Důležité informace
Pojišťovna Patricie a.s.

Dne 21. 12. 2020 došlo k převzetí pojistného kmene společnosti Pojišťovna Patricie a.s. společností Generali Česká pojišťovna a.s.

Po převzetí pojistného kmene se klienti společnosti Pojišťovna Patricie a.s. automaticky stali klienty společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. Ta je tak jejich novým pojistitelem.

Tato změna pojistitele se týká veškerých zahraničních pojistných smluv uzavřených se společností Pojišťovna Patricie a.s. (tj. pojistných smluv s pojistným rizikem či pojistným závazkem mimo území České republiky).

Pro klienty společnosti Pojišťovna Patricie a.s. uvádíme následující informace:

 

Výroční zprávy

Čtvrtletní výsledky za 1Q2021
zveřejněno 11. 05. 2021
Finanční výkazy 1Q2021
zveřejněno 11. 05. 2021
Výroční zpráva 2020
zveřejněno 29. 3. 2021
Čtvrtletní výsledky za 3Q2020
zveřejněno 11. 11. 2020
Finanční výkazy 3Q2020
zveřejněno 11. 11. 2020
Čtvrtletní výsledky za 2Q2020
zveřejněno 11. 8. 2020
Finanční výkazy 2Q2020
zveřejněno 11. 8. 2020
Čtvrtletní výsledky za 1Q2020
zveřejněno 12. 5. 2020
Finanční výkazy 1Q2020
zveřejněno 12. 5. 2020
Výroční zpráva 2019
zveřejněno 24. 2. 2020
Finanční výkazy 2019
zveřejněno 24. 2. 2020
Čtvrtletní zpráva za 3Q 2019
zveřejněno 11. 11. 2019
Finanční výkazy za 3Q 2019
zveřejněno 11. 11. 2019
Čtvrtletní zpráva za 2Q 2019
zveřejněno 9. 8. 2019
Finanční výkazy za 2Q 2019
zveřejněno 9. 8. 2019
Čtvrtletní zpráva za 1Q 2019
zveřejněno 10. 5. 2019
Finanční výkazy za 1Q 2019
zveřejněno 10. 5. 2019
Výroční zpráva 2018
zveřejněno 31. 12. 2018
Finanční výkazy 2018
zveřejněno 31. 12. 2018
Oprava výroční zprávy 2017
zveřejněno 29. 5. 2018
Výroční zpráva 2017
zveřejněno 29. 5. 2018
Finanční výkazy 2017
zveřejněno 29. 5. 2018
Výroční zpráva 2016
zveřejněno 31. 12. 2016
Finanční výkazy 2016
zveřejněno 31. 12. 2016
Výroční zpráva 2015
zveřejněno 31. 12. 2015
Výroční zpráva 2014
zveřejněno 31. 12. 2014
Výroční zpráva 2013
zveřejněno 31. 12. 2013

Solventnost

SFCR 2020
česká verze
SFCR 2019
česká verze
SFCR 2018
česká verze
SFCR 2018
anglická verze
SFCR 2017
česká verze
SFCR 2017
anglická verze
SFCR 2016
česká verze
SFCR 2016
anglická verze