Pojištění majetku

Chráníme váš domov a věci, které máte rádi

Komplexní pojištění Můj majetek

 • Pojištění domu, bytu i chaty
 • Pojištění proti přírodním živlům, vichřicím a tornádům
 • Pojištění vybavení domácnosti
 • Pojištění odpovědnosti občana za škodu
 • Široká nabídka připojištění atypických předmětů
 • Nonstop asistenční služba

Co chcete pojistit?

Pojištění domácnosti -20 %
 • Když se u vás doma cokoliv semele, naše pojištění vám situaci usnadní
 • I starší věci v domácnosti vám proplatíme, jako by byly nové
 • Pojistíme zahradní techniku, sportovní vybavení, hudební nástroje i elektroniku
Pojištění nemovitosti
 • Pro ochranu rodinných domů, bytů, chalup a vedlejších staveb
 • Nemusíte čekat, než svůj domov dostavíte. Pojistěte jej už při výstavbě
 • Pojištění proti všem živlům a nonstop asistenční služba


Sjednejte si navíc

Odpovědnost za škodu v občanském životě

Pokud při běžných činnostech, které každodenně vykonáváte, způsobíte jinému újmu na zdraví nebo škodu na majetku, budete ho muset odškodnit. V nejhorších případech se může jednat o miliony korun. Více informací o pojištění odpovědnosti občana.

Sportovní potřeby - aktiv

Často sportujete, jezdíte rádi na kole, na lyžích nebo hrajete golf? Pojistěte si odcizení, poškození, zničení nebo ztrátu sportovního vybavení včetně poškození nebo zničení při nehodě a náhodném rozbití až do limitu 100 000 Kč.

Zahradní technika

Péče o zahradu přináší radost, ale vyžaduje i spoustu práce. Tu vám mnohdy usnadňuje drahá technika, jako jsou zahradní traktory, sekačky, kultivátory nebo sněžné frézy. Pojistěte si ji proti krádeži, poškození či zničení až do limitu 100 000 Kč.

Přenosná elektronika

Cestujete a chcete mít váš počítač, tablet, mobil, fotoaparát nebo jinou přenosnou elektroniku pojištěnou i mimo domov? V případě poškození či zničení jste chráněni až do limitu 15 000 Kč.

Škodu vyřešíme rychlostí blesku

1. Nahlásíte, co se stalo

Jednoduše, rychle a pohodlně. Nahlášení škody vám nově zabere jen 3 minuty.

2. Zpracujeme podklady

Žádné zdržování a průtahy. 31 % škod vyřídíme už v den nahlášení a přes 90 % do 2 dnů.

3. Posíláme vám peníze

Začněte s opravou nebo si pořiďte nové věci. Peníze posíláme už druhý den od vyřízení škody.

Proč pravidelně aktualizovat pojištění majetku

Rostoucí ceny nemovitostí

 • Ceny nemovitostí, materiálu i stavebních prací v průběhu času rostou. Na opravu byste dnes pravděpodobně potřebovali více peněz než v době uzavření pojistky. Proto je důležité mít správně nastavenou částku, kterou vám v případě škody vyplatíme.

Rekonstrukce

 • Po každé rekonstrukci, zateplení, instalaci nových technologií nebo koupi či výměně dražších spotřebičů je dobré si zaktualizovat pojistné částky uvedené ve smlouvě tak, aby vám pojištění pokrylo jejich opravu nebo znovupořízení.

Živelné pohromy

 • Co když přijde bouřka, vichřice, krupobití nebo velká voda? Pokud budete mít správně aktualizované pojištění, nemusíte se strachovat. V případě, že vám příroda poničí majetek, vyplacené peníze vám vystačí na všechny opravy i nové vybavení.

Podpojištění

 • Pokud máte delší dobu neaktualizovanou smlouvu a došlo by k vážným škodám na vašem majetku, vyplacená částka by nemusela při dnešních cenách stačit na opravu domu nebo nákup nového vybavení. V takovém případě nejste dostatečně pojištění.

Rostoucí ceny nemovitostí

Ceny nemovitostí, materiálu i stavebních prací v průběhu času rostou. Na opravu byste dnes pravděpodobně potřebovali více peněz než v době uzavření pojistky. Proto je důležité mít správně nastavenou částku, kterou vám v případě škody vyplatíme.

Rekonstrukce

Po každé rekonstrukci, zateplení, instalaci nových technologií nebo koupi či výměně dražších spotřebičů je dobré si zaktualizovat pojistné částky uvedené ve smlouvě tak, aby vám pojištění pokrylo jejich opravu nebo znovupořízení.

Živelné pohromy

Co když přijde bouřka, vichřice, krupobití nebo velká voda? Pokud budete mít správně aktualizované pojištění, nemusíte se strachovat. V případě, že vám příroda poničí majetek, vyplacené peníze vám vystačí na všechny opravy i nové vybavení.

Podpojištění

Pokud máte delší dobu neaktualizovanou smlouvu a došlo by k vážným škodám na vašem majetku, vyplacená částka by nemusela při dnešních cenách stačit na opravu domu nebo nákup nového vybavení. V takovém případě nejste dostatečně pojištění.

Rozdíl mezi nemovitostí a domácností

Nemovitost si představte jako stavbu a její pevné součásti, zatímco domácnost jsou všechny věci a zařízení, které máte uvnitř a používáte je.

Nemovitost si představte jako stavbu a její pevné součásti, zatímco domácnost jsou všechny věci a zařízení, které máte uvnitř a používáte je.

Dům, byt, chata nebo chalupa. Vyberte si, proti čemu chcete vaši nemovitost pojistit. Všechna tato nebezpečí jsou rozdělena do balíčků Start, Standard a Exclusive.

Nemovitost

Nemovitost

Dům, byt, chata nebo chalupa. Vyberte si, proti čemu chcete vaši nemovitost pojistit. Všechna tato nebezpečí jsou rozdělena do balíčků Start, Standard a Exclusive.

Základní živel

 • Požár, kouř, výbuch, imploze, přímý úder blesku, pád letadla, aerodynamický třesk, náraz vozidla
 • Vichřice nebo krupobití
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • Tíha sněhu nebo námrazy, pád sněhu, sesouvání nebo pád sněhových lavin
 • Sesuv půdy a zřícení skal
 • Zemětřesení

Vodovodní škody

 • Voda vytékající z vodovodního zařízení, lom trubky, přetlak nebo zamrzání. Zahrnuje i poruchu sprinklerů.

Odcizení krádeží vloupáním a loupežným přepadením

 • Např. demontáž kotlů, radiátorů, odcizení vodovodních baterií či obkladů. Uhradíme i škody způsobené jednáním pachatele při vloupání nebo pokusu o něj, např. rozbitá okna, okenice, dveře a další.

Odcizení vnějších stavebních součástí

 • Např. násilná demontáž okapů, zábradlí, parapetů, apod. za použití nářadí.

Povodeň a záplava

 • Povodeň způsobenou zvýšenou hladinou vodních toků, poruchou vodního díla nebo záplava způsobená dešťovými srážkami, táním nebo chodem ledů.

Přepětí, podpětí a zkrat a neoprávněný odběr elektrické energie

 • Poškození elektroinstalace a el. zařízení následkem nepřímého úderu blesku, prokazatelné napěťové špičky nebo zkratu v elektrorozvodné či komunikační síti. Vztahuje se také na neoprávněný odběr el. energie.

Havárie rozvodů

 • Náklady na opravu nebo výměnu rozvodů el. energie a plynu. Např. náklady na výměnu části rozvodů el. energie nebo potrubí, zazdění a omítnutí místa opravy, překousání el. kabelu zvířaty.

Skla a sanitární zařízení (all risk)

 • Poškození nebo zničení skel a sanitárního zařízení jakoukoliv událostí.

Vandalismus

 • Úmyslné poškození nebo zničení zjištěným i nezjištěným pachatelem.

Sprejerství

 • Znečištění za něž se považuje poškození např. nápisem, sprejem či malbou.

Náhrada výdajů za ztrátu vody

 • Finanční úhrada nákladů za nežádoucí únik vody v důsledku poškození či zničení vodovodního zařízení.

Atmosferické srážky

 • Poškození nebo zničení v důsledku zatečení srážkové vody (déšť, kroupy, sníh).

Poškození zateplení a oplocení zvířaty

 • Poškození nebo zničení zateplení nebo oplocení zvířaty, která nejsou ve vlastnictví oprávněné osoby.

K pojištění vaší nemovitosti si na obchodním místě můžete sjednat i následující pojistná nebezpečí:

K pojištění vaší nemovitosti si na obchodním místě můžete sjednat i následující pojistná nebezpečí:

Náhrada výdajů za ztrátu nájmu

 • Pokud je vaše nemovitost, kterou pronajímáte, neobyvatelná v důsledku pojistné události, uhradíme vám nájemné, o které jste přišel.

Technická porucha strojních a elektronických zařízení

 • Vztahuje se na škody, které vzniknou v důsledků náhlého a nahodilého poškození, zničení čí ztráty strojního nebo elektronického zaříření. Např. kotel, klimatizace, rekuperace, EZS apod.

Poškození stavebních součástí (all risk)

 • Nahodilé poškození či zničení stavebních součástí pojištěné stavby, včetně uvedení do původního estetického celku.

Stavební montáž

 • Hradíme škody, které způsobil zhotovitel stavby v důsledku vadně provedené práce, vadného materiálu nebo chybné technologie. Dále v důsledku nedbalosti zhotovitele nebo zatečením atmosférických srážek.

Nábytek, elektrospotřebiče, sportovní vybavení a další věci, na kterých vám záleží. I v rámci pojištění domácnosti si můžete vybrat z balíčků Start, Standard a Exclusive.

Domácnost

Domácnost

Nábytek, elektrospotřebiče, sportovní vybavení a další věci, na kterých vám záleží. I v rámci pojištění domácnosti si můžete vybrat z balíčků Start, Standard a Exclusive.

Základní živel

 • Požár, kouř, výbuch, imploze, přímý úder blesku, pád letadla, aerodynamický třesk, náraz vozidla
 • Vichřice nebo krupobití
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • Tíha sněhu nebo námrazy, pád sněhu, sesouvání nebo pád sněhových lavin
 • Sesuv půdy a zřícení skal
 • Zemětřesení

Vodovodní škody

 • Voda vytékající z vodovodního zařízení, lom trubky, přetlak nebo zamrzání. Zahrnuje i poruchu sprinklerů.

Odcizení krádeží vloupáním a loupežným přepadením

 • Odcizení vybavení domácnosti z uzamčeného místa pojištění, zahrnuje i sprejerství a vandalismus.

Povodeň a záplava

 • Povodeň způsobenou zvýšenou hladinou vodních toků, poruchou vodního díla nebo záplava způsobená dešťovými srážkami, táním nebo chodem ledů.

Přepětí, podpětí, zkrat a neoprávněný odběr el. energie

 • Poškození elektroniky či elektrospotřebičů následkem nepřímého úderu blesku, prokazatelné napěťové špičky nebo zkratu v elektrorozvodné či komunikační síti. Vztahuje se také na neoprávněný odběr el. energie.

Havárie rozvodů

 • Náklady na opravu nebo výměnu rozvodů el. energie a plynu. Např. náklady na výměnu části rozvodů el. energie nebo potrubí, zazdění a omítnutí místa opravy, překousání el. kabelu zvířaty.

Skla a sanitární zařízení (all risk)

 • Poškození nebo zničení skel včetně akvárií, sklokeramické desky a sanitárního zařízení jakoukoliv událostí.

Náhrada výdajů za ztrátu vody

 • Finanční úhrada nákladů za nežádoucí únik vody v důsledku poškození či zničení vodovodního zařízení.

Atmosferické srážky

 • Poškození nebo zničení pojištěných věcí působením srážkové vody (déšť, kroupy, sníh).

Věci v zavazadlovém prostoru auta na území Evropy

 • Pojištění věcí uložených v zavazadlovém prostoru auta. Nevztahuje se na věci zvláštní hodnoty a peníze.

Znehodnocení věcí v chladícím zařízení

 • Znehodnocení např. potravin, léků, apod. v ledničce či mrazáku přerušením dodávky el. energie způsobené závadou na straně dodavatele el. energie.

K pojištění vaší domácnosti si dále můžete zvolit následující pojistná nebezpečí:

K pojištění vaší domácnosti si dále můžete zvolit následující pojistná nebezpečí:

Připojištění Aktiv

 • Odcizení, poškození, zničení nebo ztráta sportovního vybavení jakoukoliv nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách ani v pojistné smlouvě vyloučena. Pojištění se také vztahuje na poškození nebo zničení sportovního vybavení při nehodě nebo náhodném rozbití.

Přenosná elektronika na území Evropy

 • Poškození či zničení přenosné elektroniky (např. mobilní telefon, tablet, notebook) nahodilou událostí vč. mechanického poškození.

Zahradní technika

 • Odcizení, poškození nebo zničení zahradní techniky (např. zahradní traktory, sekačky na trávu, kultivátory apod.), které omezuje nebo vylučuje její funkčnost, jakoukouliv nahodilou událostí včetně mechanického poškození.

Na obchodním místě si můžete sjednat i pojistná nebezpečí:

Na obchodním místě si můžete sjednat i pojistná nebezpečí:

Invalidní vozíky a kompenzační pomůcky na území Evropy (all risk)

 • Odcizení, poškození nebo zničení invalidního vozíku a ostatních kompenzačních pomůcek, které omezuje nebo vylučuje jejich funkčnost jakoukoliv nahodilou událostí.

Hudební nástroje na území Evropy

 • Odcizení, poškození nebo zničení v případě základního živlu, vodovodní škody, odcizení krádeží vloupáním a loupežným přepadením, povodní a záplavou.

Zahradní technika

 • Odcizení, poškození nebo zničení zahradní techniky (např. zahradní traktory, sekačky na trávu, kultivátory apod.), které omezuje nebo vylučuje její funkčnost, jakoukouliv nahodilou událostí včetně mechanického poškození.Dokumenty

Pojistné podmínky Můj majetek 2.0
(počátek pojištění od 12. 11. 2022)
Pojistné podmínky Můj majetek
(počátek pojištění od 21. 11. 2020)
Informační dokument o pojistném produktu 2.0
(počátek pojištění od 12. 11. 2022)
Informační dokument o pojistném produktu
(počátek pojištění od 21. 11. 2020)

Hodnocení