Formuláře k řešení škod

Vyberte si typ pojištění, pro které chcete potřebné dokumenty. Dokumenty jsou ve formátu PDF, po jejich otevření je můžete před uložením vyplnit v prohlížeči.

Vyplněné a podepsané formuláře zašlete naskenované nebo vyfotografované na e-mail:

Nebo nám je můžete předat na kterékoli naší pobočce, případně je poslat poštou na adresu Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno.

 

Hlášení pojistné události

Cestovní pojištění

Škodní protokol pro úpadek cestovní kanceláře
Oznámení škodní události v případě pojištění osobních věcí a zavazadel, odpovědnosti za způsobenou škodu, storna cesty, neuskutečnění zájezdu, nevyužité dovolené, veterinární léčby, spoluúčasti na věci půjčené, přenosné elektroniky či sportovního vybavení
Oznámení škodní události v případě pojištění úrazu z cestovního pojištění
Žádost o posouzení trvalých následků úrazu z cestovního pojištění
Oznámení škodní události v případě pojištění léčebných výloh, pojištění následné lékařské péče, nadstandardní asistenční a právní služby, přerušení nastoupené cesty, přivolání opatrovníka/psychologa/sociálního pracovníka a pojištění pobytu v nemocnici
Informace pro lékaře
 

Životní pojištění (život, úraz, nemoc)

Oznámení - Úraz (doba léčení úrazu) a závažná poranění
Oznámení - Trvalé následky úrazu
Oznámení - Trvalá invalidita následkem úrazu / následky závažného úrazu
Oznámení - Závažné / kritické / onkologické onemocnění
Oznámení - Úmrtí pojištěného
Oznámení - Oznámení z pojištění pro případ invalidity
Oznámení - Potvrzení pracovní neschopnosti
Oznámení - Potvrzení rozhodnutí o potřebě ošetřování pojištěného dítěte
Oznámení - Pojištění péče o zdravotně postižené dítě
Oznámení - Pobytu v nemocnici
 

Majetkové pojištění fyzických osob

Oznámení škodní události z pojištění majetku
 

Pojištění odpovědnosti

Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu občanů, podnikatelů a právnických osob
Oznámení škodní události k pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání - Žádost o náhradu škody
Oznámení škodní události silniční dopravce, zasílatele
Hodnocení bolestného dle nař. vl. č. 276/2015 Sb. (pro pracovní a školní úrazy)
Hodnocení ztížení společenského uplatnění dle nař. vl. č. 276/2015 Sb. (pro pracovní a školní úrazy)
 

Zemědělské pojištění

Oznámení pojistné události na zvířatech
Oznámení pojistné události na plodinách
 

Pojištění přepravy a pojištění odpovědnosti zasílatele / dopravce

Oznámení škodní události při přepravě zásilek
Oznámení škodní události silniční dopravce, zasílatele
 
 

Můžete potřebovat k již nahlášené události

Povinné ručení

Záznam o dopravní nehodě
Potvrzení o ztrátě na výdělku
Lékařská zpráva pro odškodnění bolesti
Lékařská zpráva pro odškodnění za ztížení společenského uplatnění
 

Havarijní pojištění

Žádost o poskytnutí plnění z připojištění Domovský servis
 

Majetkové pojištění fyzických osob

Plná moc pro zastupování při řešení pojistné události
Seznam odcizených a poškozených věcí
Veřejný příslib o poskytnutí pojistného plnění v případě změny vlastnictví pojištěné věci
Veřejný příslib č. BO_01/2014
 

Pojištění odpovědnosti

Žádost o náhradu škody – zaměstnanecká odpovědnost
Lékařská zpráva pro odškodnění bolesti
Lékařská zpráva pro odškodnění za ztížení společenského uplatnění
Potvrzení o ztrátě na výdělku
Hodnocení bolestného dle nař. vl. č. 276/2015 Sb. (pro pracovní a školní úrazy)
Hodnocení ztížení společenského uplatnění dle nař. vl. č. 276/2015 Sb. (pro pracovní a školní úrazy)
 
 

Všeobecné dokumenty

Informace k půjčovnému
Stručná informace o zpracování osobních údajů při likvidaci pojistných událostí
Plná moc pro zastupování při řešení pojistné události
Seznam odcizených a poškozených věcí
Seznam partnerů - zpracovatelé OÚ klientů