Kdy, co a jak

Mohlo by vás zajímat...

Jakým způsobem oznámit vzniklou škodu?

Nejlepší způsob je škodní událost nahlásit on-line, ale můžete nám v čase od 7:00 do 19:00 zavolat na 241 114 114 nebo přijít osobně na některou z našich poboček. Umožňujeme samozřejmě hlásit škodu i poštou – pokud se tak rozhodnete, napište nám na adresu Generali Česká pojišťovna a.s., P.O. Box 305, 659 05 Brno. Dokumenty k nahlášení události najdete mezi formuláři.

Jak postupovat při dopravní nehodě, která vznikla v zahraničí?

Oblékněte si reflexní vestu, označte místo výstražným trojúhelníkem, nafoťte ho a přesuňte se do bezpečí mimo vozovku. Než se zase vydáte na cestu, měli byste vědět, jaká pravidla ohledně volání platí v dané zemi (někde se policie musí volat ke každé nehodě, jinde ne). Pokud si nejste jistí, kontaktujte asistenční službu, jejíž telefonní číslo najdete na zelené kartě.

Jak postupovat, pokud se s druhým účastníkem nedohodneme, kdo škodu způsobil?

Pokud se s druhým účastníkem nehody neshodnete na jejím průběhu a zavinění nebo pokud odmítá spolupracovat, zavolejte policii.

V jakých případech je nutné ke škodě volat Policii ČR?

Při nehodě v ČR volejte policii vždy, když dojde ke škodě na zdraví, škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) přesáhne 100 000 Kč, některý z účastníků nehody odmítne sepsat a podepsat záznam, nejste sami schopni obnovit plynulost silničního provozu nebo došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která na ní neměla účast (např. poškození zaparkovaného vozidla, sloupu veřejného osvětlení, svodidel atd).

Jak mohu nahlásit podezření ze střetu zájmů?

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně možného střetu zájmů, můžete podat oznámení na stretzajmu@generaliceska.cz.
Oznámení musí být dostatečně podrobné, pokud jde o okolnosti potenciálního střetu zájmů.

S oznámeními, stejně jako s údaji o oznamovatelích a konkrétních osobách, bude nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany soukromí a osobních údajů. 

Jak ke škodě přivolat asistenční službu?

Na zelené kartě najdete telefonní číslo na asistenční službu, která je vám nonstop k dispozici.

Jak postupovat v případě úrazu nebo nemoci v zahraničí, když mám sjednáno cestovní pojištění?

Na kartičce najdete telefonní číslo na asistenční službu, se kterou se domluvíte na dalším postupu.

Nenašli jste odpověď? Zkuste ji vyhledat

Napište nám

Napište nám zprávu nebo zahajte online chat.

Najít pobočku

Vyhledejte nejbližší pobočky nebo se podívejte na mapu.

Zavolejte nám

Volejte nonstop nebo si nechte zavolat od nás

Nonstop pomoc

241 114 114
Nebo zavoláme zpět