Jak postupovat v případě kalamity

1. Oznamte událost pojišťovně

Připravte si číslo pojistné smlouvy, informaci o tom, kdy a jak ke škodě došlo, a přibližný odhad výše vzniklé škody.

Škodu můžete ohlásit:

Dokumenty ke škodě můžete:

  • přiložit on-line
  • odeslat na adresu Generali Česká pojišťovna a.s., P.O.BOX 305, 659 05 Brno
  • odevzdat na jakékoli naší pobočce

 

2. Proveďte fotodokumentaci

Pořiďte fotografie poškozených věcí – zvlášť, pokud odstraňujete následky ještě před příchodem mobilního technika Generali České pojišťovny. Čím více záběrů uděláte, tím lépe. Nezapomeňte udělat také celkový pohled na vzniklou škodu. Pro hladký průběh likvidace škodní události potřebujeme, aby fotografie byly ostré a kvalitní.

 

3. Minimalizujte škody

Provizorně zabezpečte poškozenou věc, aby se předešlo následným škodám a zvětšování jejich rozsahu.

 

4. Připravte si podklady

K rychlejšímu řešení škodní události si připravte níže uvedené podklady, pokud je máte k dispozici:

  • platnou pojistnou smlouvu
  • seznam poškozených a zničených věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří (formulář si můžete stáhnout on-line)
  • pořizovací nebo jiné doklady k těmto věcem (záruční listy, posudky, faktury apod.)
  • stavební plány v případě poškození nemovitosti
  • fotodokumentaci vzniklé škody

 

5. Škodu neopravujte

Vždy vyčkejte s celkovou opravou majetku nebo s odstraňováním zbytků poškozených věcí na pokyn pojišťovny.