod. 

DIGITALIZACE POMÁHÁ A USNADŇUJE
Míra digitalizace u majetkového pojištění Generali České pojišťovny významně roste s cílem usnadnit nejen sjednání pojištění, ale také zjednodušit komunikaci s klienty a urychlení procesu vyřizování požadavků a pojistných událostí. 

Významným příspěvkem v tomto ohledu jsou tzv. videoprohlídky. Ty jsou vhodné pro vybrané typy škod, které posoudí likvidátor při jejich registraci. Následně je proces videoprohlídky předán na mobilního technika. Ten se v dalším kroku spojí s klientem. Z jeho strany přitom stačí, aby měl k dispozici chytrý mobilní telefon s přístupem na internet. Videoprohlídky jsou dostupné pro uživatele telefonů s operačním systémem Android a iOS. Není přitom potřeba instalovat žádnou aplikaci.
Asistovaný videohovor umožnuje, aby mobilní technik během něj s klientem komunikoval. Fakticky ho tak navádí ke směřování kamery telefonu tak, aby výsledek prohlídky byl co nejkvalitnější. 
Během prohlídky přitom mobilní technik pořizuje na dálku fotografie, které jsou následně přiloženy do složky pojistné události. Technologie je bezpečná, klienti tak nemusí mít obavy, že by docházelo k narušení jejich soukromí nebo k přístupu k datům v jejich telefonu.
Proces likvidace pojistné události pak urychluje chatbot Leo. Jde o první reálné využití umělé inteligence v likvidaci, se kterou se naši klienti „tváří v tvář“ setkají. Aplikace slouží k rychlému přiložení požadovaných dokladů od klienta prostřednictvím chytrého telefonu. Každý klient, kterému z pojišťovny odešleme SMS/e-mail s odkazem na chatbota, obdrží unikátní link, přes který se do aplikace dostane. Po odeslání dokumentů jsou tyto přiloženy přímo do spisu likvidátora.

Zpět na tiskové zprávy

13.11.2020

Novinka pro motoristy: online prověření historie vozidla zdarma na obchodních místech Generali České pojišťovny

Generali Česká pojišťovna umožňuje na svých obchodních místech na základě VIN zjistit základní informace o historii vozidla. Informace dodává společnost Cebia a její využití je určeno i pro neklienty a není podmíněno sjednáním pojištění. Kompletní prověření vozidla umožňuje pojišťovna v případě zájmu za výrazně nižší poplatek.

V pondělí 9. listopadu 2020 spustila Generali Česká pojišťovna novinku pro zájemce z řad motoristů, respektive zájemců o koupi ojetého vozidla. 

„Už základní rozsah prověření historie vozidla přináší opravdu zajímavé informace. Celý proces je přitom velmi jednoduchý. Je to náš příspěvek k tomu, abychom motoristům při koupi vozidla pomohli se správně rozhodnout,“ vysvětluje Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně. 

Prověřování historie vozidla běží online, a to za profesionální podpory společnosti Cebia. Zájemci stačí mít k dispozici VIN vozidla. Systém Autotracer následně téměř obratem vygeneruje sadu informací – viz seznam níže. Vyhledává přitom v českých i evropských databázích. Záznamy tak pochází z 20 zemí a více než 2000 partnerů napříč celou Evropou.

Zájemce tak může jednoduše získat prověření téměř jakéhokoli vozidla. Podmínkou je pouze zadání 17místného výrobního čísla vozidla - VIN. Prověřit lze tedy osobní, užitková a nákladní vozidla, motocykly a další.

Prověření historie vozidla je dostupné na všech obchodních místech a pobočkách Generali České pojišťovny. „Využití služby není vázané na to, zda jde o našeho klienta. Podmínkou není ani sjednání pojištění,“ upozorňuje Tomáš Kabele. 

Základní prověření pak doplňují další zvýhodněné služby, které zájemci díky spolupráci mezi Generali Českou pojišťovnou a Cebií mohou získat za výrazně zvýhodněných podmínek. Patří mezi ně možnost kompletního prověření vozidla za akční cenu 350 Kč a dále sleva 50 % na pískování skel.

 

Základní rozsah prověření historie
 
Na základě VIN vozu jsou k dispozici tyto záznamy:  
 
potvrzení o případném poškození vozidla
info o výměně čelního skla
info o malé škodě do 20 000 Kč
info o střední škodě do 100 000 Kč
informace o velké škodě (nad 100 000 Kč)
info o totální škodě 
ověření, že vozidlo není odcizeno
původ vozidla
Zpět na tiskové zprávy

04.11.2020

Projekt #pomahamesestrickam pokračuje, zdravotnický personál ještě naléhavěji potřebuje pomoc a morální podporu

Generali Česká pojišťovna pod záštitou České asociace sester pokračuje v nekomerčním a dobročinném projektu „Pomáháme sestřičkám“. Informace o tom, jak je možné vyjádřit podporu nebo poděkování zdravotnickému personálu, najde veřejnost na speciálním portále www.pomahamesestrickam.cz .Pomoc v podobě balíčků s vitamíny na podporu imunity míří ke zdravotnickému personálu v těch nejvytíženějších nemocnicích v Česku.

Zdravotnický personál v tuto chvíli vynakládá enormní úsilí v péči o nemocné s diagnózou COVID-19. Jestliže epidemiologická situace letos na jaře byla vážná, nyní je kritická. Sestry a další zdravotnický personál potřebují pomoc nejen materiální, ale také morální. Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s Českou asociací sester proto pokračují v projektu Pomáháme sestřičkám a přicházejí s pomocí hned na několika úrovních. 
 
„Sestry právě teď potřebují naši pomoc znovu a ještě naléhavěji. Pokračujeme v jejich přímé a okamžité podpoře. Rozhodli jsme se přispět vitaminovými balíčky, které posílí imunitu a dodají energii sestřičkám nejen v práci, ale i mimo ni. My všichni je potřebujeme odpočaté, vyrovnané a s dostatkem sil pro péči o nemocné,“ vysvětluje Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva Generali České pojišťovny. 
 
„Sestry a ostatní zdravotnický personál pracují pod extrémním tlakem a ve složitých podmínkách. Prakticky celou směnu jsou v ochranném oblečení, bez odpočinku a možnosti občerstvit se. Právě na nich nyní leží odpovědnost, jak zvládnout novou vlnu epidemie COVID-19. Pokud můžete pošlete jim jakýkoli povzbuzující vzkaz či poděkování,“ prosí Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester, a dodává: „Věřte, že je pro ně velká psychická vzpruha vědět, že na ně lidé nezapomněli a že si jejich práce váží.“
 
Vitamínové balíčky na podporu imunity
Generali Česká pojišťovna začíná za přispěním distributora zdravotních doplňků FinClub s rozvozem 2650 balíčků, které obsahují několik druhů vitamínů. Jde zejména o ty, které podporují imunitu organismu a dodávají mu energii. Tato forma pomoci byla zvolena s ohledem na přísná bezpečnostní opatření, která v nemocnicích panují. Balíčky mají tu výhodu, že jejich obsah může zdravotnický personál využít nejen v pracovní době, ale samozřejmě také doma. 
Balíčky s vitamínovou pomocí putují do 20 nemocnic v Česku. Ty byly – po konzultacích s Českou asociací sester - zvoleny s ohledem na současnou situaci, která v daných regionech a zdravotnických zařízeních panuje. Jde tedy o ta nejvytíženější oddělení pečující o nemocné s diagnózou COVID-19. 
Konkrétně se jedná o nemocnice ve městech Praha (3x), Mladá Boleslav, Benešov, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Děčín, Litoměřice, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Olomouc, Šumperk, Ostrava, Třinec, Brno a Uherské Hradiště.
 
Morální podpora jako velmi vítaná pomoc
Webové stránky www.pomahamesestrickam.cz přinášejí možnost podpořit sestřičky také na dálku, a to zasláním vzkazu přímo přes Facebook nebo přes Instagram. Vzkazy z obou sociálních sítí se sejdou společně na výše jmenovaném webu, kde si je sestřičky mohou přečíst.
 
Jak je možné morální podporu zdravotním sestřičkám a dalšímu zdravotnímu personálu vyjádřit? Zaslání vzkazu v textové nebo fotografické podobě či ve videu je snadné: 
Stačí napsat veřejný příspěvek na Facebook a přidat k němu označení stránky v podobě @Pomáháme sestřičkám
Na Instagramu pak stačí k fotce přidat hashtag v podobě #pomahamesestrickam 
 
Takto označené vzkazy se automaticky propíší na stránku www.pomahamesestrickam.cz a dostanou se i na zmíněné obrazovky v nemocnicích. 
 
Speciální pojištění pro zdravotnický personál
V souvislosti s aktuální nepříznivou epidemiologickou situací a s rostoucím počtem nakažených zdravotníků prodlužuje Generali Česká pojišťovna platnost speciálního benefitu pro lékaře, záchranáře, zdravotní sestry, ale i další profese zajišťující chod zdravotnických zařízení, kde se pečuje o nemocné s diagnózou COVID-19. 
Klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu jsou automaticky pojištěni i pro případ nakažení koronavirem až do konce roku. Krytá jsou rizika hospitalizace a riziko úmrtí. 
Do tohoto pojištění jsou zahrnuti všichni klienti pojišťovny, kteří v rámci svého zaměstnání pečují o nemocné s diagnózou COVID-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a v ambulancích všeobecných a odborných lékařů a stomatologů. Nejedná se tedy jen o lékaře či sestry, ale pojištění se týká například i záchranářů, sanitářů či zaměstnanců, kteří zajišťují úklid či stravování.
Toto speciální rizikové pojištění pak automaticky platí i pro členy sdružené v České asociaci sester. Tito členové nemusí být klienty pojišťovny a pojištění se na ně také vztahuje. 
 
Speciální rizikové životní pojištění pro zdravotníky:
Hospitalizace - 500 Kč za každý den hospitalizace způsobené diagnózou COVID-19
Pobyt na JIP - 1 000 Kč za každý den hospitalizace na JIP způsobené diagnózou COVID-19
Úmrtí - 1 000 000 Kč pro případ smrti způsobené diagnózou COVID-19
Za toto pojištění klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotnického personálu, ani členové z řad České asociace sester neplatí
Pojištění platí do 31. 12. 2020
Zpět na tiskové zprávy

03.11.2020

Startuje nový komunikační koncept Generali České pojišťovny

Generali Česká pojišťovna představuje zbrusu nový komunikační koncept RED a první kampaň toho konceptu REDITUDE. Koncept RED je postaven na hlavním vizuálním znaku pojišťovny – červené barvě – a s ní spojených asociacích, kterým jsou především srdce, duše a energie. V první fázi kampaně REDITUDE se pojišťovna zaměřuje na prezentování inovativnosti a zjednodušování.

Generali Česká pojišťovna spouští nový komunikační koncept RED. První kampaní nového konceptu je REDITUDE. Cílem je představit hodnoty a strategii značky. REDITUDE prezentuje pojišťovnu jako celoživotního partnera, který klade důraz na empatii, péči, jednoduchost a inovace. A právě na jednoduchost a inovace se zaměřuje první verze TV spotu. 
 
Ústředním atributem nového komunikačního konceptu RED i kampaně REDITUDE je sytě červená barva. Ta je spojována s empatií, ale i s pozitivní energií, a vyjadřuje tak přístup pojišťovny. Následným spojením anglických slov “red” a “attitude” (červený přístup) vznikla první reklamní kampaň REDITUDE. Nový komunikační koncept pak představuje i zcela nový claim S NÁMI V TOM NEJSTE SAMI. 
 
Kampaň REDITUDE odstartovala 2. listopadu na TV Prima a TV Nova a na sociálních sítích. Následovat budou bannery a videa v on-line médiích, kampaň se objeví i v ulicích krajských měst, v obchodních centrech po celé ČR a v pražském metru. 
 
FAKTA O KAMPANI
 • Kreativní agentura: Dentsu mcgarrybowen Londýn
 • Lokální kreativní agentura: Isobar Česká republika
 • Produkční agentura: Castelli
 • Režisér: Liam & Grant
 • Fotograf: Marco Mori
 • Hudba: Your Turn od MGHTY
 • Zastoupené mediatypy: TV, online a outdoor média
 • Formáty: TV spoty, online videa, online bannery, web branding, sociální sítě, citylight vitríny, rámečky v metru 
Zpět na tiskové zprávy

27.10.2020

Generali Česká pojišťovna je nejlepší neživotní pojišťovnou. Obhájila loňské dvojí prvenství!

Generali Česká pojišťovna získala hned dvě vítězství v prestižní soutěži Nejlepší pojišťovna 2020. Vítězství si odnáší v kategorii Nejlepší neživotní pojišťovna 2020 a Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna 2020. Největší česká pojišťovna tak obhájila svou silnou pozici na trhu, stejně jako výsledky z loňského ročníku soutěže Nejlepší pojišťovna.

Generali Česká pojišťovna je nejlepší neživotní pojišťovnou roku 2020. Největší česká pojišťovna bodovala 
v prestižní soutěži Hospodářských novin hned dvakrát. První místo získala v kategorii Nejlepší neživotní pojišťovna 2020 i v kategorii Klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna 2020. Generali Česká pojišťovna tak obhájila výsledky předchozího roku. 

„Jsem rád, že i letos potvrdila Generali Česká pojišťovna pozici lídra českého pojistného trhu. Ve sportu se říká, že je těžké zvítězit, ale ještě těžší je vítězství obhájit. A nám se to podařilo hned dvojnásobně, to je obrovský úspěch,“ hodnotí výsledky letošního ročníku Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva Generali České pojišťovny. Podle něj se do výsledků promítly i změny, které pojišťovna v poslední době v oblasti neživotního pojištění zavedla. Řada z nich směřovala k ještě větší dostupnosti, efektivitě nebo rychlosti řešení pojistných událostí, což se promítlo i do rostoucí spokojenosti zákazníků.

„I když je rok 2020 velice náročný, tvrdě jsme pracovali a podařila se nám řada zajímavých věcí. Obě prvenství tak pro nás znamenají velké ocenění naší práce. A pro naše klienty jsou potvrzením, že si vybrali tu správnou pojišťovnu, která pro ně dokáže být skutečně celoživotním partnerem. Rád bych poděkoval celému týmu Generali České pojišťovny, který se o tento úspěch zasloužil,“ uvedl při převzetí ceny Roman Juráš.

Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka roku a Nejlepší pojišťovna roku se letos vyhlašují už podvanácté. Prestižní soutěž hodnotí banky a pojišťovny na českém trhu, využívá přitom výhradně objektivní data a číselné ukazatele. Ty přitom čerpá jak z oficiálních dokumentů, tak z výsledků vlastního šetření nebo s pomocí hospodářských ukazatelů, které dokládají ekonomické zdraví jednotlivých bank a pojišťoven.

Celkově se vyhlašují vítězové v osmi kategoriích. První místa přísluší té bance a pojišťovně, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje, je pro ně dostupná a současně vykazuje dobré hospodářské výsledky.

Zpět na tiskové zprávy

26.10.2020

SRNA index: Počet srážek se zvěří meziročně klesl. Koronavirová opatření utlumila dopravu, zvířata změnila své chování

Od dubna do září letošního roku došlo v Česku k 7 238 srážkám se zvěří, které evidovala policie. Nejvíc nehod v absolutních číslech se stalo ve Středočeském kraji. Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV) vydávají potřetí SRNA index, který vždy na jaře a na podzim přináší aktuální informace o výši škod i přehled rizikových míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku. SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data tak lze mezi sebou porovnat.

První vlna koronavirové krize se projevila i utlumením dopravy na českých silnicích. Ta se podle Michala Bíla z Centra dopravního výzkumu, v.v.i  výrazně snížila hned na začátku března. „V 11. týdnu roku prudce poklesla intenzita dopravy, a to především na silnicích I. tříd a dálnicích. Následně se intenzita dopravy postupně zvyšovala, a to až do 25. týdne, kdy se vrátila na úroveň z předchozích let,“ vysvětluje. 

Pokles dopravy se přímo projevil na poklesu úmrtnosti zvěře na silnicích. Po zavedení karanténních opatření na začátku března totiž došlo k meziročnímu úbytku četnosti srážek vozidel se zvěří. „Snížení počtu srážek se zvěří je naprosto jednoznačně způsobeno nižší intenzitou dopravy danou opatřeními COVID-19,“ potvrzuje Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty. 

Jasná data přináší SRNA index, vydávaný dvakrát ročně Generali Českou pojišťovnou. Zatímco loni v období mezi dubnem a zářím došlo na českých silnicích k 7 872 nehodám, letos v tomto období bylo evidováno „jen“ 7 238 srážek. Vzhledem k hustotě silniční sítě v České republice to znamená, že ke srážce se zvěří za sledované období došlo každého 6,2 kilometru. Největší četnost srážek je evidována v Praze (každého 1,9 kilometru), za ní následují Zlínský kraj (každého 4,2 kilometru) a Moravskoslezský kraj (každého 4,8 kilometru). 

Pokles nehodovosti na silnicích se projevil i v číslech registrovaných škod z povinného ručení a havarijního pojištění. „U některých pojištěných rizik jsme zaznamenali pokles o více než třetinu. Naopak nám ale skokově rostly menší, tzv. parkovací škody, které vznikají nejčastěji během manévrování u supermarketů, kam lidé v době karanténních opatření v autech jezdili s větší intenzitou,“ uvádí Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí z pojištění motorových vozidel Generali České pojišťovny. Srážek se zvěří v období od dubna do září meziročně nepatrně ubylo. „Přesto jich s klienty denně řešíme v průměru třicet,“ upřesňuje Patrik Nauš.

COVIDOVÁ OPATŘENÍ ZMĚNILA CHOVÁNÍ ZVĚŘE
Snížení počtu srážek se zvěří však neznamená, že zde riziko neexistuje. Srážka osobního automobilu s divokou zvěří je na českých silnicích stále významné téma. Ve sledovaném období bylo chování zvěře ovlivněno velkým nárůstem počtu návštěvníků krajiny: lidé častěji chodili do přírody, a to i proto, že nejeli na zahraniční dovolenou. To vedlo k tomu, že se zvěř začala chovat jinak. „Zvěř je velmi silně rušena a svoji aktivitu přesunuje více do nočních hodin. Zároveň ale před turisty uniká i přes komunikace a kvůli tomu dochází ke srážkám během celého dne, tedy mimo tradiční hodiny po západu a před východem slunce,“ doplňuje Miloš Fischer.

Podle dat Generali České pojišťovny průměrná výše škody, kterou taková nehoda na vozidle napáchá, přesahuje 42 000 korun. „V posledních letech stoupá výše pojišťovnou vyplacené částky po srážkách se zvěří. Za rok 2019 Generali Česká pojišťovna vyplatila motoristům na škodách způsobených střetem se zvířetem přes 430 milionů korun. To je oproti roku 2014 o 250 % více. Počet pojistných událostí se rovněž oproti roku 2014 zvýšil o 170 %,“ upozorňuje Patrik Nauš z Generali České pojišťovny.

ŠKODA NA KILOMETR NEJVYŠŠÍ V PRAZE
Prvenství si co do výše škody na kilometr komunikace drží stejně jako v minulých vydání indexu Praha. Z dat vyplývá, že se škoda ze střetu se zvěří na pražských silnicích zvýšila z 18 217 Kč/km za období říjen 2019 – březen 2020 na současných 24 273 Kč/km. Následuje Zlínský kraj s 12 636 Kč/km a Moravskoslezský kraj s 9 380 Kč/km. Pořadí krajů se výrazně proměnilo; za období říjen 2019 – březen 2020 byly na druhém místě Středočeský a na třetím místě Zlínský kraj.

Výše škod je přitom do značné míry závislá na tom, s jakým zvířetem se auto srazí. Nejnákladnější bývají škody způsobené srážkou s prasetem divokým. Nejvíce pak pojišťovna vyplácí za opravy vozidel z kategorie SUV. Podle expertních odhadů CDV však pod koly automobilů nejčastěji končí srnčí zvěř – a to zhruba z 80 % všech případů. 

Kompletní výsledky napříč kraji a jednotlivými okresy přinášíme v příloze této zprávy v podobě jak přehledné infografiky, tak také čistě zdrojových dat. S výsledky SRNA indexu se veřejnost může navíc seznámit také online na http://srazenazver.cz/cz/szindex/ 

POD KOLY NEJČASTĚJI KONČÍ SRNCI. BRÁNÍ SI SVÉ ÚZEMÍ
Podle SRNA indexu došlo k nejvíce srážkám vozidel se zvěří ve Středočeském kraji, konkrétně tam policie eviduje 1 528 nahlášených nehod. Na druhém místě se umístil kraj Vysočina s 909 nehodami a v závěsu za ním Ústecký kraj, kde bylo evidováno 856 střetů se zvěří. 
 
V porovnání s minulým sledovaným obdobím (říjen 2019 – březen 2020) se v Česku v jarní sezoně událo zhruba o 250 srážek se zvěří více. V letních měsících ale bývá pravidelně počet srážek se zvěří vyšší než přes zimu. 

Jaká zvířata končí pod koly aut nejčastěji? V období od dubna do října jsou nejčastější srážky se srnčí zvěří. Souvisí to s teritorialitou této zvěře, která od dubna do srpna obývá poměrně malé úseky a nikam se z nich nevzdaluje. Pokud právě jejich územím vede nějaká silniční komunikace, srážka na sebe nenechá dlouho čekat. 

Problémy s hlášením sražených zvířat stále panují v Jihočeském (11 případů) a Plzeňském kraji (74 nehod). Tato krajská oddělení policie statistiky v režimu, který dlouhodobě vykazují jejich kolegové z ostatních krajů, nevedou. S neúplnými daty z těchto krajů v našich statistikách nepočítáme. Motoristé, kteří se pohybují po tamějších komunikacích, jsou tak o výsledky SRNA indexu zatím stále ochuzeni.   

NEJRIZIKOVĚJŠÍ ÚSEKY V ČESKU (VIZ INFOGRAFIKA)
Nedílnou součástí SRNA indexu jsou mapy ze všech krajů Česka, na kterých je zvýrazněný konkrétní úsek, kde se střety se zvěří v uplynulém období nejvíce koncentrovaly. 

V rámci České republiky byl už potřetí v řadě suverénně nejrizikovějším úsekem ten v Libereckém kraji – konkrétně se nachází v katastrálním území obce Bílý Kostel nad Nisou. Od dubna do září 2020 tam na 759 metrů dlouhém úseku silnice I/13 mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Rynolticemi došlo k 41 nehodám a celková výše škod se vyšplhala k 5 115 100 Kč. 

Druhý nejrizikovější úsek pro střet se zvěří se nachází na Ústecku u Litvínova: na silnici 133 mezi Janovem a Horním Jiřetím se na úseku dlouhém 310 srazilo se zvířaty 14 aut, vznikla škoda za 470 tisíc Kč. 

Třetím nejnebezpečnější úsek pro střet se zvěří je ve středních Čechách. Při výjezdu z Benešova na Vlašim se na silnici 112 stalo 12 nehod s odhadnutou škodou 992 tisíc Kč. A to vše na úseku dlouhém jen 257 metrů. 

Některé rizikové úseky se oproti datům za minulé období změnily pořadí. „To však neznamená, že ty původní už nejsou pro motoristy nebezpečné. Stále se na nich koncentrují případy srážek se zvěří,“ doplňuje Michal Bíl z CDV. 

Infografika SRNA
PDF dokument
Zpět na tiskové zprávy

12.10.2020

25 operátorů Generali České pomáhá hygienikům s trasováním nakažených

Generali Česká pojišťovna reaguje na aktuální situaci a dala k dispozici kapacitu 25 operátorů svého call centra. Ti se tak po dobu následujících týdnů budou plně věnovat obvolávání kontaktů v rámci trasování potenciálně nakažených nemocí COVID-19.

„Podle požadavků státu jsme schopni v podstatě okamžitě tuto kapacitu ještě dále navýšit,“ potvrzuje Miroslav Havlíček, ředitel call centra Generali České. 
 Provoz call centra zůstává nadále neomezen a klienti kvůli kapacitám dedikovaným na pomoc s trasováním nepocítí žádná omezení při vyřizování svých požadavků. K dispozici mají totiž kromě telefonní linky i chat na webu Generali České pojišťovny, e-mailovou komunikaci nebo Klientskou zónu. „V řadě případů jsou nejefektivnějším způsobem komunikace. Pokud ji lidé při kontaktu s námi v této době budou primárně využívat, dovolí nám pomáhat tam, kde je to vzhledem k epidemiologické situaci akutně potřeba,“ vysvětluje Miroslav Havlíček. 
Zpět na tiskové zprávy

06.10.2020

Na trh vstupuje ProfiPlán - pojištění pro podnikatele a právnické osoby v novém, významně ho podporují digitalizované služby

Novinka přináší nejširší pojistnou ochranu na trhu, výrazné zjednodušení struktury, zrychlení sjednání a přehlednější pojistnou smlouvu. Charakteristickým rysem je nebývale vysoká variabilita a modularita jednotlivých pojištění. Díky vysoké míře digitalizace (vč. biometrického podpisu) lze pojištění sjednat na dálku.

Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny dostává kompletně novou podobu – netýká se to jen samotného produktu, ale také procesu sjednání. „ProfiPlán jsme pečlivě připravovali s ohledem na požadavky nejen klientů, ale také obchodníků a makléřů. Výsledkem je tak produkt, který plně obstojí v požadavcích současného trhu a je připravený na budoucí vývoj. A to zejména vysokou mírou digitalizace procesů nejen během sjednání, dokumentace, ale také v oblasti řešení pojistných událostí,“ vysvětluje Karel Bláha, člen představenstva Generali České pojišťovny zodpovědný za korporátní obchod. 
 
NEJŠIRŠÍ KRYTÍ NA TRHU
 
Novinka přichází s řešením pro nejširší základnu klientů: pro malé, střední i větší firmy, právnické osoby, ale také municipality, veřejnou správu, nadace či spolky. 
 
Pojištění ProfiPlán disponuje v případě pojištění odpovědnosti velmi atraktivním krytí. Zvláštní důraz byl přitom u všech typů pojištění kladen na implementaci nových rizik (např. strojní přerušení provozu u stacionárních strojů, strojní vybavení budov, rozšířené pojištění skel, nový přístup k pojištění movitých a nemovitých věcí) a také úpravy i odstranění celé řady výluk i nutnosti zvláštních ujednání. Výsledkem je zjednodušený produkt, který ale kryje vše podstatné.
 
Nová struktura pojištění pro podnikatele i jeho procesu sjednání navíc pomáhá klientům s momenty, které by mohly při rozhodování o rozsahu pojistných rizik opomenout. Některá připojištění jsou tak automaticky sjednána se sublimity zdarma - např. pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných a převzatých nebo čisté finanční škody. V případě pojištění staveb se pod pojistnou ochranu dostávají rizika přepětí či zatečení atmosférických srážek či náraz vozidla. 
 
Navýšená variabilita a modularita nastavení ProfiPlánu plně respektuje požadavky klientů z oblasti SME a umožňuje sjednat pojištění, které na nejvyšší možnou míru odpovídá individuálním požadavkům klientů. To se týká jak typů pojištění, tak pojistných limitů. 
 
BIOMETRICKÝ PODPIS I VIDEOPROHLÍDKY ŠKOD
 
„Zásadním způsobem jsme přepracovali celý ekosystém sjednání pojištění. ProfiPlán je tak nyní sjednávaný v online režimu. Díky pouhému IČO klienta jsme schopni do smlouvy doplnit automaticky celou řadu informací. Proces sjednání se tak urychluje, ale díky novému prostředí je rovněž přehlednější jak pro obchodníka, tak také pro klienta,“ doplňuje Karel Bláha. 
Smlouvu je možné díky biometrickému podpisu uzavřít na dálku (podepisuje se v bezpečném režimu i přes chytrý mobilní telefon či tablet). Další možností vzniku pojistné smlouvy je jejím zaplacením. V době složité epidemiologické situace tak jde o další příspěvek ke komfortu a ochraně zdraví na straně klienta i pojišťovny. 
 
Digitální technologie se propisují také do oblasti likvidace pojistných událostí z podnikatelského pojištění. 
Kromě využívání dronů pro skutečně rychlou dokumentaci škod a elektronický zápis z prohlídky mobilního technika (vč. automatického načtení fotografií do složky pojistné události) umožňuje Generali Česká pojišťovna klientům zdokumentovat vybrané škody také přes asistovaný videohovor. Po něm klient dostává obratem na e-mail zápis o prohlídce. 
Využít pro následné přikládání dokumentů či fotografií ke škodě mohou klienti také speciálního chatbota. 
 
ROZŠÍŘENÍ VE 2021
 
Struktura ProfiPlánu se představuje v první fázi a šíře jeho pojistné ochrany v současné době odpovídá zhruba potřebám téměř 90 % klientů. Postupné a mnohdy nevyhnutelné změny na trhu podnikatelského pojištění ale znamenají, že produkt prochází v podstatě kontinuálním vývojem. Na jaře 2021 tak bude následovat druhá fáze. ProfiPlán se rozšíří o pojištění profesní odpovědnosti, pojištění D&O, pojištění kybernetických rizik, stavebních montáží, zdravotnických zařízení i asistenčních služeb. 
 
PODNIKATELSKÉ POJIŠTĚNÍ GENERALI ČESKÉ POJIŠŤOVNY V KOSTCE
 • Nejdelší a bohaté zkušenosti – historicky první pojišťovna na území ČR
 • Nejširší síť SME obchodníků a makléřů prodávajících pojištění (1 700 specialistů)
 • Největší počet specializovaných odborníků v likvidaci
 • Téměř 150 tisíc klientů počet klientů 
 • Nejširší produktové portfolio
 • Zázemí mezinárodní skupiny Generali
 • Opakovaně perfektní připravenost a úspěšnost řešení škod při kalamitách
 
Společně s ProfiPlánem byl spuštěn i webový portál o SME pojištění na www.generaliceskaprofi.cz
Zpět na tiskové zprávy

01.10.2020

Průzkum: Čeští chalupáři letos utratili až 100 tisíc Kč na zvelebování, před zimou je straší živelní události a zloději

Aktuální data z průzkumu Generali České pojišťovny potvrzují, že 64 % chalupářů letošní letní sezónu využilo k vylepšování svých nemovitostí – 84 % investovalo do 100 tisíc Kč. Na chaty i chalupy si 75 % Čechů letos pořídilo něco nového a hodnotného, nejčastěji šlo o nádoby na zachytávání vody, stínící techniku a bazény. Při zabezpečení víkendových nemovitostí spoléhají Češi na klasické zámky a bezpečnostní dveře, mříže na oknech má jen 16 % chat a chalup.

Letošní chalupářská sezóna přála vylepšování chat a chalup. V průzkumu Generali České potvrdilo 63 % procent majitelů rekreačních nemovitostí, že situaci s pandemií koronaviru využili ke zvelebování. Přitom hned 84 % chalupářů proinvestovalo částku až 100 tisíc korun. Dalších 13 % přitom utratilo za úpravy částku do 500 tisíc korun. Co konkrétně Češi obnovovali, najdete přímo ve speciální infografice.
„Z našich zkušeností víme, že lidé po větších investicích zapomínají aktualizovat své pojistné smlouvy. Přitom výměna oken, pořízení nové střechy nebo nákup nové zahradní techniky by mělo vést k tomu, že lidé své pojistné smlouvy aktualizují. Tím spíše před blížící se zimní sezónou,“ připomíná Martina Veřtátová, produktová manažerka majetkového pojištění z Generali České pojišťovny. Řešit aktualizaci pojistné smlouvy až po pojistné události určitě není správný přístup. 

DRAHÉ VÝBAVENÍ I BĚŽNÁ ZABEZPEČENÍ

K chalupaření patří i specifická výbava těchto nemovitostí. Průzkum jasně ukázal, že na chalupách mají Češi nejčastěji nářadí (85 % případů), hodnotné vnitřní vybavení (85 %), zahradní techniku (76 %) a zahradní nábytek (70 %). Jde tedy o položky, které samy o sobě mohou dosahovat statisícových částek. Hned 55 % chalupářů uvedlo, že na chalupě mají také vybavení pro odpočinek a relax – typicky bazény, grily, trampolíny. Stejné procento z nich má na chalupě umístěné prvky zahradní architektury, jako jsou pergoly, terasy, zahradní domky nebo skleníky. „I s těmito specifiky počítá pojištění rekreačních nemovitostí, mnoho se neví o tom, že pojištění dokáže ošetřit i zahradní porosty, například jehličnaté a listnaté stromy, okrasné keře nebo trávníky,“ připomíná Martina Veřtátová.

Letošní rok si přitom 75 % chalupářů pořídilo něco nového a hodnotného, obvykle to souviselo s vysokými letními teplotami posledních let. Nejvíce se nakupovaly nádoby na zachytávání vody (33 %), stínící technika ve 22 %, nějakou formu bazénu si pořídilo 21 % respondentů, zahradní sprchu 19 % dotázaných a 18 % pak koupilo a zasadilo nové stromy. 

Při zabezpečení svých chat a chalup Češi spoléhají na klasické dveřní zámky (55 % případů), bezpečnostní dveře uvedlo 25 % majitelů. Majetek jištěný navíc mřížemi na oknech má jen 16 % nemovitostí, bezpečnostní kamery chrání majetek jen ve 12 % případů. Čidla na bázi internetu věcí jsou v Česku zatím v plenkách. 

OBAVY Z PŘÍRODNÍCH I LIDSKÝCH ŽIVLŮ

Podle průzkumu má 57 % majitelů chat a chalup zkušenost s tím, že došlo k jejich poškození. Nejčastěji šlo o škody po přírodních živlech (33 % případů), následují zloději (23 %). Výjimkou není ani poškození způsobené hlodavci či hmyzem, se kterým se setkala téměř pětina (19 %) Čechů. 
Nepřekvapí tak, že noční můrou chalupářů jsou zejména dramatické projevy počasí (22 % ze všech odpovědí), následují je zloději a vandalové (21 %) a nedostatek vody, resp. sucho (14 %). 

Z přírodních živlů je mezi chalupáři nejobávanější suverénně vichřice – poškodila jim majetek v 59 % případů. Následují povodně a záplavy (31 %), krupobití (27 %), mráz (11 %) a tíha sněhu (10 %). 

VYPÍNAT, NEBO NEVYPÍNAT

Patří k nepsaným pravidlům, že před odjezdem z chat a chalup jejich majitelé často vypínají zdroje energie i vody. Průzkum Generali České pak tyto zvyklosti uvádí na pravou míru. Elektřinu před každým odjezdem vždy vypíná 59 % chalupářů. Pokud jde o vodu, pak je to jen 36 % z nich, plyn uzavře 15 % majitelů chat a chalup. 

Mezi chalupáři jsou ale i tací, kteří se vypnutí přívodu energií a vody uchylují jen při zazimování svých nemovitostí. Tehdy vodu vypne 29 % z nich, elektřinu 14 % a plyn pouhá 3 %. 

„Únik vody bývá u rekreační nemovitosti bohužel častým a mnohdy i drahým problémem. Majitelé někdy nechávají chaty bez dozoru i několik týdnů a voda, která vyteče z poškozeného vodovodního zařízení tak může způsobit nemalé škody na majetku, nemluvě o účtu za vyteklou vodu jako takovou,“ upozorňuje Martina Veřtátová. Přitom lze této situaci předejít řádným „zazimováním“ nemovitosti.

 

Reprezentativní průzkum pro Generali Českou pojišťovnu provedla na konci července 2020 výzkumná společnost Perfect Crowd na vzorku 413 respondentů ve věku 18-75 let. 

Zpět na tiskové zprávy

14.09.2020

Asistenční služby pro vozidla kompletně v novém: přehlednost symbolizují už jejich názvy S, M, L a XL

Všechny varianty mají v základu pomoc v případě nehody i poruchy, ale také při vybití baterie, nedostatku paliva, zabouchnutí klíčů nebo např. proražené pneumatiky. Novinkou je varianta asistenčních služeb s bezlimitním odtahem a také řešení přímo pro soupravy vozidel (např. pro auta táhnoucí karavany nebo přívěsné vozíky). Asistenční služby doplňují digitální řešení – objednání asistence online nebo sledování příjezdu zásahového vozidla v reálném čase na mapě.

Generali Česká pojišťovna dnešním dnem zcela obměňuje své asistenční služby pro vozidla. Hlavním motivem nových asistencí je jejich zpřehlednění a výrazné navýšení základního rozsahu shodného pro všechny varianty. 

„Asistenční služby jsme připravovali skutečně pečlivě. To, co nové asistence nabízejí, tak pokrývá situace, se kterými se řidiči na cestách nejčastěji setkávají. Jako u každé novinky přidáváme i nová originální řešení,“ přibližuje Tomáš Kabele, manažer pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně. 

SROZUMITELNOST A PŘEHLEDNOST

Nové asistenční služby přinášejí především výraznou přehlednost s důrazem na rychlou a snadnou orientaci v tom, co nabízejí. Proto také používají návodná označení S, M, L a XL. Všechny tyto varianty pak spojuje velmi štědrý společný základ – viz červený rámeček. Generali Česká pojišťovna navíc poskytuje sjednocené asistenční služby (vč. názvů variant) jak pro vozidla do 3,5 t, tak pro ta nad 3,5 t (u nich jsou výrazně vyšší pojistné limity). 

BEZLIMITNÍ ODTAH A ŘEŠENÍ PRO SOUPRAVY

Novinkou, kterou obsahuje výhradně varianta XL, je bezlimitní odtah vozidla jak v rámci tuzemska, tak také v zahraničí. 
Nově asistenční služby nabízí i řešení šité na míru těm, kteří při svých cestách častěji jezdí s přívěsným vozíkem či např. s karavanem na dovolenou. Varianta asistencí s názvem Souprava je určena právě pro tyto případy a poskytuje pomoc jak pro tažné, tak tažené vozidlo. 

JEDNODUCHÝ VÝBĚR ASISTENCÍ

Snadný je také výběr jednotlivých variant, které se přímo váží na verze povinného ručení (nebo havarijního pojištění). K povinnému ručení Start je možné sjednat jakoukoliv variantu asistence. S variantou Standard se pojí asistence S, s variantou Exclusive asistence M, s variantou Comfort asistence L. 
Platí pak, že vyšší verzi asistenčních služeb je možné vždy dokoupit, to se týká i asistence XL. 
Změna na vyšší variantu je přitom možná kdykoliv během doby pojištění. 
Motoristé, kteří si u Generali České sjednají havarijní pojištění, mají automaticky k dispozici asistenční služby S. 

VÝZNAMNÉ DIGITÁLNÍ INOVACE

Asistenční služby samozřejmě využívají aktuální digitální řešení, která mají motoristé k dispozici. 
Tzv. digitální asistence umožňuje objednat si pomoc asistenční služby prostřednictvím digitálního rozhraní a bez nutnosti hovoru s operátorem. V tomto rozhraní si řidič službu nejen objedná, ale díky ní uvidí i přesnou polohu asistenčního vozu. V reálném čase na mapě je tak možné sledovat, jak se k místu nehody či poruchy blíží. Velkou výhodou také je, že řidič spolu s polohou dostane o zásahovém vozu i další podrobné informace. Ví tak přesně, kdy a koho má čekat. Na mapě pak může sledovat dovezení svého automobilu až do servisu, pokud je nutný odtah

A co je podstatné - pro využití digitální autoasistence není nutné instalovat žádnou speciální aplikaci, postačí mobilní telefon s přístupem na internet.

Zpět na tiskové zprávy

06.08.2020

Průzkum: Letošní léto patří českým chalupám, více času než obvykle na nich tráví třetina lidí

Aktuální data z průzkumu Generali České pojišťovny ukazují, že vlastní rekreační nemovitostí disponuje téměř 1/5 české populace. Dojezdová vzdálenost na chaty a chalupy je pro 64 % Čechů do 50 km od bydliště, téměř 90 % cest proběhne výhradně autem. Veřejnou dopravu využije jen zlomek lidí. Největší hodnotu čeští chalupáři připisují lokalitě, v níž nemovitost mají, velkou roli hraje i citové pouto.

Pandemie koronaviru změnila do značné míry dovolenkové preference Čechů. Zahraniční destinace jsou kvůli obavám o zdraví, přísným karanténním podmínkám nebo komplikované dopravě méně zajímavé. Čas strávený na chalupě proto představuje ideální alternativu – ukázal to aktuální průzkum Generali České pojišťovny, který se věnoval fenoménu chalupaření v Česku. 

NA CHALUPĚ LETOS VÍCE ČASU

Vlastní rekreační nemovitostí podle aktuálních dat disponuje 18,1 % Čechů – ve většině případů jde přitom o chalupu, kterou lidé přímo vlastní (53 %), v ostatních případech ji sdílí s rodinou (47 %). Celkem jde zhruba o 450 tisíc nemovitostí, které slouží ryze pro rekreační účely.

Průzkum odhalil, že letos tráví své volné chvíle na chatě či chalupě mnohem více Čechů než v předchozích letech. Celkem 36 % lidí potvrdilo, že letošní léto stráví na chalupě více času než obvykle. Naopak méně často tam letos plánuje pobývat pouze 13 % respondentů. Pro 51 % chalupářů se nic zásadního nemění. 

Češi rekreační nemovitost nejčastěji využívají ve společnosti nejbližší rodiny (60 %), jen s partnerem či partnerkou na chalupu vyrazí 21 % Čechů. Obliba volného času stráveného na chalupě je menší v případě společnosti rodičů či prarodičů (11 %). Průzkum mezi majiteli chalup překvapivě ukázal, že na nich příliš času netráví s přáteli či kolegy (pouze 1 % odpovědí). 

ZA REKREACÍ NEJČASTĚJI DO 50 KM

Z výsledků průzkumu přesvědčivě vyplynulo, že 64 % Čechů má svoji chalupu v dojezdové vzdálenosti do 50 km od svého bydliště. Do 100 km na svou rekreační nemovitost dojíždí 20 % dotázaných, do 200 km pak na chlupu jezdí 13 % respondentů. Urazit více než 200 km za rekreací ve vlastním musí 3 % majitelů chat a chalup. 

Překvapivým zjištěním je skutečnost, že veřejnou dopravu v podobě vlaku (4 %) a autobusu (3 %) při dopravě na chalupu využívá jen malé množství Čechů. Absolutně preferovanou variantu představuje v 89 % případů automobil. 

CHALUPAŘENÍ HLAVNĚ V SEZÓNĚ A O VÍKENDECH

Průzkum rovněž zjišťoval, jak často lidé svoje chalupy využívají. Polovina z respondentů využívá chalupy k rekreaci především v hlavní sezóně, od jara do podzimu. Výjimkou rozhodně není ani celoroční využití – to uvádí hned 39 % dotázaných. Pro 9 % lidí je pak pobyt na chatě a chalupě záležitostí výhradně léta. 

Nejoblíbenější časový úsek, který Češi na svých chalupách tráví, jsou jednoznačně víkendy (51 %) – ať už pravidelně nebo nepravidelně. Hned 36 % lidí pak za rekreací vyráží příležitostně, využívá k tomu nejen víkendy, ale také běžné dny v týdnu. Do své dovolené pak pobyt na chatě a chalupě zařazuje hned 45 % dotázaných. 

JASNÉ PREFERENCE MAJITELŮ CHALUP

Co má pro majitele rekreačních nemovitostí největší cenu? Preference Čechů ukázal průzkum poměrně jasně – nejvíce si cení lokality, v níž jejich chalupa stojí (67 %). Významnou roli hraje i citové pouto (61 %), následují zahrada (47 %), pozemek (43 %) a samotná nemovitost (36 %). 

Bez zajímavosti není ani skutečnost, že si lidé hodnotu své chalupy spojují i s lidským elementem – s dobrými sousedy a komunitou lidí na místě (26 %). 

BLESKOVĚ K POJIŠTĚNÍ CHAT A CHALUP

Chatu či chalupu má pojištěnou 67 % Čechů, nejčastěji jde o kombinaci pojištění nemovitosti a domácnosti. 
S poškozením chaty či chalupy má zkušenost více než polovina Čechů (57 %). Nejčastěji ho způsobují přírodní živly (33 %) a zloději (23 %). Výjimkou není ani poškození způsobené hmyzem, se kterým se setkala téměř pětina (19 %) Čechů.

 

Zpět na tiskové zprávy

13.07.2020

Generali Česká pojišťovna podpoří své klienty z řad malých a středních podnikatelů zasažených pandemií koronaviru jedním milionem eur

Podpora dosáhne částky jednoho milionu eur, tedy přibližně 27 milionů korun. Aktivita spadá pod mimořádný mezinárodní fond skupiny Generali, jíž je Generali Česká pojišťovna součástí. Tento mezinárodní fond disponuje prostředky v celkové výši až 100 milionů eur.

Generali Česká pojišťovna v následujících měsících podpoří vybrané klienty z řad podnikatelů. Podpora dosáhne celkové částky jednoho milionu eur, tedy přibližně 27 milionů korun. Cílem této aktivity je pomoci podnikatelům, kteří byli výrazně zasaženi nouzovým stavem vyhlášeným kvůli koronaviru. Pomoc je zaměřena primárně na klienty z řad malých a středních podnikatelů. Konkrétní způsob adresné pomoci bude stanoven v nejbližších týdnech.   

„Jedním z našich klíčových strategických cílů je být spolehlivým partnerem pro život našich klientů. V praxi to znamená poskytovat jim oporu v jakýchkoliv životních situacích,“ komentuje aktivitu Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny a dodává: „ V aktuální náročné situaci chceme tato slova proměnit v konkrétní činy, a nabídneme tak pomoc těm našim klientům, kterým koronavirus významně zasáhl do podnikání.“

Skupina Generali, jíž je Generali Česká pojišťovna součástí, založila mimořádný mezinárodní fond ve výši až 100 milionů eur v březnu tohoto roku. Jeho cílem je nabídnout pomoc těm, kteří byli výrazně zasaženi pandemií koronaviru. Finanční prostředky z tohoto fondu mají podpořit zotavení v zemích, kde skupina Generali působí.

Zpět na tiskové zprávy

08.07.2020

Na webu Generali České nově s klienty komunikuje chatbot

Ročně pojišťovna a její klientské centrum odbaví přes 65 tisíc chatů s klienty. Chatbot na bázi umělé inteligence aktuálně zvládá úspěšně vyřídit 45 % všech požadavků na chatu, zbylé řeší operátoři. Potvrzuje se jasný trend: místo volání na klientskou linku lidé stále častěji vyřizují své požadavky díky chatování.

Chatování není jen záležitostí sociálních sítí a messengerů, ale stává se stále přirozenějším způsobem, jak klienti vyřizují své požadavky s pojišťovnami. Operátoři Generali České pojišťovny jen v roce 2019 vyřídili přes 65 tisíc chatů. 
„Od letošního jara jsme do procesu vyřizování klientských požadavků plně zapojili umělou inteligenci v podobě chatbota. Dosavadní výsledky překonaly naše očekávání a potvrdily, že lidé tuto technologii dokáží ocenit,“ potvrzuje první měsíce praxe Miroslav Havlíček, ředitel klientského centra Generali České pojišťovny. 
 
AGENDA CHATBOTA
Dosud fungovala standardní praxe: pokud si klienti s něčím nevěděli rady nebo potřebovali informace – například jak se přihlásit do klientské zóny -  obrátili se na klientské centrum a operátor jim potřebné údaje dohledal. Spojili se buď přes telefon nebo stále častěji přes chat na webu. 
Nyní ty nejčastější dotazy s tazateli řeší právě chatbot, na což jsou v počátku konverzace jasně upozorněni. Konkrétně v první fázi umělá inteligence pomáhá s touto agendou: 
- přihlášení do klientské zóny,
- jak a co do pojišťovny poslat, 
- odheslování e-mailů v klientské korespondenci, 
- sjednání pojištění,
- jak nahlásit pojistnou událost,
- informace o účetech pro platbu pojistného.
 
LIDSKÁ POMOC ZŮSTÁVÁ
Pokud chatbot není schopen odpovědět na dotazy klienta, ten ho přepojí na živého operátora, aby s ním jeho požadavek dokončil. Profesionální chatovacími dovednosti přitom v Generali České pojišťovně disponuje 45 operátorů. 
„Postupovat podle pokynů od operátorů bude samozřejmě možné i nadále. Na stále rostoucích interakcích přes chat ale vidíme, že lidé tento způsob komunikace oslovil. Má celou řadu výhod – krom toho, že není nutné volat do klientského centra, mohou si lidé vyřídit svůj požadavek s pojišťovnou v klidu třeba v hromadné dopravě. Navíc chatování umožňuje rychlé propojení s dalšími online aplikacemi pojišťovny, což zásadně urychluje vyřešení řady požadavků,“ vysvětluje Miroslav Havlíček.
 
ZDOKONALOVÁNÍ S KAŽDOU KONVERZACÍ
Chatbot je „živou“ technologií a při každé interakci s klientem se stále zdokonaluje ve svých reakcích. Navíc ho trénují i specializovaní trenéři, jejichž dosavadní praxe nesouvisí přímo s pojišťovnictvím. To výrazně přispívá k tomu, že chatbot bude v budoucnu odpovídat co nejvíce srozumitelně těm, kteří se denně nepohybují ve světě pojišťovnictví a jeho procesech. 
 
DOVEDNOSTI CHATBOTA BUDOU PŘIBÝVAT
Rozsah dovedností chatbota se bude během následujících měsíců dále intenzivně rozvíjet. V blízké budoucnosti tak bude umělá inteligence schopna odpovídat a s klienty řešit agendy spojené s: 
- přikládáním dokumentů k pojistné události a pojistné smlouvě, 
- ověřováním klientů, - hlášením jednoduchých škod, 
- možností nechat si od pojišťovny zavolat zpět v domluvený termín. 
Zpět na tiskové zprávy

25.06.2020

Generali Česká pojišťovna má nového partnera v oblasti chytrého zabezpečení

Během první poloviny roku 2020 Generali Česká pojišťovna předá několika tisícům svých klientů sadu čidel elektronického zabezpečovacího systému BEDO Ajax. Tento zabezpečovací systém, který slaví úspěchy na 93 trzích světa, je dodávaný v setu, který kromě jiného obsahuje prostorové čidlo a čidlo na detekci vody.

„Ochrana domácností pomocí chytrých a digitálních řešení je pro nás aktuální téma, v němž vidíme smysluplný potenciál. Naším záměrem je přinášet do praxe taková řešení, která budou pro lidi srozumitelná, dostupná a přinesou jim jasné benefity. Směrů, kterými se lze vydat, jsme již vyzkoušeli několik. Nejdůležitější je však pro nás naslouchat našim klientům a ověřit u nich, která řešení jim nejvíce vyhovují,“ vysvětluje David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny.

Bezpečný domov dnes netvoří jen chytrá čidla, mobilní aplikace, pulty centrální ochrany, pojištění či asistenční služby, ale hlavně okamžik, kdy všechna tato dílčí řešení fungují v jednom uceleném systému. Produkty BEDO tyto požadavky splňují.

Během první poloviny roku 2020 Generali Česká pojišťovna předá několika tisícům svých klientů sadu čidel elektronického zabezpečovacího systému BEDO Ajax. Tento zabezpečovací systém, který slaví úspěchy na 93 trzích světa, je dodávaný v setu, který kromě jiného obsahuje prostorové čidlo a čidlo na detekci vody. Právě vodovodní škody představují nejčastější pojistné události, s nimiž se likvidátoři Generali České pojišťovny setkávají. „Velkou výhodou, která přispěla k tomu, že jsme zařízení klientům nabídli, je fakt, že tým BEDO má k dispozici širokou síť montážních techniků, a tak si zejména starší klienti bez chytrého telefonu nemusí s instalací lámat hlavu,“ upřesňuje David Vosika.

Součástí řešení je i nová služba BEDO SOS, jejímž hlavním motem je, že se žádné volání o pomoc nenechá bez odpovědi. „Zájem největší domácí pojišťovny potvrzuje, že dodáváme nejen špičková čidla a zařízení, ale především promyšlený systém ochrany, který představuje nové a přitom dostupné řešení,“ vysvětluje Tomáš Výlet, projektový manažer BEDO Ajax. Nový rozměr zabezpečení domácnosti dává služba BEDO SOS, která je pro celý systém ochrany klíčová. „Je vyvinutá tak, aby na poplachy, které čidla v případě ohrožení spustí, vždy někdo reagoval a dokázal podat pomocnou ruku,“ doplňuje Tomáš Výlet.

Služba BEDO SOS v případě incidentu nejdříve informuje členy domácnosti, aby se vyloučila možnost falešného poplachu. Pokud na ni nemohou reagovat, tak systém osloví osoby, které si klient sám předem zvolí – může jít třeba o blízkého příbuzného nebo souseda. V takovou chvíli se s nimi spojí profesionální operátor, který pomůže „sousedovi“ celou situaci bezpečně ověřit. Když čidla indikují únik vody, tak ho operátor navede jak uzavřít hlavní přívod vody i elektřiny, v případě podezření na vloupání rovnou volá policii. Volitelnou součástí služby jsou pak rozsáhlé asistenční služby, které pomohou vyřešit řadu dalších nečekaných situací, ať už se jedná o rozbitý spotřebič, zavirovaný počítač nebo právní problém.

„BEDO SOS tak v ochraně majetku doplňuje i stále velmi důležitý lidský rozměr – totiž návrat ke komunitám a vzájemné výpomoci ve společnosti. I to představuje směr, který nás do budoucna velmi zajímá,“ uzavírá David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny.

Zpět na tiskové zprávy

16.06.2020

Červen zatím ve znamení silných bouřek, následky přinesou škody za desítky milionů korun

Generali Česká očekává z uplynulého víkendu 2500 škod za desítky milionů korun. První červnový víkend přitom už bouřky způsobily klientům přes 1200 škod za více než 50 milionů korun. Menší škody je možné vyřešit už při prvním nahlášení škody, likvidaci škod urychlují i videoprohlídky na dálku přes mobilní telefon klientů.

Po víkendových bouřkách a přívalových deštích, které na mnoha místech vyústily v bleskové povodně, eviduje Generali Česká pojišťovna 16. června dopoledne z celé republiky na 970 škod za přibližně 37 milionů korun. Klienti hlásí své škody nejvíce z Pardubického, Středočeského, Zlínského a Jihomoravského kraje. 

Škody působily zejména prudké bouře doprovázené přívalovými dešti a krupobitím. Přívalové deště byly na mnoha místech příčinou lokálních bleskových povodní. Mezi nejčastější škody tak patří zatopené sklepy, garáže i rodinné domy. Krupobití ničilo střechy, fasády, skleníky ale i automobily. Kvůli silnému větru pak na mnoha místech poškodily popadané stromy a větve automobily i stavby. 

Klienti své škody pojišťovně postupně hlásí, jejich počet průběžně roste s tím, jak provádí první úklid a při něm sčítají škody. „Očekáváme tak, že škody nám budou klienti hlásit i v nejbližších dnech. Odhadujeme, že nám jich jen za uplynulý víkend z celé republiky nahlásí celkem zhruba  2 500 škod,“ upřesňuje mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková a dodává: „ Škod za bouřky z prvního červnového víkendu pak očekáváme celkem přibližně 1 200.“

LIKVIDACE ŠKOD I PO TELEFONU

Generali Česká pojišťovna pracuje na tom, aby co nejvíce zjednodušila a především zrychlila řešení škod. Menší majetkové škody je tak možné vyřídit už v rámci prvního nahlášení škody. Likvidátor pojišťovny na základě telefonátu s klientem rozhodne, zda je možné škodu vyřešit na dálku bez nutnosti návštěvy mobilního technika. Díky tomu klienti získávají plnění v podstatě obratem a mají je k dispozici v momentě, kdy je nejvíce potřebují. 

Dokumentaci poškozených věcí je dnes možné vyřešit i na dálku díky asistovanému videohovoru, tzv. videoprohlídkám. Jde o další nástroj, jak se vyřešení škody významně urychlí a lidé výplatu pojistného plnění dostanou na svůj účet rychleji. 
Celý proces přitom funguje rychle – lidé škodu pojišťovně nahlásí, a pokud likvidátor usoudí, že je vhodné ji zdokumentovat přes videohovor, pošle klientovi v SMS nebo e-mailu odkaz. Domluví se s tím na konkrétním čase, kdy škodu společně zdokumentují. Pak jen stačí na odkaz kliknout a videoprohlídka se spustí. 

 

ŽIVELNÍ UDÁLOSTI V ROCE 2019

V roce 2019 řešila Generali Česká pojišťovna více než 45 000 živelních škod, které vystavily účet za 2,2 miliardy korun. Nejvíce se přitom s následky potýkali ve Středočeském a také Olomouckém kraji. Právě v něm loni udeřily silné lokální bouřky doprovázené vichřicí a krupobitím. 

Mezi živly, které dělaly majitelům nemovitostí vrásky, pak loni nejčastěji patřila vichřice, která způsobila 17 000 škod za zhruba 375 milionů korun. Následovalo krupobití s 10 000 škodami za více než 730 milionů korun. 

 

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ S NĚCO STANE
1/ Zdokumentujte vzniklou škodu - pořiďte fotografie všech poškozených věcí (včetně celkového pohledu na poškozenou věc). Čím detailnější fotodokumentace, tím lépe.

2/ Zabezpečte místo škody – udělejte vše proto, aby se škoda nezvětšovala (např. provizorní oprava střešní krytiny atd.).

3/ Připravte si podklady – pořiďte si seznam poškozených a zničených věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří. Užitečný formulář je možné si stáhnout na webu ZDE

4/ Oznamte škodu pojišťovně – spojte se s pojišťovnou a postupujte podle rad operátora či likvidátora. 

5/ Škodu neopravujte – vždy je potřeba vyčkat s celkovou opravou majetku nebo s odstraňováním zbytků poškozených věcí na pokyn pojišťovny.

 

Zpět na tiskové zprávy