Formuláře k řešení škod

Řešit škody můžete snadno také on-line. Vyzkoušejte to.

 

Hlášení pojistné události

Životní pojištění (život, úraz, nemoc)

Oznámení - Úraz (doba léčení úrazu) a závažná poranění
Oznámení - Trvalé následky úrazu
Oznámení - Trvalá invalidita následkem úrazu / následky závažného úrazu
Oznámení - Závažné / kritické / onkologické onemocnění
Oznámení - Úmrtí pojištěného
Oznámení - Oznámení z pojištění pro případ invalidity
Oznámení - Potvrzení pracovní neschopnosti
Oznámení - Potvrzení pracovní neschopnosti BelMondo20
Oznámení - Potvrzení rozhodnutí o potřebě ošetřování pojištěného dítěte
Oznámení - Pojištění péče o zdravotně postižené dítě
Oznámení - Pobytu v nemocnici
Oznámení - Pobytu v nemocnici BelMondo20
 

Můžete potřebovat k již nahlášené události

Povinné ručení

Záznam o dopravní nehodě
Potvrzení o ztrátě na výdělku
Lékařská zpráva pro odškodnění bolesti
Lékařská zpráva pro odškodnění za ztížení společenského uplatnění
 

Havarijní pojištění

Žádost o poskytnutí plnění z připojištění Domovský servis
 

Majetkové pojištění fyzických osob

Plná moc pro zastupování při řešení pojistné události
Seznam odcizených a poškozených věcí
Veřejný příslib o poskytnutí pojistného plnění v případě změny vlastnictví pojištěné věci
Veřejný příslib č. BO_01/2014
 

Pojištění odpovědnosti

Hlášení vzniku škodní události
Žádost o náhradu škody – zaměstnanecká odpovědnost
Lékařská zpráva pro odškodnění bolesti
Lékařská zpráva pro odškodnění za ztížení společenského uplatnění
Potvrzení o ztrátě na výdělku
Hodnocení bolestného dle nař. vl. č. 276/2015 Sb. (pro pracovní a školní úrazy)
Hodnocení ztížení společenského uplatnění dle nař. vl. č. 276/2015 Sb. (pro pracovní a školní úrazy)
 
 

Cestovní pojištění

Oznámení škodní události v případě pojištění osobních věcí a zavazadel, odpovědnosti za způsobenou škodu, storna cesty, neuskutečnění zájezdu, nevyužité dovolené, veterinární léčby, spoluúčasti na věci půjčené, přenosné elektroniky či sportovního vybavení
Oznámení škodní události v případě pojištění léčebných výloh, pojištění následné lékařské péče, nadstandardní asistenční a právní služby, přerušení nastoupené cesty, přivolání opatrovníka/psychologa/sociálního pracovníka a pojištění pobytu v nemocnici
Oznámení škodní události z cestovního pojištění – úrazové pojištění (trvalé následky úrazu, smrt úrazem, pojištění denního odškodného za vyjmenované úrazy, doba nezbytného léčení)
Žádost o posouzení trvalých následků úrazu z cestovního pojištění
Informace pro lékaře
 
 

Všeobecné dokumenty

Informace k půjčovnému
Stručná informace o zpracování osobních údajů při likvidaci pojistných událostí
Plná moc pro zastupování při řešení pojistné události
Čestné prohlášení pro účastníka nebo svědka vzniku škodní události
Seznam odcizených a poškozených věcí
Seznam partnerů - zpracovatelé OÚ klientů