24.10.2023

SRNA index: méně evidovaných nehod a přitom další nárůst průměrné škody po střehu se zvěří

Od letošního dubna do září (včetně) došlo na českých silnicích podle policejních dat k 5195 srážkám se zvěří. Nehody za sebou podle odhadů zanechaly škody překračující 370 milionů korun. Skutečné číslo bude ale vyšší.

Uplynulý půlrok, během kterého SRNA index monitoruje střety vozidel se zvěří, pokračuje trend menšího počtu nehod, ale nárůstu škody, které za sebou takové kolize zanechávají. Vzhledem k tomu, že Policie ČR změnila v řadě krajů metodiku evidence nehod se zvěří, ne všechny střety končí v oficiálních statistikách. Meziroční srovnání výsledků pak hovoří jasně: uplynulé pololetí bylo zaznamenáno 5195 střetů se zvěří, což je meziroční pokles o 30 %. Nižší jsou i celkové odhadované škody, a to za 373 milionů Kč – meziročně o 15 % méně. 

POLICIE UPOUŠTÍ OD EVIDENCE VŠECH NEHOD
Policie ČR šetří již v osmi krajích (na mapě uvedeny šrafovaně) nehody se zvěří v tzv. zkráceném režimu. Klade důraz na to, aby tyto nehody byly zpracovány co nejrychleji a nejefektivněji. Snižování administrativní zátěže však vede k tomu, že čísla uváděná v oficiálních statistikách nemají s realitou popisující počty nehod se zvěří mnoho společného. 
Příkladem mohou být poslední pololetní výsledky na Vysočině. Před rokem ve stejném období v kraji bylo evidováno 1017 střetů, nyní statistiky přinesly číslo pouze 47. U kraje, který dlouhodobě patřil k územím s nejvyšším počtem střetů se zvěří v Česku, jde o nejdramatičtější rozdíl mezi oficiální evidencí nehod a realitou. 
„Pro nadcházející období připravujeme inovace SRNA indexu, aby i přes změnu evidence nehod Policií ČR co nejvíce postihl skutečnou situaci o střetech motorových vozidel se zvířaty na českých silnicích a přinesl užitečné informace,“ vysvětluje Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu. 

ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZVĚŘÍ NA VOZIDLECH NA VZESTUPU
O tom, že čísla sražené zvěře jsou ve skutečnosti vyšší, než uvádí statistiky, hovoří i data pojišťovny. „Za sledované pololetí od dubna do září jen naše pojišťovna s klienty řešila 4053 pojistných událostí, za které jsme vyplatili přes 190 milionů korun,“ upřesňuje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně. 
Podle jeho slov průměrná škoda po následcích střetů se zvěří meziročně znovu narostla a nyní dosahuje 50 000 Kč. Škody stále rostou kvůli řadě faktorů, mezi ty nejvýznamnější patří stále poměrně vysoká inflace, ale i vysoké ceny materiálů na opravu, náhradních dílů a také práce v autoservisech. Motoristé přitom většinu škod hradí z havarijního pojištění, případně z připojištění střetu se zvěří. 

MILIONOVÉ ŠKODY V KRAJÍCH ROSTOU
Uplynulé jarní a letní období potvrdilo, že střety se zvěří pro motoristy zůstávají na českých silnicích stále extrémně vysokým rizikem. Dokazuje to i způsobená škoda na majetku a na zdraví. Ze 14 sledovaných krajů meziročně narostla v osmi z nich. Nejhorší situace – daná délkou silniční sítě – je ve Středočeském, kraji, kde byla výše škod odhadnuta na 98 milionů Kč. Následuje se 40 miliony Kč Moravskoslezský kraj a po něm pak Královéhradecký, v něm byl počet škod po střetu se zvěří za uplynulé pololetí odhadnutý na více než 35 milionů Kč. 

SRAŽENÉ ZVĚŘI DOMINUJE SRNČÍ
Oficiální statistiky o druhu sražené zvěře přináší za devět měsíců letošního roku jasná čísla. Nejvíce kolizí s motorovými vozidly má na svědomí srnční zvěř – konkrétně jde o 6445 střetů, což v celkových číslech představuje 78 %. S dramatickým odstupem následují práce divoké (9% podíl), zajíc (4 %), pes (3 %), daněk (2 %) a jelen (2 %). 

NEJRIZIKOVĚJŠÍ KRAJE A ÚSEKY V NICH
Nejvíce střetů se zvěří se za dlouhodobě sledované odbobí odehrálo ve Středočeském kraji, kde jich bylo celkem 1803, což představuje nárůst o 10 %. V tomto kraji se také nachází jeden ze tří nejhorších úseků pro střet se zvěří v Česku vůbec. Jde o úsek silnice č. 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry, kde se na pouhých 99 metrech odehrálo 6 nehod. Jde o místo přesně na pomezí dvou krajů. Odhad hmotné škody dosáhl 310 tisíc.  

Co do četnosti srážek se zvěří figuruje na druhém místě Moravskoslezský kraj, kde se událo 771 nehod (meziročně o 6 % méně). Vůbec nejhorším místem na severu Moravy je na silnici I/58 mezi Petřvaldem a Starou Vsí nad Ondřejnicí. Pod koly tu v dlouhodobě sledovaném odbobí skončilo 10 zvířat, a to na 218metrové pasáži před začátkem krátkého lesního úseku. Dle odhadů policie činila hmotná škoda 380 tisíc korun.

Třetí kraj, ve kterém se odehrálo nejvíce srážek se zvěří, je Olomoucký. Za sledovaný půlrok se tu stalo 707 nehod, což představuje meziroční nárůst o 11 %. Nejkritičtější místo v tomto kraji představuje 216metrový úsek na silnici III/150 u obce Želatovice poblíž odbočky na Újezdec. Stalo se zde deset nehod s vyčíslenou škodou 470 tisíc koroun. 

Nejvíce rizikové úseky se mohou v rámci krajů vzájemně střídat. „To však neznamená, že ty původní už nejsou pro motoristy nebezpečné. Stále se na nich podle našich dat koncentrují případy srážek se zvěří,“ připomíná Michal Bíl z CDV.

 

INFOGRAFIKA KE STAŽENÍ ZDE

Zpět na tiskové zprávy

09.10.2023

Jana Šestáková, poradkyně Generali České pojišťovny, zvítězila ve světové soutěži Global Advisor Excellence Contest, pořádanou skupinou Generali

Více než 160 000 poradců z celého světa se zapojilo do soutěže GAEC 2023, která odměňuje inovativní přístup poradců zaměřený na klienta

Milán – Jana Šestáková z České republiky se stala vítězkou soutěže Global Advisor Excellence Contest 2023 (GAEC 2023), kterou pořádá skupina Generali. Soutěž je určená pro poradce skupiny Generali z 25 zemí, kteří hledají nové a inovativní způsoby, jak být skutečnými celoživotními partnery pro klienty v souladu se strategií Generali „Lifetime Partner 24: Na cestě k růstu“.

Jana Šestáková byla vybrána z více než 160 000 poradců pocházejících z více než 28 společností Generali po celém světě, hlavně díky svému silnému postavení v regionu. Působí v něm jako důvěryhodný poradce, který navazuje dlouhodobé vztahy s klienty. Ráda pomáhá lidem nejen ve svém okolí. Mezi její největší přednosti patří lidskost, vřelost a upřímnost. Kontinuálně se vzdělává a vyvíjí v oblasti digitalizace a sociálních sítí, kde jí sleduje přes 2 tisíce lidí. V Generali České pojišťovně pracuje neuvěřitelných 27 let. Její klientská základna činí okolo šesti tisíc klientů a neustále roste. Na slavnostním ceremoniálu v italském Miláně ji vyhlásili vítězkou GAEC 2023.

Cílem soutěže, která byla zahájena v roce 2017, je povzbudit poradce Generali z různých zemí, aby se navzájem inspirovali, sdíleli své znalosti, zkušenosti a trendy z celého světa. GAEC navíc oceňuje ty, kteří podporují aktivity charitativní iniciativy skupiny Generali The Human Safety Net zaměřené na získávání finančních prostředků, které podporují znevýhodněné rodiny a integraci uprchlíků.

Jaime Anchústegui, generální ředitel regionu International, řekl:

„Pro mě a pro celou Generali International je ctí mít v rámci našeho regionu toho nejlepšího poradce z celé skupiny Generali. Jana Šestáková nejlépe ztělesňuje náš proklientský přístup, jehož cílem je reagovat na vyvíjející se a sofistikované potřeby našich klientů a využívání digitálních nástrojů. Pracuje s námi 27 let a ukázala, že je vzorem i v podpoře lokálních charitativních aktivit.  Je to skutečný celoživotní partner. Čím více se nám bude dařit mít profesionální síť poradců jako je Jana, tím více bude značka Generali celosvětově uznávaná jako hlavní partner pro pojistný trh a pro komunity, ve kterých působíme.“

Aby Generali odměnila a oslavila odhodlání a úspěchy svých poradců, vyhledala nejlepší a nejinovativnější z nich. Byli hodnoceni podle kritérií, která zahrnovala digitalizaci, kontakt s klienty, produkci a retenci, což jsou základní atributy pro filozofii celoživotního partnerství.

Isabelle Conner, ředitelka marketingu a vztahů se zákazníky skupiny Generali, řekla: „Soutěž Global Advisor Excellence Contest společnosti Generali je celosvětové hledání jednotlivců, kteří ztělesňují ducha Generali. Vášeň, kterou naši poradci mají pro své klienty, odlišuje Generali od ostatních, díky tomu jsou naši poradci důvěryhodnými i pro miliony dalších klientů po celém světě. Navzdory výzvám posledních let, jako byla například pandemie koronaviru, naši poradci stále poskytují inovativní a personalizovaná řešení a prvotřídní zákaznickou zkušenost. Je nezbytné pochopit, co klienti hledají, a nabídnout jim poradenství na míru. Pomáháme jim chránit jejich životy a sny. Chtěla bych poblahopřát letošní vítězce Janě Šestákové za naplňování našeho přístupu celoživotního partnera a poblahopřát všem našim vynikajícím poradcům po celém světě k jejich účasti.“

Strategie Generali „Lifetime Partner 24: Na cestě k růstu“ staví klienty do popředí, zaměřuje se na inovace a   na data. Síť 161 000 poradců Generali, kteří jsou vybaveni digitálními nástroji, bude i nadále hrát zásadní roli při poskytování podpory, ochrany a zabezpečení pro více než 68 milionů našich klientů prostřednictvím těch nejlepších řešení přizpůsobených jejich potřebám.

Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva Generali Česká pojišťovna „Proklientský přístup a důvěryhodnost patří k vlastnostem dobrého poradce. Jsem velice hrdý na to, že jsme měli na soutěži GAEC 2023 silné česko-slovenské zastoupení a že v obrovské celosvětové konkurenci se nejlepším poradce stala právě naše kolegyně z České republiky Jana Šestáková. Opět jsme dokázali, že Generali Česká pojišťovna je silnou součástí skupiny Generali a že máme v našich řadách ty nejlepší odborníky. Jsem opravdu velice hrdý a gratuluji Janě k tomuto velkému úspěchu.“ 

Zpět na tiskové zprávy

26.09.2023

Generali Česká pojišťovna navázala dlouhodobou spolupráci s SOS dětskými vesničkami

Celosvětová iniciativa The Human Safety Net, jejíž součástí jsou i CSR aktivity Generali České pojišťovny, se v Česku věnuje podpoře znevýhodněných rodin s dětmi do 6 let a zlepšování podmínek porodnictví. Pojišťovna bude dlouhodobě podporovat využívání unikátního modelu Velká pětka. Cílem společných aktivit je v Česku během pěti let pomoci až 5000 dětí a rodin.

Generali Česká pojišťovna má v rámci celosvětové iniciativy The Human Safety Net nového významného partnera v oblasti CSR, a tím jsou SOS dětské vesničky. „Dlouhodobé vztahy jsou v životě ty nejcennější. Právě proto je naším cílem být celoživotním partnerem nejen pro naše klienty a zaměstnance, ale také pro naše komunity. Velice mě těší, že jsme navázali silné partnerství s SOS dětskými vesničkami. Díky tomu můžeme ještě více pomáhat těm nejzranitelnějším a jejich rodinám. Děti jsou naší budoucností, neměli bychom na to zapomínat,“ komentoval spolupráci Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.

Kooperace se zaměří na pomoc ohroženým rodinám s dětmi ve věku do 6 let, kterým SOS dětské vesničky pomáhají v rámci programu SOS Kompas. Jeho cílem je zabránit odebrání dětí do náhradní péče a je postaven na roli sociální pracovnice, která dochází za rodinou do jejího domácího prostředí a pomáhá primárně s řešením sociální či materiální situace, aby ti nejmenší mohli vyrůstat doma. 
Při práci s rodinami používají sociální pracovnice unikátní model Velká pětka (Five to Thrive), jehož realizaci a využívání bude Generali Česká pojišťovna přímo podporovat v 17 lokalitách v Čechách i na Moravě. Tento model vychází z poznatků neurovědy a poskytuje pečujícím osobám účinné nástroje k tomu, aby věděly, jak správně rozvíjet traumatizované děti. SOS dětské vesničky jsou jedinou neziskovou organizací v České republice, která tento přístup praktikuje v praxi. 

„Díky významné finanční podpoře a navázání dlouhodobé spolupráce s Generali a Generali Českou pojišťovnou dokážeme posunout naší práci tak, abychom podpořili jak ohrožené děti, tak i jejich rodiče a pomohli jim vyrovnat se s jejich traumatizujícími zážitky. Chceme vytvořit lepší rodinné zázemí, které bude plné bezpečí, lásky a péče, aby ti nejmenší naši pomoc v dospělosti již nepotřebovali. Do budoucna plánujeme rozvíjet naše partnerství prostřednictvím různých expertních dobrovolnických aktivit a materiálních sbírek. Těším se, že společně budeme hledat, jak dále rozvíjet naše partnerství a zlepšovat životy lidí,“ sdělila Jindra Šalátová, výkonná ředitelka SOS dětských vesniček. 
Kromě finanční podpory bude součástí spolupráce i dlouhodobá podpora a pomoc v rámci realizace dobrovolnických aktivit, rozvoj expertního dobrovolnictví, případně další materiální pomoc a taktéž síťování, sdílení zkušeností a know how s dalšími neziskovými organizacemi, které jsou součástí celosvětové sítě pomoci v rámci iniciativy THSN.

VELKÁ PĚTKA – SVĚT JAKO JISTOTA 
Model Velká pětka (Five to Thrive) využívá poznatky z neurovědy a funguje na pěti principech: reakce, zapojení, uvolnění, hraní si a mluvení. Tento přístup využívají odborníci napříč obory například při práci s lidmi v různých odvětvích, s rodiči, pečovateli i samotnými dětmi. Také jej používají různé organizace po celém světě nejen k rozvíjení dětí, ale i lidí, kteří zažili traumatický zážitek. Odborníci z řad neurologů i psychologů tuto metodu kvitují. 
V České republice jsou SOS dětské vesničky první organizací, která metodu Velká pětka zavádí do sociální práce s rodinami ohroženými odebráním dětí. Soustředí se hlavně na děti, které zažily zneužívání, týrání, zanedbávání nebo ztratily nejbližšího člověka a s tím veškerou jistotu a víru, že svět kolem nich může být přátelský a vstřícný. Metody založené na modelu Velká pětka mohou umožnit nápravu poškození způsobeného raným traumatem, které je často považováno za nevratné. 

Projekt se zaměřuje na kojence a děti předškolního věku ohrožené odloučením od rodiny bez řádné vazby na svého primárního pečovatele a také na rodiče s nedostatečnými rodičovskými dovednostmi, kteří nejsou schopni vytvořit mezi nimi a těmi nejmenšími potřebné bezpečné pouto.


SOS dětské vesničky
SOS dětské vesničky jsou nejstarší neziskovou organizací pomáhající v Česku ohroženým dětem. Počátky jejich působení na českém území se datují již od 60. let 20. století, kdy někteří dětští lékaři a psychologové začali upozorňovat na nedostatky ústavní péče o děti bez rodiny a problém emocionální deprivace těchto dětí. Inspirace k řešení problému pak byly v té době již existující nebo se rozvíjející SOS dětské vesničky v dalších zemích západní Evropy, které vznikly jako pomoc dětem, jež přišly během 2. světové války o rodiče a domov. 
V současnosti SOS dětské vesničky pomáhají v celkem 135 zemích světa. V České republice SOS dětské vesničky zajišťují preventivní terénní sociální služby pro rodiny ohrožené odebráním dětí, 24hodinové krizové centrum pro děti, které se ocitly v ohrožení, zázemí pěstounům a dětem, o které se starají, podporu mladým lidem z pěstounské péče nebo v neposlední řadě tréninkové bydlení pro ohrožené rodiny s dětmi. 

The Human Safety Net
Celosvětová iniciativa The Human Safety Net (THSN) je organizace skupiny Generali pomáhající komunitám. Zaměřuje se na podporu znevýhodněných rodin s dětmi, ale také napomáhá integraci uprchlíků. Podporuje jejich uplatnění na trhu práce, díky realizaci jejich nápadu a plánu na vlastní podnikání. 
Více o iniciativě: www.thehumansafetynet.org

V České republice směřují aktivity THSN k podpoře rodin s dětmi ve věku 0–6 roků, které bojují s různými problémy (sociální, materiální apod.) anebo se jejich děti potýkají se závažnými následky po předčasném porodu. Kromě toho podporuje i rozvoj porodnictví a neonatologie.
Hlavními partnery v Česku jsou již zmíněné SOS vesničky, Nadace Leontinka a Nadační fond Vita et Futura. 
Nadace Leontinka pomáhá dětem a mladým lidem se zrakovým handicapem. Naše pomoc míří především do sféry sociálních služeb rané péče, která poskytuje podporu, poradenství a vedení více než 1 000 rodinám s dětmi se zrakovým postižením.
Nadační fond Vita et Futura se zaměřuje na podporu v oblasti neonatologie, především pak pracovišť poskytujících nejvyšší stupeň péče o novorozence, a to v plném rozsahu, vyjma chirurgické korekce závažných vrozených vývojových vad. 

Zpět na tiskové zprávy

30.08.2023

Víkendové bouřky: zatím více než 1300 škod za 70 milionů korun

Víkendové bouřky přinesly zejména škody na majetku občanů i firem, vysoké škody hlásí zemědělci. Mezi nejvíce postižené regiony patří jižní Čechy, Moravskoslezský kraj a Vysočina. Prohlídky škod i jejich vyřizování poběží i o víkendu, 30 % škod z majetkového pojištění je již vyřešeno.

Praha – Projevy silných bouřek a přívalových dešťů, které se nad Českem prohnaly uplynulý víkend, způsobily jen klientům Generali České pojišťovny více než 1300 pojistných událostí, jejichž výše aktuálně dosahuje 70 milionů korun. Číslo to není konečně, protože některé škody budou teprve nahlášeny a prohlédnuty. Drtivá většina pojistných událostí bude řešena z majetkového pojištění, kde škody dosahují téměř 48 milionů korun. “V této oblasti však máme již po několika dnech s klienty vyřešeno 30 % pojistných událostí,” vysvětlila Iva Gažová, senior manažerka likvidace pojistných událostí Generali České pojišťovny. 
Nejvíce škod bylo prozatím nahlášeno od klientů z jižních Čech, jde o 436 případů za 17 milionu korun. 
Nejvyšší škody jsou naopak na Olomoucku, a to za 28 milionů korun.
Mezi nejpostiženější regiony patří ještě Moravskoslezský kraj (248 škod). Stovku pojistných událostí významně překročily také Vysočina (177 škod), Olomoucký kraj (158 škod) a jižní Morava (127 škod). 

Nejčastěji škody páchaly vichřice (43 %), záplava (25 %) a déšť (12 %). Nahlášeno je ale i 43 poškozených automobilů. Škody v objemu desítek milionů korun očekáváme, že nahlásí zemědělští klienti. 
Mezi typické škody patří poničené střešní krytiny a konstrukční prvky střech, poničené fasády a dále rovněž zaplavené sklepy a přízemní objekty. Výjimkou nejsou ani škody způsobené padajícími stromy nebo jejich částmi. 

ZEMĚDĚLSKÉ ŠKODY
Na Přerovsku a Olomoucku jsou nahlášeny škody na chmelnicích Ty patří mezi ty nejvyšší zejména s ohledem na to, že právě probíhala nebo se chystala sklizeň. „Odhadujeme, že jen škody na chmelu budou v řádech desítek milionů korun. Další škody pak vznikly na konstrukcích. Poškozeno je na 50 hektarů ploch. Od pondělí u klientů probíhají prohlídky našich mobilních techniků,“ upřesnila Alena Stiborová, senior manažerka zemědělského pojištění Generali České pojišťovny.

V jižních Čechách jde především o následky intenzivních dešťů, kdy došlo ve velké míře ke splavení polí s řepkou. Na Vysočině byly poškozeny pole s bramborami. 

Celkově za víkendové řádění bouřek očekáváme jen ze zemědělského pojištění desítky škod za vyšší desítky milionů korun. 

RYCHLÉ HLÁŠENÍ ŠKOD I LIKVIDACE
Mobilní technici jsou v terénu a v oblastech, které jsou nejvíce zasaženy, posilujeme jejich přítomnost. V těchto lokalitách budou prohlídky u klientů probíhat i během nadcházejícího víkendu.  
S maximálním nasazením probíhá zrychlená likvidace škod, které klienti postupně registrují, a i likvidátoři budou mimořádně řešit škody také během víkendu. A to jak po telefonu, tak ve zvýšené míře také přes webové stránky. Což je nejrychlejší řešení a webové stránky pro hlášení škod jsou tomu maximálně přizpůsobené. Klienti přitom potřebují pro registraci škody uvést jen své jméno, rodné číslo a e-mail. Celé nahlášení škody zabere klientovi pouze 3 minuty. 
V řadě případů poskytuje pojišťovna klientům rovněž zálohy na pojistná plnění.

Zpět na tiskové zprávy

28.08.2023

Sezóna rostlinné výroby ovlivněna rozmary počasí: velmi teplá zima, studené a morké jaro i letní bouřky zkomplikovaly zemědělcům život

Největší domácí pojišťovna, která pojišťuje 2/3 českých zemědělců, registruje od začátku roku škody na plodinách za více než 230 milionů korun, číslo zatím není konečné. Letošní rok ve znamení neobvyklého počasí, které ovlivnilo průběh celé plodinové sezóny – nejvíce poškozené zůstaly obilniny a olejniny. Novinka na trhu - pojištění ztráty cukernatosti u cukrové řepy vlivem krupobití.

České Budějovice - Extrémy počasí, které se i letošní rok opět objevily napříč Českem, se přímo podepsaly na zemědělské produkci. Nejhorší následky co do rozsahu poškozené plochy a výše škody přineslo krupobití. Rostoucím fenoménem vlivem sucha a vysokých teplot jsou požáry.

„V průběhu letošního roku jsme s klienty řešili 473 pojistných událostí, které se týkaly výhradně plodin. Výše škod se zatím zastavila na částce 232 milionů korun. Naši likvidátoři prohlédli více než 23 tisíc poškozených hektarů porostů. Výjimkou nebyly případy, kdy šlo o totální škody – ať už za nimi stály mrazy, krupobití nebo vichřice,“ přibližuje detaily letošní sezóny Alena Stiborová, senior manažerka zemědělského pojištění Generali České pojišťovny. 
Ačkoliv letošní průběh zemědělské sezóny v případě plodin nepatří mezi ty s nejvyšší škodovostí, výsledný účet za poškozené plodiny není stále konečný. „Sklizeno je aktuálně zhruba 87 % sklizňových ploch, přesto na polích stále zbývají porosty cukrovky, kukuřice, soji, brambor, slunečnice ale i chmele a ovoce,“ dodává Alena Stiborová.  

DEVASTUJÍCÍ KRUPOBITÍ
Pokud jde o živly, které zemědělcům v rostlinné výrobě způsobily nejvíce škod, jednoznačně v roce 2023 dominuje krupobití. Plocha, kterou kroupy zasáhly, přesáhla 18 tisíc hektarů. Očekávaná škoda dosahuje téměř 170 milionů korun. Projevy silných bouřek devastují úrodu i vlivem vichřice. Z této příčiny Generali Česká pojišťovna eviduje u svých klientů 1215 hektarů poničených ploch a účet za škody na plodinách přesahuje 7 milionů korun. Mnohdy šlo doslova o zmulčované porosty. Absolutně nejhorší byl 24. červenec, kdy bylo registrováno za jediný den 55 pojistných událostí s účtem přes 70 milionů korun. 

POŽÁRY JAKO ROSTOUCÍ FENOMÉN
Kvůli suchému období v červnu a červenci a za přispění vysokých teplot se objevily požáry, a to de facto hned po odstartování žní. „Jen v průběhu července tak naši likvidátoři s klienty řešili pět desítek požárů na obilovinách i řepce, a to za 6 milionů korun. Zasaženy přitom byly všechny regiony – nejvíce však střední a jižní Čechy a jižní Morava,“ upřesňuje Alena Stiborová. Pojištění požáru stejně jako krupobití jsou základními riziky, které jsou sjednané v každé pojistné smlouvě. V případě požáru stojícího porostu je přitom hrazena současně i sláma. Tento benefit je rovněž součástí všech sjednaných smluv u Generali České pojišťovny. 

NOVINKA V POJIŠTĚNÍ
Pojištění plodin a jeho výrazná volatilita jasně ukazuje, že v době hojných projevů extrémního počasí, které se v Česku objevují nahodile a mnohdy se kvůli své hyperlokálnosti nedají včas a jasně předpodívat, má zemědělské pojištění na trhu své důležité místo. 
Generali Česká pojišťovna této oblasti věnuje značnou pozornost a péči, proto i v letošním roce přichází s novinkou v podobě pojištění ztráty cukernatosti u cukrové řepy vlivem krupobití. Pojištění se vztahuje na události, které se stanou v období mezi 1. srpnem a 15. zářím v závislosti na poškození chrástu. Po stanovení ztráty na množství dostane pojištěný klient také kompenzaci za ztrátu cukernatosti. 

Zpět na tiskové zprávy

23.08.2023

V Praze začal fotbalový kemp pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Na sedmdesát chlapců a dívek převážně ze sociálně znevýhodněného prostředí dostalo tento týden unikátní příležitost trénovat fotbal s profesionálními italskými trenéry. Na soustředění Soccer Camp Prague v pražských Holešovicích se sešly jak děti, které už fotbal závodně hrají, tak ty, pro které je pravidelný sport spíše novinkou. Díky Generali České pojišťovně mají účast po celý týden zcela zdarma.

„Pevně věřím ve sportovní hodnoty a iniciativy, jako je Soccer Camp Prague, jehož cílem je pomoci znevýhodněným dětem vyrůst prostřednictvím sportu," prohlásil při nedávné návštěvě Prahy ambasador projektu, italský fotbalista Alessandro Del Piero. "Je nezbytné nabídnout většině dětí rovné příležitosti, které jim umožní rozvíjet své schopnosti."

Soccer Camp Prague probíhá od 21. do 25. srpna na hřišti Loko Vltavín v Praze 7. Pořádá ho italská organizace World Camp International, která má s podobnými kempy v Evropě už dvacetiletou zkušenost. V Česku jde o první ročník, jehož partnerem je Generali Česká pojišťovna.

Tři nejtalentovanější účastníci se spolu s dětmi z podobných kempů v dalších zemí účastní Dne italského fotbalového kempu, třídenního sportovního programu v Covercianu, domovském středisku italského národního týmu. Během své návštěvy v Itálii budou mít děti možnost dále rozvíjet své fotbalové schopnosti při tréninku, závodech, zápasech a také navštíví Italské muzeum fotbalu a zápas Serie A.

Zpět na tiskové zprávy

10.08.2023

Pololetí v pojistných podvodech: částka 521 milionů Kč představuje meziroční nárůst o 100 %, nekalé jednání za pouhých 64 vteřin

Výše pojistných podvodů v pololetí dosáhla téměř hodnoty za celý rok 2022. Z podnikatelského pojištění odhaleny podvody za 389 milionů korun. Významný nárůst pokusů o podvod z majetkového a odpovědnostního pojištění.

Detektivové Generali České pojišťovny za první pololetí letošního roku odkryli a zastavili pojistné podvody, jejichž uchráněná hodnota před neoprávněným vyplacením přesáhla 500 milionů korun. Jde o výrazné meziroční navýšení, a to o 100 %. 
„První pololetí přineslo v oblasti pojistných podvodů alarmující výsledky. Částka 521 milionů, kterou jsme uchránili před neoprávněnou výplatou, se totiž blíží celkovým výsledkům celého předchozího roku. Významnou mírou se na pokusech o podvod podílejí podnikatelské subjekty. V této oblasti se našim detektivům daří rozkrývat i jednotlivé kauzy, jejichž uchráněná hodnota přesahuje vyšší desítky milionů korun,“ upřesňuje Petr Kafka, šéf útvaru vyšetřování Generali České pojišťovny.
Pojistný podvod je považován za trestný čin podle § 210 trestního zákoníku – pachatel za něj může být odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 10 let.

MAJETEK JAKO NEJVĚTŠÍ LÁKADLO
Pololetní statistiky Generali České pojišťovny ukazují, že nejvíce příležitostí podvodníci, kteří jsou odhalení, vyhledávají v majetkovém a potažmo odpovědnostním pojištění. Alarmující je to zejména v oblasti podnikatelského pojištění, kde výše odhalených podvodů dosáhla 389 milionů korun. Pro srovnání – podvody u majetkového pojištění běžných občanů se za stejné období pohybuje na hranici 41 milionů. „Přesto toto číslo meziročně dokázalo vyrůst o 90 procent. Ukazuje se, že složitá ekonomická situace v lidech ponouká snahu z pojišťovny neoprávněně získat výplatu pojistného plnění, případně ji neopodstatněně a mnohdy až absurdně navýšit,“ vysvětluje Petra Kafka. 
Mezi třetí nejvyšší oblast, ve které se lidé během letošního pololetí pokoušeli nejvíce podvádět, jsou škody na zdraví, které jsou vypláceny z povinného ručení. Konkrétně detektivové zabránili neoprávněné výplatě ve výši 48 milionů korun. Jde obvykle o případy, kdy lidé uměle navyšují své příjmy, aby obdrželi vyšší vyplacenou rentu. Pokud po nich pojišťovna požaduje relevantní důkazy, nejsou schopni je přesvědčivě doložit. 

VE VĚTŠINĚ KRAJŮ VÍCE PODVODŮ
Data z krajů pohledem odhalených pojistných podvodů ukazují, že v osmi z nich meziročně došlo k nárůstu objemu pojistných podvodů – týká se to jižních Čech, jižní Moravy, Královéhradecka, Liberecka, Moravskoslezského kraje, západních a středních Čech a Ústecka. 
Poslední zmiňovaný kraj s odhalenými podvody za 210 milionů průběžnému letošnímu žebříčku dominuje. Následují ho jižní Čechy (67,8 mil. Kč) a jižní Morava (46,9 mil. Kč). 
Na opačném konci statistiky v pololetí roku 2023 stojí Karlovarský kraj (1,3 mil. Kč), Olomoucký kraj (2,8 mil. Kč) a Vysočina (4,8 mil. Kč). 

PRECIZNÍ PRÁCE S DATY
Pojistné podvody se největší domácí pojišťovně daří odhalovat především díky zkušeným odborníkům – detektivům, kteří se podílejí přímo na šetření podezřelých pojistných událostí. Do procesu se významně zapojují i týmy analytiků, kteří poskytují on-line datovou a analytickou podporu při tomto šetření.
„Úspěšnost nám pomáhá výrazně zlepšovat kromě profesionálů v oboru zejména datová analýza pojistných událostí, která s využitím umělé inteligence i strojového učení dosahuje pozoruhodných výsledků,“ upřesňuje Petra Kafka, šéf útvaru vyšetřování Generali České pojišťovny.

64 VTEŘIN NA PODVOD
Detektivové se setkali při šetření podezřelé pojistné události se situací, kde se ukázalo, že mezi sjednáním pojistné smlouvy a nahlášením nehody policii uplynulo pouhopouhých 64 vteřin. 
Šlo o dopravní nehodu, která je na českých silnicích typická – nedobrzdění na křižovatce a náraz do vpředu stojícího vozidla. Při řešení pojistné události vyšlo najevo, že majitel, který nehodu způsobil, sjednal pojistnou smlouvu ve stejný den jako se stala dopravní nehoda. 
Bližší šetření jak s oběma účastníky nehody, tak u Policie ČR, která u nehody asistovala, ukázalo velmi nestandardní skutečnost. Pojistná smlouva viníka začala platit ve 20:09:06 hodin daného dne, dopravní nehoda byla ohlášena na policii o 1 minutu a 4 vteřiny později. Další šetření, do nějž vstoupila i výpověď svědka dopravní nehody, dokázalo, že k nehodě došlo ještě dříve, než smlouva povinného ručení vůbec začala platit. 

 

Generali Česká pojišťovna a odhalené podvody v čase 
2022: 546 milionů Kč
2021: 532 milionů Kč
2020: 499 milionů Kč

Zpět na tiskové zprávy

27.06.2023

Milan Novotný novým finančním ředitelem Generali České pojišťovny

Finančním ředitelem (CFO) a současně členem představenstva Generali České pojišťovny se s platností od 1. července 2023 stává Milan Novotný (46).

Jeho kariéra je úzce spojena se skupinou Generali již od roku 2002 – nejdříve v České pojišťovně, později v rámci Generali CEE Holdingu.

Uplynulých šest let přitom zastával vrcholové funkce v Generali Deutschland AG – nejdříve jako Chief Risk Officer a člen představenstva, od roku 2022 pak jako Chief Financial Officer a rovněž člen představenstva.

Milan Novotný na pozici střídá Petra Bohumského, který oblast financí v největší domácí pojišťovně řídil od roku 2013 a nyní mu končí jeho mandát.

 

„Milan Novotný přináší bohaté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti financí a na svém kontě má řadu významných úspěchů. Rád bych vyzdvihl zejména implementaci IFRS 17/9 v Německu, která představovala výzvu pro celý sektor. S jeho odbornými znalostmi a vedením byla tato implementace úspěšně provedena a přinesla společnosti nové standardy a efektivitu v účetnictví a finančním řízení. Jsem přesvědčen, že pod jeho vedením přichází čas pro inovativní přístupy a odborné vedení v oblasti financí,“ komentuje novinku Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva Generali České pojišťovny.

 

„Do Generali České pojišťovny přicházím v momentě, kdy se nachází ve vynikající finanční kondici. Před pojišťovnictvím nicméně stojí cela řada výzev, jednou z nich je právě standard IFRS 17/9, který klade větší důraz na ekonomickou podstatu účetnictví. V této oblasti mě zajímá zejména užší spolupráce mezi finančními a obchodními útvary pojišťovny,“ vysvětlil Milan Novotný.

 

Milan Novotný se narodil v roce 1977, inženýrský titul získal na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na statistiku a pojistnou matematiku a také peněžní ekonomiku a bankovnictví. Svoji kariéru spojil s pojišťovnictvím již v roce 2000. Je členem České společnosti aktuárů. Volný čas věnuje především rodině. Inspiraci a energii pak sbírá při jízdě na horském kole a při rekreačním běhání.

Zpět na tiskové zprávy

21.06.2023

Novinka v tuzemském cestovním pojištění: 100% krytí stornopoplatků

Pro letošní tuzemskou cestovní sezónu je k dispozici nově pojištění storna cesty bez spoluúčasti. Nově limit u pojištění storna pro domácí dovolené byl zvýšen až na 150 000 Kč na osobu. Podle bleskového průzkumu Češi za týden dovolené v Česku zaplatí nejčastěji 7-10 tisíc Kč.

Mimořádně úspěšné pojištění storna cesty je dostupné v cestovním pojištění jak pro výjezdy do zahraničí, tak také pro rekreaci v Česku. Tento druh pojištění nabízí Generali Česká pojišťovna ve dvou variantách, kdy pojištění storna cesty kryje 80% nebo 100% stornopoplatků. 
„Právě stoprocentní varianta akcelerovala oblibu tohoto pojištění. Můžeme říci, že mezi roky 2019 a 2022 evidujeme o tento druh pojištění nárůst zájmu přes 450 procent! A ten nepolevuje ani letos,” vysvětluje Eva Kratochvílová, manažerka cestovního pojištění v Generali České pojišťovně. 
Pro letošní sezónu nově došlo k rozšíření pojištění storna cesty o 100% variantu i pro domácí cestovní pojištění. To dosud nabízelo pouze 80% verzi, kdy dovolenkáři v případě pojistné události museli počítat se 20% spoluúčastí. „Limity jsme pak navýšili u tohoto pojištění pro dovolené v Česku shodně pro obě varianty ze 20 000 až na 150 000 Kč na osobu,” upřesňuje Eva Kratochvílová. 
Pojištění storna cesty, které kryje 80 nebo 100 % stornopoplatků, je vzhledem k rostoucím cenám dovolených nejen za hranicemi, ale také v Česku, zajímavým doplňkem. Využít se dá pro úhradu nákladů vynaložených na úhradu například záloh na ubytování, za ubytování jako takové nebo také na platby za dětské tábory apod. 
Zájmu o tento typ pojištění nahrává jednak návrat cestovatelských aktivit na úroveň před pandemií covidu a do značné míry také ekonomická situace. „Jinými slovy lidé si více hlídají náklady, které za dovolenou vydávají a chtějí mít jistotu za předpokladu, že by jim něco překazilo možnost na dovolenou vyrazit. To platí jak pro cesty po Čechách, tak po zahraničí,” vysvětluje Eva Kratochvílová. 
 
DOVOLENÁ V ČESKU JE V KURZU
Podle bleskového průzkumu Generali České pojišťovny plánují Češi ve větší míře trávit dovolenou v Česku. Pro tento typ dovolené se kladně vyjádřilo 48 % oslovených dospělých. Zatímco dovolenou u moře má v plánu 40 % dotázaných. 
Češi mají také jasnou představu o tom, kolik jsou ochotní za domácí pobyt utratit. Pokud jde o týdenní náklady na dovolenou pro dospělou osobu, tak 23 % dotázaných je ochotno utratit za takový pobyt 7 až 10 tisíc korun. Hned pětina dotázaných pak má připravenu částku v rozmezí 5-7 tisíc korun. Dalších 19 % si umí představit útratu na úrovni 10-15 tisíc korun, jde v tomto případě přitom převážně o mladší lidi do 34 let věku. 
„Z průzkumu jasně vyplývá, že Češi za tuzemskou letní dovolenou utratí nemálo peněz. Optikou čtyřčlenné rodiny může jít o desítky tisíc korun. Tady už pojištění storna může sehrát roli extrémně užitečného pomocníka,” doplňuje kontext Eva Kratochvílová, produktová manažerka cestovního pojištění v Generali České pojišťovně. 
Tuzemské cestovní pojištění vč. pojištění storna cesty je možné sjednat online na webu pojišťovny, po telefonu na klientské lince, na pobočkách nebo u obchodních poradců. 
Zpět na tiskové zprávy

14.06.2023

Zdravotní péče v Chorvatsku zdražila, cestovní pojištění pro tuto destinaci představuje vhodné řešení

Přinášíme přehled orientačních poplatků za péči u lékaře v Chorvatsku, úhrada za ošetření je vyžadována na místě. Nejčastěji se z cestovního pojištění hradí úrazy, potíže způsobují také obligátní mořští ježci. Senioři a rodiny s dětmi by díky dostupnější zdravotní péči měli dávat přednost pobytu na pevnině před ostrovy.

Chorvatsko i letos bude patřit mezi destinace, kam Češi vycestují během léta ve větších počtech. Týká se to jak pevniny, tak ostrovů. Aktuální informace, které se týkají nákladů na zdravotní péči, mluví jasně – v Chorvatsku se zdražovalo. V případě platby za ošetření u praktického lékaře meziročně dokonce čtyřnásobně.
Letní dovolené trávené velmi často aktivně jsou často spojené s úrazy a také onemocněními. „Když se podíváme, ze kterých zemí se hlásí nejvíce zdravotních potíží dětí i dospělých, jsou to obvykle Egypt, Itálie, Chorvatsko, Rakousko a Řecko. Málokoho asi překvapí, že Čechy v zahraničí trápí zažívací potíže, potíže se zuby a záněty horních cest dýchacích. Specialitou jsou pak velmi nepříjemné záněty uší,“ přibližuje praxi Eva Kratochvílová, produktová manažerka cestovního pojištění Generali České pojišťovny. Na co si tedy dát pozor a s čím počítat v Chorvatsku?

S KARTOU EVROPSKÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEMUSÍTE USPĚT
Nejvíc Čechů v létě míří „tradičně“ za sluncem a mořem do Chorvatska. Když už zde k nějaké zdravotní komplikaci dojde, není potřeba panikařit. Tamější zdravotnictví je na dobré úrovni, která není příliš odlišná od situace v Česku. 
Síť ambulantních lékařů (ordinacije) je v turistických destinacích poměrně hustá, ordinační hodiny bývají různé, často mají otevřeno do devatenácti hodin. Přestože se pohybujeme v rámci Evropské unie a měli bychom být ošetřeni za stejných podmínek jako místní občané a lékaři by měli akceptovat Evropský průkaz zdravotního pojištění, tak se s tím u ambulantních lékařů lze setkat spíše zřídka. 
Cestovní pojištění tak i pro tuto destinaci dává jednoznačně smysl.

Další vyšší úrovní lékařského zařízení jsou polikliniky (domovi zdravlja), kde funguje více ambulantních lékařů. Nicméně nebývají v nich často k dispozici potřebné zobrazovací vyšetřovací metody, případně laboratoř. Avšak základní ošetření jednoduchého onemocnění nebo úrazu typu řezná rána či poranění mořským ježkem jsou zde schopni vyřešit. Se složitějšími obtížemi nebo v případě nutnosti nějakých vyšetření je třeba vyhledat nemocnice – chorvatsky bolnice, které jsou ve velkých městech jako Pula, Rijeka, Zadar nebo Split.

POZOR NA OSTROVY, ZDRAVOTNÍ PÉČE JE OMEZENÁ
Chorvatsko má z pohledu cestování a zdravotní péče jedno specifikum – řada turisticky oblíbených míst se nachází na některém z mnoha chorvatských ostrovů, což v případě zdravotních problémů komplikuje transport k lékaři. Někde například trajekty mezi ostrovem a pevninou jezdí jen několikrát denně. „Je vhodné s tím počítat a vycestovat do takové destinace s vybavenou cestovní lékárničkou,“ doporučuje Eva Kratochvílová, produktová manažerka cestovního pojištění Generali České pojišťovny. 

V případě řešení vážných situací se pacienti na pevninu transportují buď letecky vrtulníkem, nebo záchranářskou lodí. „S velmi malými dětmi nebo u starších, případně chronicky nemocných pacientů doporučujeme volit dovolenou na pevnině, kde je péče rychleji dostupná,” upozorňuje Eva Kratochvílová.

CHORVATSKÁ LÉKAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ VYŽADUJÍ PLATBU NA MÍSTĚ
Cestovní pojištění by mělo být při cestách do ciziny standardem. A to i do zemí v rámci EU. Například v Chorvatsku je potřeba s úhradou za ošetření počítat vždy. Podle zkušeností Generali České pojišťovny je přístup tamějších lékařů k akceptování úhrady za ošetření prostřednictvím pojišťovny spíše výjimečný. 
Pokud ošetření uradíte v hotovosti, vždy si vyžádejte a uschovejte lékařskou zprávu a účet. O proplacení lze požádat pomocí chytrého telefonu i rovnou ze zahraničí. Pokud nemáte možnost uhradit ošetření v hotovosti, lze za pomoci asistenční služby a prostřednictvím jejích partnerů uhradit náklady na místě hotově.

V Chorvatsku je kromě toho navíc potřeba počítat s poplatky, které je nutné uhradit i v případě, že zdravotnické zařízení uzná Evropský průkaz zdravotního pojištění. Obvykle se jedná o spoluúčast, kde za ambulantní ošetření se pohybuje v řádech několika EUR. V případě hospitalizace se odvíjí od její délky, maximálně je to cca 260 EUR. Tuto spoluúčast lze uhradit z cestovního pojištění. 

Ošetření u praktického lékaře – 40 EUR
Ošetření u specialisty ORL, gynekolog apod. – 70 EUR
Diagnostické vyšetření RTG – 20 EUR jeden snímek
Ošetření u zubaře – 50 EUR
Sádrová dlaha, ortéza – 30 až 120 EUR
Antibiotika – 15 EUR

Spoluúčast k Evropskému průkazu zdravotního pojištění:
Den hospitalizace v nemocnici – 15 EUR
Maximální doplatek při hospitalizaci – 260 EUR 
Ošetření v nemocnici – 10 EUR
 

TOP 5 NEJČASTĚJŠÍCH DIAGNÓZ V CHORVATSKU
1. Během dovolených v Chorvatsku vedou úrazy. Typicky jde o různá uklouznutí a pády, polovinu všech úrazů tvoří zlomeniny dolních končetin. Dále se jedná o drobná poranění od mořských ježků, pořezání o kameny, odřeniny, pohmožděniny apod. Bohužel se objevují i vážnější dopravní nehody s mnohočetným poraněním a případy tonutí, respektive utonutí.

2. Respirační onemocnění, konkrétně jde o anginy, záněty horních i dolních dýchacích cest. Do této kategorie přitom patří i covid-19. Častěji tyto události přitom specialisté asistence cestovního pojištění řeší u dětí.

3. Záněty uší: většinou souvisí s respiračním onemocněním a mnohdy probíhají současně. Zde je věkové zastoupení rozvrstveno více rovnoměrně. V Chorvatsku se se záněty uší setkáváme méně než v destinacích, kde klienti dávají přednost před mořem koupání v bazénech.  

4. Kožní obtíže: jde o různé vyrážky, reakce na bodnutí hmyzem nebo opary. Velmi často zejména na počátku prázdnin asistenční služba řeší s klienty neštovice.

5. Obtíže vyžadující zubní ošetření. Většinou se jedná o bolesti zubu nebo vypadlé plomby. „S touto diagnózou se častěji setkáváme u destinací, kam se jezdí na dlouhodobější pobyty, ale v posledních letech se i v tomto mění chování klientů a chodí na zubní ošetření i při kratších dovolených,” vysvětluje Eva Kratochvílová. 

Zpět na tiskové zprávy

12.06.2023

Výhercem soutěže na podporu udržitelného podnikání SME EnterPRIZE je firma z jižní Moravy, která ekologicky zpracovává byliny a koření

Již třetím rokem Generali Česká pojišťovna soutěží SME EnterPRIZE podporuje udržitelné podnikání u mikro, malých a středních podniků. Vůbec poprvé také u živnostníků a startupů. První místo si v letošním ročníku aktuálně odnesla společnost Sonnentor s.r.o., která na jihu Moravy ekologicky pěstuje a zpracovává byliny k výrobě čajů a koření. Na druhém místě se umístila Biopekárna Zemanka s.r.o., angažující se ve výrobě cirkulárních produktů. Třetí místo obsadil podnik Progres Ekotech, s.r.o., který z hutních odpadů vyrábí novou vstupní surovinu. V kategorii startupů zvítězila firma myco s.r.o. Ta zkoumá, vyvíjí a vyrábí funkční přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu.

Generali Česká pojišťovna vyhlásila výsledky 3. ročníku soutěže SME EnterPRIZE. Jejím záměrem je oceňovat a zviditelňovat mikro, malé a střední společnosti, živnostníky i startupy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na životní prostředí. 
„Chceme-li zachovat svět, který známe, i pro naše další generace, musíme všichni přiložit ruku k dílu. Pro nás všechny je vynikající zprávou, že na českém trhu jsme i letos našli mnoho inspirativních příkladů firem. Ty jasně dokazují, že udržitelnost se dá přetavit do každodenního fungování. V letošním ročníku jsme poprvé podpořili i podnikatele z řad startupů, kteří jsou pro růst naší ekonomiky nesmírně důležití,“ komentuje výsledky soutěže Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.

VÍTĚZOVÉ A FINALISTÉ SME
Do letošního ročníku se přihlásila téměř stovka podniků a startupů z celého Česka. Ti se snažili přesvědčit odbornou porotu soutěže svou udržitelnou obchodní strategií, inovacemi a udržitelným podnikáním. 

Ze dvou předkol postoupila do finále desítka společností, z nichž porota po osobních pohovorech vybrala následující finálové pořadí:

1. místo: Sonnentor s.r.o.

2. místo: Biopekárna Zemanka s.r.o.

3. místo: Progres Ekotech, s.r.o.

Vítězové získali finanční prostředky na podporu svého podnikání, mediální zviditelnění svých aktivit a díky mezinárodnímu rozměru soutěže i příležitost k networkingu a rozvíjení svého byznysu na zahraničních trzích. 
V premiéře budou moci využít poradenství od organizací CIRAA Advisory – poradenské a konzultační společnosti zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty, a INCIEN – institutu cirkulární ekonomiky. 
Kromě toho bude jedna z prvních tří společností reprezentovat české udržitelné podnikání na celoevropském finále soutěže, které proběhne v listopadu v belgickém Bruselu. O její účasti rozhodne mezinárodní porota soutěže. 

Nejvíce odbornou porotu přesvědčil jihomoravský Sonnentor, který se zabývá ekologickým zpracováním bylin do čajů, koření a jiných pochutin. Na českém trhu působí přes 30 let a řídí se jednotlivými pilíři, jako jsou udržitelnost, férovost, inovace a další. Pracují s ohledem na životní prostředí, zaměstnávají znevýhodněné lidi, zakládají si na lokálních surovinách a transparentním podnikání. „Sonnentor začínal s prodejem bio čajů a koření v době, kdy u nás o ekologickém zemědělství a biopotravinách neměl nikdo ani ponětí. Podařilo se jim vybudovat opravdu ukázkovou firmu, kde se udržitelnost promítá do všech oblastí. Dokonce i budovy, kde sídlí, přizpůsobují maximálně environmentálním požadavkům,“ vysvětluje předsedkyně poroty Helena Továrková rozhodnutí o vítězi.

Druhé místo obsadila Biopekárna Zemanka. Ta na českém trhu s potravinami působí již 17 let. V současné době vyváží své produkty do deseti zahraničních zemí. Vyrábí sušenky a oplatky z biopotravin, ale i z bioodpadu. „Pekárna je pionýrem v oblasti biopotravin u nás. Ocenili jsme především odvahu, se kterou se pustili do nového segmentu – cirkulárního potravinářství. Přes legislativní a výrobní překážky se jim podařilo využít pivovarské mláto, zeleninové a ovocné výlisky nebo kávovou sedlinu od řady velkých podniků a vytvořit z nich chutné a kvalitní potraviny postavené na cirkulárním principu,“ upřesňuje Helena Továrková.

Na třetím místě skončil rodinný podnik Progres Ekotech ze severní Moravy. Podnik zpracovává hutní odpady, ze kterých vyrábí novou vstupní surovinu, čímž naplňuje ideu cirkulárního hospodaření. „Firma nás zaujala unikátní, patentově chráněnou technologií a zaměřením na odvětví s obrovskou uhlíkovou stopou – hutní průmysl. Odpad z hutí, sléváren a podobných provozů umí proměnit v briketu, která vrací cenné vstupní suroviny zpět do výroby, a ty tak nekončí na skládce. Zároveň je jejich technologie výrazně méně energeticky náročná a má nižší uhlíkovou stopu než jiné alternativy zpracování,“ popisuje Helena Továrková.

Na sdíleném 4.–10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily tyto společnosti:
Bamboolik s.r.o.

Cambodian s.r.o. – projekt .pepper..field

CERVUS s.r.o.

HERUFEK s.r.o.

rPET InWaste, s.r.o.

Selekta Pacov, a.s.

Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

STARTUPY JAKO NOVÁ KATEGORIE
Letošní ročník byl obohacen vůbec poprvé o novou kategorii. Soutěž se otevřela i startupům. Tato oblast vznikla pod záštitou agentury CzechInvest, která se věnuje podpoře startupů více než 10 let. „V Česku působí obrovské množství podniků, které udržitelným podnikáním dosahují velkých úspěchů a jsou ve svých oborech velmi inspirativní. Máme radost, že se soutěž rozšířila i o startupy a CzechInvest toho mohl být součástí,“ říká Filip Krůta, manažer EkoTech hubu projektu Technologická inkubace agentury CzechInvest a jeden z porotců startupové soutěže. 

Do soutěže se přihlásily desítky startupů s rozmanitými udržitelnými projekty. Z nich odborná porota zvolila pětici nejlepších a následně vybrala vítěze této kategorie. Na první příčce se umístila firma myco s. r.o., z jižní Moravy. Tento startup zkoumá, vyrábí a vyvíjí přírodní materiál z podhoubí a odpadů ze zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu. Materiál vyrobený z mycelia je inovativní a do budoucna má velký potenciál ve stavebnictví. Uplatnění materiálů z podhoubí je široké, dokážou například nahradit polystyren jako výplňový materiál.

Dalšími společnostmi, které se dostaly mezi top 5 startupů, byly: ARBO Technologies, s.r.o., která skrze data zefektivňuje péči o městskou zeleň, Grig Distribuce s.r.o., která vyrábí potraviny z hmyzu, iEcoHaus CZ, s.r.o., produkující prací papírky a V pytli s.r.o., s projektem „vo.bal“, která vyrábí znovupoužitelné látkové obaly na potraviny.

MEZINÁRODNÍ ROZMĚR
České kolo soutěže je součástí mezinárodního klání SME EnterPRIZE, které pořádá pojišťovací skupina Generali. V roce 2023 je do něj kromě České republiky zapojeno ještě dalších devět evropských zemí (Rakousko, Chorvatsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko).
Účastníci v jednotlivých zemích mohou soutěžit ve třech kategoriích udržitelného přístupu, kdy má jejich podnikání pozitivní dopad na zdraví a spokojenost zaměstnanců (a jejich rodin), na životní prostředí a dále na rozvoj komunit. 

Veškeré informace o mezinárodní soutěži jsou k dispozici na: www.sme-enterprize.com
Detaily o české soutěži jsou pak na: www.sme-enterprize.cz 

Zpět na tiskové zprávy

16.05.2023

SRNA index: podíl nehod se zvěří mimo města v řadě okresů přesahuje 50 %

Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV), přináší 8. vydání SRNA indexu, který vždy na jaře (a na podzim) informuje o výši škod i přehledu nejrizikovějších míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku. SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data jsou tak mezi sebou porovnatelná. Od loňského října do letošního března (včetně) dubna došlo na českých silnicích podle policejních dat k 5423 srážkám se zvěří. Nehody za sebou zanechaly škody téměř 270 milionů korun. Skutečné číslo bude ale vyšší.

Uplynulé pololetí, během kterého sleduje SRNA index počty střetů vozidel se zvěří a odhadovanou výši škod po těchto nehodách, přineslo řadu změn. Ne všechny však přispívají k tomu, aby byl obraz o střetech se zvěří co nejrealističtější. Meziročně se počet nehod snížil na 5423 případů (- 25 %), poklesla i celková škoda na 270 milionů korun (- 20 %).

POLICIE NEVYKAZUJE VŠECHNY NEHODY

Nehod se zvěří fakticky neubylo, v řadě krajů se však změnila metodika, kterou Policie ČR tyto nehody eviduje. Hned v šestici krajů tak dochází k tomu, že v oficiálních statistikách nejsou vykazovány všechny střety se zvěří šetřené policií.

Jen v Královéhradeckém kraji proto meziročně ubylo ve statistikách téměř 75 % nehod se zvěří. Čísla, která nemají s realitou na silnicích nic společného, se dále, bohužel, objevují v Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

Policie ČR v těchto krajích šetří nehody se zvěří v drtivé většině případů ve zkráceném režimu, kdy potvrdí účastníkům dopravní nehody pouze tzv. euroformulář o nehodě. Tyto případy se pak statisticky neevidují. „V současné době je kladen důraz na efektivitu a rychlost zpracování těchto střetů, zejména z důvodu snižování administrativní zátěže při šetření dopravních nehod,“ vysvětlila obecný princip Eliška Pospíšilova Majerová z Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje.
V uvedených krajích proto veřejnost přichází o reálný pohled na problematiku střetů se zvěří na tamějších silnicích.

NÁSLEDKY VE STOVKÁCH MILIONŮ ZŮSTÁVAJÍ

Uplynulé zimní období ukazuje, že střety se zvěří zůstávají významným rizikem na českých silnicích. Nejvíce je to patrné ve Středočeském kraji, kde policie evidovala 1388 nehod, které za sebou nechaly škody v odhadu za téměř 65 milionů korun. Podílí se na tom také skutečnost, že tento kraj má suverénně nejdelší silniční síť. V absolutní výši škod po střetu se zvěří následují Vysočina (41 mil. Kč) a Moravskoslezský kraj (29 mil. Kč).

PRŮMĚRNÁ ŠKODA DÁLE ROSTE

Skutečnost, že počet dopravních nehod se zvěří nijak dramaticky neklesá (navzdory policejním statistikám) potvrzují fakta z Generali České pojišťovny. Ta za loňský rok řešila 8115 pojistných událostí, kde figurovala zvěř. „Za tyto pojistné události jsme klientům vyplatili, především z havarijního pojištění, celkem 382 milionů korun,“ upřesňuje Patrik Nauš. Podle jeho slov přitom dále roste průměrná vyplacená škoda, která v loňském roce přesáhla 47 tisíc korun.

Náklady na pojistné události v loňském roce dramaticky rostly v souvislosti s inflací, a tedy zvyšujícími se cenami materiálů, náhradních dílů, ale také práce v autoservisech. Pojištění za takových okolností představuje ještě užitečnější nástroj, jak se může motorista vyrovnat se vzniklou škodou na svém vozidle. Nic se nemění na faktu, že největší domácí pojišťovna denně řeší přes dvě desítky pojistných událostí po střetu se zvěří.

NEHODY SE ZVĚŘÍ MIMO MĚSTA DOMINUJÍ

Bližší pohled na uplynulé pololetí a střety se zvěří ukazuje, že jde o závažný problém zejména mimo území měst a obcí. V některých okresech totiž podle zjištění Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) se havárie tohoto typu podílejí na celkovém počtu nehod motorových vozidel i hodnotou přes 50 %. „V tomto ohledu jsme vyhodnotili hned několik okresů jako vůbec nejhorších. Patří mezi ně Třebíč, kde podíl sražených zvířat na celkových nehodách mimo území obcí dosahuje 67 %, následují Havlíčkův Brod (62 %) a Zlín (60 %),“ přibližuje fenomén Michal Bíl, odborník z CDV.

Více než polovinu nehod má na svědomí zvěř mimo zastavěné části obcí ještě okresy Pehlřimov a Kroměříž (shodně 58 %), Česká Lípa (57 %), Jičín (56 %), Uherské Hradiště a Chrudim (54 %) nebo Ždár nad Sázavou, Jihlava, Bruntál a Přerov (53 %).

JSOU ZNÁMÉ DRUHY SRAŽENÉ ZVĚŘE

Policie začala také od letošního roku evidovat druhy sražené zvěře. Fakta od ledna do března přinesla zjištění, která odborníci z CDV dlouhodobě potvrzují. Totiž, že v Česku pod koly motorových vozidel končí nejčastěji srnčí zvěř, a to hned ze 75 %. Následují ho prase divoké (8 %), zajíc (5 %) a daněk (2 %). Tato čísla se budou dále zpřesňovat během letošního a dalších roků.

NEJRIZIKOVĚJŠÍ KRAJE A ÚSEKY V NICH

Nejvíce střetů se zvěří se za poslední půlrok odehrálo ve Středočeském kraji, kde jich bylo celkem 1388. V tomto kraji se také nachází jeden ze tří nejhorších úseků pro střet se zvěří v Česku vůbec. Jde o úsek silnice č. 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry, kde se na pouhých 100 metrech odehrálo 7 nehod. Jde o místo přesně na pomezí dvou krajů. Odhad hmotné škody dosáhl 320 tisíc. 

Co do četnosti srážek se zvěří figuruje na druhém místě Vysočina, kde se událo 785 nehod. Nejkritičtější místo na Vysočině představuje část silnice 360 na půl cesty mezi Pocoucovem a Trnavou. Na úseku o délce 189 m došlo k 10 nehodám se zvěří. Odhad vzniklé škody určila Policie ČR na 525 tisíc Kč.

Třetím krajem, kde zvěř nejčastěji umírala po kontaktu s vozidlem, byl Moravskoslezský. Za sledované období tam bylo registrováno 645 nehod. Vůbec nejhorším místem na severu Moravy je frekvetovaná silnice I/58 mezi D48 a obcí Lubina.  Pod koly tu v dlouhodobě sledovaném odbobí skončilo 8 zvířat, a to na 162metrové pasáži u podjezdu železniční trati. Dle odhadů policie činila hmotná škoda 224 tisíc korun.

Některé rizikové úseky napříč kraji se oproti datům za minulá období změnily. „To však neznamená, že ty původní už nejsou pro motoristy nebezpečné. Stále se na nich podle našich dat koncentrují případy srážek se zvěří,“ připomíná Michal Bíl z CDV.

INFOGRAFIKA SRNA INDEX KE STAŽENÍ ZDE.

 

Zpět na tiskové zprávy

04.05.2023

Mazlíček – pojištění psů a koček prošlo po 15 letech zásadní obměnou a nabízí dosud nevídaný rozsah pojistné ochrany i služeb

Kompletně nové parametry a pojistné limity v případě pojištění léčení úrazů a nemocí. Nově pojištění kryje i nadstandardní náklady na léčení – např. hospitalizaci, rehabilitaci, alternativní léčbu nebo speciální potravu. Premiéru v segmentu pojištění domácích mazlíčků představují rozsáhlé asistenční služby. Pojištění platí po celé Evropě.

Generali Česká pojišťovna nabídla pojištění Mazlíček klientům poprvé v roce 2007. Od té doby má v portfoliu tisíce pojištěných zvířat (z 98 % jde o psy) a s jejich majiteli řešila přes 40 tis. pojistných událostí. 
Na základě dlouholetých zkušeností, rozsáhlého kvalitativního průzkumu mezi chovateli a konzultací s veterináři nyní představuje další generaci tohoto oblíbeného pojištění. „Jméno Mazlíček zůstává, vše ostatní ale prošlo rozsáhlou proměnou a zásadním vylepšením. Výsledkem je produkt, který dokáže díky předdefinovaným balíčkům a současně i široké možnosti připojištění vyjít vstříc běžným chovatelům i těm, kteří mají velmi specifické představy o pojistné ochraně svého psa či kočky,“ vysvětluje Jana Krepčíková, produktová manažerka pojištění Mazlíček. Do pojištění lze přijmou pouze jasně identifikovatelné zvíře – tedy s čipem či tetováním. V žádném případě neplatí, že by pojištění bylo určené pouze pro psy či kočky s průkazem původu, jak se často mylně chovatelé domnívají. 
 
VELKÉ MNOŽSTVÍ INOVACÍ
Nová podoba Mazlíčka přináší proti předchozí variantě významná vylepšení, která ale nastavují parametry tohoto pojištění i na trhu celkově. 
Základní přehled vypadá takto: 
- minimální vstupní věk zvířete pro přijetí do pojištění činí pouze 50 dnů;
- maximální vstupní věk pro přijetí do pojištění je u velkých plemen psů 6 let, u malých plemen pak 10 let. U koček 8 let; 
- čekací doba byla zmírněna na 20 dnů v případě nemoci, úhynu či utracení, v případě úrazu je čekací doba zcela zrušena;
- území platnost pojištění se automaticky vztahuje na celou Evropu;
- zrušení spoluúčasti u pojištění léčení úrazu či nemoci na principu „čím starší zvíře, tím vyšší spoluúčast“, nově výhradně spoluúčast na úrovni 10 %, min. 500 Kč;
- prodloužena doba léčení, na které se pojištění vztahuje – nyní neomezeně (až do ročního limitu pojistného plnění); 
- na jedné smlouvě je možné mít pojištěno až 5 zvířat.
 
ZÁSADNĚ VYLEPŠENÝ ZÁKLADNÍ ROZSAH
Základní rozsah pojištění Mazlíček představuje pojištění léčení úrazu nebo nemoci (vztahuje se na bezodkladné ošetření nebo vyšetření zvířete). 
U něj byly výrazně navýšené limity pojistého plnění. U psa nově činí 40 000 Kč a lze ho zvýšit až do 120 000 Kč. U koček tato částka začíná na 20 000 Kč a končí na 100 000 Kč. To představuje cca čtyřnásobný nárůst proti původnímu stavu.
„Pojistné částky odrážejí praxi ve veterinárních ordinacích. Majitelé mají nyní možnost zvolit si takové limity, které kryjí i složité zdravotní případy. Základní limit se do maxima navyšuje v krocích po 10 000 Kč podle uvážení,“ upřesňuje Jana Krepčíková. 
 
NADSTANDARDNÍ ROZSAH LÉČENÍ
V pojištění Mazlíček se nově objevuje i pojištění nadstandardních nákladů na léčení úrazů a onemocnění. „Je to něco, co v průzkumu mezi chovateli psů i koček rezonovalo velmi silně. Ochota poskytnout domácím mazlíčkům špičkovou léčbu rozhodně není okrajovým tématem,“ vysvětluje Jana Krepčíková. 
Podle toho bylo také připraveno toto konkrétní pojištění. Zahrnuje krytí pojistných nebezpečí, která dříve hrazena z pojištění nebyla: 
- kožní onemocnění,
- akutní onemocnění dutiny ústní,
- gravidita a porod,
- hospitalizace,
- alternativní léčba (např. hydroterapie, akupunktura),
- rehabilitace,
- speciální potrava.
Pojistné limity jsou nastaveny u psů i koček shodně v základu na 10 000 Kč a je možné je zvýšit až trojnásobně. Na jednotlivá pojistná nebezpečí je přitom limit na jednu pojistnou událost ve výši 5 000 Kč (u speciální potravy pak 3 000 Kč). Počet pojistných událostí přitom není během roku omezen. 
 
POJIŠTĚNÍ I PRO PŘÍPAD ÚHYNU
Součástí pojištění Mazlíček je rovněž pojištění pro případ smrti zvířete. Vztahuje se na situace, kdy dojde k uhynutí nebo utracení psa či kočky v důsledku úrazu, akutní otravy nebo nemoci. „V takovém případě pojišťovna poskytne jednorázové pojistné plnění u zvířat s průkazem původu či speciálním výcvikem ve výši minimálně 10 000 Kč. Tuto částku lze přitom navýšit až do výše 50 000 Kč u psa a 30 000 Kč u kočky. U zvířat bez průkazu původu je možné nově toto pojištění rovněž využít, vyplaceno je vždy 5 000 Kč,“ upřesňuje Jana Krepčíková. 
Rozhodujícím parametrem je zde věk. Pokud dojde k uhynutí nebo utracení psa po dovršení věku 10 let u menších plemen (do 40 kg) nebo 6 let u velkých plemen (nad 40 kg) a u koček 10 let, vztahuje se pojistná ochrana dále pouze na úraz nebo akutní otravu. Adekvátně tomu se automaticky sníží pojistné za pojištění. 
Pojistná částka se u tohoto pojištění doporučuje stanovit podle pořizovací ceny zvířete – zejména u psů či koček s průkazem původu jde mnohdy o částky dosahující několik desítek tisíc korun. 
 
ASISTENCE PRO ZVÍŘATA I JEJICH MAJITELE V ČESKÉ PREMIÉŘE
Asistenční služby, které v případě pojištění psů a koček nemají na českém trhu obdoby, poskytuje Generali Česká pojišťovna u pojištění Mazlíček vůbec poprvé. „Skladbu asistence jsem volili velmi pečlivě tak, aby poskytovala skutečně užitečné služby. Jejich rozsah je opravdu štědrý. To platí i pro výši pojistného plnění,“ potvrzuje Jana Krepčíková. 
 
Pojištění asistence vychází vstříc požadavkům majitelů mazlíčků nabídkou užitečných služeb: 
- konzultace s veterinářem (bez omezení);
- vyhledání veterináře či pohotovosti (bez omezení);
- doprava k veterináři a zpět v případě akutních problémů zvířete (5 000 Kč/ na pojistnou událost);
- doprava k veterináři a zpět po hospitalizaci zvířete (5 000 Kč/ na pojistnou událost);
- zajištění hlídání zvířete nebo zvířecího hotelu v případě indispozice opraváněné osoby vč. dopravy (15 000 Kč/ na pojistnou událost);
- pomoc při hledání ztraceného zvířete (po dobu 4 týdnů od nahlášení ztráty); 
- uhrazení nákladů na nalezení zvířete – např. doprava či nálezné (5 000 Kč/ na pojistnou událost);
- vyhledání zvířecího hotelu a jeho rezervace (bez omezení). 
 
Pojištění pro případ, že psi nebo kočky způsobí škodu někomu jinému, se nově sjednává jako pojištění odpovědnosti z občanského života. A to buď samostatně nebo v rámci majetkového pojištění. V takových případech se pojištění vztahuje také na škody způsobené mazlíčkem, který žije ve společné domácnosti. 
 
DIGITÁLNÍ SJEDNÁNÍ I ŘEŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI
Pojištění Mazlíček lze sjednat jak na pobočkách a u obchodníků Generali České pojišťovny, tak také přes webový sjednavač na stránkách pojišťovny. 
Kompletně v digitální podobě může být i hlášení či řešení pojistné události. To mohou klienti provést přes webové stránky pojišťovny, ale také za pomocí tzv. likvidačního chatbota. Všechny tyto nástroje jsou přitom připraveny tak, aby maximálně celý proces hlášení škody usnadnily a významně urychlily. 
Pokud je k tomu pojistná událost vhodná, na likvidačního chatbota klient dostane odkaz zaslaný v SMS či e-mailu. Link vede na webové rozhraní s chatbotem. Ten krok za krokem pomůže majiteli zvířete s přikládáním relevantních dokladů ke škodě – ať už jde o lékařské zprávy, faktury od veterináře nebo fotografie. A to způsobem, který eliminuje, že klient na něco zapomene. Škoda se tím pádem vyřeší hladším způsobem, a tedy rychleji. Není nutné přitom instalovat do telefonu či počítače žádnou aplikaci. 
Zpět na tiskové zprávy

14.02.2023

Skupina Generali přispěje na pomoc lidem zasaženým zemětřesením v Turecku a Sýrii

Skupina Generali poskytne okamžitý příspěvek 500 000 eur. Dalších 20 000 eur společně přidávají Generali Česká pojišťovna a Generali Poisťovňa. Pomoc poputuje přes neziskové organizace operující přímo na místě katastrofy.

Nejsilnější zemětřesení v Turecku od roku 1939 v kombinaci s aktuálně drsnými povětrnostními podmínkami na místě, jež doprovází i pokračující epidemie cholery, vážně ovlivňují životy miliónů lidí v zasažených oblastech. Ti jsou nyní závislí na humanitární pomoci z celého světa. 

V reakci na tuto katastrofu mimořádného rozsahu se skupina Generali rozhodla přispět darem ve výši 500 000 eur, a to fondu UNICEF. Ten v zasáhnutých oblastech přímo působí a pomáhá při záchranných pracích, zabezpečuje dodávky potravin, pitné vody, oblečení, zdravotnických a hygienických potřeb a také obstarává dočasné přístřeší pro rodiny s dětmi. Finanční pomoc bude poskytnuta ve spolupráci s pojišťovnou Generali působící přímo v Turecku (Generali Sigorta) i vybraným lokálním iniciativám, které se zaměřují na pomoc komunitám zasáhnutým ničivím zemětřesením. 
Skupina Generali rovněž spustila veřejnou globální finanční sbírku na pomoc lidem v postižených oblastech. Výslednou sumu následně zdvojnásobí a dorovná vlastními finančními prostředky. 

Společná pomoc pojišťoven z Česka i Slovenska
Ke globální pomoci se přidávají vlastní iniciativou i Generali Česká pojišťovna a slovenská Generali. Na rychlou pomoc pro Turecko a Sýrii bylo vyčleněno 20 000 eur. 
„Uplynulý týden ukázal, jak nevyzpytatelná je naše planeta a jak křehké jsou naše životy. V takto extrémně náročných momentech si vždy připomenu, co je posláním naší firmy – stát u lidí v těžkých životních situacích, podat jim pomocnou ruku a přispět alespoň částečně k překlenutí náročného období. I proto jsme se rozhodli také na lokální úrovni finančně podpořit humanitární organizace, které pomáhají přímo v zasažených oblastech,“ říká Roman Juráš, country manažer skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko a generální ředitel Generali České pojišťovny. 
Částka 20 000 eur zamíří do postižené lokality přes organizace Člověk v tísni (CZ) a Člověk v ohrození (SK). Ty už na místě přírodní katastrofy operují a podílejí se výrazně na humanitární pomoci.

Zpět na tiskové zprávy

03.02.2023

Změny v představenstvu Generali České pojišťovny

Marián Zelko se stane novým členem představenstva a obchodním ředitelem pro Českou republiku. Pavol Pitoňák se stane novým vedoucím pobočky Generali na Slovensku a obchodním ředitelem pro Slovensko. Katarína Bobotová se nově stane ředitelkou transformace, marketingu a zákaznického rozvoje.

Od 1. března 2023 dochází v představenstvu Generali České pojišťovny a.s. k personálním změnám.

Pavel Pitoňák, člen představenstva a obchodní ředitel pro Českou republiku, bude zastávat od března pozici vedoucího pobočky Generali na Slovensku a současně obchodního ředitele pro Slovensko. Zároveň nadále vést útvary bankopojištění a autopojištění a cestovního pojištění v České republice. Pavel Pitoňák je úspěšným manažerem s dlouholetými zkušenostmi z pojistného sektoru jak v České republice, tak na Slovensku. Má na kontě skvělé obchodní výsledky dosažené na českém trhu, kde řídil jednu z největších transformací distribučních sítí.

Pavel Pitoňák převezme svou novou roli po Juraji Jurčíkovi, který je nyní členem představenstva a zároveň vedoucím pobočky Generali na Slovensku. Juraj i nadále zůstává součástí Generali, v níž více než 25 let zastával různé pozice jak na Slovensku, tak i v zahraničí.

Novým členem představenstva a obchodním ředitelem pro retail v České republice se stane Marián Zelko, který více než tři roky úspěšně řídil Útvar zákaznického rozvoje a marketingu. Pro Generali pracuje více než 11 let, před příchodem do České republiky byl zodpovědný za externí distribuci, inovační a strategický tým na Slovensku.

Útvar Zákaznického rozvoje a marketingu převezme členka představenstva Katarína Bobotová, která bude nově zastávat pozici ředitelky transformace, marketingu a zákaznického rozvoje. Kateřina Bobotová pracuje pro Generali od roku 2016, přičemž jak na Slovensku, tak v České republice odpovídala za HR, strategii a řídila procesy transformace společnosti.

„Rok 2022 byl náročný z několika hledisek. O to víc si vážím, že jsme v obou zemích obhájili pozici úspěšného a silného hráče, kterému se velmi dobře dařilo. Za tímto úspěchem je náš silný československý tým. Děkuji Jurajovi, který byl součástí slovenské Generali od jejího začátku a významně přispěl k jejím úspěchům. Aktuální změny v našem představenstvu poukazují na význam propojení slovenských a českých aktivit. Mým kolegyním a kolegům z představenstva přeji v jejich nových rolích mnoho úspěchů a těším se na další skvělou spolupráci. Jsem přesvědčen, že nové uspořádání nám pomůže v naplňování naší strategie celoživotního partnera klientů,“ řekl Roman Juráš předseda představenstva, generální ředitel Generali České pojišťovny a country manažer Skupiny Generali pro Českou republiku a Slovensko. 

Shora uvedené změny jsou ještě předmětem nezbytných řízení před dohledovými orgány.

Zpět na tiskové zprávy

01.02.2023

Živelní události v roce 2022: Generali Česká pojišťovna řešila téměř 43 tisíc pojistných událostí za 3 miliardy Kč

Finančně nejničivější události páchaly tyto přírodní živly: vichřice – krupobití – záplavy. Suverénně nejvíce škod za nejvíce peněz řešili likvidátoři pojišťovny z majetkového pojištění. Generali Česká pojišťovna kvůli letním živlům loni řešila tři kalamity.

Extrémní projevy počasí ani v loňském roce nijak nepolevily. Jednoznačně to dokazují souhrnné statistiky největší domácí pojišťovny. Ta v minulém roce se svými klienty řešila 42 857 pojistných událostí za téměř 3 miliardy korun. „Počet samotných škod přitom dosáhl velmi podobných hodnot jako v roce 2021, kdy zejména jižní Moravu zasáhlo devastující tornádo. Živly jsou tak něco, s čím se lidé, živnostníci, firmy ale i obce budou potýkat zřejmě stále častěji. Měnit se bude pravděpodobně pouze jejich intenzita či plošnost,“ vysvětluje Jozef Hrdý, šéf útvaru likvidace pojistných událostí v Generali České pojišťovně. 

TROJICE KALAMIT
Byly to právě loňské měsíce červen a červenec, během kterých udeřily živly - nejčastěji v podobě krupobití – vůbec nejničivěji. Výsledkem bylo deset tisíc pojistných událostí jen z majetkového pojištění. Účet za ně přesáhl 350 milionů korun. Už po měsíci bylo díky speciálnímu režimu pojišťovny vyřešeno téměř 90 % škod a pojistné plnění vyplaceno na účty klientům. 
Další dvě velké kalamity se týkaly zemědělců, kde to byly v červnu a červenci znovu krupobití a vichřice, které významným způsobem poničily úrodu řady plodin napříč Českem. Situace byla o to horší, že šlo o sezónu před sklizní. Pojistných události sice bylo pět stovek, jejich výše nicméně přesáhla 550 milionů korun!

DOMINANTNÍ ŽIVLY 
Když se podíváme na ty živly, které na majetek útočily vůbec nejčastěji, pak jde jednoznačně o vichřice. Projevy silného větru daly vzniknout 17 073 pojistných událostí. Následují škody způsobené krupobitím, a to v 7378 případech. Na třetí příčce figuruje velká voda s 3416 případy. Toto pořadí se přitom opakuje, je stejné   jako v letech 2021 a 2020.
Co do vyčíslené částky největší škody v loňském roce způsobily požáry, jde o 1,105 miliardy korun. V závěsu jsou následky krupobití s 914 miliony korun a trojici uzavírá vichřice, která způsobila škody v úhrnu za 434 milionů korun. 

ŠKODY PODLE ODVĚTVÍ
Následky přírodních živlů Generali Česká pojišťovna hradila nejčastěji z majetkového pojištění, šlo konkrétně o 35 703 pojistných událostí za 1,26 miliardy korun. U tohoto pojištění nejvíce škod způsobila vichřice, nejvíce peněz se však vyplácelo za následky požárů. 
Následují škody vyplácené z podnikatelského pojištění, kde šlo o 3578 pojistných událostí za 831 milionů korun. Dominantním živlem zde byla vichřice, nejdražší však byly opět škody způsobené požáry. 
Na třetí příčce co do četnosti figurují škody na motorových vozidlech, které se hradily z havarijiního pojištění – 2690 případů. Zde zcela suverénně nejvíce následků vzniklo po krupobití. 
Speciální skupinou jsou škody způsobené zemědělským subjektům. Ze zemědělského pojištění se nejčastěji hradily následky po kroupách, účet za ně za celý rok 2022 dosáhl 638 milionů korun. 

Zpět na tiskové zprávy

24.01.2023

TOP AUTOSERVIS: Generali Česká pojišťovna v novém projektu vybírá a oceňuje nejlepší smluvní autoservisy

Každoročně bude oceněno podle přísných kritérií 20 nejlepších partnerských autoservisů, největší domácí pojišťovna přitom disponuje více než 1600 spolupracujícími subjekty. Mezi hodnotící kritéria, která jsou sledována za celý kalendářní rok, patří zákaznická spokojenost se servisem a také míra využití digitalizace v komunikaci s pojišťovnou. Autoservisy hrají v procesu spokojenosti s likvidací pojistné události klíčovou roli – služby pojišťovny i autoservisu klienti hodnotí jako jeden celek.

Letos v březnu poprvé Generali Česká pojišťovna vyhodnotí výsledky celoroční spolupráce se smluvními autoservisy, u nichž sleduje zákaznickou spokojenost a digitalizaci procesu vzájemné spolupráce. 
Generali Česká pojišťovna má nejširší síť smluvních autoservisů s více než 1600 provozovnami a nabízí tak svým klientům opravdu vysokou dostupnost pro realizaci oprav škod na vozidlech. 
„V rámci autorizovaných servisů může zákazník profitovat z výhod spolupráce s prakticky kompletní servisní sítí všech značek vozidel zastoupených na našem trhu. Smluvní autoservisy pro ryché a pohodlné vyřízení škody zajistí předání všech podkladů a zároveň se postarají o komunikaci s pojišťovnou,“ vysvětluje Jozef Hrdý, ředitel likvidace pojistných událostí Generali České pojišťovny. 
Společně se svými servisními partnery Generali Česká pojišťovna trvale vylepšuje služby tak, aby spokojenost zákazníků rostla. Na podporu těchto iniciativ vznikl projekt TOP AUTOSERVIS – ocenění nejlepších smluvních autoservisů.
V jeho rámci Generali Česká pojišťovna vyhodnotí kvalitu i rychlost opravy a transparentnost a automatizaci vyřízených pojistných událostí. Navíc je propojí s tisícovkami hodnocení od klientů, kterých se pojišťovna pravidelně po řešení pojistné událostí doptává na spokojenost. 
 
DIGITALIZACE A SPOKOJENOST
Myšlenka ocenit úsilí servisních partnerů vznikla již v období pandemie covidu, ale zahájení projektu bylo posunuto do období, kdy je možné vyhlášení výsledků provést v reálném prostředí. 
„Dlouhodobě u našich klientů měříme spokojenost s likvidací pojistných událostí a naše smluvní autoservisy zde samozřejmě hrají jednu z klíčových rolí. Chceme se s nimi nejen o tato hodnocení podělit, ale také je motivovat k tomu, abychom společně proces řešení škod dále vylepšovali,“ vysvěluje záměr Jozef Hrdý. 
Klient dnes již nevnímá služby pojišťovny a autoservisu odděleně, ale jako jeden celek. Vše musí fungovat rychle a spolehlivě. Stále více se v tomto procesu dostává do popředí také digitalizace a automatizace. 
 
Jak to funguje v praxi: 
- Pro zrychlení obsluhy zákazníka provádí prohlídku poškození vozidla a kalkulaci opravy samotný smluvní autoservis, kam klient vozidlo přistaví na opravu. 
- Pojišťovna navrženou kalkulaci schvaluje a servis dostane „zelenou“.
- Pojišťovna v předstihu potvrdí jak likviditu škody, tak částku, kterou zaplatí za opravu vozidla. 
- Faktura je v tomto novém procesu v podstatě už jen formalitou a po jejím přiložení v komunikačním portálu pojišťovny servis do 2 minut obdrží krycí dopis. 
 
„Chceme, aby služby pro naše zákazníky byly co nejrychlejší a bez digitalizace a automatizace některých činností se v tomto ohledu nezlepšíme tak, jak to od nás zákazník očekává. Proto jsme se rozhodli zařadit jako další kritérium pro vyhodnocení nejlepších autoservisů i jejich úroveň spolupráce v této oblasti,“ vysvětluje Jozef Hrdý, ředitel likvidace pojistných událostí Generali České pojišťovny. 
 
Nejlepší smluvní autoservisy obdrží Certifikát kvality a právo používat značku TOP AUTOSERVIS Generali České pojišťovny v rámci svých marketingových aktivit. Pro klienty je certifikace zárukou, že se mohou spolehnout na vynikající a rychlé služby při řešení oprav vozidel v rámci pojistných událostí.
 
VÝSLEDKY V BŘEZNU
Ocenění TOP AUTOSERVIS získají nejlepší partnerské servisy již za 2022. Vyhlášení nejlepších autoservisů proběhne 2. března 2023 v rámci slavnostního večera za účasti členů představenstva Generali České pojišťovny. 
Projekt bude pokračovat v dalších letech s ambicí stát se pevnou součástí autoopravárenské komunity a přispět k dalšímu rozvoji služeb a zákaznické spokojenosti. 
 
Zpět na tiskové zprávy

19.01.2023

Startuje třetí ročník soutěže SME EnterPRIZE: Generali Česká pojišťovna oceňuje mikro, malé a střední udržitelné firmy a také startupy

Soutěž SME EnterPRIZE v Česku už třetím rokem podporuje a zviditelňuje udržitelné podnikání. Letos Generali Česká nově soutěž otevírá i mikropodnikům a startupům, garantem startupové části soutěže je agentura CzechInvest. Ty nejlepší firmy získají vedle finanční výhry i mentoring od organizací CIRAA a INCIEN. Přihlašování do soutěže běží od 17. ledna do 31. března na webu soutěže www.sme-enterprize.cz

Až sto tisíc korun, kampaň v médiích na podporu byznysu nebo poradenství a mentoring mohou získat mikro, malé a střední udržitelné podniky, které se přihlásí do třetího ročníku soutěže SME EnterPRIZE, pořádaného Generali Českou pojišťovnou. Ta soutěží podporuje udržitelné podnikání u firem v SME segmentu. Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem české ekonomiky. Soutěž podporou transformace k udržitelnému fungování pro firmy představuje užitečnou motivaci. 
„Udržitelnost je jedním z pilířů celé strategie skupiny Generali. Chceme být dlouhodobě stabilním a důvěryhodným partnerem pro naše klienty a obchodní partnery, proto je pro nás udržitelnost zásadně důležitá ve všech svých aspektech. Soutěž SME EnterPRIZE reprezentuje jeden z našich důležitých příspěvků k tomuto tématu,“ upřesňuje Petra Nováčková, manažerka udržitelnosti v Generali České pojišťovně. 
Mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností přitom jasně existuje pozitivní vztah. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích. „V Česku jsou k tomuto tématu firmy pořád ještě poněkud zdrženlivé. My chceme soutěží podpořit fakt, že podnikat udržitelně není věda, ale ve stále se zvětšující míře něco zcela běžného,“ říká Petra Nováčková.  
Předchozí ročníky soutěže SME EnterPRIZE jasně ukázaly, že v Česku působí obrovské množství firem, které udržitelným podnikáním dosahují velkých úspěchů a jsou ve svých oborech velmi inspirativní. 

NOVINKY PRO ROK 2023
Oproti loňskému ročníku soutěže nabízí ten letošní hned několik důležitých změn. „Soutěž se nově otevřela mikropodnikům a živnostníkům, tedy firmám, které mají méně než 10 zaměstnanců. Vytvořili jsme i novou soutěžní kategorii pro startupy. Vítězný startup získá finanční odměnu, mediální podporu a poradenství od organizací CIRAA Advisory – poradenské a konzultační společnosti zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty, a INCIEN – institutu cirkulární ekonomiky,“ popisuje předsedkyně poroty soutěže Helena Továrková z Nadace Veronica. Ta podobu soutěže a její průběh odborně zastřešuje. Garanci nad soutěžní kategorií startupů pak převzala agentura CzechInvest, která se věnuje podpoře startupů už více než 10 let. V minulém roce spustila projekt Technologická inkubace, který podporuje startupy v sedmi vysoce perspektivních oblastech pro ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost České republiky, mezi kterými je například umělá inteligence, mobilita nebo oblast EkoTech.

VÍTĚZ V LÉTĚ
Všechny přihlášky, které od 17. ledna do 31. března 2023 podají firmy jednoduše přes formulář na webu soutěže www.sme-enterprize.cz , zhodnotí odborná porota. V ní zasednou odborníci z byznysu, neziskového sektoru a vysokých škol. 
Vítěze odborná porota vybere na základě několikakolového posuzování a pohovorů. Desítka nejlepších firem a pětice úspěšných startupů budou vyhlášeny do konce května, vítězná trojce SME firem a vítězný startup pak budou oceněni na slavnostním finále, které proběhne v červnu v Praze. 
Jedna ze tří nejlepších SME firem z Česka bude vyslána na mezinárodní finále soutěže v Bruselu, které proběhne na podzim tohoto roku. „Předchozí ročníky ukázaly, že se česká firma v mezinárodní konkurenci rozhodně neztratí, dokáže přinést inspirativní řešení a především má možnost díky SME EnterPRIZE prorazit a uspět i na mezinárodním poli.To společně s networkingovým rozměrem je velmi významným benefitem této soutěže,“ připomíná Petra Nováčková z Generali České pojišťovny. 

DOSAVADNÍ VÝHERCI
Soutěž navazuje na mezinárodní formát, který je skupinou Generali pořádán v 9 zemích celé Evropy. 
Loňský, druhý ročník soutěže, vyhrála v českém národním kole jihomoravská firma IN-EKO Team. Ta od devadesátých let sama vyvíjí a vyrábí zařízení na čištění vody, která vyváží do celého světa. Na druhém místě se umístila ekofarma a sociální podnik Sady Sv. Prokopa z jihočeského Temelína, která hospodaří v bio režimu a zaměstnává lidi dlouhodobě znevýhodněné na trhu práce. Třetí skončila CYRKL – Zdrojová platforma, která pomáhá firmám efektivněji nakládat s odpady. 
V premiérovém ročníku zvítězila inovativní firma CleverFarm, která vyvíjí řešení pro zemědělce. Na druhé příčce se umístila společnost Stabilplastik, která ze zbytkových směsných plastových odpadů vyrábí (chytré) přepravní palety. Třetí příčku obsadila Ekofarma Javorník, která v podhorské obalsti CHKO Bílé Karpaty hospodaří v systému ekologického zemědělství s šetrným přístupem k půdě a nadstandardními podmínkami pro ustájení a zacházení se zvířaty.

 

České stránky soutěže: www.sme-enterprize.cz

Mezinárodní stránky soutěže: www.sme-enteprize.com

Zpět na tiskové zprávy

04.01.2023

Generali Česká pojišťovna obhájila rating finanční síly na úrovni „A“ se stabilním výhledem

Rating na této úrovni vydala ratingová agentura AM BEST opakovaně. Jeho aktuální hodnoty odráží silný provozní výkon, příznivý obchodní profil a vhodné řízení rizik.

Mezinárodní ratingová agentura AM Best, specializující se na sektor pojišťovnictví, potvrdila Generali České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“ a dlouhodobý úvěrový rating na úrovni „a+“. Oba udělené ratingy byly navíc potvrzeny se stabilním výhledem.

Stejně jako v uplynulých letech  je dosažený rating potvrzením síly a stability největší tuzemské pojišťovny.

Hodnocení ratingové agentury je založeno na vyhodnocení čtyř základních pilířů, které představují: majetková síla hodnocená jako stabilní, vysoká provozní výkonnost, obchodní profil klasifikovaný jako velmi příznivý a náležité řízení rizik.

Ve všech uvedených bodech obhájila pojišťovna hodnocení dosažené v loňském roce a i nadále je tak pro klienty a obchodní partnery přesvědčivě vysokou zárukou, že je schopna dostát všem svým závazkům.

Vysoká provozní výkonnost je podpořena technickým výsledkem především v neživotním pojištění skupiny Generali, kde průměrný kombinovaný poměr za pětileté období končící v roce 2021 dosáhl 91,7 % podle výpočtu AM Best. Velmi příznivý obchodní profil skupiny Generali je jednoznačně podpořen vedoucími pozicemi na jejích klíčových trzích.

Skupina má solidní franšízu, posílenou vynikajícím přístupem k trhům prostřednictvím vlastní sítě a vícekanálové distribuční strategie. Skupina pokračovala v rozvoji své pozice na klíčových trzích prostřednictvím akvizic i v roce 2021, zejména akvizicí společnosti Cattolica, která má přímo podpořit vedoucí postavení Generali na domácím pojistném trhu.

Zpět na tiskové zprávy

15.12.2022

PRŮZKUM: Oxymóron „teplá zima“ realitou? Češi věří, že jim mírné počasí přinese hlavně finanční úspory. Ekologická témata mezi lidmi zůstávají často s otazníkem.

Tu „pravou zimu“ by chtělo zažít 51 % Čechů, i kdyby je to mělo na výdajích za energii stát víc. Teplá zima může přinést finanční úspory, lidé se ale obávají ekologických a živelních pohrom. Čtyři z deseti Čechů jsou ochotni za pravou zimou cestovat. Minimálně jednou denně sleduje předpověď počasí 65 % Čechů.

Praha - Globální modely pro předpověď počasí jsou rok od roku přesnější. Pravděpodobnost jejich úspěšnosti se tak neustále zvyšuje. Nejnovější modely ukazují, že letošní zima by mohla mít v Česku mírnější průběh než obvykle. Co na to, že nás podle všeho čeká neobvykle „teplá zima”, říkají Češi? Podle aktuálního průzkumu Generali České pojišťovny, kterého se zúčastnilo více než osm stovek respondentů z celého Česka, se tři čtvrtiny z nich domnívají, že jim mírná zima přinese hlavně finanční úspory. Lidé ale vnímají i negativní dopady na přírodu nebo dopravu.

OČEKÁVÁNÍ A PŘEDSTAVY LETOŠNÍ ZIMY
Celkem 51 % Čechů čekává, že letošní zima bude skutečně mírnější. Nenechává je to ovšem chladnými. Lidé mají z teplé zimy spíše smíšené pocity (27 %), dva z deseti dotázaných ji vnímají pozitivně (23 %), naopak 17 % je z této představy vyloženě zklamáno. Obecně jsou s teplejšími zimními měsíci nejvíce spokojeni lidé ve věku 56-65 let (36 %). Čím mladší lidé jsou, tím méně teplejší počasí v zimě vítají. Zklamání z potenciálně vyšších teplot během zimy vyvolává zejména u mladé generace ve věkové kategorii 25-35 let (23 %). 
Jak si Češi představují „teplou zimu“? Spojují si ji především s tím, že bude více dní s teplotami nad nulou (61 %) a bude méně sněžit (41 %). Představují si ji hlavně jako období, kdy naroste počet deštivých (25 %), ale i slunečných dní (24 %). Třetina Čechů má přitom jasno v tom, že teplá zima se obejde zcela bez sněhu. 
„Pojištění motorových vozidel, majetku nebo úrazu samozřejmě počítá se všemi běžnými variantami projevů počasí. Ze zkušeností víme, že počasí v zimě ve všech podobách přináší pojistné události bez ohledu na rtuť teploměru,“ vysvětluje Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny. Důležité je mít v rámci pojistné smlouvy ošetřená všechna relevantní rizika a především mít smlouvy aktualizované tak, aby pojistné částky odpovídaly aktuální situaci. 

PRAGMATICKÝ POHLED
Teplejší zima pro Čechy pak z globálního pohledu znamená, že jim zajistí hlavně finančí úspory (72 %), nicméně si uvědomují i skutečnost, že taková situace ohrožuje přírodu (62 %) nebo že přinese nižší riziko onemocnění a úrazů (41 %). 
Kdyby si Češi mohli vybrat, tak 51 % z nich zvolí tradiční „ladovskou zimu” se sněhem a mrazy, i kdyby je to mělo stát nějakou korunu navíc. Naopak nepatrně méně (49 %) je těch, kteří by preferovali teplejší zimu, která by sice znamenala ošklivé počasí, ale za to by jim ušetřila peníze právě na drahých energiích.
 
VÝHODY A NEVÝHODY MÍRNÉ ZIMY
Domácnosti v poslední době čelí problémům spojeným s vysokou inflací a s růstem cen energií. Podle průzkumu Generali České pojišťovny by teplá zima kladně ovlivnila životy lidí v podobě ušetřených peněz zejména za energie (71 %), výhody si lidé spojují také s oblastí dopravy (59 %). 
Pokud se předpovědi meteorologů naplní a tuhá zima opravdu nebude, ovlivní to pravděpodobně nejen peněženky. Negativní vývoj Češi kvůli teplejší zimě očekávají u životního prostředí (35 %), v oblasti psychiky (29 %) a rekreace či sportu (24 %). Naopak žádný vliv podle respondentů nebude mít netradiční průběh zimy na společenský a rodinný život nebo práci. 
Hrozeb v podobě živelních pohrom se obává třetina respondetů (33 %). V tomto ohledu mají největší strach ze sucha (40 %), záplav a povodní (26 %) a vichřice či tornáda (12 %).

OCHOTA KVŮLI TEPLÉ ZIMĚ NĚCO ZMĚNIT
Vyhlídky na teplou zimu nejsou Čechům sympatické a uvědomují si i rizika spojená s životním prostředím a ekologií oběcně. Jsou však připraveni takovým hrozbám čelit u sebe sama? 
V rámci průzkumu byli respondenti dotazováni, jak oni sami přispějí k tomu, aby se fenomén teplých zim nevracel? Nejvíce lidí je připraveno nějakou aktivitou přispět, ale nesmí to zásadně ovlivnit jejich finanční situaci (38 %). Následuje deklarace toho, že budou cíleně potlačovat takové chování, které povede k růstu teplot v Česku – byť by mělo jít o každodenní maličkosti (32 %). „V tomto tématu se ale také nejvíce ze všech odpovědí v průzkumu ukázalo, že lidé nemají zcela jasno, jak se na osobní úrovni ke globálnímu oteplování postavit. Nejvíce zde totiž volili odpověď „možná“,“ upřesňuje výsledky Jan Marek z Generali České pojišťovny.

CESTOVÁNÍ ZA PRAVOU ZIMOU
Průzkum zjišťoval také zájem Čechů vyrazit za zimními radovánkami mimo svůj domov. Pokud by tuto zimu bylo sněhu opravdu poskrovnu, čtyři z deseti Čechů (44 %) by byli ochotni cestovat za „ladovskou zimou“ jak v rámci Česka (21 %), tak i za jeho hranice (23 %). Není bez zajímavosti, že 42 % Čechů nejsou ochotní za sněhem a nízkými teplotami cestovat vůbec. 
Větší ochotu vyrazit za sněhem a zimou v rámci Česka deklarují ženy (24 %) než muži (18 %), zatímco cestu do zahraničí by upřednostnilo 23 % mužů oproti 18 % žen. 
Jasno mají Češi i v tom, kolik kilometrů jsou ochotni kvůli zimním radovánkám urazit. Nejvíce v průzkumu rezonovala vzdálenost do 200 km (28 %) a také do 500 km (14 %). Až průběh letošní zimy v Česku i Evropě ukáže, zda to bude stačit. 

PŘEDPOVĚDI POČASÍ JAKO KAŽDODENNÍ TÉMA
Předpověď počasí bývá jedna z nejvyhledávanějších informací a průzkum potvrdil, že pro Čechy je to zásadně důležité. Dvě třetiny z nich potvrzují, že sledují předpověď počasí alespoň jednou denně (65 %). Jako zdroj informací nejčastěji využívají internet, mobilní aplikace a televizi. Oblíbené je kombinování více zdrojů: obvykle internetu s televizí (28 %) či mobilní aplikací (28 %). Mnozí pak konfrontují informace z internetu pouhým pohledem z okna (26 %). 
Průzkum zjišťoval i parametry, které jsou pro Čechy  při sledování počasí důležité. Mezi vůbec nejsledovanější hodnoty patří teplota vzduchu, sněhová předpověď a předpověď klimatických jevů, jako jsou například déšť nebo mlha. Naopak na okraji zájmu stojí parametry jako jsou tlak, délka slunečního svitu či viditelnost.¨

On-line dotazování v listopadu roku 2022 proběhlo na vzorku 811 respondentů ve věku 18+

Zpět na tiskové zprávy