Životní pojištění

Stojíme za vaší rodinou i v nejtěžších chvílích

Životní pojištění Můj život myslí na vaši budoucnost.

 • Komplexní pojištění poskládané dle vašich potřeb a přání
 • Zajištění všech členů rodiny při nepříznivých situacích
 • Volba mezi čistě rizikovým a investičním pojištěním
 • Vyzkoušejte novou kalkulačku životního pojištění

Upozornění

V souvislosti s onemocněním COVID-19 jsme rozšířili rozsah pojištění.

Detailní informace najdete ve veřejném příslibu, stručný přehled v informačním letáku.

Kalkulačka životního pojištění

Spočítejte si v kalkulačce životního pojištění, jak vás životní pojistka jistí. Zjistěte více o naší kalkulačce.

 

Rozsah pojištění

Pracovní neschopnost

Pojištění kryje snížení propadu příjmů při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci i úrazu a může vás zbavit starostí s placením pojistného vaší životní smlouvy.

Varianty pojistného plnění

Plnění od 15./29./57. dne pracovní neschopnosti a plnění zpětně od 1. dne pracovní neschopnosti

 • Od sjednaného dne trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme sjednanou částku za každý den pracovní neschopnosti. Plnění je vyplaceno podle skutečné délky pracovní neschopnosti, a to až po dobu 52 týdnů.
 • Podmínkou pro výplatu plnění od 1. dne je zároveň hospitalizace minimálně 24 hodin v začátku pracovní neschopnosti.
 • Pokud máte sjednanou invalidní rentu alespoň na 5 000 Kč, pak z Pojištění pracovní neschopnosti plníme až do přiznání invalidity.

Platby pojistného při pracovní neschopnosti

 • Za každých dokončených 30 dnů trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme částku odpovídající výši měsíčního pojistného vaší smlouvy.

 

Závažná onemocnění

Pojištění pomůže zajistit nejlepší potřebnou léčbu nemoci a související zdravotní a sociální péči.

Varianty pojištění

Varianty pojistného plnění: s pevnou nebo klesající pojistnou částkou 

 • V případě stanovení diagnózy závažného onemocnění po uplynutí lhůty 3 měsíců trvání pojištění vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).
 • Pojištění pokračuje i po pojistné události. Diagnózy jsou rozděleny do 3 skupin a po pojistné události je vždy odpojištěna skupina diagnóz, ze které bylo plněno. Pojistné krytí pokračuje pro zbývající skupiny diagnóz.

Výčet diagnóz

Základní varianta

 • Těžší forma nemocí – rakovina, cévní mozková příhoda a infarkt myokardu (s trvalým poškozením srdce), dále pak například kardiomyopatie, transplantace životně důležitých orgánů, operace srdečních chlopní, operace věnčitých cév, těžká plicní nedostatečnost, slepota, selhání ledvin, amputace končetin, roztroušená skleróza.

Rozšířená varianta + pojištění rakoviny „in situ“

 • Obsahuje diagnózy základní varianty, lehčí formu nemocí – rakovina, cévní mozková příhoda a infarkt myokardu, dále pak například meningitida, encefalitida, onemocnění AIDS, revmatoidní arthritida, Bechtěrevova choroba, tetanus, tuberkulóza, břišní tyfus, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Crohnova nemoc, systémový lupus erytemetodes, chronická virová hepatitida, Lymská borelióza, hluchota, (nezhoubný) nádor mozku nebo míchy a další.

Co je nádor ve stádiu „in situ“?

 • Nádor v počátečním stadiu, kdy nádorové buňky dosud nepronikly do lymfatických nebo krevních cév a nevznikly tak metastázy.

Při diagnóze nádoru „in situ“

 • U pojištění dospělých vyplatíme 20 % ze sjednané pojistné částky. Touto výplatou pojištění nezaniká ani se nesníží případné další plnění závažných onemocnění.
 • U pojištění dětí vyplatíme v plné výši sjednanou pojistnou částku z rozšířené i základní varianty závažných onemocnění.

Ve výčtu není diagnóza cukrovky, která není sama o sobě závažným onemocněním, ale spíše rizikovým faktorem pro jiná vážná onemocnění – slepota, selhání ledvin, mrtvice, infarkt a amputace končetin, která jsou pojištěním závažných onemocnění kryta.

Invalidita

Pojištění poskytuje ochranu před snížením životního standardu způsobeným invaliditou I., II. nebo III. stupně z důvodu nemoci či úrazu.

Varianty pojistného plnění

Pojistnou částkou (pevnou nebo klesající)

 • V případě přiznání invalidity sjednaného stupně vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Měsíční rentou

 • V případě přiznáni invalidity sjednaného stupně vám budeme měsíčně vyplácet sjednanou částku, maximálně do 65 let věku.

Zproštěním od placení v případě uznání III. stupeň invalidity

 • V případě přiznání invalidity III. stupně budete do konce pojištění (maximálně do 65 let věku) zproštěni povinnosti platit pojistné.

Ztráta soběstačnosti

Pojištění slouží k pokrytí nákladů na péči o nesoběstačného člověka.

V případě přiznání sjednaného stupně nesoběstačnosti bude pojištěnému vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky nebo mu bude vyplácena měsíční renta po dobu 30 let. Při sjednání zproštění od placení nepožaduje pojišťovna po pojistníkovi platit pojistné.

Varianty

 • Pevná pojistná částka (II. / III. / IV. stupeň nesoběstačnosti).
 • Měsíční renta na 30 let (II. / III. / IV. stupeň nesoběstačnosti).
 • Zproštění od placení (II. / III. / IV. stupeň nesoběstačnosti).

Kombinované pojištění

Pro zajištění hypotéky nebo úvěru můžete využít kombinované pojištění, které nabízíme v šesti variantách.

Jednoduché pojištění, které v sobě nese ochranu v těch nejtěžších chvílích – ať už se jedná o úmrtí či invaliditu. Kryje výpadek příjmu při splácení finančních závazků např. splácení hypotéky či úvěru.

Varianty

 • Pojištění smrti z jakékoliv příčiny a invalidity I., II. a III. stupně, nebo invalidity II. a III. stupně, nebo invalidity III. stupně s konstantní či klesající pojistnou částkou.

V případě smrti či invalidity příslušného stupně vám vyplatíme pojistné plnění z první pojistné události, která nastane.

Trvalé následky úrazu

Pojištění slouží ke kompenzaci snížení příjmu a pokrytí dodatečných nákladů spojených se zdravotním omezením.

Varianty pojištění

Následkem úrazu / následkem úrazu při dopravní nehodě

 • Po ustálení následků úrazu vám vyplatíme pojistné plnění ve výši až 8 násobku sjednané pojistné částky, a to podle závažnosti tělesného poškození. Pojistné plnění je vyplaceno ve výši tolika procent ze sjednané pojistné částky, kolika procentům odpovídá rozsah trvalého poškození dle příslušné oceňovací tabulky.

Úmrtí

Pojištění pomůže vašim blízkým kompenzovat výpadek příjmu.

Varianty

Podle příčiny smrti

 • Z jakýchkoli příčin / následkem úrazu / následkem úrazu při dopravní nehodě.

Podle plnění

 • Pevná / Klesající pojistná částka, renta.

V případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna určeným osobám (obmyšleným) plnění ve výši sjednané pojistné částky (resp. platné pojistné částky pro dané období u varianty klesající pojistné částky) nebo začne obmyšleným osobám vyplácet měsíční rentu po sjednanou dobu.

Vytvoření finanční rezervy

Investiční varianta pojištění Můj život umožňuje vytvoření finanční rezervy pro různé životní situace, nejen pro udržení životního standardu v penzi.

Investovat můžete dle zvolené strategie do fondů

Máte-li k dispozici větší objem volných finančních prostředků, můžete  k jejich zhodnocení využít produkt Moje jednorázové pojištění.

 

Nebo volejte:
241 114 114 241 114 114

Medik Leo

Exkluzivně k životnímu pojištění

Medik Leo je webová aplikace, která dokáže orientačně identifikovat přes 600 diagnóz. Využívá data lékařských týmů a datových specialistů a vyhodnocuje více než 1200 symptomů.

 • funguje jednoduše na bázi chatu
 • sami si na obrázku zvolíte, kde vás co bolí, s čím máte potíže
 • odpovíte na několik jednoduchých otázek
 • Medik Leo vám dá následně doporučení a navrhne řešení vaší situace

Vyzkoušejte si Medika Lea sami. Aplikace je dostupná pro stávající i nové klienty životního pojištění v Klientské zóně do 31. prosince 2021.

Chcete si aplikaci vyzkoušet? Sjednejte si životní pojištění na některé z našich poboček.

Co navíc získáte s pojištěním?

Neplánovaný adrenalin

Každý rok si můžete dvakrát na 14 dní aktivovat navýšené pojistné krytí, které vás ochrání při vybraných extrémních sportech.

Jak benefit aktivovat

 • Odešlete SMS ve formátu ADRENALIN_RČ na telefonní číslo +420 736 344 344 (RČ znamená rodné číslo pojištěného)
 • Následně obdržíte potvrzující SMS

Podmínky čerpání benefitu

 • Benefit aktivujte minimálně 24 hodin před zážitkovou aktivitou – podmínkou výplaty pojistného plnění je, že pojistná událost nastala nejdříve po uplynutí 24 hodin po odeslání potvrzující SMS zprávy
 • Benefit je možné uplatnit na provozované aktivity maximálně dvakrát za kalendářní rok
 • Platnost benefitu je 14 dní od potvrzující SMS
 • Služba se týká pojištění Smrt úrazem, Trvalé následky úrazu, Hospitalizace úrazem a Pracovní neschopnost

Benefit se vztahuje na vybrané extrémní sporty

 • adrenaline race
 • parasailing
 • bungee jumping
 • potápění s dýchacím přístrojem do 40 m
 • canyoning
 • rafting (pro stupeň obtížnosti WW IV a výše)
 • flyboarding
 • spartan race
 • gladiator race
 • tandemový seskok padákem s instruktorem a tandemový paragliding s instruktorem
 • hooverboarding
 • vyhlídkové lety (jako cestující)
 • jízda na motokárách nebo čtyřkolkách
 • vysokohorská turistika nad 3 000 m. n. m.
 • kayaking
 • wakeboarding
 • kiting
 • wakeskate
 • landkiting
 • waterskiing

Program proti rakovině

Pojištění operace ženských a mužských orgánů v důsledku nádorového onemocnění.

V případě operace vyjmenovaných ženských a mužských orgánů v důsledku rakoviny vyplatíme jednorázově 50 % sjednané pojistné částky závažných onemocnění. Získané finanční prostředky můžete libovolně využít k úhradě nákladů na kvalitní léčbu, rehabilitační pomůcky apod. Benefit je možné získat při sjednání závažných onemocnění s pojistnou částkou alespoň 200 000 Kč. Podrobnosti v Program proti rakovině 2021.

Plnění rakoviny „in situ“

Vyplatíme pojistné plnění i za počáteční stádium rakoviny.

Co to je nádor ve stádiu „in situ“?

Nádor v počáteční fázi, kdy nádorové buňky dosud nepronikly do lymfatických nebo krevních cév a nevznikly tak metastázy.

Při diagnóze nádoru „in situ“

 • U pojištění dospělých vyplatíme 20 % ze sjednané pojistné částky. Touto výplatou pojištění nezaniká ani se nesníží případné další plnění závažných onemocnění.
 • U pojištění dětí vyplatíme v plné výši sjednanou pojistnou částku z rozšířené i základní varianty závažných onemocnění.

Navyšování pojistných částek (Opce)

V průběhu pojištění je možné si navýšit pojistnou částku, aniž bychom zkoumali váš zdravotní stav.

Možnost opakovaně v průběhu pojištění navýšit částku až o 50 % bez zkoumání zdravotního stavu při vybraných životních událostech:

 • narození dítěte pojištěnému nebo adopce dítěte
 • svatba pojištěného nebo uzavření registrovaného partnerství
 • pořízení domu nebo bytu pojištěným za účelem vlastního bydlení
 • úspěšné absolvování vysokoškolského studia pojištěným
 • ovdovění pojištěného, úmrtí registrovaného partnera
 • rozvod pojištěného nebo zrušení registrovaného partnerství
 • výročí 10 let trvání pojistné smlouvy

 

Pětinásobná výplata pojistného plnění

Navýšíme výplatu pojistného plnění v případě úmrtí při dopravní nehodě.

V případě úmrtí pojištěného a jeho partnera/ky následkem úrazu při dopravní nehodě vyplatíme pojistné plnění ve výši pětinásobku sjednané pojistné částky u pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě.

Daňové úlevy

Každý rok si můžete snížit daňový základ až o 24 000 Kč a využít příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění.

S investičním životním pojištěním lze získat daňovou úlevu až 3 600 Kč Kč/rok. Příspěvek zaměstnavatele do limitu 50 000 Kč ročně je osvobozen od daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Často kladené dotazy

Bude mě životní pojištění chránit i na nemoc COVID-19?

V souvislosti s koronavirem jsme rozšířili rozsah pojištění. Detailní informace najdete ve veřejném příslibu.

Co je to indexace?

Indexace je aktualizace vašeho pojištění. Je to vlastně navýšení částek, na které jste se v minulosti pojistili. Tedy částek, které jsou pro vás důležité. Těmto částkám říkáme pojistné částky.

Více informací o indexaci pojištění a vývoji indexačního procenta se dozvíte na naší stránce.

Nebude teď lepší smlouvu ŽP vypovědět a získat na odkupném alespoň nějakou hodnotu?

Určitě nebude. Předčasná výpověď smlouvy životního pojištění je nyní pro klienty velmi nevýhodná s ohledem na pokles cen podkladových fondů v důsledku pandemie COVID-19 a momentálně nepříznivého celosvětového ekonomického vývoje.

Má pro mě nyní smysl provést ze smlouvy ŽP mimořádný výběr pojistného?

Určitě ne, protože hodnota podkladových fondů od začátku roku 2020 citelně poklesla a mimořádný výběr je v současné době nevýhodný. Výplata mimořádného výběru tak přinese jen velmi omezenou částku.

Neměl bych teď raději přesunout nebo posílat nové pojistné na mé smlouvě do podílových jednotek, které tolik nekolísají?

Určitě ne. Právě v této době je velmi důležité dodržet zvolenou investiční strategii dle výsledku vyhodnocení profilu klienta a s ohledem na potřeby, která má dlouhodobé investování pojistného v životním pojištění zajistit. Při dodržení takto zvoleného nastavení alokace pojistného nakupuje klient nyní podílové jednotky zvoleného fondu za výrazně nižší ceny, než tomu bylo dosud.

Hodnocení

Od 1. 9. 2021 přecházíme na plně digitalizované řešení plateb a přestáváme v našich pobočkách přijímat hotovost. Zjistěte více, jak jednoduše nově zaplatit pojistné produkty.

 

 

Dokumenty

 

 

Partnerská pojištění

U našich partnerů si můžete sjednat i životní pojištění Allegro 20 a Bel Mondo 20.