25.06.2020

Generali Česká pojišťovna má nového partnera v oblasti chytrého zabezpečení

Během první poloviny roku 2020 Generali Česká pojišťovna předá několika tisícům svých klientů sadu čidel elektronického zabezpečovacího systému BEDO Ajax. Tento zabezpečovací systém, který slaví úspěchy na 93 trzích světa, je dodávaný v setu, který kromě jiného obsahuje prostorové čidlo a čidlo na detekci vody.

„Ochrana domácností pomocí chytrých a digitálních řešení je pro nás aktuální téma, v němž vidíme smysluplný potenciál. Naším záměrem je přinášet do praxe taková řešení, která budou pro lidi srozumitelná, dostupná a přinesou jim jasné benefity. Směrů, kterými se lze vydat, jsme již vyzkoušeli několik. Nejdůležitější je však pro nás naslouchat našim klientům a ověřit u nich, která řešení jim nejvíce vyhovují,“ vysvětluje David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny.

Bezpečný domov dnes netvoří jen chytrá čidla, mobilní aplikace, pulty centrální ochrany, pojištění či asistenční služby, ale hlavně okamžik, kdy všechna tato dílčí řešení fungují v jednom uceleném systému. Produkty BEDO tyto požadavky splňují.

Během první poloviny roku 2020 Generali Česká pojišťovna předá několika tisícům svých klientů sadu čidel elektronického zabezpečovacího systému BEDO Ajax. Tento zabezpečovací systém, který slaví úspěchy na 93 trzích světa, je dodávaný v setu, který kromě jiného obsahuje prostorové čidlo a čidlo na detekci vody. Právě vodovodní škody představují nejčastější pojistné události, s nimiž se likvidátoři Generali České pojišťovny setkávají. „Velkou výhodou, která přispěla k tomu, že jsme zařízení klientům nabídli, je fakt, že tým BEDO má k dispozici širokou síť montážních techniků, a tak si zejména starší klienti bez chytrého telefonu nemusí s instalací lámat hlavu,“ upřesňuje David Vosika.

Součástí řešení je i nová služba BEDO SOS, jejímž hlavním motem je, že se žádné volání o pomoc nenechá bez odpovědi. „Zájem největší domácí pojišťovny potvrzuje, že dodáváme nejen špičková čidla a zařízení, ale především promyšlený systém ochrany, který představuje nové a přitom dostupné řešení,“ vysvětluje Tomáš Výlet, projektový manažer BEDO Ajax. Nový rozměr zabezpečení domácnosti dává služba BEDO SOS, která je pro celý systém ochrany klíčová. „Je vyvinutá tak, aby na poplachy, které čidla v případě ohrožení spustí, vždy někdo reagoval a dokázal podat pomocnou ruku,“ doplňuje Tomáš Výlet.

Služba BEDO SOS v případě incidentu nejdříve informuje členy domácnosti, aby se vyloučila možnost falešného poplachu. Pokud na ni nemohou reagovat, tak systém osloví osoby, které si klient sám předem zvolí – může jít třeba o blízkého příbuzného nebo souseda. V takovou chvíli se s nimi spojí profesionální operátor, který pomůže „sousedovi“ celou situaci bezpečně ověřit. Když čidla indikují únik vody, tak ho operátor navede jak uzavřít hlavní přívod vody i elektřiny, v případě podezření na vloupání rovnou volá policii. Volitelnou součástí služby jsou pak rozsáhlé asistenční služby, které pomohou vyřešit řadu dalších nečekaných situací, ať už se jedná o rozbitý spotřebič, zavirovaný počítač nebo právní problém.

„BEDO SOS tak v ochraně majetku doplňuje i stále velmi důležitý lidský rozměr – totiž návrat ke komunitám a vzájemné výpomoci ve společnosti. I to představuje směr, který nás do budoucna velmi zajímá,“ uzavírá David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny.

Zpět na tiskové zprávy

16.06.2020

Červen zatím ve znamení silných bouřek, následky přinesou škody za desítky milionů korun

Generali Česká očekává z uplynulého víkendu 2500 škod za desítky milionů korun. První červnový víkend přitom už bouřky způsobily klientům přes 1200 škod za více než 50 milionů korun. Menší škody je možné vyřešit už při prvním nahlášení škody, likvidaci škod urychlují i videoprohlídky na dálku přes mobilní telefon klientů.

Po víkendových bouřkách a přívalových deštích, které na mnoha místech vyústily v bleskové povodně, eviduje Generali Česká pojišťovna 16. června dopoledne z celé republiky na 970 škod za přibližně 37 milionů korun. Klienti hlásí své škody nejvíce z Pardubického, Středočeského, Zlínského a Jihomoravského kraje. 

Škody působily zejména prudké bouře doprovázené přívalovými dešti a krupobitím. Přívalové deště byly na mnoha místech příčinou lokálních bleskových povodní. Mezi nejčastější škody tak patří zatopené sklepy, garáže i rodinné domy. Krupobití ničilo střechy, fasády, skleníky ale i automobily. Kvůli silnému větru pak na mnoha místech poškodily popadané stromy a větve automobily i stavby. 

Klienti své škody pojišťovně postupně hlásí, jejich počet průběžně roste s tím, jak provádí první úklid a při něm sčítají škody. „Očekáváme tak, že škody nám budou klienti hlásit i v nejbližších dnech. Odhadujeme, že nám jich jen za uplynulý víkend z celé republiky nahlásí celkem zhruba  2 500 škod,“ upřesňuje mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková a dodává: „ Škod za bouřky z prvního červnového víkendu pak očekáváme celkem přibližně 1 200.“

LIKVIDACE ŠKOD I PO TELEFONU

Generali Česká pojišťovna pracuje na tom, aby co nejvíce zjednodušila a především zrychlila řešení škod. Menší majetkové škody je tak možné vyřídit už v rámci prvního nahlášení škody. Likvidátor pojišťovny na základě telefonátu s klientem rozhodne, zda je možné škodu vyřešit na dálku bez nutnosti návštěvy mobilního technika. Díky tomu klienti získávají plnění v podstatě obratem a mají je k dispozici v momentě, kdy je nejvíce potřebují. 

Dokumentaci poškozených věcí je dnes možné vyřešit i na dálku díky asistovanému videohovoru, tzv. videoprohlídkám. Jde o další nástroj, jak se vyřešení škody významně urychlí a lidé výplatu pojistného plnění dostanou na svůj účet rychleji. 
Celý proces přitom funguje rychle – lidé škodu pojišťovně nahlásí, a pokud likvidátor usoudí, že je vhodné ji zdokumentovat přes videohovor, pošle klientovi v SMS nebo e-mailu odkaz. Domluví se s tím na konkrétním čase, kdy škodu společně zdokumentují. Pak jen stačí na odkaz kliknout a videoprohlídka se spustí. 

 

ŽIVELNÍ UDÁLOSTI V ROCE 2019

V roce 2019 řešila Generali Česká pojišťovna více než 45 000 živelních škod, které vystavily účet za 2,2 miliardy korun. Nejvíce se přitom s následky potýkali ve Středočeském a také Olomouckém kraji. Právě v něm loni udeřily silné lokální bouřky doprovázené vichřicí a krupobitím. 

Mezi živly, které dělaly majitelům nemovitostí vrásky, pak loni nejčastěji patřila vichřice, která způsobila 17 000 škod za zhruba 375 milionů korun. Následovalo krupobití s 10 000 škodami za více než 730 milionů korun. 

 

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ S NĚCO STANE
1/ Zdokumentujte vzniklou škodu - pořiďte fotografie všech poškozených věcí (včetně celkového pohledu na poškozenou věc). Čím detailnější fotodokumentace, tím lépe.

2/ Zabezpečte místo škody – udělejte vše proto, aby se škoda nezvětšovala (např. provizorní oprava střešní krytiny atd.).

3/ Připravte si podklady – pořiďte si seznam poškozených a zničených věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří. Užitečný formulář je možné si stáhnout na webu ZDE

4/ Oznamte škodu pojišťovně – spojte se s pojišťovnou a postupujte podle rad operátora či likvidátora. 

5/ Škodu neopravujte – vždy je potřeba vyčkat s celkovou opravou majetku nebo s odstraňováním zbytků poškozených věcí na pokyn pojišťovny.

 

Zpět na tiskové zprávy

13.05.2020

SRNA index Generali České pojišťovny: Za půl roku došlo k téměř sedmi tisícům srážkám se zvěří

Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i (CDV) vydávají podruhé SRNA index, který vždy na jaře a na podzim přináší aktuální informace o výši škod i přehled rizikových míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku. SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data tak lze mezi sebou porovnat. Od října 2019 do letošního března došlo v Česku k 6 980 srážkám se zvěří, ke kterým byla přivolána policie. Nejvíc nehod v absolutních číslech eviduje Středočeský kraj.

Srážka osobního automobilu s divokou zvěří nevyjde levně. Podle dat Generali České pojišťovny průměrná výše škody, kterou taková nehoda na vozidle napáchá, přesahuje 40 000 korun. „V posledních letech stoupá výše pojišťovnou vyplacené částky po srážkách se zvěří. Za rok 2019 Generali Česká pojišťovna vyplatila motoristům na škodách způsobených střetem se zvířetem přes 430 milionů korun. To je oproti roku 2014 o 250 % více. Počet pojistných událostí se rovněž oproti roku 2014 zvýšil o 170 %,“ uvádí Patrik Nauš, ředitel likvidace pojistných událostí motorových vozidel Generali České pojišťovny.
 
Rozptyl škod je přitom do značné míry závislý na tom, s jakým zvířetem se jaké auto srazí. Nejnákladnější bývají škody způsobené srážkou s prasetem divokým. Nejvíce pak pojišťovna vyplácí majitelům vozidel z kategorie SUV. 
 
SRNA INDEX POČÍTÁ ŠKODY NA KILOMETR KOMUNIKACÍ
Podstata SRNA indexu spočívá ve výpočtu výše škody na jeden kilometr sledované silniční sítě v konkrétním kraji a okrese. „Tento údaj vychází ze srovnání délky silnic III. a vyšších tříd, počtu nehod a celkové výše škody, která kromě poničeného vozu počítá i se škodou na zdraví, životě a dalším majetku, spočítané podle metodiky CDV,“ vysvětluje Michal Bíl, expert na problematiku střetů se zvěří CDV. Index pracuje s daty Policie ČR a údajů CDV.
 
Prvenství si co do výše škody na kilometr komunikace drží stejně jako v minulém vydání indexu Praha. Z dat vyplývá, že se škoda ze střetu ze zvěří na pražských silnicích snížila z 31 202 Kč/km na současných 18 217 Kč/km. Následuje Středočeský kraj s 11 401 Kč/km a Zlínský kraj s 9 013 Kč/km. Pořadí krajů se tak proměnilo; zatímco za období duben–září 2019 byl na druhém místě Moravskoslezský a Ústecký kraj, nyní jsou tyto kraje co do výše škol na majetku a životech spíše průměrné. 
 
Kompletní výsledky napříč kraji a jednotlivými okresy přinášíme v příloze této zprávy v podobě jak přehledné infografiky, tak také čistě zdrojových dat. S výsledky SRNA indexu se veřejnost může navíc seznámit také online na http://srazenazver.cz/cz/szindex/ 
 
POD KOLY V ZIMĚ KONČILA NEJČASTĚJI PRASATA
Podle SRNA indexu došlo k nejvíce srážkám vozidel se zvěří ve Středočeském kraji, konkrétně tam policie eviduje 1 430 nahlášených nehod. Na druhém místě se umístil Ústecký kraj s 825 nehodami a v závěsu za ním kraj Vysočina, kde bylo evidováno 786 střetů se zvěří. 
 
V porovnání s minulým sledovaným obdobím (duben – září 2019) se v Česku v zimní sezoně událo zhruba o tisícovku méně srážek se zvěří (nehod v absolutních číslech přibylo pouze v Jihomoravském a Zlínském kraji). I to je jedním z důvodů, proč v rámci Česka plošně klesla výše škod na jeden kilometr silnic. Z dlouhodobých dat však vyplývá, že jde pouze o sezónní výkyv – v zimě totiž bývá pravidelně počet srážek se zvěří nižší než v letních měsících. 
 
Jaká zvířata končí pod koly aut nejčastěji? „V zimních měsících se ve statistikách zvyšuje zastoupení prasete divokého. V obou obdobích ale dominují srnci,“ uvádí Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu. 
 
„Srážky se srnčí zvěří jsou skutečně četnější vždy v období od dubna do října. Souvisí to s teritorialitou této zvěře, která od dubna do srpna obývá poměrně malé úseky a nikam se z nich nevzdaluje. Snížení počtu srážek za poslední zimu je zároveň ovlivněno velmi teplým počasím a tím i větší potravní nabídkou na jejich standardních územích,“ vysvětluje Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty. Pokud právě jejich územím vede nějaká silniční komunikace, srážka na sebe nenechá dlouho čekat. Naopak divoká prasata se v jarních a letních měsících pohybují v lánech řepky, obilovin a kukuřice, které jsou pro ně ideálním prostředím. Tam je auta vyruší jen výjimečně. 
 
A jak se bude podle myslivce množství srážek se zvěří vyvíjet v následujícím období? „Nyní v době koronaviru se dá předpokládat pokles srážek se zvěří díky menší hustotě dopravy. Faktorem, který může počet srážek naopak zvyšovat, je zase historicky nejvyšší počet lidských návštěvníků přírody – a to včetně jejich psů. Dochází k neúměrnému plašení zvěře, která při útěku vbíhá pod kola automobilů,“ dodává Miloš Fischer. 
 
Problémy s hlášením sražených zvířat stále panují v Jihočeském (17 případů) a Plzeňském kraji (94 nehod). Tato krajská oddělení policie statistiky v režimu, který dlouhodobě vykazují jejich kolegové z ostatních krajů, nevedou. S neúplnými daty z těchto krajů v našich statistikách nepočítáme. Tamější motoristé se tak na výsledky SRNA indexu bohužel zatím spolehnout příliš nemohou. 
 
 
NEJRIZIKOVĚJŠÍ ÚSEK V ČESKU
Nedílnou součástí SRNA indexu jsou mapy ze všech krajů Česka, na kterých je zvýrazněný konkrétní úsek, kde se střety se zvěří v uplynulém období koncentrovaly. V rámci České republiky byl suverénně nejrizikovějším úsekem ten v Libereckém kraji – konkrétně se nachází v katastrálním území obce Bílý Kostel nad Nisou. Od října 2019 do března 2020 tam na 750 metrů dlouhém úseku silnice I/13 mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Rynolticemi došlo k 42 nehodám a celková výše škod se vyšplhala ke 2 937 000 Kč. 
 
Některé rizikové úseky se oproti datům za březen–září 2019 proměnily. „To však neznamená, že už nejsou nebezpečné. Stále se na nich koncentrují srážky se zvěří,“ doplňuje Michal Bíl. 
 
ŘEŠENÍ VZNIKLÉ ŠKODY
Podle zkušeností Generali České pojišťovny bývají nejnákladnější nehody způsobené srážkou s divokým prasetem. Z pohledu času jsou pak nejproblematičtější dvě hodiny před půlnocí a dvě hodiny po ní. Rizikové jsou také brzké ranní hodiny. „Oproti zimním obdobím jezdí řidiči po zbytek roku obecně rychleji, s nižším stupněm předvídavosti (na silnici není sníh a je minimální riziko námrazy) a i to je důvodem narůstajících střetů se zvěří i navyšování rozsahu jejich následků,“ připomíná Patrik Nauš. 
 
Následky střetu se zvěří řeší dva typy pojištění: 
- ve formě připojištění střetu se zvěří k povinnému ručení – hradí škody do 100 tisíc, a to se spoluúčastí 1000 Kč. 
- v rámci havarijního pojištění – záleží, jakou pojistnou ochranu si klient navolí (typicky allrisk). Riziko střetu se zvěří je k dispozici i ve variantě havarijního pojištění pro starší vozy. 
V obou případech platí, že pojištění kryje střety se zvířetem – jakýmkoliv. Tedy nejen divoce žijícím, ale také těmi domácími.
Zpět na tiskové zprávy

28.04.2020

Pomoc do první linie: Generali Česká pojišťovna poskytne zdravotníkům speciální krytí rizik spojených s koronavirem

Vedle morální i materiální podpory v rámci projektu Pomáháme sestřičkám tak nyní pojišťovna přichází s pomocí z oblasti pojištění.

Pro lékaře, záchranáře, sestry, ale i další profese zajišťující chod zdravotnických zařízení, kde se pečuje o nemocné s diagnózou COVID-19, připravila Generali Česká pojišťovna v oblasti životního pojištění speciální benefit. Právě životní pojištění totiž poskytne záchrannou síť v případě nepříznivých životních situací, kterým lidé mohou kvůli nákaze koronavirem čelit.

Tisíce sester, lékařů, záchranářů a dalších zaměstnanců zdravotnických zařízení se denně starají o nemocné. Sami se tak vystavují riziku, že se koronavirem nakazí. Generali Česká pojišťovna se jim proto rozhodla v této situaci pomoci. Vedle morální i materiální podpory, kterou organizuje v rámci projektu Pomáháme sestřičkám, tak nyní přichází s pomocí z oblasti pojištění.

Velmi si vážíme práce všech v první linii a těch, kteří se každý den starají o infikované pacienty. Práce, kterou pro nás zajišťují, je neuvěřitelná. V rámci naší podpory tak chceme zdravotníkům z řad našich klientů i z řad České asociace sester dokázat, že se na nás mohou spolehnout i v tomto velmi náročném období,“ komentuje aktivity Generali České pojišťovny její generální ředitel Roman Juráš.

Klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu, kteří mají sjednané pojištění majetku, auta či životní pojištění, jsou od 1.května po následující tři měsíce automaticky pojištěni i pro případ nakažení koronavirem. Krytá jsou rizika hospitalizace a riziko úmrtí.

Do tohoto pojištění jsou zahrnuti všichni klienti pojišťovny, kteří v rámci svého zaměstnání pečují o nemocné s diagnózou COVID-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a v ambulancích všeobecných a odborných lékařů a stomatologů,“ popisuje David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny a dodává: „Nejedná se tedy jen o lékaře či sestry, ale pojištění se týká například i sanitářů či zaměstnanců, kteří zajišťují úklid či stravování.

Tento benefit automaticky platí i pro sestry sdružené v České asociaci sester. Tyto sestry pak navíc nemusí být ani klienty pojišťovny a pojištění se na ně bude také vztahovat.

 „Zdravotníky podporujeme nejen prostřednictvím životního pojištění. V březnu jsme rozjeli projekt Pomáháme sestřičkám, který vedle morální podpory zajišťuje i podporu materiální. Ve spolupráci s Českou asociací sester jsme zorganizovali veřejnou sbírku, do které jsme prostřednictvím naší nadace přispěli částkou půl milionu korun. Další materiální podporou jsou pak dodávky občerstvení do vybraných nemocnic po celé České republice. Těší mne, že se do podpory zdravotních sestřiček velmi aktivně zapojují i naši zaměstnanci a obchodníci,“ doplňuje Roman Juráš.  

Zpět na tiskové zprávy

22.04.2020

Generali Česká pojišťovna spustila videoprohlídky škod – klienti je mohou využít při řešení pojistných událostí u automobilů i majetku

  • Jako první pojišťovna na trhu nabízí videoprohlídky hned pro dvě oblasti likvidace škod
  • Řešení je na používání extrémně jednoduché - klientům stačí mít k dispozici jen chytrý telefon s internetem, není třeba instalovat žádné aplikace
  • Videoprohlídky vhodně doplňují technická opatření, které v současné době napomáhají v prevenci při šíření koronaviru, zároveň přitom urychlují řešení pojistné události

Generali Česká pojišťovna spustila nové technologické řešení při dokumentaci škod - tzv. videoprohlídky. Asistovaný videohovor umožní mobilním techniků pojišťovny zmapovat a především vyfotografovat vybrané škody na motorových vozidlech i na majetku. A to vše bez nutnosti osobního setkání. Jde tak o podstatný příspěvek k prevenci při šíření koronaviru v Česku. Řešení dokáže plně nahradit dosud běžnou osobní prohlídku. S jeho využitím se počítá i do budoucna.

Naším cílem je přinášet klientům taková opatření, která jim usnadní řešení pojistné události a také ji významně zrychlí. Videoprohlídky jsou toho jasným důkazem, nasadit do provozu jsme je navíc dokázali během necelých dvou týdnů. Ukazuje se, že umíme na vzniklé situace reagovat rychle. Do digitálních technologií budeme i nadále zásadním způsobem investovat,“ vysvětluje Jiří Doubravský, provozní ředitel Generali České pojišťovny.

SNADNÉ ŘEŠENÍ PRO KLIENTY

Videoprohlídky jsou vhodné pro vybrané typy škod, které posoudí likvidátor při jejich registraci. Následně je proces videoprohlídky předán na mobilního technika.

Ten se v dalším kroku spojí s klientem. Z jeho strany přitom stačí, aby měl k dispozici chytrý mobilní telefon s přístupem na internet. Videoprohlídky jsou dostupné pro uživatele telefonů s operačním systémem Android a iOS. Není přitom potřeba instalovat žádnou aplikaci.

S klientem naši mobilní technici předem proberou celý proces videoprohlídky a domluví si termín jejího provedení. Následně pak klient obdrží v SMS zprávě odkaz, díky kterému se k videoprohlídce připojí. Jde skutečně o velmi jednoduché a přitom maximálně užitečné a řešení,“ vysvětluje princip Jiří Doubravský.

Asistovaný videohovor umožnuje, aby mobilní technik během něj s klientem komunikoval. Fakticky ho tak navádí ke směřování kamery telefonu tak, aby výsledek prohlídky byl co nejkvalitnější.

Během prohlídky přitom mobilní technik pořizuje na dálku fotografie, které jsou následně přiloženy do složky pojistné události. Technologie je bezpečná, klienti tak nemusí mít obavy, že by docházelo k narušení jejich soukromí nebo k přístupu k datům v jejich telefonu.
Po skončení videohovoru dostane klient na svůj e-mail obratem zápis o prohlídce. Proces řešení škody pak může rychle pokračovat dál.

Generali Česká pojišťovna v autopojištění vyplatí 95 procent události do dvou dní po tom, co obdrží všechny podklady, a 77 procent se vyřeší dokonce v ten samý den jejich doložení. V pojištění majetku se pak 95 procent škod vyplatí do 5 dní od dodání potřebných dokladů.


POZNÁMKY PRO EDITORY

Generali Česká pojišťovna je součástí skupiny Generali.

Generali je jedním z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. Byla založena v roce 1831. Předepsané pojistné společnosti převyšuje 69 miliard eur (v roce 2019). S téměř 72 tisíci zaměstnanci a s 61 miliony klientů v 50 zemích světa zaujímá skupina Generali vedoucí postavení v Evropě a stále významnější pozici získává na trzích Asi a Latinské Ameriky.

Ambicí Generali je být partnerem, který klienty doprovází po celý jejich život a který jim díky bezkonkurenční obchodní síti nabízí inovativní a personalizovaná řešení.

V Rakousku, v regionu střední a východní Evropy a v Rusku působí skupina prostřednictvím Generali CEE Holdingu (se sídlem v Praze) ve 13 zemích. Patří tak mezi tři největší pojistitele v regionu.

Zpět na tiskové zprávy

16.04.2020

Index bezpečnosti silnic 2019: ubylo smrtelných nehod i nehod s těžce zraněnými

Nejbezpečnější silnice mezi krajskými městy měla loni, stejně jako v roce 2018, Olomouc. Na následky dopravních nehod tu v roce 2019 nezemřel ani jeden člověk. Na špici žebříčku okresních měst se umístila hned tři z nich - Domažlice, Prachatice a Tachov. Ta se za uplynulý rok mohou pochlubit tím, že se na jejich území nestaly smrtelné nehody, ani nehody s těžkými zraněními. Nehod, které měly za následek vážná zranění, v loňském roce na silnicích krajských a okresních měst ubylo o 16 %. Nepatrně se pak snížil i počet smrtelných nehod. Těch se v roce 2019 na silnicích krajských a okresních měst stalo 73, v roce 2018 to bylo 75 smrtelných nehod.

Podle Indexu bezpečnosti silnic za rok 2019 obhájila mezi krajskými městy prvenství Olomouc. Dopravní nehody se tu obešly bez obětí na lidských životech. V celkovém pořadí Indexu, do kterého vstupují počty smrtelných dopravních nehod a počty nehod s těžkými zraněními a který je přepočten na počet obyvatel jednotlivých měst, se na druhém a třetím místě v žebříčku krajských měst umístily Liberec a Praha.

Největší zlepšení zaznamenaly meziročně Karlovy Vary, které se v hodnocení za rok 2019 vyšplhaly na čtvrté místo. V roce 2018 se umístily až na místě desátém. K velkému zlepšení došlo také v Praze, která se ze sedmého místa v roce 2018 posunula na třetí příčku v roce 2019. Bezpečnost na silnicích se naopak zhoršila v Jihlavě. Ta klesla z druhého místa v roce 2018 až na 7. místo v roce 2019. Ostrava pak klesla z 5. místa (2018) na 10. místo (2019). Žebříček bezpečnosti silnic krajských měst uzavírají České Budějovice. 

„Generali Česká pojišťovna dvakrát ročně mapuje bezpečnost silničního provozu na silnicích krajských a okresních měst a sestavuje Index bezpečnosti silnic (dříve ČP Index). Ten vychází ze statistik Policie ČR a je vztažený k počtu obyvatel jednotlivých měst. Je tedy možné považovat ho za ukazatel toho, jak bezpečné jsou silnice v daném městě,“ vysvětluje způsob měření Indexu bezpečnosti tisková mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková.

Pozn: Index bezpečnosti silnic vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách v zastavěné oblasti těchto měst. Index je vztažený k počtu obyvatel daných měst.
 

Olomouc, Zlín a Ústí nad Labem bez smrtelných nehod.  V Praze klesl počet usmrcených i těžce zraněných

Nejvíce vážných nehod se během roku 2019 stalo v Praze. To vzhledem k její velikosti a hustotě provozu není překvapivé. Pozitivní však je, že zde meziročně klesl počet usmrcených (z 31 v roce 2018 na 20 v roce 2019) i těžce zraněných (ze 182 v roce 2018 na 114 v roce 2019). V Českých Budějovicích, které skončily v hodnocení bezpečnosti krajských měst na posledním místě, se sice odehrálo vážných nehod podstatně méně než v Praze, přepočet na počet obyvatel města však umístil Budějovice na poslední místo žebříčku.  

V roce 2019 zemřelo na silnicích krajských měst celkem 48 osob, těžce se zranilo 365 lidí. Sedm lidských životů a 36 zraněných měly na svědomí nehody, které zavinila nepřiměřená rychlost.

Domažlice, Prachatice a Tachov si udržely čistý štít, nejvíc vážných nehod bylo v Přerově a Teplicích

Bez vážných nehod se v roce 2019 obešla hned tři okresní města - Domažlice, Prachatice a Tachov. V těchto městech se loni nestaly žádné nehody, které by měly za následek těžká zranění nebo oběti na životech. Naopak nejméně bezpečné byly silnice okresních měst Mělník, Jeseník a Český Krumlov. Meziročně se situace nejvýrazněji zlepšila právě v Prachaticích, které v roce 2018 skončily na 44. místě, a také v Bruntále, který v hodnocení za rok 2019 postoupil na 11. místo z 55. příčky v roce 2018. 

Ke zhoršení došlo nejvýrazněji v Jičíně (11. místo v roce 2018, 52. místo v roce 2019), Pelhřimově (53. místo v roce 2019, 12. místo v roce 2018) a Źďár nad Sázavou (18. místo v roce 2018, 54. místo v roce 2019).

Celkově loni na silnicích okresních měst přišlo o život 25 lidí. V 212 případech si dopravní nehody vyžádaly těžce zraněné. Nejvíc vážných nehod zaznamenali minulý rok v Přerově (1 usmrcený, 14 těžce zraněných) a Teplicích (15 těžce zraněných). 

Celková bilance loňského roku pak vyznívá mírně optimisticky. Na silnicích krajských a okresních měst se odehrálo 577 nehod, jejichž následkem byla těžká zranění. V roce 2018 to bylo 689 nehod. Jedná se tak o 16% meziroční pokles. Dopravní nehody na území krajských a okresních měst měly loni za následek 73 usmrcených osob, což je ve srovnání s rokem 2018 (75 usmrcených) mírné zlepšení. 

Zpět na tiskové zprávy

20.03.2020

Generali Česká pojišťovna se připojuje ke kampani #ChránímTebe

  • Generali Česká pojišťovna se stává součástí důležité celorepublikové informační kampaně #ChránímTebe
  • Pojišťovna věnovala svůj reklamní čas na televizních stanicích Prima a Nova na podporu potřeby nošení roušek
  • Cílem kampaně #ChránímTebe je apelovat na veřejnost a informovat ji o nutnosti a důležitosti používání ochrany dýchacích cest v době vládou vyhlášených karanténních opatření

V současné obtížné době se jako pojišťovna soustředíme především na to, abychom i nadále fungovali v co největším rozsahu. Víme, že život se v Česku nezastavil a nad rámec našich povinností chceme i my přispět k tomu, abychom situaci společně zvládli.

Významným krokem nad rámec již realizovaných opatření je naše zapojení do kampaně #ChránímTebe, protože si uvědomujeme, jakou sílu televizní reklama má. V případě záměru, který tato kampaň přináší, ji vnímáme jako zásadně důležitou a užitečnou.

Byť je používání roušek a jiných prostředků k zakrytí dýchacích cest od 19. 3. 2020 povinné, považujeme za důležité informovat veřejnost o tom, že je třeba toto nařízení plně respektovat. Nošení roušky je v zásadě jednoduchý akt, pro Čechy však v takto plošné podobě věcí spíše netypickou. Proto se hodí ji připomínat a podpořit lidi v jejich odpovědném chování.

V rámci kampaně #ChránímTebe jsme tedy nabídli k využití již nakoupený mediální prostor v televizi. Konkrétně se jedná o kanály TV Prima a TV Nova. Na těchto televizních kanálech tak dojde k nahrazení všech našich původních spotů informačními spoty kampaně #ChránímTebe. Pokud to situace bude vyžadovat, jsme okamžitě připraveni poskytnout náš mediální prostor pro tyto spoty až do konce března.

Zpět na tiskové zprávy

25.02.2020

Ratingová agentura A. M. BEST potvrdila Generali České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“

Mezinárodní ratingová agentura A. M. Best, specializující se na sektor pojišťovnictví, potvrdila Generali České pojišťovně rating finanční síly na úrovni „A“ a dlouhodobý úvěrový rating na úrovni „a+“. Oba udělené ratingy byly potvrzeny se stabilním výhledem. Stejně jako minulý rok je tak rozhodnutí agentury potvrzením síly a stability pojišťovny.

Hodnocení ratingové agentury je i letos založeno na majetkové síle a stabilitě Generali České pojišťovny, velmi dobrém obchodním profilu, vysoké provozní výkonnosti a náležitém řízení rizik.

Dosažený rating je výbornou zprávou také pro klienty a obchodní partnery pojišťovny. Stabilita Generali České pojišťovny garantuje, že je schopna dostát všem svým závazkům, a to i v případě přírodních kalamit, které se v posledních letech v České republice objevují stále častěji.

Zpět na tiskové zprávy

12.02.2020

Středoškoláci zachránili muže s roztříštěnou lebkou. Jsou z nich Mladí hrdinové

Zdánlivě poklidné říjnové odpoledne se pro čtyři spolužáky z liberecké střední školy Kateřinky proměnilo v děsivý zážitek. Viděli, jak kolemjdoucí muž spadl ze schodů, rozbil si hlavu a přestal dýchat. Statečná čtveřice ale naštěstí včas zavolala záchranku a poskytla muži první pomoc. Díky nim se dostal v pořádku do profesionální péče. Studenti za to byli včera oceněni titulem Mladý hrdina.

Kamarádi Šimon, Vendula, Jonáš a Jakub čekali na autobus nedaleko liberecké arény, když si všimli dvou mužů blížících se ke schodům do podchodu. „Viděli jsme, jak ztratili rovnováhu a oba padali ze schodů dolů,“ vzpomíná Jonáš. Jeden se dokázal zachytit a vyvázl bez zranění, ten druhý ale narazil hlavou o schody a zůstal nehybně ležet.

„Hned jsme tam běželi,“ říká Vendula, studentka prvního ročníku oboru Fashion design na střední škole v libereckých Kateřinkách. „Zkoušeli jsme zjistit, jestli zraněný dýchá. Zdálo se nám, že špatně,“ popisuje. Její kamarádi Jonáš a Jakub rychle vytočili záchranku. Muže podle instrukcí operátora snesli ze schodů dolů a otočili na záda. „Pak jsme se zděsili,“ vzpomíná Vendula. „Muž měl úplně rozraženou lebku. Navíc jsme zjistili, že už vůbec nedýchá.“

Čtveřice spolužáků ani poté nezaváhala a zahájila resuscitaci zraněného muže. Šimon prováděl masáž srdce, ve které se střídal s Jonášem a Jakubem. „Nikdy jsem to nedělal, ani ve škole nás to ještě nestihli naučit,“ říká Šimon, který stejně jako Jonáš a Jakub teprve v září začal studovat obor Záchranářství a bezpečnost obyvatel. „Nějaké základy mě naštěstí naučil starší brácha, který studuje to co já,“ vysvětluje.

Fyzicky náročná resuscitace se vyplatila, muž začínal opět dýchat. Brzy pak na místo přijela sanitka. „Jsem ráda, že jsme mu dokázali pomoct, ale byl to hrozný zážitek,“ shrnuje Vendula. „Raději bych už nic takového nikdy nezažila.“ Všechny čtyři zachránce přitom při vzpomínce na to odpoledne velmi zaráží, že kolem nich prošlo několik lidí, kteří se ani nezastavili.

To, jak školáci rychle a pohotově zareagovali, je obdivuhodné,“ říká ředitelka projektu Mladý hrdina Ivana Buriánková. „Odvaha a připravenost pomoct těchto našich studentů by měla být příkladem pro všechny,“ dodává ředitel Střední školy Kateřinky Václav Tichý.

Titulem Mladý hrdina byla čtveřice kamarádů oceněna ve středu 12. února v libereckém sále kavárny Pošta za přítomnosti zástupců krajské a městské policie, vedení města Liberec a Libereckého kraje, hasičského záchranného sboru i Armády ČR. Jedná se už o 48., 49., 50. a 51. oceněné Mladé hrdiny.

Mladý hrdina je projektem Generali České pojišťovny (dříve České pojišťovny), který vznikl v září 2017. Jeho cílem je oceňovat výjimečné činy dětí a mladých lidí a nacházet tak příběhy, které mohou inspirovat jejich vrstevníky. Nemusí se jednat jen o záchranu života, ale i o dobrý skutek, uvědomělou dobrovolnickou aktivitu či jinou činnost. Oceněný Mladý hrdina získá věcnou cenu a instituce či organizace, se kterou je činnost hrdiny svázána, obdrží od nadace Generali České pojišťovny finanční dar.

Pro další informace kontaktujte:
Ivana Buriánková, ředitelka projektu Mladý hrdina
ivana.buriankova@generaliceska.cz

Zpět na tiskové zprávy

30.01.2020

Zpozoroval opilého řidiče kamionu a zabránil možné tragédii. Ústecko má nového Gentlemana silnic

V listopadu loňského roku se dálnice D8 v Ústeckém kraji změnila v dějiště nebezpečné scény. Ve směru k německým hranicím se řítil nákladní vůz z Maďarska, jehož řidič byl zjevně pod vlivem alkoholu. Riskantního způsobu jízdy si naštěstí všiml řidič jiného kamionu Zdeněk Máša. Přes půl hodiny opilého muže za volantem sledoval, varoval ostatní řidiče a snažil se zabránit neštěstí. Drama ukončila až přivolaná policejní hlídka. Za svůj čin získal nyní Zdeněk Máša titul Gentleman silnic.

Řidič kamionu z Maďarska měl přes Česko namířeno do Amsterdamu. Jeho jízda ale měla k profesionalitě daleko. Na dálnici před Lovosicemi pendloval ze strany na stranu a nebezpečně předjížděl osobní auta. Zdeněk Máša zrovna se svým kamionem projížděl okolo. Když viděl, že nákladní vůz nedrží směr, chtěl zjistit, co se děje.

Nejdřív se o řidiče bál. „Myslel jsem si, že je mu špatně, ale když jednou zastavil na krajnici, hned se zase rozjel,“ vzpomíná, jak pojal podezření, že příčinou nebezpečné jízdy může být i něco jiného. Začal tedy kličkující kamion následovat s výstražnými světly, mával na okolní auta a snažil se telefonem upozornit policii na jízdu, která mohla co nevidět skončit tragédií.

Přes půl hodiny pak Zdeněk Máša v závěsu sledoval řidiče, který opakovaně mířil do svodidel. Pomalu se stmívalo, začal tedy kamion před sebou navádět dálkovými světly, aby alespoň trochu držel správný směr. „Předjížděl všemi pruhy bez blinkrů, osobáky musely často natvrdo brzdit,“ popisuje statečný řidič, který se snažil varovat i okolní auta. Situace nebyla vůbec jednoduchá, řidiči na pana Mášu reagovali často naštvaně, troubili a předjížděli oba kamiony zprava.

Tandem kamionů vysvobodily až policejní hlídky, které pan Máša navedl na správný kilometr. Muž za volantem pendlujícího kamionu nadýchal dvě promile alkoholu. Místo do Amsterdamu tak pokračoval do policejní cely a následně na něj byla uvalena i vazba. „Pan Máša svým jednáním pravděpodobně předešel možné tragédii,“ říká mluvčí krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje Veronika Hyšplerová. „Moc bych si přála, aby takto uvědomělých řidičů bylo víc,“ dodává.

Zdeněk Máša přitom za tím, co udělal, hrdinství nevidí. „Zareagoval jsem tak, jak by snad zareagoval každý řidič v té situaci. Beru to jako svou práci i povinnost, pomoct, když můžu,“ říká skromně profesionální řidič kamionu, který za volant v práci usedá už třináct let.

S každým dalším příběhem našich Gentlemanů se přesvědčujeme o tom, že i na českých silnicích jezdí skutečně zodpovědní lidé,“ říká ředitelka projektu Gentleman silnic Ivana Buriánková. Ocenění předali Zdeňku Mášovi ve čtvrtek 30. ledna v Ústí nad Labem zástupci projektu Gentleman silnic i Policie ČR. Jedná se již o 197. oceněného Gentlemana silnic.

Gentleman silnic je společným projektem Generali České pojišťovny a Policie ČR, který vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Prvním Gentlemanem silnic se v prosinci 2004 stal Jiří Lukáč z Albrechtiček na Novojičínsku, který vytáhl z hořícího automobilu sedmnáctiletého mladíka. Od té doby už ocenění převzalo 197 lidí po celé České republice. 

Pro další informace kontaktujte:
Ivana Buriánková, ředitelka projektu Gentleman silnic
ivana.buriankova@generaliceska.cz

Zpět na tiskové zprávy

08.12.2019

ČP Index za první pololetí 2019: V bezpečnosti silnic krajských měst vede Olomouc, patnáct okresních měst se obešlo bez vážné nehody

Nejbezpečnější silnice mezi krajskými městy má Olomouc, na druhém místě skončil Liberec a třetí místo získala Praha. Celkem patnáct okresních měst pak v první polovině roku udrželo „čistý štít“ a obešlo se bez smrtelných nehod a bez nehod s vážným zraněním. Vyplývá to z výsledků ČP Indexu bezpečnosti za první pololetí roku 2019.

Podle výsledků ČP Indexu za první pololetí roku 2019 se na nejvyšší příčce v bezpečnosti silničního provozu mezi krajskými městy umístila Olomouc. Udržela si tak prvenství z loňského roku. Na druhém místě skončil Liberec, třetí místo v bezpečnosti silnic pak připadá Praze, která v souhrnném indexu za loňský rok skončila až na 7. příčce. 

„Bezpečnost na silnicích v jednotlivých krajských a okresních městech hodnotí Česká pojišťovna již od roku 2004. Výsledný ČP Index vychází ze statistik Policie ČR a vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách ve vztahu k počtu obyvatel sledovaných měst,“ vysvětluje způsob měření indexu bezpečnosti tisková mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Ve srovnání s koncem roku 2018 největší zlepšení mezi krajskými městy zaznamenalo Ústí nad Labem, které skončilo v tomto pololetí 4. v pořadí. V roce 2018 se přitom umístilo na předposledním 12. místě. Naopak největší zhoršení zaznamenala Jihlava. Ta patřila v poslední době k nejbezpečnějším, v letošním prvním pololetí se ale umístila až na 7. příčce. 

V pěti krajských městech se nehody obešly bez úmrtí
Dobrou zprávou je, že se silnice v Ústí nad Labem, ale také v Olomouci, Liberci, Plzni a Zlíně v prvních šesti měsících letošního roku obešly bez smrtelných nehod. Ke zlepšení v Praze v letošním pololetním srovnání přispělo snížení počtu vážných nehod. V absolutních číslech se jich sice v Praze odehrálo nejvíce, ve vztahu k počtu obyvatel na tom však Praha nejhůře není. V prvním pololetí měly nehody na silnicích Prahy na svědomí 7 usmrcených a 66 těžce zraněných. Vloni na pražských silnicích přišlo o život za celý rok 31 lidí a vážně zraněno bylo 182 osob. Letošní první pololetí tak odpovídá v počtu usmrcených osob zhruba čtvrtině, v počtu vážně zraněných pak přibližně třetině loňských celoročních čísel.  

Celkově na silnicích krajských měst v polovině letošního roku přišlo o život 20 lidí a vážně se zranilo 194 osob. Pět lidských životů a 16 vážně zraněných lidí měla na svědomí nepřiměřená rychlost.

Patnáct okresních měst udrželo „čistý štít“
Hned v patnácti okresních městech se v letošním prvním pololetí podařilo udržet „čistý štít“. Nedošlo v nich k žádné nehodě, která by měla za následek usmrcení nebo vážná zranění. Jsou to města Beroun, Kutná Hora, Domažlice, Prachatice, Rokycany, Sokolov, Tachov, Česká Lípa, Louny, Chrudim, Semily, Prostějov, Třebíč, Nový Jičín a Šumperk. Díky tomu si zejména Rokycany, Prachatice, Nový Jičín, Trutnov, Chrudim a Sokolov výrazně vylepšily skóre oproti hodnocení z roku 2018. Největší zlepšení zaznamenaly právě Rokycany, které na seznam beznehodových měst vyšplhaly z loňského 52. místa.

Nejméně bezpečné silnice v hodnocení okresních měst byly v polovině letošního roku v Jeseníku, Mělníku a Žďáru nad Sázavou. Největší zhoršení zaznamenaly Klatovy, které se z čela loňského srovnání propadly na letošní zatím 41. příčku. Velké zhoršení situace bylo i v Jičíně (z loňského 11. na zatím letošní 50. místo), Pelhřimově (ze 12. na 51. místo) či Hodoníně (z 8. na 45. místo). 

V okresních městech byly silnice celkově bezpečnější než v krajských městech. V první polovině roku přišlo na silnicích okresních měst o život 18 lidí a vážná zranění v důsledku nehody utrpělo 105 osob. 

Celková bilance prvního pololetí letošního roku pak hovoří následovně. Na silnicích krajských a okresních měst zahynulo 38 lidí, 299 osob bylo při dopravních nehodách těžce zraněno. Nepřiměřená rychlost pak byla příčinou 8 úmrtí a za následek má také 30 vážně zraněných lidí.

Zpět na tiskové zprávy

21.10.2019

Odřídil autobus plný lidí, když řidič zkolaboval. Je z něj Gentleman silnic

V pondělí 16. září se osud padesáti cestujících v autobuse z Liberce do Prahy ocitl doslova na vlásku. Řidič totiž náhle zkolaboval a vůz se řítil mimo vozovku. Na situaci však rychle zareagoval jeden z cestujících, který duchapřítomně nahradil šoféra a dopravil všechny bezpečně k nejbližšímu odpočívadlu. Za tento čin, kterým zachránil téměř padesát lidí, získal Ivo Raisr titul Gentleman silnic.

Ranní cesta z Liberce mohla být pro cestující i tou poslední. Řidič linkového autobusu totiž náhle zkolaboval a vůz se řítil ke svodidlům. Prudký náraz vytrhl z práce cestujícího v první řadě Iva Raisra. „Viděl jsem, že autobus nikdo neřídí a řidič leží v uličce. Vpravo jsme se odrazili od svodidel a kličkovali jsme ze strany na stranu. Pochopil jsem, že pokud něco neudělám, bude to tragédie,“ popisuje osudnou chvíli Raisr.

Odhodil počítač a skočil na řidičovo sedadlo. Ostatní cestující pomohli odtáhnout bezvládné tělo řidiče, který měl zakleslé nohy pod pedály. Dvě dívky se pokoušely řidiče probrat a poskytly mu základní první pomoc.

Posádka vozu ale ještě zdaleka neměla vyhráno, Ivo Raisr totiž za volantem autobusu seděl poprvé. Hrdina, který v minulosti řídil jen auta a dodávky, přesto dokázal odvézt plný autobus k nejbližšímu odpočívadlu. „Nevím, jak jsem ten autobus zvládl řídit, bylo to celé hodně rychlé,“ říká Raisr. „Ani jsem neměl čas si to užít,“ pokračuje teď už s nadsázkou a úsměvem. 

Řidič autobusu se na počínání nenadálého kolegy dívá s uznáním. „Pamatuju si odbočku na Hodkovice nad Mohelkou a pak jak jsme už sjížděli z dálnice,“ vzpomíná s tím, že jeho výpadek trval jen chvíli. „Panu Raisrovi velice děkuju za to, co udělal. Někdo jiný by mohl jen zpanikařit,“ dodává. Ani on sám ještě přesně neví, co vedlo k jeho náhlé ztrátě vědomí.

To, že jel Ivo Raisr zrovna tímto spojem, přitom byla jen velká shoda náhod. „Takto brzo jsem jel jen proto, že se mi nachladil nejmladší syn a nemusel jsem ho ten den vézt do školky. Jinak bych jel později,“ vysvětluje statečný cestující, na kterého zbylo v tomto spoji právě jen místo v první řadě přes uličku od řidiče. „Cestující tímto heroickým činem zachránil zdraví a životy bezmála padesáti lidí,“ oceňuje záchrannou akci mluvčí liberecké policie Vojtěch Robovský. „Právě lidem, kteří nezaváhají a v klíčovém momentu dokáží jednat, patří titul Gentlemana silnic. V tomto případě pan Raisr svým činem bezesporu předešel velké tragédii,“ říká ředitelka projektu Ivana Buriánková. 

Ivo Raisr za pohotový zásah a pomoc získal 190. titul Gentleman silnic. Převzal ho osobně v pátek 18. října v Liberci za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Vladislava Husáka.

Zpět na tiskové zprávy

17.10.2019

Česká pojišťovna nabízí v ceně majetkového pojištění pohybová a záplavová čidla

Česká pojišťovna vstupuje do oblasti internetu věcí a v ceně majetkového pojištění nabízí chytrá čidla. Klienti si mohou zvolit, zda si v ceně nově sjednaného pojištění pořídí pohybové, či záplavové čidlo. Pohybové čidlo hlásí poplach v případě zjištěného pohybu, záplavové, když je vystaveno vodě. Čidla fungují na kvalitní síti, která pokrývá 99,9 % území ČR.

Pohybové čidlo rozpozná manipulaci s předmětem, na kterém je umístěno. Můžete jej přichytit například na okna či dveře, ale třeba i na zahradní techniku a jízdní kola, která máte umístěné v garáži či ve sklepě. V případě pohybu vám vyšle čidlo informaci o poplachu prostřednictvím e-mailu, SMS nebo v podobě notifikace v mobilní aplikaci. Sami si přitom zvolíte, jaká forma upozornění vám vyhovuje nejvíce.

Záplavové čidlo reaguje při kontaktu s vodou. Dokáže detektovat únik vody například z pračky, myčky, z prasklé hadičky od WC či umyvadla. Díky tomu, že se o úniku vody dozvíte včas, můžete významným způsobem zmírnit dopad takové havárie. 

Čidla jsou mobilní a lze je přemisťovat podle potřeby. Uvnitř jsou baterie, které v závislosti na použití vydrží dva až čtyř roky. Poté se dají snadno vyměnit.

Nárok na čidlo dle svého výběru má každý, kdo si na vybraných pobočkách pojišťovny do konce listopadu sjedná pojištění stavby, nebo domácnosti ve variantě Exclusive. Vybrané čidlo je pak rovněž v ceně pojištění rekreační nemovitosti. Budete-li chtít pořídit čidel více, nabídne vám je Česká pojišťovna se slevou ve výši 50 % z ceny chytrého čidla.

Seznam obchodních míst a poboček, na kterých pojištění spolu s chytrým čidlem můžete pořídit, čítá přes 150 míst po celé republice a naleznete ho na webových stránkách www.ceskapojistovna.cz/cidla.

Aby čidlo fungovalo, musí být připojeno k tzv. IoT síti*. Připojení čidla k síti je zpoplatněné. Každý den, kdy je čidlo zapnuté, stojí 1 korunu. Proto spolu s vybraným čidlem získají klienti také jeho bezplatný provoz na dva měsíce. 

* IoT je zkratka pro internet věcí (Internet of Things). V praxi internet věcí představuje síť fyzických zařízení – například právě třeba chytrých čidel – která jsou vybavena softwarem, senzory a síťovou konektivitou. Ta umožňuje těmto zařízením propojit se a vyměňovat si data. Čidlo se sítí komunikuje nepřetržitě a stále tak hlídá, zda nedošlo ke kritické situaci. 

Čidla, která k pojištění majetku poskytuje Česká pojišťovna, pro komunikaci využívají síť NarrowBand IoT společnosti Vodafone.

Zpět na tiskové zprávy

18.09.2019

Česká pojišťovna a pojišťovna Generali vytvoří největší pojišťovnu na českém trhu

Český pojistný trh bude mít nového lídra. Pojišťovací jednička vznikne z České pojišťovny a pojišťovny Generali, dvou pojišťoven, které v České republice působí v rámci přední světové pojišťovací skupiny Generali.

„Díky spojení aktivit dvou silných a úspěšných pojišťoven nabídneme klientům nejširší produktové portfolio, ještě kvalitnější služby, lepší dostupnost a rychlejší likvidaci pojistných událostí,“ uvedl Luciano Cirina, generální ředitel Generali CEE Holdingu, jehož jsou obě pojišťovny od roku 2008 součástí. „Jedná se o důležitý krok v rámci celosvětové strategie Skupiny Generali. Propojením tradice lídra českého pojistného trhu se zázemím a know-how světové finanční instituce vytvoříme ještě silnější a stabilnější pojišťovnu. Upevníme tím naši významnou pozici na českém pojistném trhu. A to je pozitivní zpráva nejen pro klienty, ale také pro naše obchodní partnery,“ doplnil Luciano Cirina.

Pojistné portfolio pojišťovny Generali se do konce roku 2019 stane součástí České pojišťovny. Ta pak ponese nový název Generali Česká pojišťovna. V současné době probíhají na toto téma nezbytná jednání s regulátorem. Pojišťovnu povede Roman Juráš, současný generální ředitel a předseda představenstva České pojišťovny. 

„Chystané změny budou pro klienty obou pojišťoven znamenat další zkvalitnění poskytovaných produktů i služeb,“ komentuje transakci Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva České pojišťovny a budoucí šéf Generali České pojišťovny, a dodává: „Naší jednoznačnou ambicí je stát se na českém pojistném trhu lídrem v oblasti inovací.“

Spojením aktivit obou pojišťoven dojde i k rozšíření nabídky produktů, a to nejen pro klienty z oblasti retailového pojištění, ale i pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik i zemědělství. 

 

Více informací pro klienty

 

Česká pojišťovna je druhou největší tuzemskou pojišťovnou s tržním podílem 21,5 %*. Kromě individuálního pojištění nabízí pojistná řešení pro malé, střední a velké firmy v oblasti podnikatelských, průmyslových, technických a zemědělských rizik. 

Pojišťovna Generali patří s tržním podílem 6,9 %* mezi největší české pojišťovny. Široký pojistný program, zahrnující pojištění osob, majetku, odpovědnosti, motorových vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik je poskytován prostřednictvím vlastních spolupracovníků i řady renomovaných makléřských společností 

*údaje ČAP k 31. 12. 2018 

Česká pojišťovna a pojišťovna Generali jsou součástí skupiny Generali. Generali je nezávislá italská finanční skupina se silnou mezinárodní působností. Byla založena v roce 1831 a s předepsaným pojistným převyšujícím 66 miliard eur (v roce 2018) patří mezi největší světové poskytovatele pojištění. S téměř 71 tisíci zaměstnanci a s 61 miliony klientů v 50 zemích světa zaujímá skupina Generali vedoucí postavení v Evropě a stále významnější pozici získává na trzích Asi a Latinské Ameriky. Ambicí Generali je být partnerem, který klienty doprovází po celý jejich život a který jim díky bezkonkurenční obchodní síti nabízí inovativní a personalizovaná řešení. V Rakousku, v regionu střední a východní Evropy a v Rusku působí skupina prostřednictvím Generali CEE Holdingu (se sídlem v Praze) ve 12 zemích. Patří tak mezi tři největší pojistitele v regionu. 

Zpět na tiskové zprávy

04.09.2019

V pauze mezi zápasy zachránili vítkovičtí florbalisté seniora

Letos v dubnu zkolaboval na ulici v Opavě starší pán. Upadl a při pádu si rozbil hlavu. Měl ale štěstí v neštěstí. Pomohla mu trojice mladých vítkovických florbalistů, kteří zrovna v nedaleké hale čekali na další zápas. Za svůj statečný čin si nezletilí zachránci vysloužili ocenění Mladý hrdina.

Útočníci Vojtěch a Ondřej a obránce Adam přijeli ten den do Opavy, aby tu hájili vítkovické barvy proti místním a týmu z Frýdku-Místku. První zápas dopadl dobře. Kluci si pak chtěli zkrátit čekání na druhé utkání a vyrazili do blízkého obchodu pro občerstvení. Místo odpočinku je ale překvapil náhlý adrenalin.

Spolu s nimi šel po ulici starší pán, který se náhle svalil na zem. Poblíž stála žena, okamžitě se k bezvládnému muži rozeběhla a začala křičet. Kluci neváhali ani chvilku a přispěchali na pomoc. Když dobíhali k ležícímu muži, Vojta už stihl vytočit záchranku. 

Spolu s Adamem a Ondrou seniora nejprve otočili, aby mohl lépe dýchat. Pán měl na hlavě hlubokou ránu, zřejmě se při pádu zranil o patník. Kluci ji proto zajistili provizorním obvazem. To už jim ale dispečerka po telefonu radila, jak mají zraněnému podložit hlavu, aby se jeho stav nezhoršil, než přijede záchranka. O  neznámého muže si tři mladí vítkovičtí sportovci na opavské ulici do příjezdu profesionálních zdravotníků starali, aby neupadl do bezvědomí.

Ačkoliv jsou kluci z florbalových tréninků zvyklí spolupracovat i zvládat stres, záchrana lidského života pro ně byla něco úplně jiného. „Měl jsem strach. V budoucnu bych ale určitě opět pomohl,“ říká za všechny čerstvý Mladý hrdina Vojta. „Všichni tři jsme si po této události zjistili něco více o první pomoci, ale doufáme, že se taková situace nebude znovu opakovat,“ přiznává. 

Pohotový zásah mladých sportovců ocenili i samotní opavští záchranáři. „Vaši sportovci odvedli dobrý kus práce. Dobře vyhodnotili situaci, že má být pacient převezen k ošetření do nemocnice, a přivolali mu pomoc,“ uvedl mluvčí nemocnice v e-mailu pro zachránce. A pyšní jsou na své svěřence i trenéři klubu. „Podobné činy nejsou samozřejmostí a kluci se zachovali skvěle, když ukázali obrovský charakter a správné chování sportovců,“ říká Jiří Gurkovský, jeden z trenérů. Právě on má spolu s druhým trenérem Ondřejem Miklasem v 1. SC Vítkovice florbalový dorost na starosti.

Za obětavou pomoc a hrdinské jednání obdrželi Vojtěch, Ondřej a Adam ocenění Mladý hrdina. Tituly převzali na slavnostní akci 3. září 2019 ve vítkovické florbalové hale. „Kluci prokázali velkou pohotovost a svým rychlým jednáním napomohli tomu, že se zraněný pán obešel bez vážnějších následků. To je výkon, který si zaslouží uznání,“ řekla k ocenění Ivana Buriánková, ředitelka projektu Mladý hrdina.

Zpět na tiskové zprávy