04.05.2023

Mazlíček – pojištění psů a koček prošlo po 15 letech zásadní obměnou a nabízí dosud nevídaný rozsah pojistné ochrany i služeb

Kompletně nové parametry a pojistné limity v případě pojištění léčení úrazů a nemocí. Nově pojištění kryje i nadstandardní náklady na léčení – např. hospitalizaci, rehabilitaci, alternativní léčbu nebo speciální potravu. Premiéru v segmentu pojištění domácích mazlíčků představují rozsáhlé asistenční služby. Pojištění platí po celé Evropě.

Generali Česká pojišťovna nabídla pojištění Mazlíček klientům poprvé v roce 2007. Od té doby má v portfoliu tisíce pojištěných zvířat (z 98 % jde o psy) a s jejich majiteli řešila přes 40 tis. pojistných událostí. 
Na základě dlouholetých zkušeností, rozsáhlého kvalitativního průzkumu mezi chovateli a konzultací s veterináři nyní představuje další generaci tohoto oblíbeného pojištění. „Jméno Mazlíček zůstává, vše ostatní ale prošlo rozsáhlou proměnou a zásadním vylepšením. Výsledkem je produkt, který dokáže díky předdefinovaným balíčkům a současně i široké možnosti připojištění vyjít vstříc běžným chovatelům i těm, kteří mají velmi specifické představy o pojistné ochraně svého psa či kočky,“ vysvětluje Jana Krepčíková, produktová manažerka pojištění Mazlíček. Do pojištění lze přijmou pouze jasně identifikovatelné zvíře – tedy s čipem či tetováním. V žádném případě neplatí, že by pojištění bylo určené pouze pro psy či kočky s průkazem původu, jak se často mylně chovatelé domnívají. 
 
VELKÉ MNOŽSTVÍ INOVACÍ
Nová podoba Mazlíčka přináší proti předchozí variantě významná vylepšení, která ale nastavují parametry tohoto pojištění i na trhu celkově. 
Základní přehled vypadá takto: 
- minimální vstupní věk zvířete pro přijetí do pojištění činí pouze 50 dnů;
- maximální vstupní věk pro přijetí do pojištění je u velkých plemen psů 6 let, u malých plemen pak 10 let. U koček 8 let; 
- čekací doba byla zmírněna na 20 dnů v případě nemoci, úhynu či utracení, v případě úrazu je čekací doba zcela zrušena;
- území platnost pojištění se automaticky vztahuje na celou Evropu;
- zrušení spoluúčasti u pojištění léčení úrazu či nemoci na principu „čím starší zvíře, tím vyšší spoluúčast“, nově výhradně spoluúčast na úrovni 10 %, min. 500 Kč;
- prodloužena doba léčení, na které se pojištění vztahuje – nyní neomezeně (až do ročního limitu pojistného plnění); 
- na jedné smlouvě je možné mít pojištěno až 5 zvířat.
 
ZÁSADNĚ VYLEPŠENÝ ZÁKLADNÍ ROZSAH
Základní rozsah pojištění Mazlíček představuje pojištění léčení úrazu nebo nemoci (vztahuje se na bezodkladné ošetření nebo vyšetření zvířete). 
U něj byly výrazně navýšené limity pojistého plnění. U psa nově činí 40 000 Kč a lze ho zvýšit až do 120 000 Kč. U koček tato částka začíná na 20 000 Kč a končí na 100 000 Kč. To představuje cca čtyřnásobný nárůst proti původnímu stavu.
„Pojistné částky odrážejí praxi ve veterinárních ordinacích. Majitelé mají nyní možnost zvolit si takové limity, které kryjí i složité zdravotní případy. Základní limit se do maxima navyšuje v krocích po 10 000 Kč podle uvážení,“ upřesňuje Jana Krepčíková. 
 
NADSTANDARDNÍ ROZSAH LÉČENÍ
V pojištění Mazlíček se nově objevuje i pojištění nadstandardních nákladů na léčení úrazů a onemocnění. „Je to něco, co v průzkumu mezi chovateli psů i koček rezonovalo velmi silně. Ochota poskytnout domácím mazlíčkům špičkovou léčbu rozhodně není okrajovým tématem,“ vysvětluje Jana Krepčíková. 
Podle toho bylo také připraveno toto konkrétní pojištění. Zahrnuje krytí pojistných nebezpečí, která dříve hrazena z pojištění nebyla: 
- kožní onemocnění,
- akutní onemocnění dutiny ústní,
- gravidita a porod,
- hospitalizace,
- alternativní léčba (např. hydroterapie, akupunktura),
- rehabilitace,
- speciální potrava.
Pojistné limity jsou nastaveny u psů i koček shodně v základu na 10 000 Kč a je možné je zvýšit až trojnásobně. Na jednotlivá pojistná nebezpečí je přitom limit na jednu pojistnou událost ve výši 5 000 Kč (u speciální potravy pak 3 000 Kč). Počet pojistných událostí přitom není během roku omezen. 
 
POJIŠTĚNÍ I PRO PŘÍPAD ÚHYNU
Součástí pojištění Mazlíček je rovněž pojištění pro případ smrti zvířete. Vztahuje se na situace, kdy dojde k uhynutí nebo utracení psa či kočky v důsledku úrazu, akutní otravy nebo nemoci. „V takovém případě pojišťovna poskytne jednorázové pojistné plnění u zvířat s průkazem původu či speciálním výcvikem ve výši minimálně 10 000 Kč. Tuto částku lze přitom navýšit až do výše 50 000 Kč u psa a 30 000 Kč u kočky. U zvířat bez průkazu původu je možné nově toto pojištění rovněž využít, vyplaceno je vždy 5 000 Kč,“ upřesňuje Jana Krepčíková. 
Rozhodujícím parametrem je zde věk. Pokud dojde k uhynutí nebo utracení psa po dovršení věku 10 let u menších plemen (do 40 kg) nebo 6 let u velkých plemen (nad 40 kg) a u koček 10 let, vztahuje se pojistná ochrana dále pouze na úraz nebo akutní otravu. Adekvátně tomu se automaticky sníží pojistné za pojištění. 
Pojistná částka se u tohoto pojištění doporučuje stanovit podle pořizovací ceny zvířete – zejména u psů či koček s průkazem původu jde mnohdy o částky dosahující několik desítek tisíc korun. 
 
ASISTENCE PRO ZVÍŘATA I JEJICH MAJITELE V ČESKÉ PREMIÉŘE
Asistenční služby, které v případě pojištění psů a koček nemají na českém trhu obdoby, poskytuje Generali Česká pojišťovna u pojištění Mazlíček vůbec poprvé. „Skladbu asistence jsem volili velmi pečlivě tak, aby poskytovala skutečně užitečné služby. Jejich rozsah je opravdu štědrý. To platí i pro výši pojistného plnění,“ potvrzuje Jana Krepčíková. 
 
Pojištění asistence vychází vstříc požadavkům majitelů mazlíčků nabídkou užitečných služeb: 
- konzultace s veterinářem (bez omezení);
- vyhledání veterináře či pohotovosti (bez omezení);
- doprava k veterináři a zpět v případě akutních problémů zvířete (5 000 Kč/ na pojistnou událost);
- doprava k veterináři a zpět po hospitalizaci zvířete (5 000 Kč/ na pojistnou událost);
- zajištění hlídání zvířete nebo zvířecího hotelu v případě indispozice opraváněné osoby vč. dopravy (15 000 Kč/ na pojistnou událost);
- pomoc při hledání ztraceného zvířete (po dobu 4 týdnů od nahlášení ztráty); 
- uhrazení nákladů na nalezení zvířete – např. doprava či nálezné (5 000 Kč/ na pojistnou událost);
- vyhledání zvířecího hotelu a jeho rezervace (bez omezení). 
 
Pojištění pro případ, že psi nebo kočky způsobí škodu někomu jinému, se nově sjednává jako pojištění odpovědnosti z občanského života. A to buď samostatně nebo v rámci majetkového pojištění. V takových případech se pojištění vztahuje také na škody způsobené mazlíčkem, který žije ve společné domácnosti. 
 
DIGITÁLNÍ SJEDNÁNÍ I ŘEŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI
Pojištění Mazlíček lze sjednat jak na pobočkách a u obchodníků Generali České pojišťovny, tak také přes webový sjednavač na stránkách pojišťovny. 
Kompletně v digitální podobě může být i hlášení či řešení pojistné události. To mohou klienti provést přes webové stránky pojišťovny, ale také za pomocí tzv. likvidačního chatbota. Všechny tyto nástroje jsou přitom připraveny tak, aby maximálně celý proces hlášení škody usnadnily a významně urychlily. 
Pokud je k tomu pojistná událost vhodná, na likvidačního chatbota klient dostane odkaz zaslaný v SMS či e-mailu. Link vede na webové rozhraní s chatbotem. Ten krok za krokem pomůže majiteli zvířete s přikládáním relevantních dokladů ke škodě – ať už jde o lékařské zprávy, faktury od veterináře nebo fotografie. A to způsobem, který eliminuje, že klient na něco zapomene. Škoda se tím pádem vyřeší hladším způsobem, a tedy rychleji. Není nutné přitom instalovat do telefonu či počítače žádnou aplikaci. 
Zpět na tiskové zprávy

14.02.2023

Skupina Generali přispěje na pomoc lidem zasaženým zemětřesením v Turecku a Sýrii

Skupina Generali poskytne okamžitý příspěvek 500 000 eur. Dalších 20 000 eur společně přidávají Generali Česká pojišťovna a Generali Poisťovňa. Pomoc poputuje přes neziskové organizace operující přímo na místě katastrofy.

Nejsilnější zemětřesení v Turecku od roku 1939 v kombinaci s aktuálně drsnými povětrnostními podmínkami na místě, jež doprovází i pokračující epidemie cholery, vážně ovlivňují životy miliónů lidí v zasažených oblastech. Ti jsou nyní závislí na humanitární pomoci z celého světa. 

V reakci na tuto katastrofu mimořádného rozsahu se skupina Generali rozhodla přispět darem ve výši 500 000 eur, a to fondu UNICEF. Ten v zasáhnutých oblastech přímo působí a pomáhá při záchranných pracích, zabezpečuje dodávky potravin, pitné vody, oblečení, zdravotnických a hygienických potřeb a také obstarává dočasné přístřeší pro rodiny s dětmi. Finanční pomoc bude poskytnuta ve spolupráci s pojišťovnou Generali působící přímo v Turecku (Generali Sigorta) i vybraným lokálním iniciativám, které se zaměřují na pomoc komunitám zasáhnutým ničivím zemětřesením. 
Skupina Generali rovněž spustila veřejnou globální finanční sbírku na pomoc lidem v postižených oblastech. Výslednou sumu následně zdvojnásobí a dorovná vlastními finančními prostředky. 

Společná pomoc pojišťoven z Česka i Slovenska
Ke globální pomoci se přidávají vlastní iniciativou i Generali Česká pojišťovna a slovenská Generali. Na rychlou pomoc pro Turecko a Sýrii bylo vyčleněno 20 000 eur. 
„Uplynulý týden ukázal, jak nevyzpytatelná je naše planeta a jak křehké jsou naše životy. V takto extrémně náročných momentech si vždy připomenu, co je posláním naší firmy – stát u lidí v těžkých životních situacích, podat jim pomocnou ruku a přispět alespoň částečně k překlenutí náročného období. I proto jsme se rozhodli také na lokální úrovni finančně podpořit humanitární organizace, které pomáhají přímo v zasažených oblastech,“ říká Roman Juráš, country manažer skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko a generální ředitel Generali České pojišťovny. 
Částka 20 000 eur zamíří do postižené lokality přes organizace Člověk v tísni (CZ) a Člověk v ohrození (SK). Ty už na místě přírodní katastrofy operují a podílejí se výrazně na humanitární pomoci.

Zpět na tiskové zprávy

03.02.2023

Změny v představenstvu Generali České pojišťovny

Marián Zelko se stane novým členem představenstva a obchodním ředitelem pro Českou republiku. Pavol Pitoňák se stane novým vedoucím pobočky Generali na Slovensku a obchodním ředitelem pro Slovensko. Katarína Bobotová se nově stane ředitelkou transformace, marketingu a zákaznického rozvoje.

Od 1. března 2023 dochází v představenstvu Generali České pojišťovny a.s. k personálním změnám.

Pavel Pitoňák, člen představenstva a obchodní ředitel pro Českou republiku, bude zastávat od března pozici vedoucího pobočky Generali na Slovensku a současně obchodního ředitele pro Slovensko. Zároveň nadále vést útvary bankopojištění a autopojištění a cestovního pojištění v České republice. Pavel Pitoňák je úspěšným manažerem s dlouholetými zkušenostmi z pojistného sektoru jak v České republice, tak na Slovensku. Má na kontě skvělé obchodní výsledky dosažené na českém trhu, kde řídil jednu z největších transformací distribučních sítí.

Pavel Pitoňák převezme svou novou roli po Juraji Jurčíkovi, který je nyní členem představenstva a zároveň vedoucím pobočky Generali na Slovensku. Juraj i nadále zůstává součástí Generali, v níž více než 25 let zastával různé pozice jak na Slovensku, tak i v zahraničí.

Novým členem představenstva a obchodním ředitelem pro retail v České republice se stane Marián Zelko, který více než tři roky úspěšně řídil Útvar zákaznického rozvoje a marketingu. Pro Generali pracuje více než 11 let, před příchodem do České republiky byl zodpovědný za externí distribuci, inovační a strategický tým na Slovensku.

Útvar Zákaznického rozvoje a marketingu převezme členka představenstva Katarína Bobotová, která bude nově zastávat pozici ředitelky transformace, marketingu a zákaznického rozvoje. Kateřina Bobotová pracuje pro Generali od roku 2016, přičemž jak na Slovensku, tak v České republice odpovídala za HR, strategii a řídila procesy transformace společnosti.

„Rok 2022 byl náročný z několika hledisek. O to víc si vážím, že jsme v obou zemích obhájili pozici úspěšného a silného hráče, kterému se velmi dobře dařilo. Za tímto úspěchem je náš silný československý tým. Děkuji Jurajovi, který byl součástí slovenské Generali od jejího začátku a významně přispěl k jejím úspěchům. Aktuální změny v našem představenstvu poukazují na význam propojení slovenských a českých aktivit. Mým kolegyním a kolegům z představenstva přeji v jejich nových rolích mnoho úspěchů a těším se na další skvělou spolupráci. Jsem přesvědčen, že nové uspořádání nám pomůže v naplňování naší strategie celoživotního partnera klientů,“ řekl Roman Juráš předseda představenstva, generální ředitel Generali České pojišťovny a country manažer Skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko. 

Shora uvedené změny jsou ještě předmětem nezbytných řízení před dohledovými orgány.

Zpět na tiskové zprávy

01.02.2023

Živelní události v roce 2022: Generali Česká pojišťovna řešila téměř 43 tisíc pojistných událostí za 3 miliardy Kč

Finančně nejničivější události páchaly tyto přírodní živly: vichřice – krupobití – záplavy. Suverénně nejvíce škod za nejvíce peněz řešili likvidátoři pojišťovny z majetkového pojištění. Generali Česká pojišťovna kvůli letním živlům loni řešila tři kalamity.

Extrémní projevy počasí ani v loňském roce nijak nepolevily. Jednoznačně to dokazují souhrnné statistiky největší domácí pojišťovny. Ta v minulém roce se svými klienty řešila 42 857 pojistných událostí za téměř 3 miliardy korun. „Počet samotných škod přitom dosáhl velmi podobných hodnot jako v roce 2021, kdy zejména jižní Moravu zasáhlo devastující tornádo. Živly jsou tak něco, s čím se lidé, živnostníci, firmy ale i obce budou potýkat zřejmě stále častěji. Měnit se bude pravděpodobně pouze jejich intenzita či plošnost,“ vysvětluje Jozef Hrdý, šéf útvaru likvidace pojistných událostí v Generali České pojišťovně. 

TROJICE KALAMIT
Byly to právě loňské měsíce červen a červenec, během kterých udeřily živly - nejčastěji v podobě krupobití – vůbec nejničivěji. Výsledkem bylo deset tisíc pojistných událostí jen z majetkového pojištění. Účet za ně přesáhl 350 milionů korun. Už po měsíci bylo díky speciálnímu režimu pojišťovny vyřešeno téměř 90 % škod a pojistné plnění vyplaceno na účty klientům. 
Další dvě velké kalamity se týkaly zemědělců, kde to byly v červnu a červenci znovu krupobití a vichřice, které významným způsobem poničily úrodu řady plodin napříč Českem. Situace byla o to horší, že šlo o sezónu před sklizní. Pojistných události sice bylo pět stovek, jejich výše nicméně přesáhla 550 milionů korun!

DOMINANTNÍ ŽIVLY 
Když se podíváme na ty živly, které na majetek útočily vůbec nejčastěji, pak jde jednoznačně o vichřice. Projevy silného větru daly vzniknout 17 073 pojistných událostí. Následují škody způsobené krupobitím, a to v 7378 případech. Na třetí příčce figuruje velká voda s 3416 případy. Toto pořadí se přitom opakuje, je stejné   jako v letech 2021 a 2020.
Co do vyčíslené částky největší škody v loňském roce způsobily požáry, jde o 1,105 miliardy korun. V závěsu jsou následky krupobití s 914 miliony korun a trojici uzavírá vichřice, která způsobila škody v úhrnu za 434 milionů korun. 

ŠKODY PODLE ODVĚTVÍ
Následky přírodních živlů Generali Česká pojišťovna hradila nejčastěji z majetkového pojištění, šlo konkrétně o 35 703 pojistných událostí za 1,26 miliardy korun. U tohoto pojištění nejvíce škod způsobila vichřice, nejvíce peněz se však vyplácelo za následky požárů. 
Následují škody vyplácené z podnikatelského pojištění, kde šlo o 3578 pojistných událostí za 831 milionů korun. Dominantním živlem zde byla vichřice, nejdražší však byly opět škody způsobené požáry. 
Na třetí příčce co do četnosti figurují škody na motorových vozidlech, které se hradily z havarijiního pojištění – 2690 případů. Zde zcela suverénně nejvíce následků vzniklo po krupobití. 
Speciální skupinou jsou škody způsobené zemědělským subjektům. Ze zemědělského pojištění se nejčastěji hradily následky po kroupách, účet za ně za celý rok 2022 dosáhl 638 milionů korun. 

Zpět na tiskové zprávy

24.01.2023

TOP AUTOSERVIS: Generali Česká pojišťovna v novém projektu vybírá a oceňuje nejlepší smluvní autoservisy

Každoročně bude oceněno podle přísných kritérií 20 nejlepších partnerských autoservisů, největší domácí pojišťovna přitom disponuje více než 1600 spolupracujícími subjekty. Mezi hodnotící kritéria, která jsou sledována za celý kalendářní rok, patří zákaznická spokojenost se servisem a také míra využití digitalizace v komunikaci s pojišťovnou. Autoservisy hrají v procesu spokojenosti s likvidací pojistné události klíčovou roli – služby pojišťovny i autoservisu klienti hodnotí jako jeden celek.

Letos v březnu poprvé Generali Česká pojišťovna vyhodnotí výsledky celoroční spolupráce se smluvními autoservisy, u nichž sleduje zákaznickou spokojenost a digitalizaci procesu vzájemné spolupráce. 
Generali Česká pojišťovna má nejširší síť smluvních autoservisů s více než 1600 provozovnami a nabízí tak svým klientům opravdu vysokou dostupnost pro realizaci oprav škod na vozidlech. 
„V rámci autorizovaných servisů může zákazník profitovat z výhod spolupráce s prakticky kompletní servisní sítí všech značek vozidel zastoupených na našem trhu. Smluvní autoservisy pro ryché a pohodlné vyřízení škody zajistí předání všech podkladů a zároveň se postarají o komunikaci s pojišťovnou,“ vysvětluje Jozef Hrdý, ředitel likvidace pojistných událostí Generali České pojišťovny. 
Společně se svými servisními partnery Generali Česká pojišťovna trvale vylepšuje služby tak, aby spokojenost zákazníků rostla. Na podporu těchto iniciativ vznikl projekt TOP AUTOSERVIS – ocenění nejlepších smluvních autoservisů.
V jeho rámci Generali Česká pojišťovna vyhodnotí kvalitu i rychlost opravy a transparentnost a automatizaci vyřízených pojistných událostí. Navíc je propojí s tisícovkami hodnocení od klientů, kterých se pojišťovna pravidelně po řešení pojistné událostí doptává na spokojenost. 
 
DIGITALIZACE A SPOKOJENOST
Myšlenka ocenit úsilí servisních partnerů vznikla již v období pandemie covidu, ale zahájení projektu bylo posunuto do období, kdy je možné vyhlášení výsledků provést v reálném prostředí. 
„Dlouhodobě u našich klientů měříme spokojenost s likvidací pojistných událostí a naše smluvní autoservisy zde samozřejmě hrají jednu z klíčových rolí. Chceme se s nimi nejen o tato hodnocení podělit, ale také je motivovat k tomu, abychom společně proces řešení škod dále vylepšovali,“ vysvěluje záměr Jozef Hrdý. 
Klient dnes již nevnímá služby pojišťovny a autoservisu odděleně, ale jako jeden celek. Vše musí fungovat rychle a spolehlivě. Stále více se v tomto procesu dostává do popředí také digitalizace a automatizace. 
 
Jak to funguje v praxi: 
- Pro zrychlení obsluhy zákazníka provádí prohlídku poškození vozidla a kalkulaci opravy samotný smluvní autoservis, kam klient vozidlo přistaví na opravu. 
- Pojišťovna navrženou kalkulaci schvaluje a servis dostane „zelenou“.
- Pojišťovna v předstihu potvrdí jak likviditu škody, tak částku, kterou zaplatí za opravu vozidla. 
- Faktura je v tomto novém procesu v podstatě už jen formalitou a po jejím přiložení v komunikačním portálu pojišťovny servis do 2 minut obdrží krycí dopis. 
 
„Chceme, aby služby pro naše zákazníky byly co nejrychlejší a bez digitalizace a automatizace některých činností se v tomto ohledu nezlepšíme tak, jak to od nás zákazník očekává. Proto jsme se rozhodli zařadit jako další kritérium pro vyhodnocení nejlepších autoservisů i jejich úroveň spolupráce v této oblasti,“ vysvětluje Jozef Hrdý, ředitel likvidace pojistných událostí Generali České pojišťovny. 
 
Nejlepší smluvní autoservisy obdrží Certifikát kvality a právo používat značku TOP AUTOSERVIS Generali České pojišťovny v rámci svých marketingových aktivit. Pro klienty je certifikace zárukou, že se mohou spolehnout na vynikající a rychlé služby při řešení oprav vozidel v rámci pojistných událostí.
 
VÝSLEDKY V BŘEZNU
Ocenění TOP AUTOSERVIS získají nejlepší partnerské servisy již za 2022. Vyhlášení nejlepších autoservisů proběhne 2. března 2023 v rámci slavnostního večera za účasti členů představenstva Generali České pojišťovny. 
Projekt bude pokračovat v dalších letech s ambicí stát se pevnou součástí autoopravárenské komunity a přispět k dalšímu rozvoji služeb a zákaznické spokojenosti. 
 
Zpět na tiskové zprávy

19.01.2023

Startuje třetí ročník soutěže SME EnterPRIZE: Generali Česká pojišťovna oceňuje mikro, malé a střední udržitelné firmy a také startupy

Soutěž SME EnterPRIZE v Česku už třetím rokem podporuje a zviditelňuje udržitelné podnikání. Letos Generali Česká nově soutěž otevírá i mikropodnikům a startupům, garantem startupové části soutěže je agentura CzechInvest. Ty nejlepší firmy získají vedle finanční výhry i mentoring od organizací CIRAA a INCIEN. Přihlašování do soutěže běží od 17. ledna do 31. března na webu soutěže www.sme-enterprize.cz

Až sto tisíc korun, kampaň v médiích na podporu byznysu nebo poradenství a mentoring mohou získat mikro, malé a střední udržitelné podniky, které se přihlásí do třetího ročníku soutěže SME EnterPRIZE, pořádaného Generali Českou pojišťovnou. Ta soutěží podporuje udržitelné podnikání u firem v SME segmentu. Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem české ekonomiky. Soutěž podporou transformace k udržitelnému fungování pro firmy představuje užitečnou motivaci. 
„Udržitelnost je jedním z pilířů celé strategie skupiny Generali. Chceme být dlouhodobě stabilním a důvěryhodným partnerem pro naše klienty a obchodní partnery, proto je pro nás udržitelnost zásadně důležitá ve všech svých aspektech. Soutěž SME EnterPRIZE reprezentuje jeden z našich důležitých příspěvků k tomuto tématu,“ upřesňuje Petra Nováčková, manažerka udržitelnosti v Generali České pojišťovně. 
Mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností přitom jasně existuje pozitivní vztah. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích. „V Česku jsou k tomuto tématu firmy pořád ještě poněkud zdrženlivé. My chceme soutěží podpořit fakt, že podnikat udržitelně není věda, ale ve stále se zvětšující míře něco zcela běžného,“ říká Petra Nováčková.  
Předchozí ročníky soutěže SME EnterPRIZE jasně ukázaly, že v Česku působí obrovské množství firem, které udržitelným podnikáním dosahují velkých úspěchů a jsou ve svých oborech velmi inspirativní. 

NOVINKY PRO ROK 2023
Oproti loňskému ročníku soutěže nabízí ten letošní hned několik důležitých změn. „Soutěž se nově otevřela mikropodnikům a živnostníkům, tedy firmám, které mají méně než 10 zaměstnanců. Vytvořili jsme i novou soutěžní kategorii pro startupy. Vítězný startup získá finanční odměnu, mediální podporu a poradenství od organizací CIRAA Advisory – poradenské a konzultační společnosti zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty, a INCIEN – institutu cirkulární ekonomiky,“ popisuje předsedkyně poroty soutěže Helena Továrková z Nadace Veronica. Ta podobu soutěže a její průběh odborně zastřešuje. Garanci nad soutěžní kategorií startupů pak převzala agentura CzechInvest, která se věnuje podpoře startupů už více než 10 let. V minulém roce spustila projekt Technologická inkubace, který podporuje startupy v sedmi vysoce perspektivních oblastech pro ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost České republiky, mezi kterými je například umělá inteligence, mobilita nebo oblast EkoTech.

VÍTĚZ V LÉTĚ
Všechny přihlášky, které od 17. ledna do 31. března 2023 podají firmy jednoduše přes formulář na webu soutěže www.sme-enterprize.cz , zhodnotí odborná porota. V ní zasednou odborníci z byznysu, neziskového sektoru a vysokých škol. 
Vítěze odborná porota vybere na základě několikakolového posuzování a pohovorů. Desítka nejlepších firem a pětice úspěšných startupů budou vyhlášeny do konce května, vítězná trojce SME firem a vítězný startup pak budou oceněni na slavnostním finále, které proběhne v červnu v Praze. 
Jedna ze tří nejlepších SME firem z Česka bude vyslána na mezinárodní finále soutěže v Bruselu, které proběhne na podzim tohoto roku. „Předchozí ročníky ukázaly, že se česká firma v mezinárodní konkurenci rozhodně neztratí, dokáže přinést inspirativní řešení a především má možnost díky SME EnterPRIZE prorazit a uspět i na mezinárodním poli.To společně s networkingovým rozměrem je velmi významným benefitem této soutěže,“ připomíná Petra Nováčková z Generali České pojišťovny. 

DOSAVADNÍ VÝHERCI
Soutěž navazuje na mezinárodní formát, který je skupinou Generali pořádán v 9 zemích celé Evropy. 
Loňský, druhý ročník soutěže, vyhrála v českém národním kole jihomoravská firma IN-EKO Team. Ta od devadesátých let sama vyvíjí a vyrábí zařízení na čištění vody, která vyváží do celého světa. Na druhém místě se umístila ekofarma a sociální podnik Sady Sv. Prokopa z jihočeského Temelína, která hospodaří v bio režimu a zaměstnává lidi dlouhodobě znevýhodněné na trhu práce. Třetí skončila CYRKL – Zdrojová platforma, která pomáhá firmám efektivněji nakládat s odpady. 
V premiérovém ročníku zvítězila inovativní firma CleverFarm, která vyvíjí řešení pro zemědělce. Na druhé příčce se umístila společnost Stabilplastik, která ze zbytkových směsných plastových odpadů vyrábí (chytré) přepravní palety. Třetí příčku obsadila Ekofarma Javorník, která v podhorské obalsti CHKO Bílé Karpaty hospodaří v systému ekologického zemědělství s šetrným přístupem k půdě a nadstandardními podmínkami pro ustájení a zacházení se zvířaty.

 

České stránky soutěže: www.sme-enterprize.cz

Mezinárodní stránky soutěže: www.sme-enteprize.com

Zpět na tiskové zprávy

04.01.2023

Generali Česká pojišťovna obhájila rating finanční síly na úrovni „A“ se stabilním výhledem

Rating na této úrovni vydala ratingová agentura AM BEST opakovaně. Jeho aktuální hodnoty odráží silný provozní výkon, příznivý obchodní profil a vhodné řízení rizik.

Mezinárodní ratingová agentura AM Best, specializující se na sektor pojišťovnictví, potvrdila Generali České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“ a dlouhodobý úvěrový rating na úrovni „a+“. Oba udělené ratingy byly navíc potvrzeny se stabilním výhledem.

Stejně jako v uplynulých letech  je dosažený rating potvrzením síly a stability největší tuzemské pojišťovny.

Hodnocení ratingové agentury je založeno na vyhodnocení čtyř základních pilířů, které představují: majetková síla hodnocená jako stabilní, vysoká provozní výkonnost, obchodní profil klasifikovaný jako velmi příznivý a náležité řízení rizik.

Ve všech uvedených bodech obhájila pojišťovna hodnocení dosažené v loňském roce a i nadále je tak pro klienty a obchodní partnery přesvědčivě vysokou zárukou, že je schopna dostát všem svým závazkům.

Vysoká provozní výkonnost je podpořena technickým výsledkem především v neživotním pojištění skupiny Generali, kde průměrný kombinovaný poměr za pětileté období končící v roce 2021 dosáhl 91,7 % podle výpočtu AM Best. Velmi příznivý obchodní profil skupiny Generali je jednoznačně podpořen vedoucími pozicemi na jejích klíčových trzích.

Skupina má solidní franšízu, posílenou vynikajícím přístupem k trhům prostřednictvím vlastní sítě a vícekanálové distribuční strategie. Skupina pokračovala v rozvoji své pozice na klíčových trzích prostřednictvím akvizic i v roce 2021, zejména akvizicí společnosti Cattolica, která má přímo podpořit vedoucí postavení Generali na domácím pojistném trhu.

Zpět na tiskové zprávy

15.12.2022

PRŮZKUM: Oxymóron „teplá zima“ realitou? Češi věří, že jim mírné počasí přinese hlavně finanční úspory. Ekologická témata mezi lidmi zůstávají často s otazníkem.

Tu „pravou zimu“ by chtělo zažít 51 % Čechů, i kdyby je to mělo na výdajích za energii stát víc. Teplá zima může přinést finanční úspory, lidé se ale obávají ekologických a živelních pohrom. Čtyři z deseti Čechů jsou ochotni za pravou zimou cestovat. Minimálně jednou denně sleduje předpověď počasí 65 % Čechů.

Praha - Globální modely pro předpověď počasí jsou rok od roku přesnější. Pravděpodobnost jejich úspěšnosti se tak neustále zvyšuje. Nejnovější modely ukazují, že letošní zima by mohla mít v Česku mírnější průběh než obvykle. Co na to, že nás podle všeho čeká neobvykle „teplá zima”, říkají Češi? Podle aktuálního průzkumu Generali České pojišťovny, kterého se zúčastnilo více než osm stovek respondentů z celého Česka, se tři čtvrtiny z nich domnívají, že jim mírná zima přinese hlavně finanční úspory. Lidé ale vnímají i negativní dopady na přírodu nebo dopravu.

OČEKÁVÁNÍ A PŘEDSTAVY LETOŠNÍ ZIMY
Celkem 51 % Čechů čekává, že letošní zima bude skutečně mírnější. Nenechává je to ovšem chladnými. Lidé mají z teplé zimy spíše smíšené pocity (27 %), dva z deseti dotázaných ji vnímají pozitivně (23 %), naopak 17 % je z této představy vyloženě zklamáno. Obecně jsou s teplejšími zimními měsíci nejvíce spokojeni lidé ve věku 56-65 let (36 %). Čím mladší lidé jsou, tím méně teplejší počasí v zimě vítají. Zklamání z potenciálně vyšších teplot během zimy vyvolává zejména u mladé generace ve věkové kategorii 25-35 let (23 %). 
Jak si Češi představují „teplou zimu“? Spojují si ji především s tím, že bude více dní s teplotami nad nulou (61 %) a bude méně sněžit (41 %). Představují si ji hlavně jako období, kdy naroste počet deštivých (25 %), ale i slunečných dní (24 %). Třetina Čechů má přitom jasno v tom, že teplá zima se obejde zcela bez sněhu. 
„Pojištění motorových vozidel, majetku nebo úrazu samozřejmě počítá se všemi běžnými variantami projevů počasí. Ze zkušeností víme, že počasí v zimě ve všech podobách přináší pojistné události bez ohledu na rtuť teploměru,“ vysvětluje Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny. Důležité je mít v rámci pojistné smlouvy ošetřená všechna relevantní rizika a především mít smlouvy aktualizované tak, aby pojistné částky odpovídaly aktuální situaci. 

PRAGMATICKÝ POHLED
Teplejší zima pro Čechy pak z globálního pohledu znamená, že jim zajistí hlavně finančí úspory (72 %), nicméně si uvědomují i skutečnost, že taková situace ohrožuje přírodu (62 %) nebo že přinese nižší riziko onemocnění a úrazů (41 %). 
Kdyby si Češi mohli vybrat, tak 51 % z nich zvolí tradiční „ladovskou zimu” se sněhem a mrazy, i kdyby je to mělo stát nějakou korunu navíc. Naopak nepatrně méně (49 %) je těch, kteří by preferovali teplejší zimu, která by sice znamenala ošklivé počasí, ale za to by jim ušetřila peníze právě na drahých energiích.
 
VÝHODY A NEVÝHODY MÍRNÉ ZIMY
Domácnosti v poslední době čelí problémům spojeným s vysokou inflací a s růstem cen energií. Podle průzkumu Generali České pojišťovny by teplá zima kladně ovlivnila životy lidí v podobě ušetřených peněz zejména za energie (71 %), výhody si lidé spojují také s oblastí dopravy (59 %). 
Pokud se předpovědi meteorologů naplní a tuhá zima opravdu nebude, ovlivní to pravděpodobně nejen peněženky. Negativní vývoj Češi kvůli teplejší zimě očekávají u životního prostředí (35 %), v oblasti psychiky (29 %) a rekreace či sportu (24 %). Naopak žádný vliv podle respondentů nebude mít netradiční průběh zimy na společenský a rodinný život nebo práci. 
Hrozeb v podobě živelních pohrom se obává třetina respondetů (33 %). V tomto ohledu mají největší strach ze sucha (40 %), záplav a povodní (26 %) a vichřice či tornáda (12 %).

OCHOTA KVŮLI TEPLÉ ZIMĚ NĚCO ZMĚNIT
Vyhlídky na teplou zimu nejsou Čechům sympatické a uvědomují si i rizika spojená s životním prostředím a ekologií oběcně. Jsou však připraveni takovým hrozbám čelit u sebe sama? 
V rámci průzkumu byli respondenti dotazováni, jak oni sami přispějí k tomu, aby se fenomén teplých zim nevracel? Nejvíce lidí je připraveno nějakou aktivitou přispět, ale nesmí to zásadně ovlivnit jejich finanční situaci (38 %). Následuje deklarace toho, že budou cíleně potlačovat takové chování, které povede k růstu teplot v Česku – byť by mělo jít o každodenní maličkosti (32 %). „V tomto tématu se ale také nejvíce ze všech odpovědí v průzkumu ukázalo, že lidé nemají zcela jasno, jak se na osobní úrovni ke globálnímu oteplování postavit. Nejvíce zde totiž volili odpověď „možná“,“ upřesňuje výsledky Jan Marek z Generali České pojišťovny.

CESTOVÁNÍ ZA PRAVOU ZIMOU
Průzkum zjišťoval také zájem Čechů vyrazit za zimními radovánkami mimo svůj domov. Pokud by tuto zimu bylo sněhu opravdu poskrovnu, čtyři z deseti Čechů (44 %) by byli ochotni cestovat za „ladovskou zimou“ jak v rámci Česka (21 %), tak i za jeho hranice (23 %). Není bez zajímavosti, že 42 % Čechů nejsou ochotní za sněhem a nízkými teplotami cestovat vůbec. 
Větší ochotu vyrazit za sněhem a zimou v rámci Česka deklarují ženy (24 %) než muži (18 %), zatímco cestu do zahraničí by upřednostnilo 23 % mužů oproti 18 % žen. 
Jasno mají Češi i v tom, kolik kilometrů jsou ochotni kvůli zimním radovánkám urazit. Nejvíce v průzkumu rezonovala vzdálenost do 200 km (28 %) a také do 500 km (14 %). Až průběh letošní zimy v Česku i Evropě ukáže, zda to bude stačit. 

PŘEDPOVĚDI POČASÍ JAKO KAŽDODENNÍ TÉMA
Předpověď počasí bývá jedna z nejvyhledávanějších informací a průzkum potvrdil, že pro Čechy je to zásadně důležité. Dvě třetiny z nich potvrzují, že sledují předpověď počasí alespoň jednou denně (65 %). Jako zdroj informací nejčastěji využívají internet, mobilní aplikace a televizi. Oblíbené je kombinování více zdrojů: obvykle internetu s televizí (28 %) či mobilní aplikací (28 %). Mnozí pak konfrontují informace z internetu pouhým pohledem z okna (26 %). 
Průzkum zjišťoval i parametry, které jsou pro Čechy  při sledování počasí důležité. Mezi vůbec nejsledovanější hodnoty patří teplota vzduchu, sněhová předpověď a předpověď klimatických jevů, jako jsou například déšť nebo mlha. Naopak na okraji zájmu stojí parametry jako jsou tlak, délka slunečního svitu či viditelnost.¨

On-line dotazování v listopadu roku 2022 proběhlo na vzorku 811 respondentů ve věku 18+

Zpět na tiskové zprávy

31.10.2022

SRNA index: změna času přinese více střetů se zvěří, opravy následků nehod se začínají prodražovat

Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV), přináší 7. vydání SRNA indexu, který vždy na podzim (a na jaře) informuje o výši škod i přehledu nejrizikovějších míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku. SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data jsou tak mezi sebou porovnatelná. Od letošního dubna do září došlo na domácích silnicích podle policejních dat k 7310 srážkám se zvěří. Nehody za sebou zanechaly škody přes 438 milionů korun. Meziročně jde o 10% nárůst.

Podzim přináší motoristům řadu nástrah. Patří mezi ně kromě počasí zejména přechod na zimní čas a s tím spojené riziko zvýšeného pohybu zvířat u silnic. „Odpolední dopravní špička se tak skokově přesouvá do pozdějších hodin, kdy jsou již více aktivní zvířata. Následkem bývá významný nárůst střetů motorových vozidel se zvěří,“ upozorňuje Michal Bíl, expert na problematiku srážek se zvěří z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV).  
 
INFLACE SE PROMÍTÁ DO ŠKOD
Aktuální vydání SRNA indexu za odobí duben-září 2022 odhalilo jasný trend: zatímco meziročně počet sražené zvěře v Česku nerostl (7310 proti 7329), zvýšila se škoda, kterou tyto nehody generují. „Zatímco loni za shodné období srážky se zvěří způsobily škody za 395 milionů, letos je to už 438 milionů korun,“ upozorňuje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí z Generali České pojišťovny. 
Podle jeho slov průměrná škoda vyplacená z autopojištění za letošní rok překročila 46 000 Kč. Jen největší domácí pojišťovna řešila za devět měsíců letošního roku přes 6 tisíc pojistných událostí, za něž vyplatila motoristlům více než 280 milionů korun. „Náklady na pojistné události rostou společně s tím, jak se zvyšují ceny materiálů, náhradních dílů ale také práce v servisech. Pojištění tak představuje stále důležitější a užitečnější nástroj na vyrovnání se s finančími následky po nehodě se zvířetem,“ doplňuje Patrik Nauš. 
 
SRNČÍ ZVĚŘ DOMINOVALA
Až z 80 % se na karambolech aut se zvěří za poslední pololetí podílela srnčí zvěř, která byla v letních měsících v říji. Meziročně více srážek hlásily Ústecký (899 vs. 924), Královéhradecký (588 vs. 624), Středočeský (1557 vs. 1622) a Moravskoslezský kraj (778 vs. 815). V případě ostatních krajů se čísla pohybují do značné míry na velmi podobných hodnotách. 
V polovině krajů Česka pak policejní statistiky meziročně evidují vyšší celkové škody za tyto nehody. Prvenství v tomto ohledu drží Středočeský kraj se škodami za 90,6 milionu Kč, následovaný Vysočinou se škodami za 58,1 milionu Kč a Ústeckým krajem, kde odhady policie za hmotnou škodu činí 58 milionů Kč. 
 
OHROŽENÍ JSOU MOTORKÁŘI
„Nejvyšší škody přitom vznikají tehdy, když následkem střetu se zvěří jsou ztráty na životech nebo zranění. Uplynulé pololetí v tomto případě přineslo dvě nehody s těžkým zraněním. Obě se staly v Královéhradeckém kraji,“ vysvětluje Michal Bíl z CDV. 
Aktuální data SRNA index přitom jasně ukazují, že jsou to právě motorkáři, kteří patří mezi nejohroženější skupinu motoristů, kterým zkříží cestu zvěř. Zatímco škody na motorce bývají v řádech desítek tisíc, ty na zdraví se mnohdy vyšplají do stovek tisíc i několika milionů korun. Počet lehkých zraněních po střetu se zvěří se za celé Česko vyšplhal na 86 případů. 
 
DOPORUČUJEME PŘEDVÍDAT
Změna času z letního na zimní znamená především příchod tmy a šera do období, kdy dominuje dopravní špička. Zatímco zvěř své chování nemění, motoristé na silnice vyrážejí za situací, kdy kvůli posunu času odpoledne slunce zapadá stále dříve. 
Doporučení odborníků jak z oblasti dopravy, tak ochrany přírody se shodují: 
- je třeba řídit s vědomím, že volně žijí živočichové se u silnice mohou objevit kdekoliv a kdykoliv,
- největší riziko je u zalesněných úseků, ale také na okraji obcí,
- objeví-li se jeden živočich, pravděpodobnost, že ho bude následovat další, je vždy vysoká,
- v případě krizové situace je vhodné intenzivně brzdit a držet volant tak, aby auto nevyjelo do protisměru nebo mimo silnici,
- snaha vyhnout se zvířeti může přinést posádce vyšší riziko následků (náraz do stromu, vjezd do protisměru apod.). 
 
„Z našich statistik jasně vyplývá, že riziko střetu se zvěří je nejvyšší dvě hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem. Jsou to právě ranní hodiny, kdy počet střetů s vozidlem na podzim roste až čtyřnásobně. Absolutně nejhorší je ale celoročně období kolem 22. hodiny,“ přináší souvislosti Patrik Nauš z Generali České pojišťovny.  
 
NEJRIZIKOVĚJŠÍ KRAJE A ÚSEKY V NICH
Nejvíce střetů se zvěří se za poslední půlrok odehrálo ve Středočeském kraji, kde jich bylo celkem 1622. V tomto kraji se také nachází jeden ze tří nejhorších úseků pro střet se zvěří v Česku vůbec. Jde o úsek silnice č. 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry, kde se na pouhých 94 metrech odehrálo 7 nehod. Jde o místo přesně na pomezí dvou krajů. Odhad hmotné škody dosáhl 348 tisíc.  
 
Co do četnosti srážek se zvěří figuruje na druhém místě Vysočina, kde se událo 1027 nehod. Nejkritičtější místo na Vysočině představuje část silnice 360 na půl cesty mezi Pocoucovem a Trnavou. Na úseku o délce 188 m došlo k 10 nehodám se zvěří. Odhad vzniklé škody určila Policie ČR na 525 tisíc Kč.
 
Třetím krajem, kde zvěř nejčastěji ukončila život po kontaktu s vozidlem, byl Ústecký. Za sledované období tam bylo registrováno 924 nehod. Vůbec nejhorším místem na Ústecku je frekvetovaná silnice I/13 mezi Jirkovem a Komořany. Pod koly tu v dlouhodobě sledovaném odbobí skončilo 11 zvířat, a to na 178metrové pasáži hned za mimoúrovňovou křižovatkou směrem z Jirkova. Škoda dle odhadů policie činila 330 tisíc korun.
 
Některé rizikové úseky se oproti datům za minulá období změnily. „To však neznamená, že ty původní už nejsou pro motoristy nebezpečné. Stále se na nich podle našich dat koncentrují případy srážek se zvěří,“ připomíná Michal Bíl z CDV.
 
INFOGRAFIKA SRNA INDEX KE STAŽENÍ ZDE.
 
Zpět na tiskové zprávy

07.07.2022

Průzkum: Češi propadli měření svých pohybových aktivit. Naslouchají přitom radám technologií, nebrání se implantaci čipu

Chytrá zařízení jako telefon, hodinky, náramek či prsten využívají k měření pohybových aktivit a zdravotního stavu už tři čtvrtiny Čechů. Doporučením chytrých zařízení lidé naslouchají, svá data ale veřejně sdílet nechtějí. Ženy chytrou elektroniku využívají ke sportu, muže lákají technologie samotné. Více jak polovina majitelů chytrých zařízení by si kvůli měření nechala do těla implantovat čip, stále jde ale o poměrně kontroverzní téma.

Lidé si díky pandemii koronaviru začali mnohem více uvědomovat důležitost prevence a zdravého životního stylu. Někteří se zaměřili na zlepšení stravy, jiní zase častěji sportují nebo začali s otužováním. Na popularitě nabral tzv. biohacking. Při takovém způsobu života lidé využívají moderní technologie, které jim pomáhají využít jejich potenciál, zlepšovat výkon a kontrolovat zdraví. Podle aktuálního průzkumu Generali České pojišťovny, kterého se zúčastnilo více než devět stovek respondentů z celého Česka, k tomuto účelu využívají technologie tři čtvrtiny z nich.   

HLÍDÁNÍ ZDRAVÍ I MĚŘENÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT
Modernímu způsobu života, kdy se pomocí technologií monitoruje nálada, energetický příjem nebo třeba pohybová aktivita, propadli podle dat z průzkumu i Češi.  
Tři čtvrtiny dotázaných (76 %) uvedly, že ke sledování svého zdraví využívají chytrá zařízení. Nejčastěji se jedná o chytrý telefon (83 %), hodinky (51 %), náramek (20 %) či prsten (1 %). Používají je především při chůzi, turistice a sportovních aktivitách. Hlavními kritérii při výběru chytrého zařízení jsou pro respondenty cena (51 %), funkce a výdrž baterie (obojí 49 %).  
Za nejdůležitější funkce u chytré elektroniky Češi považují měření počtu kroků (58 %) a vzdálenosti (53 %). Naopak měření kvality spánku (27 %) či složení těla (22 %) pro ně příliš důležitá nejsou.

MOTIVACE A NASLOUCHÁNÍ
Jednou z mnoha funkcí chytrých zařízení je vyhodnocování výsledků a následné doporučení pro jejich uživatele. Průzkum v tomto ohledu ukázal, že osm z deseti respondentů (79 %) tyto rady zajímají a občas (v 65 % případů) se jimi i řídí.  Naproti tomu 17 % dotázaných je zcela ignoruje. 
Díky technologiím jsou lidé motivovaní zejména k častější pohybové aktivitě (85 %) a k celkovému zlepšování zdravotního stavu (75 %). 
Tyto skutečnosti se pak nejnověji propisují i do oblasti životního pojištění, které se zájmem lidí o biohacking a jeho využívání počítá. „Přechod ke zdravějšímu životnímu stylu a jeho dodržování má za cíl i zdravotně preventivní program Generali Vitality. V rámci něj je možné získat benefity, které mohou účinně posloužit jako často chybějící motivace,” uvádí Pavlína Irwin, produktová manažerka životního pojištění z Generali České pojišťovny s tím, že členem programu se může stát každý, kdo si sjedná životní pojištění ve variantě Aktiv. Není přitom určený jen pro sportovní nadšence, ale i pro ty, kteří se pravidelně hýbou alespoň 2x týdně po půlhodině.

OCHRANA SOUKROMÍ DŮLEŽITĚJŠÍ
Češi jsou se zveřejňováním soukromých dat opatrní, což potvrzuje i to, že 65 % z nich není vůbec ochotno sdílet svá data na sociálních sítích. Pokud už tak učiní, nejčastěji se jedná o sportovní výkony (71 %) na platformách Facebook (65 %) a Instagram (35 %). Cílem tohoto sdílení je obvykle archivovat své výsledky.  
Více než polovina majitelů chytrých zařízení by byla ochotna sdílet data o svých pohybových aktivitách, pokud by jim to přineslo nějaké výhody (53 %). Dvě třetiny respondentů (64 %) by výměnou za data uvítalo slevu na produkty.
Zajímavé přitom je, že mezi informace, které by lidé byli ochotni o sobě sdílet, patří nejčastěji počet uběhnutých kilometrů (74 %) a osobní údaje spojené s pohlavím (73 %) a věkem (70 %). Přitom chuť sdílet údaje o svém těle už poměrně klesá. Svoji výšku by sdílelo 65 % uživatelů, jako nejcitlivější hodnota se nakonec ukázala v průzkumu váha – tu je připraveno sdílet veřejně 56 % lidí. Ještě přísnější jsou lidé v oblasti sdílení své polohy, tam ochotu vyjádřilo jen 28 % dotazovaných. 

ROZDÍLNÝ PŘÍSTUP ŽEN A MŮŽU
Muži významně více využívají chytrá zařízení z důvodu zájmu o technologie (21 %), naopak u žen je zájem pouze u každé desáté (9 %). O něco více zase ženy využívají chytrá zařízení pro sledování sportovních aktivit (30 %), oproti 23 % mužů. Ženy jsou zodpovědnější ve snaze dodržovat rady svého elektronického pomocníka (21 %) více než muži (11 %). Obě skupiny se ale shodují na tom, že příliš nechtějí svá data sdílet veřejně. Když už něco sdílejí, tak muži, možná ze soutěživosti, častěji jejich sportovní výsledky, ženy spíše proto, aby měly o svých výsledcích přehled.

BUDOUCNOST S ČIPEM
Průzkum Generali České pojištovny se zaměřil i na futuristická témata. Výsledky v některých případech byly překvapivé. Více jak polovina Čechů, kteří vlastní nějakou elektroniku, by si nechala do těla implantovat čip. Preferovaným místem přitom pro víc jak polovinu (56 %) z takových nadšenců je jednoznačně některá z rukou. Další volbou by byla noha (13 %), následují krk (7 %) nebo záda (7 %). Důvodem pro pořízení takového čipu by pro ně bylo zejména sledování zdravotního stavu (66 %), pak kontrola hladiny cukru v krvi a měření pohybových aktivit.

„Propojení zdravého životního stylu a technologií už dnes není sci-fi. Děláme to už nyní v obrovské míře. Jen u implantátů je to kontroverzní téma, protože jde najednou o něco uvnitř našeho těla. Že používáme technologie zvenku, to už nikomu divné nepřijde. Ale uvnitř těla zatím veřejnost přijala jen myšlenku "humanismu", tedy nahrazování standardních lidských funkcí. "Transhumanismus", tedy zisk nových funkcí či jejich vylepšování, je zatím uvnitř těla kontroverzní,” sdílí své zkušenosti Dominik Stroukal, uznávaný ekonom a mimo jiné také majitel dvou v ruce implantovaných čipů. 

Online dotazování v květnu roku 2022 proběhlo na vzorku 940 respondentů ve věku 18+. 

Zpět na tiskové zprávy

23.06.2022

Rok po tornádu: řešení škod, historický pohled, aktualizace pojistných částek

Generali Česká pojišťovna v souvislosti s extrémní bouřkovou činností doprovázenou na jihu Moravy tornádem řešila 14 550 pojistných událostí za 1, 85 miliardy korun. Nejvíce škod - 6763 – vzniklo na jižní Moravě, účet za ně dosáhl 1, 25 miliardy korun. Krupobití napáchalo nejvíce škod, nejvyšší finanční škody pak zanechaly vichřice a tornádo.

Letní podvečer 24. června 2021 se zapsal do historie České republiky extrémní bouřkovou činností. Nejhorším projevem se pak ukázalo tornádo, které na Břeclavsku a Hodonínsku v krátkém sledu způsobilo jen klientům Generali České pojišťovny téměř sedm tisíc škod. Účet za škody klientů největší domácí pojišťovny v celé republice byl přitom dvojnásobný. Ve zkratce řečeno: Generali Česká pojišťovna zaregistrovala 14 550 pojistných událostí ve výši 1 miliarda a 851 milionů korun. Jen na zálohách Generali Česká pojišťovna klientům v prvních týdnech vyplatila přes 260 milionů korun.

Po roce od této pustošivé události je drtivá většina pojistných událostí již vyplacena. Zbývají definitivně uzavřít zejména dílčí škody, které vznikly podnikům i municipalitám a které byly svým rozsahem mimořádné a tedy i následné vrácení do původního stavu je časově náročnou záležitostí. To vše přitom za okolností, kdy se trh potýká s nedostatkem stavebního materiálu, dramatickým nárůstem jeho cen i problémy s pracovní silou.

PŘITOMNOST NA MÍSTĚ A RYCHLÁ LIKVIDACE

Generali Česká pojišťovna pracovala od 25. června do 30. září 2021 ve speciálním kalamitním režimu, během kterého se jí dařilo s klienty škody řešit velmi rychle. Už týden po úderu tornáda bylo uzavřeno 48 % škod nahlášených z občanského pojištění. O další měsíc to bylo již 81 procent.
Dramatická situace na jižní Moravě pak ukázala, že blesková přítomnost pojišťovny a jejich pracovníků na místě, stejně jako schopnost řešit pojistné události bez dostupnosti internetu a elektronických zařízení zůstávají v nejkrizovějších prvních dnech klíčovými přednostmi.
Pracovníci Generali České pojišťovny byli na místě v mimořádně složitých podmínkách od následujícího dne po řádění tornáda, provoz poboček v přilehlých oblastech katastrofy byl prodloužen do večerních hodin i přes víkendy.

Následné masivní využití digitalizace v procesu zdokumentování škod, administrativy, komunikace s pracovníky pojišťovny pak vyřízení škod významně přispělo k jejich urychlenému řešení.

HISTORICKÝ KONTEXT

Následky extrémní bouřkové činnosti se do novodobých dějin Generali České pojišťovny zapsaly jako jedna z nejhorších, respektive nejnákladnějších událostí. Historickému přehledu stále nicméně suverénně vládnou následky velké vody.

Řádění živlů a jejich následky v chronologickém sledu času vypadají z pohledu největší domácí pojišťovny takto:

1997 a katastrofální záplavy: 90 tisíc pojistných událostí v celkovém úhrnu přes 5 miliard korun

2002 a srpnové povodně: 53 pojistných událostí za více než 4,4 miliardy korun

2007 a orkán Kyrill: 42 tisíc pojistných událostí za 827 milionů korun

2008 a vichřice Emma: 18 tisíc pojistných událostí za 500 milionů korun

2009 a letní živly: 28 tisíc pojistných událostí

2010 a čtyři živelní kalamity během roku: 24 tisíc pojistných událostí za 450 milionů korun

2012 a kroupy a vichřice: 32 tisíc pojistných událostí

2013 a velká voda: 50 tisíc pojistných událostí

(…)

2021 a tornádo: 14,5 tisíce škod v souhrnné hodnotě 1,8 miliardy korun

TORNÁDO JAKO KRYTÉ RIZIKO

Tornádo také dalo jasnou odpověď na to, zda je takto ojedinělý přírodní živel krytý smlouvami majetkového pojištění.
Pojištění následků živelních událostí (kam se řadí i tornádo) patří k základům každého majetkového pojištění (pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti). Proto toto riziko kryjí v zásadě všechny pojistné smlouvy tohoto typu. Není třeba mít žádné extra připojištění.

Živelní rizika pokrývají sílu větru od vichřice a silnější. Vichřicí se přitom rozumí vítr o rychlosti 20,8 m/s (75 km/h) a vyšší. Pro zjištění rychlosti větru v dané lokalitě se využívají informace Českého hydrometeorologického ústavu.

(SKOKOVÝ) ZÁJEM O MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ

Fatální škody, které zejména tornádo a krupobití způsobily na vozidlech a majetku lidí i firem, znovu naléhavě připomněly nutnost aktualizace pojistných smluv.

Bezprostředně po tornádu Generali Česká pojišťovna zaznamenala skokový růst zájmu o pojištění majetku, respektive o navýšení pojistných částek a obecně kontrolu pojistných smluv.
Podobné chování se vždy objevuje po živelních katastrofách většího rozsahu a rychle opadá. Tentokrát se však lidé o aktualizaci svých smluv zajímali i týdny a měsíce po tornádu. Což bylo způsobené i tím, že následky tornáda měli lidé na očích ještě dlouhou dobu.

Bez ohledu na zvyšující se počet náhlých a silných projevů počasí, je vhodné pojistné smlouvy aktualizovat průběžně. Obecné doporučení je provádět aktualizaci smluv pojištění stavby a domácnosti minimálně přibližně každé dva roky nebo v případě, že se změní hodnota majetku. Nejčastějším momentem pro aktualizaci majetkového pojištění tak bývají rekonstrukce, přístavba, obnova střechy, výměna nábytku či nákup nových spotřebičů a elektroniky.

AKTUALIZACE SMLUV DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ KDY JINDY

Mít aktualizovanou smlouvu majetkového pojištění je nyní důležitější než kdy jindy. Podíváme-li se na situaci na našem trhu s bydlením i jeho výstavbou, signály jsou jasné – náklady na postavení rodinného domu za posledních deset let vzrostly o 34 procent.
Patrné je to za poslední rok dva, kdy nárůst cen napříč trhem s bydlením i ve stavebnictví je dramatický. Jen cena zděného domu za poslední rok narostla o 15 procent.

Věnovat se stavu svého majetkového pojištění je nyní důležitější než kdy jindy. Proto by se každý měl u své smlouvy zaměřit zejména na adekvátní výši pojistných částek. Zvlášť důležité je to pro ten případ, že by došlo ke škodě, po které by musela být nemovitost znovu postavena. V této oblasti je nejvíce patrné, že se rozevírají nůžky mezi tím, co za částky mají lidé ve smlouvě a jaké jsou reálné náklady právě teď. Výsledek? Podpojištění.

Důvodů k aktualizaci smluv majetkového pojištění je nyní celá řada. Velmi významně promlouvá inflace, která zvedá ceny nejen stavebních materiálů, ale také stavebních prací. Fakta jsou jasná: jestliže metr krychlový klasických střešních latí stál ještě loni 6 tisíc, dnes se prodává za téměř 11 tisíc.
Navíc následkem covidové pandemie pak dochází k tomu, že řada materiálů je jen obtížně dostupná. Opomenout nemůžeme ani požadavky EU na výstavbu budou s téměř nulovou spotřebou energie. Nemluvě o stále sofistikovanějších technologiích, jak toho dosáhnout

Zpět na tiskové zprávy

19.06.2022

Klinika Generali České - na trh přichází nová platforma komplexní péče o zdraví klientů v podobě speciálního pojištění

Pojištění Klinika Generali České představuje interaktivního průvodce v oblasti zdraví a zdravotnictví pro všechny věkové skupiny od dětí, přes dospělé po seniory. K dispozici jsou vzdálené služby sestřiček a lékařů z pojišťovny, stejně tak i specialistů v oblasti sociálních služeb, nechybí ani asistence určená pro specifické potřeby seniorů. Speciální portál soustředí na jednom místě všechny důležité informace o zdravotním stavu a aktivně nabídne přehled v oblasti prevence formou služeb (např. objednání k lékaři, hlídání termínů) či konzultací.

Generali Česká pojišťovna právě uvádí novinku, která na českém pojistném trhu zatím nemá co do záměru i rozsahu konkurenci. Nové pojištění se jmenuje Klinika Generali České – jde o specializovaný koncept služeb a technických řešení, která se týkají zdraví a která zároveň rozšiřují životní pojištění o oblast zdravotní péče a vhodně doplňují služby veřejného zdravotního systému. Klientům tak umožňuje čerpat zdravotní péči pravidelně a bez starostí. 
„Díky Klinice Generali České naši klienti nevstoupí jen do světa moderních zdravotních služeb, které budou moci čerpat neomezeně, 24 hodin 7 dní v týdnu. Naší ambicí bylo vytvořit nad klientem komplexní ochranu a provázet ho životem hned po vstupu do pojištění a nečekat až na chvíli, kdy se stane něco fatálního,“ vysvětluje Markéta Filová, senior manažerka produktů zdravotního pojištění Generali České pojišťovny, a doplňuje: „Jsem ráda, že našim klientům i obchodním partnerům můžeme dát do ruky produkt s okamžitým a snadno představitelným užitkem.
Věřím, že Klinika Generali České je přesně tím, co naplňuje náš cíl - být skutečným celoživotním partnerem našich klientů.“
 
SESTŘIČKA I LÉKAŘ Z POJIŠŤOVNY
V případě změny zdravotního stavu klienta má díky pojištění Klinika k dispozici široký rozsah služeb, které zajišťují profesionálové v oblasti zdraví, skuteční lékaři a specialisté ve svých oborech:
 
- Sestřička z pojišťovny
o aktivně komunikuje s klienty, ti ji mohou žádat o poskytnutí informací z oblasti zdraví a zdravotnictví,
o po domluvě zařídí objednání k lékařům klienta,
o v případě potřeby vyhledá relevantního lékaře. 
 
- Lékař z pojišťovny
o klienti mohou využívat konzultace s lékařem, a to zejména nad lékařskou zprávou a nad výsledky zdravotních vyšetření,
o zajišťuje lékovou poradnu, 
o praktikuje tzv. telemedicínu vč. vystavení lékařské zprávy, e-receptu nebo žádanky,
o k dispozici jsou i konzultace s psychologem určené k zorientování se v problému, sdělení možností další léčby a nasměrování na správného odborníka,
o možnost spojení prostřednictvím zdravotního portálu přes videohovor, chat i telefonicky. 
 
- Medicínský chatbot Leo
o on-line aplikace, která dokáže rychle zjistit pravděpodobnou příčinu toho, proč se klient necítí dobře a určit pravděpodobnou diagnózu. Aktuálně chatbot dokáže určit 600 diagnóz s úspěšností 93 %. 
Sestra s lékařem jsou dostupní v pracovní dny od 8 do 18 h. Telemedicína a konzultace s psychologem pak funguje v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 
ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
Klienti-senioři v rámci Kliniky Generali České dostávají k dispozici specifické asistenční služby, které pomohou v případě změny zdravotního stavu s následkem nutnosti hospitalizace, klidového režimu na lůžku doporučeného ošetřujícím lékařem a také v případě fyzického omezení mobility. 
Služby se soustředí na dvě oblasti: 
- obecné telefonické poradenství z oblasti sociálních a zdravotních služeb, 
- konkrétní praktická pomoc v podobě
  • osobní a zdravotní péče v domácím prostředí, 
  • doprava k a od poskytovatele zdravotní péče, 
  • asistence v domácnosti (např. zařízení nákupu, úklid, venčení psů),
  • rodinného průvodce (např. vypracování individuálního plánu péče, jednání s úřady). 
„Asistenční služby pro seniory jsme koncipovali tak, abychom je mohli zahájit velmi rychle, protože jsou určeny pro překlenutí doby, než může být poskytnuta péče ze strany veřejného systému, pečovatelských nebo charitativních služeb,“ upřesňuje Markéta Filová. Pojistné plnění je přitom poskytováno až po dobu 12 týdnů.
Na seniorské asistenční služby je k dispozici 20 000 Kč na všechny události dohromady během pojistného roku. Klienti nejsou limitováni tím, kolikrát jednotlivé asistence mohou využít jako u jiných podobných pojištění, ale mohou si zvolit ve spolupráci s lékařem z pojišťovny, které asistence jsou s ohledem na zdravotní stav relevantní a ty čerpat až do pojistného limitu (20 000 Kč nebo po dobu 12 po sobě jdoucích týdnů). 
Během poskytování těchto asistenčních služeb je s klienty aktivně hledáno dlouhodobé řešení díky službám telefonického poradenství či rodinného průvodce, tak aby klienti i poté, co jsou asistenční služby ukončeny, měli veškerou péči o sebe zajištěnou např. ze strany veřejného systému. 
 
ZDRAVOTNÍ PORTÁL
Hlavní součástí pojištění Klinika Generali České je on-line zdravotní portál, který díky jednoduchému a přehlednému menu umožňuje plnohodnotné využívání všech služeb a benefitů nového produktu. Přístup na něj je výhradně přes zabezpečenou Klientskou zónu Generali České pojišťovny
 
Zdravotní portál klientům slouží k těmto účelům a nabízí: 
- přehled benefitů, které nabízí veřejná zdravotní pojišťovna klienta, 
- doporučení státem hrazených preventivních vyšetření, ale i dalších vyšetřeních hrazených klientem, 
- evidenci termínů preventivních vyšetření i očkování (vč. jejich „pohlídání“), 
- přehled o lékařích klienta, 
- náhled do kalendáře nejbližších událostí týkajících se zdraví klienta, 
- připomínání termínů vyšetření, očkování atp. (e-mailem i SMS), 
- konzultace zdravotního stavu s lékařem, 
- využití telemedicíny či konzultace s psychologem. 
 
TROJICE VARIANT POJIŠTĚNÍ
Pojištění Klinika Generali České je koncipováno tak, aby nabídlo služby využitelné pro všechny věkové skupiny. S ohledem na to je možné sjednat ho ve třech variantách, které se liší svým rozsahem: 
 
Klinika
- sjednat mohou osoby starší 18 let,
- k dispozici služby Sestřička z pojišťovna a Lékař z pojišťovny (viz výše),
- poskytování informací o zdravotních benefitech veřejných zdravotních pojišťoven,
- doporučení preventivních vyšetření (a očkování) a hlídání těchto termínů. 
 
Klinika rodič s dětmi
- nad rámec základní varianty je pojištění sjednané pro vlastní děti mladší 18 let (jejich počet není omezen), 
- k dispozici jsou konzultace pediatra. 
 
Klinika senior
- sjednat mohou osoby mladší 75 let, které jsou ve starobním důchodu,
- nad rámec základní varianty navíc rozsáhlé asistenční služby pro seniory. 
 
Pojištění Klinika Generali České je možné uzavřít ke všem stávajícím smlouvám životní pojištění Generali České pojišťovny, stejně jakou v rámci sjednání nové smlouvy. Ceny za tento nový koncept služeb se pohybují od 140 Kč měsíčně.
Zpět na tiskové zprávy

15.06.2022

Soutěž na podporu udržitelného podnikání SME EnterPRIZE vyhrála firma z jižní Moravy, která vyvíjí už 27 let zařízení na čistění vody

Generali Česká pojišťovna soutěží SME EnterPRIZE podporuje udržitelné podnikání u malých a středních českých firem. První místo si odnesla společnost IN - EKO TEAM s.r.o., která na jihu Moravy vyvíjí vodohospodářská zařízení k čištění vody. Druhé místo získaly SADY SV. PROKOPA, s.r.o., kde propojují udržitelné zemědělství se sociální prací. Třetí příčku obsadil CYRKL Zdrojová Platforma, s.r.o. se svým digitálním odpadovým tržištěm. Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo téměř 90 firem z celé republiky.

Generali Česká pojišťovna vyhlásila výsledky 2. ročníku soutěže SME EnterPRIZE. Jejím záměrem je ocenit malé a střední firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí.

„Letos jsme se znovu přesvědčili, že udržitelnost není jen módní nálepkou, ale v podnikání dnes již nutností proto, aby firma mohla být dlouhodobě úspěšná. V Česku máme velkou spoustu skvělých podnikatelů, kteří v této oblasti dosahují pozoruhodných výsledků. Letošní finalisté jsou přesvědčivými důkazy,“ komentuje letošní ročník Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.

VÍTĚZOVÉ A FINALISTÉ

Do letošního ročníku soutěže SME EnterPRIZE se přihlásilo bezmála 90 firem z celého Česka, které se odbornou porotu snažily oslovit svými udržitelnými obchodními modely, inovacemi nebo udržitelným podnikáním.

Ze dvou předkol postoupila do finále desítka společností, z nichž porota určila konečné pořadí:

1. místo: IN - EKO TEAM

2. místo: SADY SV. PROKOPA

3. místo: CYRKL – Zdrojová Platforma

Vítězové získávají finanční podporu na rozvoj svého podnikání, mediální podporu pro zviditelnění svých aktivit a díky mezinárodnímu formátu soutěže i možnost vytváření obchodních příležitostí na zahraničních trzích. Slavnostní finálové vyhlášení soutěže ukázalo, že významným pozitivním efektem soutěže SME EnterPRIZE je také networking mezi účastníky.

Každoročně zemře v důsledku znečištěné vody více než 1 000 000 lidí a více než 2 miliardy lidí po celém světě nemá přístup k bezpečné vodě. Vítězná firma letošního ročníku soutěže, IN - EKO TEAM, vznikla v polovině devadesátých let právě proto, aby se zasadila o rozšíření kvalitní vody na zemi prostřednictvím výroby zařízení pro čištění odpadní vody, která nabízí vládám, soukromníkům i průmyslovým firmám. Všechna zařízení jsou výsledkem vlastní vědecké a výzkumné činnosti a vlastní výroby. Firma spolupracuje na vývoji se startupy a řadou univerzit. Veškeré poznatky a zkušenosti z oboru filtrace vody společnost využívá k dalšímu vývoji efektivních inovačních zařízení.

Právě vlastní výzkumnou a inovační činnost firmy a také to, že s udržitelným podnikáním začala už v 90. letech, kdy téma ekologické udržitelnosti tak silně nerezonovalo, ocenila porota soutěže. „Oceňujeme vizionářství zakladatelky Evy Komárkové – už v polovině devadesátých let vsadila na technologie na čištění vody. Příběh její firmy nás přesvědčil, že podnikání opravdu založila proto, aby prospívala jak společnosti, tak životnímu prostředí. Firma od té doby vybudovala stabilní byznys u nás i v zahraničí, staví na vlastním výzkumu a vývoji, spolupracuje s univerzitami i startupy. Udržitelnost se navíc prolíná do celého chodu firmy, včetně využívání obnovitelných zdrojů energie,“ popisuje závěry poroty její předsedkyně Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica.

Druhé místo si odnesly jihočeské SADY SV. PROKOPA. Revitalizované historické jablečné sady propojují tradice předků a moderní poznatky a technologie. Hospodaří s důrazem na zachování a rozšíření biodiverzity a v následném procesu zpracování a nabídky produktů aplikují ohleduplné a udržitelné postupy. Ekologické zemědělství ve společnosti propojují se sociální složkou. Třetinu pracovních úvazků tvoří osoby se znevýhodněním.

Tým kolem Sadů svatého Prokopa nás zaujal svou energií a zápalem pro věc. Moderní ekologickou produkci v sadech propojili se sociální prací do ojedinělého příkladu sociálního zemědělství u nás. Jejich podnikání je jasně ukotveno v regionu, a přesto mají i ambiciózní plány na rozšíření. Myslí taky na vzdělávání a osvětu a jejich práce si rozhodně zaslouží ocenit,“ zdůvodňuje druhé místo Helena Továrková.

Na třetí místo porota zařadila společnost CYRKL – Zdrojová Platforma. V současné době jde o největší recyklační platformu pro obchodování s průmyslovým odpadem a recykláty v Evropě. Odpad se díky ní stává cenným a obchodovatelným zdrojem. Díky platformě se daří ušetřit miliony tun materiálu, který by jinak z velké části končil ve spalovnách nebo na skládkách. Platforma disponuje vlastním unikátním matchmaking algoritmem založeným na AI/machine learning. Propojování obchodních partnerů, původců odpadu a recyklátorů tedy probíhá automaticky za pomoci nejmodernějších technologií, strojového učení a datové analýzy.

Každý, kdo se o udržitelné podnikání alespoň trochu zajímá, už o Cyrklu musel slyšet. Unikátní platforma mění odpady ve zdroje a učí firmy vidět v nich hodnotu. Rychle expanduje po Evropě, počítá uživatele v tisících a věříme, že svůj potenciál v budoucnu promění v úspěšný byznys,“ popisuje Helena Továrková.

Kromě finanční výhry a titulu získala firma, která se umístila na prvním místě, možnost reprezentovat české udržitelné podnikání na celoevropském finále soutěže, které proběhne v září v belgickém Bruselu.

Na sdíleném 4.-10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily společnosti:
Agdata s.r.o.

Energy financial group a.s.

K A M A spol. s r.o.

Lavandia s.r.o.

Opravárna s.r.o.

Recycling J&F, s.r.o.

Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
 

MEZINÁRODNÍ ROZMĚR

České kolo soutěže je součástí mezinárodního klání SME EnterPRIZE, které pořádá pojišťovací skupina Generali. V roce 2022 je do něj kromě České republiky zapojeno ještě dalších osm evropských zemí (Maďarsko, Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko a Chorvatsko).
Účastníci v jednotlivých zemích přitom mohou soutěžit ve třech kategoriích udržitelného přístupu, kdy má jejich podnikání pozitivní dopad na zdraví a spokojenost zaměstnanců (a jejich rodin), na životní prostředí a dále na rozvoj komunit.

Kompletní informace o mezinárodní soutěži jsou k dispozici na www.sme-enterprize.com

POROTA SME EnterPRIZE 2022

Helena Továrková – ředitelka Nadace Veronica, předsedkyně poroty

Viktor Třebický – CI3, člen poroty

Renata Kučerová – Mendelova univerzita v Brně, členka poroty

Nina Bočková – Vysoká škola ekonomická, členka poroty

Jindřich Špička – Vysoká škola ekonomická, člen poroty

Alena Stiborová – senior manažerka zemědělského pojištění GČP, člen poroty

Martin Flajšar – ředitel produktového managementu podnikatelského pojištění GČP, člen poroty

Vojtěch Malina – CEO CleverFarm a loňský vítěz soutěže, člen poroty

Zpět na tiskové zprávy

08.06.2022

GČP INDEX přichází v nové podobě s ještě realističtějším pohledem na nehody v českých a moravských městech

Po úpravách index bezpečnosti silničního provozu ještě mnohem více odráží realitu dopravních nehod na území měst a obcí v Česku. Nově jsou dostupná data o bezpečnosti provozu pro všech 206 obcí s rozšířenou působností. Index se v premiéře zaměřuje také na nehody výhradně se zranitelnými účastníky provozu – tedy na chodce, cyklisty a motocyklisty.

Generali Česká pojišťovna hodnotí bezpečnost silničního provozu v intravilánech (zastavěné plochy) měst již od roku 2004. Zatímco pod názvem „Index bezpečnosti“ byla doposud hodnocena pouze krajská a okresní města, nový GČP INDEX bezpečnosti silničního provozu detailněji hodnotí nejen aktuální stav, ale také vývoj v jednotlivých obdobích ve všech 206 obcích s rozšířenou působností.  
Kromě celkové bezpečnosti ve městech a obcích se nově speciálně zaměřuje také na zranitelné účastníky silničního provozu - tedy chodce, cyklisty a motocyklisty. 
GČP INDEX bude vycházet opět dvakrát ročně – vždy na jaře a na podzim. Ověřená data pro výpočet indexu tradičně dodává Centrum dopravního výzkumu. 

VÍCE INFORMACÍ VE VĚTŠÍM DETAILU
Nově jsou kompletní historická data popisující bezpečnost na silnicích krajských měst a obcí s rozšířenou působností k dispozici na speciální platformě www.gcpindex.cz. Díky ní je možné data unikátním způsobem filtrovat například podle období, typu města nebo pořadí v indexu. 

„Po 18 letech kontinuálního hodnocení bezpečnosti silničního provozu ve městech máme k dispozici unikátní data o tom, ve kterých městech je bezpečnost na silnicích dobrá a kde nehody komplikují život obyvatelům i řidičům,“ vysvětluje Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny, a dodává: „Velmi dobrou zprávou pro obyvatele českých a moravských měst je fakt, že hodnota indexu během 10 let klesla o 52 procent! V průměru se dnes smrtelné a těžké dopravní nehody podílejí v zastavěných částech měst a obcí na úrovni 1,36 % všech nehod. Před 10 lety to bylo 2,84 %. Stále jsou však města, která mají potenciál k významnému zlepšení.“

V roce 2021 bylo v intravilánech sledovaných 206 měst evidováno 49 701 dopravních nehod, z nichž 617 bylo vážných nebo smrtelných, průměrná hodnota indexu tak činila 1,24 %. V oblasti zranitelných účastníků silničního provozu bylo loni nehod evidováno 5 442, vážných nebo smrtelných bylo 485 z nich. Průměrná hodnota indexu zranitelných účastníků tak činila 8,91 %. Zatímco na všech vloni evidovaných nehodách v intravilánech sledovaných měst se zranitelní účastníci podíleli „pouze“ 10,9 %, na těch vážných nebo smrtelných už 78,6 %! Jedná se tak skutečně o velmi ohroženou skupinu účastníků silničního provozu.

VEDE LIBEREC, NA CHVOSTU BRNO
Podle výsledků GČP INDEXu za rok 2021 se na nejvyšší příčce v bezpečnosti silničního provozu mezi krajskými městy umístil Liberec. Na druhém místě skončily Karlovy Vary, na třetím Praha. 
Naopak nejhorší, 13. místo obsadilo v loňském roce Brno. O patnáct setin před Brnem v uvedeném srovnání skončila Plzeň, na 11. místě pak České Budějovice. 
GČP INDEX nově mimo krajská města srovnává také všechna města se statusem obcí s rozšířenou působností. Pozitivní informací je, že z celkem 206 obcí v 76 z nich nedošlo v uplynulém roce ke smrtelné ani těžké dopravní nehodě. Nejhorší GČP INDEX byl vloni evidován Kostelci nad Orlicí (14,29), ve Vodňanech (12,12) a Vizovicích (10,53).

GČP INDEX obcí s rozšířenou působností v roce 2021 (1. 1. – 31. 12. 2021) dle krajů.
Odkazy naleznete přímo pod názvy jednotlivých krajů:

ZRANITELNÍ ÚČASTNÍCI – NOVÝ POHLED NA NEHODY VE MĚSTECH
GČP INDEX nově umožňuje srovnání měst a obcí podle závažnosti nehod s účastí tzv. zranitelných účastníků silničního provozu, tedy chodců, cyklistů a motocyklistů. Jde tak o sledování výhradně těch nehod, při nichž byli usmrceny či těžce zraněny vyjmenované skupiny.
Hodnota Indexu zranitelných účastníků udává poměr vážných a smrtelných nehod zranitelných účastníků k počtu nehod s účastí zranitelných účastníků. 
Nejbezpečnějším krajským městem v této oblasti se v uplynulém roce stal Liberec, na druhém místě skončil Hradec Králové, na třetím pak Olomouc. 
V celkem 86 městech nedošlo v roce 2021 ke smrtelným a těžkým nehodám zranitelných účastníků silničního provozu. 
Naopak nejhorší, 13. místo obsadilo v loňském roce Ústí nad Labem, kde byly při 65 dopravních nehodách (s účastí zranitelných účastníků) 3 osoby usmrceny a 7 osob těžce zraněno. Předposlední příčka patřila Plzni, na 11. místě pak skončil Zlín.

 

GČP INDEX zranitelných účastníků v obcích s rozšířenou působností v roce 2021 (1. 1. – 31. 12. 2021) podle krajů.
Odkazy naleznete přímo pod názvy jednotlivých krajů:
 
NOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PLNÁ DAT
Součástí nového GČP INDEXu je od letošního roku také nová interaktivní webová aplikace na adrese www.gcpindex.cz
V jejím rámci je možné u každého města zobrazit časovou osu s vývojem ať již základního GČP INDEXu, či indexu s důrazem na zranitelné účastníky silničního provozu. Srovnat mezi sebou lze až sedm vybraných měst. 
 
Zpět na tiskové zprávy

19.05.2022

Generali Česká pojišťovna ve svém klientském centru v Brně zřídila školu pro výuku ukrajinských dětí i dospělých

Generali Česká pojišťovna (GČP) ve svém klientském centru v Brně uvolnila část prostor pro výuku ukrajinských dětí. Prostory budou využity i během letních prázdnin pro adaptační kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany. Projekt běží ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a pod přímou záštitou statutárního města Brna.

Statisíce Ukrajinců, kteří byli nuceni uprchnout před válečným konfliktem na Ukrajině, čeká nyní další těžký úkol. Měli by se co nejrychleji začlenit do české společnosti. Napomoci jim v tom má státem organizovaný adaptační systém, který ale naráží na omezené personální i materiální kapacity měst a krajů. „Po finanční pomoci občanům Ukrajiny, kterou podpořila jak pojišťovna, tak její zaměstnanci, jsme se rozhodli i pro tu praktickou. Proto jsme část prostorů našeho klientského centra na Purkyňově ulici v Brně urychleně uvolnili a připravili pro potřeby dočasné výuky ukrajinských dětí a občanů. Čím lépe se Ukrajinci naučí našemu jazyku, tím hladší bude jejich začlenění nejen do běžného ale i pracovního života,“ říká Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.
 
DOSTATEČNÁ KAPACITA A SPECIÁLNÍ REŽIM 
Pro výuku a adaptaci byly vybrány sekce ve dvou patrech klientského centra GČP tak, aby mohla probíhat výuka v dostatečné kapacitě s tím, jak budou počty dětí přibývat. Konkrétně to znamená, že prostory jsou připraveny pro 9 tříd a až 270 dětí do konce června, pro výuku dospělých pak budou k dispozici dvě třídy v celkové kapacitě 60 lidí. 
Kromě zajištění prostor Generali Česká pojišťovna poskytne také zázemí firemní jídelny a bude plně hradit jak svačiny, tak obědy. Děti i dospělí se tak budou moci stravovat bez nutnosti přecházet do jiných prostor.
„Provoz našeho klientského centra vznik školy nijak neomezí. Kolegové, kteří svá místa uvolnili, budou pracovat v režimu home officu. Ti ostatní přijali dočasné změny ve využívání kanceláří a společných prostor s pochopením, a za to jim patří velké poděkování,“ doplňuje Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny. 
 
MOŽNOST POKRAČOVAT VE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Ukrajinské děti získají díky výuce v Purkyňově ulici základní znalosti českého jazyka. V prostorách pojišťovny fungují od začátku května adaptační skupiny. Zájemci je mohou navštěvovat až do konce června. K dispozici bude na místě i ukrajinská koordinátorka a překladatelka. Výuku samotnou zajišťuje Magistrát města Brna.  
Výuku v budově zajišťuje Základní škola na Arménské 21. Skupiny jsou určeny pro děti od 6 do 15 let, v každé bude maximálně 25 dětí. V rámci programu bude dětem zajištěna výuka, a to nejméně dvě hodiny denně. Dále připravují pedagogové a asistenti adaptačně-socializační a volnočasové aktivity. Mám velkou radost, že se do adaptačních skupin hlásí stále více a více dětí. Zároveň bych chtěla poděkovat Generali České pojišťovně za pomoc. Nesmírně si toho vážíme,“ uvádí primátorka města Brna Markéta Vaňková.
 
LETNÍ ADAPTAČNÍ SKUPINY
Po ukončení školní výuky se v brněnských kancelářích největší české pojišťovny otevřou letní adaptační skupiny pro děti, ve kterých by se měli sžít s novým prostředím a základně si osvojit jazyk.
„V současné chvíli zajišťujeme volný čas pro děti čtyři hodiny odpoledne. V létě, kdy je škola zavřená, se budeme starat o děti celý den. V prostorách už teď probíhají kurzy českého jazyka pro dospělé. Plánujeme prostor rozšířit i o úzce profilované volnočasové aktivity jako výtvarné workshopy, divadlo apod., kam se mohou zapojit všichni,“ upřesňuje Eva Kaličinská z Organizace na pomoc uprchlíkům, která bude program zajišťovat
Zpět na tiskové zprávy

03.05.2022

SRNA index: Srážených zvířat u silnic přibylo, je jich nejvíce za měřená zimní období od roku 2018

Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV), přináší 6. vydání SRNA indexu, který vždy na jaře (a na podzim) informuje o výši škod i přehledu nejrizikovějších míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku. SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data jsou tak mezi sebou porovnatelná. Od loňského října do letošního března došlo na domácích silnicích podle policejních dat k 7225 srážkám se zvěří. Nehody za sebou zanechaly škody přesahující 330 milionů korun.

Provoz na českých silnicích se už koncem loňského roku vrátil více méně do normálu. Tuto situaci odráží i čísla, která se týkají srážek se zvěří. Meziročně za stejné období je jich více o 25 procent. Policie ČR ve svých statistikách evidovala od loňského října do letošního března (včetně) celkem 7225 případů srážek se zvěří. Započítány do nich ale nejsou ty z jižních a západních Čech (61 případů), kde se tyto nehody systematicky již řadu let nevykazují tak, jako je tomu ve zbytku republiky. I tak jde o nejvyšší číslo za zimní období od roku 2018.
 
Nejvíce nehod motorových vozidel se zvířaty se ve sledovaném období odehrálo ve středních Čechách (1635), na Ústecku (1028) a na Vysočině (885). 
 
STOVKY MILIÓNŮ KORUN NA ŠKODÁCH
Zimní období ukazuje, že proti létu je střetů se zvěří nepatrně méně. To reflektují i výše škod napříč kraji. Za sledované období jejich součet - vycházející z odhadů Policie ČR - dosáhl 339 milionů korun. 
Nejvyšší účty se vyplácí za nehody se zvěří vzniklé ve středních Čechách – jde o téměř 84 miliónů korun. Což je dáno i tím, že tento kraj má suverénně nejhustší silniční síť (9 638 km). Co do absolutní výše škod ho následují Vysočina (49 milionů Kč) a Ústecký kraj (38,6 milionů Kč). 
„Ve sledovaném období nedošlo v souvislosti se střety se zvěří ke smrtelné nehodě, po níž zůstávají škody na úrovni i desítek milionů korun. Přesto nehody se zvířaty přinesly jedno těžké a 33 lehkých zraněních,“ komentuje situaci Michal Bíl z CDV. 
 
OPRAVY SE STÁLE VÍCE PRODRAŽUJÍ
Generali Česká pojišťovna denně s motoristy řeší zhruba 25 škod po střetu se zvířetem. Trvalý růst zde vykazují náklady nutné k opravě vozidel po takové nehodě. „Průměrná škoda v tuto chvíli dosahuje téměř 45 tisíc korun. 
Následky menších nehod jsou obvykle řešeny z připojištění střetu se zvěří, ty vyšší pak z havarijního pojištění,“ vysvětluje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel v Generali České pojišťovně. 
Výjimkou nejsou případy, kdy účet za opravu vozidla dosahuje několika stovek tisíc korun. Typicky jde o vozidlo kategorie SUV, které porazí divoké prase nebo jelení zvěř. Vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech v podstatě soustavně rostou ceny náhradních dílů, lakýrnických a dalších prací, budou i náklady na opravy stále vyšší. 
 
ZMĚNY CEN NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Takto se změnily ceny vybraných náhradních dílů u Škody Octavia Combi III 2.0 TDI. Jde o porovnání cen z května 2021 a února 2022: 
 
                                  05/2021         02/2022 nárůst ceny
Čelní sklo                   4 892 Kč       5 593 Kč        +14 %
Kapota 11 755 Kč 12 694 Kč        +10 %
LED světlomet          18 355 Kč 20 174 Kč        +10 %
Přední nárazník          9 890 Kč 10 983 Kč        +13 %
 
„Jen za období říjen 2021 až březen 2022 jsme na škodách po srážkách se zvěří vyplatili motoristům 195 miliónů korun. Šlo přitom o 4 424 pojistných událostí,“ upřesňuje Patrik Nauš.
 

SEZÓNA SRNČÍ ZVĚŘE SE BLÍŽÍ
„I nadále platí, že až 80 % sražené zvěře představují srny a srnci. Do budoucna očekáváme, že by mělo dojít k nárůstu srážek s prasetem divokým,“ potvrzuje Michal Bíl z CDV. 
Řidiči by se s nadcházejícím létem měli připravit na kulminaci počtu srnčí zvěře u silnic, protože mezi červencem a srpnem se odehrává její říje. „Srnčí zvěř se pohybuje na relativně malém prostoru. Zvířata překračují komunikace poměrně často. Ne vždy jsou úspěšná. Pokud žijí v blízkosti komunikací, což je v naší krajině s hustou silniční sítí spíše pravidlem, rizikové situace se tak opakují,“ upozorňuje Michal Bíl. 

Ze statistik jasně vyplývá, že riziko střetu se zvěří je nejvyšší dvě hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem. Jsou to právě pozdní noční a brzké ranní hodiny, kdy počet střetů dramaticky roste. Absolutně nejhorší je celoročně období kolem 22. hodiny. 

NEJRIZIKOVĚJŠÍ KRAJE A ÚSEKY V NICH
Nejvíce střetů se zvěří se za poslední půlrok znovu odehrálo na silnicích ve Středočeském kraji, kde jich bylo celkem 1 635. Přitom vůbec nejhorší úsek, na kterém hrozí podle sledovaných dat srážka se zvěří, se nachází u Zdib. Jde o část silnice č. 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry, kde se na pouhých 88 metrech odehrálo 6 nehod. Jde o místo na pomezí dvou krajů. Odhad hmotné škody dosáhl 293 tisíc.  

Co do množství srážek se zvěří figuruje na druhém místě Ústecký kraj, kde se událo 1 028 nehod. Vůbec nejhorším místem na Ústecku je silnice 0133 a její 1 993 m dlouhý úsek mezi litvínovským Janovem a Horním Jiřetínem. Pod koly tu skončilo 21 zvířat, přitom 14 z nich na 305metrové pasáži lesního úseku za čerpací stanicí. Škoda dle odhadů činila 476 tisíc korun.

Třetím krajem, kde zvěř nejčastěji končila život střetem s vozidlem, je tentokrát Vysočina. Za sledované období tam bylo evidováno 885 nehod. Nejkritičtější místo zde představuje úsek silnice 360 v katastru Třebíč-Pocoucov směrem na Trnavu. Na trase dlouhé 3 294 m došlo k 30 nehodám se zvěří – přitom 10 se jich stalo na úseku o délce jen 186 metrů (zhruba na úrovni Výčapského rybníka). Odhad vzniklé škody určila Policie ČR na 525 000 Kč.

Rizikové úseky se oproti datům za minulá období částečně změnily. „To však neznamená, že ty původní už nejsou pro motoristy nebezpečné. Stále se na nich podle našich dat koncentrují případy srážek se zvěří,“ připomíná Michal Bíl z CDV.

 
Zpět na tiskové zprávy

24.03.2022

Změna na pozici regionálního ředitele regionu Rakouska, střední a východní Evropy a generálního ředitele Generali CEE Holdingu

Luciano Cirinà, regionální ředitel regionu Rakouska, střední a východní Evropy a generální ředitel Generali CEE Holdingu, jehož je Generali Česká pojišťovna součástí, byl dnes suspendován ze své funkce.

Dočasným ředitelem regionu Rakouska a střední a východní Evropy a generálním ředitelem Generali CEE Holdingu byl jmenován Giovanni Liverani, generální ředitel Generali Německo.

Giovanni Liverani je spojen se skupinou Generali již od začátku své profesionální kariéry v roce 1991. Od roku 2015 je členem Group Management Committee (GMC) skupiny Generali a je předsedou představenstva a generálním ředitelem Generali Německo. Působí rovněž jako Country Manager pro Německo.

Zpět na tiskové zprávy

21.03.2022

Můj život AKTIV: zdravý životní styl přináší do životního pojištění zpětnou slevu i další odměny

Za AKTIVNÍ přístup k životnímu stylu Generali Česká pojišťovna poskytne zpětnou slevu až 25 % z ročního pojistného. Pro klienty je současně k dispozici propracovaný program Generali Vitality zahrnující odměny za dosažení fitness cílů i preventivní chování. Životní pojištění chytře motivuje ke cvičení, a tím ke zlepšení zdraví i kondice. Už 30 min cvičení dvakrát týdně přináší pojištěným hodnotné benefity.

Po covidové pandemii, která řadě lidí ztížila pravidelné sportování a „podepsala se“ na jejich kondici, představuje Generali Česká pojišťovna jako první univerzální pojišťovna na domácím trhu novou variantu životního pojištění Můj život AKTIV. 
Dovětek AKTIV dává jasně na srozuměnou, že jde o produkt, který je určený primárně těm klientům, kterým je vlastní aktivní a zdravý životní styl a kteří se věnují i prevenci. Díky svému přístupu mohou každoročně získat zpětnou slevu na pojistném ve výši až 25 % a stát se členy programu Generali Vitality. Ten jim za jejich aktivity pravidelně přináší celou řadu dalších výhod a funguje tak jako užitečná motivace.

„Životní pojištění, které odměňuje za zdravý životní styl podle úrovní dosažených v programu Generali Vitality, na českém trhu nabízíme v premiéře. Program motivuje širokým rozsahem poukazů a výhod. Určeny přitom nejsou výhradně pro sportovní nadšence, ale velmi dobře poslouží těm, kteří sport a aktivní přístup ke svému tělu a zdraví zapojují v běžném životě třeba na rekreační úrovni. Hodí se ale i pro ty, kteří motivaci k prvnímu kroku na cestě ke zdravějšímu životnímu stylu teprve hledají,“ vysvětluje Aleš Krejdl, ředitel produktového managementu životního pojištění Generali České pojišťovny. 
Výhody nové životní pojištění přináší i těm, kteří do svých aktivit zařazují jen občasné delší procházky, např. pejskaři. 

"Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit program Vitality do České republiky v rámci našeho partnerství s Generali Českou pojišťovnou," říká Barry Swartzberg, generální ředitel Vitality Group, a dodává:"Víme, že program Vitality může udělat lidi zdravějšími, což je důležitější víc než kdy předtím."

ZPĚTNÁ SLEVA NA POJISTNÉM
Peníze zpět za životní pojištění – tak by se ve zkratce dal představit hlavní benefit, který odpovědný životní styl klientům přináší. Podle dosažených výsledků v průběhu celého roku jim je poskytnuta zpětná sleva na pojistném. Ta přitom může dosáhnout až 25 %. „Klientům v den výročí jejich pojistné smlouvy každoročně vyčíslíme nárok na slevu a peníze jim následně zašleme automaticky na jejich účet,“ popisuje princip Aleš Krejdl. 
Sleva se přitom vypočítává z předepsaného ročního pojistného za životní a zdravotní rizika. Reálná výše zpětné slevy může dosáhnout i tisíců korun.

PROGRAM GENERALI VITALITY
Poskytnutí zpětné slevy je přímo úměrné cílům a plnění výzev, kterých klient dosáhne v rámci programu Generali Vitality. Klient se do něj sám registruje po sjednání životního pojištění Můj život AKTIV – k tomu dostává veškeré nutné podklady. 
Princip programu je jednoduchý – čím více se klient stará o své zdraví, tím vyšší úrovně v programu během roku dosáhne. A tím více výhod může čerpat. Ať už jde o slevy na sportovní vybavení, oblečení nebo třeba doplňky stravy. 
Využívat k tomu bude speciální aplikaci (dostupnou pro operační systémy Android i iOS) a zařízení typu chytrých hodinek nebo chytrého mobilního telefonu. Možnost využívat program je zpoplatněna částkou 199 Kč měsíčně.
Na webu www.generalivitality.com/cz/cz je k dispozici orientační kalkulačka, která jasně ukáže, za jakých okolností se účast v programu vyplatí. Cíle jsou přitom nastaveny jako dosažitelné – už 30 min cvičení dvakrát týdně klientovi přinese velmi hodnotné benefity – včetně zpětné slevy na pojistném.

Zpět na tiskové zprávy

24.01.2022

Pojistné podvody za rok 2021: detektivové odhalili případy v úhrnu za více než půl miliardy korun

Nejvyšší finanční objemy podvodů se loni objevily u podnikatelského pojištění. Podvody za víc než 155 milionů Kč byly odhaleny v Praze – nejvíce z celého Česka. O nekalé jednání vůči pojišťovně se lidé i podnikatelé pokoušejí bez ohledu na ekonomickou situaci země.

Generali Česká pojišťovna pokračuje v úspěšné odhalování pojistných podvodů. Uchráněná hodnota, kterou pojišťovna díky odhalení nevyplatila, dosáhla za rok 2021 nemalých 532 milionů korun. Tato suma se tak přidává k trendu z posledních let, kdy se podařilo jen od roku 2016 odhalit nekalé jednání v celkovém souhrnu za 2,25 miliardy korun!

„VEDOU“ VELKÉ KRAJE
Stejně jako v předchozích letech se i loni nejvíce podvádělo v Praze. Detektivové v metropoli odhalili podvody za 155 milionů korun. Trestné činnosti zde „svědčí“ zejména anonymní prostředí, stejně jako zde operuje nejvíce organizovaných skupin. Ty mají co do počtu sice na svědomí menší počet pojistných podvodů, jejich hodnota je proti tomu finančně velmi vysoká. 

Co do objemu uchráněné hodnoty od neoprávněné vyplaceného pojistného plnění následují střední Čechy (95,8 mil. Kč) a Jihočeský kraj (57,5 mil. Kč). Naopak nejméně se podvádělo již tradičně na Vysočině (4,4 mil. Kč) a také v Libereckém kraji (5,9 mil. Kč) a na Olomoucku (7,8 mil. Kč).  

PODVÁDĚLO SE I S COVIDEM
Podíváme-li se na pojistné podvody z pohledu typu pojištění, jednoznačně nejvyšší podvody odhalili detektivové Generali České pojišťovny v případě podnikatelského pojištění – konkrétně u pojištění majetku a odpovědnosti. Tam dosáhly v roce 2021 celkového objemu 155 milionů korun.

Jako evergreen pak následují podvody, které byly detekovány v oblasti povinného ručení. Tam jde za loňský rok v úhrnu o částku 64,2 mil. Kč. Dominantní jsou zde pokusy o podvod v případech odškodnění za újmu na zdraví po dopravní nehodě.

Třetí příčku pak obsadily podvody v oblasti životního a úrazového pojištění, které dosáhly hodnoty 21,4 mil. Kč. Právě v této oblasti se loňský rok objevil zvýšený počet pokusů o podvod v souvislosti s pojištěním pracovní neschopnosti, a to v přímé souvislosti s covidovou pandemií.  

Zpět na tiskové zprávy

17.12.2021

Generali Česká pojišťovna a slovenská Generali spojují své síly

Zástupci Generali České pojišťovny a slovenské pojišťovny Generali podepsali v brněnské vile Tugendhat „Smlouvu o prodeji podniku“, na jejímž základě obě pojišťovny organizačně propojí své aktivity. Této transakci a s ní souvisejícím krokům předcházelo schválení ze strany České národní banky i Národní banky Slovenska.

Jménem Generali České pojišťovny smlouvu podepsali Roman Juráš, předseda představenstva a generální ředitel a zároveň country manažer Skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko, a Petr Bohumský, místopředseda představenstva a finanční ředitel. Za slovenskou stranu připojili své podpisy Juraj Jurčík, předseda představenstva a generální ředitel a Andrea Leskovská, členka představenstva a výkonná ředitelka rezortu pojistné techniky.

„Vilu Tugendhat v Brně jsme zvolili jako symbol tohoto historického dne pro Skupinu Generali v regionu Rakouska, střední a východní Evropy a Ruska. Po měsících tvrdé práce a příprav začínáme novou éru úspěšného česko-slovenského příběhu. Jsem přesvědčen, že tato jedinečná transformace posílí vedoucí pozici Skupiny Generali na lokálních trzích a urychlí digitalizaci a zjednodušování v obou společnostech díky sdílení vzájemných zkušeností, nápadů a technologií,” uvedl Luciano Cirinà, regionální ředitel pro střední a východní Evropu a Rusko a generální ředitel Generali CEE Holdingu.

„Naše země k sobě měly vždy blízko, stejně tak i naše pojišťovny. Již od loňského roku jsme postupně prohlubovali naši spolupráci, což přineslo pozitivní výsledky na obou stranách. Naším cílem je vzít to nejlepší z obou společností. Chceme využít velikost a sílu Generali České pojišťovny a agilitu a inovační drive slovenské Generali a přetavit to do společné vize, abychom spolu i nadále poskytovali ty nejlepší služby pro naše klienty i obchodní partnery,“ řekl Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny a country manažer Skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko.

Smlouva o prodeji podniku nabývá účinnosti uplynutím 19. prosince 2021. Od 20. prosince 2021 budou aktivity Generali Poisťovny na Slovensku pokračovat prostřednictvím organizační složky Generali České pojišťovny pod oficiálním názvem Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu. 

„Propojení aktivit nám umožní sdílet zdroje, neustále zdokonalovat procesy a přinášet tak klientům ještě lepší řešení a služby ve smyslu naší ambice stát se celoživotním partnerem. Věříme, že díky spojení s jednou z největších pojišťoven ze Skupiny Generali v regionu střední a východní Evropy budeme i v budoucnu neustále zlepšovat servis a nabídku pro naše klienty na Slovensku,“ řekl Juraj Jurčík, předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny Generali.

Po propojení aktivit Generali České pojišťovny a slovenské pojišťovny Generali bude country manažerem pro Českou republiku a Slovensko a generálním ředitelem Roman Juráš. Juraj Jurčík bude řídit slovenskou pobočku Generali, přičemž nově bude členem představenstva Generali České pojišťovny s odpovědností za obchod na Slovensku.

Tato změna nemá žádný vliv na trvání pojistných smluv, pojistné podmínky ani na kvalitu pojištění. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak si je klienti sjednali. V případě pojistné události se klienti mohou spolehnout, že bude vyřešena řádně a plně v souladu s platnou pojistnou smlouvou.

Zpět na tiskové zprávy