Moje jednorázové pojištění

Životní pojištění pro příležitostné investování.

Vhodné spojení investice a životního pojištění.

  • Možnost zhodnotit volné finanční prostředky již od 30 000 Kč
  • Úleva na dani z příjmů až 3 600 Kč za rok
  • Pojištění pro případ smrti bez zkoumání zdravotního stavu
  • Benefit v podobě pojištění hospitalizace následkem úrazu

Proč investiční pojištění od Generali České pojišťovny?

4,2 z 5 Vaše hodnocení našeho životního pojištění.

Zákazníci jsou s našimi produkty a službami spokojeni. Dávají nám to najevo nejen tím, že si u nás zřizují nové a nové pojištění, ale také svým hodnocením.

4 miliony Počet zákazníků, za nimiž stojíme.

Za dobu našeho působení na trhu jsme získali celou řadu cenných zkušeností. Zkušeností, kterým věří více než 4 miliony našich klientů, kterým spravujeme více než sedm milionů pojistných smluv.

3 600 Částka, kterou můžete ušetřit každý rok.

Líbilo by se vám každý rok ušetřit 3 600 Kč? Při splnění zákonných podmínek se můžete s jednorázovým životním pojištěním těšit na nezanedbatelnou úlevu na dani.

24/7 Jistota, že se k nám dovoláte kdykoliv.

Dobře víme, že když se něco pokazí, je důležité to co nejrychleji vyřešit. Proto se můžete spolehnout, že se nám dovoláte 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Informace o pojištění

Rozsah pojištění

Pojištění pro případ smrti bez zkoumání zdravotního stavu
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
Pojistná doba: 5–10 let
Vstupní věk: 15–75 let

Určením libovolné obmyšlené osoby pro případ smrti odpadá dědické řízení při výplatě plnění za pojistnou událost na rozdíl od běžných peněžních vkladů.

Poplatky

Jednorázový poplatek za umístění pojistného: 2 %
Za správu pojištění: 0 %

Investiční strategie

Prémiový konzervativní fond

Vsázíte na nižší riziko a jste ochotni investovat minimálně rok? Pak pro vás bude prémiový konzervativní fond tou pravou volbou. Co s ním získáte? Pravděpodobnost vyššího zhodnocení než u bankovních produktů s minimálním investičním rizikem, finanční rezervu, daňové osvobození a efektivní rozložení svých úspor. Více o Prémiovém konzervativním fondu.

Upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Pro úplnou informaci prosím před uzavřením smlouvy vždy pročtěte Předsmluvní informace a Pojistné podmínky, kde naleznete výčet rizik spojených s investicí.

Fond korporátních dluhopisů

Můžete své finanční prostředky uložit na nejméně tři roky a hledáte vyšší výnos? Fond korporátních dluhopisů předpokládá nejen vyšší výnosnost, ale také nízkou citlivost na pohyb úrokových sazeb, zajištění měnového rizika a důkladné rozložení vašich financí. Více o Fondu korporátních dluhopisů.

Upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Pro úplnou informaci prosím před uzavřením smlouvy vždy pročtěte Předsmluvní informace a Pojistné podmínky, kde naleznete výčet rizik spojených s investicí.

Prémiový vyvážený fond

A jaké jsou výhody prémiového vyváženého fondu? Je vyváženým poměrem mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebnou dobou investování. Spolehnout se můžete také na zajištění měnového rizika a flexibilní investiční strategii. Více o Prémiovém vyváženém fondu.

Upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Pro úplnou informaci prosím před uzavřením smlouvy vždy pročtěte Předsmluvní informace a Pojistné podmínky, kde naleznete výčet rizik spojených s investicí.

Nebo volejte:
241 114 114 241 114 114

Často kladené dotazy

Bude mě životní pojištění chránit i na nemoc COVID-19?

V souvislosti s koronavirem jsme rozšířili rozsah pojištění. Detailní informace najdete ve veřejném příslibu.

Jak přistupujeme k onkologických pacientům?

Připravili jsme pro vás přehlednou stránku, kde naleznete všechny odpovědi ohledně našeho přístupu k onkologickým pacientům. Více zde.

Co je to indexace?

Indexace je aktualizace vašeho pojištění. Je to vlastně navýšení částek, na které jste se v minulosti pojistili. Tedy částek, které jsou pro vás důležité. Těmto částkám říkáme pojistné částky.

Více informací o indexaci pojištění a vývoji indexačního procenta se dozvíte na naší stránce.

Má pro mě smysl provést ze smlouvy ŽP mimořádný výběr pojistného?

Vždy záleží na Vaší životní situaci. Je ale potřeba vědě, že hodnota podkladových fondů Vašeho pojištění může kolísat vlivem nepředvídatelných událostí nebo vývoje finančních trhů. Mimořádný výběr tak může být pro Vás i nevýhodný a výplata prostředků výrazně nižší, než očekáváte.

Co získám na odkupném, pokud svoji smlouvu ŽP předčasně vypovím?

Předčasnou výpověď smlouvy životního pojištění doporučujeme vždy pečlivě zvážit. Sjednání pojištění předcházela důkladná analýza životní a finanční situace, kterou s Vámi provedl Váš poradce. Na jejím základě Vám bylo doporučeno, jak nastavit investiční složku pojištění mj. s ohledem na Vámi zvolený investiční horizont. Předčasná výpověď smlouvy tak může proběhnout za situace, kdy došlo k nepředvídatelnému kolísání cen podkladových fondů a hodnota odkupného tak pro vás nemusí být výhodná.

Hodnocení