Archiv dokumentů ČP ZDRAVÍ

Pojištění pro případ nemoci a finančních ztrát – pojištění pracovní neschopnosti, hospitalizace

 

Soukromé zdravotní pojištění PULS VPP 2007
(pojištění sjednávaná v letech 2007 až 2011)
MULTIZDRAVÍ - VPP 2011
(pojištění sjednávaná v letech 2011 až 2013)
MULTIZDRAVÍ - VPP 2014
(pojištění sjednávaná v letech 2014 až 2018)
MULTIZDRAVÍ - VPP 2016
(pojištění sjednávaná v letech 2018 až 2019)
PYRAMIDA ZDRAVÍ - VPP 2011
(pojištění sjednávaná v letech 2013 až 2013)
PYRAMIDA ZDRAVÍ - VPP 2014
(pojištění sjednávaná v letech 2014 až 2018)
PYRAMIDA ZDRAVÍ - VPP 2016
(pojištění sjednávaná v letech 2018 až 2019)
LADY PLUS - VPP 2007
(pojištění sjednávaná v letech 2010 až 2013)
LADY PLUS - VPP 2007 se second opinion
(pojištění sjednávaná v letech 2013 až 2013)
LADY PLUS - VPP 2014
(pojištění sjednávaná v letech 2014 až 2018)
LADY PLUS - VPP 2016
(pojištění sjednávaná v letech 2018 až 2019)
GENTLEMAN PLUS - VPP 2007
(pojištění sjednávaná v letech 2012 až 2013)
GENTLEMAN PLUS - VPP 2014
(pojištění sjednávaná v letech 2014 až 2018)
GENTLEMAN PLUS - VPP 2016
(pojištění sjednávaná v letech 2018 až 2019)
Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici - VPP 2011
(pojištění sjednávaná v letech 2011 až 2013)
Všeobecné pojistné podmínky ČP ZDRAVÍ 042016
(pojištění sjednávaná v letech 2016 až 2019)
Zvláštní pojistné podmínky pojištění pracovní neschopnosti 052016
(pojištění sjednávaná v letech 2016 až 2019)
Zvláštní pojistné podmínky pojištění hospitalizace PREMIUM 062016
(pojištění sjednávaná v letech 2016 až 2019)
Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro případ nemoci 042011
(pojištění sjednávaná v letech 2011 až 2013)
Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro případ nemoci 022007
(pojištění sjednávaná v letech 2008 až 2011)
Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro případ nemoci 032005
(pojištění sjednávaná v letech 2005 až 2007)
Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění 1993
(pojištění sjednávaná v letech 1996 až 2003)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění stomatologické péče 1997
(pojištění sjednávaná v letech 1997 až 2003)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění stomatologické péče 2002
(pojištění sjednávaná v letech 2002 až 2003)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění plné invalidity 2002
(pojištění sjednávaná v letech 2002 až 2003)