Životní pojištění

Stojíme za vaší rodinou i v nejtěžších chvílích.

Životní pojištění Můj život myslí na vaši budoucnost.

 • Komplexní pojištění poskládané dle vašich potřeb a přání
 • Zajištění všech členů rodiny při nepříznivých situacích
 • Volba mezi čistě rizikovým a investičním pojištěním

Rozsah pojištění

Boj s nemocí i úrazem

 • Za každý den pracovní neschopnosti dostanete peníze, které pokryjí výpadek vašeho příjmu
 • Onemocníte-li závažnou nemocí, vyplatíme vám peníze na kvalitní léčbu a navíc zůstáváte stále pojištěni na další řadu onemocnění
 • V případně invalidity či ztráty soběstačnosti dostanete finance na dorovnání chybějícího příjmu a pokrytí nákladů na péči
 • V rámci asistenčních služby Návrat do života vám zajistíme pobyt v renomovaných zdravotnických zařízeních, kde budete mít k dispozici nejkvalitnější péči

Úraz

 • Dostanete peníze za každý den léčení (i bez nemocenské)
 • V případě trvalých následků po úrazu se na nás můžete spolehnout, navíc vám vyplatíme až osminásobek sjednané částky
 • Pojistíme všechny účastníky dopravního provozu, včetně motocyklistů či cestujících ve veřejné dopravě
 • Stejné úrazové krytí pro dospělé i pro děti

Investiční složka

 • Zhodnocení vašich volných finančních prostředků podle zvolené strategie
 • Získáte vytvořenou finanční rezervu, což vám zajistí zachování životního standardu i po zaslouženém odchodu do penze
 • Možnost kdykoliv volně upravovat pojistné určené k investování
 • Srozumitelný systém investování s výrazně sníženými náklady, který konkuruje investičním produktům na trhu

Program proti rakovině

 • V případě operace vyjmenovaných ženských a mužských orgánů v důsledku rakoviny vyplatíme jednorázově 50 % pojistné částky závažných onemocnění
 • Získané finanční prostředky můžete libovolně využít k úhradě nákladů na kvalitní léčbu, rehabilitační pomůcky apod.
 • Benefit je možné získat při sjednání závažných onemocnění s pojistnou částkou alespoň 200 000 Kč

Neplánovaný adrenalin

 • Chystáte se vyrazit za sportem? Každý rok si můžete dvakrát na 14 dní aktivovat navýšené pojistné krytí, které vás ochrání při vybraných extrémních sportech. Jak? Jednoduše pomocí SMS.

Opce

 • Možnost opakovaně v průběhu pojištění navýšit pojistnou částku až o 50 % bez zkoumání zdravotního stavu při vybraných životních událostech
 • Pojistnou částku lze navýšit u pojištění - Smrt, Závažná onemocnění, Pojištění invalidity, Trvalé následky úrazu, Ztráta soběstačnosti
Nebo volejte:
241 114 114 241 114 114

Co lze připojistit

Pracovní neschopnost

Zbavte se starostí s nedostatkem financí v případě pracovní neschopnosti. Za každý den pracovní neschopnosti vám vyplatíme sjednanou částku, a to až po dobu 52 týdnů.

Varianty: plnění od 15. / 29. / 57. dne pracovní neschopnosti

Od sjednaného dne trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme sjednanou částku za každý den pracovní neschopnosti. Plnění je vyplaceno podle skutečné délky pracovní neschopnosti, a to až po dobu 52 týdnů.

Pojištění pracovní neschopnosti lze přerušit až na 4 roky.

Pokud je sjednaná invalidní renta alespoň na 5 000 Kč, pak se z Pojištění pracovní neschopnosti plní až do rozhodnutí o přiznání invalidity státem.

Tyto peníze vám sníží propad příjmů při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci i úrazu.

Varianta: platby pojistného při pracovní neschopnosti

Za každých dokončených 30 dnů trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme částku odpovídající výši měsíčního pojistného pojistné smlouvy.

Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti vás zbaví starostí s placením pojistného vaší smlouvy životního pojištění při léčení nemoci či úrazu.

Závažné poranění

Ani závažné poranění nemusí mít závažný dopad na vaše finance. Pomůžeme vám zajistit nejlepší možnou léčbu a související zdravotní a sociální péči.

Varianty: základní / rozšířená

V případě přiznání diagnózy ze seznamu sjednané varianty pojištění vám vyplatíme sjednanou pojistnou částku.

Vyplacené peníze vám pomohou zajistit nejlepší potřebnou léčbu úrazu a související zdravotní a sociální péči.

Asistovaná reprodukce

Přejeme si, abyste měli možnost založit spokojenou rodinu. Jednorázově vám vyplatíme 50 000 Kč na úhradu prvního nehrazeného cyklu IVF.

Jednorázová výplata pojistné částky na úhradu prvního nehrazeného cyklu IVF ve výši 50 000 Kč. Aktuálně jsou veřejným zdravotním pojištěním hrazeny 3 – 4 cykly.

Aktuální pojistná částka bude vyplacena v případě podstoupení prvního cyklu umělého oplodnění nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění, pokud těhotenství v důsledku předchozích cyklů neskončila porodem a všechny tyto cykly pojištěná podstoupila až po roce od sjednání pojištění. Pojistná částka slouží k úhradě nákladů na státem nehrazený cyklus. Zvýší se tím šance na narození dítěte.

Při snížení počtu hrazených cyklů z veřejného zdravotního pojištění je pojistné plnění vždy až po dvou neúspěšných cyklech – hradíme nejdříve 3. cyklus.

Doba nezbytného léčení úrazu

Obáváte se, že se budete muset po úraze dlouho léčit a přijdete o velkou část platu? Vyplatíme vám sjednanou částku za každý den léčení při překročení sjednané minimální délky léčení úrazu.

Varianty: DNL 8 / 30 / MAX

Za každý den léčení (od 1. dne) při překročení sjednané minimální délky léčení úrazu (8 nebo 30 dní) vám vyplatíme sjednanou částku. U variant DNL-8 a DNL-30 vyplatíme plnění podle skutečné délky léčení, maximálně však do limitů pro jednotlivé diagnózy uvedených v oceňovacích tabulkách, které jsou součástí pojistných podmínek. U varianty DNL-MAX plníme vždy podle maximálních limitů z oceňovacích tabulek.

V případě delšího léčení plníme až 3 násobek sjednané částky (od 121. dne 2 násobek, od 241 dne 3 násobek).

Vyplacené peníze vám mohou snížit propad příjmu při úrazu, případně pokrýt náklady na léčbu úrazu.

Splátky úvěru při ztrátě příjmu

Nemějte obavy, že nebudete moci splácet úvěr. Při ztrátě příjmu budeme krýt vaše pravidelné splátky hypotéky, úvěru ze stavebního spoření, leasingu a spotřebitelského úvěru.

Varianty: 3 / 6 / 9 / 12 měsíců plnění (maximální počet splátek)

Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu vám zajistí schopnost hradit vaše peněžní závazky při ztrátě zaměstnání nebo ukončení podnikání.

Při ztrátě příjmu vám pomůžeme krýt vaše pravidelné splátky hypotéky, úvěru ze stavebního spoření, leasingu či spotřebitelského úvěru a pojistné na vaší smlouvě.

Invalidita

Ani v případě invalidity s námi nepřijdete o potřebné peníze na život. Vyplacené peníze pokryjí náklady spojené se zdravotním omezením i se snížením příjmu.

Varianta: pevná / klesající (rovnoměrně / anuitně) pojistná částka (I. / II. / III. stupeň invalidity)

V případě státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity sjednaného stupně vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Varianta: měsíční renta (I. / II. / III. stupeň invalidity)

V případě státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity sjednaného stupně vám budeme do konce pojištění (max. do 65 let věku) měsíčně vyplácet sjednanou částku. Podmínkou výplaty je trvání nároku na invalidní důchod pro invaliditu sjednaného stupně.

Varianta: zproštění od placení (III. stupeň invalidity)

V případě státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity III. stupně budete do konce pojištění (max. do 65 let věku) zproštěni povinnosti platit pojistné. Podmínkou výplaty je trvání nároku na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

Vyplacené peníze vám pomohou kompenzovat snížení příjmu a pokrýt dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.

Asistence vyřízení pozůstalosti

Vyřízení pozůstalosti je velmi stresující záležitost. Přenechejte vše na nás. V případě úmrtí blízké osoby vám osobní asistent pomůže vyřídit vše potřebné, od zajištění smutečního obřadu až po vyhledání pomoci psychologa.

 • I v těch nejtěžších životních chvílích se můžete spolehnout, že bude zařízeno vše podstatné
 • V případě úmrtí blízké osoby vám se zařizováním veškerých záležitostí pomůže osobní asistent
 • Služba obsahuje vše podstatné, od pomoci se zajištěním smutečního obřadu, přes jednání s úřady a institucemi, až po zajištění psychologické pomoci

Často kladené dotazy

Když se mi něco stane, kdy dostanu peníze?

Peníze za úraz dostanete už v průběhu léčení, nemusíte čekat až na ukončení léčby. Stačí, když nám doložíte lékařské zprávy z prvního ošetření s uvedenou diagnózou, způsobem ošetření a léčbou.

Stal se mi úraz, jak ho mohu nahlásit?

Pro nahlášení škodní události můžete využít on-line formulář nebo nám zavolat na 241 114 114, případně můžete zajít na kteroukoli pobočku a nahlášení škody vyřešit s obchodníkem. Můžete nám také napsat a formulář poslat poštou na adresu Generali Česká pojišťovna, a.s., P.O.Box 305, Brno 659 05.

Kde zjistím, co potřebuji za dokumenty k nahlášení škody?

Stačí, když přejdete na hlášení škody on-line, vyberete druh pojištění a zvolíte variantu co se stalo. Zjistíte seznam podkladů, které budete k hlášení škodní události potřebovat.

Co je indexace a přehled vývoje indexačního procenta.

Základním principem Indexace je udržení pojistné ochrany klienta, vyjádřené vztahem výše pojistného plnění vypláceného za pojistnou událost vůči kupní síle peněz. K tomu dochází pravidelnou úpravou pojistného o procento stanovené pojistitelem (indexační procento) a adekvátního navýšení pojistných částek s ohledem na vývoj cenové a mzdové hladiny za uplynulý rok.

Indexace je sjednána zpravidla při uzavření pojistné smlouvy. Pokud by nedocházelo k pravidelné úpravě pojistného, erodovala by pojistná ochrana nebo by muselo dojít následně ke skokovému nárůstu pojistných částek a pojistného, aby sjednané pojištění nadále plnilo účel, ke kterému si jej klient uzavřel.

Vývoj indexačního procenta

 • Pro období od 1. července 2019 do 30. června 2020 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procenta 4 %, 4,6 % a 8,6 %, dle data sjednání pojistné smlouvy (viz informace výše).
 • Pro období od 1. července 2018 do 30. června 2019 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procenta 4 %, 4,7 % a 6,6 %, dle data sjednání pojistné smlouvy.
 • Pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,3 %.
 • Pro období od 1. července 2016 do 30. června 2017 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,93 %.
 • Pro období od 1. července 2015 do 30. června 2016 indexace životního a úrazového pojištění neprobíhá.
 • Pro období od 1. července 2014 do 30. června 2015 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 3,75 %.
 • Pro období od 1. července 2013 do 30. června 2014 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 5 %.
 • Pro období od 1. července 2012 do 30. června 2013 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,5 %.
 • Pro období od 1. července 2011 do 30. června 2012 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,4 %.
 • Pro období od 1. července 2010 do 30. června 2011 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,0 %.
 • Pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 4,3 %.
 • Pro období od 1. července 2008 do 30. června 2009 platí pro indexaci životního a úrazového pojištění indexační procento 6,4 %.
 • Pojistné se zvyšuje k výročnímu dni pojištění o procento z pojistného (tzv. indexační procento), které pojistitel stanoví s ohledem na index růstu spotřebitelských cen publikovaný ČSÚ a růst nominálních mezd publikovaný ČSÚ za předchozí rok.

Spadají pod trvalé následky i jizvy?

Ano, pojistné plnění závisí na umístění a velikosti vzniklých jizev.

Je možné zažádat o zaslání lékařské zprávy k trvalým následkům od revizního lékaře?

Ano, o kopii lékařské zprávy můžete požádat on-line nebo telefonicky na 241 114 114, případně osobně na kterékoli naší pobočce nebo písemně na adrese Generali Česká pojišťovna a.s., P.O.Box 305, Brno 659 05.

Hodnocení