Úrazové pojištění

S námi vás ani úraz nemusí zaskočit

Úrazové pojištění pro celou rodinu

  • Nonstop ochrana napříč celým světem
  • Výplata peněz ihned po stanovení diagnózy
  • Peníze za každý den léčení, a to i bez neschopenky
  • Pojištění pro aktivní sportovce i osoby provozující extrémní sporty
  • Úhrada hospitalizace v nemocnici

Proč úrazové pojištění od Generali České pojišťovny?

14 dní Plníme i extrémní sporty.

Rádi občas riskujete? S námi můžete využít benefit neplánovaného adrenalinu – plníme i úrazy při vyjmenovaných extrémních sportech. A to hned 2x ročně s platností dva týdny.

4 miliony Důvěřují nám více než 4 miliony zákazníků.

Pocit jistoty a bezpečí přinášíme více než 4 milionům zákazníků a spravujeme přes 9 milionů pojistných smluv.

z 5 Na vašem hodnocení nám záleží.

Zajímá nás váš názor na naše služby. A jak naši zákazníci ohodnotili úrazové pojištění od Generali České pojišťovny? Skvělými hvězdičkami z 5.

5 000 Zástupy zkušených poradců.

Jsme vám ještě blíž. K dispozici máte téměř 5000 zkušených poradců a 550 obchodních míst po celém Česku.

Co lze pojistit?

Hospitalizace následkem úrazu

Při hospitalizaci v nemocnici následkem úrazu je nejdůležitější, abyste se rychle uzdravili. Starosti s financemi spojenými s hospitalizací přenechejte na nás.

Doba nezbytného léčení úrazu

Doba nezbytného léčení úrazu DNL-8 nebo DNL-MAX

Dojde-li k úrazu a skutečná doba léčení tělesného poškození způsobeného úrazem je delší než jeden týden, vyplatíme za každý den doby nezbytného léčení sjednanou pojistnou částku.

U DNL-8 až do maximálního počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A.

U DNL-MAX rovnou za maximální počet dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A, bez ohledu na skutečnou dobu léčení.

Plnění vyplatíme načítaně podle délky doby nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem a násobíme ho přepočtovým koeficientem takto:

Délka nezbytného léčení Přepočtový koeficient
od 1. dne do 120. dne (včetně) 1
od 121. dne do 240. dne (včetně) 2
od 241. dne do 365. dne (včetně) 3

 

Trvalé následky úrazu s progresivním plněním

V případě trvalých následků úrazu se můžete spolehnout na progresivní plnění. Co to v praxi znamená? S čím vážnějším úrazem budete bojovat, tím větší částku od nás dostanete.

Smrt následkem úrazu

O vaši rodinu se finančně postaráme v případě smrti následkem úrazu.
Nebo volejte:
241 114 114 241 114 114

Často kladené dotazy

Bude mě životní pojištění chránit i na nemoc COVID-19?

V souvislosti s koronavirem jsme rozšířili rozsah pojištění. Detailní informace najdete ve veřejném příslibu.

Co je to indexace?

Indexace je aktualizace vašeho pojištění. Je to vlastně navýšení částek, na které jste se v minulosti pojistili. Tedy částek, které jsou pro vás důležité. Těmto částkám říkáme pojistné částky.

Více informací o indexaci pojištění a vývoji indexačního procenta se dozvíte na naší stránce.

Nebude teď lepší smlouvu ŽP vypovědět a získat na odkupném alespoň nějakou hodnotu?

Určitě nebude. Předčasná výpověď smlouvy životního pojištění je nyní pro klienty nevýhodná. Důvodem je pokles cen a vysoké kolísání hodnoty podkladových fondů v důsledku současné situace na Ukrajině.

Má pro mě nyní smysl provést ze smlouvy ŽP mimořádný výběr pojistného?

Určitě ne, protože hodnota podkladových fondů od začátku války na Ukrajině poklesla a dále výrazně kolísá. Mimořádný výběr je tak v současné době nevýhodný. Výplata mimořádného výběru může být výrazně nižší, než očekáváte.

Neměl bych teď raději přesunout nebo posílat nové pojistné na mé smlouvě do podílových jednotek, které tolik nekolísají?

Určitě ne. Právě v této době je velmi důležité dodržet zvolenou investiční strategii dle výsledku vyhodnocení profilu klienta. Toto vyhodnocení zohledňuje potřeby, které má dlouhodobé investování pojistného v životním pojištění zajistit. Při dodržení takto zvoleného nastavení alokace pojistného nakupuje klient nyní podílové jednotky zvoleného fondu za výrazně nižší ceny, než tomu bylo dosud.

Hodnocení