Dotazy na životní pojištění

Mohlo by vás zajímat...

Bude mě životní pojištění chránit i na nemoc COVID-19?

V souvislosti s koronavirem jsme rozšířili rozsah pojištění. Detailní informace najdete ve veřejném příslibu.

Proč teď dochází k tak velkým změnám v ceně podkladových fondů ŽP?

Důvodem je, že od počátku letošního roku je vývoj finančních trhů velmi negativně ovlivněn masivním rozšířením onemocnění COVID-19 z Číny do Evropy, Spojených států a dalších oblastí na celém světě. Dopad všech opatření v souvislosti s pandemií ovlivnil výsledky hospodaření veřejně obchodovaných firem napříč všemi ekonomickými odvětvími a způsobil výrazné kolísání hodnoty fondů kolektivního investování, které ve svých portfoliích obsahují akcie těchto společností. Kolísání cen se tedy nevyhnulo ani podílovým jednotkám životního pojištění.

Mám se současných propadů cen podkladových fondů ŽP obávat?

Propady na finančních trzích se dějí stále, nejde tedy o nic nového (příklady hypoteční krize v roce 2008, havárie japonské jaderné elektrárny ve Fukušimě v roce 2011, dluhová krize v Řecku v letech 2010 až 2014 apod.) Navíc platí, že pokles finančních trhů obvykle bývá prudký a trvá kratší dobu a bývá následován pomalejším, ale za to časově delším růstem. Vzhledem k tomu, že minulý pokles byl mimořádně silný, vzrostla pravděpodobnost, že během doporučeného investičního horizontu životní pojištění dosáhne od současných úrovní nadprůměrného růstu v budoucnosti.

Mám naději, že se ceny podkladových fondů na mé smlouvě ŽP vrátí alespoň na původní úroveň před pandemií COVID-19?

Vždy záleží na nastavení smlouvy ŽP. Pro smlouvy s delší dobou do dožití očekáváme nejen návrat cen podílových jednotek na původní úroveň, ale výhledově jejich další zhodnocení. Centrální banky po celém světě jsou připraveny masivně podpořit ekonomiku snižováním úrokových sazeb. Např. Česká národní banka v rámci stabilizačních opatření snížila 26. 3. 2020 REPO sazbu na 1 % p. a. a vyjádřila ochotu ve snižování pokračovat. Vlády jsou připraveny podporovat své ekonomiky dosud nevídaným způsobem. Např. vláda České republiky připravuje opatření v hodnotě 1 bln. Kč.

Nebude teď lepší smlouvu ŽP vypovědět a získat na odkupném alespoň nějakou hodnotu?

Určitě nebude. Předčasná výpověď smlouvy životního pojištění je nyní pro klienty velmi nevýhodná s ohledem na pokles cen podkladových fondů v důsledku pandemie COVID-19 a momentálně nepříznivého celosvětového ekonomického vývoje.

Má pro mě nyní smysl provést ze smlouvy ŽP mimořádný výběr pojistného?

Určitě ne, protože hodnota podkladových fondů od začátku roku 2020 citelně poklesla a mimořádný výběr je v současné době nevýhodný. Výplata mimořádného výběru tak přinese jen velmi omezenou částku.

Neměl bych teď raději přesunout nebo posílat nové pojistné na mé smlouvě do podílových jednotek, které tolik nekolísají?

Určitě ne. Právě v této době je velmi důležité dodržet zvolenou investiční strategii dle výsledku vyhodnocení profilu klienta a s ohledem na potřeby, která má dlouhodobé investování pojistného v životním pojištění zajistit. Při dodržení takto zvoleného nastavení alokace pojistného nakupuje klient nyní podílové jednotky zvoleného fondu za výrazně nižší ceny, než tomu bylo dosud.

Co mám dělat, když jsem přišel/a o zaměstnání a nemohu dále platit pojistné, i když bych si jinak smlouvu ponechal?

Určitě nalezneme společné řešení v podobě např. přerušení placení pojistného dle pojistných podmínek, aniž bude nutné smlouvu životního pojištění vypovědět. Výpověď smlouvy je momentálně pro klienty velmi nevýhodná v důsledku poklesu cen podkladových fondů při pandemii COVID-19 a nepříznivého celosvětového ekonomického vývoje.

Stal se mi úraz, jak ho mohu nahlásit?

Pro nahlášení škodní události můžete využít on-line formulář nebo nám zavolat na 241 114 114, případně můžete zajít na kteroukoli pobočku a nahlášení škody vyřešit s obchodníkem. Můžete nám také napsat a formulář poslat poštou na adresu Generali Česká pojišťovna, a.s., P.O.Box 305, Brno 659 05.

Co je indexace a přehled vývoje indexačního procenta.

Základním principem Indexace je udržení pojistné ochrany klienta, vyjádřené vztahem výše pojistného plnění vypláceného za pojistnou událost vůči kupní síle peněz. K tomu dochází pravidelnou úpravou pojistného o procento stanovené pojistitelem (indexační procento) a adekvátního navýšení pojistných částek s ohledem na vývoj cenové a mzdové hladiny za uplynulý rok.

Indexace je sjednána zpravidla při uzavření pojistné smlouvy. Pokud by nedocházelo k pravidelné úpravě pojistného, erodovala by pojistná ochrana nebo by muselo dojít následně ke skokovému nárůstu pojistných částek a pojistného, aby sjednané pojištění nadále plnilo účel, ke kterému si jej klient uzavřel.

Vývoj indexačního procenta

 • Pro období od 1. července 2019 do 30. června 2020 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procenta 4 %, 4,6 % a 8,6 %, dle data sjednání pojistné smlouvy (viz informace výše).
 • Pro období od 1. července 2018 do 30. června 2019 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procenta 4 %, 4,7 % a 6,6 %, dle data sjednání pojistné smlouvy.
 • Pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,3 %.
 • Pro období od 1. července 2016 do 30. června 2017 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,93 %.
 • Pro období od 1. července 2015 do 30. června 2016 indexace životního a úrazového pojištění neprobíhá.
 • Pro období od 1. července 2014 do 30. června 2015 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 3,75 %.
 • Pro období od 1. července 2013 do 30. června 2014 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 5 %.
 • Pro období od 1. července 2012 do 30. června 2013 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,5 %.
 • Pro období od 1. července 2011 do 30. června 2012 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,4 %.
 • Pro období od 1. července 2010 do 30. června 2011 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,0 %.
 • Pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,3 %.
 • Pro období od 1. července 2008 do 30. června 2009 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 6,4 %.
 • Pojistné se zvyšuje k výročnímu dni pojištění o procento z pojistného (tzv. indexační procento), které pojistitel stanoví s ohledem na index růstu spotřebitelských cen publikovaný ČSÚ a růst nominálních mezd publikovaný ČSÚ za předchozí rok.

Když se mi něco stane, kdy dostanu peníze?

Peníze za úraz dostanete už v průběhu léčení, nemusíte čekat až na ukončení léčby. Stačí, když nám doložíte lékařské zprávy z prvního ošetření s uvedenou diagnózou, způsobem ošetření a léčbou.

Kde zjistím, co potřebuji za dokumenty k nahlášení škody?

Stačí, když přejdete na hlášení škody on-line, vyberete druh pojištění a zvolíte variantu co se stalo. Zjistíte seznam podkladů, které budete k hlášení škodní události potřebovat.

Spadají pod trvalé následky i jizvy?

Ano, pojistné plnění závisí na umístění a velikosti vzniklých jizev.

Je možné zažádat o zaslání lékařské zprávy k trvalým následkům od revizního lékaře?

Ano, o kopii lékařské zprávy můžete požádat on-line nebo telefonicky na 241 114 114, případně osobně na kterékoli naší pobočce nebo písemně na adrese Generali Česká pojišťovna a.s., P.O.Box 305, Brno 659 05.

Nenašli jste odpověď? Zkuste ji vyhledat

Napište nám

Napište nám zprávu nebo zahajte online chat.

Najít pobočku

Vyhledejte nejbližší pobočky nebo se podívejte na mapu.

Zavolejte nám

Volejte nonstop nebo si nechte zavolat od nás

Nonstop pomoc

241 114 114
Nebo zavoláme zpět