Jak postupovat v případě kalamity

1. Oznamte událost pojišťovně

Připravte si číslo pojistné smlouvy a přibližný odhad výše vzniklé škody

Škodu můžete ohlásit:

Dokumenty ke škodě můžete:

  • přiložit on-line
  • odeslat na adresu Generali Česká pojišťovna a.s., P.O.BOX 305, 659 05 Brno
  • odevzdat na jakékoli naší pobočce

 

2. Proveďte fotodokumentaci

Vyfotografujte vzniklé škody včetně celkového pohledu na poškozenou věc.

 

3. Minimalizujte škody

Provizorně zabezpečte poškozenou věc, aby se předešlo následným škodám a zvětšování jejich rozsahu.

 

4. Připravte si podklady

Pořiďte si seznam poškozených a zničených věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří. Formulář si můžete stáhnout on-line.

 

5. Škodu neopravujte

Vždy vyčkejte s celkovou opravou majetku nebo s odstraňováním zbytků poškozených věcí na pokyn pojišťovny.