Pojištění domácnosti, nemovitosti
i odpovědnosti v jednom

S námi vyřešíte škody na majetku rychle a jednoduše

Komplexní pojištění Můj majetek

-20 %
sleva 20 %
 • Pojištění domu, bytu i chaty
 • Pojištění proti přírodním živlům, vichrům a tornádům
 • Pojištění vybavení domácnosti
 • Pojištění odpovědnosti občana za škodu
 • Široká nabídka připojištění atypických předmětů
 • Nonstop asistenční služba
Sjednat online
Se slevou 20 %
Nebo volejte: 241 114 114 241 114 114
 

Co chcete pojistit?

Pojištění domácnosti - 20%
 • Když se u vás doma cokoliv semele, naše pojištění vám situaci usnadní
 • I starší věci v domácnosti vám proplatíme, jako by byly nové
 • Pojistíme zahradní techniku, sportovní vybavení, hudební nástroje či přenosnou elektroniku
Pojištění nemovitosti
 • Pro ochranu rodinných domů, bytů, chalup a vedlejších staveb
 • Nemusíte čekat, než svůj domov dostavíte. Pojistěte jej už při výstavbě
 • Pojištění proti všem živlům a nonstop asistenční služba

Nejen škodu po bouřce vyřídíme rychlostí blesku

Víme, že když už se něco stane, peníze potřebujete mít na účtu co nejrychleji. Proto jsme celý proces vyřízení škody zjednodušili a urychlili.

Víme, že když už se něco stane, peníze potřebujete mít na účtu co nejrychleji. Proto jsme celý proces vyřízení škody zjednodušili a urychlili.

1. Nahlásíte, co se stalo
Jednoduše, rychle a pohodlně. Nahlášení škody vám nově zabere jen 3 minuty
2. Zpracujeme podklady
Žádné zdržování a průtahy. 31 % škod vyřídíme už v den nahlášení a přes 90 % do 2 dnů
3. Posíláme vám peníze
Začnete s opravou nebo si pořiďte nové věci. Peníze posíláme už druhý den od vyřízení škody

Pojištění Můj majetek nabízí

Pojištění domácnosti

 • Vybavení domácnosti pořizujeme průběžně celý život. Chceme být obklopeni hezkými a užitečnými věcmi, často poměrně drahými. Pojištění domácnosti vám nabízí možnost užívat a radovat se z těchto věcí, ne se strachovat, co bude když… Pokud tyto věci podlehnou jakékoliv živelní události, nebo upoutají pozornost nenechavých rukou, garantujeme vám jejich znovupořízení bez ohledu na to, jak staré tyto věci jsou.

Pojištění rodinných domů, bytů a souvisejících staveb

 • Pořízení domu či bytu nás stojí spoustu času, energie a peněz, ale přijít o „střechu nad hlavou“ může být otázka chvilky. A pak nastupuje otázka, kde vzít peníze na opravu, koupi nebo stavbu nemovitosti.
 • Zajít do banky a vybrat si peníze? Vzít si hypotéku a zadlužit se na desítky let? Doufat, že mi pomohou ostatní? Jde to i jednodušeji s naším pojištěním Můj majetek.

Asistenční služby

 • Prasklé potrubí, zabouchnuté dveře, nemoc nebo úraz, nefungující karma, zavirovaný počítač, spor se sousedem a spousta dalších nepříjemností vás mohou kdykoli postavit do krizové situace. Pokud budete řešit, kde rychle najít kvalitní pomoc, oceníte naše asistenční služby. Zdarma zprostředkujeme a uhradíme zásah řemeslníků, připlatit si můžete za služby opraváře elektra a osobního asistenta.

Pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě

 • Pokud při běžných činnostech, které každodenně vykonáváte, způsobíte jinému újmu na zdraví nebo škodu na majetku, budete ho muset adekvátně odškodnit. V těch nejhorších případech se může jednat o částky v řádech miliónů korun.

Pojištění domácnosti

Vybavení domácnosti pořizujeme průběžně celý život. Chceme být obklopeni hezkými a užitečnými věcmi, často poměrně drahými. Pojištění domácnosti vám nabízí možnost užívat a radovat se z těchto věcí, ne se strachovat, co bude když… Pokud tyto věci podlehnou jakékoliv živelní události, nebo upoutají pozornost nenechavých rukou, garantujeme vám jejich znovupořízení bez ohledu na to, jak staré tyto věci jsou.

Pojištění rodinných domů, bytů a souvisejících staveb

Pořízení domu či bytu nás stojí spoustu času, energie a peněz, ale přijít o „střechu nad hlavou“ může být otázka chvilky. A pak nastupuje otázka, kde vzít peníze na opravu, koupi nebo stavbu nemovitosti.
Zajít do banky a vybrat si peníze? Vzít si hypotéku a zadlužit se na desítky let? Doufat, že mi pomohou ostatní? Jde to i jednodušeji s naším pojištěním Můj majetek.

Asistenční služby

Prasklé potrubí, zabouchnuté dveře, nemoc nebo úraz, nefungující karma, zavirovaný počítač, spor se sousedem a spousta dalších nepříjemností vás mohou kdykoli postavit do krizové situace. Pokud budete řešit, kde rychle najít kvalitní pomoc, oceníte naše asistenční služby. Zdarma zprostředkujeme a uhradíme zásah řemeslníků, připlatit si můžete za služby opraváře elektra a osobního asistenta.

Pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě

Pokud při běžných činnostech, které každodenně vykonáváte, způsobíte jinému újmu na zdraví nebo škodu na majetku, budete ho muset adekvátně odškodnit. V těch nejhorších případech se může jednat o částky v řádech miliónů korun. Více informací o pojištění odpovědnosti občana.

Rozdíl mezi nemovitostí a domácností

Domem či bytem se rozumí nemovitost se všemi stavebními součástmi, zatímco domácnost tvoří soubor hmotných movitých věcí a zařízení, sloužících k jejímu provozu.

Domem či bytem se rozumí nemovitost se všemi stavebními součástmi, zatímco domácnost tvoří soubor hmotných movitých věcí a zařízení, sloužících k jejímu provozu.

Dům, byt, chata nebo chalupa. V rámci pojištění nemovitosti si můžete vybrat z balíčků Start, Standard a Exclusive. Balíčky jsou poskládány z níže uvedených pojistných nebezpečí:

Nemovitost

Nemovitost

Dům, byt, chata nebo chalupa. V rámci pojištění nemovitosti si můžete vybrat z balíčků Start, Standard a Exclusive. Balíčky jsou poskládány z níže uvedených pojistných nebezpečí:

Základní živel

 • Požár, kouř, výbuch, imploze, přímý úder blesku, pád letadla, aerodynamický třesk, náraz vozidla
 • Vichřice nebo krupobití
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • Tíha sněhu nebo námrazy, pád sněhu, sesouvání nebo pád sněhových lavin
 • Sesuv půdy a zřícení skal
 • Zemětřesení

Vodovodní škody

 • Voda vytékající z vodovodního zařízení, lom trubky, přetlak nebo zamrzání. Zahrnuje i poruchu sprinklerů.

Odcizení krádeží vloupáním a loupežným přepadením

 • Např. demontáž kotlů, radiátorů, odcizení vodovodních baterií či obkladů. Uhradíme i škody způsobené jednáním pachatele při vloupání nebo pokusu o něj, např. rozbitá okna, okenice, dveře a další.

Odcizení vnějších stavebních součástí

 • Např. násilná demontáž okapů, zábradlí, parapetů, apod. za použití nářadí.

Povodeň a záplava

 • Povodeň způsobenou zvýšenou hladinou vodních toků, poruchou vodního díla nebo záplava způsobená dešťovými srážkami, táním nebo chodem ledů.

Přepětí, podpětí a zkrat a neoprávněný odběr elektrické energie

 • Poškození elektroinstalace a el. zařízení následkem nepřímého úderu blesku, prokazatelné napěťové špičky nebo zkratu v elektrorozvodné či komunikační síti. Vztahuje se také na neoprávněný odběr el. energie.

Havárie rozvodů

 • Náklady na opravu nebo výměnu rozvodů el. energie a plynu. Např. náklady na výměnu části rozvodů el. energie nebo potrubí, zazdění a omítnutí místa opravy, překousání el. kabelu zvířaty.

Skla a sanitární zařízení (all risk)

 • Poškození nebo zničení skel a sanitárního zařízení jakoukoliv událostí.

Vandalismus

 • Úmyslné poškození nebo zničení zjištěným i nezjištěným pachatelem.

Sprejerství

 • Znečištění za něž se považuje poškození např. nápisem, sprejem či malbou.

Náhrada výdajů za ztrátu vody

 • Finanční úhrada nákladů za nežádoucí únik vody v důsledku poškození či zničení vodovodního zařízení.

Atmosferické srážky

 • Poškození nebo zničení v důsledku zatečení srážkové vody (déšť, kroupy, sníh).

Poškození zateplení a oplocení zvířaty

 • Poškození nebo zničení zateplení nebo oplocení zvířaty, která nejsou ve vlastnictví oprávněné osoby.

K pojištění vaší nemovitosti si na obchodním místě můžete sjednat i následující pojistná nebezpečí:

K pojištění vaší nemovitosti si na obchodním místě můžete sjednat i následující pojistná nebezpečí:

Náhrada výdajů za ztrátu nájmu

 • Pokud je vaše nemovitost, kterou pronajímáte, neobyvatelná v důsledku pojistné události, uhradíme vám nájemné, o které jste přišel.

Technická porucha strojních a elektronických zařízení

 • Vztahuje se na škody, které vzniknou v důsledků náhlého a nahodilého poškození, zničení čí ztráty strojního nebo elektronického zaříření. Např. kotel, klimatizace, rekuperace, EZS apod.

Poškození stavebních součástí (all risk)

 • Nahodilé poškození či zničení stavebních součástí pojištěné stavby, včetně uvedení do původního estetického celku.

Stavební montáž

 • Hradíme škody, které způsobil zhotovitel stavby v důsledku vadně provedené práce, vadného materiálu nebo chybné technologie. Dále v důsledku nedbalosti zhotovitele nebo zatečením atmosférických srážek.

Nábytek, elektrospotřebiče, sportovní vybavení a další. V rámci pojištění domácnosti si můžete vybrat z balíčků Start, Standard a Exclusive. Balíčky jsou poskládány z níže uvedených pojistných nebezpečí:

Domácnost

Domácnost

Nábytek, elektrospotřebiče, sportovní vybavení a další. V rámci pojištění domácnosti si můžete vybrat z balíčků Start, Standard a Exclusive. Balíčky jsou poskládány z níže uvedených pojistných nebezpečí:

Základní živel

 • Požár, kouř, výbuch, imploze, přímý úder blesku, pád letadla, aerodynamický třesk, náraz vozidla
 • Vichřice nebo krupobití
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • Tíha sněhu nebo námrazy, pád sněhu, sesouvání nebo pád sněhových lavin
 • Sesuv půdy a zřícení skal
 • Zemětřesení

Vodovodní škody

 • Voda vytékající z vodovodního zařízení, lom trubky, přetlak nebo zamrzání. Zahrnuje i poruchu sprinklerů.

Odcizení krádeží vloupáním a loupežným přepadením

 • Odcizení vybavení domácnosti z uzamčeného místa pojištění, zahrnuje i sprejerství a vandalismus.

Povodeň a záplava

 • Povodeň způsobenou zvýšenou hladinou vodních toků, poruchou vodního díla nebo záplava způsobená dešťovými srážkami, táním nebo chodem ledů.

Přepětí, podpětí, zkrat a neoprávněný odběr el. energie

 • Poškození elektroniky či elektrospotřebičů následkem nepřímého úderu blesku, prokazatelné napěťové špičky nebo zkratu v elektrorozvodné či komunikační síti. Vztahuje se také na neoprávněný odběr el. energie.

Havárie rozvodů

 • Náklady na opravu nebo výměnu rozvodů el. energie a plynu. Např. náklady na výměnu části rozvodů el. energie nebo potrubí, zazdění a omítnutí místa opravy, překousání el. kabelu zvířaty.

Skla a sanitární zařízení (all risk)

 • Poškození nebo zničení skel včetně akvárií, sklokeramické desky a sanitárního zařízení jakoukoliv událostí.

Náhrada výdajů za ztrátu vody

 • Finanční úhrada nákladů za nežádoucí únik vody v důsledku poškození či zničení vodovodního zařízení.

Atmosferické srážky

 • Poškození nebo zničení pojištěných věcí působením srážkové vody (déšť, kroupy, sníh).

Věci v zavazadlovém prostoru auta na území Evropy

 • Pojištění věcí uložených v zavazadlovém prostoru auta. Nevztahuje se na věci zvláštní hodnoty a peníze.

Znehodnocení věcí v chladícím zařízení

 • Znehodnocení např. potravin, léků, apod. v ledničce či mrazáku přerušením dodávky el. energie způsobené závadou na straně dodavatele el. energie.

K pojištění vaší domácnosti si dále můžete zvolit následující pojistná nebezpečí:

K pojištění vaší domácnosti si dále můžete zvolit následující pojistná nebezpečí:

Připojištění Aktiv

 • Odcizení, poškození, zničení nebo ztráta sportovního vybavení jakoukoliv nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách ani v pojistné smlouvě vyloučena. Pojištění se také vztahuje na poškození nebo zničení sportovního vybavení při nehodě nebo náhodném rozbití.

Přenosná elektronika na území Evropy

 • Poškození či zničení přenosné elektroniky (např. mobilní telefon, tablet, notebook) nahodilou událostí vč. mechanického poškození.

Zahradní technika

 • Odcizení, poškození nebo zničení zahradní techniky (např. zahradní traktory, sekačky na trávu, kultivátory apod.), které omezuje nebo vylučuje její funkčnost, jakoukouliv nahodilou událostí včetně mechanického poškození.

Na obchodním místě si můžete sjednat i pojistná nebezpečí:

Na obchodním místě si můžete sjednat i pojistná nebezpečí:

Invalidní vozíky a kompenzační pomůcky na území Evropy (all risk)

 • Odcizení, poškození nebo zničení invalidního vozíku a ostatních kompenzačních pomůcek, které omezuje nebo vylučuje jejich funkčnost jakoukoliv nahodilou událostí.

Hudební nástroje na území Evropy

 • Odcizení, poškození nebo zničení v případě základního živlu, vodovodní škody, odcizení krádeží vloupáním a loupežným přepadením, povodní a záplavou.

Zahradní technika

 • Odcizení, poškození nebo zničení zahradní techniky (např. zahradní traktory, sekačky na trávu, kultivátory apod.), které omezuje nebo vylučuje její funkčnost, jakoukouliv nahodilou událostí včetně mechanického poškození.

Proč pravidelně aktualizovat
svou majetkovou smlouvu?

Rostoucí ceny nemovitostí

Pojistnou částku je třeba pravidelně upravovat s ohledem na vývoj cen zboží, ale i cen práce řemeslníků a stavebního materiálu. Ideálně každé dva roky.

Rekonstrukce

Po každé rekonstrukci nebo koupi či výměně dražších spotřebičů je dobré si zaktualizovat pojistné částky uvedené ve své smlouvě tak, aby vám pojištění pokrylo jejich opravu nebo znovupořízení. 

Živelné pohromy

Co když přijde vichřice, krupobití, velká voda? Pokud budete mít vhodně aktualizované pojištění, nemusíte se strachovat. V případě, že vám živelné události poničí majetek, pojištění vám zajistí jeho znovupořízení či opravy.

Dokumenty

Pojistné podmínky Můj majetek 2.0
(počátek pojištění od 12. 11. 2022)
Pojistné podmínky Můj majetek
(počátek pojištění od 21. 11. 2020)
Informační dokument o pojistném produktu 2.0
(počátek pojištění od 12. 11. 2022)
Informační dokument o pojistném produktu
(počátek pojištění od 21. 11. 2020)

Hodnocení