Životní pojištění

které vás bude motivovat ke zdravému životnímu stylu

Pojištění Můj život vás připraví na všechna nemilá překvapení

 • Komplexní rodinné životní pojištění pro celou rodinu
 • Za zdravý životní styl získáte zpětnou slevu na pojistném (Můj život AKTIV)
 • Peníze vyplácíme rychle, zároveň hradíme i následnou péči v lázních
 • Extrémní sporty a nebezpečné činnosti dětí jsou již zahrnuté bez příplatku
 • Dáme 50 Kč na rozvoj gynekologie a porodnictví za smlouvu pro dítě

Žijte zdravě a nechte se za to odměnit

 

Pohyb, správná strava a zdravý životní styl posilují vaše zdraví. Sjednejte si k našemu životnímu pojištění zdravotně preventivní program GENERALI Vitality a posilujte také své úspory. 

Za zdravý a aktivní životní styl vám vrátíme část zaplaceného pojistného. Čím aktivnější budete, tím více odměn získáte.

 • poznejte své zdraví
 • zlepšujte svou kondici
 • žijte zdravě
 • a čerpejte za to odměny a zpětnou slevu na pojistném

Chcete si aplikaci vyzkoušet? Začněte hned a zjistěte více na webu Vitality!

 

Rozsah pojištění

Pracovní neschopnost

Pojištění kryje snížení propadu příjmů při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci i úrazu a může vás zbavit starostí s placením pojistného vaší životní smlouvy.

Varianty pojistného plnění

Plnění od 15./29./57. dne pracovní neschopnosti a plnění zpětně od 1. dne pracovní neschopnosti

 • Od sjednaného dne trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme sjednanou částku za každý den pracovní neschopnosti. Plnění je vyplaceno podle skutečné délky pracovní neschopnosti, a to až po dobu 52 týdnů.
 • Podmínkou pro výplatu plnění od 1. dne je zároveň hospitalizace minimálně 24 hodin v začátku pracovní neschopnosti.
 • Pokud máte sjednanou invalidní rentu alespoň na 5 000 Kč, pak z Pojištění pracovní neschopnosti plníme až do přiznání invalidity.

Platby pojistného při pracovní neschopnosti

 • Za každých dokončených 30 dnů trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme částku odpovídající výši měsíčního pojistného vaší smlouvy.

 

Závažná onemocnění

Pojištění pomůže zajistit nejlepší potřebnou léčbu nemoci a související zdravotní a sociální péči.

Varianty pojištění

Varianty pojistného plnění: s pevnou nebo klesající pojistnou částkou 

 • V případě stanovení diagnózy závažného onemocnění po uplynutí lhůty 3 měsíců trvání pojištění vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).
 • Pojištění pokračuje i po pojistné události. Diagnózy jsou rozděleny do 3 skupin a po pojistné události je vždy odpojištěna skupina diagnóz, ze které bylo plněno. Pojistné krytí pokračuje pro zbývající skupiny diagnóz.

Výčet diagnóz

Základní varianta

 • Těžší forma nemocí – rakovina, cévní mozková příhoda a infarkt myokardu (s trvalým poškozením srdce), dále pak například kardiomyopatie, transplantace životně důležitých orgánů, operace srdečních chlopní, operace věnčitých cév, těžká plicní nedostatečnost, slepota, selhání ledvin, amputace končetin, roztroušená skleróza.

Rozšířená varianta + pojištění rakoviny „in situ“

 • Obsahuje diagnózy základní varianty, lehčí formu nemocí – rakovina, cévní mozková příhoda a infarkt myokardu, dále pak například meningitida, encefalitida, onemocnění AIDS, revmatoidní arthritida, Bechtěrevova choroba, tetanus, tuberkulóza, břišní tyfus, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Crohnova nemoc, systémový lupus erytemetodes, chronická virová hepatitida, Lymská borelióza, hluchota, (nezhoubný) nádor mozku nebo míchy a další.

Co je nádor ve stádiu „in situ“?

 • Nádor v počátečním stadiu, kdy nádorové buňky dosud nepronikly do lymfatických nebo krevních cév a nevznikly tak metastázy.

Při diagnóze nádoru „in situ“

 • U pojištění dospělých vyplatíme 20 % ze sjednané pojistné částky. Touto výplatou pojištění nezaniká ani se nesníží případné další plnění závažných onemocnění.
 • U pojištění dětí vyplatíme v plné výši sjednanou pojistnou částku z rozšířené i základní varianty závažných onemocnění.

Ve výčtu není diagnóza cukrovky, která není sama o sobě závažným onemocněním, ale spíše rizikovým faktorem pro jiná vážná onemocnění – slepota, selhání ledvin, mrtvice, infarkt a amputace končetin, která jsou pojištěním závažných onemocnění kryta.

Invalidita

Pojištění poskytuje ochranu před snížením životního standardu způsobeným invaliditou I., II. nebo III. stupně z důvodu nemoci či úrazu.

Varianty pojistného plnění

Pojistnou částkou (pevnou nebo klesající)

 • V případě přiznání invalidity sjednaného stupně vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Měsíční rentou

 • V případě přiznáni invalidity sjednaného stupně vám budeme měsíčně vyplácet sjednanou částku, maximálně do 65 let věku.

Zproštěním od placení v případě uznání III. stupeň invalidity

 • V případě přiznání invalidity III. stupně budete do konce pojištění (maximálně do 65 let věku) zproštěni povinnosti platit pojistné.

Ztráta soběstačnosti

Pojištění slouží k pokrytí nákladů na péči o nesoběstačného člověka.

V případě přiznání sjednaného stupně nesoběstačnosti bude pojištěnému vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky nebo mu bude vyplácena měsíční renta po dobu 30 let. Při sjednání zproštění od placení nepožaduje pojišťovna po pojistníkovi platit pojistné.

Varianty

 • Pevná pojistná částka (II. / III. / IV. stupeň nesoběstačnosti).
 • Měsíční renta na 30 let (II. / III. / IV. stupeň nesoběstačnosti).
 • Zproštění od placení (II. / III. / IV. stupeň nesoběstačnosti).

Kombinované pojištění

Pro zajištění hypotéky nebo úvěru můžete využít kombinované pojištění, které nabízíme v šesti variantách.

Jednoduché pojištění, které v sobě nese ochranu v těch nejtěžších chvílích – ať už se jedná o úmrtí či invaliditu. Kryje výpadek příjmu při splácení finančních závazků např. splácení hypotéky či úvěru.

Varianty

 • Pojištění smrti z jakékoliv příčiny a invalidity I., II. a III. stupně, nebo invalidity II. a III. stupně, nebo invalidity III. stupně s konstantní či klesající pojistnou částkou.

V případě smrti či invalidity příslušného stupně vám vyplatíme pojistné plnění z první pojistné události, která nastane.

Trvalé následky úrazu

Pojištění slouží ke kompenzaci snížení příjmu a pokrytí dodatečných nákladů spojených se zdravotním omezením.

Varianty pojištění

Následkem úrazu / následkem úrazu při dopravní nehodě

 • Po ustálení následků úrazu vám vyplatíme pojistné plnění ve výši až 8 násobku sjednané pojistné částky, a to podle závažnosti tělesného poškození. Pojistné plnění je vyplaceno ve výši tolika procent ze sjednané pojistné částky, kolika procentům odpovídá rozsah trvalého poškození dle příslušné oceňovací tabulky.

Úmrtí

Pojištění pomůže vašim blízkým kompenzovat výpadek příjmu.

Varianty

Podle příčiny smrti

 • Z jakýchkoli příčin / následkem úrazu / následkem úrazu při dopravní nehodě.

Podle plnění

 • Pevná / Klesající pojistná částka, renta.

V případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna určeným osobám (obmyšleným) plnění ve výši sjednané pojistné částky (resp. platné pojistné částky pro dané období u varianty klesající pojistné částky) nebo začne obmyšleným osobám vyplácet měsíční rentu po sjednanou dobu.

Vytvoření finanční rezervy

Investiční varianta pojištění Můj život umožňuje vytvoření finanční rezervy pro různé životní situace, nejen pro udržení životního standardu v penzi.

Investovat můžete dle zvolené strategie do fondů

Máte-li k dispozici větší objem volných finančních prostředků, můžete  k jejich zhodnocení využít produkt Moje jednorázové pojištění.

 

Nebo volejte:
241 114 114 241 114 114

Můžeme to odstartovat?

Sjednáním životního pojištění Můj život vás provedeme od startu až do vítězného cíle. Nechte nám na sebe telefonní kontakt, o zbytek se už postaráme.


  

Klinika Generali České

Exkluzivně k životnímu pojištění

Klinika Generali České je nový zdravotní portál, který vám pomáhá pečovat o vaše zdraví. Například prostřednictvím online konzultací s kvalifikovanými lékaři, kontaktem na osobní zdravotní Sestřičku z pojišťovny nebo hlídáním termínů preventivních prohlídek.

 • sestřička z pojišťovny a online objednání k lékaři
 • sebediagnostika a telemedicína
 • psycholog na telefonu a videokonzultace s lékařem
 • pediatr pro vaše děti
 • asistenční a poradenské služby pro seniory

Zajímá vás více informací o exkluzivní zdravotní péči? Navštivte webové stránky naší Kliniky a sjednejte si Kliniku Generali České společně s životním pojištěním.

 

 

Co navíc získáte s pojištěním?

Zpětná sleva na pojistném

Být aktivní se vyplatí. Odměníme vás za aktivní životní styl zpětnou slevou na pojistném a získat můžete i řadu dalších výhod.

Záleží nám na vašem zdraví. Proto jsme se rozhodli odměňovat vás za aktivní životní styl.

Pokud si vedle vašeho životního pojištění sjednáte zdravotně preventivní Program GENERALI Vitality, vrátíme vám část zaplaceného pojistného za úrovně dosažené v rámci programu. Za každý krok ke zdravějšímu životnímu stylu získáte v Programu GENERALI Vitality body.

Čím aktivnější budete, tím více bodů Vitality v programu nasbíráte. S více body postupujete do vyšší úrovně v programu a tím i k vyšší zpětné slevě na pojistném.  

Poznejte své zdraví. Zlepšujte svou kondici a čerpejte odměny. Začněte hned! Více informací o Programu GENERALI Vitality najdete na této stránce.

Neplánovaný adrenalin

Každý rok si můžete dvakrát na 14 dní aktivovat navýšené pojistné krytí, které vás ochrání při vybraných extrémních sportech.

Jak benefit aktivovat

 • Odešlete SMS ve formátu ADRENALIN_RČ na telefonní číslo +420 736 344 344 (RČ znamená rodné číslo pojištěného)
 • Následně obdržíte potvrzující SMS

Podmínky čerpání benefitu

 • Benefit aktivujte minimálně 24 hodin před zážitkovou aktivitou – podmínkou výplaty pojistného plnění je, že pojistná událost nastala nejdříve po uplynutí 24 hodin po odeslání potvrzující SMS zprávy
 • Benefit je možné uplatnit na provozované aktivity maximálně dvakrát za kalendářní rok
 • Platnost benefitu je 14 dní od potvrzující SMS
 • Služba se týká pojištění Smrt úrazem, Trvalé následky úrazu, Hospitalizace úrazem a Pracovní neschopnost

Benefit se vztahuje na vybrané extrémní sporty

 • adrenaline race
 • parasailing
 • bungee jumping
 • potápění s dýchacím přístrojem do 40 m
 • canyoning
 • rafting (pro stupeň obtížnosti WW IV a výše)
 • flyboarding
 • spartan race
 • gladiator race
 • tandemový seskok padákem s instruktorem a tandemový paragliding s instruktorem
 • hooverboarding
 • vyhlídkové lety (jako cestující)
 • jízda na motokárách nebo čtyřkolkách
 • vysokohorská turistika nad 3 000 m. n. m.
 • kayaking
 • wakeboarding
 • kiting
 • wakeskate
 • landkiting
 • waterskiing

Program proti rakovině

Pojištění operace ženských a mužských orgánů v důsledku nádorového onemocnění.

V případě operace vyjmenovaných ženských a mužských orgánů v důsledku rakoviny vyplatíme jednorázově 50 % sjednané pojistné částky závažných onemocnění. Získané finanční prostředky můžete libovolně využít k úhradě nákladů na kvalitní léčbu, rehabilitační pomůcky apod. Benefit je možné získat při sjednání závažných onemocnění s pojistnou částkou alespoň 200 000 Kč. Podrobnosti v Program proti rakovině 2021.

Plnění rakoviny „in situ“

Vyplatíme pojistné plnění i za počáteční stádium rakoviny.

Co to je nádor ve stádiu „in situ“?

Nádor v počáteční fázi, kdy nádorové buňky dosud nepronikly do lymfatických nebo krevních cév a nevznikly tak metastázy.

Při diagnóze nádoru „in situ“

 • U pojištění dospělých vyplatíme 20 % ze sjednané pojistné částky. Touto výplatou pojištění nezaniká ani se nesníží případné další plnění závažných onemocnění.
 • U pojištění dětí vyplatíme v plné výši sjednanou pojistnou částku z rozšířené i základní varianty závažných onemocnění.

Navyšování pojistných částek (Opce)

V průběhu pojištění je možné si navýšit pojistnou částku, aniž bychom zkoumali váš zdravotní stav.

Možnost opakovaně v průběhu pojištění navýšit částku až o 50 % bez zkoumání zdravotního stavu při vybraných životních událostech:

 • narození dítěte pojištěnému nebo adopce dítěte
 • svatba pojištěného nebo uzavření registrovaného partnerství
 • pořízení domu nebo bytu pojištěným za účelem vlastního bydlení
 • úspěšné absolvování vysokoškolského studia pojištěným
 • ovdovění pojištěného, úmrtí registrovaného partnera
 • rozvod pojištěného nebo zrušení registrovaného partnerství
 • výročí 10 let trvání pojistné smlouvy

 

Pětinásobná výplata pojistného plnění

Navýšíme výplatu pojistného plnění v případě úmrtí při dopravní nehodě.

V případě úmrtí pojištěného a jeho partnera/ky následkem úrazu při dopravní nehodě vyplatíme pojistné plnění ve výši pětinásobku sjednané pojistné částky u pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě.

Daňové úlevy

Každý rok si můžete snížit daňový základ až o 24 000 Kč a využít příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění.

S investičním životním pojištěním lze získat daňovou úlevu až 3 600 Kč Kč/rok. Příspěvek zaměstnavatele do limitu 50 000 Kč ročně je osvobozen od daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Zvyšujeme vyhlašovanou úrokovou míru

Znovu navyšujeme vyhlašovanou úrokovou míru, tak toho využijte. Maximalizujte daňové zvýhodnění vašeho životního pojištění, zvyšte pojistné do investiční složky nebo vložte mimořádný vklad na vyhlašovaný úrok.

Reagujeme na zvyšování úrokových sazeb a opět navyšujeme vyhlašovanou úrokovou míru v životním pojištění ze současných 1,5 % p. a. až na 2,5 % p. a. Jedná se již o druhé zvýšení této úrokové sazby za posledních šest měsíců. Tímto typem úrokové sazby umožňuje pojišťovna zhodnocovat běžné či mimořádné pojistné, které je umístěno do kapitálové hodnoty investičního životního pojištění.

Udržitelnost

Možnost zhodnotit pojistné ve fondech zaměřených na environmentálně a sociálně odpovědné investování.

Vaše pojistné určené k investování může být umístěno do podkladových fondů společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. zaměřených na podporu environmentálních nebo sociálních vlastností dle Nařízení (EU) 2019/2088.

Často kladené dotazy

Bude mě životní pojištění chránit i na nemoc COVID-19?

V souvislosti s koronavirem jsme rozšířili rozsah pojištění. Detailní informace najdete ve veřejném příslibu.

Co je to indexace?

Indexace je aktualizace vašeho pojištění. Je to vlastně navýšení částek, na které jste se v minulosti pojistili. Tedy částek, které jsou pro vás důležité. Těmto částkám říkáme pojistné částky.

Více informací o indexaci pojištění a vývoji indexačního procenta se dozvíte na naší stránce.

Nebude teď lepší smlouvu ŽP vypovědět a získat na odkupném alespoň nějakou hodnotu?

Určitě nebude. Předčasná výpověď smlouvy životního pojištění je nyní pro klienty nevýhodná. Důvodem je pokles cen a vysoké kolísání hodnoty podkladových fondů v důsledku současné situace na Ukrajině.

Má pro mě nyní smysl provést ze smlouvy ŽP mimořádný výběr pojistného?

Určitě ne, protože hodnota podkladových fondů od začátku války na Ukrajině poklesla a dále výrazně kolísá. Mimořádný výběr je tak v současné době nevýhodný. Výplata mimořádného výběru může být výrazně nižší, než očekáváte.

Neměl bych teď raději přesunout nebo posílat nové pojistné na mé smlouvě do podílových jednotek, které tolik nekolísají?

Určitě ne. Právě v této době je velmi důležité dodržet zvolenou investiční strategii dle výsledku vyhodnocení profilu klienta. Toto vyhodnocení zohledňuje potřeby, které má dlouhodobé investování pojistného v životním pojištění zajistit. Při dodržení takto zvoleného nastavení alokace pojistného nakupuje klient nyní podílové jednotky zvoleného fondu za výrazně nižší ceny, než tomu bylo dosud.

Hodnocení

Od 1. 9. 2021 přecházíme na plně digitalizované řešení plateb a přestáváme v našich pobočkách přijímat hotovost. Zjistěte více, jak jednoduše nově zaplatit pojistné produkty.

 

 

Upozornění

V souvislosti s onemocněním COVID-19 jsme rozšířili rozsah pojištění.

Detailní informace najdete ve veřejném příslibu, stručný přehled v informačním letáku.

Dokumenty

Partnerská pojištění

U našich partnerů si můžete sjednat i životní pojištění Allegro 20 a Bel Mondo 20.