Informace související s udržitelností

Do našeho podnikání aktivně integrujeme ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv

Generali Česká pojišťovna se, jako součást skupiny Generali, zavázala přispívat k řešení globálních problémů a aktivně přistupovat k tématům ekologie a udržitelnosti.

Co to znamená?

Být součástí globální pojišťovací skupiny Generali pro nás znamená, že naše investiční rozhodování je klíčovou součástí našeho podnikání. Naše chování má dopad na reálnou ekonomiku, a proto do našeho podnikání aktivně integrujeme ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv.

Věříme, že integrace faktorů jako je ochrana životního prostředí, společenské dopady a způsob řízení a správy společností (dále „ESG“) do investičního procesu je důležitá k dosažení žádoucí finanční návratnosti i sociální hodnoty.

Skupina Generali proto přijala zásady, které integrují téma udržitelnosti do dlouhodobých investičních strategií a aktivně zohledňují ESG faktory při svém investičním rozhodování.

Skupina Generali dokazuje svůj závazek spojený s těmito principy účastí v několika iniciativách týkajících se udržitelnosti:

Skupina Generali je také zahrnuta a hodnocena v mnoha indexech udržitelnosti, což potvrzuje její odhodlání plnit tyto závazky (více info zde):

 


Zásady odměňování s ohledem na udržitelnost


Informace o přístupu správcovských společností v souvislosti s investicemi do fondů, které jsou navázané na produkty investičního životního pojištění Generali České pojišťovny a.s., najdete na této stránce.