Moje jednorázové pojištění

Životní pojištění pro příležitostné investování.

Vhodné spojení investice a životního pojištění.

 • Možnost zhodnotit volné finanční prostředky již od 30 000 Kč
 • Úleva na dani z příjmů až 3 600 Kč za rok
 • Pojištění pro případ smrti bez zkoumání zdravotního stavu
 • Benefit v podobě pojištění hospitalizace následkem úrazu

Proč investiční pojištění od Generali České pojišťovny?

4,2 z 5 Vaše hodnocení našeho životního pojištění.

Zákazníci jsou s našimi produkty a službami spokojeni. Dávají nám to najevo nejen tím, že si u nás zřizují nové a nové pojištění, ale také svým hodnocením.

4 miliony Počet zákazníků, za nimiž stojíme.

Za dobu našeho působení na trhu jsme získali celou řadu cenných zkušeností. Zkušeností, kterým věří více než 4 miliony našich klientů, kterým spravujeme více než sedm milionů pojistných smluv.

3 600 Částka, kterou můžete ušetřit každý rok.

Líbilo by se vám každý rok ušetřit 3 600 Kč? Při splnění zákonných podmínek se můžete s jednorázovým životním pojištěním těšit na nezanedbatelnou úlevu na dani.

24/7 Jistota, že se k nám dovoláte kdykoliv.

Dobře víme, že když se něco pokazí, je důležité to co nejrychleji vyřešit. Proto se můžete spolehnout, že se nám dovoláte 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Informace o pojištění

Rozsah pojištění

Pojištění pro případ smrti bez zkoumání zdravotního stavu
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
Pojistná doba: 5 - 10 let
Vstupní věk: 15 - 75 let

Určením libovolné obmyšlené osoby pro případ smrti odpadá dědické řízení při výplatě plnění za pojistnou událost na rozdíl od běžných peněžních vkladů.

Poplatky

Jednorázový poplatek za umístění pojistného: 2 %
Za správu pojištění: 0 %

Investiční strategie

Prémiový konzervativní fond

Vsázíte na nižší riziko a jste ochotni investovat minimálně rok? Pak pro vás bude prémiový konzervativní fond tou pravou volbou. Co s ním získáte? Pravděpodobnost vyššího zhodnocení než u bankovních produktů s minimálním investičním rizikem, finanční rezervu, daňové osvobození a efektivní rozložení svých úspor. Více o Prémiovém konzervativním fondu.

Upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Pro úplnou informaci prosím před uzavřením smlouvy vždy pročtěte Předsmluvní informace a Pojistné podmínky, kde naleznete výčet rizik spojených s investicí.

Fond korporátních dluhopisů

Můžete své finanční prostředky uložit na nejméně tři roky a hledáte vyšší výnos? Fond korporátních dluhopisů předpokládá nejen vyšší výnosnost, ale také nízkou citlivost na pohyb úrokových sazeb, zajištění měnového rizika a důkladné rozložení vašich financí. Více o Fondu korporátních dluhopisů.

Upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Pro úplnou informaci prosím před uzavřením smlouvy vždy pročtěte Předsmluvní informace a Pojistné podmínky, kde naleznete výčet rizik spojených s investicí.

Prémiový vyvážený fond

A jaké jsou výhody prémiového vyváženého fondu? Je vyváženým poměrem mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebnou dobou investování. Spolehnout se můžete také na zajištění měnového rizika a flexibilní investiční strategii. Více o Prémiovém vyváženém fondu.

Upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Pro úplnou informaci prosím před uzavřením smlouvy vždy pročtěte Předsmluvní informace a Pojistné podmínky, kde naleznete výčet rizik spojených s investicí.

Nebo volejte:
241 114 114 241 114 114

Často kladené dotazy

Bude mě životní pojištění chránit i na nemoc COVID-19?

V souvislosti s koronavirem jsme rozšířili rozsah pojištění. Detailní informace najdete ve veřejném příslibu.

Stal se mi úraz, jak ho mohu nahlásit?

Pro nahlášení škodní události můžete využít on-line formulář nebo nám zavolat na 241 114 114, případně můžete zajít na kteroukoli pobočku a nahlášení škody vyřešit s obchodníkem. Můžete nám také napsat a formulář poslat poštou na adresu Generali Česká pojišťovna, a.s., P.O.Box 305, Brno 659 05.

Když se mi něco stane, kdy dostanu peníze?

Peníze za úraz dostanete už v průběhu léčení, nemusíte čekat až na ukončení léčby. Stačí, když nám doložíte lékařské zprávy z prvního ošetření s uvedenou diagnózou, způsobem ošetření a léčbou.

Kde zjistím, co potřebuji za dokumenty k nahlášení škody?

Stačí, když přejdete na hlášení škody on-line, vyberete druh pojištění a zvolíte variantu co se stalo. Zjistíte seznam podkladů, které budete k hlášení škodní události potřebovat.

Co je indexace a přehled vývoje indexačního procenta.

Základním principem Indexace je udržení pojistné ochrany klienta, vyjádřené vztahem výše pojistného plnění vypláceného za pojistnou událost vůči kupní síle peněz. K tomu dochází pravidelnou úpravou pojistného o procento stanovené pojistitelem (indexační procento) a adekvátního navýšení pojistných částek s ohledem na vývoj cenové a mzdové hladiny za uplynulý rok.

Indexace je sjednána zpravidla při uzavření pojistné smlouvy. Pokud by nedocházelo k pravidelné úpravě pojistného, erodovala by pojistná ochrana nebo by muselo dojít následně ke skokovému nárůstu pojistných částek a pojistného, aby sjednané pojištění nadále plnilo účel, ke kterému si jej klient uzavřel.

Vývoj indexačního procenta

 • Pro období od 1. července 2019 do 30. června 2020 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procenta 4 %, 4,6 % a 8,6 %, dle data sjednání pojistné smlouvy (viz informace výše).
 • Pro období od 1. července 2018 do 30. června 2019 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procenta 4 %, 4,7 % a 6,6 %, dle data sjednání pojistné smlouvy.
 • Pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,3 %.
 • Pro období od 1. července 2016 do 30. června 2017 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,93 %.
 • Pro období od 1. července 2015 do 30. června 2016 indexace životního a úrazového pojištění neprobíhá.
 • Pro období od 1. července 2014 do 30. června 2015 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 3,75 %.
 • Pro období od 1. července 2013 do 30. června 2014 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 5 %.
 • Pro období od 1. července 2012 do 30. června 2013 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,5 %.
 • Pro období od 1. července 2011 do 30. června 2012 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,4 %.
 • Pro období od 1. července 2010 do 30. června 2011 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,0 %.
 • Pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,3 %.
 • Pro období od 1. července 2008 do 30. června 2009 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 6,4 %.
 • Pojistné se zvyšuje k výročnímu dni pojištění o procento z pojistného (tzv. indexační procento), které pojistitel stanoví s ohledem na index růstu spotřebitelských cen publikovaný ČSÚ a růst nominálních mezd publikovaný ČSÚ za předchozí rok.

Hodnocení