19.05.2022

Generali Česká pojišťovna ve svém klientském centru v Brně zřídila školu pro výuku ukrajinských dětí i dospělých

Generali Česká pojišťovna (GČP) ve svém klientském centru v Brně uvolnila část prostor pro výuku ukrajinských dětí. Prostory budou využity i během letních prázdnin pro adaptační kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany. Projekt běží ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a pod přímou záštitou statutárního města Brna.

Statisíce Ukrajinců, kteří byli nuceni uprchnout před válečným konfliktem na Ukrajině, čeká nyní další těžký úkol. Měli by se co nejrychleji začlenit do české společnosti. Napomoci jim v tom má státem organizovaný adaptační systém, který ale naráží na omezené personální i materiální kapacity měst a krajů. „Po finanční pomoci občanům Ukrajiny, kterou podpořila jak pojišťovna, tak její zaměstnanci, jsme se rozhodli i pro tu praktickou. Proto jsme část prostorů našeho klientského centra na Purkyňově ulici v Brně urychleně uvolnili a připravili pro potřeby dočasné výuky ukrajinských dětí a občanů. Čím lépe se Ukrajinci naučí našemu jazyku, tím hladší bude jejich začlenění nejen do běžného ale i pracovního života,“ říká Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.
 
DOSTATEČNÁ KAPACITA A SPECIÁLNÍ REŽIM 
Pro výuku a adaptaci byly vybrány sekce ve dvou patrech klientského centra GČP tak, aby mohla probíhat výuka v dostatečné kapacitě s tím, jak budou počty dětí přibývat. Konkrétně to znamená, že prostory jsou připraveny pro 9 tříd a až 270 dětí do konce června, pro výuku dospělých pak budou k dispozici dvě třídy v celkové kapacitě 60 lidí. 
Kromě zajištění prostor Generali Česká pojišťovna poskytne také zázemí firemní jídelny a bude plně hradit jak svačiny, tak obědy. Děti i dospělí se tak budou moci stravovat bez nutnosti přecházet do jiných prostor.
„Provoz našeho klientského centra vznik školy nijak neomezí. Kolegové, kteří svá místa uvolnili, budou pracovat v režimu home officu. Ti ostatní přijali dočasné změny ve využívání kanceláří a společných prostor s pochopením, a za to jim patří velké poděkování,“ doplňuje Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny. 
 
MOŽNOST POKRAČOVAT VE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Ukrajinské děti získají díky výuce v Purkyňově ulici základní znalosti českého jazyka. V prostorách pojišťovny fungují od začátku května adaptační skupiny. Zájemci je mohou navštěvovat až do konce června. K dispozici bude na místě i ukrajinská koordinátorka a překladatelka. Výuku samotnou zajišťuje Magistrát města Brna.  
Výuku v budově zajišťuje Základní škola na Arménské 21. Skupiny jsou určeny pro děti od 6 do 15 let, v každé bude maximálně 25 dětí. V rámci programu bude dětem zajištěna výuka, a to nejméně dvě hodiny denně. Dále připravují pedagogové a asistenti adaptačně-socializační a volnočasové aktivity. Mám velkou radost, že se do adaptačních skupin hlásí stále více a více dětí. Zároveň bych chtěla poděkovat Generali České pojišťovně za pomoc. Nesmírně si toho vážíme,“ uvádí primátorka města Brna Markéta Vaňková.
 
LETNÍ ADAPTAČNÍ SKUPINY
Po ukončení školní výuky se v brněnských kancelářích největší české pojišťovny otevřou letní adaptační skupiny pro děti, ve kterých by se měli sžít s novým prostředím a základně si osvojit jazyk.
„V současné chvíli zajišťujeme volný čas pro děti čtyři hodiny odpoledne. V létě, kdy je škola zavřená, se budeme starat o děti celý den. V prostorách už teď probíhají kurzy českého jazyka pro dospělé. Plánujeme prostor rozšířit i o úzce profilované volnočasové aktivity jako výtvarné workshopy, divadlo apod., kam se mohou zapojit všichni,“ upřesňuje Eva Kaličinská z Organizace na pomoc uprchlíkům, která bude program zajišťovat
Zpět na tiskové zprávy

03.05.2022

SRNA index: Srážených zvířat u silnic přibylo, je jich nejvíce za měřená zimní období od roku 2018

Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV), přináší 6. vydání SRNA indexu, který vždy na jaře (a na podzim) informuje o výši škod i přehledu nejrizikovějších míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku. SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data jsou tak mezi sebou porovnatelná. Od loňského října do letošního března došlo na domácích silnicích podle policejních dat k 7225 srážkám se zvěří. Nehody za sebou zanechaly škody přesahující 330 milionů korun.

Provoz na českých silnicích se už koncem loňského roku vrátil více méně do normálu. Tuto situaci odráží i čísla, která se týkají srážek se zvěří. Meziročně za stejné období je jich více o 25 procent. Policie ČR ve svých statistikách evidovala od loňského října do letošního března (včetně) celkem 7225 případů srážek se zvěří. Započítány do nich ale nejsou ty z jižních a západních Čech (61 případů), kde se tyto nehody systematicky již řadu let nevykazují tak, jako je tomu ve zbytku republiky. I tak jde o nejvyšší číslo za zimní období od roku 2018.
 
Nejvíce nehod motorových vozidel se zvířaty se ve sledovaném období odehrálo ve středních Čechách (1635), na Ústecku (1028) a na Vysočině (885). 
 
STOVKY MILIÓNŮ KORUN NA ŠKODÁCH
Zimní období ukazuje, že proti létu je střetů se zvěří nepatrně méně. To reflektují i výše škod napříč kraji. Za sledované období jejich součet - vycházející z odhadů Policie ČR - dosáhl 339 milionů korun. 
Nejvyšší účty se vyplácí za nehody se zvěří vzniklé ve středních Čechách – jde o téměř 84 miliónů korun. Což je dáno i tím, že tento kraj má suverénně nejhustší silniční síť (9 638 km). Co do absolutní výše škod ho následují Vysočina (49 milionů Kč) a Ústecký kraj (38,6 milionů Kč). 
„Ve sledovaném období nedošlo v souvislosti se střety se zvěří ke smrtelné nehodě, po níž zůstávají škody na úrovni i desítek milionů korun. Přesto nehody se zvířaty přinesly jedno těžké a 33 lehkých zraněních,“ komentuje situaci Michal Bíl z CDV. 
 
OPRAVY SE STÁLE VÍCE PRODRAŽUJÍ
Generali Česká pojišťovna denně s motoristy řeší zhruba 25 škod po střetu se zvířetem. Trvalý růst zde vykazují náklady nutné k opravě vozidel po takové nehodě. „Průměrná škoda v tuto chvíli dosahuje téměř 45 tisíc korun. 
Následky menších nehod jsou obvykle řešeny z připojištění střetu se zvěří, ty vyšší pak z havarijního pojištění,“ vysvětluje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel v Generali České pojišťovně. 
Výjimkou nejsou případy, kdy účet za opravu vozidla dosahuje několika stovek tisíc korun. Typicky jde o vozidlo kategorie SUV, které porazí divoké prase nebo jelení zvěř. Vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech v podstatě soustavně rostou ceny náhradních dílů, lakýrnických a dalších prací, budou i náklady na opravy stále vyšší. 
 
ZMĚNY CEN NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Takto se změnily ceny vybraných náhradních dílů u Škody Octavia Combi III 2.0 TDI. Jde o porovnání cen z května 2021 a února 2022: 
 
                                  05/2021         02/2022 nárůst ceny
Čelní sklo                   4 892 Kč       5 593 Kč        +14 %
Kapota 11 755 Kč 12 694 Kč        +10 %
LED světlomet          18 355 Kč 20 174 Kč        +10 %
Přední nárazník          9 890 Kč 10 983 Kč        +13 %
 
„Jen za období říjen 2021 až březen 2022 jsme na škodách po srážkách se zvěří vyplatili motoristům 195 miliónů korun. Šlo přitom o 4 424 pojistných událostí,“ upřesňuje Patrik Nauš.
 

SEZÓNA SRNČÍ ZVĚŘE SE BLÍŽÍ
„I nadále platí, že až 80 % sražené zvěře představují srny a srnci. Do budoucna očekáváme, že by mělo dojít k nárůstu srážek s prasetem divokým,“ potvrzuje Michal Bíl z CDV. 
Řidiči by se s nadcházejícím létem měli připravit na kulminaci počtu srnčí zvěře u silnic, protože mezi červencem a srpnem se odehrává její říje. „Srnčí zvěř se pohybuje na relativně malém prostoru. Zvířata překračují komunikace poměrně často. Ne vždy jsou úspěšná. Pokud žijí v blízkosti komunikací, což je v naší krajině s hustou silniční sítí spíše pravidlem, rizikové situace se tak opakují,“ upozorňuje Michal Bíl. 

Ze statistik jasně vyplývá, že riziko střetu se zvěří je nejvyšší dvě hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem. Jsou to právě pozdní noční a brzké ranní hodiny, kdy počet střetů dramaticky roste. Absolutně nejhorší je celoročně období kolem 22. hodiny. 

NEJRIZIKOVĚJŠÍ KRAJE A ÚSEKY V NICH
Nejvíce střetů se zvěří se za poslední půlrok znovu odehrálo na silnicích ve Středočeském kraji, kde jich bylo celkem 1 635. Přitom vůbec nejhorší úsek, na kterém hrozí podle sledovaných dat srážka se zvěří, se nachází u Zdib. Jde o část silnice č. 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry, kde se na pouhých 88 metrech odehrálo 6 nehod. Jde o místo na pomezí dvou krajů. Odhad hmotné škody dosáhl 293 tisíc.  

Co do množství srážek se zvěří figuruje na druhém místě Ústecký kraj, kde se událo 1 028 nehod. Vůbec nejhorším místem na Ústecku je silnice 0133 a její 1 993 m dlouhý úsek mezi litvínovským Janovem a Horním Jiřetínem. Pod koly tu skončilo 21 zvířat, přitom 14 z nich na 305metrové pasáži lesního úseku za čerpací stanicí. Škoda dle odhadů činila 476 tisíc korun.

Třetím krajem, kde zvěř nejčastěji končila život střetem s vozidlem, je tentokrát Vysočina. Za sledované období tam bylo evidováno 885 nehod. Nejkritičtější místo zde představuje úsek silnice 360 v katastru Třebíč-Pocoucov směrem na Trnavu. Na trase dlouhé 3 294 m došlo k 30 nehodám se zvěří – přitom 10 se jich stalo na úseku o délce jen 186 metrů (zhruba na úrovni Výčapského rybníka). Odhad vzniklé škody určila Policie ČR na 525 000 Kč.

Rizikové úseky se oproti datům za minulá období částečně změnily. „To však neznamená, že ty původní už nejsou pro motoristy nebezpečné. Stále se na nich podle našich dat koncentrují případy srážek se zvěří,“ připomíná Michal Bíl z CDV.

 
Zpět na tiskové zprávy

24.03.2022

Změna na pozici regionálního ředitele regionu Rakouska, střední a východní Evropy a generálního ředitele Generali CEE Holdingu

Luciano Cirinà, regionální ředitel regionu Rakouska, střední a východní Evropy a generální ředitel Generali CEE Holdingu, jehož je Generali Česká pojišťovna součástí, byl dnes suspendován ze své funkce.

Dočasným ředitelem regionu Rakouska a střední a východní Evropy a generálním ředitelem Generali CEE Holdingu byl jmenován Giovanni Liverani, generální ředitel Generali Německo.

Giovanni Liverani je spojen se skupinou Generali již od začátku své profesionální kariéry v roce 1991. Od roku 2015 je členem Group Management Committee (GMC) skupiny Generali a je předsedou představenstva a generálním ředitelem Generali Německo. Působí rovněž jako Country Manager pro Německo.

Zpět na tiskové zprávy

21.03.2022

Můj život AKTIV: zdravý životní styl přináší do životního pojištění zpětnou slevu i další odměny

Za AKTIVNÍ přístup k životnímu stylu Generali Česká pojišťovna poskytne zpětnou slevu až 25 % z ročního pojistného. Pro klienty je současně k dispozici propracovaný program Generali Vitality zahrnující odměny za dosažení fitness cílů i preventivní chování. Životní pojištění chytře motivuje ke cvičení, a tím ke zlepšení zdraví i kondice. Už 30 min cvičení dvakrát týdně přináší pojištěným hodnotné benefity.

Po covidové pandemii, která řadě lidí ztížila pravidelné sportování a „podepsala se“ na jejich kondici, představuje Generali Česká pojišťovna jako první univerzální pojišťovna na domácím trhu novou variantu životního pojištění Můj život AKTIV. 
Dovětek AKTIV dává jasně na srozuměnou, že jde o produkt, který je určený primárně těm klientům, kterým je vlastní aktivní a zdravý životní styl a kteří se věnují i prevenci. Díky svému přístupu mohou každoročně získat zpětnou slevu na pojistném ve výši až 25 % a stát se členy programu Generali Vitality. Ten jim za jejich aktivity pravidelně přináší celou řadu dalších výhod a funguje tak jako užitečná motivace.

„Životní pojištění, které odměňuje za zdravý životní styl podle úrovní dosažených v programu Generali Vitality, na českém trhu nabízíme v premiéře. Program motivuje širokým rozsahem poukazů a výhod. Určeny přitom nejsou výhradně pro sportovní nadšence, ale velmi dobře poslouží těm, kteří sport a aktivní přístup ke svému tělu a zdraví zapojují v běžném životě třeba na rekreační úrovni. Hodí se ale i pro ty, kteří motivaci k prvnímu kroku na cestě ke zdravějšímu životnímu stylu teprve hledají,“ vysvětluje Aleš Krejdl, ředitel produktového managementu životního pojištění Generali České pojišťovny. 
Výhody nové životní pojištění přináší i těm, kteří do svých aktivit zařazují jen občasné delší procházky, např. pejskaři. 

"Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit program Vitality do České republiky v rámci našeho partnerství s Generali Českou pojišťovnou," říká Barry Swartzberg, generální ředitel Vitality Group, a dodává:"Víme, že program Vitality může udělat lidi zdravějšími, což je důležitější víc než kdy předtím."

ZPĚTNÁ SLEVA NA POJISTNÉM
Peníze zpět za životní pojištění – tak by se ve zkratce dal představit hlavní benefit, který odpovědný životní styl klientům přináší. Podle dosažených výsledků v průběhu celého roku jim je poskytnuta zpětná sleva na pojistném. Ta přitom může dosáhnout až 25 %. „Klientům v den výročí jejich pojistné smlouvy každoročně vyčíslíme nárok na slevu a peníze jim následně zašleme automaticky na jejich účet,“ popisuje princip Aleš Krejdl. 
Sleva se přitom vypočítává z předepsaného ročního pojistného za životní a zdravotní rizika. Reálná výše zpětné slevy může dosáhnout i tisíců korun.

PROGRAM GENERALI VITALITY
Poskytnutí zpětné slevy je přímo úměrné cílům a plnění výzev, kterých klient dosáhne v rámci programu Generali Vitality. Klient se do něj sám registruje po sjednání životního pojištění Můj život AKTIV – k tomu dostává veškeré nutné podklady. 
Princip programu je jednoduchý – čím více se klient stará o své zdraví, tím vyšší úrovně v programu během roku dosáhne. A tím více výhod může čerpat. Ať už jde o slevy na sportovní vybavení, oblečení nebo třeba doplňky stravy. 
Využívat k tomu bude speciální aplikaci (dostupnou pro operační systémy Android i iOS) a zařízení typu chytrých hodinek nebo chytrého mobilního telefonu. Možnost využívat program je zpoplatněna částkou 199 Kč měsíčně.
Na webu www.generalivitality.com/cz/cz je k dispozici orientační kalkulačka, která jasně ukáže, za jakých okolností se účast v programu vyplatí. Cíle jsou přitom nastaveny jako dosažitelné – už 30 min cvičení dvakrát týdně klientovi přinese velmi hodnotné benefity – včetně zpětné slevy na pojistném.

Zpět na tiskové zprávy

24.01.2022

Pojistné podvody za rok 2021: detektivové odhalili případy v úhrnu za více než půl miliardy korun

Nejvyšší finanční objemy podvodů se loni objevily u podnikatelského pojištění. Podvody za víc než 155 milionů Kč byly odhaleny v Praze – nejvíce z celého Česka. O nekalé jednání vůči pojišťovně se lidé i podnikatelé pokoušejí bez ohledu na ekonomickou situaci země.

Generali Česká pojišťovna pokračuje v úspěšné odhalování pojistných podvodů. Uchráněná hodnota, kterou pojišťovna díky odhalení nevyplatila, dosáhla za rok 2021 nemalých 532 milionů korun. Tato suma se tak přidává k trendu z posledních let, kdy se podařilo jen od roku 2016 odhalit nekalé jednání v celkovém souhrnu za 2,25 miliardy korun!

„VEDOU“ VELKÉ KRAJE
Stejně jako v předchozích letech se i loni nejvíce podvádělo v Praze. Detektivové v metropoli odhalili podvody za 155 milionů korun. Trestné činnosti zde „svědčí“ zejména anonymní prostředí, stejně jako zde operuje nejvíce organizovaných skupin. Ty mají co do počtu sice na svědomí menší počet pojistných podvodů, jejich hodnota je proti tomu finančně velmi vysoká. 

Co do objemu uchráněné hodnoty od neoprávněné vyplaceného pojistného plnění následují střední Čechy (95,8 mil. Kč) a Jihočeský kraj (57,5 mil. Kč). Naopak nejméně se podvádělo již tradičně na Vysočině (4,4 mil. Kč) a také v Libereckém kraji (5,9 mil. Kč) a na Olomoucku (7,8 mil. Kč).  

PODVÁDĚLO SE I S COVIDEM
Podíváme-li se na pojistné podvody z pohledu typu pojištění, jednoznačně nejvyšší podvody odhalili detektivové Generali České pojišťovny v případě podnikatelského pojištění – konkrétně u pojištění majetku a odpovědnosti. Tam dosáhly v roce 2021 celkového objemu 155 milionů korun.

Jako evergreen pak následují podvody, které byly detekovány v oblasti povinného ručení. Tam jde za loňský rok v úhrnu o částku 64,2 mil. Kč. Dominantní jsou zde pokusy o podvod v případech odškodnění za újmu na zdraví po dopravní nehodě.

Třetí příčku pak obsadily podvody v oblasti životního a úrazového pojištění, které dosáhly hodnoty 21,4 mil. Kč. Právě v této oblasti se loňský rok objevil zvýšený počet pokusů o podvod v souvislosti s pojištěním pracovní neschopnosti, a to v přímé souvislosti s covidovou pandemií.  

Zpět na tiskové zprávy

17.12.2021

Generali Česká pojišťovna a slovenská Generali spojují své síly

Zástupci Generali České pojišťovny a slovenské pojišťovny Generali podepsali v brněnské vile Tugendhat „Smlouvu o prodeji podniku“, na jejímž základě obě pojišťovny organizačně propojí své aktivity. Této transakci a s ní souvisejícím krokům předcházelo schválení ze strany České národní banky i Národní banky Slovenska.

Jménem Generali České pojišťovny smlouvu podepsali Roman Juráš, předseda představenstva a generální ředitel a zároveň country manažer Skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko, a Petr Bohumský, místopředseda představenstva a finanční ředitel. Za slovenskou stranu připojili své podpisy Juraj Jurčík, předseda představenstva a generální ředitel a Andrea Leskovská, členka představenstva a výkonná ředitelka rezortu pojistné techniky.

„Vilu Tugendhat v Brně jsme zvolili jako symbol tohoto historického dne pro Skupinu Generali v regionu Rakouska, střední a východní Evropy a Ruska. Po měsících tvrdé práce a příprav začínáme novou éru úspěšného česko-slovenského příběhu. Jsem přesvědčen, že tato jedinečná transformace posílí vedoucí pozici Skupiny Generali na lokálních trzích a urychlí digitalizaci a zjednodušování v obou společnostech díky sdílení vzájemných zkušeností, nápadů a technologií,” uvedl Luciano Cirinà, regionální ředitel pro střední a východní Evropu a Rusko a generální ředitel Generali CEE Holdingu.

„Naše země k sobě měly vždy blízko, stejně tak i naše pojišťovny. Již od loňského roku jsme postupně prohlubovali naši spolupráci, což přineslo pozitivní výsledky na obou stranách. Naším cílem je vzít to nejlepší z obou společností. Chceme využít velikost a sílu Generali České pojišťovny a agilitu a inovační drive slovenské Generali a přetavit to do společné vize, abychom spolu i nadále poskytovali ty nejlepší služby pro naše klienty i obchodní partnery,“ řekl Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny a country manažer Skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko.

Smlouva o prodeji podniku nabývá účinnosti uplynutím 19. prosince 2021. Od 20. prosince 2021 budou aktivity Generali Poisťovny na Slovensku pokračovat prostřednictvím organizační složky Generali České pojišťovny pod oficiálním názvem Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu. 

„Propojení aktivit nám umožní sdílet zdroje, neustále zdokonalovat procesy a přinášet tak klientům ještě lepší řešení a služby ve smyslu naší ambice stát se celoživotním partnerem. Věříme, že díky spojení s jednou z největších pojišťoven ze Skupiny Generali v regionu střední a východní Evropy budeme i v budoucnu neustále zlepšovat servis a nabídku pro naše klienty na Slovensku,“ řekl Juraj Jurčík, předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny Generali.

Po propojení aktivit Generali České pojišťovny a slovenské pojišťovny Generali bude country manažerem pro Českou republiku a Slovensko a generálním ředitelem Roman Juráš. Juraj Jurčík bude řídit slovenskou pobočku Generali, přičemž nově bude členem představenstva Generali České pojišťovny s odpovědností za obchod na Slovensku.

Tato změna nemá žádný vliv na trvání pojistných smluv, pojistné podmínky ani na kvalitu pojištění. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak si je klienti sjednali. V případě pojistné události se klienti mohou spolehnout, že bude vyřešena řádně a plně v souladu s platnou pojistnou smlouvou.

Zpět na tiskové zprávy

14.12.2021

Generali Česká pojišťovna zvyšuje vyhlašovanou úrokovou míru v životním pojištění

Generali Česká pojišťovna reaguje na aktuální makroekonomickou situaci, významné zvýšení úrokových sazeb v 2. pololetí 2021 a očekávanou úroveň tržních úroků v roce 2022 a výrazně zvyšuje vyhlašovanou úrokovou míru v životním pojištění ze současných 0,3 % p. a. až na 1,5 % p. a. Tímto typem úrokové sazby umožňuje pojišťovna zhodnocovat běžné či mimořádné pojistné, které je umístěno do kapitálové hodnoty investičního životního pojištění.

Na trhu existují dva základní druhy životního pojištění: rizikové životní pojištění a rezervotvorné životní pojištění (investiční životní pojištění). Rizikové životní pojištění poskytuje pojistnou ochranu v rozsahu sjednaných připojištění, v rámci investiční složky pak mají lidé možnost vytvářet si dlouhodobou rezervu, která po skončení pojištění pomůže např. zachovat si životní standard i po odchodu do penze. Investiční životní pojištění je tak vhodnou volbou pro ty, kteří se chtějí zajistit proti rizikům, jež je mohou v životě potkat, a zároveň si vytvořit určitou finanční rezervu.

„V prostředí inflačních tlaků a rostoucích úrokových sazeb, v jejichž důsledku rostou i výnosy krátkodobých aktiv, jsme přistoupili k významnému zvýšení vyhlašované úrokové míry. Prostřednictvím té umožňujeme klientům zhodnocovat investiční část jejich životního pojištění. V této investiční složce klienti akumulují volné finanční prostředky, a vytváří si tak do budoucna určitou finanční rezervu,“ popisuje David Vosika, člen představenstva Generali České pojišťovny a dodává: „Tuto rezervotvornou složku lze navíc průběžně posilovat i mimořádnými vklady, a naplno tak využít jejího výhodnějšího úročení.“ 

Investiční životní pojištění nabízí také daňové úlevy. Díky němu si lze snížit daňový základ, a to až o 24 000 Kč za rok. Týká se to částky, kterou klienti platí na pojištění smrti a také právě na investice v rámci životního pojištění. Dále může na tento typ životního pojištění přispívat i zaměstnavatel, a to až 50 000 Kč za rok, kdy ani klient, ani zaměstnavatel z této částky neodvádí sociální ani zdravotní pojištění.

Zpět na tiskové zprávy

08.12.2021

Průzkum: zdražování české Vánoce nezkazí, lidé před svátky cítí dostatek osobní energie

Osm z deseti Čechů bylo s vánoční výzdobou a zbožím konfrontováno už v říjnu. Uskromnit se na Vánoce neplánuje více jak polovina Čechů. Finanční situace ale přímo ovlivňuje, jak mají přes svátky lidé „dobité“ baterky. Dražší pohonné hmoty a potraviny nejsou překážkou, aby si lidé Vánoce užili.

Ironické poznámky o tom, že budou Vánoce vyskakovat na lidi už s koncem letních prázdnin, se pomalu stávají realitou. Aktuální průzkum Generali České pojišťovny ukázal, že osm z deseti (78 %) Čechů vánoční výzdobu letos poprvé zahlédlo už v měsících říjnu a listopadu. Více jak třetina (39 %) dotázaných přitom narazila na obchody či e-shopy vyzdobené vánoční tématikou i zbožím právě v průběhu letošního října. 

Vánoce si v Česku nenecháme zkazit
Průzkum přinesl celou řadu dalších zajímavých faktů. Více jak polovina (59 %) respondentů se kvůli vlastní finanční situaci nebude na Vánoce nijak uskromňovat. Zkrátka si je chtějí a mohou užít. Svátky bez omezení si dopřejí nejvíce mladí ve věku 18 až 35 let (98 %) a také dvě třetiny seniorů (63 %). Uskromnit se naopak musí nejčastěji lidé ve věku 36–45 let (45 %).

„Česká drahota“ není potíž
Ačkoliv cena pohonných hmot meziročně značně narostla, silnice v Česku v období Vánoc rozhodně prázdné nezůstanou. Dražší benzín či nafta v žádném případě neodradí dvě třetiny (62 %) dotázaných Čechů od toho, aby o svátcích vyrazili autem na nákupy, za rodinou či přáteli. „Je vysoce pravděpodobné, že na vánoční svátky bude na domácích silnicích rušno. Je proto vhodné připomenout si základní fakta o svém vlastním autopojištění a uložit si do telefonu kontakt na asistenční službu. Každoročně v našich statistikách vidíme, že zvlášť kombinace spěchu a špatného počasí přináší zvýšené množství nehod,“ připomíná Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně. 
Tématem diskusí ve společnosti je i zdražování potravin. Ale ani v tomto případě vyšší ceny, které se do nákladů na přípravu a prožití vánočních svátků promítají poměrně podstatně, neovlivní dvě třetiny (64 %) respondentů, aby v tomto ohledu přiškrtili svůj rozpočet. Ovšem 27 % dalších předpokládá, že se v hojnosti přeci jen omezí, 9 % pak zcela určitě.

Češi mají „dobité“ baterky 
V době pandemie se velmi často mluví o zhoršujícím se psychickém zdraví v celé společnosti. Generali Česká pojišťovna proto zjišťovala, jak moc mají lidé po dvou letech pandemie „vybité“ baterky. „Využili jsme metafory s baterií u telefonu. Lidé měli určovat, na kolik procent se cítí nabití. Tři čtvrtiny (74 %) respondentů uvedlo, že se cítí být před svátky nabití na 60–80 % své energetické kapacity. To považujeme za dobrou a také povzbudivou zprávu,“ říká Markéta Filová, senior manažerka životní pojištění z Generali České pojišťovny.

Předvánoční úklid emoce nevyvolává  
Průzkum také ukázal, že Čechům během vánočních svátků udělá největší radost jídlo a pití (84 %), setkávání s rodinou a přáteli (83 %), ale také volné sváteční dny (77 %).
Náladu jim naopak nejvíce pokazí epidemická (67 %) a politická (61 %) situace. Co ale v Češích nevyvolává emoce (a nechává je klidnými), jsou překvapivě dobročinné aktivity (53 %), ačkoliv se Vánoce zdají být vhodným načasováním pro pomoc potřebným, a také vánoční úklid (51 %). Ten přitom nechává nečekaně stejně klidnými muže i ženy.

U štědrovečerního stolu nejčastěji ve třech nebo ve čtyřech
Ke štědrovečernímu stolu letos zasednou Češi tradičně ve společnosti svých nejbližších, nejčastěji ve třech (23 %) nebo čtyřech (22 %) lidech. Každý sedmý (15 %) Čech pak povečeří u sváteční tabule jen s jedním nejbližším. Tři čtvrtiny (74 %) respondentů navíc uvedly, že počet lidí u jejich stolu bude totožný jako loni. U 15 % dotázaných jich bude letos u sváteční tabule více, u 10 % naopak méně. 

Priority mají Češi nastavené
Co Češi oželí, a čeho se naopak nevzdají? Rodina, přátelé a tradice patří k tomu, co má pro Čechy největší význam ve spojitosti s vánočními svátky. Tady deklarují, že žádná omezení neplánují. Naopak jsou připraveni se vzdát návštěv restaurací a sportovních či kulturních akcí. 

Ženy chtějí darovat radost, muži jsou praktičtější
Průzkum se dotazoval i na typologii dárků, kterými se obdarováváme. Polovina (51 %) Čechů bude svým blízkým věnovat dárky jak praktické, tak pro radost. Rozdíly však najdeme zejména mezi ženami a muži. Zatímco většina (60 %) žen se chystá věnovat dárek pro radost, těsná polovina mužů (51 %) se přiklání k praktickému dárku. 
Co konkrétně hraje prim mezi dárky o letošních Vánocích? Pomyslným vítězem je kosmetika (46 %), oblečení (38 %), knihy (34 %) a peníze (22 %). V případě peněz můžeme sledovat rozdíly mezi mladší a starší generací. Zatímco ve věkové skupině 25–35 let bude finanční dar dávat pouhých 13 %, tak v případě starší generace 66 a více let to je 52 %.
Dárek ve formě zážitku se pak pod stromečkem objeví jen v 10 % případů.

Průzkum se uskutečnil na vzorku 807 respondentů v dospělé české populaci 18+, provedla ho agentura PerfectCrowd na přelomu listopadu a prosince 2021. 

Zpět na tiskové zprávy

21.10.2021

SRNA index: V krajích škody se zvěří přesahují čtvrt miliardy korun

Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV), přináší5. vydání SRNA indexu, který vždy na podzim (a na jaře) informuje o výši škod i přehledu nejrizikovějších míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku.SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data jsou tak mezi sebou porovnatelná. Od dubna do konce září 2021 došlo na domácích silnicích podle policejních dat k 7329 srážkám se zvěří. Čísla jsou proti předcovidovému stavu zhruba už jen o 6 % nižší.

Společně s tím, jak se covidová pandemie letos v Česku stabilizovala, se vrátila auta na české silnice. Pomalu ale jistě tak začínají růst i počty srážek se zvěří. Jasná data o tomto vývoji přináší aktuální SRNA index, který pracuje s policejními statistikami střetů se zvěří za období od dubna do září letošního roku. 
Zatímco v uvedené době evidovala Policie ČR 7329 srážek se zvěří, v roce 2020 to ve stejném období bylo 
7238, v roce 2019 – tedy před covidovým obdobím – pak 7872 případů. Nejvíce nehod bylo ve středních Čechách (1557), na Vysočině (1029) a na Ústecku (899). 

MILIONOVÉ ŠKODY V KRAJÍCH
V krajích napříč Českou republikou střety se zvěří způsobují škody za stovky milionů korun. Nejvyšší újmy – konkrétně za 61,8 milionu korun zůstávají po sražené zvěři ve středních Čechách. Je to dáno tím, že kraj má současně nejvyšší délku silniční sítě (9638 km). 
Následují ho Vysočina se škodami 46 milionů korun (na 5074 km silnic) a Ústecký kraj se škodami za 29 milionů korun (na 4216 km silnic).
„Nejvyšší škody jsou zaznamenány tehdy, pokud následkem střetu někdo z posádky zemře nebo se těžce zraní. Takový případ policie evidovala za uplynulý půlrok ve východních Čechách. Srážku motorkáře se srnou po následném pádu nepřežila jeho spolujezdkyně. Účet za tuto nehodu se blížil 25 milionům korun,“ upozorňuje Michal Bíl. 

PRŮMĚRNÁ ŠKODA ROSTE A ATAKUJE 45 000 KČ
Počty srážek rostou spolu s tím, jak se na silnice ve větší míře vracejí automobily. „Nejen doprava, ale také stále vysoké stavy zvěře přispívají k tomu, že na českých silnicích umírá velké množství zvířat,“ vysvětluje Michal Bíl, expert na problematiku srážek se zvěří z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV). 
„Počet nahlášených škod sice proti předcovidovému období mírně poklesl, ale nepřestává růst průměrná škoda, kterou s klienty řešíme,“ doplňuje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel v Generali České pojišťovně. Podle jeho slov se průměrná škoda blíží hranici 45 000 Kč a je přímo spojena s novými technologiemi, kterými jsou vozidla vybavena. „Jsou to citlivé senzory, ale také sofistikované světelné technologie, které mají vozidla umístěny právě v čelních partiích. Při střetu mnohdy navíc dochází k aktivaci airbagů a je nutná výměna přístrojové desky či sedadel,“ doplňuje Patrik Nauš. Rostoucí cena materiálu, lakýrnických a dalších prací bude situaci dále zhoršovat.
Generali Česká pojišťovna přitom denně registruje zhruba 25 škod tohoto typu, za sledovaný půlrok vyplatila motoristům při řešení těchto pojistných událostí přes 206 milionů korun. 

ZMĚNA ČASU PŘINÁŠÍ ZHORŠENÍ SITUACE
Nastávající změna času pak do statistik zpravidla promlouvá zhoršením situace. Je to dáno celou řadou faktorů, mezi ty nejvýznamnější ale patří právě tma a šero. Zatímco zvěř své chování nemění, motoristé na silnice vyrážejí za situací, kdy kvůli posunu času odpoledne slunce zapadá stále dříve. 
„Doporučujeme řídit s vědomím, že volně žijící živočichy můžeme potkat na silnici téměř kdekoliv. Největší riziko je v zalesněných úsecích, ale mnoho nehod se stane i na krajích obcí. Je potřeba být při jízdě pozorný, sledovat okolí silnice a být vždy připraven brzdit. Největší riziko střetu s živočichy bývá po setmění. Dále je dobré počítat vždy s tím, že pokud silnici překonává jeden živočich, může jít další živočich nebo i stádo za ním,“ upozorňuje Zuzana Pokorná, hlavní ošetřovatelka Záchranné stanice Lesů hl. m. Prahy. Tato organizace ročně přijme kolem 300 živočichů zraněných v důsledku srážky s autem.

Ze statistik jasně vyplývá, že riziko střetu se zvěří je nejvyšší dvě hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem. Jsou to právě ranní hodiny, kdy počet střetů s vozidlem na podzim roste až čtyřnásobně. Absolutně nejhorší je ale celoročně období kolem 22. hodiny. Podle expertů z CDV má 80 % všech srážek na svědomí srnčí zvěř. 

NEJRIZIKOVĚJŠÍ KRAJE A ÚSEKY V NICH
Nejvíce střetů se zvěří se za poslední půlrok odehrálo ve Středočeském kraji, kde jich bylo celkem 1557. Přitom vůbec nejhorší úsek, na kterém hrozí podle sledovaných dat srážka se zvěří, se nachází u Zdib. Jde o úsek silnice č. 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry, kde se na pouhých 95 metrech odehrálo 6 nehod. Jde o místo na pomezí dvou krajů. Odhad hmotné škody dosáhl 288 tisíc.  

Co do četnosti srážek se zvěří figuruje na druhém místě Vysočina, kde se událo 1029 nehod. Nejkritičtější místo na Vysočině představuje úsek silnice 112 v katastru obce Bácovice. Na trase dlouhé 2,6 km došlo k 23 nehodám se zvěří – přitom 8 se jich stalo na úseku o délce jen 193 metrů (před mostem překlenujícím Želivku). Odhad vzniklé škody určila Policie ČR na 699 800 Kč.

Třetím krajem, kde zvěř nejčastěji končila život střetem s vozidlem, byl Ústecký. Za sledované období tam bylo registrováno 899 nehod. Vůbec nejhorším místem na Ústecku je silnice I/13 a její 1100 m dlouhý úsek mezi obcemi Přestanov a Chlumec. Pod koly tu skončilo 22 zvířat, přitom 7 z nich na krátké 119metrové pasáži u odbočky na Stradov. Škoda dle odhadů činila 387 tisíc korun.

Rizikové úseky se oproti datům za minulá období změnily. „To však neznamená, že ty původní už nejsou pro motoristy nebezpečné. Stále se na nich podle našich dat koncentrují případy srážek se zvěří,“ popisuje praxi Michal Bíl z CDV.
  

5 RAD, CO DĚLAT PO STŘETU SE ZVÍŘETEM
1/ Zapněte výstražná světla, a pokud to dovolí situace, ihned postavte na silnici varovný trojúhelník. Řádné označení místa dopravní nehody považují dopravní policisté z pohledu bezpečnosti za naprostý základ. 
2/ Došlo-li ke zranění, volejte záchrannou službu na lince 155. Jakmile to půjde, kontaktujte Policii ČR na lince 158. Ta vyrozumí správce příslušné honitby, který přijede a o zvěř se postará. 
3/ Kontaktujte asistenční linku pojišťovny. Případně využijte Linku pomoci řidičům – 1224. Když tomu nebude nic bránit, následky srážky pro pojišťovnu vyfoťte nebo pořiďte video.
4/ Zraněnou zvěř ze silnice sami neodklízejte, protože může způsobit zranění pro změnu ona vám. 
5/ V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat! Právo manipulace mají myslivci. Ponechání si zvířete by z pohledu zákona mohlo být hodnoceno jako pytláctví. 

Zpět na tiskové zprávy

31.08.2021

Průzkum: elektromobil si plánuje pořídit třetina Čechů. Ženy kvůli ekologii, muži oceňují výkon a finanční výhody.

Kontroverzní, přesto čím dál oblíbenější – nákup elektromobilu si Češi umí představit. Ideálním elektromobilem v Česku by bylo modré kombi s cenovkou do 300 tisíc Kč. Obavy českých motoristů pramení z nedostatku dobíjecích stanic, životnosti baterií ale i strachu z požáru při nehodě či samovznícení.

Elektromobilita je na vzestupu, přestože zejména v posledních měsících a týdnech se nad ekologickým přínosem nového pohonu rojí další a další řady otazníků. Elektromobily si ale razí nekompromisně cestu do domácností, včetně těch tuzemských. 
Generali Česká pojišťovna proto přináší data z aktuálního exkluzivního průzkumu mezi víc než osmi stovkami českých motoristů. Ta tento trend jasně potvrzují. Ukazují ale i další zajímavé souvislosti.
 
Kontroverzní, přesto čím dál oblíbenější
Češi si zvykají na automobily s alternativními pohony. Čím dál oblíbenější jsou ty s čistě elektrickým motorem. V minulém roce se jich u nás podle statistik Svazu dovozců automobilů registrovalo 3 262, což je meziročně nárůst o 331 % (756 v roce 2019). I podle průzkumu Generali České pojišťovny už doma jeden takový mají 4 % dotázaných. Hlavní zprávou pro společnost a výrobce automobilů ale je, že 33 % Čechů si jej plánuje pořídit. Přitom celých 79 % by vůz koupila, jen 21 % z nich by si ho pronajala.
V otázce na pohon budoucího nového auta přesto v Česku vyhrává hybridní technologie – rozhodlo by se pro ni 28 % dotazovaných. Následuje nákup vozu s benzinovým (22 %) a naftovým (14 %) pohonem. Elektřinu by pak lidé volili jako vítaného pomocníka: plug-in hybrid (PHEV) by si vybralo 13 %, po čistě elektrickém pohonu by sáhlo jen 10 % dotázaných. Mild-hybridní technologie je cestou jen pro 5 % respondentů – tedy stejně jako pohon na LPG.
Od pořízení elektromobilu odrazuje Čechy hlavně jeho vysoká pořizovací cena (54 %), délka dobíjení baterie (38 %) nebo obavy z nadměrného úbytku její kapacity během používání (31 %).
 
Ideální český elektromobil 
Průzkum mimo jiné přinesl informaci o tom, jak by si Češi svůj ideální elektromobil představovali. Data přesvědčivě ukázala, že by vůz na baterie měl stát do tří set tisíc korun (38 %), na jedno nabití by měl v průměru ujet přibližně 350 kilometrů. Čechům pak stačí, aby elektromobil vyvinul maximální rychlost 163 km/h. Životnost baterie pohánějící vůz by měla být podle domácích motoristů alespoň 8 až 10 let (40 %). Co se týče kategorie a barvy vozu, Češi by si nejčastěji přáli „kombíka nižší střední třídy“ (28 %) a z barev preferují modrou (21 %). Zajímavostí je, že tyto parametry se liší napříč všemi 14 kraji. Jinou představu o elektroautě tak mají na Karlovarsku, jinou na Ostravsku.
 
Vyšší náklady jako samozřejmost
S vlastnictvím elektromobilů vyvstávají také otázky v podobě nákladů spojených nejen s jejich pořízením, ale hlavně s jejich provozem nebo s cenou oprav v případě nehody. S celkově vyššími provozními náklady oproti autům se spalovacími motory počítají tři čtvrtiny dotázaných (75 %), stejně tak s dražším servisem (80 %). S nákladnějšími opravami po nehodách je smířeno dokonce 85 % dotazovaných. 
„V případě oprav mají elektroauta specifické technologie i servisní přístup. Z našich zkušeností vyplývá, že elektromobily vyžadují kvůli odlišné konstrukci výměnu větších částí celků než u běžných aut. Někteří výrobci navíc uvádí nutnost kompletní výměny baterie při jejím jakémkoli i sebemenším kosmetickém poškození či poničení hlavního kabelového svazku,“ ilustruje praxi Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel z Generali České pojišťovny. 
Vědomi toho jsou si i čeští motoristé – v průzkumu uvádějí dvě třetiny z nich (61 %), že by si u elektromobilu sjednali jak povinné ručení, tak i havarijní pojištění. „Následky dopravních nehod u elektromobilů bývají finančně náročnější, vozidla mladší, proto má havarijní pojištění pro jejich majitele zásadní význam,“ říká Tomáš Kabele, senior manažer autopojištění z Generali České pojišťovny. 
 
Elektromobilita a české obavy 
Koupím si elektromobil, ale kde ho budu při cestování dobíjet? Tuto otázku si pokládá většina Čechů, 66 % z nich má přitom obavu právě z nedostatku dobíjecích stanic. V případě nehody se pak obávají hrozby požárů, jejichž vznik je vzhledem k elektronice a bateriím ve vozu stále velmi nepředvídatelný. Požár a celková destrukce elektromobilu jsou krajními situacemi. 
Na běžný provoz vozidel s elektrickým pohonem ale pojišťovna pamatuje. „Už nyní jsme přizpůsobili i naše asistenční služby, které jsou plnohodnotné i pro majitele elektromobilů a počítají třeba s tak banální situací, jakou je neschopnost jízdy kvůli vybitým akumulátorům,“ doplňuje Tomáš Kabele. 
Podobně jsou v praxi bez potíží řešeny i škody samovznícením, které jsou hrazeny z havarijního pojištění. V tomto ohledu mají elektromobily svá specifika.
Obvykle se jedná o totální škody. Pokud vozidlo nestráví plameny, je nutné ho speciálním způsobem hasit, což předpokládá jeho zatopení. O totální škodu pak jde vždy, když je auto zatopené do výšky více než 40 cm. To se děje obvykle při povodních, ale hašení elektromobilu ve speciálním kontejneru je stejný případ. „Z našeho pohledu jde o regulérní pojistnou událost. Fakt, že hasiči zasáhli tímto způsobem, nic nemění na tom, že by šlo o totální škodu. Bez zásahu hasičů by automobil téměř jistě celý shořel,“ vysvětluje Patrik Nauš. 
Pojistnou událost dále prodražuje i práce hasičů. Ti si tento zásah mohou vyúčtovat a následně se hradí z povinného ručení, taková je praxe v případě požárů vozidel. Hodinová sazba, kterou hasiči účtují, je přitom paušálně nastavena na 5600 Kč/h. 
 
Šetrnost k životnímu prostředí s otazníky
Z průzkumu Generali České pojišťovny vyplynulo, že čtyři pětiny Čechů považují elektromobily za ekologické (71 %). Největší smysl v tomto ohledu našincům dávají hlavně díky snížení emisí v ulicích města (62 %) a snížení hluku (20 %). Pro ženy jsou elektroauta šetrná k životnímu prostředí více (82 %) než pro muže (60 %). 
Za neekologické Češi považují auta na elektrický pohon ze tří důvodů - kvůli likvidaci použitých baterií (72 %), způsobu těžby a zpracování drahých kovů pro výrobu baterií (66 %) a 60 % respondentů se domnívá, že se problém s emisemi od výfuků aut přesunuje jinam (výroba elektřiny v tepelných elektrárnách). 
 
Skutečné výhody
Za skutečně největší výhody elektromobilů považují Češi obecně ekologický provoz (61 %), nulové emise při jízdě (49 %), nezávislost na ropných produktech (47 %) či možnost dobíjení z domácí zásuvky (39 %). Výrazně menšími benefity jsou pro ně vyspělé technologie v těchto vozech (12 %), možnost ovládat je přes mobilní telefon (10 %) nebo inovativnější design (8 %). Nejméně Češi oceňují fakt, že jsou elektromobily konstruovány tak, že nabízí více místa pro posádku (7 %).
Rozdíly jsou ovšem vidět u preferencí mužů a žen – 45 % mužů považuje za výhodu dobít energii z domácí zásuvky (pouze 33 % žen), pro 36 % mužů jsou výhodou daňové a finanční výhody plynoucí z provozu elektromobilu (22 % žen) a 25 % mužů oceňuje vysokou akceleraci při rozjezdu (pouze 8 % žen).
 
Změna chování
Elektromobily kladou velké nároky i na změnu chování jejich uživatelů, což ostře kontrastuje s používáním vozidel na benzin či naftu. Nejvíce by Češi byli ochotni akceptovat fakt, že by svůj elektromobil dobíjeli z domácí sítě (75 %), dokázali by se smířit i s pomalejší jízdou kvůli úspoře energie (68 %) či mnohem více než dosud plánovat dojezdové cíle vzhledem ke vzdálenosti (56 %). 
Na opačném spektru se pak ukazuje jejich nevůle déle čekat u dobíjecí stanice na její uvolnění (neakceptovatelné pro 62 %) či kombinovat jízdu elektromobilem s prostředky hromadné dopravy (52 %).
 
Elektromobily a pohled pojišťovny
Pojistit vůz je možné běžným povinným ručením i havarijním pojištěním. 
Případy samovznícení elektromobilů jsou hrazeny z havarijního pojištění, které ve variantě All Risk kryje běžně i požáry.
Požár elektromobilu končí obvykle totální škodou – buď kvůli tomu, že vozidlo celé shoří, nebo kvůli nutnosti ponořit ho do vodní lázně. 
Škody na elektromobilech jsou obvykle nákladnější kvůli složitým technologickým postupům, jiné konstrukci vozidel či kvůli výrobcem předepsané nutnosti měnit celou baterii i při menších nehodách.
Škody způsobené elektromobily jsou i podle zahraničních zkušeností rozsáhlejší. Je to dáno hmotností elektroaut a do jisté míry i jejich schopností rychlé akcelerace. 
Asistenční služby počítají i se specifickým provozem elektromobilů. Jsou připraveny pomoci nejen v případech, kdy na cestě dojde k vybití akumulátoru. 
 
Online dotazování ve 2. čtvrtletí roku 2021 proběhlo na vzorku 884 respondentů-řidičů ve věku 18+.
Zpět na tiskové zprávy

27.06.2021

Škody klientů Generali České pojišťovny po bouřkách a tornádu přesáhnou 1 miliardu korun

Generali Česká pojišťovna očekává 15 tisíc pojistných událostí způsobených extrémními bouřkami v uplynulém týdnu. Desítky pracovníků pojišťovny od pátku poskytují pomoc a poradenství přímo v obcích Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice – přes 600 prohlídek již provedeno. Díky zrychlené likvidaci a vysokému nasazení bylo dosud klientům vyplaceno již 18 mil. Kč a 22 % nahlášených škod bylo již vyřešeno.

Generali Česká pojišťovna (GČP) poté, co již třetí den operuje přímo na Hodonínsku a Břeclavsku, upřesnila odhad škod po extrémních bouřkách a ničivém tornádu. „Na základě aktuální situace jsme přistoupili k navýšení odhadu škod. Očekáváme, že přesáhnout 1 miliardu korun. Další dny ukáží, zda a jak toto číslo poroste. Škody nejen na jižní Moravě, ale i v dalších lokalitách v Česku jsou skutečně masivní,“ vysvětluje Jiří Doubravský, provozní ředitel Generali České pojišťovny. 
 
JIŽNÍ MORAVA
Generali Česká pojišťovna od pátku funguje v kalamitním režimu. To znamená aktivaci celé řady opatření, která vedou ke zrychlení všech nutných procesů v takto mimořádné situaci. 
Nejdramatičtější okolnosti jsou na jižní Moravě, kde bylo do nedělního oběda nahlášeno bezmála 2400 škod za 335 milionů korun. Provedeno bylo více než 600 prohlídek poškozeného či zcela zničeného majetku. 
Očekáváme, že počet škod jen v této lokalitě dosáhne 5000, jejich finanční vyčíslení se bude pohybovat ve stovkách milionů korun. 
 
Do čtveřice obcí na Hodonínsku a Břeclavsku (Hrušky, Moravská Nová ves, Lužice a Mikulčice) GČP vyslala odborníky, kteří lidem přímo na místě v mobilních stáncích pomáhají řešit veškeré nutné záležitosti. Vzhledem ke komplikované situaci v nejvíce zasažených obcích – přerušené dodávky elektřiny, výpadky mobilního signálu - je přítomnost pracovníků pojišťovny na místě klíčová.
 
 Na stáncích pojišťovny (jsou většinou umístěné poblíž obecních úřadů) je poskytována tato pomoc: 
- hlášení a registrace pojistných událostí,
- poradenství,
- dobíjení přenosné elektroniky,
- občerstvení a další pomoc (baterky na svícení v noci, opalovací krémy atd.).
Pracovníci pojišťovny jsou na stáncích k dispozici od 8 do 20 h, případně podle potřeby. V tomto režimu budou fungovat i následující týden. 
 
 „U velkých a fatálních škod lidé ve většině nemají během víkendu čas škodu hlásit, věnují se odklízecím pracím a úklidu. Očekáváme, že tyto škody nám budou hlásit v dalších dnech. Již nyní evidujeme jednotlivé pojistné události za miliony ale také desítky milionů korun – jak z řad občanů, tak firem. Na vysoký nápor hlášení škod jsme připraveni,“ upozorňuje Jiří Doubravský. 
Navýšena byla kapacita klientského centra (hlášení škod po telefonu), které funguje v non-stop režimu. Mobilní technici i likvidátoři pracují i o víkendech.  
Lokalitu Hodonínska a Břeclavska od pondělí posílí 20 dalších mobilních techniků, kterých napříč republikou pracuje přes 150. 
 
Fakta za Jihomoravský kraj (zejména Břeclavsko a Hodonínsko)
Odhad počtu škod: 5000
Již nahlášené škody: 2400
Provedené prohlídky: 634
Vyřešené škody: bezmála 20 %
Odhadovaná výše škod: 335 milionů Kč
 
AKTIVNÍ KOMUNIKACE
Generali Česká pojišťovna obsluhuje na Hodonínsku a Břeclavsku několik tisíc klientů, kteří mají uzavřeno majetkové pojištění či pojištění motorových vozidel. 
„Nečekáme na zprovoznění elektrické a mobilní sítě. Aktivně se klientům sami ozýváme telefonicky nebo přímo návštěvou na místě, abychom jim nabídli pomoc, poradili a případné škody rovnou zaregistrovali. Tak, aby mohly být co nejdříve vyplaceny,“ upřesňuje Jiří Doubravský.
Vybrané škody na majetku je možné vyplatit obratem po nahlášení po telefonu. Peníze na účet klientů tak odcházejí v  řádech minut. Jen za uplynulé dny takto bylo vyplaceno přes 17 milionů korun. 
U větších škod GČP poskytuje zálohy na pojistná plnění, a to až do 50 % odhadované škody. Rovněž zálohy odcházejí v podstatě okamžitě po nahlášení škody.
 
SITUACE V ČESKU
Extrémní bouřková činnost nezasáhla jen jižní Moravu, s jejími následky se potýkají lidé napříč celým Českem. Generali Česká pojišťovna odhaduje, že z celé ČR klienti nahlásí na o 15 tisíc škod v celkovém úhrnu za přibližně 1 miliardu korun. 
Aktuálně je nahlášeno přes 4700 škod za téměř 450 milionů korun. Třetinu těch, které nahlásili lidé, již pojišťovna vyřešila.  
Nejvíce škod je způsobeno na majetku obyvatel, na jejich nemovitostech a automobilech, četné škody hlásí také zemědělci a velké podniky. 
Co do počtu nejvíce ničily kroupy (2400 škod), vichřice vč. tornáda (1200 škod) a velká voda (700 škod).
 
Co do množství evidovaných škod je podle aktuálních čísel nejpostiženějším regionem samozřejmě jižní Morava (2400 škod za 335 mil. Kč), následovaná s velkým odstupem Jihočeským krajem (500 škod za 17,5 mil. Kč) a Zlínským krajem (400 škod za 17,5mil. Kč). 
 
 
Odhady i počet nahlášených škod budeme průběžně aktualizovat. 
Zpět na tiskové zprávy

24.06.2021

Generali Česká pojišťovna ohlásila propojení se slovenskou Generali

Generali Česká pojišťovna se koncem roku 2021 organizačně propojí se slovenskou pojišťovnou Generali. Propojení ještě podléhá schválení příslušných dohledových orgánů. Generali Česká pojišťovna a slovenská Generali od roku 2020 intenzivně spolupracují a hledají synergie v rámci celé řady oblastí s cílem poskytnout nejlepší a nejvíce inovativní služby pro své klienty, obchodníky i partnery.

Vzhledem k pozitivním výsledkům dosavadní spolupráce obě pojišťovny organizačně propojí své aktivity, aby co nejlépe využívaly zkušenosti a know - how z obou firem.

„Chceme využít expertízu, kapacity a ty nejlepší zkušenosti z obou firem k trvalému propojení týmů a k vytvoření nové struktury, která bude dávat smysl. Máme skvělou příležitost spojit síly, využít velikost a sílu Generali České pojišťovny a inovační drive slovenské Generali, abychom spolu dosáhli výjimečné pozice na trhu," komentuje situaci Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny a country manažer skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko.

Organizační propojení podléhá ještě schválení příslušných dohledových orgánů. Generali bude na Slovensku působit jako pobočka Generali České pojišťovny pod názvem Generali Pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu. Propojení nebude mít žádný vliv na stávající smlouvy, poskytované služby a servis poskytovaný klientům i obchodním partnerům. Dlouhodobou prioritou obou pojišťoven tak zůstává neustálé zvyšování kvality produktů a služeb tak, aby měli klienti k dispozici maximální podporu kdykoliv a kdekoliv.

"Propojení aktivit nám umožní sdílet zdroje, neustále zdokonalovat procesy a přinášet tak klientům ještě lepší produkty a služby ve smyslu naší ambice stát se celoživotním partnerem. Na Slovensku patří Generali mezi nejrychleji rostoucí a nejstabilnější pojišťovny, tuto pozici si chceme zachovat, abychom i nadále dokázali čelit neočekávaným situacím, jakými je i současná pandemie," říká Juraj Jurčík, generální ředitel slovenské pojišťovny Generali.

Country manažerem a generálním ředitelem pro Českou republiku a Slovensko bude Roman Juráš, současný generální ředitel Generali České pojišťovny.

Zpět na tiskové zprávy

21.06.2021

Generali Česká jako první z velkých pojišťoven nově zapojila do ověřování svých klientů bankovní identitu

 • Bankovní identita neboli BankID nachází využití i v oblasti pojišťovnictví
 • Díky digitálnímu ověření identity si klienti Generali České mohou jednodušším způsobem aktivovat klientskou zónu, další využití budou následovat
 • Do projektu bankovní identity se během roku 2021 aktivně zapojí na 10 českých bank

Generali Česká pojišťovna (GČP) v rámci dynamického rozvoje digitalizace do svých systémů implementovala tzv. bankovní identitu. Díky tomuto modernímu a bezpečnému způsobu ověření totožnosti osob tak od dnešního dne mohou klienti GČP začít využívat výhody s tím spojené. 

V první fázi jsme se rozhodli technologii využít pro usnadnění aktivace Klientské zóny GČP, která sama o sobě poskytuje rozsáhlé možnosti při uzavírání pojistných smluv, stejně jako při jejich správě. Vysoký potenciál pro implementaci bankovní identity vidíme již nyní i v celé řadě dalších oblastí. Postupně tak budeme zapojovat tuto inovaci intenzivněji,“ vysvětluje Jiří Doubravský, provozní ředitel Generali České pojišťovny. Kromě celé řady online služeb tak Generali Česká pojišťovna tuto technologii v blízké budoucnosti využije i v případě podpisů dokumentů. 

Klientská zóna GČP přitom byla vybrána pro uplatnění této technologie záměrně – představuje totiž nástroj, kde se technologické inovace scházejí na jednom místě. Příkladem může být i novinka, kterou je zdravotní chatbot Medik Leo, jenž pomáhat klientům orientačně určit původ jejich zdravotních potíží. A to s více než 90% úspěšností. 

Pojišťovny jsou důležitým segmentem pro rozšíření využívání služby BankID a mohou výrazně posunout digitalizaci Česka. Jsme rádi, že můžeme uvítat takto významného partnera a velmi si ceníme rychlosti, s jakou Generali Česká pojišťovna zpřístupnila službu svým více než 3 milionům klientů," říká Jan Blažek, člen představenstva BankID.

Bankovní identita přináší svým uživatelům mnoho výhod, mezi které patří zejména oblast ověření a na základě toho také významné zjednodušení spousty kroků jako například předvyplňování formulářů na webových stránkách, stejně jako uživatelům odpadne nutnost pamatovat si množství různých hesel. 

Možnost využívat výhody bankovní identity disponuje kolem 5,5 milionu Čechů. Snadnější zřízení klientské zóny tak v tuto chvíli nabízíme klientům České spořitelny a ČSOB. V brzké době se zapojí také Komerční banka, Moneta či Air Bank,“ doplňuje Jiří Doubravský. Do konce roku bankovní identitu nabídne na českém trhu až desítka bank.

SNAZŠÍ AKTIVACE KLIENTSKÉ ZÓNY

Standardní žádost o aktivaci Klientské zóny GČP probíhá online a v několika krocích. V jejich rámci dochází k pečlivému ověřování klienta na základě jím uvedených dat. V tomto procesu hrají roli mimo jiné rodné číslo, telefonní číslo a e-mail. V ideálním případě může celý postup dokončit a svůj účet si aktivovat.
Nastanou-li nesrovnalosti (například kvůli chybějícím údajům není možné klienta takto ověřit), je nutné proceduru dokončit zadáním aktivačních kódů. Ty žadatel s ohledem na bezpečnost obdrží v písemné podobě. Případně vše může vyřídit na pobočce. 
 
V případě využití bankovní identity klient projde autentizací, dojde v systémem GČP k rychlému porovnání jeho údajů s těmi interními a následně je celý online proces ukončen aktivací klientské zóny. 
Při využití bankovní identity se riziko komplikací omezuje na minimum (např. odpadá k ověřování klienta na základě unikátního telefonního čísla) a vše trvá v řádech několika minut. 
 
Klientská zóna GČP představuje řešení, které klientům umožňuje mít informace o pojistných smlouvách ale i případných škodách vždy dostupné. K dispozici mají klienti užitečné funkcionality: 
 • Seznam pojistných smluv vč. všech podstatných informací či dat k nim
 • Přehled historie o provedených platbách za pojistné
 • Snadná možnost hlášení pojistné události vč. náhledu na proces jejího vyřizování
 • Přístup k veškeré oficiální online komunikaci s pojišťovnou 
 • Klienti s životním pojištění mohou využívat zdravotního chatbota Medik Leo
Zpět na tiskové zprávy

18.06.2021

Generali Česká pojišťovna od roku 2022 nebude pokračovat v pojišťování konvenčních uhelných elektráren skupiny ČEZ

Generali Česká pojišťovna od roku 2022 nebude pokračovat v pojišťování konvenčních uhelných elektráren skupiny ČEZ. K tomuto rozhodnutí dochází po vzájemném jednání, v rámci něhož se zástupci největší české pojišťovny a skupiny ČEZ vzájemně shodli na ukončení spolupráce v této oblasti ještě v tomto roce.

Boj proti klimatické krizi a podpora opatření v oblasti klimatu jsou klíčovými prioritami Generali České pojišťovny i celé skupiny Generali, jíž je pojišťovna součástí. „Proto omezujeme aktivity v oblasti pojištění uhelných elektráren. Příkladem je právě aktuální dohoda se skupinou ČEZ,“ komentuje situaci Karel Bláha, člen představenstva Generali České pojišťovny a dodává:

„Souhlasíme s vědeckou komunitou ohledně potřeby rychlé dekarbonizace, počínaje energetickým sektorem a klademe tak velký důraz na dekarbonizaci našeho pojišťovacího portfolia. V posledních dvou letech jsme v rámci skupiny Generali rozhodli o neobnovení pojistného krytí pro čtyři společnosti spřízněné s uhlím, protože jsme od nich v uspokojivé podobě nezískali jejich plány na jeho opuštění. Naši strategii boje proti klimatické krizi samozřejmě průběžně aktualizujeme“.

Zpět na tiskové zprávy

17.06.2021

Premiérový ročník soutěže SME EnterPRIZE na podporu udržitelného podnikání zná své vítěze

Generali Česká pojišťovna vyhlásila výsledky 1. ročníku soutěže SME EnterPRIZE. Jejím záměrem je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí. Probíhající klimatická změna je nepopiratelným faktem, ze kterého pramení celá řada rizik. Jsou to přitom právě pojišťovny, které pomáhají podnikatelům a firmám unést jejich následky.

 • Udržitelné formy podnikání jsou trendem, který efektivně přispívá v boji s klimatickou krizí
 • Segment malých a středních podniků (SME) patří mezi základní kameny nejen české, ale také evropské ekonomiky
 • 1. ročníku soutěže se zúčastnily přes tři desítky firem z různých oblastí podnikání

Udržitelný způsob fungování malých a středních podniků ale nepomáhá jen životnímu prostředí. Přínos z něj mají i firmy samotné. „Jasně vidíme, že existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích,“ vysvětluje Karel Bláha, ředitel pro korporátní obchod a člen představenstva Generali České pojišťovny.

Udržitelnost je pro Generali Českou pojišťovnu, stejně jako pro celou skupinu Generali zásadně důležitým tématem. „Soutěž a její účastníci i vítězové nám jasně ukázali, že u nás existuje celá řada špičkových firem, které udržitelnost mají jako hlavní princip svého byznysu,“ doplňuje Karel Bláha.

VÍTĚZOVÉ A FINALISTÉ
Prvního ročníku soutěže SME EnterPRIZE se zúčastnily přes tři desítky firem, které se přihlásily se svými udržitelnými obchodními modely nebo projekty. 
Ze dvou kol postoupila do finále desítka společností, z nichž odborná porota – sestavená z odborníků, akademiků i zástupců pojišťovny – určila konečné pořadí: 

1. místo: CleverFarm 
2. místo: Stabilplastik
3. místo: Javorník - CZ (ekofarma Javorník)

Vítězové získávají finanční podporu na rozvoj svého podnikání, mediální podporu pro zviditelnění svých aktivit a společně s dalšími účastníky soutěže také přístup na tematické workshopy. Už finále přitom ukázalo, že významným pozitivním efektem soutěže SME EnterPRIZE je také networking mezi účastníky. 

CleverFarm vyvíjí chytrá řešení pro zemědělce. Mezi ně patří jak senzory na bázi internetu věcí, tak i nástroje pro precizní zemědělství. Chytrá řešení dokáží zemědělcům šetřit vodu a hnojiva, což je ekonomicky efektivní a zároveň i přínosné pro půdu a planetu.

„Vítězství je pro nás a celý náš tým velkým úspěchem a potvrzením toho, že cesta, na kterou jsme se vydali, je správná. Bude ještě dlouhá a v podstatě nikdy neskončí, ale baví nás po ní jít. Myslím, že všech 10 účastníků finálového kola mělo velmi zajímavý profil a jsme poctěni, že se nám podařilo zvítězit,“ komentoval úspěch Vojtěch Malina, výkonný ředitel CleverFarm. 

Stabilplastik vyrábí ze zbytkových směsných plastových odpadů přepravní palety. Plastové palety se 100% obsahem recyklátu mají několik výhod oproti těm dřevěným – jsou pouze z druhotných surovin, déle vydrží a zároveň se do nich dají instalovat chytrá řešení – například trackery, které pomáhají se sledováním zásilky a optimalizací její cesty. Toto udržitelné řešení tak nejen pomáhá se znovuvyužitím plastového odpadu, ale zároveň snižuje uhlíkovou stopu. 

„V tak pěkné umístění jsme nedoufali a je to pro nás velkým oceněním a určitou satisfakcí za více jak dvě dekády, po které naše společnost prosazuje udržitelné hospodaření. Velice si druhého místa vážíme a jsme moc rádi, že v ČR je takový nárůst společností zabývajících se udržitelným hospodařením,“ říká Patrik Luxemburk, obchodní ředitel Stabilplastiku. 

Ekofarma Javorník v podhorské oblasti CHKO Bílé Karpaty na hranicích se Slovenskem od roku 1996 hospodaří v systému ekologického zemědělství s šetrným přístupem k půdě a nadstandardními podmínkami pro ustájení a zacházení se zvířaty.

„Fakt, že jsme byli vybraní, je pro nás poctou – pro všechny ty, kteří tady pracovali nebo pracují. Takže samozřejmě takové ocenění dosavadní práce velmi potěší,“ říká k umístění Josef Tománek, ředitel ekofarmy Javorník.

Kromě finanční výhry a titulu získaly firmy, které se umístily na prvním a druhém místě, možnost reprezentovat české udržitelné podnikání na celoevropském finále soutěže, které proběhne v září v belgickém Bruselu.

Na sdíleném 4.-10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily společnosti: 
CARTHAMUS, 
DIMATEX CS, 
Farma Kožichovice,
JRK Česká republika, 
Plastic One, 
Vinné sklepy Kutná Hora, 
Zemědělské družstvo Všestary.

MEZINÁRODNÍ AMBICE
České kolo soutěže je součástí mezinárodního klání SME EnterPRIZE, které pořádá pojišťovací skupina Generali. V roce 2021 je do něj kromě České republiky zapojeno ještě dalších šest evropských zemí (Maďarsko, Německo, Rakousko, Itálie, Francie a Španělsko). 
Účastníci v jednotlivých zemích přitom mohou soutěžit ve třech kategoriích udržitelného přístupu, kdy má jejich podnikání pozitivní dopad na zdraví a spokojenost zaměstnanců (a jejich rodin), na životní prostředí a dále na rozvoj komunit.

Kompletní informace o mezinárodní soutěži jsou k dispozici na www.sme-enterprize.com 

POROTA SME EnterPRIZE
Helena Továrková – ředitelka Nadace Veronica, předsedkyně poroty
Vilém Třebický – CI2, člen poroty
Renata Kučerová – Mendelova univerzita v Brně, člen poroty
Alena Stiborová – senior manažerka zemědělského pojištění GČP, člen poroty
Martin Flajšar – ředitel produktového managementu podnikatelského pojištění GČP, člen poroty

Zpět na tiskové zprávy

26.05.2021

Inovace v životním pojištění - online asistent Medik Leo pomůže určit původ zdravotních obtíží

Aplikace na bázi umělé inteligence využívá data od lékařských týmů a datových specialistů k vyhodnocení více než 1 200 symptomů. Na základě symptomů a bližší specifikace zdravotních obtíží od klienta dokáže orientačně identifikovat přes 600 diagnóz s úspěšností 93 %. U těch nejčastějších nabídne uživatelům i lékařsky ověřená fakta o nich bez nutnosti vyhledávat je v jiných zdrojích.

Generali Česká pojišťovna představila a do praxe nasadila chatbota na bázi umělé inteligence s názvem Medik Leo. Služba v podobě online asistenta byla vyvinuta pro český trh společností Europ Assistance a jejím úkolem je pomáhat klientovi orientačně určit původ jeho zdravotních potíží. 
 
„Umělá inteligence tímto krokem vstupuje do oblasti služeb spojených s životním pojištěním klientů Generali Ceské. Stojí za ní kvalitní lékařská data od mezinárodních lékařských týmů, která jsou propojena s prací datových specialistů. Medik Leo byl navíc podroben důslednému testování i lékařů v Česku. Aktuálně je schopen identifikovat na 600 diagnóz, do budoucna ale budou přibývat další,“ popisuje detaily Markéta Filová, senior manažerka životního pojištění Generali České pojišťovny. 
 
ORIENTACE V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ
Medik Leo, jakkoliv je pomocníkem, nenahrazuje regulérní lékařské konzultace ani službu lékařské pohotovosti. „Na tuto skutečnost jsou klienti samozřejmě důsledně upozorněni. A to včetně toho, do jaké procentuální míry jimi zadané odpovědi diagnóze odpovídají. Vše je tedy maximálně transparentní s tím, že u výsledných diagnóz uvádíme i doporučené lékařské oddělení, na které by se měli lidé obrátit,“ doplňuje Markéta Filová. 
Hlavní rolí elektronického asistenta je v případě obtíží pomoci lidem snadnou a srozumitelnou formou pojmenovat zdravotní komplikaci. Aplikace prošla rozsáhlým testováním, na jehož základě bylo potvrzeno, že dokáže určit pravděpodobnou diagnózu v 93 % případů.
 
NA DIAGNÓZU FORMOU CHATU
Online asistent Medik Leo přitom funguje jednoduše na bází online rozhovoru (chatu): 
 
1. Klient je nejdříve požádán o vyplnění základních faktů o své osobě (např. pohlaví, věk, výška, váha, základní údaje o anamnéze)
 
2. V dalším kroku označí na postavě muže nebo ženy oblast příznaků (může jich vybrat i více).  Následně je vyzván ke specifikaci oblasti příznaků a specifikaci potíží.
 
3. Online asistent se poté ptá na konkrétní otázky, na které uživatel odpovídá ANO, NE, NEVÍM. Otázky se vztahují k symptomům označených v předchozím kroku a širšímu kontextu možností jejich vzniku. Počet doplňující otázek není omezen, může jich být až dvacet.
 
4. Na základě odpovědí na základní a doplňující otázky zobrazí Medik Leo pravděpodobnou diagnózu nebo příčiny zdravotních komplikací klienta. 
 
5. Výstup z Medika Lea je také možné si na závěr stáhnout do formátu PDF a následně vytisknout a použít jako vstupní informace při konzultaci s lékařem.
 
K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ AUTOMATICKY
Medika Lea mohou využívat klienti Generali České pojišťovny, kteří již mají sjednané (nebo si sjednají) životní pojištění. Využít tohoto elektronického asistenta mohou kdykoliv přes Klientskou zónu Generali České pojišťovny. 
„Přestože se k Mediku Leo klient dostává prostřednictvím klientské zóny, přímo do něj se jakékoli informace o klientovi nepřenáší. Práce s online asistentem je tedy zcela anonymní,“ vysvětluje otázku bezpečnosti Markéta Filová, senior manažerka životního pojištění Generali České pojišťovny. 
Medik Leo svoje služby poskytuje jak při přístupu z desktopového tak mobilního zařízení. Uživatelé přitom nemusí do svých zařízení stahovat žádnou aplikaci.
Zpět na tiskové zprávy

04.05.2021

SRNA index: Počet srážek vozidel se zvířaty meziročně klesl. Přemnožená zvěř dále představuje u českých silnic vysoké riziko

Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV) přináší IV. vydání SRNA indexu, který vždy na jaře (a na podzim) informuje o výši škod i přehledu rizikových míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku. SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data jsou tak mezi sebou porovnatelná.Od října 2020 do konce března 2021 došlo v Česku podle policejních dat k 5776 srážkám se zvěří. Celkově nižší čísla ovlivnila pandemická situace a s ní spojený nižší provoz.

Podobně jako při první vlně koronavirové pandemie se i mezi loňským podzimem a letošním jarem vlivem vládních opatření na silnice vydalo výrazně méně aut než obvykle. To mělo za následek citelný úbytek střetů se zvěří. Potvrzují to data z Centra dopravního výzkumu, která jsou podkladem pro SRNA index.

„Už loni na jaře data prokázala, že kvůli epidemickým opatřením došlo ke snížení počtu srážek se zvěří na českých silnicích. To se opakovalo i na podzim a v zimě, kdy se vlivem vládních opatření intenzita dopravy opět snížila – ačkoliv už ne tak významně, jako na jaře. K poklesu četnosti srážek se zvěří ale došlo i tak,“ komentuje situaci Michal Bíl, expert na problematiku srážek se zvěří z Centra dopravního výzkumu v.v.i  (CDV).

RIZIKO ZŮSTÁVÁ I PŘES POKLES STŘETŮ

Jasná data přináší aktuální SRNA index. Zatímco v období mezi říjnem 2019 a březnem 2020 došlo na českých silnicích k 6 980 nehodám, letos v tomto období bylo evidováno 5 776 srážek.

„Ačkoliv se číslo meziročně snížilo, stále zůstává vysoké. Jasně tak potvrzuje, že střety se zvěří jsou na českých silnicích trvale přítomným problémem, jehož následky přináší škody v řádech stovek milionů korun,“ upozorňuje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel v Generali České pojišťovně.

Roli i nadále bude hrát fakt, že spárkatá i další zvěř je v české krajině de facto na většině míst významně přemnožená.

Ačkoliv počet srážek se zvěří meziročně klesl, škoda za střet vozidla se zvěří v čase roste. „Výše škod se zvyšuje pravidelně – spolu s tím, jak Češi jezdí novějšími a dražšími vozy. Průměrná škoda za období října 2020 – března 2021 činila 41 000 korun. Evidujeme však i takové střety, za jejichž opravu pojišťovna vyplatila i 800 tisíc korun,“ uvádí Patrik Nauš z Generali České pojišťovny. Celkově pojišťovna za střety se zvěří řidičům vyplatila v uvedeném období přes 167 milionů korun. „Naši klienti škody řeší v drtivé většině případů z havarijního pojištění, ale možností je i připojištění střetu se zvěří, které se sjednává k povinnému ručení,“ dodává Patrik Nauš.

Podle dat Centra dopravního výzkumu končí pod koly automobilů na českých silnicích nejčastěji srnčí zvěř, konkrétně srnec obecný (za celý rok 2020 je evidováno 6636 sražených kusů). Časté jsou srážky také s prasetem divokým (662 kusů za rok 2020) nebo zajícem polním (162 za rok 2020). Reálně jsou ale počty samozřejmě vyšší, protože zdaleka ne všechny srážky se dostanou do policejních statistik. Podle expertních odhadů mohou být reálná čísla až o 50 % vyšší.

ŘIDIČI ZVĚŘ NEBEROU V POTAZ

„Doprava se neustále zahušťuje a navíc chování mnoha řidičů absolutně nebere v potaz zvěř, která se v naší krajině vyskytuje. U srnčí zvěře je trvalý nárůst srážek daný jednak tím, že je to nejpočetnější druh spárkaté zvěře v naší krajině, zároveň ale žije i na nejvíce lidmi navštěvovaných místech a toto rušení je nezanedbatelnou příčinou přebíhání této zvěře přes komunikace. Velké množství sražené srnčí zvěře je dáno kamionovou dopravou v nočních hodinách,“ komentuje situaci Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty. Podle jeho slov musí být řidiči v případě divokých prasat zvlášť na pozoru zejména v noci, kdy tato zvěř vychází za potravou a je podstatně hůře vidět. „Největší počet srážek je po žních a celý podzim,“ doplňuje Fischer. Roste také počet srážek s jelení zvěří, které v lesích přibývá.

Výše škod je přitom do značné míry závislá na tom, s jakým zvířetem se auto srazí. Nejnákladnější bývají škody způsobené srážkou s prasetem divokým. Nejvíce pak pojišťovna vyplácí za opravy vozidel z kategorie SUV. Podle expertních odhadů CDV však pod koly automobilů nejčastěji končí srnčí zvěř – a to zhruba z 80 % všech případů.

Problémy s hlášením sražených zvířat stále panují v Jihočeském (8 případů) a Plzeňském kraji (58 nehod). Tato krajská oddělení policie statistiky v režimu, který dlouhodobě vykazují jejich kolegové z ostatních krajů, nevedou. S neúplnými daty z těchto krajů v našich statistikách nepočítáme. Motoristé, kteří se pohybují po tamějších komunikacích, jsou tak o výsledky SRNA indexu zatím stále ochuzeni.  

NEJRIZIKOVĚJŠÍ ÚSEKY V ČESKU

Nedílnou součástí SRNA indexu jsou mapy ze všech krajů Česka, na kterých je zvýrazněný konkrétní úsek, kde se střety se zvěří v uplynulém období nejvíce koncentrovaly.

V rámci České republiky se nově jako nejrizikovější úsek ukázal ten u Litvínova v Ústeckém kraji – od října 2020 do března 2021 se tam na úseku silnice 133 mezi Janovem a Horním Jiřetínem, který čítá 304 metrů, stalo 14 srážek se zvěří. Celková výše škody se vyšplhala na 470 tisíc korun. Tento úsek je přitom problematický opakovaně a dlouhodobě.

Druhým v Česku nejnebezpečnějším úsekem je opět ten v katastru hlavního města Prahy – a to při výjezdu směrem na Úvaly. Lesní 283 metrů měřící úsek silnice I/12 přinesl 13 srážek zvěře s vozidly, přičemž škoda činila 740 tisíc korun.

Třetím nejnebezpečnějším úsekem pro střet se zvěří je ten v Liberecké kraji. Konkrétně v katastru obce Skalice u České Lípy. Na frekventované silnici I/13 došlo ve sledovaném o období k 10 srážkám, u nichž policie vyčíslila škodu na 270 tisíc korun. Jde přitom o úsek měřící pouhých 180 metrů!

Některé rizikové úseky se oproti datům za minulé období změnily pořadí a jiné se na pozice těch nejrizikovějších vrátily. „To však neznamená, že ty původní už nejsou pro motoristy nebezpečné. Stále se na nich koncentrují případy srážek se zvěří,“ doplňuje Michal Bíl z CDV.

Zpět na tiskové zprávy

31.03.2021

Generali Česká pojišťovna zvyšuje informovanost spotřebitelů. Navíc nabídne klientům za stávající pojistné vyšší plnění, nebo vrácení části zaplaceného pojistného

Generali Česká pojišťovna přichází s unikátní kampaní v oblasti investičního životního pojištění. Klientům, kteří mají smlouvy sjednané před účinností nového občanského zákoníku, postupně nabídne jejich převod do režimu tohoto novějšího právního předpisu. Zároveň si tito klienti budou moci zvolit benefit, který ke své smlouvě investičního životního pojištění dostanou v ceně pojistného.

Nový občanský zákoník – vyšší standard ochrany spotřebitele
„Nový občanský zákoník je moderní právní předpis, který výrazně více pracuje s ochranou spotřebitele a zvyšuje její standard,“ vysvětluje David Vosika, člen představenstva Generali České pojišťovny a pojistně technický ředitel. „Předchozí legislativa pochopitelně nereflektovala aktuální trendy současného přístupu k ochraně spotřebitele a zveřejňování informací. Řada věcí tedy nebyla tak exaktně formulována, jako je tomu v novém občanském zákoníku, což mohlo být v některých situacích důvodem zbytečných nedorozumění,“ doplňuje David Vosika. 

Pro klienty se kromě nového právního režimu na stávajících smlouvách vůbec nic nemění a veškeré smlouvy i nadále platí tak, jak byly sjednány. Stejné zůstává samozřejmě nejen pojistné, ale i další parametry pojistné smlouvy. Převedení staré pojistné smlouvy do režimu nového občanského zákoníku tak pro klienty znamená především oporu v moderní legislativě, která výrazně více pracuje s ochranou spotřebitele, zvyšuje její standard a odstraňuje informační asymetrii. Pojišťovně to pak poskytuje jasnější právní prostředí, ve kterém se může pohybovat. Cílem této rozsáhlé kampaně je tak modernizace starých pojistných smluv, vyjasnění některých ustanovení a především zapracování závěrů judikatury, která v oblasti pojištění akcentuje ochranu spotřebitele a informační transparentnost. Ta se v souladu s trendy nové legislativy neustále vyvíjí. „Věříme, že jdeme správným směrem a že přispějeme k dalšímu zlepšení ochrany spotřebitele, což je důležitou součástí naší strategie stát se spolehlivým partnerem pro život našich klientů,“ dodává David Vosika. 

Prohloubení ochrany spotřebitele v rámci nového občanského zákoníku potvrzuje i Kryštof Kruliš, předseda správní rady zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum: „Nový občanský zákoník se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené od roku 2014, starší smlouvy se dosud řídí předchozí právní úpravou. Převedení staršího smluvního vztahu pod režim nového občanského zákoníku je něčím, co by spotřebitelé měli zvážit. Nový občanský zákoník prohlubuje ochranu spotřebitele. Postupem času se začíná k této legislativě vytvářet judikatura soudů a lze předpokládat, že její úroveň bude do budoucna dále sílit. Vzhledem k dlouhodobému charakteru investičního životního pojištění proto může být podřízení pravidlům nového občanského zákoníku do budoucna pro spotřebitele významné.“ 

„Nový občanský zákoník smluvním stranám nebrání, aby si ujednaly, že se jejich práva a povinnosti budou řídit novým právem. Tedy, že se jejich vzájemný smluvní vztah podřídí jinému, novému právu. Možnost volby nového práva tam, kde jinak přechodná ustanovení normují, že se daný právní poměr má řídit dosavadním právem, je standardním řešením. Domnívám se, že strany by tuto volbu měly i tehdy, pokud by ji zákon výslovně nezmiňoval,“ hodnotí situaci JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., člen katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci a člen Legislativní rady vlády.  

Benefit k pojistným smlouvám 
Pojišťovna začíná postupně oslovovat klienty, jejichž smluv se možnost převedení do režimu nového občanského zákoníku týká. „Tyto klienty požádáme o schůzku, na které je detailně seznámíme s výhodami převodu pojistné smlouvy do režimu nového občanského zákoníku a zodpovíme veškeré jejich případné otázky“, upřesňuje David Vosika. 

Veškeré schůzky s klienty budou realizovány za dodržení nejpřísnějších hygienických pravidel a nařízení. Pracovníci pojišťovny podstupují pravidelné testování, na pracoviště či do kontaktu s klienty smí vstoupit pouze poté, co se prokáže jejich bezinfekčnost. Pobočky a obchodní místa pojišťovny jsou vybaveny desinfekcemi, samozřejmostí je používání respirátorů, dodržování rozestupů apod. Účast na schůzce mohou klienti pochopitelně odmítnout. O tuto nabídkou nepřijdou, mohou ji využít i později v průběhu tohoto roku.

Bude-li klient s převodem své staré pojistné smlouvy do režimu nového občanského zákoníku souhlasit, podepíše s pojišťovnou dodatek ke své stávající pojistné smlouvě. 
Navíc si ke své pojistné smlouvě bude moci vybrat jeden ze dvou aktuálně nabízených benefitů:
-         10% navýšení pojistných částek  za vybraná sjednaná pojištění – v případě pojistné události dostane klient o 10 % vyšší pojistné plnění
-         odměnu za věrnost v případě pojistné události u vybraných pojištění ve výši 3 % z běžného pojistného, které zaplatí za období od data podpisu dodatku do konce pojištěn - nejpozději při dožití smlouvy klientovi ze zaplaceného pojistného vrátí pojišťovna 3 %.

Zpět na tiskové zprávy

22.03.2021

Novinka v autopojištění Generali České: Jeden balíček řeší motoristům všechno plus přináší řadu inovací

 • Přívlastek „PLUS“ v názvu pojištění propojuje povinné ručení a havarijní pojištění – motorista získává na jedné smlouvě obě pojištění, a to v jejich maximálních variantách
 • Výhodný balíček v sobě zahrnuje řadu novinek, vč. pojištění GAP pro starší vozidla až do 6 let věku
 • U parciálních škod je garance jejich likvidace do 3 dní, jinak klient neplatí spoluúčast

Generali Česká pojišťovna, která má ve svém klientském portfoliu 2,3 milionu vozidel, přináší nový pohled na jejich pojištění – v jednom balíčku motorista získá jak povinné ručení, tak havarijní pojištění. Funguje to snadno: Při pořízení varianty povinného ručení Comfort PLUS získává motorista automaticky také havarijní pojištění All Risk PLUS. Podobně při sjednání havarijního pojištění All Risk PLUS je v jeho ceně zahrnuto povinné ručení Comfort PLUS.

Předností takové řešení přináší hned několik. „Motoristé dostávají kompletní propojištěnost na jedné smlouvě a za výhodnou cenu zároveň maximální benefity z naší nabídky. Některé z nich navíc uvádíme pro klienty v premiéře,“ vysvětluje Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně. 

INOVACE V POVINNÉM RUČENÍ

Balíček PLUS v případě povinného ručení přináší tři výrazná vylepšení. První z nich jsou pojistné limity navýšené na 300 milionů korun – tedy na hodnotu, která na českém trhu nemá obdoby. Součástí smlouvy je i pojištění odpovědnosti na škody způsobené při jízdě na (elektro)kole či (elektro)koloběžce (i mezi motoristy jsou často cyklisté), a to do částky 1 milionu korun.

V ceně balíčku je pak také asistence XL, která nabízí mimo jiné i bezlimitní odtah v rámci Evropy. Tato varianta asistenčních služeb se standardně připojišťuje extra a ročně stojí 1 500 Kč.

INOVACE V HAVARIJNÍM POJIŠTĚNÍ

V případě havarijního pojištění balíček PLUS u allriskové varianty kromě výše zmíněného přidává i zcela nové benefity, které na trh General Česká uvádí premiérově. Součástí smlouvy je automaticky i GAP pojištění, které se nově nabízí pro vozidla až do 6 let věku. „Reagujeme tak na požadavky klientů, kteří tento typ pojištění chtějí i pro svá zánovní auta. Na trhu jde o ojedinělý přístup a jsme rádi, že ho můžeme nabídnout,“ vysvětluje Tomáš Kabele. Klienti z řad motoristů mají možnost toto připojištění sjednat i k jiným variantám havarijního pojištění, a to po dobu maximálně tří let.

Další inovace se týkají oblasti likvidace škod. V balíčku PLUS motorista najde ojedinělou garanci – pokud parciální škoda na jeho vozidle nebude vyřešena do 3 pracovních dnů od dodání všech podkladů do pojišťovny, nebude klient hradit spoluúčast. „Jasně tím dáváme najevo, že kvalitní a rychlá likvidace je pro nás zásadní. Stejně jako ambice mít spokojeného klienta,“ vysvětluje nový přístup Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel.

Generali Česká navíc nově přináší možnost fixní spoluúčasti. Motorista se tak může rozhodnout, že místo obvykle procentuálně vyjádřené spoluúčasti (např. min. 5 %, nejméně však 5 000 Kč) vybere do pojistné smlouvy jen konkrétní fixní částku (1, 5, 10, 20 nebo 30 tisíc Kč). Tato možnost je ode dneška v nabídce pro všechny varianty havarijního pojištění bez rozdílu.

GARANCE CENY PRO OBĚ POJIŠTĚNÍ

Varianty pojištění PLUS pak přináší jak u povinného ručení, tak u havarijního pojištění garanci nezměněné ceny po dobu tří let. Ta je navíc u obou typů pojištění doplněna výhodou, že první pojistná událost nemá vliv na pojistné. „Výhoda je jasná – pokud řidič během tří let nabourá jen jednou, i když by to bylo jednou řešené z povinného ručení a jednou z havarijního pojištění, cena pojistného se mu za tu dobu nezmění,“ vysvětluje ve zkratce Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel z Generali České pojišťovny.

Zpět na tiskové zprávy

12.01.2021

ProfiPlán - pojištění pro podnikatele a právnické osoby – významně navyšuje pojistné limity u klíčových rizik

Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny přináší vyšší pojistné limity, které plně pokryjí potřeby nejen menších, ale i středních podniků. Navýšení pojistných limitů je v případě vybraných rizik až čtyřnásobné. ProfiPlán aktuálně pojišťuje oblasti majetku a také odpovědnosti.

Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny dostalo na podzim 2020 zcela novou podobu, která odpovídá na požadavky klientů, ale také obchodníků a makléřů. Na začátku roku 2021 se k této produktové novince přidávají i významně navýšené pojistné limity u klíčových pojistných rizik. Navýšené pojistné limity se dotýkají jak oblasti pojištění majetku, tak také oblasti pojištění odpovědnosti. „ Právě v aktuální době, kdy se podnikatelé potýkají s řadou nepříznivých okolností, chceme našim klientům dokázat, že se na nás mohou za každé situace plně spolehnout. Proto jsme v současné nelehké době opět inovovali naše podnikatelské pojištění a zásadně navýšili limity u vybraných rizik. Tímto krokem se tak pojištění ProfiPlán stalo top produktem na českém pojistném trhu,“ komentuje novinky Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.

VYŠŠÍ LIMITY U POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění ProfiPlán přináší nejvýraznější navýšení pojistných limitů v případě živelních událostí. Původní limit byl ze 150 nově navýšen na 600 milionů korun!V případě pojištění rizika odcizení se pojistný limit navýšil z původních 60 na 200 milionů korun.
Dvojnásobný limit nově platí pro pojištění strojů, kde byl navýšen na 200 milionů korun.U pojištění elektroniky přináší ProfiPlán pojistný limit nově na úroveň100 milionů korun – to představuje dvojnásobné navýšení.

VYŠŠÍ LIMITY U POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Součástí ProfiPlánu je samozřejmě i pojištění odpovědnosti. Původní limit 30 milionů byl nově navýšen na úroveň 50 milionů korun.

NEJŠIRŠÍ KRYTÍ NA TRHU

Pojištění ProfiPlán nabízí řešení pro nejširší základnu klientů: SME (malé a střední firmy), a to jak fyzické, tak právnické osoby, ale také municipality, veřejnou správu, nadace či spolky.

Zvláštní důraz byl u všech typů pojištění kladen na implementaci nových rizik (např. strojní přerušení provozu u stacionárních strojů, strojní vybavení budov, rozšířené pojištění skel, nový přístup k pojištění movitých a nemovitých věcí) a také úpravy i odstranění celé řady výluk i nutnosti zvláštních ujednání. Výsledkem je zjednodušený produkt, který ale kryje vše podstatné.

Nová struktura pojištění pro podnikatele i jeho procesu sjednání navíc pomáhá klientům s momenty, které by mohly při rozhodování o rozsahu pojistných rizik opomenout. Některá připojištění jsou tak automaticky sjednána se sublimity zdarma - např. pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných a převzatých nebo čisté finanční škody. V případě pojištění staveb se pod pojistnou ochranu dostávají rizika přepětí či zatečení atmosférických srážek nebo náraz vozidla.

Navýšená variabilita a modularita nastavení ProfiPlánu plně respektuje požadavky klientů z oblasti SME a umožňuje sjednat pojištění, které na nejvyšší možnou míru odpovídá individuálním požadavkům klientů. To se týká jak typů pojištění, tak pojistných limitů.

DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ NA JAŘE

Postupné a mnohdy nevyhnutelné změny na trhu podnikatelského pojištění znamenají, že produkt v oblasti SME prochází kontinuálním vývojem. Během letošního jara tak bude následovat další rozšíření pojištění ProfiPlán.

To do své struktury přidá pojištění profesní odpovědnosti, pojištění D&O, pojištění kybernetických rizik, stavebních montáží, zdravotnických zařízení i asistenčních služeb.

Aktuální struktura pojištění ProfiPlán

 • Pojištění majetku
  • Živelní pojištění
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění odcizení
  • Pojištění elektroniky
  • Pojištění strojů
 • Pojištění odpovědnosti
Společně s ProfiPlánem byl spuštěn i webový portál o SME pojištění na www.generaliceskaprofi.cz
Zpět na tiskové zprávy