Formuláře k řešení škod

Řešit škody můžete snadno také on-line. Vyzkoušejte to.

 

Můžete potřebovat k již nahlášené události

Povinné ručení

Záznam o dopravní nehodě
Potvrzení o ztrátě na výdělku
Lékařská zpráva pro odškodnění bolesti
Lékařská zpráva pro odškodnění za ztížení společenského uplatnění
 

Havarijní pojištění

Žádost o poskytnutí plnění z připojištění Domovský servis
 

Majetkové pojištění

Oznámení škodní události
Plná moc pro zastupování při řešení pojistné události
Seznam odcizených a poškozených věcí
Veřejný příslib o poskytnutí pojistného plnění v případě změny vlastnictví pojištěné věci
Veřejný příslib č. BO_01/2014
 

Pojištění odpovědnosti

Oznámení škodní události
Žádost o náhradu škody – zaměstnanecká odpovědnost
Lékařská zpráva pro odškodnění bolesti
Lékařská zpráva pro odškodnění za ztížení společenského uplatnění
Potvrzení o ztrátě na výdělku
Hodnocení bolestného dle nař. vl. č. 276/2015 Sb. (pro pracovní a školní úrazy)
Hodnocení ztížení společenského uplatnění dle nař. vl. č. 276/2015 Sb. (pro pracovní a školní úrazy)
 
 

Cestovní pojištění

Oznámení škodní události v případě pojištění osobních věcí a zavazadel, odpovědnosti za způsobenou škodu, storna cesty, neuskutečnění zájezdu, nevyužité dovolené, veterinární léčby, spoluúčasti na věci půjčené, přenosné elektroniky či sportovního vybavení
Oznámení škodní události v případě pojištění léčebných výloh, pojištění následné lékařské péče, nadstandardní asistenční a právní služby, přerušení nastoupené cesty, přivolání opatrovníka/psychologa/sociálního pracovníka a pojištění pobytu v nemocnici
Oznámení škodní události z cestovního pojištění – úrazové pojištění (trvalé následky úrazu, smrt úrazem, pojištění denního odškodného za vyjmenované úrazy, doba nezbytného léčení)
Žádost o posouzení trvalých následků úrazu z cestovního pojištění
Informace pro lékaře
 
 

Všeobecné dokumenty

Informace k půjčovnému
Stručná informace o zpracování osobních údajů při likvidaci pojistných událostí
Smluvní opravci Generali České pojišťovny na opravy PDR
Limitní ceník počtu opravovaných důlků technologií PDR
Limitní ceník pro opravy technologií Paintless Dent Repair
Plná moc pro zastupování při řešení pojistné události
Čestné prohlášení pro účastníka nebo svědka vzniku škodní události
Seznam odcizených a poškozených věcí
Seznam partnerů - zpracovatelé OÚ klientů