Úrazové pojištění

S námi vás ani úraz nemusí zaskočit.

Úrazové pojištění pro celou rodinu

  • Nonstop ochrana napříč celým světem
  • Výplata peněz ihned po stanovení diagnózy
  • Peníze za každý den léčení, a to i bez neschopenky
  • Pojištění pro aktivní sportovce i osoby provozující extrémní sporty
  • Úhrada hospitalizace v nemocnici

Proč úrazové pojištění od Generali České pojišťovny?

14 dní Plníme i extrémní sporty.

Rádi občas riskujete? S námi můžete využít benefit neplánovaného adrenalinu – plníme i úrazy při vyjmenovaných extrémních sportech. A to hned 2x ročně s platností dva týdny.

4 miliony Důvěřují nám více než 4 miliony zákazníků.

Pocit jistoty a bezpečí přinášíme více než 4 milionům zákazníků a spravujeme přes 9 milionů pojistných smluv.

z 5 Na vašem hodnocení nám záleží.

Zajímá nás váš názor na naše služby. A jak naši zákazníci ohodnotili úrazové pojištění od Generali České pojišťovny? Skvělými hvězdičkami z 5.

6 000 Zástupy zkušených poradců.

Jsme vám ještě blíž. K dispozici máte téměř
6 000 zkušených poradců a 900 obchodních míst po celém Česku.

Co lze pojistit?

Hospitalizace následkem úrazu

Při hospitalizaci v nemocnici následkem úrazu je nejdůležitější, abyste se rychle uzdravili. Starosti s financemi spojenými s hospitalizací přenechejte na nás.

Doba nezbytného léčení úrazu

Doba nezbytného léčení úrazu DNL-8 nebo DNL-MAX

Dojde-li k úrazu a skutečná doba léčení tělesného poškození způsobeného úrazem je delší než jeden týden, vyplatíme za každý den doby nezbytného léčení sjednanou pojistnou částku.

U DNL-8 až do maximálního počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A.

U DNL-MAX rovnou za maximální počet dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A, bez ohledu na skutečnou dobu léčení.

Plnění vyplatíme načítaně podle délky doby nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem a násobíme ho přepočtovým koeficientem takto:

Délka nezbytného léčení Přepočtový koeficient
od 1. dne do 120. dne (včetně) 1
od 121. dne do 240. dne (včetně) 2
od 241. dne do 365. dne (včetně) 3

 

 

 

Trvalé následky úrazu s progresivním plněním

V případě trvalých následků úrazu se můžete spolehnout na progresivní plnění. Co to v praxi znamená? S čím vážnějším úrazem budete bojovat, tím větší částku od nás dostanete.

Smrt následkem úrazu

O vaši rodinu se finančně postaráme v případě smrti následkem úrazu.
Nebo volejte:
241 114 114 241 114 114

Často kladené dotazy

Bude mě životní pojištění chránit i na nemoc COVID-19?

V souvislosti s koronavirem jsme rozšířili rozsah pojištění. Detailní informace najdete ve veřejném příslibu.

Proč teď dochází k tak velkým změnám v ceně podkladových fondů ŽP?

Důvodem je, že od počátku letošního roku je vývoj finančních trhů velmi negativně ovlivněn masivním rozšířením onemocnění COVID-19 z Číny do Evropy, Spojených států a dalších oblastí na celém světě. Dopad všech opatření v souvislosti s pandemií ovlivnil výsledky hospodaření veřejně obchodovaných firem napříč všemi ekonomickými odvětvími a způsobil výrazné kolísání hodnoty fondů kolektivního investování, které ve svých portfoliích obsahují akcie těchto společností. Kolísání cen se tedy nevyhnulo ani podílovým jednotkám životního pojištění.

Mám se současných propadů cen podkladových fondů ŽP obávat?

Propady na finančních trzích se dějí stále, nejde tedy o nic nového (příklady hypoteční krize v roce 2008, havárie japonské jaderné elektrárny ve Fukušimě v roce 2011, dluhová krize v Řecku v letech 2010 až 2014 apod.) Navíc platí, že pokles finančních trhů obvykle bývá prudký a trvá kratší dobu a bývá následován pomalejším, ale za to časově delším růstem. Vzhledem k tomu, že minulý pokles byl mimořádně silný, vzrostla pravděpodobnost, že během doporučeného investičního horizontu životní pojištění dosáhne od současných úrovní nadprůměrného růstu v budoucnosti.

Mám naději, že se ceny podkladových fondů na mé smlouvě ŽP vrátí alespoň na původní úroveň před pandemií COVID-19?

Vždy záleží na nastavení smlouvy ŽP. Pro smlouvy s delší dobou do dožití očekáváme nejen návrat cen podílových jednotek na původní úroveň, ale výhledově jejich další zhodnocení. Centrální banky po celém světě jsou připraveny masivně podpořit ekonomiku snižováním úrokových sazeb. Např. Česká národní banka v rámci stabilizačních opatření snížila 26. 3. 2020 REPO sazbu na 1 % p. a. a vyjádřila ochotu ve snižování pokračovat. Vlády jsou připraveny podporovat své ekonomiky dosud nevídaným způsobem. Např. vláda České republiky připravuje opatření v hodnotě 1 bln. Kč.

Co je to indexace?

Základním principem Indexace je udržení pojistné ochrany klienta, vyjádřené vztahem výše pojistného plnění vypláceného za pojistnou událost vůči kupní síle peněz. K tomu dochází pravidelnou úpravou pojistného o procento stanovené pojistitelem (indexační procento) a adekvátního navýšení pojistných částek s ohledem na vývoj cenové a mzdové hladiny za uplynulý rok.

Více informací o indexaci pojištění a vývoji indexačního procenta se dozvíte na naší stránce.

Hodnocení