Důležité informace
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

 

Dne 21. 12. 2020 došlo k převzetí pojistného kmene společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. společností Generali Česká pojišťovna a.s.

Po převzetí pojistného kmene se klienti společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. automaticky stali klienty společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. Ta se tak stala jejich novým pojistitelem.

Tato změna pojistitele se týká zahraničních pojistných smluv uzavřených se společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (tj. pojistných smluv s pojistným rizikem či pojistným závazkem mimo území České republiky).

Pro klienty společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. uvádíme následující informace:

 

Výroční zprávy


Povinně uveřejňované informace

Zpráva o solventnostní a finanční situaci (SFCR):

V rámci směrnice Solventnosti II jsou pojišťovny a zajišťovny povinny zveřejnit širší přehled informací ohledně kapitálových požadavků, které by měly odrážet finanční situaci, obchodní profil a strategii řízení rizik společnosti.

Jedním z dokumentů, který je vytvářen na ročním základě, je Zpráva o solventnostní a finanční situaci (SFCR), dostupná ke stažení v této sekci.

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ
(podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 306/2016 Sb.; zveřejněno 11. 5. 2021)
Výkaz zisku a ztráty
(za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 4. 5. 2021)
Výkaz zisku a ztráty
(za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 4. 5. 2021)
Rozvaha
(za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 4. 5. 2021)
Rozvaha
(za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 4. 5. 2021)