Pojištění domácnosti, nemovitosti
i odpovědnosti v jednom

Komplexní pojištění Můj majetek

-20 %
sleva 20 %
 • Pojištění domu, bytu i chaty
 • Pojištění vybavení domácnosti
 • Pojištění odpovědnosti občana za škodu
 • Široká nabídka připojištění atypických předmětů
 • Nonstop asistenční služba
Sjednat online
Se slevou 20 %
Nebo volejte: 241 114 114 241 114 114
 

Pojištění Můj majetek nabízí

Pojištění domácnosti

 • Vybavení domácnosti pořizujeme průběžně celý život. Chceme být obklopeni hezkými a užitečnými věcmi, často poměrně drahými. Pojištění domácnosti vám nabízí možnost užívat a radovat se z těchto věcí, ne se strachovat, co bude když… Pokud tyto věci podlehnou jakékoliv živelní události, nebo upoutají pozornost nenechavých rukou, garantujeme vám jejich znovupořízení bez ohledu na to, jak staré tyto věci jsou.

Pojištění rodinných domů, bytů a souvisejících staveb

 • Pořízení domu či bytu nás stojí spoustu času, energie a peněz, ale přijít o „střechu nad hlavou“ může být otázka chvilky. A pak nastupuje otázka, kde vzít peníze na opravu, koupi nebo stavbu nemovitosti.
 • Zajít do banky a vybrat si peníze? Vzít si hypotéku a zadlužit se na desítky let? Doufat, že mi pomohou ostatní? Jde to i jednodušeji s naším pojištěním Můj majetek.

Asistenční služby

 • Prasklé potrubí, zabouchnuté dveře, nemoc nebo úraz, nefungující karma, zavirovaný počítač, spor se sousedem a spousta dalších nepříjemností vás mohou kdykoli postavit do krizové situace. Pokud budete řešit, kde rychle najít kvalitní pomoc, oceníte naše asistenční služby. Zdarma zprostředkujeme a uhradíme zásah řemeslníků, připlatit si můžete za služby opraváře elektra a osobního asistenta.

Pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě

 • Pokud při běžných činnostech, které každodenně vykonáváte, způsobíte jinému újmu na zdraví nebo škodu na majetku, budete ho muset adekvátně odškodnit. V těch nejhorších případech se může jednat o částky v řádech miliónů korun.

Pojištění domácnosti

Vybavení domácnosti pořizujeme průběžně celý život. Chceme být obklopeni hezkými a užitečnými věcmi, často poměrně drahými. Pojištění domácnosti vám nabízí možnost užívat a radovat se z těchto věcí, ne se strachovat, co bude když… Pokud tyto věci podlehnou jakékoliv živelní události, nebo upoutají pozornost nenechavých rukou, garantujeme vám jejich znovupořízení bez ohledu na to, jak staré tyto věci jsou.

Pojištění rodinných domů, bytů a souvisejících staveb

Pořízení domu či bytu nás stojí spoustu času, energie a peněz, ale přijít o „střechu nad hlavou“ může být otázka chvilky. A pak nastupuje otázka, kde vzít peníze na opravu, koupi nebo stavbu nemovitosti.
Zajít do banky a vybrat si peníze? Vzít si hypotéku a zadlužit se na desítky let? Doufat, že mi pomohou ostatní? Jde to i jednodušeji s naším pojištěním Můj majetek.

Asistenční služby

Prasklé potrubí, zabouchnuté dveře, nemoc nebo úraz, nefungující karma, zavirovaný počítač, spor se sousedem a spousta dalších nepříjemností vás mohou kdykoli postavit do krizové situace. Pokud budete řešit, kde rychle najít kvalitní pomoc, oceníte naše asistenční služby. Zdarma zprostředkujeme a uhradíme zásah řemeslníků, připlatit si můžete za služby opraváře elektra a osobního asistenta.

Pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě

Pokud při běžných činnostech, které každodenně vykonáváte, způsobíte jinému újmu na zdraví nebo škodu na majetku, budete ho muset adekvátně odškodnit. V těch nejhorších případech se může jednat o částky v řádech miliónů korun. Více informací o pojištění odpovědnosti občana.

Rozdíl mezi nemovitostí a domácností

Domem či bytem se rozumí nemovitost se všemi stavebními součástmi, zatímco domácnost tvoří soubor hmotných movitých věcí a zařízení, sloužících k jejímu provozu.

Domem či bytem se rozumí nemovitost se všemi stavebními součástmi, zatímco domácnost tvoří soubor hmotných movitých věcí a zařízení, sloužících k jejímu provozu.

Dům, byt, chata, chalupa

Nemovitost

Nemovitost

Dům, byt, chata, chalupa

Základní živel

 • Požár, kouř, výbuch, imploze, přímý úder blesku, pád letadla, aerodynamický třesk, náraz vozidla
 • Vichřice nebo krupobití
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • Tíha sněhu nebo námrazy, pád sněhu, sesouvání nebo pád sněhových lavin
 • Sesuv půdy a zřícení skal
 • Zemětřesení

Vodovodní škody

 • Voda vytékající z vodovodního zařízení, lom trubky, přetlak nebo zamrzání. Zahrnuje i poruchu sprinklerů.

Odcizení krádeží vloupáním a loupežným přepadením

 • Např. demontáž kotlů, radiátorů, odcizení vodovodních baterií či obkladů. Uhradíme i škody způsobené jednáním pachatele při vloupání nebo pokusu o něj, např. rozbitá okna, okenice, dveře a další.

Odcizení vnějších stavebních součástí a pojistitelných předmětů

 • Např. násilná demontáž okapů, zábradlí, parapetů, apod. za použití nářadí.

Povodeň a záplava

 • Povodeň způsobenou zvýšenou hladinou vodních toků, poruchou vodního díla nebo záplava způsobená dešťovými srážkami, táním nebo chodem ledů.

Přepětí a podpětí

 • Poškození elektroinstalace a el. zařízení následkem úderu blesku nebo prokazatelné napěťové špičky v elektrorozvodné či komunikační síti.

Skla a sanitární zařízení (all risk)

 • Poškození nebo zničení skel a sanitárního zařízení jakoukoliv událostí.

Vandalismus

 • Úmyslné poškození nebo zničení zjištěným i nezjištěným pachatelem.

Sprejerství

 • Znečištění za něž se považuje poškození např. nápisem, sprejem či malbou.

Náhrada výdajů za ztrátu vody

 • Finanční úhrada nákladů za nežádoucí únik vody v důsledku poškození či zničení vodovodního zařízení.

Atmosferické srážky

 • Poškození nebo zničení v důsledku zatečení srážkové vody (déšť, kroupy, sníh).

Poškození zateplené fasády ptáky, hmyzem a hlodavci

 • Poškození nebo zničení vnějšího zateplení fasády.

Nábytek, elektrospotřebiče, sportovní vybavení a další

Domácnost

Domácnost

Nábytek, elektrospotřebiče, sportovní vybavení a další

Základní živel

 • Požár, kouř, výbuch, imploze, přímý úder blesku, pád letadla, aerodynamický třesk, náraz vozidla
 • Vichřice nebo krupobití
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • Tíha sněhu nebo námrazy, pád sněhu, sesouvání nebo pád sněhových lavin
 • Sesuv půdy a zřícení skal
 • Zemětřesení

Vodovodní škody

 • Voda vytékající z vodovodního zařízení, lom trubky, přetlak nebo zamrzání. Zahrnuje i poruchu sprinklerů.

Odcizení krádeží vloupáním a loupežným přepadením

 • Odcizení vybavení domácnosti z uzamčeného místa pojištění, zahrnuje i sprejerství a vandalismus.

Loupežné přepadení na území Evropy

 • Odcizení věcí loupeží tj. způsobem, kdy pachatel použije násilí či pohrůžku násilím.

Povodeň a záplava

 • Povodeň způsobenou zvýšenou hladinou vodních toků, poruchou vodního díla nebo záplava způsobená dešťovými srážkami, táním nebo chodem ledů.

Přepětí a podpětí

 • Poškození elektroniky či elektrospotřebičů následkem úderu blesku nebo prokazatelné napěťové špičky v elektrorozvodné či komunikační síti.

Skla a sanitární zařízení (all risk)

 • Poškození nebo zničení skel včetně akvárií, sklokeramické desky a sanitárního zařízení jakoukoliv událostí.

Náhrada výdajů za ztrátu vody

 • Finanční úhrada nákladů za nežádoucí únik vody v důsledku poškození či zničení vodovodního zařízení.

Atmosferické srážky

 • Poškození nebo zničení pojištěných věcí působením srážkové vody (déšť, kroupy, sníh).

Věci v zavazadlovém prostoru auta na území Evropy

 • Pojištění věcí uložených v zavazadlovém prostoru auta. Nevztahuje se na věci zvláštní hodnoty a peníze.

Znehodnocení věcí v chladícím zařízení

 • Znehodnocení např. potravin, léků, apod. v ledničce či mrazáku přerušením dodávky el. energie způsobené závadou na straně dodavatele el. energie.

Hodnocení

Dokumenty