Dotazy na životní pojištění

Mohlo by vás zajímat...

Bude mě životní pojištění chránit i na nemoc COVID-19?

V souvislosti s koronavirem jsme rozšířili rozsah pojištění. Detailní informace najdete ve veřejném příslibu.

Co je to indexace?

Indexace je aktualizace vašeho pojištění. Je to vlastně navýšení částek, na které jste se v minulosti pojistili. Tedy částek, které jsou pro vás důležité. Těmto částkám říkáme pojistné částky.

Více informací o indexaci pojištění a vývoji indexačního procenta se dozvíte na naší stránce.

Nebude teď lepší smlouvu ŽP vypovědět a získat na odkupném alespoň nějakou hodnotu?

Určitě nebude. Předčasná výpověď smlouvy životního pojištění je nyní pro klienty velmi nevýhodná s ohledem na pokles cen podkladových fondů v důsledku pandemie COVID-19 a momentálně nepříznivého celosvětového ekonomického vývoje.

Má pro mě nyní smysl provést ze smlouvy ŽP mimořádný výběr pojistného?

Určitě ne, protože hodnota podkladových fondů od začátku roku 2020 citelně poklesla a mimořádný výběr je v současné době nevýhodný. Výplata mimořádného výběru tak přinese jen velmi omezenou částku.

Neměl bych teď raději přesunout nebo posílat nové pojistné na mé smlouvě do podílových jednotek, které tolik nekolísají?

Určitě ne. Právě v této době je velmi důležité dodržet zvolenou investiční strategii dle výsledku vyhodnocení profilu klienta a s ohledem na potřeby, která má dlouhodobé investování pojistného v životním pojištění zajistit. Při dodržení takto zvoleného nastavení alokace pojistného nakupuje klient nyní podílové jednotky zvoleného fondu za výrazně nižší ceny, než tomu bylo dosud.

Co když se dostanu do situace, kdy nemohu platit pojistné?

Pokud se dostanete do životní situace, kdy si nebudete moci dovolit platit pravidelné pojistné, můžete placení pojistného přerušit. Po určitou dobu (závisí na výši kapitálové hodnoty) zůstáváte pojištěni, i když nic neplatíte.

Co mám dělat, když jsem přišel/a o zaměstnání a nemohu dále platit pojistné, i když bych si jinak smlouvu ponechal?

Určitě nalezneme společné řešení v podobě např. přerušení placení pojistného dle pojistných podmínek, aniž bude nutné smlouvu životního pojištění vypovědět. Výpověď smlouvy je momentálně pro klienty velmi nevýhodná v důsledku poklesu cen podkladových fondů při pandemii COVID-19 a nepříznivého celosvětového ekonomického vývoje.

Stal se mi úraz, jak ho mohu nahlásit?

Škodní událost můžete nahlásit prostřednictvím Klientské zóny nebo můžete využít on-line formulář. Můžete nám také zavolat v čase od 8:00 do 19:00 na 241 114 114, případně můžete zajít na některou z našich poboček a nahlášení škody vyřešit s obchodníkem. Můžete nám také vyplnit formulář a hlášení škody poslat poštou na adresu Generali Česká pojišťovna, a.s., P.O. Box 305, Brno 659 05.

Proč teď dochází k tak velkým změnám v ceně podkladových fondů ŽP?

Důvodem je, že od počátku letošního roku je vývoj finančních trhů velmi negativně ovlivněn masivním rozšířením onemocnění COVID-19 z Číny do Evropy, Spojených států a dalších oblastí na celém světě. Dopad všech opatření v souvislosti s pandemií ovlivnil výsledky hospodaření veřejně obchodovaných firem napříč všemi ekonomickými odvětvími a způsobil výrazné kolísání hodnoty fondů kolektivního investování, které ve svých portfoliích obsahují akcie těchto společností. Kolísání cen se tedy nevyhnulo ani podílovým jednotkám životního pojištění.

Když se mi něco stane, kdy dostanu peníze?

Peníze za úraz dostanete už v průběhu léčení, nemusíte čekat až na ukončení léčby. Stačí, když nám doložíte lékařské zprávy z prvního ošetření s uvedenou diagnózou, způsobem ošetření a léčbou.

Kde zjistím, co potřebuji za dokumenty k nahlášení škody?

Stačí, když přejdete na hlášení škody on-line, vyberete druh pojištění a zvolíte variantu co se stalo. Zjistíte seznam podkladů, které budete k hlášení škodní události potřebovat.

Spadají pod trvalé následky i jizvy?

Ano, pojistné plnění závisí na umístění a velikosti vzniklých jizev.

Je možné zažádat o zaslání lékařské zprávy k trvalým následkům od revizního lékaře?

Ano, o kopii lékařské zprávy můžete požádat on-line nebo telefonicky na 241 114 114, případně osobně na kterékoli naší pobočce nebo písemně na adrese Generali Česká pojišťovna a.s., P.O.Box 305, Brno 659 05.

Jaká je výše technické úrokové míry (TÚM)?

Kapitálová hodnota s garantovanou technickou úrokovou mírou se každý měsíc zvyšuje o měsíční úrok, který odpovídá poměrné části ročního úročení technickou úrokovou mírou.

Pro smlouvy s datem sjednání 1. 7. 2015 a pozdějším je technická úroková míra 1,3 % p.a.
Pro smlouvy s datem sjednání před 1. 7. 2015 je technická úroková míra uvedena v příslušných pojistných podmínkách.

Jaká je aktuální výše vyhlašované úrokové míry (VÚM)?

Pojišťovna zhodnocuje vyhlašovanou úrokovou mírou běžné nebo mimořádné pojistné, které je umístěno do Kapitálové hodnoty s vyhlašovanou úrokovou mírou.
Aktuální výše vyhlašované úrokové míry je 1,5 % p.a.

Kde najdu přehled investičních fondů a ukazatele zhodnocení?

Přehled naleznete na našich stránkách pro investiční fondy a portfolia.

Jak mohu požádat o mimořádný výběr ze své smlouvy?

O mimořádný výběr můžete požádat prostřednictvím Klientské zóny nebo můžete přijít osobně na některou z našich poboček.

Mám se současných propadů cen podkladových fondů ŽP obávat?

Propady na finančních trzích se dějí stále, nejde tedy o nic nového (příklady hypoteční krize v roce 2008, havárie japonské jaderné elektrárny ve Fukušimě v roce 2011, dluhová krize v Řecku v letech 2010 až 2014 apod.) Navíc platí, že pokles finančních trhů obvykle bývá prudký a trvá kratší dobu a bývá následován pomalejším, ale za to časově delším růstem. Vzhledem k tomu, že minulý pokles byl mimořádně silný, vzrostla pravděpodobnost, že během doporučeného investičního horizontu životní pojištění dosáhne od současných úrovní nadprůměrného růstu v budoucnosti.

Mám naději, že se ceny podkladových fondů na mé smlouvě ŽP vrátí alespoň na původní úroveň před pandemií COVID-19?

Vždy záleží na nastavení smlouvy ŽP. Pro smlouvy s delší dobou do dožití očekáváme nejen návrat cen podílových jednotek na původní úroveň, ale výhledově jejich další zhodnocení. Centrální banky po celém světě jsou připraveny masivně podpořit ekonomiku snižováním úrokových sazeb. Např. Česká národní banka v rámci stabilizačních opatření snížila 26. 3. 2020 REPO sazbu na 1 % p. a. a vyjádřila ochotu ve snižování pokračovat. Vlády jsou připraveny podporovat své ekonomiky dosud nevídaným způsobem. Např. vláda České republiky připravuje opatření v hodnotě 1 bln. Kč.

Nenašli jste odpověď? Zkuste ji vyhledat

Napište nám

Napište nám zprávu nebo zahajte online chat.

Najít pobočku

Vyhledejte nejbližší pobočky nebo se podívejte na mapu.

Zavolejte nám

Zavolejte nám nebo si nechte zavolat od nás.

Zavolejte nám

241 114 114
Asistenční služba

Volejte kdykoliv

Klientská linka Po - Pá: 8-19 h
So - Ne: 9-17 h
Svátky - zavreno
Nebo zavoláme zpět