Informace o převodu pojistného kmene společnosti Pojišťovna Patricie a.s.

Převod kmene

Dne 21. 12. 2020 došlo k převzetí pojistného kmene společnosti Pojišťovna Patricie a.s. společností Generali Česká pojišťovna a.s.

Po převzetí pojistného kmene se klienti společnosti Pojišťovna Patricie a.s. automaticky stali klienty společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. Ta je tak jejich novým pojistitelem.

Tato změna pojistitele se týká veškerých zahraničních pojistných smluv uzavřených se společností Pojišťovna Patricie a.s. (tj. pojistných smluv s pojistným rizikem či pojistným závazkem mimo území České republiky).

Pro klienty společnosti Pojišťovna Patricie a.s. uvádíme následující informace:

 

Důležité informace o společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.

Informace o společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.

Název společnosti:
Generali Česká pojišťovna a.s.

Webové stránky:
www.generaliceska.cz

Sídlo:
Spálená 75/16,
Nové Město,
110 00 Praha 1

IČO:
452 72 956

DIČ:
CZ699001273

Informace o registraci:
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1464

Orgán dohledu:
Česká národní banka,
Na Příkopě 28,
115 03 Praha 1,
www.cnb.cz

Důležité kontakty pro klienty

Od 21. 12. 2020 platí nové kontaktní údaje, které budou:

Klientský servis:
Generali Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno

Klientská linka: (+420) 241 114 114
Na linku (+420) 241 114 114 mohou klienti volat jako na kterékoliv jiné národní číslo dle tarifu svého operátora. Je tedy možné volat i v rámci volných minut či neomezených tarifů bez dopadu na cenu hovoru.
Na lince (+420) 241 114 114 nás klienti mohou kontaktovat v pracovních dnech v 8-19 hodin, případně o víkendu v 9-17 hodin.

Kancelář ombudsmana Generali Česká pojišťovna a.s.:
Kancelář ombudsmana
P. O. BOX 305
659 05 Brno

Asistenční služba:
Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 1658/121
140 00 Praha 4
(+420) 241 114 114
medical@europ-assistance.cz
Asistenční služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Tato změna pojistitele nemá žádný vliv na trvání pojistné smlouvy, pojistné podmínky ani na kvalitu pojištění. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak byly sjednány. V případě pojistné události se klienti mohou spolehnout, že bude vše řádně vyřešeno společností Generali Česká pojišťovna a.s. plně v souladu s platnou pojistnou smlouvou.

Právo na pojistné plnění je po 21. 12. 2020 možné uplatnit u společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. následujícími způsoby:

Elektronicky prostřednictvím příslušného formuláře na webových stránkách společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., telefonicky na zákaznické lince 241 114 114, či písemně na adrese Generali Česká pojišťovna a.s. P. O. Box 305, 659 05 Brno.

Převzetí pojistného kmene společnosti Pojišťovna Patricie a.s. společností Generali Česká pojišťovna a.s. přináší klientům možnost aktuální pojistnou smlouvu vypovědět. Klienti, kterých se to týká, budou informováni společností Generali Česká pojišťovna a.s. dopisem. Pokud se klient rozhodne své právo vypovědět pojistnou smlouvu uplatnit, musí výpověď doručit společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. do jednoho měsíce od doručení takového dopisu jemu. Učiní-li tak, pojištění zanikne uplynutím osmi dnů od doručení výpovědi. Věříme však, že klienti s námi i nadále zůstanou a využijí nejen možností špičkového pojištění, ale také ocení naše rychlé a profesionální služby v momentě, kdy se něco přihodí. Pokud se klient přece jen rozhodne pojištění ukončit, může tak učinit prostřednictvím formuláře (PDF formuláře ke stažení).

Formulář lze odeslat poštou na adresu Klientského servisu Generali České pojišťovny a.s.

Převodem pojistného kmene došlo také ke změně v osobě správce osobních údajů, kterým se stala Generali Česká pojišťovna a.s. Všechny informace týkající se zpracování osobních údajů. Kontaktovat mohou také pověřence pro ochranu osobních údajů na dpo@generaliceska.cz.

Co zůstává stejné?

  • pojistné smlouvy a rozsah pojištění
  • pojistné podmínky-rychlá a kvalitní likvidace
  • přátelský přístup ke klientům

Co se změní?

  • pojistitel: Generali Česká pojišťovna a.s.
  • kontaktní adresa: Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno

 

Mohlo by vás zajímat

Jak je možné od 21. 12. 2020 nahlásit škodu?

Online:
Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události je možné ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.
Škody je možné hlásit prostřednictvím formuláře.

Telefonicky:
Škody je možné hlásit na klientské lince 241 114 114 každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Prostřednictvím pojišťovacího makléře:
Jste-li zastupován pojišťovacím makléřem, můžete škody hlásit i nadále prostřednictvím svého makléře.

Písemně:
Škody je možné hlásit i písemně. Příslušné formuláře ke stažení.
Vyplněný formulář lze odevzdat na kterékoliv pobočce případně zaslat poštou na adresu:
Generali Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno

 

Prodlouží se doba likvidace?

Převod pojistného kmene nemá negativní vliv na dobu likvidace pojistných událostí.

Změní se likvidátor?

S ohledem na to, že již nyní likvidaci pojistných událostí pro Pojišťovnu Patricie a.s. zajišťovala její mateřská společnost Generali Česká pojišťovna a.s., není převod pojistného a zajistného kmene důvodem ke změně vašeho likvidátora. V případě dotazů se na likvidátora, který vaši škodu řeší, můžete i nadále s důvěrou obrátit.

Jaký má převod pojistného kmene dopad na nahlášené a doposud nevyřešené nebo nevyplacené škody?

Škody, které klienti nahlásili pojišťovně Pojišťovna Patricie a.s., budou řádně dořešeny v souladu s jejich aktuální pojistnou smlouvou Generali Českou pojišťovnou a.s.
Škody, které budou nahlášeny po 21. 12. 2020, bude plně v souladu s pojistnými smlouvami řešit Generali Česká pojišťovna a.s.