Moje jednorázové pojištění

Životní pojištění pro příležitostné investování.

Vhodné spojení investice a životního pojištění.

  • Možnost zhodnotit volné finanční prostředky již od 30 000 Kč
  • Úleva na dani z příjmů až 3 600 Kč za rok
  • Pojištění pro případ smrti bez zkoumání zdravotního stavu
  • Benefit v podobě pojištění hospitalizace následkem úrazu

Proč investiční pojištění od Generali České pojišťovny?

4,2 z 5 Vaše hodnocení našeho životního pojištění.

Zákazníci jsou s našimi produkty a službami spokojeni. Dávají nám to najevo nejen tím, že si u nás zřizují nové a nové pojištění, ale také svým hodnocením.

4 miliony Počet zákazníků, za nimiž stojíme.

Za dobu našeho působení na trhu jsme získali celou řadu cenných zkušeností. Zkušeností, kterým věří více než 4 miliony našich klientů, kterým spravujeme více než sedm milionů pojistných smluv.

3 600 Částka, kterou můžete ušetřit každý rok.

Líbilo by se vám každý rok ušetřit 3 600 Kč? Při splnění zákonných podmínek se můžete s jednorázovým životním pojištěním těšit na nezanedbatelnou úlevu na dani.

24/7 Jistota, že se k nám dovoláte kdykoliv.

Dobře víme, že když se něco pokazí, je důležité to co nejrychleji vyřešit. Proto se můžete spolehnout, že se nám dovoláte 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Informace o pojištění

Rozsah pojištění

Pojištění pro případ smrti bez zkoumání zdravotního stavu
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
Pojistná doba: 5 - 10 let
Vstupní věk: 15 - 75 let

Určením libovolné obmyšlené osoby pro případ smrti odpadá dědické řízení při výplatě plnění za pojistnou událost na rozdíl od běžných peněžních vkladů.

Poplatky

Jednorázový poplatek za umístění pojistného: 2 %
Za správu pojištění: 0 %

Investiční strategie

Prémiový konzervativní fond

Vsázíte na nižší riziko a jste ochotni investovat minimálně rok? Pak pro vás bude prémiový konzervativní fond tou pravou volbou. Co s ním získáte? Pravděpodobnost vyššího zhodnocení než u bankovních produktů s minimálním investičním rizikem, finanční rezervu, daňové osvobození a efektivní rozložení svých úspor. Více o Prémiovém konzervativním fondu.

Upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Pro úplnou informaci prosím před uzavřením smlouvy vždy pročtěte Předsmluvní informace a Pojistné podmínky, kde naleznete výčet rizik spojených s investicí.

Fond korporátních dluhopisů

Můžete své finanční prostředky uložit na nejméně tři roky a hledáte vyšší výnos? Fond korporátních dluhopisů předpokládá nejen vyšší výnosnost, ale také nízkou citlivost na pohyb úrokových sazeb, zajištění měnového rizika a důkladné rozložení vašich financí. Více o Fondu korporátních dluhopisů.

Upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Pro úplnou informaci prosím před uzavřením smlouvy vždy pročtěte Předsmluvní informace a Pojistné podmínky, kde naleznete výčet rizik spojených s investicí.

Prémiový vyvážený fond

A jaké jsou výhody prémiového vyváženého fondu? Je vyváženým poměrem mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebnou dobou investování. Spolehnout se můžete také na zajištění měnového rizika a flexibilní investiční strategii. Více o Prémiovém vyváženém fondu.

Upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Pro úplnou informaci prosím před uzavřením smlouvy vždy pročtěte Předsmluvní informace a Pojistné podmínky, kde naleznete výčet rizik spojených s investicí.

Nebo volejte:
241 114 114 241 114 114

Často kladené dotazy

Bude mě životní pojištění chránit i na nemoc COVID-19?

V souvislosti s koronavirem jsme rozšířili rozsah pojištění. Detailní informace najdete ve veřejném příslibu.

Proč teď dochází k tak velkým změnám v ceně podkladových fondů ŽP?

Důvodem je, že od počátku letošního roku je vývoj finančních trhů velmi negativně ovlivněn masivním rozšířením onemocnění COVID-19 z Číny do Evropy, Spojených států a dalších oblastí na celém světě. Dopad všech opatření v souvislosti s pandemií ovlivnil výsledky hospodaření veřejně obchodovaných firem napříč všemi ekonomickými odvětvími a způsobil výrazné kolísání hodnoty fondů kolektivního investování, které ve svých portfoliích obsahují akcie těchto společností. Kolísání cen se tedy nevyhnulo ani podílovým jednotkám životního pojištění.

Mám se současných propadů cen podkladových fondů ŽP obávat?

Propady na finančních trzích se dějí stále, nejde tedy o nic nového (příklady hypoteční krize v roce 2008, havárie japonské jaderné elektrárny ve Fukušimě v roce 2011, dluhová krize v Řecku v letech 2010 až 2014 apod.) Navíc platí, že pokles finančních trhů obvykle bývá prudký a trvá kratší dobu a bývá následován pomalejším, ale za to časově delším růstem. Vzhledem k tomu, že minulý pokles byl mimořádně silný, vzrostla pravděpodobnost, že během doporučeného investičního horizontu životní pojištění dosáhne od současných úrovní nadprůměrného růstu v budoucnosti.

Mám naději, že se ceny podkladových fondů na mé smlouvě ŽP vrátí alespoň na původní úroveň před pandemií COVID-19?

Vždy záleží na nastavení smlouvy ŽP. Pro smlouvy s delší dobou do dožití očekáváme nejen návrat cen podílových jednotek na původní úroveň, ale výhledově jejich další zhodnocení. Centrální banky po celém světě jsou připraveny masivně podpořit ekonomiku snižováním úrokových sazeb. Např. Česká národní banka v rámci stabilizačních opatření snížila 26. 3. 2020 REPO sazbu na 1 % p. a. a vyjádřila ochotu ve snižování pokračovat. Vlády jsou připraveny podporovat své ekonomiky dosud nevídaným způsobem. Např. vláda České republiky připravuje opatření v hodnotě 1 bln. Kč.

Co je to indexace?

Základním principem Indexace je udržení pojistné ochrany klienta, vyjádřené vztahem výše pojistného plnění vypláceného za pojistnou událost vůči kupní síle peněz. K tomu dochází pravidelnou úpravou pojistného o procento stanovené pojistitelem (indexační procento) a adekvátního navýšení pojistných částek s ohledem na vývoj cenové a mzdové hladiny za uplynulý rok.

Více informací o indexaci pojištění a vývoji indexačního procenta se dozvíte na naší stránce.

Hodnocení